Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 14

40 2 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2020, 19:52

Tổng hợp bài giảng lớp 3 tuần 14 của các môn học Tập đọc – Kể chuyện, Toán, Đạo đức, Chính tả, Tự nhiên và Xã hội, Thủ công với một số nội dung: người liên lạc nhỏ; quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng; tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống; bảng chia 9; nghe viết người liên lạc nhỏ; ôn về từ chỉ; cắt dán chữ H, U... TUẦN 14 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 TẬP ĐỌC –KỂ CHUYỆN NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ I. MỤC TIÊU                                                               A. Tập đọc    ­ Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa   các cụm từ. Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các  nhân vật ­ Hiểu nội dung: Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi   làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng; (trả lời được các câu  hỏi trong SGK)                                                      B. Kể chuyện              ­ Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ * HS kể lại được tồn bộ câu chuyện ­ GD an ninh quốc phòng:  Kể  thêm các tấm gương dũng cảm, u nước của  thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Phương tiện dạy học: Ứng dụng cơng nghệ thơng tin III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu bài Cửa  Tùng(5’) ­ Hai HS nối tiếp nhau đọc bài Cửa Tùng;  ­ Bài Cửa Tùng muốn nói lên điều gì ?  ­ GV nhận xét ­ Giới thiệu chủ điểm  thơng qua tranh minh họa  ­ Giới thiệu bài đọc (trực tiếp) Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện đọc bài Người liên lạc nhỏ (25’) a. GV đọc diễn cảm tồn bài: Đoạn 1:  Đọc với giọng kể chậm rãi, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả dáng  đi nhanh nhẹn của Kim Đồng, phong thái ung dung của ơng ké (hiền hậu,  nhanh nhẹn, lững thững ) Đoạn 2: (Hai bác cháu gặp địch, giọng hồi hộp) Đoạn 3: Giọng bọn lính hống hách, giọng Kim Đồng tự nhiên, bình thản Đoạn 4: Giọng vui, phấn khởi, nhấn giọng  ở những từ ngữ thể hiện sự ngu   ngốc của bọn lính (tráo trưng, thong manh) ­ GV u cầu HS quan sát tranh minh hoạ ­ GV giới thiệu hồn cảnh xảy ra câu chuyện  ­ GV u cầu HS  nói những điều em biết về anh Kim Đồng.( GV có thể gợi  ý) b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: ­ Đọc câu: + HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài + GV hướng dẫn HS phát âm từ  khó: gậy trúc, lững thững, tráo trưng  (HS   đọc cá nhân, đồng thanh) + HS đọc nối tiếp lần 2 ­ GV và HS  nhận xét ­ Đọc từng đoạn trước lớp  + HS  nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài + GV hướng dẫn HS đọc đúng các câu + GV cho HS tìm hiểu các từ mới được chú giải cuối bài.  ­ Đọc từng đoạn trong nhóm + HS đọc trong nhóm tự sửa sai cho nhau + GV theo dõi giúp đỡ những nhóm đọc chưa đạt + GV gọi 3 nhóm thi đọc trước lớp. GV và HS nhận xét.  + GV gọi một HS đọc đoạn 3 + Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:(10’) ­ HS đọc từng đoạn của bài, trả lời các câu hỏi trong SGKvà nêu được: + Đoạn 1: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ  bảo vệ  cán bộ, dẫn đường  đưa cán bộ đưa cán bộ đến địa điểm mới  ­ Cán bộ đóng vai ơng già Nùng nhằm che mắt địch, làm cho chúng tưởng ơng  cụ là người địa phương ­ Hai bác cháu đi đường rất cẩn thận. Kim Đồng nhanh nhẹn đeo túi đi trước  một qng. Ơng ké lững thững đằng sau. Gặp điều gì đáng ngờ, Kim Đồng sẽ  ht sáo làm hiệu để ơng già kịp tránh vào ven đường + Đoạn 2, 3, 4:  HS thảo luận nhóm đơi ­ Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí, dũng cảm của của Kim Đồng Hoạt động 4: Hướng dẫn HS luyện đọc lại: (12’) ­ GV đọc diễn cảm đoạn 3. Hướng dẫn học sinh đọc phân biệt lời người dẫn   chuyện , bọn giặc, Kim Đồng. Sau đó mời 2 nhóm HS mỗi nhóm 3 em phân   vai để đọc.  ­ Lớp và GV nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay ­ Một HS đọc lại tồn bài  * GD AN – QP: GV cho học sinh kể thêm về các tấm gương dũng cảm, u  nước của thiếu niên Việt Nam: Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi,  Hoạt động 5: Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh:(20’)  ­ GV nêu nhiệm vụ: Dựa theo 4 tranh minh họa nội dung 4 đoạn truyện, kể  lại từng đoạn của câu chuyện.  ­ Một HS nêu yêu cầu của bài ­ Gv gắn tranh minh họa ­ HS quan sát 4 tranh minh họa và tập kể theo nhóm 4 ­ Từng nhóm 4 HS thi kể 4 đoạn truyện theo tranh * GV gọi 1HS kể lại tồn bộ câu chuyện ­GV hướng dẫn HS nêu nội dung câu chuyện Hoạt động nối tiếp(3’) ­  GV hỏi: Qua câu chuyện này, các em thấy anh Kim Đồng là một thiếu niên  như thế nào? TỐN LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU­ Biết so sánh các khối lượng ­ Biết làm các phép tính với số đo khối lượng và vận dụng được vào giải  tốn ­ Biết sử dụng cân đồng hồ để cân một vài đồ dùng học tập ­ HS làm được các bài tập 1,2, 3, 4 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV chuẩn bị : Một cân đồng hồ loại nhỏ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng  cố đơn vị gam và mối quan hệ giữa gam và kg (5’) ­ GV gọi 2 HS trả lời miệng: 1kg  =  g                    1000g  =  kg ­ GV nhận xét  ­ GV giới thiệu bài Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết so sánh các khối lượng(10’) Bài 1:  Rèn kĩ năng so sánh hai số đo khối lượng ­ GV u cầu HS tự làm bài 744g…474g                              450g 500g ­ 40g ­ GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài sau đó nêu cách làm ­ Thực hiện cách cộng số đo khối lượng ở vế trái rồi so sánh hai số đo khối  lượng. Lưu ý tên đơn vị đo khối lượng Hoạt động 3: Hướng dẫn HS  làm các phép tính với số đo khối lượng và  vận dụng được vào giải tốn.(15’) Bài 2: Vận dụng giải tốn có lời văn ­ HS đọc đề tốn, nêu tóm tắt và trình bày cách làm + Bước 1: Tính xem 4 gói kẹo nặng bao nhiêu g  (130  x  4  = 520 (g)) + Bước 2: Tính xem mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh. (520 +  175 = 695(g))­ Một HS lên bảng chữa bài ­ GV hỏi một số HS kết quả làm bài Bài 3: Vận dụng giải tốn có lời văn + Bước 1: Tìm số đường còn lại nặng bao nhiêu gam + Bước 2: Tìm mỗi túi nhỏ nặng bao nhiêu gam Một HS chữa bài trên bảng lớp ­ HS dưới lớp đổi vở kiểm tra chéo nhau Hoạt động 4: Trò chơi thi cân đồ dùng học tập(5’) Bài 4: GV tổ chức cho HS thực hành thi cân ­ Mỗi tổ 2 HS lên cân, rồi nêu kết quả của đồ dùng mình cân là bao nhiêu  gam ­ Cân hộp bút rồi cân đồ dùng học tốn ­ Ghi lại khối lượng (kết quả cân) của 2 vật đó ­ GV có thể cho HS các tổ so sánh khối lượng của 2 vật rồi trả lời câu hỏi:  “Vật nào nhẹ hơn?” Hoạt động nối tiếp(2’)­ Chuẩn bị bài sau                                                            ĐẠO ĐỨC QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ HÀNG XĨM, LÁNG GIỀNG I. MỤC TIÊU  ­ Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng ­ Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp  với khả năng ­Một số KNS cơ bản cần GD: Kĩ năng lắng nghe ý kiến của hàng xóm, thể  hiện sự cảm thơng với hàng xóm. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm quan tâm,  giúp đỡ hàng xóm trong những việc vừa sức II. ĐỒ DÙNG DẠY ­  HỌC Phương tiện dạy học: Ứng dụng cơng nghệ thơng tin  HS : Vở bài tập Đạo đức  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố việc vận dụng thực hành  kĩ năng tích cực tham  gia việc lớp, việc trường(5’) ­ GV gọi 2 HS: ­ Em đã tham gia vào những cơng việc gì ở lớp, ở trường? ­ Được tham gia các cơng việc đó em cảm thấy thế nào? ­ GV cùng HS nhận xét và đánh giá Hoạt động 2: Hướng dẫn HS phân tích truyện chị Thuỷ của em(10’) Mục tiêu: HS biết được một biểu hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng  giềng Cách tiến hành : ­ GV kể chuyện ( sử dụng tranh minh hoạ) ­ HS đàm thoại theo các câu hỏi SGK ­ GV kết luận: SGV  Hoạt động3: Hướng dẫn HS đặt tên tranh (10’) Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của các hành vi, việc làm đối với  hàng xóm  láng giềng Cách tiến hành  ­ Lớp chia 4 nhóm: Mỗi nhóm thảo luận về nội dung một bức tranh và đặt tên  cho tranh ­ HS thảo luận nhóm. GV giúp đỡ các nhóm ­ Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý kiến. GV có thể chốt  lại ­ GV kết luận về nội dung từng bức tranh, khẳng định các việc làm của các  bạn nhỏ ttong tranh 1, 3, 4 là quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Còn các  bạn đá bóng trong tranh 2 là làm ồn, ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng .Hoạt động 4: (10’) Huớng dẫn HS nêu được những việc làm thể hiện quan  tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng Hoạt động nối tiếp(2’) :Nhận xét tiết học. Chuẩn  bị bài sau TỰ NHIÊN VÀ XàHỘI TỈNH (THÀNH PHỐ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG I. MỤC TIÊU ­ Kể tên một số cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế  ở địa phương ­ Các KNS: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin, quan sát tìm kiếm thơng tin về  nơi mình đang sống. Sưu tầm, tổng hợp và sắp xếp các thơng tin về nơi mình  đang sống II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV và HS: Các hình trong sách giáo khoa trang 52, 53, 54, 55; tranh ảnh sưu  tầm về một số cơ quan ở địa phương III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1:  Củng cố về một số trò chơi nguy hiểm khơng nên chơi(5’)  ­ Hãy nêu một số trò chơi ? Trò chơi nào nguy hiểm? Em có nên chơi các trò  chơi này khơng? Vì sao? ­ Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp Hoạt động 2:  Kể tên một số cơ quan hành chính ở địa phương (15’) ­ Mục tiêu: Nhận biết được một số cơ quan hành chính ở địa phương Cách tiến hành: Bước 1:  Làm việc theo nhóm ­ HS thảo luận nhóm đơi và kể tên các cơ quan hành chính ở địa phương Bước 2: ­ HS  ở các nhóm lên trình bày mỗi em chỉ kể tên một vài cơ quan ­ HS khác bổ sung (Các cơ quan hành chính ở địa phương là: trường học, bệnh viện, cơng an  thành phố, uỷ ban thành phố,  thành  uỷ, đài truyền hình, kho bạc nhà nước,  ngân hàng, chi cục thuế, …) ­ GV cho HS xem 1 số tranh ảnh về các cơ quan hành chính ở địa phương  Kết ln:Ở mỗi địa phương đều có các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo  dục, y tế,   để điều hành cơng việc phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và  sức khỏe nhân dân Hoạt động 2: Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh. (15’) Mục tiêu: ­ Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh Cách tiến hành: Bước 1: GV u cầu HS quan sát và kể tên những cơ quan hành chính, văn  hố, giáo dục, y tế cấp tỉnh có trong các hình SGK Bước 2:  HS  nối tiếp nhau trình bày, mỗi em kể tên một vài cơ quan  ­ GV u cầu các em khác bổ sung ­ Lớp và GV nhận xét. GV cho HS liên hệ thực tế. Kể tên một số cơ quan  hành chính cấp tỉnh mà em biết? Ví dụ: Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo; Sở tài ngun, Cục  thuế Thanh Hố, Ngân hàng nhà nước tỉnh Thanh Hố, ­ Giáo dục KNS: Hãy quan sát và tìm kiếm về các thơng tin nơi mình đang  sống Hoạt động nối tiếp(3’) ­ GV nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị tiết sau Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2018 TỐN BẢNG CHIA 9 I . MỤC TIÊU ­ Bước đầu thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong giải tốn (có một phép chia  9) ­ HS làm được các bài tập: Bài 1, 2 (cột 1, 2, 3). Bài 3, 4 II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV và HS: Bộ thực hành toán  III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCCHỦ YẾU Hoạt động 1: Củng cố thực hiện nhân, chia với các đơn vị đo khối  lượng (5’) ­ GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện  phép tinh: 67kg  x 6 =                     68 g : 4  =           ­ HS ở dưới lớp làm vào bảng con ­ HS và GV nhận xét Hoạt động 2: Giới thiệu và lập bảng chia 9 (10’)  a. Nêu phép nhân 9  ­ HS lấy 3 tấm bìa, mỗi tấm 9 chấm tròn đặt lên bàn ­ Hỏi: Có 3 tấm bìa mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi có tất cả bao nhiêu chấm  tròn? ­ HS nêu lên phép nhân:    9 x 3 = 27 b. Nêu phép chia cho 9 ­ Có 27 chấm tròn trên các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 9 chấm tròn. Hỏi có mấy  tấm bìa? ­ HS nêu lên phép chia:     27 : 9 = 3 c. GV gợi ý cho HS rút ra: Từ phép nhân 9 ta lập được phép chia 9    Từ 9 x 3 = 27 ta có 27 : 9 =  3 ­ Tương tự từ hai phép tính trên HS lập tiếp các phép chia còn lại ­ HS chuyển từ phép nhân 9 sang phép chia 9 (HS  nhẩm và nêu phép chia) ­ HS nối tiếp nhau đọc bảng chia (đọc đồng thanh theo nhóm, lớp) ­ GV gọi HS đọc thuộc lòng bảng chia 9 trước lớp Hoạt động 3: Củng cố bảng chia 9:(10’) Bài 1: Tính nhẩm ­ HS làm cột 1, 2, 3 ­ HS tính nhẩm dựa vào bảng chia (HS nêu miệng mỗi học sinh nêu kết quả  một phép tính, GV ghi nhanh kết quả HS vừa nêu lên bảng lớp, HS nhận xét  và đọc lại kết quả) Bài 2: Tính nhẩm ­ HS làm cột 1, 2, 3 ­ HS tính nhẩm theo từng cột, trước hết dựa vào bảng nhân 9 để tìm kết quả  phép nhân  rồi suy ra kết quả hai phép chia tương ứng Ví dụ:  9  x  5  =  45;                45  :   9 = 5;             45  :  5  =  9   ­ GV cho cả lớp làm vào vở bài tập. GV gọi HS lên bảng chữa bài. Lớp và GV  nhận xét ­ HS nhận xét và nêu: Ta lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia Hoạt động 4: Vận dụng bảng chia 9 trong giải tốn(10’) Bài 3: Vận dụng giải tốn có lời văn ­ HS đọc đề bài, nêu tóm tắt và tự làm bài vào vở,  ­GV gọi 1 em lên bảng chữa bài, 1 số nêu cách làm bài (HS  có thể  nêu các lời  giải khác). Lớp và GV nhận xét Bài 4: Vận dụng giải tốn có lời văn ­ HS đọc đề bài, nêu tóm tắt, tự làm bài, 1 em lên bảng chữa bài.  ­ Lớp và GV nhận xét ­ HS  so sánhvà nêu được đâu là bài chia theo nhóm 9, đâu là bài chia thành 9  phần bằng nhau ­ GV củng cố nhấn mạnh cho HS rõ Học sinh làm bài xong có thể làm bài còn lại Hoạt động nối tiếp(3’) ­ HS đọc lại bảng chia 9.  Dặn HS về nhà học thuộc bảng chia 9  CHÍNH TẢ NGHE VIẾT: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ  I. MỤC TIÊU ­ Nghe ­ viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xi. Bài viết   khơng  mắc q 5 lỗi ­ Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ay/ ây. Làm đúng bài tập 3b II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  ­ GV: Bảng lớp viết nội dung bài tập 1, 2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1:  Củng cố cho HS phân biệt uyt­ it (5’) ­ GV yêu cầu 3 bạn viết bảng lớp (Cả lớp viết vào vở nháp) các từ ngữ: Huýt  sáo , hít thở, xuýt ngã ­ GV nhận xét  ­ GV giới thiệu bài trực tiếp Hoạt động 2: Hướng dẫn  HS nghe ­ viết:(20’) a.Hướng dẫn  HS chuẩn bị: ­ GV đọc đoạn chính tả,  HS đọc lại ­ Giúp HS nhận xét chính tả . GV hỏi: + Trong đoạn vừa đọc có những tên riêng nào viết hoa? (Đức Thanh , Kim  Đồng:tên người; Nùng : tên một dân tộc; Hà Quảng : tên một huyện.) + Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân vật? Lời đó được viết thế nào? ­  HS đọc thầm lại đoạn chính tả, tự viết ra nháp, hoặc viết vào bảng con  những chữ các em dễ mắc lỗi khi viết bài b.GV đọc cho HS viết:  ­ GV đọc cho HS viết bài vào vở. GV lưu ý HS viết đúng chính tả c.Chấm chữa bài:  ­ GV thu chấm 5, 7 bài, nhận xét Hoạt động 3: Hướng dẫn  HS làm bài tập chính tả:(10’) Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ay hay ây ­ HS nêu u cầu của bài tập:  ­ HS làm bài cá nhân vào vở bài tập, 3 em lên bảng chữa bài. Lớp và GV nhận  xét ­ GV giải nghĩa từ : đòn bẩy, sậy  (Lời giải: Cây sậy/ chầy giã gạo; dạy học/ ngủ dậy; số bảy/ đòn bẩy) ­ GV u cầu 1 số HS đọc lại bài Bài tập3b : Điền vào chỗ trống:  i hay iê ­ HS tự làm bài bài sau đó nối tiếp nhau đọc bài làm của mình. Lớp và GV  nhận xét   (Lời giải: Câu b: tìm, dìm, chim, hiểm.) Hoạt động nối tiếp(2’) ­ Dặn HS học thuộc lòng khổ thơ ở bài tập 3 Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 TỐN LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU ­ Thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong tính tốn, giải tốn (có một phép chia  9) ­ HS làm được các bài tập 1, 2, 3, 4 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV: Bảng phụ bài 2 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1:  Củng cố bảng chia 9(5’) ­ GV gọi 2 HS đọc bảng chia 9 ­ Lớp nhận xét  ­ Cả lớp đọc lại bảng chia 9 Hoạt động 2: Hướng dẫn HS luyện tập (30’) ­ GV yêu cầu HS tự làm các bài tập sau đó hướng dẫn HS chữa bài và củng  cố bài Bài 1: Tính nhẩm ­ HS  nêu miệng kết quả từng cặp phép tính.  ­ GV ghi nhanh kết quả  lên bảng lớp.  ­ Lớp nhận xét,  GV cho cả lớp đọc đồng thanh kết quả của bài tập ­ GV lưu ý học sinh dựa vào bảng nhân 9, bảng chia 9 để làm từng cặp phép  tính   ­ GV củng cố mối quan hệ của phép nhân và chia 9 Bài 2: Số? ­ Ơn cách tìm thương, số bị chia, số chia ­ HS nêu u cầu bài tập ­ GV u cầu 3 HS lên bảng chữa bài. Lớp và GV nhận xét ­ GV u cầu HS nêu lại cách tìm số bị chia, số chia, thương Bài 3: Bài tốn ­ HS đọc đề bài, nêu tóm tắt và trình bày cách làm. Lớp và GV nhận xét + Bước1: Tìm số ngơi nhà đã xây (36 : 9 = 4) + Bước2: Tìm số ngơi nhà cơng ti còn phải xây ( 36  ­  4  =  32) ­ HS làm bài vào vở. GV gọi 1 HS lên bảng  trình bày bài giải ­ GV củng cố và chốt lại cách làm bài Bài 4: Tìm  số ơ vng của mỗi hình ­ HS nêu cách làm: + Đếm số ơ vng của hình vẽ (18 ơ vng) + Tìm   số đó (18 : 9 = 2 (ơ vng)) Một số HS nêu kết quả. Lớp và GV nhận xét ­ GV củng cố tìm một phần mấy của một số THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TUẦN 14 (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: ­ Củng cố cho HS  cách viết bài văn viết thư ­ HS thực hành viết một bức thư đúng theo yêu cầu, câu văn diễn đạt trôi  chảy.  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­   GV và HS: Vở bài tập trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt trang 49 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  Hoạt động 1: Củng cố cho HS cách viết một bức thư ­ GV u cầu HS đọc nội dung câu hỏi 16: ­ Đề bài: Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc Miền Trung,  Miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt ­ Một HS  đọc u cầu và  các gợi ý của bài tập: ­ GV hướng dẫn HS phân tích đề bài bằng những câu hỏi gợi ý + Bài tập u cầu các em viết thư cho ai?  + Mục đích viết thư là gì? + Những nội dung cơ bản trong thư là gì? ( Nêu lí do viết thư, tự giới thiệu,  hỏi thăm bạn, và hẹn bạn cùng thi đua học tập tốt) + Hình thức một lá thư như thế nào?  ­ GV u cầu 1 số HS  nói tên, địa chỉ người các em muốn viết thư  Hoạt động 2: HS thực hành viết thư theo gợi ý ­ GV gọi một HS  khá giỏi nói mẫu phần lí do viết thư  ­ GV u cầu thơng qua việc viết thư cho bạn để thể hiện tình thân ái, chia  sẻ, sáng tạo ­ HS thực hành làm bài ­ GV theo dõi nhắc HS viết đúng trình bày sạch đẹp ­ GV thu chấm bài Hoạt động nối tiếp:   ­ Về nhà viết lại  bức thư khác cho thật hay THỰC HÀNH TỐN TUẦN 14  (TIẾT 1)  I. MỤC TIÊU: ­ Củng cố cho HS  bảng nhân 9 ­ Củng cố về đơn vị đo khối lượng gam;  giải tốn có lời văn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ­ GV và HS : vở BT trắc nghiệm và tự luận, chuẩn bị từ bài 5,6,7,8,9, 13, 14,   17, 18, 19, 20 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1:  Củng cố cho HS  bảng nhân 9 ­ HS thực hành làm các bài tập: 5,6,7,8,9, 13, 14 Bài 5, 6, 7, 8,9: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng  ­ GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm.  ­ GV hướng dẫn HS chữa bài Bài 5: Khoanh vào B Bài 6: Khoanh vào C Bài 7: Khoanh vào A Bài 8: Khoanh vào A Bài 9: Khoanh vào A Bài 13:  Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 216 = 5 x 6 x 7                                           b) 567 = 500 + 60 + 7 c) 542 = 1000 – 458                                     d)  211 = 9 x 11 ­ Gv cho HS tự làm bài. GV giúp đỡ học sinh hồn thành bài làm ­ Đáp án là: a) Sai            b) đúng                  c) đúng                          d) sai Hoạt động 2: Củng cố giải tốn có lời văn  và củng cố về Gam Bài 17, 18, 19:  ­ GV u cầu HS tự đọc đề bài rồi làm bài ­ GV gợi ý cho HS  điền dấu >,  474 g                                   305 g 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 14, Tổng hợp giáo án lớp 3 - Tuần 14

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn