Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 12:05

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Tham khảo đề thi để làm quen với cấu trúc đề thi và luyện tập nâng cao khả năng giải đề các bạn nhé. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Trường THPT Nguyễn Viết Xuân ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 – MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Kẻ thù chủ yếu phong trào giải phóng dân tộc châu Phi sau chiến tranh giới thứ hai A chủ nghĩa thực dân B chế độ độc tài thân Mĩ C chủ nghĩa thực dân cũ D chủ nghĩa phát xít Câu 2: Cơ hội lớn nước ta trước xu tồn cầu hố A xuất nhiều mặt hàng nông sản giới B nhập hàng hoá với giá thấp C tiếp thu thành tựu to lớn cách mạng khoa học- công nghệ D tranh thủ vốn đầu tư nước Câu 3: Hiệp định sở quan hệ Đông Đức Tây Đức (1972) Định ước Henxinki (1975) chủ trương A giải thể tổ chức quân Mỹ Liên Xô châu Âu B giải vấn đề tranh chấp biện pháp hòa bình C tiến hành thúc đẩy hợp tác kinh tế, trị quốc phòng D thủ tiêu tên lửa tầm trung châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược Câu 4: Ý nội dung chiến lược kinh tế hướng ngoại năm nước sáng lập ASEAN năm 60-70 kỷ XX? A Tiến hành “mở cửa” kinh tế B Lấy thị trường nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất C Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương D Thu hút vốn đầu tư kỹ thuật bên Câu 5: Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 đánh dấu Trung Quốc: A hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên CNXH B hoàn thành cách mạng XHCN C hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên TBCN D chuẩn bị hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ Câu 6: Từ đầu năm 90, Nhật Bản nỗ lực để tương xứng với vị siêu cường kinh tế A Vận động trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc B Tăng cường viện trợ nước khác C Nỗ lực thành cường quốc trị D Vươn lên trở thành cường quốc quân Câu 7: Xu tồn cầu hố từ năm 80 thê kỷ XX giới hệ quan trọng A phát triển quan hệ thương mại quốc tế B trình thống thị trường giới C đời công ty xuyên quốc gia D cách mạng khoa học – công nghệ Câu 8: Sau Chiến tranh giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc giới diễn khu vực nào? A Mỹ Latinh B Đông Bắc Á C Đông Nam Á D Nam Phi Câu 9: Yếu tố sau định phát triển phong trào giải phóng dân tộc nước châu Á sau Chiến tranh giới thứ 2? A Sự suy yếu, khủng hoảng nước thực dân phương Tây B Thắng lợi phe Đồng minh chiến tranh chống phát xít Trang 1/6 - Mã đề thi 001 C Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển mạnh D Ý thức độc lập lớn mạnh lực lượng dân tộc Câu 10: Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ hệ thống thuộc địa châu Phi? A Angiêri giành độc lập (1962) B Thắng lợi Mơdămbích Ănggơla (1975) C Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai bị xóa bỏ (1993) D "Năm châu Phi" (1960) Câu 11: Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa xã hội vượt khỏi phạm vi nước trở thành hệ thống giới thắng lợi cách mạng A dân chủ nhân dân nước Đơng Âu B giải phóng dân tộc Châu Phi C giải phóng dân tộc khu vực Mỹ Latinh D giải phóng dân tộc Đông Nam Á Câu 12: Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có tượng thấy nước khác? A Xây dựng nhiều cơng trình đại mặt biển đáy biển B Coi trọng phát triển giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật C Tìm cách mua phát minh sang chế nước D Đi sâu vào ngành công nghiệp dân dụng Câu 13: Nội dung hậu Chiến tranh lạnh? A Thế giới ln tình trạng căng thẳng B Mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ C Chi phí khối lượng lớn tiền D Sự đối lập mục tiêu Liên Xô Mỹ Câu 14: Đường lối mà Chính phủ Xihanúc thực Campuchia từ năm 1954 đến năm 1970 A hòa bình trung lập B kháng chiến chống Pháp C kháng chiến chống Mĩ D xây dựng đất nước Câu 15: Việc Việt Nam ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kì 2008 - 2009 có ý nghĩa A nâng cao hiệu hợp tác kinh tế, trị Việt Nam với nước B tạo hội để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế C nâng cao vị quốc tế Việt Nam trường giới D góp phần thúc đẩy việc nhanh chóng ký kết hiệp định thương mại nước ta Câu 16: Việt Nam rút kinh nghiệm từ phát triển kinh tế nhóm nước sáng lập ASEAN sau Chiến tranh giới thứ hai? A Xây dựng kinh tế tự chủ kết hợp với mở cửa, hội nhập khu vực, quốc tế B Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, phát triển ngoại thương C Xây dựng kinh tế tự chủ kết hợp với văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc D Đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, thay hàng nhập Câu 17: Mĩ đề xướng tổ chức “Liên minh tiến bộ” Mĩ Latinh nhằm A khống chế, nô dịch nước Mĩ Latinh B lôi kéo nước Mĩ Latinh, ngăn chặn ảnh hưởng cách mạng Cuba C giúp đỡ nước Mĩ Latinh phát triển kinh tế D đàn áp phong trào cách mạng Mĩ Latinh Câu 18: Trong trình triển khai chiến lược toàn cầu, Mĩ thu số kết quả, ngoại trừ việc A làm cho nhiều nước, bán đảo bị chia cắt thời gian dài B lôi kéo nhiều nước đồng minh theo ủng hộ Mĩ C làm chậm lại trình giành độc lập nhiều nước giới D ngăn chặn, đẩy lùi, tiêu diệt Chủ nghĩa xã hội phạm vi giới Trang 2/6 - Mã đề thi 001 Câu 19: Vai trò tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế A giải tình trạng thiếu việc làm B giải vấn đề kinh tế chung khu vực giới C tăng cường khả cạnh tranh thị trường D giải khủng hoảng tài Câu 20: Khó khăn kinh tế Mĩ thập niên 80 kỉ XX A thất bại chiến tranh xâm lược Việt Nam B ngành cơng nghiệp then chốt suy thối C phong trào công nhân phát triển mạnh D cạnh tranh riết Tây Âu, Nhật Bản Câu 21: Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn kéo dài phong trào chống Pháp cuối kỉ XIX đầu kỉ XX A khởi nghĩa Ba Đình B khởi nghĩa Bãi Sậy C Khởi nghĩa nông dân Yên Thế D khởi nghĩa Hương Khê Câu 22: Xu quan hệ quốc tế sau “ chiến tranh lạnh” xu A chạy đua kinh tế, tài B tiếp tục đối đầu, căng thẳng hai cực, hai phe C hòa dịu, đối thoại hợp tác phát triển D tăng cường chạy đua vũ trang cường quốc Câu 23: Nội dung sau không “Trật tự hai cực Ianta” ? A Trật tự giới hình thành sau Hội nghị Ianta B Liên Xô Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác C Liên Xô Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng D Trật tự giới hình thành sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 24 : Một điều kiện quan hệ hợp tác tổ chức ASEAN A trì hòa bình ổn định khu vực B hợp tác kinh tế để phát triển khu vực C bảo vệ hòa bình an ninh giới D hợp tác toàn diện phát triển Câu 25: Lá cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ Latinh sau chiến tranh giới thứ hai A Mêhicô B Braxin C Cuba D Haiiti Câu 26: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc nước châu Phi? A Angiêri B Ai Cập C Tuynidi D Ăngôla Câu 27: Hãy xếp liệu theo thứ tự thời gian trình liên kết khu vực Tây Âu: (1) Sáu nước Tây Âu thành lập “cộng đồng than-thép Châu Âu” (2) Hợp ba cộng đồng thành “Cộng đồng Châu Âu (EC)” (3) “Cộng đồng lượng nguyên tử Châu Âu” “Cộng đồng kinh tế Châu Âu” thành lập (4) Phát hành sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Ơ rô) (5) EC đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) A (1)(3)(4)(5)(2) B (4)(1)(5)(2)(1) C (1)(3)(2)(5)(4) D (1)(3)(4)(2)(5) Câu 28: Từ nửa sau năm 70 kỷ XX, Nhật Bản thực sách đối ngoại trở châu Á dựa sở nào? A Tiềm lực kinh tế - tài hùng hậu B Nền kinh tế đứng đầu giới C Lực lượng quân đội phát triển nhanh D Mỹ bắt đầu bảo trợ vấn đề hạt nhân Câu 29: Mục tiêu bao quát hàng đầu chiến tranh lạnh Mĩ phát động A thực “chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ giới B ngăn chặn, đầy lùi, tiến tới tiêu diệt nước XHCN giới C bắt nước đồng minh phải lệ thuộc vào Mĩ Trang 3/6 - Mã đề thi 001 D đàn áp phong trào cách mạng phong trào giải phóng dân tộc giới Câu 30: Nội dung sau trở thành tác động lớn bắt nguồn từ định Hội nghị Ianta (2/1945)? A Dẫn đến việc chia cắt bán đảo Triều Tiên B Mở đầu cho chuyển biến to lớn quan hệ quốc tế C Liên hợp quốc đời thực nhiệm vụ bảo vệ giới D Đưa tới thay đổi quan hệ Liên Xô Mĩ Câu 31: Trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân kiểu sau Chiến tranh giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh mệnh danh là: A "Lục địa ngủ kĩ" B "Lục địa bùng cháy" C "Lục địa trỗi dậy" D "Đại lục trỗi dậy" Câu 32: Nguyên nhân không dẫn đến phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh giới thứ hai A Mĩ áp dụng thành tựu cách mạng khoa học kĩ thuật đại B Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ bn bán vũ khí C Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi D Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ nước thuộc giới thứ ba Câu 33: Quyết định sau đánh bại phát xít Đức, Liên Xơ tham chiến chống Nhật Châu Á Hội nghị Ianta (2 -1945) thể A hợp tác quốc tế để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít B tâm nước Đồng minh đánh bại hồn tồn chủ nghĩa phát xít C đối đầu nước Đồng minh việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít D phân chia phạm vi chiếm đóng nước Đồng minh Câu 34: Điểm khác Liên Xô nước đế quốc, thời gian từ năm 1945 đến nửa đầu năm 70 gì? A Đẩy mạnh cải cách dân chủ sau chiến tranh B Chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kĩ thuật quân đại C Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp D Thực sách đối ngoại hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng giới Câu 35: Ý sau đặc điểm khai thác thuộc địa lần thứ nhất? A khai thác toàn diện B tốc độ nhanh, quy mô lớn C khai thác quy mơ lớn, tồn diện D vốn đầu tư khai thác lớn Câu 36: Nội dung điểm tương đồng phong trào giải phóng dân tộc châu Phi khu vực Mỹ Latinh sau Chiến tranh giới thứ hai? A Chỉ theo khuynh hướng vô sản B Kết đấu tranh C Chỉ sử dụng đấu tranh vũ trang D Có tổ chức lãnh đạo thống Câu 37: Chiêu Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội nước khác từ thập niên 90 kỉ XX? A Bảo trợ quân B Hợp tác kinh tế, cho vay khơng hồn lại C Lợi dụng vấn đề dân quyền D Sử dụng hiệu “Thúc đẩy dân chủ” Câu 38: Bản chất mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương (1967 - 1979) A giúp đỡ Đông Dương đấu tranh chống Mĩ B chuyển từ đối đầu sang đối thoại C hợp tác lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học D đối đầu căng thẳng Câu 39: Từ sụp đổ Chủ nghĩa xã hội Liên Xơ rút học cho cơng xây dựng chủ xã hội nước giới? Trang 4/6 - Mã đề thi 001 A Tiến hành đổi xây dựng kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa B Phát triển kinh tế nhiều thành phần C Tiến hành cải cách hệ thống trị đổi tư tưởng D Tiến hành đổi toàn diện cho phù hợp với thay đổi tình hình nước, giới Câu 40: Vai trò lớn Liên hợp quốc là: A góp phần gìn giữ hòa bình an ninh vấn đề mang tính quốc tế B trung gian giải tranh chấp lĩnh vực kinh tế C thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa quốc gia, khu vực D trung tâm giải mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc giới - - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 001 ĐÁP ÁN mamon KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 KSNVX1.2019 made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C C B B A C D C D B A C D A C A B D B D C C B A C A C A A B B D B D A B D D D A Trang 6/6 - Mã đề thi 001 ... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25... KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 made 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01. .. KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019 KSNVX1.2 019
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn