Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 19

33 7 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 19:54

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 19 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: kể chuyện Hai Bà Trưng; các số có bốn chữ số; đoàn kết với thiếu nhi quốc tế; vệ sinh môi trường; nghe – viết Hai Bà Trưng; các số có bốn chữ số; báo cáo kết quả tháng thi đua “noi gương chú bộ đội”... TUẦN 19 Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2019 I. MỤC TIÊU TẬP ĐỌC­KỂ CHUYỆN HAI BÀ TRƯNG A.Tập đọc ­ Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa  các cụm từ. Bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến câu chuyện ­ Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngọai xâm của hai  bà Trưng và nhân dân ta (Trả lời được câu hỏi trong SGK) B. Kể chuyện ­ Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ Một số kỹ năng sống cần GD: Đặt mục tiêu. Đảm nhận trách nhiệm. Kiên  định. Giải quyết vấn đề ­GD An ninh – Quốc phòng: Nêu gương những người Mẹ  Việt Nam đã anh  dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ Phương tiện dạy học: Ứng dụng CNTT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Giới thiệu bài(5’) ­ Mở đầu của chương trình tập đọc kể chuyện tập 2 ­ Giới thiệu tên 7 chủ điểm của sách Tiếng việt  lớp 3 ­ tập 2 ­ GV sử dụng tranh trong SGK để giới thiệu ­ Bức tranh vẽ cảnh gì? GV gợi ý chủ điểm và bài học Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS luyện đọc bài Hai Bà Trưng (25’) a. GV đọc diễn cảm tồn bài: giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ; nhấn giọng những  từ ngữ tả tội ác của giặc; tả chí khí của hai Bà Trưng; tả khí thế oai hùng của  đồn qn khởi nghĩa b. Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ ­ Đọc từng câu:  + HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài. GV kết hợp hướng dẫn HS phát  âm từ khó: màu mỡ, dạy dỗ, giỏi võ nghệ, trẩy qn (HS đọc cá nhân, đồng  thanh) + HS đọc nối tiếp lần 2. GV giúp HS hiểu nghĩa các từ chú giải trong SGK.  GV nhận xét tốc độ đọc và cách đọc của HS ­ GV giải nghĩa thêm từ “ngọc trai”: viên ngọc lấy trong con trai dùng làm đồ  trang sức. “thuồng luồng” ­ con vật dữ ở nước, hình giống con rắn to, hay hại  người (theo truyền thuyết ­ Đọc từng đoạn trước lớp + HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài GV nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, các cụm từ, nhấn giọng  những từ ngữ ca ngợi tài trí của hai chị em “Bấy giờ,/ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và  Trưng Nhị.// Cha mất sớm,/ nhờ mẹ dạy dỗ./ hai chị em đều giỏi võ nghệ và  ni chí giành lại non sơng.// ­ HS  nêu cách đọc ­ Đọc từng đoạn trong nhóm: HS luyện đọc nhóm 4. GV theo dõi, giúp đỡ các  nhóm ­ GV gọi 2 nhóm thi đọc đoạn 2 trước lớp. Lớp và GV nhận xét ­ 1 HS đọc lại tồn bài Hoạt động 3:  Hướng dẫn HS tìm hiểu bài.(12’) ­ GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, trả lời câu hỏi SGK, nêu được: Câu 1: (HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi 1 SGK) ­ Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương; bắt dân lên  rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai làm nhiều người thiệt mạng  Lòng  dân ốn hận ngút trời Câu 2: (HS đọc đoạn 2) ­ Hai Bà Trưng rất giỏi võ nghệ, ni chí giành lại non sơng Câu 3: (HS đọc đoạn 3) trả lời câu hỏi 3: Vì hai Bà u nước, thương dân, căm thù qn giặc tàn bạo đã giết hại ơng  Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân Câu 4: Hai Bà mặc giáp phục thật đẹp, bước lên bành voi rất oai phong. Đồn  qn rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn  tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai Bà, tiếng trống đồng dội lên Câu 5 : (HS đọc đoạn 4) ­ Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ. Tơ Định trốn về nước. Đất nước sạch  bóng qn thù.  ­ Nhân dân ta tơn kính hai Bà Trưng vì hai Bà là người đã lãnh đạo nhân dân  giải phóng đất nước, là hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch  sử nước nhà + GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống  giặc ngoại xâm của hai Bà Trưng và nhân dân ta.(nhiều HS nhắc lại) GV hỏi: Liên hệ thực tế: Để xứng đáng là con cháu của hai Bà Trưng, chúng  ta phải làm gì? (cố gắng học tập tốt để trở thành người có ích phục vụ cho  q hương, đất nước.) Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện đọc lại(10’) ­ GV chọn đọc đoạn 2 để đọc đúng, đọc diễn cảm ­ HS đọc trong nhóm. HS thi đọc đoạn 2 ­ 1HS đọc lại bài. GV cho HS nhận xét và đánh giá.          Hoạt động 5: Hướng dẫn HS  kể từng đoạn theo tranh(20)  ­ GV nêu nhiệm vụ: ­ Quan sát 4 tranh minh hoạ và tập kể từng đoạn câu chuyện ­ HS quan sát tranh minh hoạ tương ứng với 4 đoạn trong truyện ­ HS nêu nội dung của 4 bức tranh.  ­ HS tập kể theo nhóm 4. GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm ­ Từng nhóm thi kể chuyện trước lớp. Lớp và GV nhận xét ­ 1HS  kể tồn bộ câu chuyện ­ GV u cầu HS nêu nội dung câu chuyện Hoạt động nối tiếp(3’) GV kể về tấm gương những người phụ nữ VN đã hi  sinh về đất nước TỐN                                         CÁC SỐ CĨ BỐN CHỮ SỐ  I.MỤC TIÊU ­ Nhận biết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ  số đều  khác 0) ­ Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ  số theo vị trí của nó ở từng hàng ­ Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số  (trường hợp đơn giản).                ­ HS làm được các bài tập 1a,b; 2; 3a,b;  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV và  HS : Các tấm bìa 100 ơ vng, 10 ơ vng, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Giới thiệu số có bốn chữ số. (15’)  * Số 1423 ­ GV u cầu  HS lấy tấm bìa và nêu lên số ơ vng mình vừa lấy như SGK ­ GV đưa bảng phụ u cầu HS quan sát: Từ hàng đơn vị , hàng chục, hàng  trăm, hàng nghìn  ­ GV nêu cách thay thế các ơ vng bằng thẻ số (1 đơn vị, 1 chục, 1 trăm, 1  nghìn) ­ GV hướng dẫn HS nêu:  * Số 1423 gồm: 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục và 3 đơn vị + Viết là: 1423 Đọc là : Một nghìn bốn trăm hai mươi ba ­ HS đọc cá nhân ­ Đồng thanh ­ Hướng dẫn HS quan sát và nêu từng giá trị của các chữ số trong số 1423  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thực hành (20’) Bài 1: Củng cố cách đọc và viết các số có bốn chữ số a ­  GV hướng dẫn HS  quan sát và làm bài mẫu  ­ GV  gắn lên bảng các thẻ vào các hàng, một số HS giỏi đọc ­ HS tự viết số vào vở nháp, 1 em lên bảng viết Viết số: 4231   Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt ­ HS nối tiếp nhau đọc các số đã viết.  Lớp nhận xét  b ­ Hướng dẫn tương tự.  HS viết số: 3442. Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai HS nêu nhận xét: Số vừa viết là số có 4 chữ số.  ­ HS chỉ ra só vừa viết đó các chữ số tương ứng với  các hàng nào?  HS nêu  lên ­ GV gọi HS đọc lại số Bài 2: Củng cố cách đọc và viết các số có bốn chữ số ­ HS tự làm bài vào vở Bài 3a, b: Củng cố về thứ tự các số có bốn chữ số ­ HS tự làm  miệng bài a, b khơng cần ghi vào vở ­ GV u cầu 2 HS đọc lại dãy số đã điền ­ GV hướng dẫn HS  nêu đặc điểm của từng dãy  số *Học sinh làm xong các bài tập thì làm thêm bài giảm tải Hoạt động nối tiếp(3’)Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau ĐẠO ĐỨC ĐỒN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ I.MỤC TIÊU ­ Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đồn  kết giúp đỡ lẫn nhau khơng phân biệt dân tộc, màu da ngơn ngữ ­ HS  Biết trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè, quyền được mặc trang  phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, được đối xử bình đẵng Một số kỹ năng sống cần GD: Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc  tế. Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế. Kĩ năng bình luận các vấn đề  liên quan đến quyền trẻ em II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ Một số tranh ảnh  phục vụ cho nội dung bài III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về tình đồn kết, hữu nghị với  thiếu nhi quốc tế(15’) ­ Mục tiêu: HS biết những biểu hiện của tình đồn kết, hữu nghị thiếu nhi  quốc tế. Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè.  Bài tập 1: Hãy quan sát các tranh ảnh dưới đây và cho biết: a) Em có suy nghĩ gì về tình cảm giữa thiếu nhi Việt Nam  và thiếu nhi quốc  tế? b) Theo em thiếu nhi các nước tuy khác nhau về màu da, về ngơn ngữ, về  điều kiện sống,……nhưng giống nhau ở những đặc điểm nào? ­ Cách tiến hành: + GV u cầu HS quan sát các tranh vẽ Bài tập 1.  + GV chia nhóm thảo  luận 2 câu hỏi trên. GV giúp đỡ các nhóm + Các nhóm cử đại diện trình bày + Các nhóm khác nhận xét và bổ sung ( Các bạn thiếu nhi các nước đang cùng nhau nắm tay nhau chơi vui, giao lưu  học tập  cùng nhau) GV hỏi: Em có suy nghĩ gì về tình cảm giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi  quốc tế? (thân thiết, gần gũi như anh em, bạn bè) ­ GV hướng dẫn gợi ý HS nêu được: Trẻ em có quyền tự do kết giao bạn bè,  quyền được mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình,  được đối xử bình đẳng ­ GV kết luận :  Thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè.  Hoạt động 2:  Kể những việc làm thể hiện tình đồn kết , hữu nghị với  thiếu nhi quốc tế(20’) Mục tiêu: HS biết thiếu nhi các nước cần phải đồn kết, giúp đỡ lẫn nhau  khơng phân biệt dân tộc, màu da, ngơn ngữ ­ HS biết thêm về nền văn hố, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi  một số nước trên thế giới và trong khu vực Bài tập 2: Em hãy nêu những việc làm thể hiện tình đồn kết , hữu nghị với  thiếu nhi quốc tế Cách tiến hành  ­ HS thảo luận theo nhóm, kể về những điều em biết : văn hố, cuộc sống,  học tập của các nước trên thế giới ­ GV giúp đỡ HS  kể, GV nhận xét bổ sung để HS biết thêm về các nước trên  thế giới GV hỏi: Đối với các bạn thiếu nhi các nước, các em cần phải làm gì? (phải  đồn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khơng phân biệt dân tộc, màu da, ngơn ngữ) GVkết luận: Cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn nhau khơng phân biệt dân tộc,  màu da ngơn ngữ Hoạt động nối tiếp(3’) ­ Dặn HS sưu tầm tranh, ảnh, truyện, báo về hoạt động đồn kết, hữu nghị  giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế TỰ NHIÊN XàHỘI VỆ SINH MƠI TRƯỜNG (Tiếp theo) I. MỤC TIÊU  ­ Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. Thực hiện đại tiểu  tiện đúng nơi qui định Một số kỹ năng sống cần GD:Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thơng  tin để biết tác hại của nước bẩn, nước ơ nhiễm ảnh hưởng tới sinh vật và  sức khoẻ con người.Kĩ năng tư duy phê phán: Có tư duy phân tích, phê phán  các hành vi, việc làm khơng đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh mơi trường II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV: Các hình trang 70,71 SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố về tác hại của rác thải(5’) ­ Hãy nêu tác hại của rác thải? ­ Em đã thực hiện đổ rác như thế nào? Hoạt động 2: Tìm hiểu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa  bãi(17’) Mục tiêu: Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi *Cách tiến hành ­ HS quan sát các hình trong sách trang 70, 71 (Hình 1, 2), nêu nội dung tranh ­ GV u cầu một số em nói nhận xét những gì quan sát thấy trong hình ­ Thảo luận nhóm . GV giúp đỡ các nhóm ­ Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi? ­ Hãy cho một số dẫn chứng cụ thể em đã quan sát thấy ở địa phương  (HS nối tiếp nhau nêu dẫn chứng). Lớp và GV nhận xét, bổ sung ­ Cần làm gì để tránh những hiện tượng trên? ­ Các nhóm trình bày. GV nhận xét và kết luận: Cần tun truyền, nhắc nhở  mọi người có ý thức giữ vệ sinh  mơi trường Hoạt động 3:  Hướng dẫn HS thực hiện đại tiểu tiện đúng nơi qui định (15’) Mục tiêu:  Biết được các loại nhà tiêu và cách sử dụng hợp vệ sinh Cách tiến hành:  Bước 1: GV chia lớp thành các nhóm ­ HS quan sát hình 3, 4 trang71 và nêu được tên từng loại nhà tiêu có trong  hình (nhà tiêu tự hoại và nhà tiêu 2 ngăn) Bước 2 : Thảo luận  ­ Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau:  + Ở địa phương bạn thường sử dụng loại nhà tiêu nào? + Bạn và những người trong gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu ln sạch  sẽ ?  + Đối với vật ni thì cần làm gì để phân vật ni khơng làm ơ nhiểm mơi  trường ?  ­ HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi GV kết luận: Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Thực hiện đại tiểu tiện đúng nơi  quy định Hoạt động nối tiếp: (3’) ­ GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.  Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2019 TỐN LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU ­ Biết đọc, viết các số có 4 chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0) ­ Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số ­ Bước đầu làm quen với số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000) ­ HS làm được các bài tập 1,2,3(a,b); 4 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV :bảng phụ  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố cách viết, đọc các số có 4 chữ số(5’) ­ GV đọc số theo giá trị của từng hàng ­ 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các số sau  2574;  3642               ­ GV nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập(30’) Bài 1:  Củng cố cách viết các số có bốn chữ số ­ 1 HS làm mẫu + Đọc :  “Tám nghìn năm trăm hai mươi bảy”: Viết :    8527 HS tự làm bài vào vở sau đó nối tiếp nhau lên bảng viết số ­ Một số HS đọc bài ­ GV giúp HS nhận biết được giá trị của các hàng trong mỗi số Bài 2: Củng cố cách đọc các số có bốn chữ số.   ­ 1 HS  đọc yêu cầu .  Lớp đọc thầm sách giáo khoa  ­ HS làm bài cá nhân vào vở, 2 em lên bảng chữa bài  ­ Một số HS đọc lại bài Bài 3: Củng cố bài tập về điền số.  ­ HS nêu yêu cầu bài tập.  ­ HS tự làm bài vào vở, 2 em lên bảng chữa bài, mỗi em làm một dãy ­ Lớp và GV nhận xét.  ­ GV hướng dẫn HS nêu đặc điểm của từng dãy số ­ 2 HS đọc lại các dãy số Bài 4: Rèn kĩ năng vẽ tia số và viết các số trên tia số ­ HS đọc u cầu bài tập.  ­ GV vẽ tia số lên bảng  ­ 1 HS lên bảng viết số, Lớp và GV nhận xét ­ HS đọc dãy số trên tia sốvà nêu được đặc điểm của dãy số tròn nghìn (các  số hơn kém nhau 1000. Đây là dãy các số  tròn nghìn) *Học sinh làm xong các bài tập thì làm thêm bài giảm tải Hoạt động nối tiếp(3’) ­ Chuẩn bị bài sau CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT : HAI BÀ TRƯNG I. MỤC TIÊU ­ Nghe ­ viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xI;  khơng  mắc q 5 lỗi trong bài ­ Làm đúng bài tập (2) b và  bài tập (3) a/b II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết(25’) a.Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết:  ­ GV đọc đoạn văn ­ Hướng dẫn HS trả  lời câu hỏi: Bà Trưng là người như  thế  nào? ( có tinh  thần bất khuất chống giặc ngoại xâm) b. Hướng dẫn HS cách trình bày bài viết ­ GV giúp HS nhận xét chính tả: + Các chữ Hai và chữ Bà trong bài “Hai Bà Trưng” được viết như thế nào?  (Viết hoa cả chữ Hai và chữ Bà ) + Tìm tên riêng trong bài chính tả, Các tên riêng đó viết như thế nào? (Tơ  Định, Hai Bà Trưng) +GV hướng dẫn HS viết các từ khó: sụp đổ, ngoại xâm, giặc c. GV đọc cho học sinh viết bài Hai Bà Trưng ­ GV giúp  HS viết chậm và hay sai lỗi.  d. Hướng dẫn HS sốt lỗi ­ GV đọc lại cho học sinh sốt bài, sau đó ghi số lỗi của mình ra lề bằng bút  chì e. GV chấm, chữa bài ­ GV chấm 15 ­ 18 bài, nhận xét từng bài về những lỗi chung và lỗi riêng về  chữ viết, cách trình bày Hoạt động 3:  Hướng dẫn làm bài tập (10’) Bài tập 2: Điền vào chỗ trống b ­ iêt hay iêc ­ HS nêu u cầu bài tập sau đó làm bài cá nhân vào vở bài tập ­ HS nối tiếp nhau lên bảng chữa bài ­ GV u cầu một số HS đọc lại bài Bài tập 3: Tìm các từ ngữ:  a)Thi tìm nhanh các từ bắt đầu bằng l, n ­ Lớp và GV nhận xét  bình chọn nhóm thắng cuộc  ­ 2 HS đọc lại các từ vừa tìm được Hoạt động nối tiếp(3’)Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2019 TỐN CÁC SỐ CĨ BỐN CHỮ SỐ (Tiếp theo) I.MỤC TIÊU ­ Biết đoc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng  chục, hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ khơng có đơn vị nào  ở hàng nào đó của số có bốn chữ số ­ Tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV: Bảng phụ  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng viết, đọc số có 4 chữ số(5’) ­ GV yêu cầu HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con các số: 1257,     4387,   8698,   4375 ­ GV nhận xét  Hoạt động 2: Giới thiệu số có 4 chữ số, các trường hợp có chữ số 0(15’) ­ HS qua sát bảng (Trên bảng lớp) ­ nhận xét Dòng đầu: Số gồm 2 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị  ­ Viết là: 2000 . Đọc là: hai nghìn ­ HS tự viết số ra vở nháp ­ GV gọi HS lên bảng nối tiếp viết số ­ GV gọi 1 số em đọc các số trên bảng.  Lớp đọc đồng thanh Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành (15’) Bài 1:  Rèn kĩ năng đọc các số có bốn chữ số.  Mẫu: 7800 đọc là bảy nghìn tám trăm ­ GV u cầu 1 số HS đọc số : 3690; 6504; 4081; 5005.  ­ Lớp đọc đồng thanh ­ HS nêu giá trị các chữ số của số đó ­ GV củng cố cách đọc số có 4 chữ số  mà mỗi số có chữ số khơng Bài 2:  Rèn kĩ năng viết số có bốn chữ số theo thứ tự cho trước ­ HS nêu u cầu của bài và tự làm bài ­ HS chỉ nêu miệng các số cần điền ­ GV u cầu 3 HS lên bảng chữa bài và nêu nhận xét: Trong các dãy số, mỗi  số đều bằng số liền trước nó thêm 1 ­ GV củng cố về thứ tự của các số Bài 3:  Rèn kĩ năng viết số có bốn chữ số theo thứ tự cho trước ­ HS nêu u cầu của bài, tự làm bài, 3 em lên bảng chữa bài ­ HS nêu nhận xét.  a) Dãy số a là các số tròn nghìn, số đứng sau hơn số đứng liền trước nó 1000  đơn vị. b) Dãy số b mỗi số hơn kém nhau 100 đơn vị c) Dãy số c mỗi số hơn kém nhau 10 đơn vị *Học sinh làm xong các bài tập thì làm thêm bài giảm tải Hoạt động nối tiếp(3’) Nhận xét tiết học.  ­ Chuẩn bị bài sau TẬP ĐỌC BÁO CÁO KẾT QUẢ                              THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI” I. MỤC TIÊU ­ Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa  các cụm từ 10 ­ GV HD HS viết số 5247 thành tổng của 5 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 7 đơn vị ­ Làm tương tự với các số  tiếp theo. Lưu ý HS, nếu tổng có số  hạng bằng 0  thì có thể bỏ số hạng đó đi ­ GV nêu VD cho HS viết : 7070 =  ­ Nhật xét tuyên dương HĐ3: Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Củng cố cách viết các số có bốn chữ số thành tổng ­ HS làm bài. 4 HS lên bảng làm ­ Chữa bài, tuyên dương Bài 2: Củng cố cách viết các tổng thành số có bốn chữ số ­ GV nêu yêu cầu ­ YC HS làm bài ­ Chữa bài, tuyên dương Bài 3: Củng cố cách viết số có bốn chữ số ­ GV HD: Chúng ta hãy đọc số  đó thật kĩ, xem số  đó gồm mấy nghìn, mấy  trăm, mấy chục, mấy đơn vị. Sau đó mới viết số. Nếu số khuyết  ở hàng nào  thì ta phải viết số 0 vào hàng đó.  ­ Chữa bài, tun dương Bài 4: Củng cố cách viết số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống  ­ YC HS suy nghĩ và tự làm bài .Gv hỏi: Số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau là số nào? ­ Chữa bài, tun dương HĐ nối tiếp: ­ Nhận xét tiết học CHÍNH TẢ NGHE ­ VIẾT: TRẦN BÌNH TRỌNG I. MỤC TIÊU ­ Nghe ­ viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xi. Bài viết  khơng mắc q 5 lỗi.                  ­ Làm đúng BT(2) a/b ­ GD An ninh – Quốc phòng: Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của  tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV: Bảng phụ viết bài 2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng phân biệt l/n(5’) ­ GV gọi 2 HS: Tìm một số chữ có âm l / n ­ HS khác nhẩm và tìm trong nhóm bàn ­ GV nhận xét và củng cơc phân biệt l/n Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết (20’) 19 a. Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết  ­ GV đọc bài viết một lần. 1 HS đọc lại ­ Lớp theo dõi SGK ­ 1HS đọc chú giải để hiểu từ mới. GV giúp HS hiểu nội dung bài viết.  GV hỏi: Khi giặc dụ dỗ hứa phong cho tước vương, Trần Bình Trọng đã  khảng khái trả lời ra sao? (Ta thà làm ma nước Nam chứ khơng thèm làm  vương đất Bắc) ­ GV hỏi: Em hiểu câu nói này của Trần Bình Trọng như thế nào? (Trần Bình  Trọng u nước thà chết ở nước mình, khơng thèm sống làm tay sai giặc,  phản bội tổ quốc.  b. Hướng dẫn HS cách trình bày bài viết ­ GV u cầu HS nhận xét chính tả + Chữ đầu câu, đầu đoạn, các tên riêng phải viết hoa + Câu nói của Trần Bình Trọng đặt trong dấu ngoặc kép sau dấu 2 chấm c. HS nghe viết bài  ­ GV đọc HS viết bài. GV theo dõi và nhắc nhở HS viết tốc độ còn chậm ­ GV u cầu HS sốt lại bài, ghi số lỗi bằng bút chì ra lề d. GV thu chấm bài ­ GV thu vở  chấm 15 ­ 17 bài  ­ GV nhận xét  bài viết.  Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập (10’) Bài tập 2a: Điền vào chỗ chấm a) l hoặc n: HS đọc thầm đoạn văn Người con gái anh hùng ­ Lớp làm bài cá nhân vào vở bài tập Tiếng Việt  ­ HS nối tiếp nhau lên bảng làm bài. Một HS đọc lại bài ­ GD An ninh – Quốc phòng: Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ  nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử b) HS đọc đoạn văn : Tiếng bom Phạm Hồng Thái ­ GD An ninh – Quốc phòng: Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của  tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm Hoạt động nối tiếp(3’) : Nhận xét tiết học. Học sinh viết chưa đẹp luyện  viết lại cho đẹp hơn                    20 Thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2019 TỐN SỐ 10000 ­ LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU ­ Biết số 10000 (mười nghìn hoặc một vạn) ­ Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có 4 chữ số ­ HS làm bài tập 1,2,3,4,5 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC   GV và HS:  10 tấm bìa viết số 1000 như SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 21 Hoạt động 1: Củng cố đọc, viết các số có bốn chữ số(5’) ­ 3 HS  đọc :  8620,   4067,  3001 ­ GV u cầu 3 em lên bảng viết các số trên thành tổng các nghìn, trăm,  chục,đơn vị. ­ ­ Lớp viết vào vở nháp Hoạt động 2: Giới thiệu số 10000 (18’) ­ GV và HS  cùng làm : Lấy 8 tấm bìa có ghi 1000 xếp như SGK HS nêu được:  “Có 8 tấm bìa, mỗi tấm 1000, có tất cả 8000” ­ HS nêu tám nghìn, 1 em lên bảng viết: 8000 + GV gọi 1 em nêu, 1 em viết bảng: 9000 ­ HS viết số: 10000; 1 em nêu cách đọc: đọc là Mười nghìn hoặc 1 vạn  ­ HS nhận xét: số 10000  gồm 5 chữ số  trong đó có 1 chữ số 1 và 4 chữ số 0 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành:(15’) Bài 1: Củng cố cách viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10000 ­ HS tự làm bài, 1 em lên bảng chữa bài. Lớp và GV nhận xét kết quả ­ Một số HS đọc lại dãy số ­ HS nêu nhận xét: Các số tròn nghìn đều có tận cùng bên phải 3 chữ số 0,  riêng số 10000 cơ tận cùng bên phải 4 chữ số 0 Bài 2: Củng cố cách viết các số tròn trăm từ  9300 đến 9900 ­ HS làm bài cá nhân vào vở ơ li ­ Lớp nhận xét. GV gọi một số HS đọc lại dãy số ­ Gv củng cố và chốt lại số tròn trăm Bài 3: Củng cố cách viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990 ­ HS tự làm bài vào vở, 1 em lên bảng chữa bài ­ Một số em khác đọc bài làm của mình. Lớp và GV nhận xét Bài 4: Củng cố cách viết các số từ 9995 đến 10.000 ­ HS tự làm bài, 1 em lên bảng chữa bài. Một số em khác trình bày bài làm của  mình. ­ Lớp và GV nhận xét ­ GV hướng dẫn để HS nêu được: số 10.000 là 9999 thêm 1 Bài 5: Củng cố cách viết số liền trước, số liền sau của một số:  ­  HS thảo luận nhóm đơi, đại diện 1 số nhóm trình bày cách làm: Muốn tìm  số liền trước ta lấy số đó trừ đi 1; muốn tìm số liền sau ta lấy số đó cộng  thêm 1.HS chữa bài trên bảng lớp. Lớp và GV nhận xét Hoạt động nối tiếp(3’) ­ Nhận xét tiết học.  Chuẩn bị bài sau TẬP LÀM VĂN NGHE ­ KỂ: CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG I. MỤC TIÊU ­ Nghe ­ kể lại được câu chuyện : Chàng trai làng Phù Ủng ­ Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b và c Một số kỹ năng sống cần GD: Lắng nghe tích cực, Thể hiện sự tự tin + Quản lí thời gian 22 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  Phương tiện dạy học: Ứng dụng CNTT III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY­ HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Giới thiệu bài(5’) ­ GV giới thiệu sơ lược chương trình tập làm văn học kì 2 ­ Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nghe­ kể chuyện:(15’)  .Bài tập 1:  GV nêu u cầu: Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù  ủng” ­ HS  đọc lại u cầu và gợi ý trên bảng lớp ­ GV kể chuyện lần 1 và hỏi: Hỏi: Truyện có những nhân vật nào? (Chàng trai làng Phù Ửng , Trần Hưng  Đạo, những người lính) ­ GV nói thêm cho HS rõ về Trần Hưng Đạo ­ GV kể chuyện lần 2; HS trả lời câu hỏi gợi ý để hiểu nội dung Hoạt động 3: Hướng dẫn HS kể chuyện(15’) ­ HS tập kể dựa theo gợi ý  a) Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? b) Vì sao qn lính đâm giáo vào đùi chàng trai? c) Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đơ? +  Kể trong nhóm: nhóm 3 em tập kể lại câu chuyện +  Các nhóm thi kể chuyện +  Kể phân vai: 3 HS phân vai kể  ­  Lớp và giáo viên bình xét cá nhân, nhóm kể hay Bài tập 2: Viết lại câu trả lời cho câu hỏi a  và b ­ Viết lại câu trả lời cho câu hỏi a  và b ­ Cả lớp làm bài vào vở bài tập ­ HS đọc bài viết. Lớp và giáo viên nhận xét Hoạt động nối tiếp(3’) Nhận xét tiết học ­ Kể lại chuyện cho người thân nghe I.MỤC TIÊU  TẬP VIẾT ƠN CHỮ HOA N (Tiếp theo) 23 ­ Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh), R, L, (1 dòng),  viết đúng tên riêng Nhà Rồng (1 dòng) và câu ứng dụng: Nhớ Sơng Lơ… nhớ  sang Nhị Hà (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ ­ Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét vầ thẳng hàng; bước đầu biết nối nét  giữa chữ viết hoa  với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV: Bảng phụ  II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng viết chữ hoa N(5’) ­ GV u cầu cả lớp viết chữ hoa N ­ GV gọi 2 HS lên bảng ­ GV nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết bảng con(10’) a, Luyện viết chữ hoa : ­ HS tìm chữ hoa có trong bài :Nh , R,L,C,H ­ GV viết mẫu kết hợp nhắc lại qui trình viết chữ Nh, R ­ HS tập viết bảng con. GV nhận xét và sửa chữa b, Luyện viết từ ứng dụng –tên riêng  ­HS đọc từ ứng dụng :Nhà Rồng  ­ GV giới thiệu về Nhà Rồng  là một bến cảng ở thành phố Hồ Chí Minh.  Năm 1911 chính từ bến cảng này Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước ­ HS tập viết trên bảng bảng con : Nhà Rồng       c, Luyện viết câu ứng dụng ­ HS đọc câu ứng dụng .GV giải nghĩa  ­ HS viết bảng con :Ràng ,Nhị Hà  Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào vở Tập viết :(15’) ­ HS viết bài  ­ GVnhắc nhở HS viết đúng mẫu , đúng cỡ chữ , khoảng cách  ­ Gv theo dõi và nhắc nhở học sinh viết bài Hoạt động 4: Chấm , chữa bài :(5’) ­ GV chấm 15 ­ 17  bài, GV nhận xét từng bài viết Hoạt động nối tiếp(3’) Nhận xét tiết học ­ Hồn thành các dòng chưa viết trong vở bài tập 24 GDTT I. MỤC TIÊU: SƠ KẾT HỌC KÌ 1 ­ GV giúp học sinh nắm vững được kết quả học tập tu dưỡng của các bạn  trong lớp ở học kì I ­ Thống kê về chất lượng học tập và kết quả xếp loại học sinh trong học kì  II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY­ HỌC Hoạt động 1: Sơ kết lớp học trong học kì 1 + Về các mặt hoạt động của lớp trong học kì 1, nhìn chung có sự tiến bộ.  Thực hiện đi học chun cần có tới 32 học sinh khơng nghỉ ngày nào. Tham  gia tốt các hoạt động của Đội đề ra: Mua và đọc  báo Đội, nhi đồng; ủng hộ  đồng bào lũ lụt; Làm kế hoạch nhỏ. Tất cả học sinh trong lớp đều tham gia  tích cực + Về Hạnh kiểm: Đa số các bạn ngoan thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.  Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh + Hoạt động học tập: ­ Học kì 1 các bạn trong lớp đã rất nổ lực phấn đấu các bạn đạt  điểm giỏi  tưong đối cao + Về chữ viết: ­ GV có danh sách HS giỏi, HS tiên tiến kèm theo Tuy nhiên trong học kì 1 lớp có một số bạn chưa thực sự tiến bộ đó là bạn  ­ Tập thể lớp đạt lớp tiên tiến  Hoạt động 2: Hướng phấn đáu trong học kì 2 ­ Phát huy những thành tích đã đạt được trong học kì 1 ­ Khắc phục những tồn tại ở học kì 1 + Tập trung vào rèn nề nếp tự học ở nhà. Tập trung nâng bậc các em còn  chưa tiến bộ trong học tập + Giữ trật tự trong giờ học + Giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ + Học và làm bài trước khi đến lớp ­ Thi đua giữa các cá nhân các tổ với nhau trong tuần và trong tháng. GV cùng  với ban cán sự lớp phải tổng kết được các phong trào thi đua ­ GV cho HS  đăng kí phấn đấu các danh hiệu thi đua KÍ DUYỆT ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 25 Ngày …… tháng ……. năm …… PT CM THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TUẦN 19 ( TIẾT 3) I. MỤC TIÊU:  ­  Luyện viết đúng chữ  hoa; tên riêng và 2 câu ứng dụng bài 2 bằng chữ  cỡ  nhỏ  viết rõ ràng , tương đối đều nét và thẳng hàng ; bước đầu biết nối nét  giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng  ­ Bước đầu luyện viết nét thanh, nét đậm ­ Làm đúng các bài tập chính tả II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mẫu chữ viết hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Củng cố kiến thức(5’)  ­ Gọi HS viết chữ bài trước   ­ Giáo viên nhận xét đánh giá  Hoạt động 2: Luyện viết (25’)  1. Hướng dẫn viết trên bảng con : ­ GV viết mẫu ­ HS viết vào bảng con ­ Yêu cầu một học sinh đọc từ,câu ­ Hướng dẫn HS hiểu nội dung câu tục ngữ  ­ Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa   2. Hướng dẫn viết vào vở  : ­ Nêu yêu cầu viết chữ hoa ­ Viết tên riêng cỡ nhỏ ­ Viết câu tục ngữ ­Nhắc HS về  tư  thế  ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu  ứng dụng đúng  mẫu    3. Chấm chữa bài   ­ Chấm từ 5­ 7 bài học sinh  ­ Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm  Hoạt động 3:  Làm bài tập chính tả 26  Bài 4, 5: ­ HS đọc yêu cầu các bài tập, HS làm bài cá nhân ­ Yêu cầu HS làm vào vở và đọc kết quả. Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài  ­ Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn ­ Giáo viên nhận xét đánh giá Bài114, 15, 16: HS tự làm. Đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau Hoạt động nối tiếp (3’) ­u cầu học sinh lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng  ­ Dặn về nhà học và  xem trước bài mới THỰC HÀNH TỐN TUẦN 19 (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU ­ Củng cố cho HS cách viết, đọc số có bốn chữ số ­ Biết phân biệt các hàng của các số có bốn chữ số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV và HS: Vở BT trắc nghiệm và tự luận trang 1, 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ­ GV u cầu HS làm bài tập 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Hoạt động 1: Củng cố cho HS cách viết, đọc số có bốn chữ số Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ­ GV hướng dẫn HS đọc u cầu rồi làm bài ­ GV cùng HS chữa bài Bài 1: Bốn nghìn năm trăm linh năm viết là: ­ HS chọn ý B. 4505 Bài 4: Số liền trước số 7895 là: ­ HS chọn ý C: 7894 Bài 5: Số liền sau số 7895 là: ­ HS chọn ý D: 7896 Bài 6: Số gồm sáu nghìn bốn chục được viết là: ­ HS chọn ý B: 6040 Bài 7: Số  gồm năm nghìn năm đơn vị  được viết là: ­ HS chọn ý B: 5005 ­ GV củng cố cho HS cách đọc và viết số; các hàng trong một số; đồng thời  củng cố về số liền trước, số liền sau Hoạt động 2:  Củng cố cho HS tìm số còn thiếu điền vào dãy số có bốn  chữ số ­ Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 10: GV cho HS đọc kĩ u cầu đề và quan sát các số đã cho từ đó điền số  thích hợp ­ 8239; 8238; 8237; 8236; 8235;  8234 27 ­ GV củng cố đây là dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 11: HS xác định đây là dãy số cách đều hơn kém nhau 10 đơn vị Bài 12: Dãy số tròn nghìn theo thứ tự từ bé đến lớn 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 ­ GV cho HS đọc lại các số trong dãy số trên Hoạt động nối tiếp: ­ GV củng cố cách đọc viết số có bốn chữ số THỰC HÀNH TỐN TUẦN 19 (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU ­ Củng cố cho HS cách viết, đọc số có bốn chữ số ­ Biết phân biệt các hàng của các số có bốn chữ số II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV và HS: Vở BT trắc nghiệm và tự luận trang 1, 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ­ GV u cầu HS làm bài tập 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Hoạt động 1: Củng cố cho HS cách viết, đọc số có bốn chữ số Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ­ GV hướng dẫn HS đọc u cầu rồi làm bài ­ GV cùng HS chữa bài Bài 1: Bốn nghìn năm trăm linh năm viết là: ­ HS chọn ý B. 4505 Bài 4: Số liền trước số 7895 là: ­ HS chọn ý C: 7894 Bài 5: Số liền sau số 7895 là: ­ HS chọn ý D: 7896 Bài 6: Số gồm sáu nghìn bốn chục được viết là: ­ HS chọn ý B: 6040 Bài 7: Số  gồm năm nghìn năm đơn vị  được viết là: ­ HS chọn ý B: 5005 ­ GV củng cố cho HS cách đọc và viết số; các hàng trong một số; đồng thời  củng cố về số liền trước, số liền sau Hoạt động 2:  Củng cố cho HS tìm số còn thiếu điền vào dãy số có bốn  chữ số 28 ­ Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 10: GV cho HS đọc kĩ u cầu đề và quan sát các số đã cho từ đó điền số  thích hợp ­ 8239; 8238; 8237; 8236; 8235;  8234 ­ GV củng cố đây là dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 11: HS xác định đây là dãy số cách đều hơn kém nhau 10 đơn vị Bài 12: Dãy số tròn nghìn theo thứ tự từ bé đến lớn 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000 ­ GV cho HS đọc lại các số trong dãy số trên Hoạt động 3:  ­ GV củng cố cách đọc viết số có bốn chữ số ­ Làm các bài tập còn lại THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TUẦN 19 (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: ­ Củng cố về phép nhân hố ­ Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ Vở bài tập trắc nghiệm Tiếng Vịêt trang 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1:  Củng cố về phép nhân hố.(18’) ­ GV u cầu HS đọc đoạn văn:   Con bò già ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và đầy sầu não lên nhìn lão khùng  … Lão cũng chẳng biết nói gì với con vật, lại càng  khơng thể trách móc, lão  chỉ đưa mắt nhìn người  bạn  làm ăn thân thiết bằng cái nhìn cũng đầy sầu  não và phiền muộn ­ GV u cầu HS tìm câu văn có sử dụng phép nhân hố ­ HS nêu lên. GV nhận xét và đánh giá ­ GV củng cố và chốt lại + Con bò già ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và đầy sầu não lên nhìn lão  Khùng  Câu 8: Tại sao con bò già lại có cử chỉ như người vậy? ­ HS đọc câu hỏi sau dó tìm các phương án trả lời đúng nhất ­ HS chọn phương án B. GV củng cố phép nhân hố Hoạt động 2: Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? (15’) Câu 9: Đọc bài ca dao và trả lời câu hỏi: 29 Tháng chín thì qt đỏ trơn Tháng hai ngải mọc , cái con tìm về ­ Những từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi  “Khi nào”? ­ HS đọc để đặt và trả lời câu hỏi : ­ HS trả lời ý C Hoạt động nối tiếp(3’): ­ Củng cố về cách đặt câu hỏi Khi nào? Nhân hố THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TUẦN 19 (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU:  HS rèn luyện  ­ Đọc rành mạch, trơi chảy, lưu lốt tồn bài và trả lời câu hỏi trong tuần ­ HS khá giỏi đọc đúng giọng nhân vật câu chuyện và trả lời các câu hỏi trong  vở Luyện tập Tiếng Việt  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: ­ Vở Luyện tập Tiếng việt III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ 1: Củng cố kiến thức   ­ Gọi 2 em  lên bảng sửa bài tập về nhà  ­ Chấm một số bài . Nhận xét đánh giá phần bài cũ  HĐ 2: Luyện đọc: ­ HS khá/giỏi đọc lại bài  ­ HS TB luyện đọc từng câu trong bài theo nhóm ­ HS đọc nối tiếp câu trong bài / GV sửa sai ­ HS đọc nối tiếp đoạn trong bài 30 ­ HS khá, giỏi bước đầu đọc diễn cảm, thể hiện giọng đọc của bài ­ HS khá, giỏi phân vai luyện đọc diễn cảm câu chuyện ­ Thi đọc giữa các nhóm ­ GV nhận xét HĐ 3: Tìm hiểu bài ­ HS đọc thầm và trả lời miệng các câu hỏi tìm hiểu bài ­ HS làm vào vở Hoạt động nối tiếp: ­ Nhận xét đánh giá tiết học  ­ Dặn  về nhà học ơn lại bài HĐNGLL KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU TRONG HỌC KÌ II BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG                                      BÀI 4:  Bác Hồ là thế đấy (T1) I. MỤC TIÊU:  Học sinh: ­ Hiểu được nội dung, biện pháp, kế  hoạch rèn luyện phấn đấu của lớp để  đạt được kết quả  tốt. Có thái độ  nghiêm túc, có ý chí quyết tâm phấn đấu  tiến bộ.Tích cực thực hiện các kỉ năng, các phương pháp học tập và rèn luyện  theo kế hoạch của lớp ­ Cảm nhận được phẩm chất cao q của Bác HỒ: tơn trọng cơng sức lao  động của mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể ­ Nêu được những biểu hiện, việc làm thể hiện các đức tính trên II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 31 ­ GVCN u cầu mỗi HS suy nghĩ, tham gia thảo luận xây dựng kế  hoạch   phấn đấu, rèn luyện của lớp trong học kỳ II; cử lớp trưởng điều khiển chung  chương trình hoạt động; cử lớp phó điều khiển lớp thảo luận; phân cơng thư  ký lớp ghi biên bản thảo luận; phân cơng cán sự  văn nghệ  chuẩn bị  chương   trình văn nghệ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Mở đầu (3’) ­ Hát tập thể bài lớp tự chọn Hoạt động 2(10’): xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu ­ Lớp trưởng nêu các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể các mặt của lớp và đề nghị các  tổ trưởng nêu các chỉ tiêu phấn đấu của tổ mình ­ Các tổ trưởng lần lượt báo cáo ­ Phụ trách học tập cho lớp thảo luận một số câu hỏi để bổ sung, hồn thiện  các chỉ tiêu phấn đấu của lớp ­ Lớp trưởng cho lớp biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu sau khi đã có thảo luận  bổ sung ­ Thư kí lớp ghi vào biên bản của lớp Hoạt động 3 (5’): Thảo luận biện pháp thực hiện ­ Lớp phó lần lượt nêu các câu hỏi cho lớp thảo luận ­ Các ý kiền phát biểu tập trung làm rõ các mặt mạnh, yếu của lớp; góp ý cho  cán bộ lớp; cán sự mơn học và các bện pháp học tập; rèn luyện để đạt các chỉ  tiêu đề ra ­ Thư kí lớp ghi biên bản thảo luận và thơng qua biên bản Phần 2(10)  Giới thiệu bài: Bác Hồ là thế đấy Hoạt động 1: Đọc hiểu ­ GV kể lại câu chuyện “Bác Hồ là thế đấy?” +Bác chọn cách xưng hơ với cụ già người Hưng n như thế nào? Vì sao Bác   chọn cách xưng  hơ đó? + Khi được biết về nguồn gốc thùng cá, Bác đã nói gì? Em hiểu gì về Bác qua  câu nói đó? +Theo em, vì sao Bác lại trả tiền cá cho hợp tác xã? Hoạt động 2: Hoạt động nhóm  GV chia lớp làm 4 nhóm, hướng dẫn HS thảo luận: ­ Câu chuyện cho em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ? 32 Hoạt động nối tiếp (5’) ­ Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến dặn dò cả lớp thực hiện tốt kế hoạch  phấn đấu, rèn luyện ­  GV nhận xét, đánh giá 33 ... Hoạt động 2:  Củng cố cho HS tìm số còn thiếu điền vào dãy số có bốn  chữ số ­ Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 10: GV cho HS đọc kĩ u cầu đề và quan sát các số đã cho từ đó điền số  thích hợp ­ 8 239 ; 8 238 ; 8 237 ; 8 236 ; 8 235 ;  8 234 27 ­ GV củng cố đây là dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé... Hoạt động 2:  Củng cố cho HS tìm số còn thiếu điền vào dãy số có bốn  chữ số 28 ­ Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 10: GV cho HS đọc kĩ u cầu đề và quan sát các số đã cho từ đó điền số  thích hợp ­ 8 239 ; 8 238 ; 8 237 ; 8 236 ; 8 235 ;  8 234 ­ GV củng cố đây là dãy số theo thứ tự từ lớn đến bé... ­ HS suy nghĩ và nối tiếp nhau trình bày trước lớp. Lớp và GV nhận xét a. Lớp em bắt đầu vào học kì 2 từ ngày 8 tháng1 b. Ngày 31  tháng 5 học kì 2 kết thúc c. Đầu tháng 6 chúng em nghỉ hè ­  GV củng cố và chốt lại cách trả lời câu hỏi “Khi nào?”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 19, Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn