Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH kinh doanh dịch vụ và du lịch thiên an

57 7 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 08:18

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên AnNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên AnNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên AnNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên AnNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên AnNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An TÓM LƯỢC Hiện kinh tế nước ta giai đoạn chuyển với thời kì hội nhập quốc tế Trong thời đại công nghệ phát triển, hội nhập mở rộng, gia nhập doanh nghiệp giới góp phần tạo nên kinh tế ngày phát triển đại Đó vừa bước đà thúc đẩy cho phát triển doanh nghiệp đặt nhiều khó khăn thách thức Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn việc làm để cạnh tranh, tồn phát triển Chính vấn đề nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, chiến lược lâu dài, định hướng đắn giúp doanh nghiệp phát triển vấn đề quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Qua trình tìm hiểu thực trạng công ty thực tập, em định lựa chọn đề tài: “Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An” Đề tài phân tích chủ yếu vấn đề sau, thứ trình bày lí luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp Thứ hai, nghiên cứu sâu trình tìm hiểu thực trạng hiệu kinh doanh công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An, phân tích tiêu phản ánh hiệu tỏng hợp tiêu hiệu phận cơng ty để qua đánh giá mặt tích cực hạn chế mà cơng ty đạt trình thực hoạt động kinh doanh Cuối nghiên cứu đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Bài nghiên cứu sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp thu thập số liệu phương pháp xử lí phân tích số liệu i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập nghiên cứu, đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du Lịch Thiên An” hồn thành Với tình cảm chân thành em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương Mại - nơi em học tập rèn luyện bốn năm qua, tới thầy giáo tận tình giảng dạy, bảo, giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn T.S Chu Thị Thủy, người hướng dẫn cho em suốt thời gian làm khóa luận anh chị cơng ty hỗ trợ dìu dắt em suốt thời gian thực tập công ty Tuy nhiên kiến thức chun mơn hạn chế thân nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy để đề tài khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Thúy Nguyễn Thị Thúy ii MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan .2 Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Đối tượng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: MỘI SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm liên quan đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm kinh doanh 1.1.3 Khái niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Một số lý thuyết hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Bản chất hiệu kinh doanh 1.2.2 Phân biệt kết hiệu kinh doanh .7 1.2.3 Các quan điểm việc đánh giá hiệu kinh doanh 1.3 Nội dung nguyên lý giải hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.3.1 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Hệ thống tiêu đo lường, đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 10 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THIÊN AN 17 2.1 Tổng quan tình hình yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 17 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 19 iii 2.1.3 Kết kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 21 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 23 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Cơng ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 26 2.2.1 Phân tích hiệu kinh doanh qua tiêu tổng hợp Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 26 2.2.2 Phân tích hiệu kinh doanh qua tiêu phận Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An .28 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh Công ty 36 2.3.1 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An .36 2.3.1.1 Thành công đạt nguyên nhân 36 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THIÊN AN 39 3.1 Định hướng phát triển quan điểm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An .39 3.1.1 Định hưởng phát triển Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 39 3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu kinh doanh Công tyTNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 41 3.2 Các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 43 3.2.1 Các giải pháp vốn hiệu sử dụng vốn .43 3.2.2 Các giải pháp tổ chức nhân 44 3.2.3 Giải pháp marketing 45 3.2.4 Giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm 46 3.3 Các kiến nghị quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 47 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước 47 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An .48 KẾT LUẬN .49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 iv v DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Cơ cấu máy tổ chức quản lý Công Ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 19 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An .22 Bảng 2.2: Các tiêu tổng hợp đánh giá hiệu kinh doanh 27 Bảng 2.3 Bảng tiêu đánh giá tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh vốn chủ sở hữu 29 Bảng 2.4 Bảng tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động .31 Bảng 2.5 Bảng tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định 33 Bảng 2.6 Bảng tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động .35 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TS Tiến sĩ TNHH Trách nhiệm hữu hạn VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định GTGT Thuế giá trị gia tăng TNCN Thuế thu nhập cá nhân TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngay từ kinh tế nước ta bắt đầu đổi chuyển sang kinh tế thị trường việc doanh nghiệp tồn phát triển cạnh tranh gay gắt điều tất yếu Muốn cạnh tranh tồn thị trường hiệu hoạt động kinh doanh yếu tố quan trọng Khi mơi trường cạnh tranh ngày khắc nghiệt việc nâng cao hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp ngày trở nên quan trọng, trở thành mục tiêu sống giúp doanh nghiệp trì thị phần, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng tiềm lực, vươn lên khẳng định đạt tới thành công Trong bối cảnh kinh tế thế, doanh nghiệp muốn đứng vững thương trường cần phải nhanh chóng đổi mới, bị đào thải Thực tế chứng minh rằng: Trong chạy đua để tồn phát triển, doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh tốt hơn, có định hướng chiến lược đắn, doanh nghiệp dành chiến thắng Chính vậy, doanh nghiệp muốn tồn phải không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh Đặc biệt cơng ty hoạt động loại hình Cơng ty TNHH, vận hành theo chế thị trường vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh trở lên cấp thiết Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An có chức tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại ngồi cung cấp dịch vụ chăm sóc q trình khách hàng sử dụng dịch vụ cơng ty Nhiệm vụ công ty tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại Bên cạnh cơng ty tham gia cung cấp dịch vụ bán buôn bán lẻ ô tơ xe có động khác, cung cấp thiết bị phụ tùng mô tô xe máy, … cung cấp dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Hiện thị trường có nhiều cơng ty cung cấp dịch vụ bán buôn bán lẻ ô tô loại xe mô tô, xe có động khác nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng phương tiện lại Nhận thấy ngành có tiềm triển vọng phát triển cao thời đại kinh tế thực tế cho thấy nhu cầu phương tiện giao thông ô tô, loại xe gắn máy ngày trở lên thiết thực phục vụ đời sống cong người hàng ngày Đó hội đặt cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại hàng hóa, có cơng ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và du Lịch Thiên An Hoạt động kinh doanh Công ty vài năm gần trở lại đây, cụ thể năm 2016, 2017 2018 đạt nhiều thành công, lợi nhuận sau thuế tăng dần sau năm, trung bình tăng đến 10-15%, ước tính đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng năm Nhưng bên cạnh tồn mặt bất cập q trình hoạt động kinh doanh Cơng ty hoạt động quảng cáo , marketing cho sản phẩm chưa phát triển rộng ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh, vấn đề thị yếu khách hàng việc chiếm lĩnh mở rộng trường tốn khó với Cơng ty Tính trung bình nước ta có 150.000 doanh nghiệp tham gia cung cấp phân phối bán buôn bán lẻ tơ, loại xe có động khác Điều chứng tỏ ngày có nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trường, áp lực cạnh tranh lớn Vì vấn đề nghiên cứu thực trạng kinh doanh doanh nghiệp để tìm giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp vấn đề cấp thiết cần quan tâm trọng Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Trong q trình thực khóa luận em có tham khảo số cơng trình nghiên cứu khoa học năm trước Những cơng trình nghiên cứu có liên quan gián tiếp liên quan trực tiếp tới đề tài [1] Nguyễn Thị Thương Thương (2017), Nâng cao hiệu kinh doanhcủa Công ty TNHH Đại Quang Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Hà Nội Đề tài đưa sở lý luận hiệu kinh doanh, đề tài sâu vào phân tích thực trạng hiệu kinh doanh, sau đưa giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động, vốn, tài sản công ty tác giả đưa sức sinh lợi, chưa phân tích tiêu hiệu suất tiền lương lao động sức sản xuất vốn, tài sản Đề tài mang tính chất tham khảo để khóa luận phân tích thêm thực trạng hiệu kinh doanh doanh nghiệp [2] Lê Huy Tùng, năm 2016, “Nâng cao hiệu kinh doanh thuốc Công ty thương mại thuốc lá”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương mại Hà Nội Luận văn nghiên cứu tình hình hiệu kinh doanh thuốc công ty giai đoạn cụ thể Sau đó, phân tích để tìm điểm bất cập mà cơng ty mắc phải Từ đưa biện pháp định hướng để nâng cao hiệu kinh doanh thuốc Công ty thương mại thuốc [3] Phạm Thị Thùy Linh 2010, “ Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội Đề tài đưa lý luận hiệu kinh doanh, thị trường, giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Đồng thời nêu thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty, từ sâu nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty thị trường nội địa Tuy nhiên, đề tài chưa phân tích sâu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh để từ đưa giải pháp cách cụ thể sát với tình hình thực tế doanh nghiệp Đề tài mang tính chất tham khảo để khóa luận kế thừa phần cần thiết nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp [4] Nguyễn Thị Hằng 2018, “Nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần đầu tư phát triển Videco.” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Hà Nội Đề tài hướng đến phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty qua số tiêu bản, từ đánh giá khái quát hiệu sản xuất kinh doanh đưa số giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa chi phí thơng qua sản phẩm chất lượng cao giá thành cạnh tranh Kết nghiên cứu cho thấy giải pháp nâng cao hiệu sử dụng chi phí, tài sản vốn, nâng cao lực quản lý, trình độ tay nghề suất lao động quan trọng cần thiết để nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Đề tài chưa phân tích hiệu sử dụng chi phí tiền lương để đánh giá hiệu lao động khách quan cụ thể Đề tài mang tính chất tham khảo để khóa luận phân tích thêm tình hình sử dụng chi phí doanh nghiệp Một số cơng tình nghiên cứu theo hướng phân tích số liệu để đưa biện pháp giải Một số cơng trình lại lựa chọn sản phẩm tiêu biểu doanh nghiệp để phân tích từ nhìn tới tổng thể doanh nghiệp để đề xuất giải pháp Nhưng chưa có cơng trình phân tích đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du Lịch Thiên An Xác lập tuyên bố vấn đề nghiên cứu Qua trình thực tập tìm hiểu Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Cơng ty tính cấp thiết vấn đề, đồng thời giúp đỡ tận tình anh chị, đến nhận thức tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Em định lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Bìa nghiên cứu đề cập đến vấn đề sau: - Đặc điểm bối cảnh kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ tác động đến hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An - Những giải pháp Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An triển khai thời gian qua nhằm nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế tồn hiệu kinh doanh - Những giải pháp thiết thực khả thi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Số lượng lao động công ty qua năm có thay đổi rõ rệt, điều chứng tỏ quy mơ Cơng ty ngày mở rộng Cụ thể: Năm 2017 số lượng lao động công ty 230 người tăng 30 người so với năm 2016 Năm 2018 250 người tăng 20 người so với năm 2017 Năng suất lao động tăng qua năm Từ năm 2016 đến 2018, doanh thu công ty tăng tốc độ tăng doanh thu lại lớn tốc độ tăng tổng số lao động làm cho suất lao động tăng dần Năm 2016 suất lao động 6.528.242 VNĐ có nghĩa lao động tạo 6.528.242 VNĐ doanh thu Chỉ tiêu tăng lên năm 2017 đạt triệu đồng, tăng 6.883.048 triệu đồng Đến năm 2018 suất tăng lên 6.857.356 VNĐ Tính đếnnăm 2018, số lượng lao động cơng ty tăng lên đồng thời có tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu cho suất lao động tăng lên Vì đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty tốt Lợi nhuận bình quân lao động: Trong giai đoạn 2016 – 2018, mức lợi nhuận bình quân lao động có xu hướng tăng lên Năm 2016 1.109.900 VNĐ, năm 2017 tăng mạnh lên mức 2.083.595 VNĐ Năm 2018 tăng nhẹ với mức 2.290.542 VNĐ, tăng VNĐ triệu đồng so với năm 2017 Tuy nhiên mức lợi nhuận chưa cao, Cơng ty ln cố gắng phấn đấu tăng tiền lương cho người lao động Qua tiêu thấy doanh thu Công ty năm từ 2016 đến 2018 lớn mức sinh lời bình quân lao động thấp, điều ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu kinh doanh Công ty năm qua Việc doanh thu tăng mức sinh lợi bình qn lao động thấp Cơng ty chưa xác định cầu lao động tối ưu Do doanh nghiệp cần có giải pháp hợp lý để cần xem xét lại cách nghiêm túc việc bố trí nguồn nhân lực có sách phát triển nguồn nhân lực Cơng ty 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh Công ty 2.3.1 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 2.3.1.1 Thành công đạt nguyên nhân Trong năm qua thực tế kết hoạt động kinh doanh cho thấy khó khăn thách thức cơng ty Trong đó, môi trường điều kiện kinh doanh chứa nhiều yếu tố bất lợi như: Thị trường ngày gia tăng công ty khác tạo nên cạnh tranh khốc liệt hơn, sách điều hành thuế quản lí vĩ mơ nhiều bất cập, ngày có nhiều mặt hàng thay thị trường…Tuy nhiên Công ty thực tốt kế hoạch mục tiêu đề năm 36 Với năm thành lập vào hoạt động, với khoảng thời gian dài không ngắn, Công ty đạt số thành tựu định Công ty ngày có nhiều khách hàng tin cậy tin dùng sản phẩm mà Công ty cung cấp Doanh thu lợi nhuận có chiều hướng lên Tuy ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khoảng thời gian năm 2015 tới 2016 trở lại cơng ty kinh doanh có hiệu đạt mức lợi nhuận tăng đề tốt Năm 2018, lợi nhuận sau thuế Công ty 572.635.450 triệu đồng Cơng ty có bước tiến vượt qua khó khăn tiếp tục vươn lên để phát triển Cơng ty có bề dày kinh nghiệm, nhiên gặp phải khó khăn điều khơng thể tránh khỏi Qua q trình phân tích nhận thấy tiêu hiệu tổng hợp doanh nghiệp thực tương đối tốt Chỉ tiêu doanh thu Công ty tăng liên tục năm gần Điều thể rõ ràng cho q trình mở rộng quy mơ kinh doanh Công ty Chỉ tiêu doanh thu tăng sở để đánh giá phát triển quy mô kinh doanh doanh nghiệp Về hiệu sử dụng lao động: Đội ngũ nhân viên Cơng ty đa phần người có trình độ, đào tạo nghiệp vụ ngành nghề Hiện số lượng lao động công ty ngày tăng nhanh Bên cạnh lao động có trình độ cao cơng ty vừa tuyển dụng thêm nhân lực trẻ có sức khỏe tốt phù hợp với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Đây coi mạnh công ty giai đoạn tới, vấn đề công ty trú trọng đầu tư Không khoản đầu tư cho đào tạo lao động công ty ban giám đốc công ty trú trọng Công ty tổ chức buổi đào tạo kỹ thuật cho kỹ thuật viên đầu tư chi phí cho lao động có trình độ cao đào tạo nước để nâng cao trình độ nghiệp vụ 2.3.1.2 Những hạn chế tồn Công ty Hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty chưa hiệu quả, Cơng ty sử dụng vốn không hợp lý, sức sinh lời vốn kin doanh thấp Mặc dù Cơng ty có sách ưu đãi với người lao động mức lương bình qn khơng phải thấp so với đối thủ cạnh tranh ngành hiệu suất sử dụng tiền lương khơng cao Qua đó, thấy rõ Công ty sử dụng lao động không hiệu Hiệu kinh doanh công ty bị ảnh hưởng hiệu sử dụng vốn thấp hiệu suất chi phí tỷ suất lợi nhận chi phí tăng lên Chỉ tiêu hiệu lợi nhuận: Chỉ tiêu công ty chưa tốt Trong năm gần chi phí Cơng ty tăng cao tốc độ tăng chi phí lớn Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu giảm điều phản ánh thực tế mức tăng doanh thu công ty chưa đạt yêu cầu hiệu kinh doanh theo phân tích công ty tương đối thấp 37 Hiệu chi phí: Mặc dù doanh thu năm gần doanh nghiệp tăng, nhiên tỉ lệ tăng chi phí cao nguyên nhân làm cho tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp bị giảm Theo kết phân tích, hiệu sử dụng chi phí công ty chưa tốt sức sản xuất chi phí giảm Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cơng ty cần tìm yếu tố làm tăng chi phí để đề giải pháp giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí Giảm chi phí khơng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà góp phần tạo tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Cơng tác nghiên cứu, phát triển thị trường kém: Mặc dù đầu tư cho công nghệ, đầu tư cho việc maketting online để ngày mở rộng thị trường xong công tác nghiên cứu phát triển thị trường tốn khó Cơng ty Bởi thời gian tới cần tích cực hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường doanh nghiệp Công tác tổ chức nghiên cứu thị trường vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm tới Hàng năm hoạt động mang tính điều tra, khảo sát thị trường quan trọng doanh nghiệp thực chưa thật tốt triệt để Điều ảnh hưởng khơng nhỏ tới hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp tương lai 2.3.1.3 Nguyên nhân hạn chế Trong năm gần đây, bối cảnh kinh tế tồn cầu có nhiều biến động, làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam Thương mại giảm mạnh khiến cho kinh tế rơi vào khủng hoảng Đồng thời, Chính phủ thực sách kiềm chế phát, thắt chặt tín dụng, Điều ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế Cơng ty Cơng ty đứng trước nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Các đối tác lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn, Chính phủ thiếu hụt ngân sách khiến cho tình hình kinh doanh Cơng ty bị biến động theo Tình hình thu hồi cơng nợ khách hàng chưa quan tâm mức, số khách hàng nợ đọng, nợ thời hạn quy định Việc đối chiếu thu hồi cơng nợ chậm, cơng nợ khách hàng mức cao, xuất số khách nợ đọng, nợ hạn, nợ xấu nên phần làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Cơng ty Trình độ quản lý, chun mơn chưa đồng đều, số nhân viên kinh nghiệm trình triển khai thực cá dự án, hợp đồng kinh doanh lúng túng dẫn đến việc phối hợp phòng ban khơng hiệu 38 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THIÊN AN 3.1 Định hướng phát triển quan điểm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 3.1.1 Định hưởng phát triển Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Mục tiêu Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An với mục tiêu ngày mạnh hơn, hiệu hơn, phát triển ngày bền vững sở thực tái cấu sử dụng hợp lí nguồn lực Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp qua nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Chiến lược phát triển Công ty tập trung trí tuệ sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào kinh doanh xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện lĩnh vực cung ứng thị trường Về sản phẩm Phát triển đa dạng hóa sản phẩm Ưu tiên cho việc phát triển mặt hàng truyền thống khẳng định thị phần Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm mà Cơng ty có tiềm lợi Về thị trường Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm Cơng ty thị trường Thực tốt sách chất lượng khách hàng để trì phát triển thương hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với đối tác nước để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn Về khoa học công nghệ Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi công nghệ sản xuất kinh doanh nhằm tạo nhiều lợi nhuận Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ giới 39 Về đầu tư Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên ngành đại, mang tính đổi công nghệ Thông qua việc đầu tư để tiếp cận phương tiện, thiết bị đại theo hướng phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến giới, đồng thời đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Về tài Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững Phát triển dịch vụ thương mại, phân phối, xuất nhập đầu tư thương mại liên quan đến lĩnh kinh doanh du lịch Công ty sở hữu kênh phân phối hàng hóa sản phẩm liên quan đến lĩnh vực thương mại, đưa giá trị sử dụng giá trị nội sản phẩm tốt cho thị trường người tiêu dùng sở chất lượng tối đa, nâng cao giá trị thương hiệu phát triển ngành nông nghiệp bền vững Định hướng phát triển năm đến năm 2021 Thành lập từ năm, định hướng phát triển ban đầu tập trung vào phát triển dịch vụ thương mại nước đặc biệt khu vực phía Bắc Đến thời điểm Cơng ty trở thành doanh nghiệp có quy mơ vào loại vừa có hiệu suất hoạt động hiệu tương đối ổn định, đa dạng nghành nghề kinh doanh hơn, có đối tác hợp tác phát triển tiềm lâu dài Tổng số nhân viên Công ty lên đến số làm việc phòng ban cơng ty Doanh thu thức cơng ty từ nguồn + Doanh thu từ hoạt động xúc tiến thương mại dịch vụ liên quan + Doanh từ hoạt động thương mại, xuất nhập tới thị trường lĩnh vực mua bán phụ tùng xe mô tô gắn máy, loại ô tô + Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phân phối hệ thống cửa hàng phân phối đến hệ thống bán lẻ Trên sở định hướng Cơng ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An thúc đẩy theo lĩnh vực sau: Xây dựng khung nhân lực kinh doanh dịch vụ thương mại phục vụ công tác nghiên cứu thị trường, marketing, xây dựng hệ thống nguồn hàng chuẩn ổn định Xây dựng chiến lược kinh doanh tập trung mạnh vào thị trường nội địa đặc biệt thị trường miền Bắc … nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường cho người tiêu dùng, đối tác kinh doanh chiến lược làm tiền đề củng cố phát triển thị trường nội địa , nâng cao uy tín xây dựng thương hiệu Cơng ty Cung ứng hàng hóa sản phẩm vào hệ thống kênh phân phối bạn hàng kênh phân phối riêng công ty 40 Xây dựng chiến lược tái lập hệ thống kênh phân phối hàng hóa sản phẩm Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An thị trường nội địa, thông qua dần củng cố nâng cao giá trịnh thương hiệu với người tiêu dùng.Nâng cao quy mô hoạt động công ty lên gấp lần Mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 15 – 20 %/năm Chú trọng bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, kỹ quản trị doanh nghiệp, lực marketing bán hàng, lực nghiên cứu phát triển sản phẩm cho cán nhân viên công ty Phân bổ công việc phù hợp với khả nhân viên Phấn đấu đến năm 2020, đào tạo thu hút lao động có trình độ cao 3.1.2 Quan điểm nâng cao hiệu kinh doanh Công tyTNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An giai đoạn 2019-2020 41 Bảng 3.1: Mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh Công ty giai đoạn 2019-2021 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 2020/2019 2021/2019 TĐ % TĐ % 1.Doanh thu 14.582.014.139 29.809.518.200 47.019.204.989 15.227.504.061 104.43 17.209.686.789 57,73 Giá vốn hàng hóa 11.819.291.564 20.687.486.136 25.470.005.488 8.868.194.572 75.03 4.782.519.352 23,11 3.Chi phí 12.794.593.153 25.442.093.335 38.313.629.758 12.647.500.182 98,85 12.871.536.423 50,59 4.Lợi nhuận sau thuế 357.484.197 824.406.412 1.741.115.046 466.922.215 130,61 916.708.634 111,20 Tổng số lao động 200 230 250 - - - - 951.954.595 28,22 583.942.282 13,5 6.Tổng vốn 3.372.491.295 4.324.445.890 4.908.388.172 7.HQSD nguồn lực 0,59 0,65 0,93 0,06 10,1 0,28 43,07 8.Tỷ suất lợi nhuận 2,45 2,76 3,7 0,31 12,65 0,94 34,05 72.910.070,6 129.606.600,8 188.076.810 56.696.530,2 77,76 58.470.209,2 45,11 10.HQSD chi phí 114% 117,16% 122,72% 3,16 - 8,56 - 11.HQSD vốn 4,32 6,89 9,58 2,57 59,5 2,69 39,04 Năng suất lao động ( Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 42 Trên sở định hướng phát triển chung tình hình thực tế, Cơng ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An có đề phương hướng nhằm nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp thời gian tới sau: Muốn nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp cần thực đồng nhiều khâu, nhiều yếu tố khác nhau, nhiên cần trọng tập trung vào khâu then chốt có tính định chất lượng, giá cả, thị phần,… phát huy nội lực vốn có cơng ty nhân tố định để nâng cao hiệu kinh doanh Tạo dựng cho chỗ dững vững chắc, có lượng thị phần định thương trường trì vị trí cách bền vững, lâu dài điều mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chế thị trường mong muốn cố gắng để làm điều Để có vị trí vững thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng hội, hạn chế rủi ro thị trường phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu, không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh Nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty phải đảo bảo tính vững chắc, trì khả lâu dài liên tục tương lai Để đảm bảo tính bền vững, việc nâng cao hiệu kinh doanh Thiên An phải dựa biên pháp ổn định, lâu dài, khoa học phù hợp với xu chung thân thiện với mơi trường trọng khía cạnh khác phát triển 3.2 Các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 3.2.1 Các giải pháp vốn hiệu sử dụng vốn Để giải vấn đề liên quan đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh ta sử dụng phương pháp, biện pháp, công cụ quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm, với hiệu kinh tế cao nguồn vốn có, tiềm kỹ thuật công nghệ, lao động lợi khác doanh nghiệp +Lập kế hoạch quản lý đồng vốn tính tốn khoản mà doanh nghiệp kỳ +Xác định đắn khoản đầu tư doanh nghiệp chu kỳ kinh doanh tránh tình trạng dư thừa khơng cần thiết gây lãng tình trạng thiếu hụt vốn gây gián đoạn đầu tư ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh Lựa chọn sử dụng hợp lý nguồn vốn Thu hút huy động vốn đầu tư có hiệu điều kiện ảnh hưởng trực tiếp tới việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Các nguồn huy động bổ sung vốn kinh tế thị trường bao gồm nhiều nguồn: Nguồn vốn doanh nghiệp tự bổ sung, vay ngân hàng, vay đối tượng khác, liên doanh liên kết Việc lựa chọn nguồn vốn 43 quan trọng cần phải dựa nguyên tắc hiệu kinh tế Giải vấn đề vốn vấn đề riêng doanh nghiệp mà hầu hết doanh nghiệp cần giải Hoạt động lĩnh vực xây lắp nên nhu cầu vốn tương đối lớn Khâu hoàn thiện hồ sơ thủ tục toán lại chưa tốt dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn Vì vậy, biện pháp nâng cao hiệu huy động vốn thu hồi vốn biện pháp công ty nên thực Vì Cơng ty nên trì tốt mối quan hệ với Ngân hàng tổ chức tín dụng để có hỗ trợ vốn bảo lãnh thực hợp đồng cho công ty trình huy động vốn phục vụ cho mục đích kinh doanh + Huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ cán công nhân viên ngồi xã hội theo hình thức phát hành cổ phiếu ưu đai khác nhằm đa dạng hóa nguồn vốn Cơng ty Cơng tác thu hồi vốn: Có kế hoạch rõ ràng mựt hàng sản phẩm tồn đọng kho hàng để có phương án thu hồi lại vốn Thứ hai, ln có sách rõ ràng việc thu công nợ khách hàng, giúp cho nguồn vốn Công ty trang thái ổn định sẵ sàng cho việc huy động vốn phục vụ cho hoạt động kinnh doanh Công ty 3.2.2 Các giải pháp tổ chức nhân Phân tích trạng nguồn nhân lực Mục đích việc phân tích trạng nguồn nhân lực để xác định điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi doanh nghiệp Công ty dựa vào yếu tố sau: +Số lượng +Cơ cấu +Trình độ chun mơn +Kinh nghiệm làm việc Việc phân tích thự trạng nguồn nhân lực tạo xếp, bố trí phù hợp với cơng việc, đồng thời giúp Cơng ty có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực sẵn có để đáp ứng yêu cầu ngày nâng cao Ổn định trì nguồn nhân lực có Để ổn đinh trì nguồn nhân lực có, Cơng ty cần có biện pháp sách phúc lợi cần ý sau: +Hồn thiện quy chế, sách áp dụng doanh nghiệp +Đảm bảo công hợp lý chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh việc thu hút nguồn lực bên giữ chân nguồn lực bên +Cải thiện môi trường làm việc 44 +Tiến hành đánh giá lực nhân viên theo định kỳ ngồi trình độ chun mơn phải trao dồi thêm trình độ ngoại ngữ, nhằm xem xét khả người để lên kế hoạch đào tạo tái đào tạo với mục đích nâng cao hiệu cơng việc nhân viên +Sắp xếp ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân người, việc +Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu công đoạn không làm giá trị tăng thêm, đảm bảo tính chun nghiệp cao mơi trường làm việc Phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu thành công doanh nghiệp hoàn thiện nguồn nhân lực tổ chức không ngừng phát triển +Thực sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài nhân viên với công ty +Tạo môi trường làm việc động, thân thiện +Hồn thiện sách đề bạt - thăng tiến cho nhân viên xuất sắc +Khơng ngừng nâng cao cấu tổ chức, tạo tính động phát triển hướng tới hứng khởi cơng việc cho nhân viên Tạo tính cạnh tranh lành mạnh vị trí cơng việc để nhân viên phát huy tối đa lực thân +Tổ chức chuyến tham quan du lịch, phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất nhân viên có hội giao lưu học hỏi, vui chơi giả trí để tái tạo lại sức lao động Chính sách thu hút nguồn nhân lực Các sách nhân hợp lý, động để thu hút nhiều nhân tài từ nơi khác phục vụ cho cơng ty +Có gói sách đãi ngộ phúc lợi, tiền lương hấp dẫn nhằm thu hút nguồn nhân lực từ bên làm việc +Phối hợp tuyển dụng trường đại học, trung tâm đào tạo để tìm kiếm ứng viên có lực Có chương trình hỗ trợ tìm kiếm ứng viên sinh viên có lực tâm huyết từ ghế nhà trường +Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng nhân viên thật có khả năng, tâm huyết với cơng việc, nhiệt tình sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài với nghề nhân 3.2.3 Giải pháp marketing Nâng cao lực marketing đòi hỏi phải thực đồng biện pháp nghiên cứu thị trường, sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến bán hàng, vậy, thời gian tới công ty cần: 45 Chiến lược sản phẩm: Phải xác định rõ phân khúc thị trường sản phẩm đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng có đủ số lượng cung ứng cho thị trường Về chiến lược giá cả: Có chiến lược giá phù hợp Tìm hiểu nghiên cứu giá nhập hàng nhà cung ứng với giá thấp mà đảm bảo chất lượng, số lượng sản phẩm quản lý chi phí hiệu quả, từ cân đối lượng hàng giá chung thị trường để sử dụng sách hạ giá thành giúp cơng ty có khả hạ giá bán sản phẩm, củng cố lợi cạnh tranh, tăng số lượng tiêu thụ, tăng thị phần song đảm bảo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, phát huy lực có sẵn Cải tiến dịch vụ cung cấp hàng hóa nhanh gọn xác Phối hợp, củng cố mối quan hệ chặt chẽ công ty hệ thống đại lý cấp, thu thập xử lý thông tin hai chiều đại lý công ty để nắm tình hình thị trường, nắm bắt kịp thời ý kiến khách hàng, tìm hướng phân phối sản phẩm phù hợp, kịp thời đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt Qua nâng cao hiệu bán hàng giúp Công ty nssng cao hiệu kinh doanh 3.2.4 Giải pháp xây dựng sách giá cho sản phẩm +Giá sử dụng công cụ sắc bén để củng cố chế độ tài chính, kinh tế nhằm thu lợi nhuận cao Do định kinh doanh loại sản phẩm yêu cầu doanh nghiệp xây dựng cho sách giá cho phù hợp với mục tiêu chung doanh nghiệp Mục tiêu sách giá bao gồm: + Tăng khối lượng bán sản phẩm + Bảo đảm ổn định cho doanh nghiệp, tránh bất lợi doanh nghiệp từ bên ngồi Chính sách giá định hướng chủ yếu Vào hai hướng: + Định hướng vào doanh nghiệp, chủ yếu dựa vào nhân tố bên doanh nghiệp + Định hướng vào thị trường, chủ yếu dựa vào quan hệ cung cầu tiềm thị trường để định mức giá thích hợp khoảng thời gian định Đồng thời dựa vào cạnh tranh thị trường để tìm hiểu phản ứng đối thủ cạnh tranh qua định giá bán sản phẩm theo thời kỳ thích hợp nhằm bảo đảm tồn doanh nghiệp môi trường cạnh tranh 46 3.3 Các kiến nghị quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định, môi trường sản xuất kinh doanh dần trở nên thơng thống Tuy nhiên, thấy điều hành Nhà nước nhiều vấn đề cần giải Giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng Chính phủ ngân hàng nhà nước sớm có sách điều chỉnh lãi suất khoản vay cũ theo khung lãi suất mới, đặc biệt hợp đồng tín dụng ký kết với lãi suất cố định chưa hết hạn lý cho phép doanh nghiệp trả nợ trước hạn mà không bị phạt nhằm giúp doanh nghiệp trì sản xuất tạo cơng ăn việc làm Chính phủ cần hỗ trợ tăng cường lực khoa học – công nghệ cho doanh nghiệp Tăng cường hỗ trợ phủ quan quản lý nhà nước vốn, chế, sách, pháp luật, xúc tiến thương mại, tư vấn thiết bị, công nghệ đại,… cho doanh nghiệp Cải thiện sách Nhà nước để tạo thể chế phù hợp, phát triển thị trường khoa học – công nghệ Đồng thời tăng cường cai trò hiệp hội, câu lạc giám đốc tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp Nhà nước tạo mơi trường khuyến khích, hỗ trợ hình thành phát triển liên kết doanh nghiệp Nhà nước khuyến khích việc tăng cường liên kết, hợp tác theo chiều dọc chiều ngang; xác lập quan hệ bạn hàng quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát triển xuất lâu dài Đổi mơ hình tăng trưởng cấu lại kinh tế lĩnh vực kinh tế, quy hoạch phát triển, xây dựng đơn vị hành kinh tế, đặc biệt tạo động lực phát triển.Hệ thống pháp luật đầu tư công, nợ công, tài sản nguồn lực công đất đai, tài nguyên Hệ thống pháp luật đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, nhà ở, kiểm tra chuyên ngành hàng hóa, sách cụ thể cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nhỏ vừa Cùng với đó, triển khai thực hiệu Luật hỗ trợ DN sau Quốc hội thông qua Yêu cầu Bộ, quan khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống pháp luật đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng, nhà ở, sách cụ thể cải thiện mơi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, xem xét đồng với khoảng 30 Luật cần sửa đổi bổ sung để đồng với Luật quy hoạch Trên sở đó, Chính phủ xem xét tổng thể vướng mắc liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đạo Bộ, quan lập đề nghị xây dựng Luật, Nghị định 47 Rà sốt, hồn thiện, trình ban hành quy định pháp luật liên quan đến môi trường đầu tư, thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh; sửa đổi số Nghị định đầu tư, kinh doanh nhằm giải dứt điểm vướng mắc, tạo chế liên thông, thuận lợi thủ tục đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục “chung tay cải cách thủ tục hành chính” Người đứng đầu ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm sâu sát, đạo liệt việc thực cải cách, kiểm sốt thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác phối hợp Bộ, ngành, địa phương; kiên loại bỏ “lợi ích nhóm” lợi ích quốc gia để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Rà sốt, hồn thiện thể chế triển khai chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính; giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Chính phủ Nghị định chế cửa, cửa liên thơng theo kế hoạch, quy định mơ hình Trung tâm hành cơng khơng làm phát sinh biên chế bảo đảm hiệu thực hiện; Bộ, ngành nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn quy định cụ thể liên thơng thủ tục hành làm sở để triển khai thực chế cửa, cửa liên thông 3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An Đề tài nghiên cứu tác giả giải số vấn đề Tìm hiểu tình hình tài cơng ty giai đoạn 2015-2017 Thơng qua phân tích nhận xét thực trạng Công ty hệ thống tiêu phương pháp phân tích, Từ đó, tác giả đưa số biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty số kiến nghị nhà nước để Cơng ty có phương hướng để Cơng ty nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu Sau áp dụng biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Tuy nhiên, chưa thực tìm biện pháp để giải tồn diện, biện pháp để giúp công ty phát triển bền vững Các vấn đề ề trình độ người lao động, hiệu sử dụng nguồn nhân lực chưa có hướng giải đúnng đắn để giúp đỡ Công ty 48 KẾT LUẬN Nâng cao hiệu kinh doanh thực vấn đề quan trọng mang tính định doanh nghiệp Các doanh nghiệp cần phải tính tốn tiêu hiệu quả, thơng qua phân tích, đánh giá tình hình thực tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Từ rút kết luận hiệu sử dụng vốn, hiệu sử dụng nguồn lực vấn đề liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, chi phí có thực hiệu hay khơng, hiệu mức độ nào, nhân tố ảnh hưởng sâu sắc đến chúng Qua đó, đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hiệu kinh doanh doanh nghiệp Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An với tình trạng kinh doanh tại, bước hội nhập vào kinh tế nước nhà Đề tài "Nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An " tác giả dựa số liệu tài Cơng ty để tìm hiểu phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty, qua đưa giải pháp để định hướng cho Cơng ty số hướng Qua đó, mong Cơng ty dựa vào đó, tìm cách giải đắn để Công ty dần vào ổn định, sử dụng vốn, chi phí nguồn nhân lực hiệu Để năm sau đem lại mức lợi nhuận sau ngày tăng cao bền vững Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu tác giả nhiều thiếu xót hạn chế Chưa thể tìm hướng giải cho việc sử dụng nguồn nhân lực khai thác triệt để suất lao động để Công ty nhìn nhận phát triển Đây vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để tìm giải pháp 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Thân Danh Phúc, năm 2015, Giáo trình "Quản lý nhà nước Thương mại", Nhà xuất Thống kê, giáo trình Đại học Thương Mại TS Hà Văn Sự, Giáo trình "Kinh tế thương mại đại cương", giáo trình Đại học Thương Mại PGS.TS Phạm Cơng Đồn, TS Nguyễn Cảnh Lịch (2012), Kinh tế doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Lê Huy Tùng, năm 2016, “Nâng cao hiệu kinh doanh thuốc Công ty thương mại thuốc lá”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương mại Hà Nội Phạm Thị Thùy Linh 2010, “ Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội Nguyễn Thị Hằng 2018, “Nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần đầu tư phát triển Videco.” Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Thương Mại Hà Nội 7.Phòng Kế tốn, năm 2016 , Báo cáo tài năm 2015, Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 8.Phòng Kế tốn, năm 2017 , Báo cáo tài năm 2016, Cơng ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 9.Phòng Kế tốn, năm 2018 , Báo cáo tài năm 2017, Cơng ty TNHH Kinh Doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 50 ... TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THIÊN AN 2.1 Tổng quan tình hình yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Và Du Lịch Thiên An. .. hưởng đến hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An 23 2.2 Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An ... hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An Chương 3: Một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Và Du lịch Thiên An CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH kinh doanh dịch vụ và du lịch thiên an, Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH kinh doanh dịch vụ và du lịch thiên an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn