BÀI THẢO LUẬN số 1 NHÓM 1

15 20 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 22:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA: LUẬT HÀNH CHÍNH – NHÀ NƯỚC MƠN: LUẬT DÂN SỰ BÀI THẢO LUẬN SỐ - CHỦ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ NHÓM Danh sách sinh viên thực hiện: Năm học: 2019 – 2020 BÀI THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ PHẦN I: NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CÁ NHÂN TÓM TẮT BẢN ÁN: Đây định số 11/2017/BADS – ST HĐTP TAND Tỉnh Quảng Nam ngày 18/07/2017 người yêu cầu giải Bà Vũ Thị H người yêu cầu giải Ông Lê Văn P Bà Huỳnh Thị T Nội dung vụ án: bà Vũ Thị H yêu cầu tuyên bố ông Lê Văn P có khó khắn nhận thức làm chủ hành vi, mục đích yêu cầu để giải vụ ly hôn bà Vũ Thị H ông Lê Văn P Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam chấp nhận đơn yêu cầu bà Vũ Thị H việc yêu cầu tuyên bố người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Tuyên bố ơng Lê Văn P có khả nhận thức, làm chủ hành vi bà Huỳnh Thị T người giàm hộ Câu 1: Hồn cảnh ơng P Quyết định bình luận có thuộc trường hợp lực hành vi dân không? Vì sao? Hồn cảnh ơng P Quyết định bình luận khơng thuộc vào trường hợp lực hành vi dân Bởi vì: - Căn vào khoản điều 22 BLDS 2015 Đồng thời dựa sở kết luận kết giám định pháp y tâm thần số 286/KLGĐTC, ngày 22/05/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực miền Trung có kết luận: + Về mặt y học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, thuyên giảm (F13.7) + Về mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Và trường hợp ông Lê Văn P theo kết giám định pháp y tâm thần rõ ông không bị mắc bệnh tâm thần Theo yêu cầu bà Vũ Thị H người có quyền, lợi ích liên quan với ơng Lê Văn P (vợ hợp pháp) yêu cầu tòa án tuyên bố ông Lê Văn P có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi không yêu cầu tuyên bố ông P lực hành vi  Dựa sở ta kết luận ông P không thuộc trường hợp bị lực hành vi Bên cạnh đó, cần dựa khoản điều 23 BLDS trường hợp ông P Câu 2: Những điểm giống khác hạn chế lực hành vi lực hành vi dân sự? - Điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Điểm giống: + Việc định, tuyên bố người bị hạn chế lực hành vi dân hay lực hành vi dân Tòa án sở u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan + Giao dịch dân liên quan đến tài sản người hạn chế lực hành vi dân hay người lực hành vi dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực + Khi khơng tun bố người hạn chế lực hành vi dân hay lực hành vi dân theo yêu cầu người người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định hủy bỏ định cho người hạn chế lực hành vi dân hay lực hành vi dân - Điểm khác: Mất lực hành vi dân Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi Tòa án định tuyên bố phải dựa sở kết luận giám định pháp y tâm thần Các giao dịch dân người lực hành vi dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Tức tất hành vi dân do người đại diện thực Hạn chế lực hành vi dân Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình Tòa án dựa theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan Việc xác lập, thực giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị Tòa án tuyên bố hạn chế lực hành vi dân phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật Tức giao dịch dân liên quan đến tài sản cần có đồng ý người đại diện hợp pháp đồng ý hành vi dân bị hạn chế lực dân thực Còn giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày luật liên quan có quy định khác hồn tồn khơng cần người đại diện hợp pháp Câu 3: Trong định bình luận, ơng P có thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân khơng? Vì sao? Trong định bình luận ơng P khơng thuộc trường hợp người bị hạn chế lực hành vi dân Bởi vì, muốn kết luận người bị hạn chế lực hành vi dân cần theo khoản 1, điều 24, BLDS 2015 quy định: “Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể quyết định tuyên bố người này và người bị hạn chế lực hành vi dân sự.” Trường hợp ông P ông người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình Hơn theo giám định pháp y tâm thần số 286/KLGĐTC, ngày 22/05/2017 ông Lê Văn P Trung tâm Pháp Y tâm thần khu vực miền trung có kết luận: Xét mặt y học: Rối loạn cảm xúc lương cực, thuyên giảm (F13.7) Xét mặt pháp luật: Khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Chủ thể yêu cầu bà H u cầu Tòa án tun bố ơng P khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hoàn toàn khơng u cầu Tòa án tun bố ơng P bị hạn chế lực hành vi Chính vậy, ơng P hồn tồn khơng thuộc vào trường hợp bị hạn chế lực hành vi Và trường hợp ông P cần theo khoản 1, điều 23, BLDS 2015 Câu 4: Điểm khác người bị hạn chế lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi? Điểm khác người bị hạn chế lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi: - - - Theo khoản 1, điều 24, BLDS 2015 quy định: “Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình, theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tun bố người người bị hạn chế lực hành vi dân sự.” Theo khoản 1, điều 23, BLDS 2015 quy định: “Người thành niên tình trạng thể chất tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ.” Như thấy, khác biệt hai chủ thể là: bên “người nghiện ma túy, chất kích thích”, bên “người thành niên tình trạng thể chất tinh thần mà khơng đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân sự” Và đặc biệt, người bị hạn chế lực hành vi dân hành vi người phải dẫn đến “phá tán tài sản gia đình” Câu 5: Tòa án xác định ơng P thuộc trường hợp người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có thuyết phục khơng? Vì sao? Theo khoản 1, điều 23, BLDS 2015 quy định: “Người thành niên tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức mất lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.” - Như vậy, thấy rằng, cá nhân xác định có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có đủ điều kiện sau đây: + Là người thành niên + Do tình trạng thể chất tinh thần mà khơng có đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi không đến mức lực nhận thức, làm chủ hành vi + Phải có u cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan + Có kết luận giám định pháp y tâm thần + Tòa án định tuyên bố - Trong trường hợp ơng P thì: + Thứ nhất, ơng P xem thỏa điều kiện: “người thành niên” + Thứ hai, vụ kiện bà Vũ Thị H ơng Lê Văn P, đó, bà H u cầu Tòa tun bố ơng P có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi nhằm giải việc ly hôn bà H ông P.Về mặt pháp luật, thời điểm khởi kiện, bà H vợ hợp pháp ông P Do kết luận, bà H đủ tư cách để yêu cầu Tòa án giải vụ việc + Thứ ba, theo kết luận giám định pháp y tâm thần số: 286/KLGDTC, ngày 22/5/2017 ông P thì: Về mặt y học, ơng P kết luận mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, ơng có dấu hiệu thun giảm Có thể hiểu thời điểm vụ kiện diễn ra, bệnh tình ơng P có tiến triển theo chiều hướng khả quan khơng tình trạng nguy hiểm Về mặt pháp luật, ông P kết luận khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Do đó, kết luận, việc Tòa án tun bố ơng P có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi hợp lý Câu 6: Việc Tòa án khơng để bà H người giám hộ cho ơng P có thuyết phục khơng ? Vì ? Theo khoản 1, Điều 23, BLDS 2015 điểm d, khoản 1, Điều 47, BLDS 2015 ơng P Tòa tun bố người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi, việc định người giám hộ cho ông P tiến hành theo luật định Trong trường hợp ông P, theo quy định khoản 1, điều 53, BLDS 2015 bà Vụ Thị H, vợ ông P, người giám hộ đương nhiên ông P Tuy nhiên, thời điểm đó, bà H người u cầu Tòa án tun bố ơng P có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi để giải vụ ly chồng ông P, nên định bà H người giám hộ ông P Điều hợp lý lẽ hoàn toàn thuyết phục vì, định bà H người giám hộ cho ơng P xảy việc quyền lợi người giám hộ ông P sẽ không đảm bảo Trên thực tế, có nhiều vụ kiện xảy vợ chồng việc yêu cầu tuyên bố vợ chồng lực hành vi dân hay khó khăn nhận thức làm chủ hành vi hay hạn chế lực hành vi dân sự, nhằm mục đích giải vụ việc ly hôn chồng vợ Và hai người định làm người giám hộ người thâu tóm tài sản, dẫn đến quyền lợi người giám hộ sẽ bị ảnh hưởng Câu 7: Việc Tòa án để bà T người giám hộ cho ông P có thuyết phục khơng? Vì sao? - Theo khoản 1, Điều 23, BLDS 2015 điểm d, khoản 1, Điều 47, BLDS 2015 ơng P Tòa tun bố người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi, việc định người giám hộ cho ông P tiến hành theo luật định - Theo quy định khoản 1, điều 53, BLDS 2015 bà Vũ Thị H, vợ ơng P, người giám hộ đương nhiên ông P Nhưng trường hợp để Bà H người giám hộ cho ơng P bà H yêu cầu Tòa án giải ly hôn bà ông P nên để bà H người giám hộ sẽ dễ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài sản ông P - Vì cha ông ông Lê Văn H chết vào năm 2007, mẹ bà Lê Thị H bỏ nhà 20 năm khơng có tung tích bà nên khơng có sở để định bà Lê Thị H người giám hộ cho ông P Hơn nữa, ơng P khơng xác định có anh, chị, em ruột khác - Theo xác minh bà Huỳnh Thị T đến sống với ơng vợ chồng với ông Lê Văn H vợ chồng đến ông H chết, đồng thời người nuôi dưỡng ông Lê Văn P từ nhỏ đến tuổi trưởng thành ông sống chung với bà T, bà T đồng ý làm người giám hộ cho ơng P Do vậy, việc Tòa án định bà Huỳnh Thị T làm người giám hộ cho ông P thuyết phục Như vậy, quyền lợi ông P sẽ không bị ảnh hưởng đảm bảo Câu 8: Với vai trò người giám hộ, bà T đại diện ông P giao dịch nào? Vì sao? Căn vào điểm b, khoản 1, điều 57 điểm c, khoản 1, điều 58 BLDS 2015 với vai trò người giám hộ, bà T đại diện cho ông P giao dịch dân thực quyền khác theo qui định pháp luật Bởi ông P người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi nên khơng thể tự xác lập hành vi dân mà cần phải có người giám hộ hợp pháp bà T điều nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người giám hộ Câu 9: Suy nghĩ anh/ chị chế định người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bổ sung BLDS 2015 Bộ luật Dân 2005 quy định hạn chế hành vi dân Cá nhân đủ độ tuổi không thuộc trường hợp hạn chế lực hành vi dân họ người có lực pháp luật đầy đủ, người tự xác lập, thực giao dịch dân hành vi họ tự chịu trách nhiệm, tự thực nghĩa vụ dân hành vi họ Điều không phù hợp không đảm bảo yếu tố công quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quan hệ dân Bởi trường hợp cá nhân bị khuyết thiếu mà ảnh hưởng đến nhận thức làm chủ hành vi họ (ví dụ người già, người tàn tật có khả nhận thức không sáng suốt dẫn tới không làm chủ thực hành vi) không thuộc trường hợp hạn chế lực hành vi dân mà phải thực chịu trách nhiệm người có lực hành vi dân đầy đủ bất hợp lý Vì thực tế khơng phải mức độ lực hành vi dân cá nhân lúc hai thái cực: hồn tồn đầy đủ mà có nhiều người khả nhận thức làm chủ không đầy đủ chưa đến mức hoàn toàn lực hành vi dân nên việc bổ sung thêm đối tượng người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi điều cần thiết Đến Bộ luật dân 2015 bổ sung thêm người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Như vậy, pháp luật hành bổ sung thêm chế định người có khó khăn nhận thức làm chủ hành vi Đây quy định so với Bộ luật Dân 2005 Từ đó, thấy nhà lập pháp có nhìn nhận tích cực vấn đề xây dựng pháp lý, bảo đảm quyền lợi ích chủ thể pháp luật dân Đặc biệt, thiết lập giao kết hợp đồng phải xem xét điều kiện chủ thể có hiệu lực, đảm bảo rủi ro cho bên tham gia quan hệ pháp luật thục giao dịch cụ thể Sự bổ sung hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ mà Hiến pháp 2013 BLDS 2015 bảo vệ tối đa quyền người, quyền công dân PHẦN II: TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÍ TĨM TẮT BẢN ÁN: Bản án số 1117/2012/ LĐ-PT Tên án: Bản án việc tranh chấp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Ngọc Hùng quan đaị diện Bộ Tài nguyên Môi trường Tp.Hồ Chí Minh; loại án tranh chấp hợp đồng lao động phúc thẩm; ngày án 16/9/2011 ngày thụ lý 11/9/2012 Nội dung: Ông Nguyễn Ngọc Hùng khởi kiện quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường Bên quan đaị diện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông Hùng ông Hùng khởi kiện đòi quyền lợi bên quan đại diện không đồng ý kháng cáo Và trình khởi kiện bên nguyên đơn xác nhận không quy định luật pháp nhân bị đơn, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh hủy án sơ thẩm chuyển hồ sơ Tòa án nhân dân quận TP Hồ Chí Minh giải phúc thẩm lại vụ án Câu 1: Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân ? Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân (nêu rõ điều kiện) Theo điều 74 BLDS 2015: - Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan - Có cấu tổ chức theo quy định sau: + Pháp nhân phải có quan điều hành Tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn quan điều hành pháp nhân quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân + Pháp nhân có quan khác theo định pháp nhân theo quy định pháp luật - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản - Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập * Cơ sở pháp lý Điều 74 Điều 83 BLDS 2015 Câu :Trong án số 1117, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường có tư cách pháp nhân khơng? Đoạn Bản án có câu trả lời? Trong án 1117, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân Trong phần Xét thấy án có trình bày sau: “Mặc dù định 1367 nói có nội dung “Cơ quan đại diện Bộ phải hạch tốn báo sổ nên quan nầy có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân khơng đầy.”” Câu 3: Trong án số 1117, Tòa án xác định Cơ quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường khơng có tư cách pháp nhân? Trong án 1117, Tòa Án xác định quan đại diện Bộ tài nguyên Môi trường khơng có tư cách pháp nhân vì: Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Tp Hồ Chí Minh đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, quan đại diện hạch toán báo sổ thực dự toán, toán phải theo phân cấp Bộ, phụ thuộc theo phân bổ Nhà nước phân cấp Bộ tài nguyên môi trường quan hạch toán độc lập (Xét theo định số 1364/QĐBTNMT ngày 8/7/2008 Bộ trưởng Tài nguyên Mơi trường) Vì quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường tư cách pháp nhân không đầy đủ Câu : Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án Theo em hướng giải Tồ Án cho giải lại sơ thẩm vụ án vì: Bên nguyên đơn ông Nguyễn Ngọc Hùng sai tư cách bị đơn khởi kiện ơng Hùng phải kiện Bộ Tài nguyên Môi trường tức pháp nhân, Tồ Án sơ thẩm khơng giải thích cho ngun đơn mà xác định đơn vị khơng có tư cách pháp nhân tức quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường Tp Hồ Chí Minh sai Bên bị đơn tức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường Tp Hồ Chí Minh đưa u cầu kháng cáo có đưa số nội dung cho Tòa xử chưa khách quan Nên phần án phí lao động sơ thẩm sẽ dời lại sau giải lại sơ thẩm vụ án vụ án chưa kết thúc bên nguyên đơn hoàn lại án phí lao động phúc thẩm Câu 5: Pháp nhân cá nhân có khác lực pháp luật dân ? Nêu sở trả lời Nội dung Khái niệm Pháp nhân Năng lực pháp luật dân pháp nhân khả pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác (Khoản Điều 86 BLDS 2015) Cá nhân Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân (Khoản Điều 16 BLDS 2015) Nội dung lực dân - Pháp nhân khơng có - BLDS 2005 chưa liên quan đến giới tính có quy định việc xác huyết thống định lại giới tính, chuyển đặc thù riêng người đổi giới tính - Theo BLDS 2015 quy định thêm Điều 36 cá nhân có quyền xác định lại giới tính Điều 37 chuyển đổi giới tính Thời điểm chấm dứt - Khoản 2, Điều 86 lực pháp luật dân BLDS 2005 Khoản 3, Điều 86 BLDS 2015 quy định: “Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.” Hiệu lực Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký (Khoản Điều 86 BLDS 2015) Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân (Khoản Điều 86 BLDS 2015) - Khoản 3, Điều 14 BLDS 2005 Khoản 3, Điều 16 BLDS 2015 quy định: “Năng lực pháp luật dân cá nhân chấm dứt người chết.” Năng lực pháp luật dân cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết (Khoản Điều 16 BLDS 2015) Hạn chế Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác (khoản Điều 87 BLDS 2015) Mức độ bình đẳng Dựa vào quy định Mọi cá nhân có khoản Điều 86 BLDS lực pháp luật dân 2015, lực pháp luật nhau.(Khoản Điều 16 dân pháp nhân mang BLDS 2015) tính chuyên biệt.Mỗi pháp nhân có mục đích hoạt động khác thể định thành lập hay điều lệ, nên lực pháp luật pháp nhân khác khác Khi tham gia quan hệ dân Pháp nhân tham gia vào Cá nhân tự quan hệ dân thơng qua hay nhờ người đại diện người đại diện (khoản tham gia quan hệ dân Điều 86 BLDS 2005) Văn xác lập Quyết định thành lập, Điều lệ Năng lực pháp luật cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.( Điều 18 BLDS 2015) Các văn pháp luật Câu : Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân khơng? Nêu sở pháp lý trả lời Giao dịch người đại diên pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân sẽ có ràng buộc pháp nhân người giao dịch, vì: “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân” theo Khoản 1, Điều 93 BLDS 2005 Khoản 1, Điều 87 BLDS 2015 quy định Câu : Trong tình trên, hợp đồng ký kết với cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời Căn theo Khoản "Chi nhánh có nhiệm vụ thực tồn phần chức pháp nhân" , Khoản "Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền" khoản "Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phát sinh từ giao dịch dân chi nhánh, văn phòng đại diện lập, thực hiện" Điều 84 BLDS 2015 Việc quy định chi nhánh Công ty Bắc Sơn TPHCM tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân trái với Khoản 2, Điều 84 Theo chi nhanh cơng ty Bắc Sơn TPHCM khơng có tư cách pháp nhân mà nhân danh pháp nhân (tức công ty Bắc Sơn) xác lập, thực giao dịch phạm vi thời hạn ủy quyền Các giao dịch chi nhánh công ty Bắc Sơn TPHCM xác lập nhân danh công ty Bắc Sơn, phạm vi thời hạn ủy quyền làm phát sinh quyền nghĩa vụ với công ty Xét trường hợp trên, chi nhánh Công ty Bắc Sơn ký kết hợp đồng với Công ty Nam Hà, hợp đồng sẽ làm phát sinh quyền nghĩa vụ Công ty Bắc Sơn chi nhánh cơng ty PHẦN III: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN TÓM BẮT BẢN ÁN: Bản án số 10/2016/KDTM-PT Tên án : án việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Công ty TNHH Dịch vụ- Xây dựng- Thương mại Ngọc Bích Cơng ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á ; loại án kinh doanh thương mại phúc thẩm; ngày án 17/3/2016; ngày thụ lý 26/1/2016 Nội dung: Cơng ty Ngọc Bích khởi kiện Cơng ty Xun Á cơng ty Xun Á đặt mua số sản phẩm hàng hóa Cơng ty Ngọc Bích khơng tốn đầy đủ số tiền thỏa thuận Sau Tòa án nhân dân Huyện Tri Tôn tuyên xử yêu cầu thành viên Công ty Xun Á phải có nghĩa vụ dân tốn số tiền nợ cho Cơng ty Ngọc Bích theo án sơ thẩm Thì phía Cơng ty Xun Á kháng cáo Trong án xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân An Giang hủy án sơ thẩm đưa vụ án giải lại Câu 1: Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân? Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân Pháp nhân chịu trách nhiệm dân nghĩa vụ sáng lập viên đại diện sáng lập viên xác lập, thực để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Pháp nhân chịu trách nhiệm dân tài sản mình; khơng chịu trách nhiệm thay cho người pháp nhân nghĩa vụ dân người pháp nhân xác lập, thực không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác Theo quy định hành Bộ luật dân Trách nhiệm dân thành viên nghĩa vụ pháp nhân quy định sau: Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác (Quy định Điều 87 Bộ luật dân 2015.) - - Câu 2: Trong Bản án bình luận, bà Hiền có thành viên cơng ty Xun Á khơng? Vì sao? Trong án bình luận, bà Hiền thành viên cơng ty Xun Á Giải thích: Thứ nhất, án số 10/2016/KDTM-PT ngày 17/03/2016 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận “Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á pháp nhân, bà Võ Thị Thanh Hiền thành viên pháp nhân” Thứ hai, bà Hiền tham gia góp vốn 26,05% Thứ ba, án nêu rõ người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng bà Võ Thị Thanh Hiền Điểm a khoản điều 74 luật tố tụng dân 2015 quy định: “Trường hợp tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty hợp danh cá nhân, tổ chức thành viên tổ chức đại diện họ tham gia tố tụng.” Câu 3: Nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á bà Hiền? Vì sao? - Nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á Bởi vì, Công ty Xuyên Á coi pháp nhân, có tên gọi, có hình thức thức hoạt động kinh doanh trách nhiệm hữu hạn… Khi Công ty Xuyên Á tiến hành đặt mua gạch men Công ty Ngọc Bích có giao dịch dân diễn Như vậy, theo khoản điều 87 BLDS 2015 qui định pháp nhân có nghĩa vụ dân việc nhân danh pháp nhân, Cơng ty Xuyên Á có nghĩa vụ giao dịch dân Bà Hiền thành viên pháp nhân Tuy nhiên bà khơng có nghĩa vụ giao dịch dân Bởi theo khoản điều 87 BLDS 2015 quy định, người pháp nhân không chịu trách nhiệm thay cho pháp nhân, khơng có nghĩa vụ dân việc nhân danh pháp nhân xác lập thực Câu 4: Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa cấp sơ thẩm Tòa cấp phúc thẩm liên quan đến nghĩa vụ cơng ty Ngọc Bích? • Hướng giải Tồ cấp sơ thẩm: - Trong án sơ thẩm, TAND huyện Tri Tôn định chấp nhận yêu cầu khởi kiện ngun đơn cơng ty Ngọc Bích, u cầu phía bị đơn ơng Phong, bà Hiền hai thành viên cơng ty Xun Á có nghĩa vụ phải bồi thường cho nguyên đơn tổng số tiền 107.030.752đ bao gồm gốc lẫn lãi Tôi cho việc tuyên xử chưa phù hợp Bởi bà Hiền cổ đơng, tức người pháp nhân Công ty Xuyên Á nhân danh để giao dịch dân sự, có việc phát sinh cơng ty Xun Á phải có nghĩa vụ bồi thường, tốn cho cơng ty Ngọc Bích Hơn nữa, công ty Xuyên Á giải thể, cơng ty sẽ tất vốn, tài sản lại tốn cho bên phía cơng ty Ngọc Bích Vì cơng ty Xun Á cơng ty hoạt động theo mơ hình trách nhiệm hữu hạn, nên trách nhiệm nghĩa vụ dân sẽ hữu hạn Không thể lấy tài sản thành viên pháp nhân bù đắp vào khoản thiếu nợ công ty Cũng theo hướng yêu cầu ơng Phong, bà Hiền có nghĩa vụ tốn số tiền Điều ngược với luật qui định • - Hướng giải Tòa cấp phúc thẩm: Hủy án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2015/KDTM-ST ngày 27 tháng 10 năm 2015 Tòa án nhân dân huyện Tri Tơn - Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn giải lại vụ án  Quyết định Tòa cấp phúc thẩm - Thứ nhất, tòa án phúc thẩm nêu rõ sai sót tòa án sơ thẩm - Thứ hai, tòa án phúc thẩm giao hồ sơ cho tòa án sơ thẩm giải lại vụ án tạo điều kiện cho tòa sơ thẩm sửa sai Câu 5: Làm để bảo vệ quyền lợi Cơng ty Ngọc Bích Công ty Xuyên Á bị giải thể Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Tri Tơn cần xem xét lại việc Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á giải thể ngày 17/3/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang, thu thập chứng làm rõ để xác định lý giải thể, tài sản Công ty giải thể nghĩa vụ tài sản công ty… Theo khoản Điều 93 BLDS 2015 quy định rằng: “ Trước giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản” Nhưng theo Bản án bình luận cho thấy vào ngày 17/3/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang đưa thơng báo thức việc doanh nghiệp giải thể Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á Việc giải thể Công ty Xuyên Á dẫn đến hậu pháp nhân vi phạm thứ tự giải tài sản trước bị giải thể theo Điều 94 BLDS 2015 Để bảo vệ Công ty Ngọc Bích ta sẽ thực theo hướng sau đây: - Yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang chịu trách nhiệm việc đưa thông báo giải thể doanh nghiệp chưa xem xét thứ tự giải thể pháp nhân theo luật quy định - Để bồi thường cho Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng - Thương mại Ngọc Bích theo điểm b- khoản 2- điều 117 Luật doanh nghiệp quy định: “ Cổ đông nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau công ty toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại cơng ty giải thể hoặc phá sản ” Vì để bồi thường cho Cơng ty Ngọc Bích cổ đông Công ty TNHH Xuất nhập Thương mại Xuyên Á phải có trách nhiệm góp đủ số tiền nợ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần Cơng ty Xun Á Việc chia theo tỉ lệ góp vốn để bồi thường cho Cơng ty Ngọc Bích theo quy định Luật Doanh nghiệp sửa sai cho việc khơng làm theo trình tự giải thể pháp nhân mà luật quy định theo Điều 94 BLDS 2015 ... 2 019 – 2020 BÀI THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ PHẦN I: NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CÁ NHÂN TÓM TẮT BẢN ÁN: Đây định số 11 /2 017 /BADS – ST HĐTP TAND Tỉnh Quảng Nam ngày 18 /07/2 017 ... Điều 83 BLDS 2 015 Câu :Trong án số 11 17, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, quan đại diện Bộ Tài ngun Mơi trường có tư cách pháp nhân không? Đoạn Bản án có câu trả lời? Trong án 11 17, theo Bộ Tài... với nhiệm vụ mà Hiến pháp 2 013 BLDS 2 015 bảo vệ tối đa quyền người, quyền công dân PHẦN II: TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÍ TĨM TẮT BẢN ÁN: Bản án số 11 17/2 012 / LĐ-PT Tên án: Bản án việc
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO LUẬN số 1 NHÓM 1, BÀI THẢO LUẬN số 1 NHÓM 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn