Bài tập lớn Lý thuyết mật mã: Ứng dụng chữ ký số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế (có code)

12 15 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 23:49

Bài tập lớn Lý thuyết mật mã Đại học Bách khoa Hà Nội: Ứng dụng chữ ký số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế. Phần mềm winform đi kèm chạy trên VIsual Studio 2012, code có chú thích đầy đủ, gửi file giữa 2 máy cùng mạng. Báo cáo đầy đủ có trong file code.rar đi kèm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THƠNG LÍ THUYẾT MẬT MÃ ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CHỮ KÍ SỐ SỬ DỤNG HỆ MẬT RSA VÀO THU THUẾ Nhóm thực hiện: Nguyễn Nguyên Bách (20150239) – Điện tử 08 K60 Trương Cơng Chính (20130422) – KT ĐT-TT 08 K58 Mai Văn Hải (20141365) – Điện tử 03 K60 Nguyễn Minh Hiếu (20151336) – Điện tử 03 K60 Giảng viên hướng dẫn: TS Hán Trọng Thanh Hà Nội, tháng 5/2018 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Ngành điện tử - viễn thông ngành mũi nhọn, ứng dụng rộng rãi, đóng vai trò quan trọng sản xuất đời sống Với mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hệ thống máy móc ngày phải nhỏ gọn, tinh vi, hiệu tốt Vì vậy, ứng dụng công nghệ kỹ thuật điện tử ngày mở rộng, phần thiếu công nghiệp đại Bản thân chúng em sinh viên ngành điện tử - viễn thơng, cần nâng cao trình độ, khả thực hành ứng dụng kiến thức học vào thực tế Học phần Lí thuyết mật mã giúp chúng em làm quen với lĩnh vực bảo mật tìm hiểu số ứng dụng mật mã sống bảo mật emai, tin nhắn sms, bảo mật ngân hàng quan đội, thông tin vệ tinh,… Với vốn kiến thức học giảng đường tài liệu mạng, nhóm chúng em định đưa đề tài “ứng dụng chữ kí số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế” Mục tiêu đề tài bước đầu giúp nhóm làm quen với hệ mật RSA chữ kí số, cải thiện kĩ lập trình biến kiến thức thành thực tế qua phần mềm Trong trình thực khó tránh khỏi sai sót định, mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo bạn để nhóm rút kinh nghiệm, giúp lần làm đề tài sau hoàn thiện Chúng em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Điện tử - Viễn thông thầy Hán Trọng Thanh tạo điều kiện hướng dẫn tận tình giúp nhóm chúng em hồn thành đề tài Tóm tắt đề tài Đề tài nhóm ứng dụng chữ kí số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế Phần mềm viết ngôn ngữ C# chạy trình biên dịch Visual Studio Windows Summary of project Our subject is application of digital signature using RSA cryptosystems in tax collection Our software was written by programming language C# and run by the Visual Studio compiler on Windows • Ứng dụng thu thuế chữ kí số o Sơ đồ thu thuế chữ kí số Sơ đồ thu thuế chữ kí số thể hình 3.1 Hình Sơ đồ thu thuế chữ kí số Giả sử Nguyễn Văn A người nộp thuế sử dụng chữ kí số Nguyễn Văn A sử dụng khóa bí mật trung tâm chứng thực chữ kí số quốc gia cấp để kí lên tờ khai thuế Sau tờ khai thuế gửi đến máy tính quan thuế Cơ quan thuế sử dụng khóa cơng khai trung tâm chứng thực chữ kí số quốc gia để kiểm tra chữ kí số, xác nhận xem chữ kí số Nguyễn Văn A không HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM Mở file Thuthue.sln Gửi file client server mạng I Cần có máy trở lên dùng chung mạng Gõ “Windows+R”, nhập “cmd”, nhập “ipconfig” để xem IP mạng Nhập IP mạng vào ô “Nhập IP mạng”, giả sử IP mạng 192.168.1.105 máy chọn “Server”, máy lại chọn “Client”, Có thể gửi file từ server đến client ngược lại chọn “Chọn file gửi” File lưu thư mục “ThuThue/bin/Debug” Nơi xác nhận cần nhận tờ khai thuế chữ kí khóa cơng khai để thực xác nhận hướng dẫn mục III Tạo khóa mã hóa thử II Tạo file cipher.txt, public.txt, private.txt để lưu mã hóa, khóa cơng khai - khóa bí mật Chọn “Tạo khóa mã hóa” Chọn “Kích thước khóa”, giả sử nhập kích thước khóa 512 Chọn “Tạo khóa”, có cặp khóa cơng khai bí mật sinh Chọn “Mã hóa” Đầu tiên, chọn file cần mã hóa, giả sử chọn file SHA.txt có nội dung “SHA- is a hash functions” - Chọn file cipher.txt dể lưu mã hóa - Chọn file public.txt để lưu khóa cơng khai - Chọn file private.txt để lưu khóa bí mật Chọn “Giải mã” - Đầu tiên, chọn file cipher.txt chứa mã hóa - Chọn file private.txt chứa khóa bí mật, rõ hiển thị Chọn “Làm lại” muốn làm lại từ đầu Tạo kiểm tra chữ kí III Tạo file Tờ khai thuế.docx để kí thử Chọn “Ký xác nhận” Chọn “Nhập tờ khai thuế”, giả sử chọn file Tờ khai thuế.docx Chọn “Chọn khóa bí mật”, chọn file private.txt Chọn “Tạo chữ kí”, chữ kí sinh Chọn “Lưu chữ kí”, chữ kí lưu tên Tờ khai thuế.vsdx.sig.txt Chọn “Chọn tờ khai thuế kí”, chọn file Tờ khai thuế.docx Chọn file chứa chữ kí Tờ khai thuế.vsdx.sig.txt Chọn “Chọn khóa cơng khai”, chọn file public.txt 10 Chọn “Xác nhận”, thơng báo “Chữ kí hợp lệ” hiển thị • Phần mềm mơ Phần mềm gồm có phần chính: - Phần gửi file giữu server client Phần tạo khóa mã hóa thử Phần tạo chữ kí kiểm tra chữ kí Phần mềm có thích kèm code hướng dẫn cụ thể sử dụng phần mềm có file hướng dẫn.docx kèm Hình Giao diện phần chọn client/server Hình Giao diện server Hình Giao diện client Hình Giao diện tạo khóa mã hóa Hình Giao diện ký xác nhận KẾT LUẬN Trong đề tài này, nhóm kiểm tra hoạt động hệ mật RSA ứng dụng vào chữ kí số, phần mềm hoạt động bình thường dù số lỗi nhỏ Phần mềm đơn giản, nhóm đưa hướng phát triển tương lai cho đề tài: - Sửa lỗi nhỏ, cải thiện hiệu phần mềm Làm đẹp giao diện, dễ sử dụng cho người dùng Cố gắng ứng dụng thu thuế qua web Một lần nữa, nhóm xin cảm ơn thầy Hán Trọng Thanh giảng dạy giúp chúng em hiểu rõ ngành mật mã – ngành học chưa phổ biến chương trình đào tạo Điện tử - Viễn thơng trường 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhóm sử dụng tài liệu tham khảo số nguồn sau: [1] https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem) [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature [3] https://chukysovnpt-ca.com/gioi-thieu-ve-chu-ky-so [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithms 11 12 ... kí số Sơ đồ thu thuế chữ kí số thể hình 3.1 Hình Sơ đồ thu thuế chữ kí số Giả sử Nguyễn Văn A người nộp thu sử dụng chữ kí số Nguyễn Văn A sử dụng khóa bí mật trung tâm chứng thực chữ kí số. .. mạng, nhóm chúng em định đưa đề tài ứng dụng chữ kí số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế Mục tiêu đề tài bước đầu giúp nhóm làm quen với hệ mật RSA chữ kí số, cải thiện kĩ lập trình biến kiến... lên tờ khai thu Sau tờ khai thu gửi đến máy tính quan thu Cơ quan thu sử dụng khóa cơng khai trung tâm chứng thực chữ kí số quốc gia để kiểm tra chữ kí số, xác nhận xem chữ kí số Nguyễn Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Lý thuyết mật mã: Ứng dụng chữ ký số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế (có code), Bài tập lớn Lý thuyết mật mã: Ứng dụng chữ ký số sử dụng hệ mật RSA vào thu thuế (có code)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn