QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

88 6 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2020, 20:23

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM ĐỨC NGHỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên nghành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI NGUYÊN KHÁNH Đắk Lắk – NĂM 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn: Thầy giáo PGS.TS Bùi Nguyên Khánh tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi ý kiến quý báu suốt trình thực luận văn Quý Thầy Cô giáo Khoa Luật, Học viện khoa học xã hội Quý Thầy Cô giáo, quan tâm, động viên Lãnh đạo Học viện, Cơ sở Học viện Khoa học xã hội thành phố Bn Ma Thuột Trong q trình làm luận văn tốt nghiệp, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thời gian quan, nhờ khích lệ tinh thần, hỗ trợ kinh phí đồng nghiệp, bạn bè gần xa Đặc biệt nhờ tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ quý thầy cô giáo giúp tơi hồn thành luận văn thạc sĩ này, định hướng, hướng dẫn tên đề tài quý Lãnh đạo, quý Thầy, Cô giáo Học viện dạy bảo kiến thức quý báu suốt hai năm học Đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, Bưu điện Đắk Lắk, Bưu Viettel Đắk Lắk, cán bộ, cơng chức Phòng Bưu – Viễn thơng Sở Thơng tin Truyền thơng cung cấp nhiều thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung đề tài Gia đình tơi hỗ trợ, động viên tơi suốt thời gian học tập thực luận văn Trân trọng! Tác giả Phạm Đức Nghị LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Phạm Đức Nghị MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò bưu 1.1.1 Khái niệm bưu 1.1.2 Đặc điểm xu hướng phát triển dịch vụ bưu 1.2 Chủ thể quản lý Nhà nước hoạt động bưu 11 1.2.1 Bộ Thơng tin Truyền thông 11 1.2.2 Sở Thông tin Truyền thông 14 1.3 Nội dung quản lý Nhà nước bưu 15 1.3.1 Đặc điểm, yêu cầu quản lý Nhà nước bưu 15 1.1.2 Phương pháp quản lý Nhà nước hoạt động bưu 20 Tiểu kết chương 21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH TẠI ĐẮK LẮK 22 2.1 Thực trạng pháp luật quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu 22 1.1.3 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk 22 2.1.2 Cung ứng sử dụng dịch vụ bưu 23 2.1.3 Đầu tư kinh doanh dịch vụ bưu 25 2.1.4 Quản lý Nhà nước chất lượng dịch vụ giá cước dịch vụ 26 2.1.5 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, người sử dụng dịch vụ bưu 27 2.1.6 Quản lý Nhà nước hoạt động bưu cơng ích 28 2.1.7 Quản lý Nhà nước tem bưu 29 2.1.8 Giải tranh chấp bồi thường thiệt hại cung ứng sử dụng dịch vụ bưu 30 2.2 Thực tiễn quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu Đắk Lắk 30 2.2.1 Xây dựng đạo quy hoạch phát triển bưu 32 2.2.2 Tổ chức máy quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu 36 2.2.3 Ban hành tổ chức văn quy phạm pháp luật 37 2.2.4 Về công tác phối hợp quan chức năng, tăng cường quản lý Nhà nước địa bàn 41 2.2.5 Quản lý an toàn an ninh thơng tin hoạt động bưu 41 2.2.6 Quản lý giá cước chất lượng bưu 43 2.2.7 Quản lý công tác liên quan đến việc cấp đổi giấy phép thơng báo hoạt động bưu 44 2.2.8 Công tác tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bưu 45 2.2.9 Cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu Đắk Lắk 46 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu Đắk Lắk 53 2.3.1 Những kết đạt 53 2.3.2 Những hạn chế, yếu 55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 56 Tiểu kết chương 57 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC BƯU CHÍNH TẠI ĐẮK LẮK 58 3.1 Phương hướng hoàn thiện 58 3.1.1 Định hướng phát triển 59 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 60 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước bưu Đắk Lắk 61 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu 61 3.2.2 Nâng cao lực cán quản lý Nhà nước bưu 62 3.2.3 Xây dựng chế quy chế phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh với sở, ban, ngành đơn vị hành có liên quan tỉnh giám sát việc thực thi quy chế 62 3.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý Nhà nước bưu 62 3.2.5 Sử dụng biện pháp quản lý tuyên truyền giáo dục, xây dựng chế sách biện pháp hành phù hợp 63 3.2.6 Giải pháp từ phía Bộ Thơng tin Truyền thơng, Chính phủ 64 3.2.7 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định hành bưu doanh nghiệp bưu Đắk Lắk 67 Tiểu kết chương 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Automated Teller Machine (máy giao dịch tự động) BĐT Bưu điện tỉnh CBCNV Cán công nhân viên CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa EMS Chuyển phát nhanh QLNN Quản lý Nhà nước TTTT Thông tin truyền thông UBND Ủy ban nhân dân VNPT Tập đồn Bưu viễn thông Việt Nam VNPost Tổng công ty Bưu điện Việt Nam TX Thị xã TP Thành phố KT1 Bưu Hệ phục vụ quan Đảng, Nhà nước TTHC Thủ tục hành BCCI Bưu cơng ích DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Doanh thu bưu Đắk Lắk từ năm 2014 - 2018 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhiệm vụ Quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu ngành thơng tin truyền thơng nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng có nhiều thay đổi kinh tế Nhà nước chuyển đổi từ quản lý bao cấp tập trung sang quản lý theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế giới Với mục tiêu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk trở thành đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội khu vực Tây Nguyên Miền Trung theo Kết luận 60KL/TW ngày 27/11/2009 Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 20102020, phương hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trong nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhận quan tâm Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ban, ngành, nhà đầu tư xây dựng sở hạ tầng, có lĩnh vực bưu Nhờ mà hạ tầng bưu tỉnh ngày cải thiện có bước chuyển biến vượt bậc, có quy mơ rộng lớn đại Bưu phát triển theo hướng đa dạng, phong phú với chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Đắk Lắk khu vực Tây Nguyên hội nhập kinh tế quốc tế Thành đạt lĩnh vực bưu hai kháng chiến chống Pháp, Mỹ thời kỳ xây dựng đất nước hội nhập kinh tế giới đáng ghi nhận Tuy nhiên, năm gần với phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, đòi hỏi cơng tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu cần phải trọng quan tâm trước mắt lâu dài Trong thực tiễn năm qua, công tác quản lý Nhà nước lĩnh bưu tỉnh Đắk Lắk tăng cường hoàn thiện chế sách, pháp luật lĩnh vực bưu Quản lý hoạt động bưu tỉnh Đắk Lắk thời gian qua chưa mang lại kết cao Phân cấp quản lý từ Trung ương đến cấp huyện chưa rõ ràng, chồng chéo việc chấp hành Hiến pháp pháp luật, nguồn nhân lực thiếu, chưa tinh sâu chun mơn nghiệp vụ cấp huyện, ngân sách dành cho quản lý bưu chưa bố trí đầy đủ Do vậy, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm đến hiệu hiệu lực quản lý Nhà nước hoạt động bưu chính, định hướng thị trường phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững, nhằm mang lại lợi ích cho tỉnh, doanh nghiệp, người dân đồng thời tạo điều kiện để hoạt động bưu phát triển thống nhất, có phối hợp đồng với ngành liên quan Từ thúc đẩy bưu phát triển, đáp ứng nhu cầu xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng địa bàn tỉnh xứng đáng tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên Miền Trung Từ yêu cầu với kiến thức, nghiên cứu, theo học Cơ sở Học viện khoa học xã hội Việt Nam thành phố Buôn Ma thuột, đồng thời dựa mục tiêu định hướng để phát triển nên tác giả chọn đề tài: “Quản lý Nhà nước bưu từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trước năm 1986 lĩnh vực bưu mang tính chất phục vụ, Trung ương thuộc Tổng cục Bưu điện quản lý, cấp tỉnh chưa có quan quản lý chuyên ngành, chưa phân cấp, chủ yếu giao nhiệm vụ cho Bưu điện tỉnh thực nhiệm vụ vừa quản lý, vừa kinh doanh dịch vụ Ở nước ta cơng trình nghiên cứu lĩnh vực sau năm 1986 hạn chế lĩnh vực mới, cơng tác quản lý nhà nước thực kinh tế chuyển đổi, có số luận án, luận văn có nội dung liên quan với đề tài nghiên cứu dùng văn điện tử + Chỉ thị Bộ trưởng Bộ TTTT định hướng chiến lược phát triển nhanh bền vững lĩnh vực bưu sở lấy số doanh nghiệp lớn làm nòng cốt phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng phát triển doanh nghiệp bưu Cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính: Quy định thủ tục cấp giấy phép đơn giản sở đảm bảo nguyên tắc phát triển thị trường lành mạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia thị trường Giá cước: Thực việc cân đối lại giá cước bưu dịch vụ bưu cơng ích Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao định thực sở giá thành quan hệ cung cầu thị trường Chất lượng mạng lưới dịch vụ: Khuyến khích doanh nghiệp chế, sách thực cơng bố cơng khai chất lượng mạng lưới, dịch vụ bưu Bảo đảm an tồn, an ninh thơng tin: giữ vững an tồn, an ninh, thơng tin bưu tình huống, gian đoạn có nhiều đối tượng sử dụng cơng nghệ cao sử dụng bưu Thực thi pháp luật: Xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bưu Ba là, thành lập Quỹ bưu cơng ích - Thành lập quỹ bưu nhằm đem lại hiệu thiết thực cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, tạo hội cho người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ bưu chính, rút ngắn khoảng cách thu thập thông tin vùng cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng - Thành lập quỹ bưu nhằm đem lại uy tín Viêt Nam trường quốc tế lĩnh vực bưu chính, đưa Việt Nam trở thành nước có 66 tốc độ phát triển bưu trong khu vực - Thành lập quỹ bưu nhằm góp phần làm thay đổi diện mạo nơng thơn, nâng cao dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi khó khăn, bước giảm khoảng cách lợi ích hưởng nhờ việc sử dụng bưu cộng đồng dân cư - Tăng hiệu quả, lực hoạt động bưu quốc gia, bước tăng xếp hạng số tích hợp phát triển bưu Liên minh Bưu Thế giới (UPU) 3.2.7 Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định hành bưu doanh nghiệp bưu Đắk Lắk Sở Thơng tin Truyền thông chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, TX, TP xây dựng Quy chế phối hợp trình triển khai nhằm phát huy sức mạnh lực lượng Trong trường hợp cần thiết phải tiến hành định xử phạt hành theo Nghị định Chính phủ số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, CNTT tần số vô tuyến điện 67 Tiểu kết chương Trong chương 3, trọng nêu phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thực tiễn việc quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu Thơng qua đó, làm rõ kết đạt mặt hạn chế Nhằm tăng cường hiệu hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu chính, chương này, chúng tơi nêu lên số phương hướng, giải pháp gồm: - Tăng cường lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu chính; Nâng cao lực cán quản lý Nhà nước bưu chính; Xây dựng chế quy chế phối hợp Sở Thông tin Truyền thông, sở ban ngành đơn vị hành có liên quan tỉnh giám sát việc thực thi quy chế; - Ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý Nhà nước bưu chính; Sử dụng biện pháp quản lý tuyên truyền giáo dục, xây dựng chế sách biện pháp hành phù hợp nhóm giải pháp từ phía Bộ Thơng tin Truyền thơng, Chính phủ Ngồi nêu giải pháp công tác tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định hành doanh nghiệp bưu tỉnh Đắk Lắk, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tế doanh nghiệp, quan quản lý Nhà nước hoạt động bưu địa bàn tỉnh Đắk Lắk 68 KẾT LUẬN Trong thực tiễn quản lý Nhà nước bưu ngành Thơng tin Truyền thơng Đắk Lắk mang tính chất đặc thù thân lĩnh vực rộng, đa dạng liên quan đến thông tin, thư tín có tính chất bí mật, dịch vụ cơng ích phục vụ xã hội dịch vụ kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với tất lĩnh vực quản lý Nhà nước khác Ngành Thông tin Truyền thông cần tiếp tục đổi mới, trước công nghệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Lĩnh vực bưu Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chóng Bên cạnh thành tích cực việc phát triển thị trường bưu đem lại, vấn đề phức tạp lĩnh vực bưu nảy sinh ngày nhiều bất cập khiến Nhà nước quan tâm Phát huy lợi thời gian qua, gian đoạn phát triển CNTT đòi hỏi cơng tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu thời gian sau phải kế thừa phát triển Tuy nhiên, phụ thuộc thị trường, ổn định trị, kinh tế, phát triển xã hội đòi hỏi công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu cần quan tâm thực trước mắt lâu dài Quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu vấn đề phức tạp, thời kỳ công nghệ phát triển vượt bậc Với mong muốn đóng góp phần nhỏ việc nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu tỉnh Đắk Lắk, sau nghiên cứu lý luận, tìm tòi nghiên cứu thực trạng quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu Đắk Lắk đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu tỉnh Đắk Lắk 69 Mặc dù có nhiều cố gắng khoảng thời gian ngắn cộng với kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên Luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót định Tơi kính mong nhận ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, Quý Thầy, Cô giáo, chuyên gia quan tâm từ đồng nghiệp để giúp hồn thiện kiến thức phục vụ cho cơng việc 70 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hoài Anh TS Nguyễn Quảng (2002), Quản lý bưu - lý thuyết ứng dụng, Nxb Bưu điện Báo cáo tổng kết UBND tỉnh Đắk Lắk năm từ 2014 đến 2018 Báo cáo tổng kết Bưu điện tỉnh năm 2014 đến 2018 Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lê Nin, Nxb Chính trị Quốc gia - 2005 Hệ thống văn quy phạm pháp luật bưu viễn thơng cơng nghệ thơng tin (2005), Nxb Bưu điện Học Viện cơng nghệ Bưu Viễn Thơng, Giáo trình Quản lý Nhà nước Bưu Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin Phạm Thị Ngọc Lan (2006), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Bưu - Viễn thơng Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Luật Bưu Nghị định quy định chi tiết thi hành (2011), Nxb Thông tin Truyền thông Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh BCVT Bưu 10 Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 Chính phủ dịch vụ chuyển phát 11 Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông 12 Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 22/05/2009 Bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 Chính phủ quy định xử phạt hành bưu viễn thơng tần số vô tuyến điện 71 13 Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 Chính phủ quy định xử phạt hành bưu viễn thông tần số vô tuyến điện 14 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số nội dung Luật Bưu 15 Quyết định số 190/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 Chính phủ việc quản lý chuyển phát 16 Quyết định số 39/2007/NĐ-TTg ngày 21/03/2007 Thủ tướng phủ quy định quản lý giá cước dịch vụ bưu viễn thông 17 Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 Thủ tướng phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích 18 Quyết định số 07/2008/QĐ-BTTTT ngày 19/03/2008 Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom phát tối thiểu 01 lần/tuần 19 Quyết định số 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/08/2008 Bộ Trưởng Bộ TT&TT ban hành (bốn) số đầu mã bưu Quốc gia 20 Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/11/2008 Bộ Thông tin Truyền thông việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dịch vụ bưu cơng ích” 21 Quyết định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/07/2011 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu 22 Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 việc phê duyệt chiến lược phát triển bưu viễn thơng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 23 Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT ngày 05/04/2007 Ban hành quy định giải khiếu nại giải tranh chấp người sử dụng dịch 72 vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông Internet 24 Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT ngày 14/09/2007 Về dịch vụ dành riêng cho bưu Việt Nam 25 Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 UBND tỉnh phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Một số văn khác 26 Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND31/12/2010 UBND tỉnh việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thơng cơng nghệ thơng tin… 27 Nghị số 11-NQ/TU ngày 26/10/2012 Tỉnh ủy Đắk Lắk, phát triển hệ thống đô thị đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 28 Nghị số 118/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 29 Nghị số 137/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 30 Quyết định số 362/QĐ–UBND ngày 17/02/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 31 Quyết định số 951/QĐ–UBND ngày 02/05/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 32 Quyết định số 3218/QĐ–UBND ngày 31/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng tỉnh Đắk Lắk đến 73 năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 33 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Công an bảo đảm an toàn sở hạ tầng an ninh thơng tin hoạt động bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin 34 Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/06/2008 Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Nội vụ hướng dẫn chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Sở Thông tin Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng văn hóa thơng tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 35 Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định báo cáo thống kê điều tra thống kê dịch vụ bưu cơng ích 36 Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/05/2009 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích 37 Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/06/2011 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chất lượng dịch vụ bưu 38 Thơng tư số 22/2012/TT-BTTTT ngày 18/12/2012 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định phạm vi dịch vụ bưu dùng riêng 39 Thơng tư số 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định hoạt động Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức quốc tế bưu 40 Thơng tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung tem bưu 41 Thơng tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02/08/2013 Bộ Thông tin 74 Truyền thông Quy định hoạt động Bưu điện văn hóa xã 42 Thông tư số 20/2013/TT-BTTTT ngày 05/12/2013 Quy định giá cước tối đa dịch vụ bưu phổ cập 43 Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009 Quy định giá cước dịch vụ bưu phổ cập 44 Thông tư số 08/2012/TT-BTTTT ngày 25/06/2012 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích giai đoạn 2011-2013 45 Thơng tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 Hướng dẫn Nghị định số 128/2007/NĐ-CP ngày 02/08/2007 Chính phủ dịch vụ chuyển phát 46 Thơng tư số 06/2007/TT-BTTTT ngày 06/12/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định quản lý tem bưu ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/04/2005 Bộ trưởng Bộ Bưu viễn thơng 47 Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 21/01/2011 Quy định giải khiếu nại người sử dụng dịch vụ lĩnh vực thông tin tuyền thông 48 Thông tư số 04/2004/TT-BBCVT Bộ Bưu viễn thơng ngày 29/11/2004 việc Hướng dẫn thực Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 Chính phủ Quy định xử phạt hành bưu viễn thơng tần số vô tuyến điện 49 Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 Quy định hoạt động 75 xây chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông 50 Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/03/2012 Quy định chi tiết cung ứng sử dụng dịch vụ bưu 51 Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn thực quy định quản lý giá cước dịch vụ bưu viễn thơng 52 TS Nguyễn Thị Thủy, Giáo trình Luật Hành Việt Nam 53 TS Lê Minh Toàn (chủ biên) (2009), Quản lý Nhà nước Thông tin Truyền thông, Nxb Chính trị Quốc gia 54 TS Lê Minh Toàn (2012), Hỏi đáp về Thông tin và Truyền thông, Nxb Chính trị Quốc gia 55 TS Lê Minh Toàn (2012), Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Thơng tin và Trùn thơng, Nxb Chính trị Quốc gia 56 Ủy ban thường vụ quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Pháp lệnh bưu viễn thơng 57 Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 58 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích 59 Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ mạng bưu phục vụ quan Đảng, Nhà nước 60 Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung số nội dung Thông tư số 30/2011/TTBTTTT Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định chứng nhận hợp quy công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa chuyên 76 ngành công nghệ thông tin truyền thông 61 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định quản lý chất lượng dịch vụ bưu 62 Thơng tư số 12/2018/TT-BTTTT Bộ Thơng tin Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu phổ cập 63 Thơng tư số 30/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng khu đô thị, khu dân cư tập trung hộp thư tập trung nhà chung cư, tòa nhà văn phòng 64 Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu phục vụ quan Đảng, Nhà nước địa phương 65 Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải thủ tục hành dịch vụ chuyển trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích 66 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành 67 Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định số nội dung biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐTTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích 68 Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định đề tài, thời gian phát hành tem bưu kỷ niệm ấn phẩm tem bưu kỷ niệm 77 69 Thơng tư số 07/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định mã bưu quốc gia 70 Nghị định số 17/2017/NĐ-CP Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông 71 Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả gây an tồn thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Thông tin Truyền thông 72 Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định báo cáo nghiệp vụ bưu 73 Thơng tư số 291/2016/TT-BTC Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu 74 Thơng tư số 23/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định điều tra sản lượng giá cước bình quân dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 75 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải thủ tục hành qua dịch vụ bưu cơng ích 76 Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ cung ứng dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 77 Thơng tư số 04/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 78 Thơng tư số 03/2016/TT-BTTTT01/02/2016 Bộ Thông tin Truyền thông Quy định tiếp công dân, xử lý giải đơn khiếu nại, đơn 78 tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Bộ Thông tin Truyền thông 79 Thông tư số 28/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom phát đặc thù cung ứng dịch vụ bưu cơng ích 80 Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Về cung ứng dịch vụ bưu cơng ích dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí 81 Thơng tư liên số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Hướng dẫn xử lý bưu gửi khơng có người nhận 82 Thơng tư số 17/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ bưu cơng ích, dịch vụ cơng ích hoạt động phát hành báo chí" 83 Thông tư số 27/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông Quy định chi tiết lưu trữ quốc gia tem bưu Việt Nam, hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu Việt Nam tem bưu giai đoạn trước 84 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin tần số vô tuyến điện 85 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình khoa học quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Học viện Hành quốc gia (2011), Giáo trình quản lý nhà nước lĩnh vực, Nxb Giáo dục, Hà Nội 87 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 88 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Cơng nghệ thơng tin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 89 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật An tồn thơng tin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 90 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2018), Luật An ninh mạng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 91 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật Báo chí, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2016), Luật Viễn thơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Xuất bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trang web: 94 Website UBND tỉnh Đắk Lắk: www.daklak.gov.vn 95 Website Sở TTTT tỉnh Đắk Lắk: www.tttt.daklak.gov.vn 96 Website Bộ Thông tin Truyền thông: www.mic.gov.vn 97 Website Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: www.vnpost.vn 80 ... cứu Quản lý Nhà nước bưu từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích luận văn Mục đích Luận văn nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận quản lý Nhà nước bưu chính; ... vấn đề lý luận quản lý Nhà nước bưu chính; - Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật quản lý Nhà nước bưu Việt Nam nay; - Phân tích, đánh giá thực tiễn quản lý Nhà nước bưu tỉnh Đắk Lắk; - Đề... gian: Quản lý Nhà nước bưu từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk vấn đề mới, nên trình nghiên cứu luận văn tác giả có tìm hiểu tổng qt quản lý Nhà nước lĩnh vực bưu nước doanh nghiệp hoạt động bưu tỉnh Đắk Lắk
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ), QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BƯU CHÍNH TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn