Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ba bể, tỉnh bắc kạn theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 10:32

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ NGỌC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn theo định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa cơng bố cơng trình Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm luận văn Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Vân Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu, điều tra, khảo sát triển khai đề tài: “Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn theo định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng” tác giả nhận động viên, khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, Phòng Đào tạo phận sau đại học trường Đại học sư phạm Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy tư vấn giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận văn Tác giả bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Thị Ngọc, giáo hướng dẫn tận tình định hướng, dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả vượt qua khó khăn suốt q trình hồn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán chuyên viên Sở GD&ĐT Bắc Kạn, Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể, Ban Giám hiệu giáo viên, học sinh trường PTDTNT Ba Bể, PTDTBT THCS Cao Thượng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; bạn đồng nghiệp gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn Mặc dù nỗ lực, cố gắng nhiều việc nghiên cứu, song thời gian kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý thầy cơ, bạn đồng nghiệp nhà khoa học để luận văn tác giả hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân Số hóa ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến quý Thầy cô! Phụ lục MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ (Dùng khảo sát thực trạng) I Thông tin người vấn - Họ tên - Đơn vị công tác - Chức vụ: - Thâm niên làm quản lí nhà trường: II Nội dung Phỏng vấn: Câu hỏi 1: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu hỏi n: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn Đồng chí! Người vấn Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, BÁN TRÚ (Dành cho học sinh) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp luật nhà trường nay, em vui lòng cho biết thơng tin đây: Phần 1: Thông tin cá nhân Trường:………………………………… Học sinh lớp:………………………… Phần 2: Nội dung vấn Câu Em cho biết đánh giá hình thức tổ chức giáo dục pháp luật nhà trường theo định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thông? (Đánh dấu X vào phương án mà em lựa chọn) STT Hình thức GDPL theo định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng Thơng qua nội dung dạy học lớp Thông qua hoạt động nhóm HĐGDPL thực hành thực tế Qua thi tìm hiểu pháp luật Ý kiến đánh giá Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Thông qua tiết sinh hoạt lớp, chào cờ Thông qua hoạt động ngoại khóa Thơng qua nội dung dạy học lớp Câu Em cho biết đánh giá mức độ tham gia vào hoạt động tìm hiểu pháp luật thân? (Đánh dấu X vào phương án mà em lựa chọn) STT Mức độ tham gia hoạt động GDPL HS Thông qua nội dung dạy học lớp Thông qua hoạt động nhóm HĐGDPL thực hành thực tế Qua thi tìm hiểu pháp luật Thông qua tiết sinh hoạt lớp, chào cờ Thơng qua hoạt động ngoại khóa Ý kiến đánh giá Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Câu 10: Em có đề xuất ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục pháp luật nhà trường ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn đóng góp ý kiến Em! Phụ lục MẪU PHIẾU KHẢO NGHIỆM DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GV (Dùng khảo nghiệm biện pháp quản lí) Câu hỏi: Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung (Đánh dấu x vào phương án đồng chí lựa chọn) STT Biện pháp Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch quản lí GDPL theo định hướng đổi chương trình GD phổ thơng phù hợp với tình hình thực tiễn Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV dạy môn GDCD GV tổ chức hoạt động GDPL theo định hướng đổi chương trình GD phổ thơng Chỉ đạo đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động GDPL theo hướng kết hợp việc học tập, rèn luyện lớp với hoạt động trải nghiệm thực tiễn, thường xuyên cho HS Đổi kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động GDPL cho HS PTDT nội trú, bán trú theo định hướng đổi chương trình chương trình GD phổ thơng Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác GDPL theo định hướng đổi chương trình GD phổ thơng Tính cần thiết Không Rất cần Cần cần thiết thiết thiết Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp Đ/c! Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI...NG CẦU Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, BÁN TRÚ (Dành cho học sinh) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu hoạt động giáo dục pháp luật nhà trường na... động giáo dục pháp luật cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn theo định hướng đổi chương trình giáo dục phổ thơng” tác giả nhận động viên, khích lệ tạo điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ba bể, tỉnh bắc kạn theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông , Quản lí hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện ba bể, tỉnh bắc kạn theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn