Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu

6 0 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 11:57

Các bạn hãy tham khảo và tải về Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề thi 120 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPTG NĂM HỌC 2019 - 2020, LẦN BÀI THI KHH - MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Câu 41: Căn Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện sau có cơng suất 1000 MW? A Ninh Bình, ng Bí, Cà Mau B Trà Nóc, Phú Mỹ, ng Bí C Phú Mỹ, ng Bí, Na Dương D Phả lại, Phú Mỹ, Cà Mau Câu 42: Lượng mưa Huế cao Hà Nội TP Hồ Chí Minh Huế chịu tác động mạnh nhân tố A bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đơng Bắc, dải hội tụ nhiệt đới B bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đơng Bắc, gió tây nam C bão, áp thấp nhiệt đới, gió tây nam, dải hội tụ nhiệt đới D bão, áp thấp nhiệt đới, Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam Câu 43: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc nước ta A hoạt động gió mùa Tây Nam gió tây nam từ vịnh tây Bengan B hoạt động gió tây nam từ vịnh Tây Bengan dải hội tụ nhiệt C hoạt động gió mùa Tây Nam dải hội tụ nhiệt đới D hoạt động dải hội tụ nhiệt đới Tín phong bán cầu Bắc Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có giá trị sản xuất công nghiệp lớn Đồng sông Hồng? A Hải Phòng B Phúc Yên C Bắc Ninh D Hà Nội Câu 45: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa Lao Bảo thuộc tỉnh sau đây? A Hà Tĩnh B Nghệ An C Quảng Trị D Quảng Bình Câu 46: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét sau không với nông nghiệp nước ta? A Trâu nuôi nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ B Chè trồng nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên C Cà phê trồng nhiều tỉnh Tây Nguyên Đông Nam Bộ D Dừa trồng nhiều Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Câu 47: Nhận định khơng với biểu nhiệt đới ẩm gió mùa địa hình nước ta? A Quá trình feralit diễn với cường độ mạnh B Xâm thực, bào mòn mạnh bề mặt vùng đồi núi C Ở vùng núi đá vơi hình thành địa hình cacxtơ với hang động, thung khô D Bồi tụ nhanh vùng đồng hạ lưu sông Câu 48: Cho biểu đồ: Trang 1/6 - Mã đề thi 120 CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau không thay đổi tỉ trọng cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi nước ta, giai đoạn 2005 - 2015? A Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng B Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi giảm C Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi giảm D Từ 25 - 49 tuổi tăng, từ 50 tuổi trở lên giảm Câu 49: Gió tây khơ nóng Trung Bộ nam Tây Bắc nước ta có nguồn gốc từ khối khí A Bắc Ấn Độ Dương B phía bắc lục địa Á - Âu C chí tuyến Thái Bình Dương D chí tuyến bán cầu Nam Câu 50: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè trồng nhiều tỉnh sau đây? A Gia Lai, Đắk Lắk B Lâm Đồng, Đắk Lắk C Lâm Đồng, Gia Lai D Kon Tum, Gia Lai Câu 51: Phát biểu sau không ASEAN sau 50 năm phát triển? A Bộ mặt nhiều quốc gia thay đổi nhanh B Trình độ phát triển nước chênh lệch C Kinh tế nước tăng trưởng thấp D Đời sống nhân dân cải thiện Câu 52: Vấn đề hệ trọng chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta A thực biện pháp phòng chống thiên tai B tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ C phòng chống nhiễm mơi trường biển D sử dụng hợp lý nguồn lợi thiên nhiên biển Câu 53: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Năm Tổng sản lượng (nghìn tấn) Sản lượng ni trồng (nghìn tấn) Giá trị xuất (triệu USD) 2010 143 728 017 2013 020 216 693 2014 333 413 825 2015 582 532 569 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Để thể sản lượng giá trị xuất thủy sản nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Cột B Kết hợp C Đường D Miền Câu 54: Dải đồi trung du rộng nước ta nằm phía bắc phía tây A đồng núi B đồng sông Cửu Long C đồng băng sông Hồng D đồng duyên hải miền Trung Câu 55: Nước ta có nhiều tài ngun khống sản vị trí địa lí A khu vực gió mùa điển hình giới B liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương C đường di lưu di cư nhiều loài động, thực vật D tiếp giáp với Biển Đông Câu 56: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta hệ sinh thái rừng A thưa khô rụng tới xa van phát triển đất ba dan B ngập mặn ven biển phát triển đất mặn C gió mùa thường xanh phát triển đá vôi Trang 2/6 - Mã đề thi 120 D nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển đất feralit Câu 57: Phát biểu sau không với ASEAN nay? A Mở rộng liên kết với nước bên B Là tổ chức lớn mạnh hàng đầu giới C Trình độ phát triển khác nước D Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực Câu 58: Đơng Nam Á có nhiều loại khống sản A có diện tích rừng xích đạo lớn B địa hình chủ yếu đồi núi C có nhiều đảo, quần đảo núi lửa D nằm vành đai sinh khống Câu 59: Nước ta có vị trí nằm hồn tồn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên A có nhiều tài ngun khống sản B có nhiệt độ cao C có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá D thảm thực vật bốn mùa xanh tốt Câu 60: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, có sơng đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A nuôi trồng thủy sản B làm muối C chế biến thủy sản D khai thác thủy hải sản Câu 61: Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh A hoa màu B thực phẩm C lương thực D công nghiệp Câu 62: Mạng lưới sơng ngòi nước ta dày đặc A lượng mưa lớn, có đồng rộng B có đồng rộng, đồi núi dốc C địa hình nhiều đồi núi, lượng mưa lớn D đồi núi dốc, lớp phủ thực vật bị phá hủy Câu 63: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 64: Phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ngồi lãnh hải bờ ngồi rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m nữa, Nhà nước ta có chủ quyền hồn tồn vê mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ quản lí tài nguyên thiên nhiên, gọi là? A Thềm lục địa B Vùng tiếp giáp lãnh hải C Lãnh hải D Vùng đặc quyền kinh tế Câu 65: Phát biểu sau khơng nói kinh tế nước ta trước thời kì Đổi mới? A Nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu B Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần C Chịu hậu nặng nề chiến tranh D Tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài Câu 66: Phát biểu sau không với đặc điểm tự nhiên Đông Nam Á? A Khí hậu nóng ẩm B Khống sản nhiều loại Trang 3/6 - Mã đề thi 120 C Đất trồng đa dạng D Rừng ôn đới phổ biến Câu 67: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sơng Cửu Long A có 2/3 diện tích đất phèn đất mặn B có hệ thống đê ven sơng ngăn lũ C đồng phù sa châu thổ sông D có hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt Câu 68: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp sau khơng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Vũng Tàu B Thủ Dầu Một C Biên Hòa D Quy Nhơn Câu 69: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau khơng giáp Lào? A Thanh Hóa B Điện Biên C Nghệ An D Đắk Lắk Câu 70: Quản lí sử dụng đất đai hợp, thực biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng, kĩ thuật nông nghiệp đất dốc, biện pháp nhằm vào việc giảm thiểu tác hại A lũ quét B ngập lụt C động đất D hạn hán Câu 71: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia sau nằm đảo? A Bến En B Tràm Chim C Bái Tử Long D Kon Ka Kinh Câu 72: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Năm 2010 2013 2014 Xuất Nhập 72 236,7 84 838,6 132 032,9 132 032,6 150 217,1 147 849,1 (Đơn USD) 2015 vị: Triệu 162 016,7 165 775,9 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau giá trị xuất, nhập nước ta, giai đoạn 2010 - 2015? A Xuất tăng, nhập tăng B Xuất giảm, nhập giảm C Xuất tăng, nhập giảm D Xuất giảm, nhập tăng Câu 73: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông sau không thuộc hệ thống sông Hồng? A Sông Gâm B Sông Mã C Sơng Chảy D Sơng Lơ Câu 74: Khó khăn lớn thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa sản xuất nông nghiệp A khác đặc điểm khí hậu vùng B khí hậu có mùa mưa mùa khơ C tính thất thường yếu tố thời tiết khí hậu D phân hóa khí hậu theo chiều Bắc - Nam Câu 75: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên mùa khô sâu sắc, kéo dài từ 4- tháng Nam Bộ Tây Nguyên hoạt động A gió Tín phong bán cầu Băc B gió Phơn Tây Nam C gió mùa Đơng Bắc D gió mùa Tây Nam Câu 76: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên A đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng B đồng phần nhiều hẹp ngang C có số đơng mở rộng sông lớn D đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ Câu 77: Căn Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế năm 2007, theo thứ tự (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)? A 57,2%, 18,2%, 24,6% B 53,9%, 20,0%, 26,1% C 65,1%, 13,1%, 21,8% D 21,8%, 13,1%, 65,1% Câu 78: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau có hướng vòng cung? Trang 4/6 - Mã đề thi 120 A Trường Sơn Bắc B Ngân Sơn C Pu Đen Đinh D Hoàng Liên Sơn Câu 79: Công nghiệp chế biến thực phẩm Đông Nam Á phát triển dựa mạnh chủ yếu sau đây? A Nguồn vốn đầu tư nhiều thị trường tiêu thụ rộng lớn B Nguồn lao động dồi sở vật chất kĩ thuật tốt C Nguồn lao động dồi sở hạ tầng đại D Nguồn nguyên liệu phong phú thị trường tiêu thụ rộng Câu 80: Biểu chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế hình thành nên A ngành cơng nghiệp chế biến viễn thông, tư vấn đầu tư B khu chế xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ, vùng kinh tế trọng điểm C vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất D vùng kinh tế trọng điểm, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi, khu chế xuất - (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam,NXB GD từ năm 2009 đến Giám thị khơng giải thích thêm, thí sinh không sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 120 ĐÁP ÁN mamon made cauhoi dapan 120 41 D ĐỊA 120 42 A ĐỊA 120 43 C ĐỊA 120 44 D ĐỊA 120 45 C ĐỊA 120 46 D ĐỊA 120 47 A ĐỊA 120 48 D ĐỊA 120 49 A ĐỊA 120 50 C ĐỊA 120 51 C ĐỊA 120 52 B ĐỊA 120 53 B ĐỊA 120 54 C ĐỊA 120 55 B ĐỊA 120 56 D ĐỊA 120 57 B ĐỊA 120 58 D ĐỊA 120 59 B ĐỊA 120 60 B ĐỊA ĐỊA 120 61 D 120 62 C ĐỊA 120 63 A ĐỊA 120 64 A ĐỊA 120 65 B ĐỊA 120 66 D ĐỊA 120 67 C ĐỊA 120 68 D ĐỊA 120 69 D ĐỊA 120 70 A ĐỊA 120 71 C ĐỊA 120 72 A ĐỊA 120 73 B ĐỊA 120 74 C ĐỊA 120 75 A ĐỊA 120 76 A ĐỊA 120 77 A ĐỊA 120 78 B ĐỊA 120 79 B ĐỊA 120 80 C ĐỊA Trang 6/6 - Mã đề thi 120 ... C ĐỊA 12 0 51 C ĐỊA 12 0 52 B ĐỊA 12 0 53 B ĐỊA 12 0 54 C ĐỊA 12 0 55 B ĐỊA 12 0 56 D ĐỊA 12 0 57 B ĐỊA 12 0 58 D ĐỊA 12 0 59 B ĐỊA 12 0 60 B ĐỊA ĐỊA 12 0 61 D 12 0 62 C ĐỊA 12 0 63 A ĐỊA 12 0 64 A ĐỊA 12 0... B ĐỊA 12 0 66 D ĐỊA 12 0 67 C ĐỊA 12 0 68 D ĐỊA 12 0 69 D ĐỊA 12 0 70 A ĐỊA 12 0 71 C ĐỊA 12 0 72 A ĐỊA 12 0 73 B ĐỊA 12 0 74 C ĐỊA 12 0 75 A ĐỊA 12 0 76 A ĐỊA 12 0 77 A ĐỊA 12 0 78 B ĐỊA 12 0 79 B ĐỊA 12 0... - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 12 0 ĐÁP ÁN mamon made cauhoi dapan 12 0 41 D ĐỊA 12 0 42 A ĐỊA 12 0 43 C ĐỊA 12 0 44 D ĐỊA 12 0 45 C ĐỊA 12 0 46 D ĐỊA 12 0 47 A ĐỊA 12 0 48 D ĐỊA 12 0 49 A ĐỊA 12 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn