Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

7 1 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 12:05

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kì, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Lịch sử lớp 12. Mời các em cùng tham khảo đề thi. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Mã đề thi: 301 KỲ KSCL THI THPTQG NĂM 2020 LẦN Đề thi môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian phát đề Đề thi gồm 06 trang Họ, tên thí sinh: Mã số: Câu 1: Nội dung không phản ánh sách ngoại giao Việt Nam việc vận dụng nguyên tắc giải tranh chấp biện pháp hòa bình việc giải vấn đề biển Đơng? A Thực sách ngoại giao mềm dẻo, liên kết với nước lớn Mĩ, Nhật Bản giải B Khơng làm tình hình căng thẳng không mở rộng phạm vi tranh chấp C Tuyên bố lập trường quán Việt Nam vấn đề biển Đông tranh chấp giải biện pháp hòa bình D Đưa đầy đủ chứng lịch sử sở pháp lí để khẳng định chủ quyền hai đảo Hoàng Sa Trường Sa Câu 2: Đặc điểm riêng chủ nghĩa đế quốc Nhật là: A đế quốc cho vay lãi B đế quốc phong kiến quân phiệt C đế quốc thực dân D đế quốc quân phiệt hiếu chiến Câu 3: Điểm khác cách mạng khoa học kĩ thuật ngày so với cách mạng công nghiệp kỉ XVIII – XIX là: A phát minh kĩ thuật dựa nghiên cứu khoa học B phát minh kĩ thuật dựa ngành khoa học C phát minh kĩ thuật dựa kinh nghiệm thực tiễn D phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghành cơng nghiệp chế tạo Câu 4: Chính sách đối ngoại xuyên suốt Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000 là: A liên minh chặt chẽ với nước Đông Nam Á B liên minh chặt chẽ với Mĩ C chống phá Liên Xô nước XHCN giới D triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ giới Câu 5: Ý không nguyên nhân tan rã chế độ XHCN Liên Xô nước Đông Âu là: A không bắt kịp bước phát triển khoa học-kĩ thuật tiên tiến giới B chống phá lực thù địch nước C đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, ý chí, quan liêu D người dân không ủng, hộ, không hào hứng với chế độ XHCN Câu 6: Sự đời khối quân NATO Tổ chức Vác-sa-va tác động đến quan hệ quốc tế? A Tạo nên đối lập Đông Âu Tây Âu B Đặt nhân loại trước nguy chiến tranh giới Trang 1/7 - Mã đề thi 301 C Xác lập cục diện hai cực, hai phe D Đánh dấu chiến tranh lạnh bùng nổ Câu 7: Trật tự giới hình thành sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 1991 có đặc trưng bật là: A chiến tranh cục xảy nhiều khu vực B chiến tranh bao trùm giới C chạy đua vũ trang D hình thành hai phe - tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mĩ Liên Xô đứng đầu Câu 8: Ý không phản ánh nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình cách mạng giới? A Liên Xơ có kinh tế vững mạnh, khoa học kĩ thuật tiên tiến B Liên Xô nước giới sở hữu vũ khí hạt nhân C Liên Xơ ln ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới D Liên Xơ chủ trương trì hòa bình an ninh giới Câu 9: Đồng tiền EURO thức sử dụng nhiều nước EU thay cho đồng tệ vào năm A 1992 B 1997 C 1999 D 2002 Câu 10: Ý để hoàn thiện đoạn liệu sau: “Thời kì đầu sau giành độc lập, năm nước Indonexia, Malaixia, Xingapo, Philippin Thái Lan tiến hành … , với mục tiêu nhanh chóng…… , xây dựng kinh tế tự chủ” A Cơng nghiệp hóa thay nhập khẩu… xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu B Cơng nghiệp hóa lấy xuất làm chủ đạo………… xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu C Cơng nghiệp hóa thay nhập khẩu………đẩy mạnh cải cách, mở cửa D Cơng nghiệp hóa lấy xuất làm chủ đạo…….xóa bỏ phân biệt giàu-nghèo Câu 11: Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực sách ngoại giao nào? A Liên minh chặt chẽ với Mĩ B Mâu thuẫn gay gắt với nước khu vực Đông Nam Á C Đoàn kết với Lào Việt Nam mặt trận chung chống đế quốc Mĩ D Hòa bình, trung lập Câu 12: Sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh lạnh A Thông điệp tổng thống Truman (3/1947) B Sự đời kế hoạch Mác san (6/1947) C Sự đời tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (4/1949) D Sự đời Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1/1949) Câu 13: Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã: A Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội B Hoàn thành cách mạng dân tộc chủ nhân dân, tiến lên Tư chủ nghĩa C Hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa D Chuẩn bị hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Câu 14: Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN, văn hóa truyền thống dân tộc đứng trước nguy thách thức A truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam bị mai Trang 2/7 - Mã đề thi 301 B không tận dụng hội để phát triển, nước ta có nguy tụt hậu so với nước khu vực giới C đánh sắc truyền thống văn hóa dân tộc, hòa nhập dễ hòa tan D cạnh tranh liệt nước khu vực với nước ta có nhiều điểm tương đồng kinh tế, văn hóa, xã hội Câu 15: Hội nghị Ianta có định quan trọng, ngoại trừ việc: A phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh B thành lập tổ chức Liên hợp quốc C thiết lập trật tự giới hai cực Ianta Mĩ Liên Xô đứng đầu cực D tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản Câu 16: Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi hệ thống thuộc địa bị sụp đổ là: A năm 1994, Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống da đen Cộng hòa Nam Phi B năm 1990, Namibia tuyên bố độc lập C năm 1975, đấu tranh nhân dân Mơdămbích Ănggôla thắng lợi D năm 1960, 17 nước trao trả độc lập Câu 17: Mục tiêu bao trùm sách đối ngoại Mĩ sau Chiến tranh giới thứ hai là: A thực chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ giới B lôi kéo nước Tây Âu vào khối quân NATO C bao vây, tiêu diệt Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa D xâm lược nước khu vực châu Á Câu 18: Năm 1960 lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” năm A mở đầu đấu tranh nhân dân châu Phi B có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập C chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi hệ thống thuộc địa bị tan rã D chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc châu Phi Câu 19: Nét tương đồng hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gì? A Mục tiêu thành lập ban đầu trở thành liên minh kinh tế, văn hóa, trị để khỏi chi phối, ảnh hưởng cường quốc bên B Thành lập bước vào thời kỳ xây dựng phát triển kinh tế, trở thành quốc gia độc lập, tự chủ, có nhu cầu liên minh, hợp tác C Ban đầu thành lập có nước thành viên D Từ thập kỉ 90 kỉ XX, trở thành khu vực động, có địa vị quốc tế cao Câu 20: Hiến chương Liên Hợp Quốc định thức thành lập Liên Hợp Quốc thông qua Hội nghị ? A Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức) B Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô) C Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945,Mĩ) D Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên xơ) Câu 21: Vì bước sang kỉ XX, châu Á mệnh danh “châu Á thức tỉnh”? A Vì tất nước châu Á có kinh tế phát triển B Vì chế độ phong kiến khơng tồn châu Á C Vì phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ D Vì châu Á có nhiều nước giữ vai trò quan trọng trường quốc tế Trang 3/7 - Mã đề thi 301 Câu 22: Biểu khơng xu tồn cầu hóa là: A phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại quốc tế B đời tổ chức liên kết kinh tế khu vực C đời Liên minh châu Âu (EU) D Mĩ Nhật Bản kí kết Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật kéo dài vĩnh viễn Câu 23: Bốn “con rồng” kinh tế châu Á gồm: A Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan Ma Cao B Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công Xingapo C Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo Thái Lan D Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan Xingapo Câu 24: Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng đến đường hoạt động cách mạng Nguyễn Ái Quốc? A Xác định nhiệm vụ cho cách mạng Việt Nam dân tộc dân chủ B Đi theo chủ nghĩa Mác Lênin, lựa chọn đường giải phóng dân tộc cách mạng vô sản C Để lại học kinh nghiệm quý báu cho Nguyễn Ái Quốc việc xây dựng khối liên minh cơng nơng D Đồn kết cách mạng Việt Nam với phong trào vô sản quốc tế Câu 25: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần vương chống Pháp là: A Bãi Sậy B Ba Đình C Hương Khê D Hùng Lĩnh Câu 26: Ý ý nghĩa Cách mạng Tân Hợi (1911)? A Chấm dứt thống trị nước đế quốc Trung Quốc B Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc số nước Châu Á C Mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển Trung Quốc D Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến Trung Quốc Câu 27: Hiệp ước Ba-li (2-1976) xác định nhiều nguyên tắc hoạt động quan hệ nước ASEAN, ngoại trừ nguyên tắc nào? A Chung sống hòa bình định phải có trí nước sáng lập B Giải tranh chấp biện pháp hòa bình C Khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, không sử dụng vũ lực đe dọa vũ lực D Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nước Câu 28: Bài học chủ yếu mà Việt Nam rút từ phát triển kinh tế Nhật Bản là: A coi trọng yếu tố người B vai trò quản lí nhà nước C tận dụng tốt yếu tố bên để phát triển D thực cải cách kinh tế Câu 29: Yếu tố sau định phát triển phong trào giải phóng dân tộc nước châu Á sau Chiến tranh giới thứ hai? A Sự suy yếu nước đế quốc chủ nghĩa phương Tây B Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành ngày phát triển C Thắng lợi phe Đồng minh chiến tranh chống phát xít D Ý thức độc lập lớn mạnh lực lượng dân tộc Câu 30: Tổ chức ASEAN thành lập nhằm A xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ Trang 4/7 - Mã đề thi 301 B phát triển kinh tế văn hóa thơng qua hợp tác chung nước thành viên tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực C chống lại xâm lược Mĩ D hình thành liên minh quân để bành trướng lực bên Câu 31: Điểm giống sách đối ngoại Nga Mĩ sau Chiến tranh lạnh là: A Người bạn lớn EU, Trung Quốc ASEAN B Đều sức điều chỉnh sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng C Trở thành đồng minh, nước lớn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc D Cả hai nước trở thành trụ cột “Trật tự giới hai cực” Câu 32: Trong chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á chịu ách thống trị A phát xít Italia B quân phiệt Nhật C đế quốc Âu – Mĩ D phát xít Đức Câu 33: Việt Nam rút học từ cơng xây dựng đất nước Ấn Độ công cải cách - mở cửa Trung Quốc trình đổi đất nước? A Đẩy mạnh “Cách mạng xanh” nông nghiệp để xuấ lúa gạo B Đẩy mạnh “Cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất C Ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật xây dựng đất nước D Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí nguồn tài nguyên Câu 34: Tổ chức liên kết kinh tế trị - kinh tế lớn hành tinh là: A Liên hợp quốc B Liên minh châu Âu (EU) C Tổ chức thương mại giới (WTO) D Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) Câu 35: Nước mệnh danh “người khổng lồ kinh tế, lùn trị”? A Tây Âu B Nga C Nhật Bản D Mĩ Câu 36: Tình trạng chiến tranh lạnh thực kết thúc sau kiện lịch sử đây? A Tháng 12-1991, Liên bang Xô viết tan rã, trật tự cực khơng tồn B Năm 1972, Liên Xô bà Mĩ thỏa thuận việc hạn chế vũ khí chiến lược C Tháng 12-1989, Liên Xô Tổng thống Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh D Tháng 6-1947, Mĩ đề kế hoạch Macsan giúp nước Tây Âu khôi phục kinh tế Câu 37: Kẻ thù nhân dân châu Phi sau chiến tranh giới thứ hai là: A chủ nghĩa thực dân kiểu cũ B chủ nghĩa thực dân kiểu C chế độ phân biệt chủng tộc D chế độ độc tài thân Mĩ Câu 38: Đến năm 50 kỉ XX, tình hình bật khu vực Đơng Nam Á gì? A Hầu hết quốc gia khu vực giành độc lập B Tất cá quốc gia khu vực giành độc lập C Tiếp tục chịu ách thống trị chủ nghĩa thực dân D Tham gia Khối phòng thủ chung Đơng Nam Á (SEATO) Mĩ thành lập Câu 39: Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi xem phong trào giải phóng dân tộc vì: A chế độ phân biệt chủng tộc câu kết với bọn phát xít B chế độ phân biệt chủng tộc không coi trọng người da trắng C chế độ phân biệt chủng tộc phản bội nhân dân D chế độ phân biệt chủng tộc hình thái chủ nghĩa thực dân Trang 5/7 - Mã đề thi 301 Câu 40: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 Mĩ ngành nào? A Năng lượng B Tài – ngân hàng C Hóa chất D Sản xuất tơ - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị coi thi khơng giải thích thêm Trang 6/7 - Mã đề thi 301 Đáp án mamon SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 made 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan A B A B D C D B D A D A A C C C A B B C C D D B C A A A D B B B C B C A A A D B Trang 7/7 - Mã đề thi 301 ... 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 made 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01. .. coi thi không giải thích thêm Trang 6/7 - Mã đề thi 3 01 Đáp án mamon SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 SỬ 12 ... 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 3 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn