ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý học đh dược

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 08:15

Đề cương ôn tập sinh lý học y khoa cho sinh viên đại học dược các câu hỏi ôn tập môn sinh lý :()))+ vjjhgdhhbvghnvgjncxfnb;::()+::)(;;;;()(+:::+(+;;??;;;??;+()(%:;:;?;;:::)))))))))))))))))))::((((((((((::::::::))));;;???;;;+(+((:;?(+++++:++((+++))))))):;?::? BỘ CÂU HỎI MÔN SINH LÝ HỌC Đối tượng: Đại học Dược Nêu giải thích nguyên nhân sinh lý bệnh lý gây tăng, giảm số lượng hồng cầu ? Trình bày nguyên tắc truyền máu (vẽ sơ đồ giải thích) ? Trình bày chức loại bạch cầu? Trình bày chu kỳ hoạt động tim ? Trình bày loại huyết áp động mạch, nêu ý nghĩa loại huyết áp ? Trình bày chế tạo áp suất âm ý nghĩa áp suất âm khoang màng phổi? Trình bày động tác hơ hấp? Trình bày thành phần tác dụng nước bọt? 9.Trình bày tác dụng HCl? 10 Trình bày enzym tiêu hóa protid dịch tụy? Giải thích enzym khơng tiêu hóa tuyến tụy? 11 Trình bày enzym tiêu hóa glucid lipid dịch tụy? 12 Trình bày enzym tiêu hóa dịch ruột? 13 Trình bày cấu tạo màng lọc cầu thận nêu ý nghĩa? 14 Trình bày chế lọc cầu thận? 15 Trình bày trình tái hấp thu ion natri ống lượn gần? 16 Trình bày tái hấp thu glucose, protein acid amin ống lượn gần? 17 Trình bày tác dụng testosteron lên chức sinh dục, sinh sản? 18 Trình bày tác dụng testosteron lên xương, chuyển hoá protein, cơ? 19 Trình bày tác dụng estrogen lên quan sinh dục nữ? 20 Trình bày tác dụng progesteron lên quan sinh dục nữ? Trên câu hỏi gồm 20 câu duyệt thông qua môn Sinh lý học, Khoa Y sở, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Y khoa Vinh Giao cho phòng khảo thí & ĐBCL bốc thăm làm đề thi gồm câu hỏi, thời gian làm 90 phút KHOA Y CƠ SỞ BỘ MÔN SINH LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý học đh dược, ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn SINH lý học đh dược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn