Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 11:59

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2019 - 2020 Mơn: Địa lí 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ: 001 (Đề thi gồm trang) Câu 41: Biển Đông làm cho khí hậu nước ta: A Mưa nhiều có phân mùa rõ rệt B Có hai mùa hai vùng mùa mưa, mùa khô rõ rệt C Mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương D Nóng quanh năm, mưa nhiều, có độ ẩm cao Câu 42: Đặc điểm vị trí địa lí sau quy định tính chất ẩm khí hậu nước ta? A Nằm khu vực hoạt động gió Tín phong B Nằm vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc C Tiếp giáp Lào, Campuchia phía tây tây nam D Tiếp giáp biển Đơng phía đơng phía nam Câu 43: “ Địa nâng cao hai đầu, thấp trũng giữa, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam” Đây đặc điểm địa hình vùng núi: A Tây Bắc B Trường Sơn Bắc C Trường Sơn Nam D Đông Bắc Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, xếp vườn quốc gia từ Nam Bắc? A Cát Tiên, Bạch Mã, Kon Ka Kinh B Cát Tiên, Ba Bể, Kon Ka Kinh C Cát Tiên, Ba Bể, Bạch Mã D Cát Tiên, Bạch Mã, Ba Bể Câu 45: Nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị phát triển với nước khu vực nhờ: A Có biên giới chung biển đất liền với nhiều nước, có giao lưu dễ dàng B Có vùng biển tiếp giáp với vùng biển nước khu vực C Có vị trí liền kề, có tương đồng lịch sử - văn hóa mối giao lưu lâu đời D Nằm phía cực Đơng bán đảo Đông Dương, gần trung tâm vùng Đông Nam Á Câu 46: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang trang 5, cho biết nước ta có tỉnh, thành giáp với Lào? A B 11 C D 10 Câu 47: Xu sau không thuộc đường lối Đổi nước ta khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)? A Đẩy mạnh kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung B Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa C Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới D Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội Câu 48: Nguyên nhân làm cho địa hình nước ta có tính phân bậc rõ rệt A địa hình chịu tác động mạnh mẽ người B trải qua trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều ngoại lực C địa hình xâm thực mạnh miền đồi núi D địa hình vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại Câu 49: Đặc điểm sau không với đồng sơng Cửu Long? A Có vùng trũng lớn Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên B Khơng có đê có mạng lưới kênh rạch chằng chịt C Rộng khoảng 40 nghìn km2, địa hình cao phẳng đồng sông Hồng D Mùa lũ, nước ngập diện rộng Mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng đất mặn, đất phèn Câu 50: Dân cư Hoa Kì có xu hướng di chuyển từ bang vùng Đơng Bắc đến bang phía: A Bắc ven Thái Bình Dương B Nam ven Đại Tây Dương C Tây ven Đại Tây Dương D Nam ven Thái Bình Dương Câu 51: Một số nước Đơng Nam Á có sản phẩm cơng nghiệp cạnh tranh thị trường giới chủ yếu nhờ A đổi sản xuất chất lượng lao động B mở rộng thị trường sản xuất hàng hóa C hoàn thiện hạ tầng tăng cường đầu tư D liên kết với nước ngồi đại hóa Câu 52: Đường biên giới dài 1100 km Việt Nam quốc gia đây? Trang 1/5 - Mã đề thi 001 A Trung Quốc B Thái Lan C Campuchia D Lào Câu 53: Cho bảng số liệu : TÌNH HÌNH GIA TĂNG DÂN SỐ TRUNG QUỐC TỪ 1970 - 2005 Năm 1970 1990 2005 Tỉ suất sinh thô (‰) 33 18 12 Tỉ suất tử thô (‰) 15 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 1,8 1,1 0,6 (Nguồn: Tuyển tập đề thi Olympic 30/4/2008, NXB ĐH Sư Phạm) Nhận xét sau khơng tình hình gia tăng dân số Trung Quốc từ 1970 - 2005 ? A Tỉ suất tử thô liên tục giảm qua năm B Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên liên tục giảm qua năm C Tỉ suất sinh thô liên tục giảm qua năm D Tỉ suất tử thô giảm nhanh tỉ suất sinh thô Câu 54: Sạt lở bờ biển loại thiên tai xảy nhiều dải bờ biển vùng A Trung Bộ B Đồng sông Cửu Long C Đông Nam Bộ D Đồng sông Hồng Câu 55: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sơng có diện tích lưu vực lớn nước ta? A Sông Mã B Sông Hồng C Sông Thái Bình D Sơng Mê Cơng Câu 56: Cho biểu đồ : Biểu đồ thể nội dung sau ? A Diện tích loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên B Sự thay đổi diện tích loại đất Đồng sơng Cửu Long Tây Nguyên C Quy mô cấu loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên D Sự chuyển dịch cấu loại đất Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Câu 57: Tính chất nhiệt đới khí hậu nước ta biểu hiện: A Tổng số nắng từ 1400 - 3000 h/năm B Nhiệt độ trung bình năm 25°C C Tổng số nắng từ 1500 - 2000 h/năm D Nhiệt độ trung bình năm 20°C Câu 58: Trở ngại lớn địa hình miền núi phát triển kinh tế - xã hội nước ta A động đất dễ phát sinh vùng đứt gãy sâu B địa hình chia cắt mạnh, nhiều sơng suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông C thiếu đất canh tác, thiếu nước vùng núi đá vơi D địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn; lũ quét, lũ nguồn dễ xảy Câu 59: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết dân tộc có số dân nước ta? A Pú Péo B Rơ măng C Brâu D Ơ đu Câu 60: Thời kì chuyển tiếp hai mùa gió (gió mùa mùa đơng gió mùa mùa hạ) thời kì hoạt động mạnh gió A Tín Phong B Đơng Bắc C Gió fơn D Tây Nam Câu 61: Mặt trái tồn cầu hóa kinh tế thể A khoảng cách giàu nghèo gia tăng nhóm nước B phát triển kinh tế diễn nhanh chóng, tập trung chủ yếu nước phát triển C thương mại toàn cầu sụt giảm D nước phát triển không hưởng nhiều lợi ích Câu 62: Điểm sau khơng với dân cư Liên bang Nga (năm 2005)? A Quy mô dân số đứng thứ giới B Nhiều dân tộc chủ yếu người Nga C Dân cư sống tập trung vào thành phố lớn Trang 2/5 - Mã đề thi 001 D Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có số âm Câu 63: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017 Năm 2010 2014 2015 2017 Diện tích (nghìn ha) 51,3 85,6 101,6 152,0 Sản lượng (nghìn tấn) 105,4 151,6 176,8 241,5 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Theo bảng số liệu, để thể tốc độ tăng trưởng diện tích sản lượng hồ tiêu nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ sau thích hợp nhất? A Đường B Tròn C Miền D Kết hợp Câu 64: Đặc điểm khơng với vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ nước ta A lãnh thổ Việt Nam khối thống toàn vẹn gồm vùng đất, vùng biển vùng trời B lãnh thổ Việt Nam nằm khu vực có nhiều động đất, núi lửa giới C nằm trọn vẹn vành đai nhiệt đới bán cầu Bắc D đóng vai trò cầu nối vùng Đơng Nam Á lục địa Đông Nam Á biển đảo Câu 65: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết lát cắt CD đoạn từ biên giới Việt Trung đến cửa sông Chu chạy qua cao nguyên sau đây? A Cao nguyên Sơn La B Cao nguyên Mộc Châu C Cao nguyên Sín Chải D Cao nguyên Tả Phình Câu 66: Sự kiện xem quan trọng nước ta vào năm 2007 A gia nhập Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) B trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO) C bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì D tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Câu 67: Cho thông tin: “ở nước ta tổng trữ lượng hải sản khoảng 3,9 - triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm 1,9 triệu Biển nước ta có 2000 lồi cá, có khoảng 100 lồi có giá trị kinh tế, 1647 lồi giáp xác, có 100 lồi tơm, nhiều lồi có giá trị xuất cao, nhuyễn thể có 2500 lồi, rong biển có 600 lồi Ngồi nhiều loài đặc sản khác bào ngư, hải sâm, ” thông tin vừa chứng tỏ vùng biển nước ta A có nhiều đặc sản B có nhiều lồi hải sản với giá trị kinh tế C có nguồn lợi hải sản phong phú D giàu tôm cá Câu 68: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết Khu kinh tế cửa Cầu Treo thuộc tỉnh sau đây? A Hà Tĩnh B Quảng Trị C Nghệ An D Quảng Bình Câu 69: Qua bảng số liệu dân số sản lượng lúa số quốc gia Đông Nam Á năm 2016 Quốc gia Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Việt Nam Tổng số dân (triệu người) 15,76 261,1 103,3 94,57 Sản lượng lúa (triệu tấn) 10,52 57,17 17,91 43,6 ( Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét sau không so sánh sản lượng lúa bình quân đầu người số quốc gia Đông Nam Á năm 2016? A Cam-pu-chia cao Việt Nam B Cam-pu-chia cao In-đô-nê-xi-a C Việt Nam thấp Phi-lip-pin D In-đô-nê-xi-a cao Phi-lip-pin Câu 70: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh sau không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? A Bình Định B Phú Yên C Quảng Ngãi D Quảng Nam Câu 71: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: triệu ha) Năm 1985 1995 2013 Đông Nam Á 3,4 4,9 9,0 Thế giới 4,2 6,3 12,0 Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau không tình hình sản xuất cao su khu vực Đơng Nam Á? A Diện tích có xu hướng tăng liên tục B Tốc độ gia tăng diện tích chậm so với giới Trang 3/5 - Mã đề thi 001 C Tốc độ tăng diện tích nhanh so với giới D Luôn chiếm 50% diện tích tồn giới Câu 72: Một phần lãnh thổ quốc gia Đông Nam Á có mùa đơng lạnh? A Phía bắc Lào B Phía bắc Mi-an-ma C Phía nam Việt Nam D Phía bắc Phi-lip-pin Câu 73: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết hai đô thị sau đô thị loại nước ta? A Hải Phòng, Đà Nẵng B Huế, Hải Phòng C Huế, Đà Nẵng D Quy Nhơn, Mỹ Tho Câu 74: Ý nghĩa chủ yếu ngành nông nghiệp khu vực Đông Nam Á A xuất thu ngoại tệ, tạo vốn cho q trình cơng nghiệp hóa B cung cấp ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến thực phẩm C cạnh tranh với khu vực khác việc xuất nông sản D đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho số dân đơng Câu 75: Chảy dãy núi vòng cung Đông Bắc sông: A Cầu, Thương, Lục Nam B Hồng, Đà, Mã C Hồng, Đà, Chảy D Đà, Mã, Cả Câu 76: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu sau không chế độ nhiệt Hà Nội so với Cà Mau? A Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp B Nhiệt độ trung bình năm thấp C Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn D Nhiệt độ trung bình tháng I thấp Câu 77: Cho biểu đồ: Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau không chế độ nhiệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh? A Biên độ nhiệt Hà Nội lớn TP Hồ Chí Minh B Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội nhỏ TP Hồ Chí Minh C Hà Nội TP Hồ Chí Minh có mùa đơng lạnh kéo dài tháng D Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội TP Hồ Chí Minh lớn 200C Câu 78: Đất đồng ven biển miền Trung thường nghèo, nhiều cát, phù sa sông A mưa nhiều làm đất đai dễ bị xói mòn, rửa trơi B biển đóng vai trò chủ yếu tạo nên đồng C sông thường ngắn, dốc nghèo phù sa D đồng sát chân núi nên có nhiều sỏi, cát Câu 79: Ở vùng biển sau đây, Nhà nước ta có chủ quyền hồn tồn kinh tế tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không theo công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982? A Vùng đặc quyền kinh tế B Vùng tiếp giáp lãnh hải C Thềm lục địa D Lãnh hải Câu 80: Vùng biển Việt Nam không tiếp giáp với quốc gia sau đây? A Xingapo B Mianma C Trung Quốc D Campuchia - - HẾT Trang 4/5 - Mã đề thi 001 ĐÁP ÁN mamon DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 made 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C D B D C D A D C D D C D A B C A B D A A C A B B B C A C B C B D D A A C B A B Trang 5/5 - Mã đề thi 001 ... 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... ĐÁP ÁN mamon DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 DI1 made 0 01 0 01 0 01 0 01. .. lúa số quốc gia Đông Nam Á năm 2 016 Quốc gia Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Việt Nam Tổng số dân (triệu người) 15 ,76 2 61, 1 10 3,3 94,57 Sản lượng lúa (triệu tấn) 10 ,52 57 ,17 17 , 91 43,6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn