Bộ 45 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 có đáp án

272 1 0
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 11:57

Sau đây là Bộ 45 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 có đáp án được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh lớp 12 nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị bước vào kì thi THPT Quốc gia sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. BỘ 45 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 (CÓ ĐÁP ÁN) Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Địa lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Liên Trường THPT Nghệ An Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 10 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn GDCD năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 11 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 12 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 13 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 14 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Hà 15 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 16 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 17 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 18 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự 19 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 20 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 21 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Ngữ văn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 22 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Ngữ văn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 23 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Ngữ văn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 24 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Ngữ văn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Quang Hà 25 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Ngữ văn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 26 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Sinh học năm 2019-2020 có đáp án - Liên Trường THPT Nghệ An 27 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Sinh học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 28 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Sinh học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 29 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Sinh học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự 30 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Sinh học năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 31 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 32 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngơ Gia Tự 33 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 34 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Phan Đình Phùng 35 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 36 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 37 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tốn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 38 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tốn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Sĩ Liên 39 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tốn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo 40 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Tốn năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 41 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Vật lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồn Thượng 42 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Vật lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên 43 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Vật lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 44 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Vật lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT TX Quảng Trị 45 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Vật lí năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU Mã đề thi 120 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPTG NĂM HỌC 2019 - 2020, LẦN BÀI THI KHH - MÔN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; khơng kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Câu 41: Căn Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện sau có cơng suất 1000 MW? A Ninh Bình, ng Bí, Cà Mau B Trà Nóc, Phú Mỹ, ng Bí C Phú Mỹ, ng Bí, Na Dương D Phả lại, Phú Mỹ, Cà Mau Câu 42: Lượng mưa Huế cao Hà Nội TP Hồ Chí Minh Huế chịu tác động mạnh nhân tố A bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đơng Bắc, dải hội tụ nhiệt đới B bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đơng Bắc, gió tây nam C bão, áp thấp nhiệt đới, gió tây nam, dải hội tụ nhiệt đới D bão, áp thấp nhiệt đới, Tín phong bán cầu Bắc, gió tây nam Câu 43: Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho hai miền Nam, Bắc nước ta A hoạt động gió mùa Tây Nam gió tây nam từ vịnh tây Bengan B hoạt động gió tây nam từ vịnh Tây Bengan dải hội tụ nhiệt C hoạt động gió mùa Tây Nam dải hội tụ nhiệt đới D hoạt động dải hội tụ nhiệt đới Tín phong bán cầu Bắc Câu 44: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm cơng nghiệp sau có giá trị sản xuất công nghiệp lớn Đồng sông Hồng? A Hải Phòng B Phúc Yên C Bắc Ninh D Hà Nội Câu 45: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa Lao Bảo thuộc tỉnh sau đây? A Hà Tĩnh B Nghệ An C Quảng Trị D Quảng Bình Câu 46: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét sau không với nông nghiệp nước ta? A Trâu nuôi nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ B Chè trồng nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên C Cà phê trồng nhiều tỉnh Tây Nguyên Đông Nam Bộ D Dừa trồng nhiều Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Câu 47: Nhận định không với biểu nhiệt đới ẩm gió mùa địa hình nước ta? A Q trình feralit diễn với cường độ mạnh B Xâm thực, bào mòn mạnh bề mặt vùng đồi núi C Ở vùng núi đá vơi hình thành địa hình cacxtơ với hang động, thung khô D Bồi tụ nhanh vùng đồng hạ lưu sông Câu 48: Cho biểu đồ: Trang 1/6 - Mã đề thi 120 CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau không thay đổi tỉ trọng cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi nước ta, giai đoạn 2005 - 2015? A Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng B Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi giảm C Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi giảm D Từ 25 - 49 tuổi tăng, từ 50 tuổi trở lên giảm Câu 49: Gió tây khơ nóng Trung Bộ nam Tây Bắc nước ta có nguồn gốc từ khối khí A Bắc Ấn Độ Dương B phía bắc lục địa Á - Âu C chí tuyến Thái Bình Dương D chí tuyến bán cầu Nam Câu 50: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè trồng nhiều tỉnh sau đây? A Gia Lai, Đắk Lắk B Lâm Đồng, Đắk Lắk C Lâm Đồng, Gia Lai D Kon Tum, Gia Lai Câu 51: Phát biểu sau không ASEAN sau 50 năm phát triển? A Bộ mặt nhiều quốc gia thay đổi nhanh B Trình độ phát triển nước chênh lệch C Kinh tế nước tăng trưởng thấp D Đời sống nhân dân cải thiện Câu 52: Vấn đề hệ trọng chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta A thực biện pháp phòng chống thiên tai B tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ C phòng chống nhiễm mơi trường biển D sử dụng hợp lý nguồn lợi thiên nhiên biển Câu 53: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Năm Tổng sản lượng (nghìn tấn) Sản lượng ni trồng (nghìn tấn) Giá trị xuất (triệu USD) 2010 143 728 017 2013 020 216 693 2014 333 413 825 2015 582 532 569 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Để thể sản lượng giá trị xuất thủy sản nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Cột B Kết hợp C Đường D Miền Câu 54: Dải đồi trung du rộng nước ta nằm phía bắc phía tây A đồng núi B đồng sông Cửu Long C đồng băng sông Hồng D đồng duyên hải miền Trung Câu 55: Nước ta có nhiều tài ngun khống sản vị trí địa lí A khu vực gió mùa điển hình giới B liền kề với vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương C đường di lưu di cư nhiều loài động, thực vật D tiếp giáp với Biển Đông Câu 56: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta hệ sinh thái rừng A thưa khô rụng tới xa van phát triển đất ba dan B ngập mặn ven biển phát triển đất mặn C gió mùa thường xanh phát triển đá vơi Trang 2/6 - Mã đề thi 120 D nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển đất feralit Câu 57: Phát biểu sau không với ASEAN nay? A Mở rộng liên kết với nước bên B Là tổ chức lớn mạnh hàng đầu giới C Trình độ phát triển khác nước D Quan tâm đến nâng cao trình độ nhân lực Câu 58: Đơng Nam Á có nhiều loại khống sản A có diện tích rừng xích đạo lớn B địa hình chủ yếu đồi núi C có nhiều đảo, quần đảo núi lửa D nằm vành đai sinh khống Câu 59: Nước ta có vị trí nằm hồn tồn vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, nên A có nhiều tài ngun khống sản B có nhiệt độ cao C có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá D thảm thực vật bốn mùa xanh tốt Câu 60: Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, có sơng đổ biển nơi thuận lợi cho nghề A nuôi trồng thủy sản B làm muối C chế biến thủy sản D khai thác thủy hải sản Câu 61: Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh A hoa màu B thực phẩm C lương thực D công nghiệp Câu 62: Mạng lưới sơng ngòi nước ta dày đặc A lượng mưa lớn, có đồng rộng B có đồng rộng, đồi núi dốc C địa hình nhiều đồi núi, lượng mưa lớn D đồi núi dốc, lớp phủ thực vật bị phá hủy Câu 63: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 64: Phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng lãnh hải bờ rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m nữa, Nhà nước ta có chủ quyền hồn tồn vê mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ quản lí tài nguyên thiên nhiên, gọi là? A Thềm lục địa B Vùng tiếp giáp lãnh hải C Lãnh hải D Vùng đặc quyền kinh tế Câu 65: Phát biểu sau khơng nói kinh tế nước ta trước thời kì Đổi mới? A Nền kinh tế nông nghiệp chủ yếu B Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần C Chịu hậu nặng nề chiến tranh D Tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài Câu 66: Phát biểu sau không với đặc điểm tự nhiên Đơng Nam Á? A Khí hậu nóng ẩm B Khống sản nhiều loại Trang 3/6 - Mã đề thi 120 C Đất trồng đa dạng D Rừng ôn đới phổ biến Câu 67: Điểm giống đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long A có 2/3 diện tích đất phèn đất mặn B có hệ thống đê ven sơng ngăn lũ C đồng phù sa châu thổ sông D có hệ thống sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt Câu 68: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp sau khơng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Vũng Tàu B Thủ Dầu Một C Biên Hòa D Quy Nhơn Câu 69: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau khơng giáp Lào? A Thanh Hóa B Điện Biên C Nghệ An D Đắk Lắk Câu 70: Quản lí sử dụng đất đai hợp, thực biện pháp kĩ thuật thủy lợi, trồng rừng, kĩ thuật nông nghiệp đất dốc, biện pháp nhằm vào việc giảm thiểu tác hại A lũ quét B ngập lụt C động đất D hạn hán Câu 71: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia sau nằm đảo? A Bến En B Tràm Chim C Bái Tử Long D Kon Ka Kinh Câu 72: Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Năm 2010 2013 2014 Xuất Nhập 72 236,7 84 838,6 132 032,9 132 032,6 150 217,1 147 849,1 (Đơn USD) 2015 vị: Triệu 162 016,7 165 775,9 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau giá trị xuất, nhập nước ta, giai đoạn 2010 - 2015? A Xuất tăng, nhập tăng B Xuất giảm, nhập giảm C Xuất tăng, nhập giảm D Xuất giảm, nhập tăng Câu 73: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông sau không thuộc hệ thống sông Hồng? A Sông Gâm B Sông Mã C Sông Chảy D Sông Lô Câu 74: Khó khăn lớn thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa sản xuất nơng nghiệp A khác đặc điểm khí hậu vùng B khí hậu có mùa mưa mùa khơ C tính thất thường yếu tố thời tiết khí hậu D phân hóa khí hậu theo chiều Bắc - Nam Câu 75: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên mùa khô sâu sắc, kéo dài từ 4- tháng Nam Bộ Tây Nguyên hoạt động A gió Tín phong bán cầu Băc B gió Phơn Tây Nam C gió mùa Đơng Bắc D gió mùa Tây Nam Câu 76: Do biển đóng vai trò chủ yếu hình thành dải đồng duyên hải miền Trung nên A đất nghèo, nhiều cát, phù sa sơng B đồng phần nhiều hẹp ngang C có số đơng mở rộng sông lớn D đồng bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ Câu 77: Căn Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế năm 2007, theo thứ tự (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)? A 57,2%, 18,2%, 24,6% B 53,9%, 20,0%, 26,1% C 65,1%, 13,1%, 21,8% D 21,8%, 13,1%, 65,1% Câu 78: Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau có hướng vòng cung? Trang 4/6 - Mã đề thi 120 A Trường Sơn Bắc B Ngân Sơn C Pu Đen Đinh D Hoàng Liên Sơn Câu 79: Công nghiệp chế biến thực phẩm Đông Nam Á phát triển dựa mạnh chủ yếu sau đây? A Nguồn vốn đầu tư nhiều thị trường tiêu thụ rộng lớn B Nguồn lao động dồi sở vật chất kĩ thuật tốt C Nguồn lao động dồi sở hạ tầng đại D Nguồn nguyên liệu phong phú thị trường tiêu thụ rộng Câu 80: Biểu chuyển dịch cấu lãnh thổ kinh tế hình thành nên A ngành cơng nghiệp chế biến viễn thông, tư vấn đầu tư B khu chế xuất, dịch vụ chuyển giao công nghệ, vùng kinh tế trọng điểm C vùng chuyên canh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất D vùng kinh tế trọng điểm, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi, khu chế xuất - (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam,NXB GD từ năm 2009 đến Giám thị khơng giải thích thêm, thí sinh khơng sử dụng tài liệu) - HẾT Trang 5/6 - Mã đề thi 120 B Lực cản lực ma sát lớn trình dao động tắt dần kéo dài C Dao động có biên độ giảm dần lực ma sát, lực cản môi trường tác dụng lên vật dao động D Lực ma sát, lực cản sinh công làm tiêu hao dần lượng dao động Câu 11: Một lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng m = 0,2 kg, lò xo có độ cứng k = 50 N/m Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc lò xo A (s) B 25 (s) C 0,4 (s) D (s) Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hoà Trong khoảng thời gian ∆t, lắc thực 60 dao động toàn phần; thay đổi khối lượng lắc lượng 440 g khoảng thời gian ∆t ấy, thực 50 dao động toàn phần Khối lượng ban đầu lắc A kg B 0,6 kg C 0,8 kg D 1,44 kg Câu 13: Nếu gia tốc trọng trường giảm lần, độ dài sợi dây lắc đơn giảm lần chu kì dao động điều hoà lắc đơn B giảm lần C tăng 12 lần D tăng lần A giảm 12 lần P P Câu 14: Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = F0 cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải B π Hz C Hz D 10 Hz A 10 π Hz Câu 15: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng dài 10 cm thực 50 dao động thời gian 78,5 s Vận tốc vật qua vị trí có li độ x = -3 cm theo chiều hướng vị trí cân A 16 m/s B 16 cm/s C 0,16 cm/s D 160 cm/s Câu 16: Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ cm chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ -3 cm đến cm A T/ B T/ C T /3 D T/ Câu 17: Chọn câu nhất.Khi tia sáng từ môi trường suốt n tới mặt phân cách với môi trường suốt n (với n > n ), tia sáng khơng vng góc với mặt phân cách A tia sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường B phần tia sáng bị khúc xạ, phần bị phản xạ C tất tia sáng bị khúc xạ vào môi trường n D tất tia sáng phản xạ trở lại môi trường n Câu 18: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hồ: A Vận tốc ln trễ pha π /2 so với gia tốc B Vận tốc gia tốc ngược pha C Vận tốc sớm pha π /2 so với li độ D Gia tốc sớm pha góc π so với li độ Câu 19: Trong dao động trì, lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng: A làm cho li độ dao động không giảm xuống B làm cho tần số dao động không giảm C làm cho động vật tăng lên D bù lại tiêu hao lượng lực cản mà khơng làm thay đổi chu kì dao động riêng hệ Câu 20: Hai dao động điều hồ có phương trình: x = A cos(20 π t + π /2) cm x = A cos(20 π t + π /6) cm Chọn phát biểu sau đúng: A Dao động thứ hai sớm pha dao động thứ góc (- π /3) B Dao động thứ hai trễ pha dao động thứ góc π /6 C Dao động thứ trễ pha dao động thứ hai góc (- π /3) D Dao động thứ sớm pha dao động thứ hai góc π /3 Câu 21: Một vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân đến vị trí biên chuyển động A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần D chậm dần Câu 22: Đơn vị cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng A fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J) B ampe(A), vôn(V), cu lông (C) C Niutơn(N), fara(F), vôn(V) D vôn(V), ampe(A), ampe(A) Câu 23: Hai dao động điều hào phương, tần số, có phương trình: x = 3cos(20 π t + π /3) cm x = 4cos(20 π t - π /3) cm Chọn phát biểu sau đúng: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Trang 2/4 - Mã đề thi 101 R R A Độ lệch pha dao động tổng hợp bằng(-2 π ) B Hai dao động x x ngược pha C Biên độ dao động tổng hợp -1cm D Dao động x sớm pha dao động x mộ góc (-3 π ) Câu 24: Một đoạn dây dẫn dài 1,5m mang dòng điện 10A, đặt vng góc từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,2T Nó chịu lực từ tác dụng bao nhiêu? A N B 1,8 N C 1800 N D 18 N R R R R R R R R Câu 25: Có điện trở R1, R2, R3 Nếu mắc nối tiếp điện trở, mắc vào hiệu điện U = 9V dòng điện mạch 1A; mắc song song điện trở, mắc vào hiệu điện U = 9V dòng điện mạch 9A; Nếu mắc (R1//R2) nt R3, mắc vào hiệu điện U = 9V dòng điện mạch A ampe(A) B ampe(A) C 1,5 ampe(A) D ampe(A) Câu 26: Một lắc lò xo gồm lò xo chiều dài tự nhiên  = 20 cm , độ cứng k = 15 N/m vật nặng m = 75 g treo thẳng đứng Lấy g = 10 m/s2 Cho vật nặng dao động điều hòa thẳng đứng với biên độ cm chiều dài cực đại lò xo q trình dao động A 27 cm B 30 cm C 25 cm D 22 cm Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi v tb tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ tức thời chất điểm Trong chu kì, khoảng thời gian mà v ≥ 0,25πv tb A 2T/3 B T/6 C T/2 D T/3 Câu 28: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k = 64 N/m, vật nặng m = 160 g treo thẳng đứng Ta nâng vật lên theo phương thẳng đứng đến lò xo không biến dạng Lúc t = thả cho vật dao động điều hòa Lấy gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên π2 = 10 phương trình chuyển động vật B x = cos(2πt + π) (cm ) A x = cos(2πt ) (cm ) C x = 2,5 cos(20 t + π / ) (cm ) D x = 2,5 cos(20t ) (cm ) P P R R Câu 29: Một lắc đơn có chiều dài m, vật có khối lượng 150 g, treo nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2; π2 = 10 Tại vị trí cân người ta truyền cho lắc vận tốc m/s theo P P P P phương vng góc với sợi dây Lực căng cực đại cực tiểu dây treo trình lắc dao động là: B T max = 1,516 N, T = 1,491 N A T max = 1,156 N, T = 1,491 N C T max = 1,516 N, T = 1,149 N D T max = 1,156 N, T = 1,149 N Câu 30: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số Biết phương trình dao động thứ x = 5cos( πt + π / ) cm phương trình dao động tổng hợp x = 3cos( πt + π / ) cm Phương trình dao động thứ hai A x = 2cos( πt + π / ) cm B x = 8cos( πt + π / ) cm C x = 8cos( πt + π / ) cm D x = 2cos( πt + π / ) cm Câu 31: Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB 100 cm Tiêu cự thấu kính : A 25cm B 20cm C 40cm D 16cm Câu 32: Một vật có khối lượng m = 100 g thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số 10 Hz, biên độ A = cm ϕ1 = π /3; A = cm ϕ = - π /3 Lấy π =10 Biểu thức vật theo thời gian A E t = 1,28cos2(20 πt ) (J) B E t = 2,56sin2(20 πt ) (J) C E t = 1280sin2(20 πt ) (J) D E t = 1,28sin2(20 πt ) (J) Câu 33: Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O Tại thời điểm t , vật có li độ x vận tốc v Tại thời điểm t , vật có li độ x vận tốc v Mối liên hệ sau đúng? A v12 = v 22 + ω2 x 12 − x 22 B x 12 = x 22 + ω2 v12 − v 22 C x 12 = x 22 + ω2 v 22 − v12 D v12 = v 22 + ω2 x 22 − x 12 R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R R R P P R R R R R R R R R R R R R R P R R R P P P P R R R ( ( R R ) ) R R R R ( ( R ) ) Trang 3/4 - Mã đề thi 101 R R Câu 34: Một lắc đơn có chiều dài m dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Nếu vật qua vị trí cân dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm chu kỳ dao động lắc đơn 2+ A s B + s C s D + s Câu 35: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = +5.10−6 C coi điện tích điểm Con lắc dao động điều hòa điện trường mà véctơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m hướng thẳng đứng xuống Lấy g = 10m/s2, π2 =3,14 Chu kì dao động lắc A 0,58s B 1,40s C 1,15s D 1,99s Câu 36: Một vật dao động điều hoà với phương trình liên hệ li độ x vận tốc v = v 640 − 40x , 67 s, vật qua vị trí cân theo chiều x tính cm v tính cm/s Tại thời điểm t = 12 âm Lấy π2 = 10 Phương trình dao động vật là? π π   A x cos  2πt −  (cm) B x cos  2πt +  (cm) = = 3 3   2π  2π    D x cos  2πt + C x cos  2πt −  (cm) = =  (cm)     Câu 37: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân O Tại t = 0, vật qua O theo chiều π dương Kể từ to đến t1 = s , vật chưa đổi chiều chuyển động vận tốc lại nửa Kể từ t đến t 15 = 0,3π (s) vật 12 cm Vận tốc vật t = A cm/s B 25 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s Câu 38:Một lắc lò xo có đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc hấp dẫn đàn hồi vào li độ x Tốc độ vật nhỏ qua vị trí lò xo khơng biến dạng P P P P P P P P R R R R R R R R A 100 cm/s B 50 cm/s C 86,6 cm/s D 70,7 cm/s Câu 39: lắc đơn dao động môi trường không khí.Kéo lắc lệch phương thẳng đứng góc 0,1 rad thả nhẹ.biết lực khơng khí tác dụng lên lắc không đổi 0,001 lần trọng lượng vật.coi biên độ giảm chu kỳ.số lần lắc qua vị trí cân băng đến lúc dừng lại là: A 50 B 100 C 200 D 25 Câu 40: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m vật nhỏ A có khối lượng 0,1 kg Vật A nối với vật B có khối lượng 0,3 kg sợi dây mềm, nhẹ, dài Ban đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm thả nhẹ Từ lúc thả đến vật A dừng lại lần đầu tốc độ trung bình vật B A 75,8 cm/s B 81,3 cm/s C 47,7 cm/s - HẾT D 63,7 cm/s Trang 4/4 - Mã đề thi 101 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 dapan C B A B C D C A D B C A D C B D B B D D A B B D A A A D B B D A D C C C C C A A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: …………………………… Mã đề thi 203 Số báo danh: ……………………………… Câu 1: Trong máy quang phổ lắng kính, chùm sáng sau qua hệ tán sắc A chùm ánh sáng song song B nhiều chùm tia sáng đơn sắc hội tụ C chùm ánh sáng hội tụ D nhiều chùm tia sáng đơn sắc song song Câu 2: Hạt nhân cấu tạo từ A nuclôn B prôtôn C êlectron D nơtron Câu 3: Tính chất bật tia hồng ngoại có A khả gây nhiều phản ứng hóa học B khả đâm xuyên mạnh C tác dụng nhiệt mạnh D tác dụng sinh học: hủy diệt tế bào Câu 4: Để so sánh độ cao hai nguồn nhạc âm phát ra, người ta dựa vào A cường độ âm B tần số âm C mức cường độ âm D biên độ âm Câu 5: Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi dao động A cưỡng B tắt dần C trì D tuần hồn Câu 6: Trong máy phát vơ tuyến, micrơ có nhiệm vụ biến A dao động âm thành dao động điện có tần số cao B dao động điện thành dao động âm có tần số C dao động điện thành dao động âm có tần số thấp D dao động âm thành dao động điện có tần số Câu 7: Điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V có tần số góc A 100π rad/s B 200π rad/s C 100 rad/s D 50 rad/s Câu 8: Phản ứng sau phản ứng nhiệt hạch hạt nhân? 230 37 A 234 B 37 92 U  90TH  He 17 Cl  H  18 Ar  n 95 138 C 21H  21H  42 He D 01n  235 92 U  39Y  53 I  n Câu 9: Đặt điện áp u = U cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện qua mạch i = I cos(t) Công suất tiêu thụ mạch A P = UI.sin B P = UI C P = UI.cos2 D P = UI.cos Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t + ) Pha dao động thời điểm t A  B t C t +  D  Câu 11: Khi phản xạ vật cản cố định, sóng phản xạ ln ln A ngược pha với sóng tới điểm B pha với sóng tới điểm C ngược pha với sóng tới điểm phản xạ D pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 12: Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng A dài bước sóng ánh đỏ B dài bước sóng ánh kích thích C ngắn bước sóng ánh kích thích D ngắn bước sóng ánh tím 8 Câu 13: Đặt điện tích điểm q = 2.10 C chân không Lấy k = 9.109 Nm2/C2 Cường độ điện trường q gây điểm cách cm có độ lớn A 6.103 V/m B 6.105 V/m C 2.105 V/m D 2.103 V/m Câu 14: Dùng đồng hồ điện đa DT 9202 điện áp hiệu dụng mạng điện dân dụng pha phải vặn núm xoay đến vị trí A ACV 200 B ACV 1000 C DCV 200 D DCV 700 Trang 1/4 – Mã đề thi 203 Câu 15: Một lắc đơn có chiều dài 1,8 m dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Chu kì dao động riêng lắc A 2,67 s B 2,36 s C 0,38 s D 0,42 s Câu 16: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: đỏ, lam, lục, tím, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A đỏ, lam, tím B đỏ, lam, vàng C đỏ, vàng D lam, tím Câu 17: Hiệu điện anốt catốt ống phát tia X U = kV Coi vận tốc ban đầu chùm êlectron phát từ catốt không Lấy h = 6,625.1034 J, e = 1,6.1019 C Tần số lớn tia X ống phát A 1,77.1018 Hz B 1,45.1015 Hz C 1,45.10 18 Hz D 1,77.10 15 Hz Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = 100cos(200πt) V vào hai đầu tụ điện có điện dung 2.10 4 C F Dung kháng tụ điện  A 50  B 25  C 200  D 400  Câu 19: Một sóng ngang lan truyền đường thẳng từ trái sang phải hình M vẽ Tại thời điểm t hình vẽ, trạng thái dao động M N là: N A lên xuống B xuống xuống C lên lên D xuống lên Câu 20: Một sóng điện từ vơ tuyến có tần số MHz Lấy c = 3.108 m/s Bước sóng sóng vơ tuyến chân khơng A 50 m B m C 20 m D m Câu 21: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v = 0,6c với c tốc độ ánh sáng chân không Khối lượng động hạt 25 25 A m0 B m C m0 D m 16 Câu 22: Chiếu chùm tia sáng đơn sắc hẹp từ nước khơng khí với góc tới i = 30 o Chiết suất nước ánh sáng 1,332 Góc khúc xạ khơng khí A 40o33' B 22 o02' C 37 o33' D 41o45' Câu 23: Một máy phát điện xoay chiều pha có 10 cặp cực từ (10 cực nam 10 cực nam) Khi rơto quay với tốc độ vòng/s suất điện động phần ứng có tần số A 50 Hz B 120 Hz C 30 Hz D 100 Hz Câu 24: Trong chân không, xạ đơn sắc tím có bước sóng 0,4 m Lấy h = 6,625.10 34 J, c = 3.108 m/s Năng lượng phơtơn ứng với xạ có giá trị A 1,66.1025 J B 4,97.1025 J C 1,66.10 19 J D 4,97.10 19 J Câu 25: Cho mạch điện hình bên Biết ξ = V, r = Ω, R1 = Ω, R2 = 12 Ω, R3 = Ω Bỏ ,r qua điện trở dây nối Trong nguồn điện sinh cơng có độ lớn A 810 J B 48600 J R R C 40500 J D 675 J R Câu 26: Hai nguồn A, B mặt nước dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = uB = Acos(20t) Khi hình ảnh giao thoa sóng ổn định, mặt nước có đường dao động với biên độ cực đại khoảng cách hai đường đo dọc theo A, B 28,8 cm Tốc độ truyền sóng A 64 cm/s B 32 cm/s C 72 cm/s D 36 cm/s Câu 27: Cho mạch dao động điện từ lí tưởng Khi cường độ dòng điện tức thời mạch có độ lớn 3,6 mA điện tích tụ có độ lớn 1,6 nC Khi cường độ dòng điện mạch 1,68 mA điện tích tụ có độ lớn 1,92 nC Tần số dao động riêng mạch A 5,3.104 Hz B 4,8.10 Hz C 1,7.105 Hz D 1,5.106 Hz Trang 2/4 – Mã đề thi 203 Câu 28: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang dòng điện chiều I1 = A, I2 = A đặt cách 12 cm không khí Một mặt phẳng (P) vng góc với hai dây cắt chúng A B Điểm M thuộc mặt phẳng (P), nằm đường trung trực AB cách AB đoạn cm Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp I1 I2 gây M A 1,41.105 T B 1,13.105 T C 10 5 T D 8,55.10 6 T Câu 29: Hình vẽ bên biểu diễn đồ thi li độ theo thời gian hai chất điểm x x x dao động điều hòa So với dao động x1 dao động x2 O t   A trễ pha B trễ pha   C sớm pha D sớm pha Câu 30: Các mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hidro xác định E biểu thức E n   20 (eV) (E0 số dương, n = 1,2,3, ) Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ n đạo L đến quỹ đạo O nguyển tử 21E A phải hấp thụ phơtơn có lượng eV 100 3E B phải hấp thụ phơtơn có lượng eV.s 16 3E C xạ phôtôn có lượng eV 16 21E D xạ phơtơn có lượng eV 100 Câu 31: Trong thí nghiệm Y âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 1,2 mm khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5 m Chiếu vào hai khe chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm Điểm M vân tối N điểm miền giao thoa cách M đoạn 9,2 mm Số vân sáng khoảng hai điểm M, N A 13 B 12 C 19 D 20 35 32 Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân: H  17 Cl  16 S  He Cho khối lượng hạt nhân 35 32 H; 17 Cl; 16 S; 24 He 1,0073 u; 34,9595 u; 31,9633 u 4,0015 u Lấy u = 931,5 MeV/c2 eV = 1,6.1019 J Phản ứng hạt nhân này: A thu lượng 1,86.1013 J B tỏa lượng 2,98.1013 J C tỏa lượng 1,86.10 13 J D thu lượng 2,98.10 13 J Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm L tụ điện C Gọi URL điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch gồm R L, UC điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện C Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc URL UC theo giá trị biến trở R Khi giá trị R 80 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở có giá trị 1 A 140 V B 120 V C 180 V D 160 V Câu 34: Một mẫu chất phóng xạ gồm hai chất phóng xạ A B có chu kì bán rã T 3T Lúc t = số hạt nhân A gấp lần số hạt nhân B Tại thời điểm t = 15,6 năm có 90,625% số hạt nhân mẫu phóng xạ bị phân rã Giá trị T gần với giá trị sau đây? A 7,5 năm B 4,8 năm C 12,6 năm D 2,5 năm Trang 3/4 – Mã đề thi 203 Câu 35: Điện từ trạm phát điện đưa đến khu tái định cư đường dây truyền tải pha Khi công suất trạm phát điện P, điện áp đầu truyền tăng từ U lên 2U số hộ dân trạm cung cấp đủ điện tăng từ 120 lên 144 Cho chi tính đến hao phí đường dây, công suất tiêu thụ điện hộ dân hệ số công suất trường hợp Nếu công suất trạm điệm 2P điện áp truyền 4U trạm phát huy cung cấp đủ điện cho A 150 hộ dân B 300 hộ dân C 296 hộ dân D 302 hộ dân Câu 36: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,2 m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng 1 = 400 nm 2 = 500 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm hai phía so với vân trung tâm cách vân trung tâm 2,5 mm 5,3 mm Trên đoạn MN, hai vân sáng trùng tính vân sáng số vị trí vân sáng A 26 B 28 C 27 D 25 Câu 37: Hình vẽ bên biểu diễn đồ thị li độ theo thời gian hai x chất điểm dao động điều hòa Tốc độ dao động cực đại chất x(cm) 25 điểm x1 t cm / s Không kể thời điểm t = 0, thời điểm hai O chất điểm có li độ lần thứ 2019 x A 605,925 s B 726,840 s C 726,975 s D 908,325 s Câu 38: Một vật dao động điều hòa với biên độ cm tần số f Trong chu kì dao động, khoảng thời gian để tốc độ vật lớn 60 cm/s Giá trị f 3f A 5,77 Hz B 1,84 Hz C 3,18 Hz D 10 Hz Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U, tần số f không đổi vào mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi tụ điện có điện dung 10 4  C F Điều chỉnh L  L1  H cường độ dòng điện mạch sớm pha so với điện  10  17 áp hai đầu mạch Điều chỉnh L  L  H điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại 50 Giá trị f gần với giá trị sau đây? A 88 Hz B 46 Hz C 25 Hz D 175 Hz Câu 40: Trên sợi dây nằm ngang có sóng dừng ổn định, biên độ dao động bụng sóng cm Trên dây, cho M, N, P theo thứ tự ba điểm liên tiếp dao động với biên độ cm pha Biết sợi dây duỗi thẳng MN  NP = cm Tỉ số tốc độ dao động cực đại bụng sóng tốc độ truyền sóng gần với giá trị sau đây? A 0,54 B 1,95 C 4,25 D 0,98 -HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: ……………… Chữ ký giám thị: …………………………………… Trang 4/4 – Mã đề thi 203 Mã đề 203 1D 2A 3C 4B 5B 6D 7A 8C 9D 10C 11C 12B 13C 14B 15A 16C 17C 18B 19D 20A 21D 22D 23A 24D 25B 26C 27B 28B 29A 30A 31B 32B 33D 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Mã đề 205 1C 2B 3B 4D 5A 6C 7D 8C 9C 10B 11D 12A 13C 14B 15A 16C 17C 18B 19D 20A 21A 22D 23D 24D 25B 26C 27B 28B 29A 30B 31C 32A 33D 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Mã đề 206 1B 2D 3A 4C 5D 6C 7C 8B 9D 10A 11B 12C 13C 14B 15A 16C 17C 18D 19D 20A 21B 22D 23A 24D 25B 26C 27B 28B 29A 30A 31D 32B 33D 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Mã đề 209 1A 2C 3D 4C 5D 6A 7C 8B 9B 10D 11A 12B 13C 14B 15A 16C 17C 18B 19D 20A 21C 22D 23A 24D 25B 26C 27B 28B 29A 30A 31A 32B 33D 34D 35C 36A 37C 38B 39A 40D Trang 5/4 – Mã đề thi 203 Trang 1/5 - Mã đề: 201 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC KỲ KSCL THI THPTQG NĂM 2020 LẦN Đề thi môn: Vật lý Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian phát đề Đề gồm 05 trang Mã đề: 201 Câu Tốc độ ánh sáng khơng khí v1, nước v2 Một tia sáng chiếu từ nước khơng khí với góc tới i, có góc khúc xạ r Kết luận đúng? A v1 > v2; i > r B v1 > v2; i < r C v1 < v2; i > r D v1 < v2; i < r = 10 rad/s Tác dụng vào vật Câu Một lắc lò xo nằm ngang có tần số góc dao động riêng nặng theo phương trục lò xo, ngoại lực biến thiên Fn = F0cos(20t) N Sau thời gian vật dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua li độ x = cm tốc độ vật A 60 cm/s B 40 cm/s C 30 cm/s D 80 cm/s Câu Một vòng dây kín, phẳng đặt từ trường Trong khoảng thời gian 0,02s, từ thơng qua vòng dây giảm từ giá trị 4.10-3Wb suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn: A 2V B 0,8V C 0,2V D 8V Câu Một lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ ( < 10 ) Câu sau sai chu kì lắc ? A Chu kì phụ thuộc chiều dài lắc B Chu kì phụ thuộc gia tốc trọng trường nơi có lắc C Chu kì khơng phụ thuộc vào khối lượng lắc D Chu kì phụ thuộc biên độ dao động Câu Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với lực từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với đường sức từ Câu Khi nói dao động điều hòa chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi chất điểm đến vị trí cân có tốc độ cực đại, gia tốc B Khi chất điểm đến vị trí biên, có tốc độ độ lớn gia tốc cực đại C Khi chất điểm qua vị trí cân bằng, gia tốc vận tốc đổi chiều D Khi chất điểm qua vị trí biên, đổi chiều chuyển động gia tốc không đổi chiều Câu Một lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa với biên độ góc  (rad) Biên độ dao động lắc đơn A 0 /  B 0 C l /  D   Câu Một chất điểm thực đồng thời hai đao động có phương trình ly độ x1  A1cos(t+1 ) x  A 2cos(t+2 ) Biên độ dao động tổng hợp A tính biểu thức   B A  A12  A 22  2A1A cos 2  1   D A  A12  A 22  2A1A cos 2  1 A A  A12  A 22  2A1 A cos 2  1 C A  A12  A 22  2A1 A cos 2  1     Câu Cho vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox quanh gốc tọa độ O Một đại lượng Y vật phụ thuộc vào li độ x vật theo đồ thị có dạng phần đường pa – − bơn hình vẽ bên Y đại lượng số đại lượng sau? y A A Thế B Động C Gia tốc O A x D Lực kéo Trang 2/5 - Mã đề: 201 Câu 10 Một vật khối lượng m, dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt Mốc vị trí cân bằng, động cực đại vật 1 2 2 A mA B m A C m2 A D m A 2 Câu 11 Chọn câu Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B vận tốc gia tốc có giá trị âm C độ lớn vận tốc gia tốc tăng D độ lớn vận tốc gia tốc giảm Câu 12 Một vật dao động điều hòa trục Ox Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t Tần số góc dao động A l0 rad/s B 5π rad/s C 10π rad/s D rad/s Câu 13 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k gắn vật m dao động điều hòa với tần số góc ω Tần số góc dao động lắc xác định theo công thức m k m A B C k m 2 k D k 2 m Câu 14 Trong dao động điều hòa lắc lò xo độ cứng k, khối lượng vật m với biên độ A Mối liên hệ vận tốc li độ vật thời điếm t k k m m 2 2 2 2 A A  x  v B x  A  v C x  A  v D A  x  v m m k k Câu 15 Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn T 1 ,  T1, T2 Biết  Hệ thức là: T 2 1 A   2 1 B    1 C    1 D   2 Câu 16 Xét hai dao động phương, tần số Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào? A Biên độ dao động thứ hai B Tần số dao động C Biên độ dao động thứ D Độ lệch pha hai dao động Câu 17 Một lắc dao động tắt dần môi trường với lực ma sát nhỏ Cứ sau chu kì, phần lượng lắc bị 8% Trong dao động toàn phần biên độ giảm phần trăm? A 4% B 2 % C 6% D 1,6% Câu 18 Trong dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng phát biểu sau đúng? A Với giá trị biên độ, lực đàn hồi ngược chiều với trọng lực B Lực đàn hồi chiều với chiều chuyển động vật vị trí cân C Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng vận tốc khơng D Khi vật vị trí lò xo có chiều dài ngắn dài hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn Câu 19 Phương trình dao động điều hòa chất điểm gian chọn lúc ? A.Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều âm B Lúc chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương C Lúc chất điểm vị trí biên x = - A Hỏi gốc thời Trang 3/5 - Mã đề: 201 D Lúc chất điểm vị trí biên x = +A Câu 20 Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A khơng đổi hướng thay đổi B hướng không đổi C tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân D tỉ lệ với bình phương biên độ Câu 21 Phát biểu sau sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường Câu 22 Một vật dao động điều hòa theo phương trình Tần số dao động vật A 15Hz B 25Hz C 20Hz Câu 23 Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại vận tốc A B D 10Hz C D Câu 24 Một tụ điện có điện dung C, nạp điện đến hiệu điện U, điện tích tụ Q Công thức sau công thức xác định lượng tụ điện? 1 Q2 U2 W  CU W  QU A B W  C D W  2 2C 2C Câu 25 Phát biểu sau nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng nội lực B Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương C Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian D Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 26 Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao   động có phương trình x1 = A1cosωt x2 = A2 cos  t   Gọi E vật Khối lượng 2  vật bằng: 2E E E 2E A B C 2 D 2 2 2 2  A1  A2  A  A 22   A1  A2  A1  A2   Câu 27 Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn ∆ℓ0, kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Trong chu kỳ khoảng thời gian để lực đàn hồi tác dụng vào vật chiều với trọng lực T/4 Biên độ dao động vật A 30 B 2 C 2 D  Câu 28 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương tần số Biết dao động thành phần thứ có biên độ A1  cm, dao động biên độ tổng hợp A  cm Dao động  thành phần thứ hai sớm pha dao động tổng hợp Dao động thành phần thứ hai có biên độ A2 A 4cm B cm C cm D cm Trang 4/5 - Mã đề: 201 Câu 29 Ở nơi Trái Đất, hai lắc đơn có khối lượng dao động điều hòa Gọi 1 ,s 01 , F1  ,s02 ,F2 chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo cực đại lắc thứ F1 lắc thứ hai Biết 3  21 ,2s02  3s01 Ti số F2 A B C D Câu 30 Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O Tại thời điểm t 1, vật qua vị trí cân Trong khoảng thời gian từ thời điểm t đến thời điểm t2 = t1 + (s), vật không đổi chiều chuyển động tốc độ vật giảm nửa Trong khoảng thời gian từ thời điểm t đến thời điểm t = t2 + (s), vật quãng đường cm Tốc độ cực đại vật trình dao động A 0,38 m/s B 1,41 m/s C 37,7 m/s D 22,4 m/s Câu 31 Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Tốc độ trung bình chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ (kể từ t0) A 28,0 cm/s B 27,0 cm/s C 26,7 cm/s D 27,3 cm/s Câu 32 Một vật dao động diều hòa với biên độ A=4 cm chu kì T=2s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật   A x  cos( t  )cm B x  cos(2 t  ) cm C x  cos(  t   ) cm D x  cos(2 t   ) cm Câu 33 Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số Biết dao động thứ có biên độ A1 = cm trễ pha  / so với dao động tổng hợp Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ biên độ dao động thứ dao động tổng hợp có li độ cm Biên độ dao động tổng hợp A 18cm B 12cm C cm D cm Câu 34 Một chất điểm dao động điều hòa vào ba thời điểm liên tiếp t1, t2, t3 vật có gia tốc a1, a2, a3 a1 = a2 = -a3 Biết t3 - t1 =3(t3 - t2) Tại thời điểm t chất điểm có vận tốc m/s sau thời điểm  / 30 s chất điểm có li độ cực đại Gia tốc cực đại chất điểm A 0,2 m/s2 B m/s2 C 20 m/s2 D 0,1 m/s2 Câu 35 Vật khối lượng m= 1kg gắn vào đầu lò xo kích thích dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω =10rad/s Khi vận tốc vật 60cm/s lực đàn hồi tác dụng lên vật 8N Biên độ dao động vật A 10cm B 12cm C 5cm D 8cm Câu 36 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều dài  dao động điều hòa với chu kì 2,83 s Nếu chiều dài lắc 0,5  lắc dao động với chu kì A 2,00 s B 3,14 s C 1,42 s D 0,71 s Câu 37 Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 100 g, sợi dây mành Từ vị trí cân kéo vật cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60° thả nhẹ Lấy g = 10m/s2, bỏ qua lực cán Khi độ lớn gia tốc lắc có giá trị nhỏ lực căng sợi dây có độ lớn A 1,5N B 2,0N C 0,5N D 1,0N Câu 38 Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ để vật B lên với vận tốc ban đầu không Bỏ qua lực cản, lấy giá Trang 5/5 - Mã đề: 201 trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần A 22,5 cm B 21,6 cm C 19,1 cm D 20,0 cm Câu 39 Một chất điểm có khối lượng 200 g thực đồng thời hai dao động điểu hòa tần số, biên độ có li độ phụ thuộc thời gian biễu diễn hình vẽ Biết t  t1  s Lấy   10 Cơ chất điểmcó giá trị 6,4 0,64 mJ mJ B C 64 J D 6,4 mJ 3 Câu 40 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g treo vào đầu tự lò xo có độ A cứng k = 20N/m Vật nặng m đặt giá đỡ nằm ngang M vị trí lò xo khơng biến dạng Cho giá đỡ M chuyển động nhanh dần xuống phía với gia tốc a= 2m/s2 Lấy g = 10m/s2 Ở thời điểm lò xo dài lần đầu tiên, khoảng cách vật m giá đỡ M gần giá trị sau ? A 14cm B 3cm C cm D 16cm Hết Trang 1/5 - Mã đề: 201 ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL THI THPT QUỐC GIAN NĂM 2020 Môn : Vật lý SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC mã : 201 mã : 202 mã đề: 203 mã đề: 204 mã đề: 205 01 B; 02 D; 03 C ; 04 D; 05 C; 06 C; 07 B; 08 A; 09 B; 10 B; 11 A; 12 B; 13 B; 14 D; 15 C; 16 B; 17 A; 18 D; 19 B; 20 C; 21 D; 22 D; 23 D; 24 D; 25 D; 26 D; 27 C; 28 B; 29 C; 30 B; 31 B; 32 A; 33 C; 34 C; 35 A; 36 A; 37 D; 38 C; 39 D; 40 B 01.C 02 C; 03 A; 04 A; 05 A; 06 B; 07 A; 08 A; 09 D; 10 C; 11 B; 12 B; 13 B; 14 D; 15 B; 16 B 17 C; 18 C; 19 D; 20 D; 21 C; 22 C; 23 A; 24 C; 25 A; 26 B; 27 C; 28 A; 29 A; 30 B; 31 A 32 C; 33 D; 34 C; 35 D; 36 A; 37 B; 38 D; 39 C; 40 C; 01 B; 02 C; 03 A; 04 B; 05 D; 06 D; 07 D; 08 D; 09 C; 10 B; 11 B; 12 C; 13 B; 14 D; 15 C; 16 C; 17 D; 18 C; 19 C; 20 D; 21 C; 22 B; 23 C; 24 C; 25 D; 26 D; 27 D; 28 A; 29 B; 30 A; 31 B; 32 A; 33 D; 34 C; 35 C; 36 A; 37 B; 38 A; 39 C; 40 D; 01 A; 02 C; 03 A; 04 A; 05 A; 06 D; 07 A; 08 A; 09 B; 10 B; 11 C; 12 C; 13 A; 14 A; 15 A; 16 D; 17 A; 18 B; 19 B; 20 A; 21 D; 22 A; 23 B; 24 C; 25 C; 26 B; 27 D; 28 A; 29 C; 30 D; 31 C; 32 D; 33 B; 34 A; 35 D; 36 C; 37 A; 38 B; 39 A; 40 B; 01 D; 02 C; 03 A; 04 B; 05 C; 06 A; 07 B; 08 B; 09 A; 10 D; 11 A; 12 A; 13 A; 14 A; 15 A; 16 B; 17 D; 18 D; 19 C; 20 A; 21 B; 22 C; 23 D; 24 A; 25 C; 26 B; 27 B; 28 A; 29 A; 30 D; 31 B; 32 C; 33 D; 34 B; 35 D; 36 B; 37 B; 38 A; 39 C; 40 C; mã đề: 206 01 D; 02 C; 03 C; 04 C; 05 B; 06 A; 07 B; 08 C; 09 A; 10 D; 11 A; 12 D; 13 C; 14 A; 15 C; 16 B; 17 C; 18 A; 19 B; 20 A; 21 B; 22 B; 23 D; 24 A; 25 A; 26 A; 27 A; 28 B; 29 B; 30 B; 31 B; 32 B; 33 D; 34 D; 35 B; 36 B; 37 A; 38 A; 39 D; 40 A; ...1 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn Địa lí năm 2019 -2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Địa lí năm 2019 -2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên Đề thi thử THPT. .. năm 2019 -2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn GDCD năm 2019 -2020 có đáp án - Liên Trường THPT Nghệ An Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn GDCD năm 2019 -2020 có đáp. .. 10 Đề thi thử THPT Quốc gia lần môn GDCD năm 2019 -2020 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 11 Đề thi thử THPT Quốc gia lần mơn Hóa học năm 2019 -2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu 12 Đề thi thử THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 45 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 có đáp án, Bộ 45 đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn