Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 11:58

Tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao! SỞ GD & ĐT BẮC NINH Trường THPT Hàn Thuyên ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1- KHỐI 12 NĂM HỌC 2019-2020 MƠN: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh Mã đề 132 Câu 1: Ngành vận tải biển Nhật Bản có vai trò quan trọng A vị trí địa lí đặc điểm lãnh thổ B cơng nghiệp đóng tàu phát triển sớm C dân số đông, nhu cầu giao lưu lớn D ngành đánh bắt hải sản phát triển mạnh Câu 2: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Lò Thuận An thuộc tỉnh sau đây? A Thừa Thiên Huế Đà Nẵng B Nghệ An Thừa Thiên Huế C Quảng Bình Thừa Thiên Huế D Nghệ An Quảng Bình Câu 3: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết địa danh sau di sản văn hóa giới? A Phong Nha – Kẻ Bàng B Nhà tù Phú Quôc C Vịnh Hạ Long D Phố cổ Hội An Câu 4: Đồng sông Hồng đồng bồi tụ phù sa hệ thống sông nào? A Sông Hồng sông Cầu B Sông Hồng sơng Thái Bình C Sơng Hồng sơng Chảy D Sông Hồng sông Cả Câu 5: Vùng biển quy định nhằm đảm bảo cho việc thực chủ quyền quốc gia biển rộng 12 hải lí A vùng nội thủy B vùng lãnh hải C vùng tiếp giáp lãnh hải D vùng đặc quyền kinh tế Câu 6: Ý sau thể đặc điểm vùng núi Tây Bắc? A Chủ yếu núi thấp, hướng vòng cung B Chủ yếu núi cao, hướng vòng cung C Cao đồ sộ nhất, hướng Tây Bắc - Đông Nam D Cao đồ sộ nhất, hướng Bắc - Nam Câu 7: Tài nguyên khống sản có trữ lượng lớn giá trị vùng biển nước ta A muối B than đá C dầu mỏ D muối Câu 8: Cho biểu đồ (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015 B Cơ cấu tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015 C Sản lượng dầu thô sản lượng điện Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015 D Quy mô cấu sản lượng dầu thô, điện Thái Lan, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 9: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang – 5, cho biết tỉnh thành có diện tích nhỏ nước ta? A Ninh Bình B Hà Nam C Thái Bình D Bắc Ninh Trang 1/5 - Mã đề 132 Câu 10: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết biểu đồ khí hậu có nhiệt độ trung bình tháng ln 20°C? A Biểu đồ khí hậu Sa Pa B Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ C Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn D Biểu đồ khí hậu Hà Nội Câu 11: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt địa hình A - B theo hướng A Tây Bắc - Đông Nam B Bắc - Nam C Đông - Tây D Đông Bắc - Tây Nam Câu 12: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU DẦU THÔ VÀ THAN CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010-2015 (Đơn vị : triệu tấn) Mặt hàng 2010 2012 2014 2015 Dầu thô 8,1 9,3 9,3 9,2 Than 19,9 15,2 7,3 1,7 Để thể tốc độ tăng trưởng dầu thô than nước ta giai đoạn trên, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ đường D Biểu đồ cột Câu 13: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người vùng Tây Nguyên đô thị nào? A Pleiku B Kon Tum C Đà lạt D Buôn Ma Thuột Câu 14: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi A Con Voi B Trường Sơn Bắc C Tam Điệp D Hoàng Liên Sơn Câu 15: Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, cho biết nhận xét sau khơng nói khách du lịch doanh thu du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007? A Khách nội địa tăng nhanh khách quốc tế B Doanh thu tăng liên tục qua năm C Khách nội địa tăng chậm khách quốc tế D Khách nội địa đông khách quốc tế Câu 16: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét sau thay đổi tỉ trọng cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 năm 2007? A Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp thủy sản tăng B Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp thủy sản tăng C Tỉ trọng nông nghiêp tăng, lâm nghiệp thủy sản giảm D Tỉ trọng nông nghiệp lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng Câu 17: Từ vĩ tuyến 160B phía nam nước ta, gió mùa mùa đơng chất A gió mùa Tây Nam B gió Tín phong Bắc bán cầu C gió mùa Đơng Bắc D gió mùa Đơng Nam Câu 18: Sơng ngòi nước ta khơng có đặc điểm sau đây? A Mạng lưới dày đặc B Sông nhiều nước quanh năm C Nhiều nước, giàu phù sa D Chế độ nước theo mùa Câu 19: Phát biểu sau không với ASEAN nay? A Mở rộng liên kết với nước bên B Là tổ chức lớn mạnh hàng đầu giới C Trình độ phát triển khác nước D Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực Câu 20: Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, cho biết cửa quốc tế sau nằm đường biên giới Việt Nam Trung Quốc? A Hữu nghị Lào cai B Tây Trang Na Mèo C Tây Trang Lào cai D Hữu nghị Tây Trang Câu 21: Nước ta giao lưu mở rộng kinh tế với nước giới A nằm khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa B nằm đường hàng hải, đường bộ, đường hàng khơng quốc tế C vành đai sinh khống Thái Bình Dương D khu vực diễn hoạt động kinh tế sôi động TG Trang 2/5 - Mã đề 132 Câu 22: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG (Đơn vị: nghìn ha) Năm 2010 2013 2014 Đồng sông Hồng 1150,1 1129,9 1122,8 Đồng sông Cửu Long 3945,9 4340,3 4246,6 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, Nhà xuất Thống kê, 2016) Để thể diện tích lúa Đồng sơng Hồng Đồng sông Cửu Long, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Biểu đồ tròn B Biểu đồ miền C Biểu đồ kết hợp D Biểu đồ cột ghép Câu 23: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2013 (Đơn vị: Nghìn tấn) Năm 2000 2005 2008 2010 2013 Cây lúa 7666 7329 7400 7489 7903 Cây công nghiệp hàng năm 778 862 806 798 731 Cây công nghiệp lâu năm 1451 1634 1886 2011 2111 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, 2015) A Diện tích trồng lúa lớn diện tích trồng cơng nghiệp B Diện tích trồng cơng nghiệp hàng năm giảm liên tục C Diện tích cơng nghiệp lâu năm tăng liên tục D Diện tích trồng lúa có biến động Câu 24: Ở vùng ven biển, dạng địa hình sau thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản? A Các bãi triều, đầm phá B Các rạn san hô C Các đảo ven bờ D Vịnh cửa sơng Câu 25: Địa phương có khoảng cách hai lần mặt trời lên thiên đỉnh xa nước ta A điểm cực nam B điểm cực đông C điểm cực bắc D điểm cực tây Câu 26: Hướng vòng cung vùng núi Đơng Bắc ảnh hưởng đến khí hậu vùng? A Khí hậu cận xích đạo gió mùa có hai mùa mưa - khơ rõ rệt B Khí hậu có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đơng lạnh C Khí hậu có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng mùa hạ D Khí hậu có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nước ta Câu 27: Nguyên nhân chủ u làm cho khí hậu Đơng Trường Sơn Tây Nguyên có đối lập mùa mưa mùa khơ A chắn địa hình dãy Trường Sơn loại gió B chắn địa hình dãy Hồng Liên Sơn loại gió C chắn địa hình dãy Bạch Mã loại gió D chắn địa hình dãy Hồnh Sơn loại gió Câu 28: Khó khăn lớn tự nhiên sản xuất nông nghiệp đồng ven biển miền Trung A bão, lũ lụt thường hay xảy B nạn cát bay, gió Lào C đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng D hẹp ngang bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ Câu 29: Ảnh hưởng lớn biển Đông đến thiên nhiên nước ta yếu tố A sinh vật B địa hình C khí hậu D khống sản Câu 30: Biển Đơng ảnh hưởng đến tính chất sau khí hậu nước ta? A Lượng mưa, độ ẩm lớn B Nhiệt độ cao, nóng quanh năm C Các loại gió hoạt động theo mùa D Khí hậu nóng ẩm quanh năm Câu 31: Trở ngại lớn tự nhiên khu vực đồi núi phát triển kinh tế - xã hội nước ta là: A địa hình bị chia cắt mạnh, sông suối, hẻm vực B đứt gẫy sâu có nguy phát sinh động đất C nhiều thiên tai: lũ qt, xói mòn, trượt lở đất D vùng núi đá vôi thiếu nước sản xuất, sinh hoạt Trang 3/5 - Mã đề 132 Câu 32: Tác động khối núi cao 2000 m thiên nhiên nước ta là: A tạo chắn để hình thành ranh giới miền khí hậu B phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới khắp nước C làm phong phú cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới nước ta D làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới nước ta Câu 33: Dạng địa hình có ý nghĩa lớn việc bảo tồn tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thiên nhiên nước ta? A Núi cao B Núi trung bình C Đồi núi thấp D Đồng Câu 34: Thế mạnh quan trọng tự nhiên để nước ta phát triển công nghiệp khu vực đồi núi A tập trung nhiều khống sản B diện tích rừng lớn, nhiều đồng cỏ C khí hậu thuận lợi, đất đai rộng lớn D nhiều khoáng sản, tiềm thủy điện lớn Câu 35: Gây nên tượng "nồm ẩm" thời tiết miền Bắc vào cuối mùa đông A gió Tín phong bán cầu Bắc B gió mùa Đơng bắc C gió mùa tây nam D gió đông nam Câu 36: Vùng biển thuận lợi cho nghề làm muối nước ta A Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Nam Trung Bộ D Nam Bộ Câu 37: Cho câu thơ: " Trường Sơn đông, Trường Sơn tây Bên nắng đốt, bên mưa bay" ( Sợi nhớ sợi thương- Thúy Bắc) Các loại gió ảnh hưởng tới thời tiết sườn đông sườn tây dãy Trường Sơn câu thơ A gió phơn tây nam gió mùa tây nam B tín phong bán cầu bắc gió mùa đơng nam C tín phong bán cầu bắc gió phơn tây nam D gió mùa đơng nam tín phong bán cầu bắc Câu 38: Càng vào Nam nhiệt độ trung bình năm tăng A vị trí gần xích đạo, ảnh hưởng gió màu đơng bắc suy yếu B chắn dãy Trường Sơn C chắn địa hình dãy Bạch Mã D ảnh hưởng gió mậu dịch Câu 39: Cho bảng số liệu: XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HĨA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐƠ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Tỉ USD) Năm 2010 2012 2014 2015 Xuất 183,5 225,7 210,5 181,8 Nhập 169,2 229,4 217,5 179,7 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo bảng số liệu, nhận xét sau cán cân xuất, nhập hàng hóa dịch vụ Inđơ-nê-xi-a, giai đoạn 2010 - 2015? A Từ năm 2010 đến năm 2015 xuất siêu B Giá trị xuất siêu năm 2010 lớn năm 2015 C Từ năm 2010 đến năm 2015 nhập siêu D Giá trị nhập siêu năm 2012 lớn năm 2014 Câu 40: Nguyên nhân gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam Bắc mưa vào tháng cho Trung A hoạt động gió mùa B hoạt động gió mùa tây nam C hoạt động dải hội tụ nhiệt đới D hoạt động gió mùa tây nam dải hội tụ nhiệt đới - HẾT Trang 4/5 - Mã đề 132 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN KTCL LẦN 1- KHỐI 12 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 132 A B D B C C C C D A D C D D C D B B B A B D B A A D A C C A A C C D B C A A B D 209 C C D A D C D D C D B B C A C A B B A A B D D A B A C C A D D B D C B B A B C D MƠN: ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2019-2020 ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 357 485 570 628 A C C B A C C A A A D A B D D C C D A C C A B A D A D C B D A B D A A A D B A C D A A D C D B A B B A C C C A D A D D C C C D D C D D B A C B C A D C C D D B B D B A C B A D B D A D D A D C B C C C D D C B D A D B A D B C A B C C D C B B B B D A C A B D A B B C C B C D B B B A D C C D B B A B D A C C D D B B B A A B C 743 C A B A A C C A C C D A D B D B A D B C B C B A D A C B B C A C B D D D C B D C 896 B A D B D D B B D D B C B A C A A C C C B C D A B C D D D C B B A D A C C A A C Trang 5/5 - Mã đề 132 ... 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN KTCL LẦN 1- KHỐI 12 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 2 A B D B C C C C D... Inđơ-nê-xi-a, giai đoạn 2 010 - 2 015 ? A Từ năm 2 010 đến năm 2 015 xuất siêu B Giá trị xuất siêu năm 2 010 lớn năm 2 015 C Từ năm 2 010 đến năm 2 015 nhập siêu D Giá trị nhập siêu năm 2 012 lớn năm 2 014 ... GIAI ĐOẠN 2000 - 2 013 (Đơn vị: Nghìn tấn) Năm 2000 2005 2008 2 010 2 013 Cây lúa 7666 7329 7400 7489 7903 Cây công nghiệp hàng năm 778 862 806 798 7 31 Cây công nghiệp lâu năm 14 51 1634 18 86 2 011
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn