500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM

99 43 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2020, 09:49

PH N CÂU H I V T LÝ Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 BỘ 500 CÂU HỎI ÔN CHẮC ĐIỂM MƠN VẬT LÍ PHẦN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Câu 1: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước không khí B Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng C Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ D Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu 2: Khi nói quang điện, phát biểu sau sai? A Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp B Điện trở quang điện trở giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện ngồi nhận lượng ánh sáng từ bên ngồi D Cơng êlectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết chất bán dẫn Câu 3: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch A π/6 –π/6 B π/2 C π D –π/2 Câu 4: Một kim loại có giới hạn quang điện λo Chiếu xạ có bước sóng λo/3 vào kim loại Cho lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn xạ trên, phần dùng để giải phóng nó, phần lại biến hồn tồn thành động Giá trị động A 3hc/λo B hc/(3λo) C hc/(2λo) D 2hc/λo Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôtô số cặp cực p Khi rôtô quay với tốc độ n (vòng/s) từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) pn n A f = B f = C f = 60pn D f = pn 60 60p Câu 6: Đặt điện áp u = 220 cos 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn dây tóc loại 110V – 50W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường Độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch lúc A π / B π / C π / D π / Câu 7: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc αo Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc có động li độ góc α α α α A ± o B ± o C ± o D ± o 3 Câu 8: Trong thí nghiệp Y–âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Tại điểm M quan sát cách vân sáng trung tâm 3mm có vân sáng bậc Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0,5 µm B 0,45 µm C 0,6 µm D 0,75 µm Câu 9: Một vật dao động điều hòa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 12,56 (cm/s) B 20,08 (cm/s) C 25,13 (cm/s) D 18,84 (cm/s) Câu 10: Hạt nhân 35 17 Cl có Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A 35 nơtron B 17 nơtron C 18 prôtôn D 35 nuclôn Câu 11: Một sóng lan truyền mơi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng có dao động A ngược pha B lệch pha π/2 C pha D lệch pha π/4 Câu 12: Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng λ Khoảng cách hai nút sóng liền kề A λ/2 B 2λ C λ/4 D λ Câu 13: Vật dao động tắt dần có A li độ giảm dần theo thời gian B giảm dần theo thời gian C pha dao động giảm dần theo thời gian D ln giảm dần theo thời gian Câu 14: Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T Ban đầu (t = 0), mẫu chất phóng xạ X có số hạt No Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X bị phân rã A 0,25No B 0,875No C 0,75No D 0,125No Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai tụ điện 100V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn A π/6 B π/3 C π/8 D π/4 Câu 16: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với B Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường C Điện từ trường không lan truyền điện mơi D Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xốy Câu 17: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa B Dao động lắc đơn ln dao động điều hòa C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Cơ vật dao động điều hòa khơng phụ thuộc biên độ dao động Câu 18: Khi nói tia Rơn–ghen tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia Rơn–ghen tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia Rơn–ghen nhỏ tần số tia tử ngoại C Tần số tia Rơn–ghen lớn tần số tia tử ngoại D Tia Rơn–ghen tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất Câu 19: Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ giao động vật A 5,24cm B 7,07 cm C 8,66 cm D 10 cm Câu 20: Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l1, l2 T1, T2 Biết T2 = 2T1 Hệ thức A l1/l2 = B l1/l2 = C l1/l2 = 1/4 D l1/l2 = 1/2 Câu 21: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt prôtôn hạt nhân ôxi theo phản ứng: 14 2α + N → 178 O + 11 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 1,211 MeV B 3,007 MeV C 1,503 MeV D 29,069 MeV Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 22: Bức xạ có tần số nhỏ số xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn–ghen, gamma A gamma B hồng ngoại C Rơn–ghen D tử ngoại Câu 23: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương B Trong cơng nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại C Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Câu 24: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn B Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn C Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn D Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn Câu 25: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hồn tồn phơtơn ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A phát phơtơn khác có lượng lớn ε có bổ sung lượng B phát phơtơn khác có lượng nhỏ ε có mát lượng C giải phóng êlectron tự có lượng nhỏ ε có mát lượng D giải phóng êlectron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng Câu 26: Đặt điện áp u = 150 cos 100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 150 V Hệ số công suất đoạn mạch 3 B C 0,5 D 2 Câu 27: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi Uo hiệu điện cực đại hai tụ Io cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức A C C C 2C B Io = U o C U o = Io D Uo = Io 2L L L L Câu 28: Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? A mA = mB + mC B mA = mB + mC + Q/c² C mA = Q/c² – mB – mC D mA = mB + mC – Q/c² Câu 29: Giữa anôt catôt ống phát tia X có hiệu điện không đổi 25 kV Bỏ qua động êlectron bứt từ catơt Bước sóng ngắn tia X mà ống phát A 39,73 pm B 49,69 pm C 35,15 pm D 31,57 pm Câu 30: Trong khoảng thời gian h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 1,0 h B 2,0 h C 4,0 h D 3,0 h Câu 31: Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động có phương trình x1 = A1cos ωt x2 = A2cos (ωt + π/2) Gọi E vật Khối lượng vật A Io = U o Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 2E ω (A12 + A 22 ) B E ω2 A12 + A 22 C Facebook: Lyhung95 E ω (A12 + A 22 ) D 2E ω2 A12 + A 22 Câu 32: Đặt điện áp u = Uocos ωt (Uo ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện có điện dung điều chỉnh Khi dung kháng là100 Ω cơng suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại 100 W Khi dung kháng 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 100 V Giá trị điện trở A 150 Ω B 100 Ω C 120 Ω D 160 Ω Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos 2πft (Uo không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện Phát biểu sau đúng? A Dung kháng tụ điện lớn tần số f lớn B Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện đoạn mạch C Cường độ hiệu dụng đoạn mạch lớn tần số f lớn D Cường độ hiệu dụng đoạn mạch không đổi tần số f thay đổi Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,66 µm λ2 = 0,55 µm Trên quan sát, vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc ánh sáng có bước sóng λ2? A Bậc B Bậc C Bậc D Bậc Câu 35: Chiết suất thủy tinh ánh sáng đơn sắc 1,6852 Tốc độ ánh sáng thủy tinh A 1,87.108 m/s B 1,67.108 m/s C 1,59.108 m/s D 1,78.108 m/s Câu 36: Các nguyên tử hiđrô trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính lớn gấp lần so với bán kính Bo Khi chuyển trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát xạ có tần số khác Có thể có nhiều tần số? A B C D Câu 37: Một lắc lò xo gồm cầu nhỏ khối lượng 500 g lò xo có độ cứng 50 N/m Cho lắc dao động điều hòa phương nằm ngang Tại thời điểm vận tốc cầu 0,1 m/s gia tốc – m/s² Cơ lắc A 0,05 J B 0,02 J C 0,01 J D 0,04 J Câu 38: Khi nói hệ số cơng suất cosφ đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ = B Với đoạn mạch có điện trở cosφ = C Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ = D Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < Câu 39: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A bước sóng B phần tư bước sóng C hai bước sóng D nửa bước sóng Câu 40: Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vng góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A 23 Hz B 18 Hz C 25 Hz D 20 Hz Câu 41: Khi truyền điện có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây ∆P/n (n > 1), nơi phát điện người tasửdụng máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn sơ cấp số vòng dây cuộn thứ cấp Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 1/n B n C Câu 42: Biết khối lượng hạt nhân 235 92 U Facebook: Lyhung95 n D n 234,99 u, prôtôn 1,0073 u nơtron 1,0087 u 235 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U A 7,63 MeV/nuclôn B 8,71 MeV/nuclôn C 7,95 MeV/nuclôn D 6,73 MeV/nuclôn Câu 43: Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số ngược pha A (2k + 1)π (với k = 0, ±1, ) B 2kπ (với k = 0, ±1, ) C kπ (với k = 0, ±1, ) D (k + 0,5)π (với k = 0, ±1, ) Câu 44: Trong thí nghiệmY-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn phát ánh sáng gồm xạ đơn sắc có bước sóng khoảng từ 0,40 µm đến 0,76 µm Trên màn, điểm cách vân trung tâm 3,3 mm có xạ cho vân tối? A xạ B xạ C xạ D xạ Câu 45: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái C trạng thái kích thích D trạng thái mà êlectron nguyên tử ngừng chuyển động Câu 46: Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu sóng điện từ có bước sóng 100 m; tụ điện có điện dung C2, mạch thu sóng điện từ có bước sóng km Tỉ số C2/C1 A 100 B 10 C 0,1 D 1000 Câu 47: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m dao động điều hòa với biên độ góc π/20 rad nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s² Lấy π² = 10 Thời gian ngắn để lắc từ vị trí cân đến vị trí có li độ góc π rad 40 A s B 3,0 s C 1/3 s D 0,5 s –8 –1 Câu 48: Giả thiết chất phóng xạ có số phóng xạ λ = 5.10 s Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần A 5.108 s B 5.107 s C 2.108 s D 2.107 s Câu 49: Trong hạt nhân gồm: 42 He , 73 Li , A 235 92 U B 56 26 Fe 56 26 Fe 235 92 U , hạt nhân bền vững C 73 Li D 42 He Câu 50: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm A 0,5v/d B 2,0v/d C v/(4d) D 1,0v/d Câu 51: Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối hiệu đường ánh sáng từ hai khe đến điểm M có độ lớn nhỏ A λ/4 B λ C λ/2 D 2λ Câu 52: Đặt điện áp u = Uocos (ωt + π/2) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, cường độ dòng điện mạch i = Iosin (ωt + 2π/3) Biết Uo, Io ω khơng đổi Hệ thức Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A R = 3ωL B ωL = 3R C R = 1,732ωL D ωL = 1,732R Câu 53: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ 2A/3 động vật A 5W/9 B 4W/9 C 2W/9 D 7W/9 Câu 54: Một vật dao động điều hòa với biên độ A có tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax/A B vmax/(πA) C vmax/(2πA) D vmax/(2A) Câu 55: Cho phản ứng hạt nhân: 21 D + 21 D → 23 He + 01 n Biết khối lượng hạt nhân D, 3He, n mD = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV Câu 56: Gọi εĐ, εL, εT lượng phôtôn ánh sáng đỏ, phơtơn ánh sáng lam phơtơn ánh sáng tím Ta có A εĐ > εL > εT B εT > εL > εĐ C εT > εĐ > εL D εL > εT > εĐ Câu 57: Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,6µm Khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5m Trên quan sát, hai vân tối liên tiếp cách đoạn A 0,45 mm B 0,6 mm C 0,9 mm D 1,8 mm Câu 58: Đặt điện áp u = Uocos(ωt + φ) (Uo không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi ω = ω2 mạch xảy tượng cộng hưởng điện Hệ thức A ω1 = 2ω2 B ω2 = 2ω1 C ω1 = 4ω2 D ω2 = 4ω1 Câu 59: Cho phản ứng hạt nhân sau: X + 19 9F → 42 He + 168 O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn Câu 60: Giới hạn quang điện kim loại 0,30 µm Cơng êlectron khỏi kim loại A 6,625.10–20J B 6,625.10–17J C 6,625.10–19J D 6,625.10–18J Câu 61: Trong thí nghiệm Y–âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng vân giao thoa quan sát i Khoảng cách hai vân sáng bậc nằm hai bên vân sáng trung tâm A 5i B 3i C 4i D 6i Câu 62: Xét điểm M môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) Câu 63: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính C Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau D Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác Câu 64: Đặt điện áp u = Uocos 2πft (trong Uo khơng đổi, f thay đổi được) vào hai đầu điện trở Khi f = f1 cơng suất tiêu thụ điện trở P Khi f = f2 với f2 = 2f1 cơng suất tiêu thụ điện trở A 1,41P B 0,50P C 1,00P D 2,00P Câu 65: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phương trình dao động vật x1 = A1cos ωt (cm) x2 = A2sin ωt (cm) Biết 64 x12 + 36 x 22 = 48² (cm²) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = 3cm với vận tốc v1 = –18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ A 41,6 cm/s B 24,0 cm/s C 8,0 cm/s D 13,9 cm/s Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 66: Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài l2 < l1 dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài l1 – l2 dao động điều hòa với chu kì TT TT A B T12 − T22 C D T12 + T22 T1 + T2 T1 − T2 Câu 67: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 68: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai ba phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện Biết điện áp hai đầu đoạn mạch X sớm pha so với cường độ dòng điện mạch góc nhỏ π/2 Đoạn mạch X có chứa A cuộn cảm tụ điện với cảm kháng lớn dung kháng B điện trở tụ điện C cuộn cảm tụ điện với cảm kháng nhỏ dung kháng D điện trở cuộn cảm Câu 69: Tại mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos 40πt (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm Câu 70: Hai hạt nhân 31T 23 He có A số nơtron B số nuclơn C điện tích D số prơtơn Câu 71: Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm ln dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz Câu 72: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ thời điểm (kể từ t = 0) A T / B T / C T / D T / Câu 73: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu điện trở điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng 60 V 20 V Khi điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch A 72,1 V B 36,1 V C 140 V D 20 V Câu 74: Đặt điện áp u = Uocos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuận R cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch R ωL ωL R A B C D R ωL R + (ωL)2 R + (ωL)2 Câu 75: Đặt điện áp u = Uocos(ωt + φ) (với Uo ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại Khi A điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm B điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C hệ số công suất đoạn mạch D hệ số công suất đoạn mạch 0,5 Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 76: Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1 = Acos ωt x2 = Asin ωt Biên độ dao động vật A 1,73A B A C 1,41A D 2A Câu 77: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = Focos πft (với Fo f khơng đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B πf C 2πf D 0,5f Câu 78: Ánh sáng nhìn thấy gây tượng quang điện ngồi với A kim loại bạc B kim loại kẽm C kim loại xesi D kim loại đồng Câu 79: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điện có điện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động µs Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động A µs B 27 µs C 1/9 µs D 1/27 µs Câu 80: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh B Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét C Tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí D Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da Câu 81: Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 82: Đặt điện áp u = Uo cos (ωt + π/3) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos (ωt + π/6) (A) công suất tiêu thụ đoạn mạch 150 W Giá trị Uo A 100 V B 173 V C 120 V D 141 V Câu 83: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Khoảng thời gian ngắn để vận tốc vật có giá trị từ –40 cm/s đến 40 cm/s A π/40 s B π/120 s C π/20 s D π/60 s Câu 84: Pin quang điện nguồn điện A biến đổi trực tiếp quang thành điện B biến đổi trực tiếp nhiệt thành điện C hoạt động dựa tượng quang điện D hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 85: Đặt điện áp u = Uocos (ωt + φ) (Uo φ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 L = L2 cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mặt Để cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch giá trị cực đại giá trị L L1L 2L1L A 0,5(L1 + L2) B C D 2(L1 + L2) L1 + L L1 + L Câu 86: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω2 B vmax = Aω C vmax = 2Aω D vmax = A2ω Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A số nuclôn nhỏ B lượng liên kết riêng lớn C số nuclôn lớn D lượng liên kết lớn Câu 54: Một tàu phá băng công suất 16 MW Tàu dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 Trung bình phân hạch tỏa 200 MeV Nhiên liệu dùng lò U làm giàu đến 12,5% (tính theo khối lượng) Hiệu suất lò 30% Hỏi tàu làm việc liên tục tháng cần kg nhiên liệu (coi ngày làm việc 24 giờ, tháng tính 30 ngày) A 40,47 kg B 80,9 kg D 10,11 kg D 24,3 kg Câu 55: Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức f λ C v = D v = 2πfλ λ f Câu 56: Bước sóng ánh sáng đơn sắc chân khơng 600 nm Bước sóng nước A v = λf B v = chiết suất n = 4/3 A 459 nm B 500 nm C 450 nm D 760 nm Câu 57: Phát biểu sau ? A Chất khí hay áp suất thấp kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ liên tục B Chất khí hay kích thích nhiệt hay điện cho quang phổ vạch C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố D Quang phổ vạch nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 58: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1,2 mm khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc Biết khoảng vân quan sát mm Bước sóng ánh sáng chiếu tới A 0,48 µm B 0,50 µm C 0,60 µm D 0,75 µm Câu 59: Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng Câu 60: Trong thí nghiệm dao thoa sóng mặt nước hai nguồn pha bước sóng 2cm Hiệu đường hai sóng truyền từ hai nguồn tới vân giao thoa cực đại thứ năm A 10 cm B cm C cm D 2,5 cm Câu 61: Khi nói sóng học, nhận xét sau đúng: A Tần số sóng tuần hồn theo khơng gian B Biên độ sóng tuần hồn theo thời gian C Tốc độ truyền truyền sóng biến thiên tuần hoàn D Vận tốc dao động phần tử mơi trường biến thiên tuần hồn Câu 62: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện µC cường độ dòng điện cực đại mạch 0,5 0,5π A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 16 B C µs µs µs 3 Câu 63: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! D µs Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ khơng truyền chân khơng Câu 64: Một vật dao động điều hồ tần số f = Hz Vận tốc cực đại 24π cm/s Biên độ dao động vật A A = 6cm B A = cm C A = 4m D A = 6m Câu 65: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = cm, tần số f = Hz Khi t = vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật : A x = 6cos 4πt cm B x = 6cos(4πt + π/2) cm C x = 6cos(4πt + π) cm D x = 6cos(4πt - π/2) cm Câu 66: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = A cos(20πt − πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz Câu 67: Sắp xếp theo thứ tăng dần bước sóng sóng điện từ sau: A Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy C Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại D Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại Câu 68: Trong dao động điều hòa A Vận tốc tỉ lệ thuận với li độ B Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đoạn thẳng C Năng lượng giảm dần theo thời gian Câu 69: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Lực tác dụng lò xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động C Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động có độ lớn cực đại Câu 70: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc A 2π g ∆l B 2π ∆l g C 2π g ∆l D 2π ∆l g Câu 71: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A T = 2π LC B T = 2πLC C T = LC D T = π LC Câu 72: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện; Z tổng trở đoạn mạch Hệ thức A i = u3ωC B i = u1 R C i = u2 ωL D i = u Z Câu 73: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhơ cao 11 lần khoảng thời gian 15 s Chu kỳ sóng Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A 1,5 s B 7,5s C 1,36 s D 0,68 s Câu 74: Đặt hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm, R có giá trị thay đổi Điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100Ω thấy cơng suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Cơng suất có giá trị A 200W B 400W C 50W D 100W Câu 75: Kết luận cho biết đoạn mạch RLC không phân nhánh xảy tượng cộng hưởng A ω2 = LC B ω2 < LC C ω2 > RC D ω2 > LC Câu 76: Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm L hiệu điện u = U 0co s(ωt + ϕ) dòng điện chạy qua cuộn dây i = I cos(ωt ) Giá trị ϕ là: 3π π D ϕ = − 2 4 Câu 77: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm liên tục theo thời gian? A ϕ = − π B ϕ = π C ϕ = − A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ Câu 78: Mắc mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C cuộn cảm L vào mạng điện xoay chiều 220V – 50 Hz mạch có tính cảm kháng Nếu mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220V – 60 Hz cơng suất tỏa nhiệt R A khơng đổi B tăng C giảm D tăng thể giảm Câu 79: Góc chiết quang lăng kính Chiếu tia sáng trắng vào mặt bên lăng kính, theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác lăng kính cách mặt phân giác đoạn 1,5 m Chiết suất lăng kính tia đỏ nđ = 1,50 tia tím nt = 1,54 Độ rộng quang phổ liên tục quan sát A 7,0 mm B 8,4 mm C 6,5 mm D 9,3 mm -7 Câu 80: Bức xạ có bước sóng khoảng từ vài nanơmét đến 3,8.10 m A tia X B tia tử ngoại C tia hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 81: Động electrơn ống cu-lít-giơ đến anốt phần lớn A bị hấp thụ kim loại làm catốt B biến thành lượng tia X C làm nóng anốt D bị phản xạ trở lại Câu 82: Gọi nc, nl, nL, nv chiết suất thuỷ tinh tia chàm, lam, lục, vàng Sắp xếp thứ tự ? A nc > nl > nL > nv B nc < nl < nL < nv C nc > nL > nl > nv D nc < nL < nl < nv Câu 83: Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 84: Để chữa bệnh còi xương người ta dùng A tia hồng ngoại B ánh sáng nhìn thấy C tia tử ngoại D tia X Câu 85: Trong khoảng thời gian, lắc đơn dài ℓ thực dao động bé, lắc đơn dài ℓ thực dao động bé Hiệu chiều dài dây treo hai lắc 112cm Độ dài ℓ ℓ hai lắc A ℓ = 162cm ℓ = 50cm B ℓ = 50cm ℓ = 162cm C ℓ = 140cm ℓ = 252cm D ℓ = 252cm ℓ = 140cm Câu 86: Một nguồn âm phát âm và họa âm, Xét họa âm có tần số 20 Hz; 40 Hz 60 Hz Âm tổng hợp chúng có tần số A 60 Hz B 120 Hz C 40 Hz D 20Hz Câu 87: Trong thực hành đo gia tốc trọng trường trái đất phòng thí nghiệm, học sinh đo chiều dài lắc đơn l = (800 ± 1)mm chu kỳ dao động T = (1,78 ± 0.02)s Lấy π = 3,14 Gia tốc trọng trường Trái Đất phòng thí nghiệm A (9,75 ± 0,21) m/s2 B (10,02 ± 0,24) m/s2 C (9,96 ± 0,21) m/s2 D (9,96 ± 0,24) m/s2 Câu 88: Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số hai trục tọa độ vng góc gốc tọa độ Biết q trình dao động khoảng cách chúng 10 cm Khi chất điểm thứ có li độ cm tốc độ 12 cm/s Khi tốc độ chất điểm thứ hai A 12 cm/s B cm/s C 16 cm/s D 10 cm/s Câu 89: Trong thí nghiệm giao thoa sáng dùng khe I-âng, khoảng cách khe a = mm, khoảng cách hai khe tới D = m Chiếu sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm Khoảng cách gần từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác trùng đến vân sáng trung tâm A 3,24 mm B 2,40 mm C 2,34 mm D 1,52 mm Câu 90: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần, điện trở R tụ điện mắc nối tiếp Điện trở R = 100 Ω , tụ điện C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định điện áp hiệu dụng U = 200 V tần số không đổi Thay đổi C để ZC = 200 Ω điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn R-C URC đạt cực đại Khi giá trị URC A 100 V B 400 V C 300 V D 200 V Câu 91: Một sóng lan truyền với vận tốc (m/s) với tần số 50 (Hz) Bước sóng sóng có giá trị A 0,04 cm B 100 m C cm D m Câu 92: Dao động tắt dần dao động A có giảm dần theo thời gian B có tần số biên độ khơng đổi C chịu tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hồn D có tính điều hồ Câu 93: Trong q trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ B véctơ cường độ điện trường E A dao động pha B phương vuông góc với phương truyền sóng C dao động vng pha D dao động phương với phương truyền sóng Câu 94: Sơ đồ khối hệ thống phát đơn giản gồm: A Micro, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, ăngten phát Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 B Micro, máy phát dao động cao tần, tách sóng, khuếch đại âm tần, ăngten phát C Micro, máy phát dao động cao tần, chọn sóng, khuếch đại cao tần, ăngten phát D Micro, máy phát dao động cao tần, biến điệu, khuếch đại cao tần, ăngten phát π  Câu 95: Đặt điện áp u = 220 cos 100πt −  (V) vào hai đầu điện trở R = 100 (Ω) Công suất toả 3  nhiệt điện trở có giá trị A 220 W B 968 W C 22000 W D 484 W Câu 96: Chọn phát biểu nói hai dao động điều hồ quanh vị trí cân O, phương, π tần số, lệch pha A Vật (1) qua vị trí cân theo chiều dương vật (2) qua vị trí cân theo chiều âm B Khi vật (1) vị trí biên vật (2) vị trí cân C Hai vật chuyển động ngược chiều D Khi vật (1) vị trí biên dương vật (2) vị trí biên âm Câu 97: Trên sợi dây có hai đầu cố định, chiều dài 1,2(m) quan sát thấy sóng dừng ổn định với bụng sóng Bước sóng sóng dây có giá trị A 20 cm B 60 cm C 40 cm D 30 cm π  Câu 98: Điện tích mạch dao động LC lý tưởng biến thiên theo quy luật q = 2.c os  2π.107 t −  (nC) 6  Thời điểm lần thứ 2016 mạch có lượng điện trường lượng từ trường A 5,04.10-7 s B 503,96.10-7 s C 503,29.10-7 s D 100,8.10-7 s Câu 99: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 1(m), cho dao động với biên độ góc α = 0,1(rad) nơi có gia tốc trọng trường 10 (m/s2) Lấy π2 ≈ 10 Chu kỳ dao động lắc đơn A (s) B π (s) C 0,5 (s) D (s) Câu 100: Lượng tử lượng ánh sáng đỏ bước sóng 0,75 µm (trong chân khơng) có giá trị A 1,656.10-19 J B 1,656 eV C 2,65.10-25 J D 2,65 eV CHÚC CÁC EM HỌC TỐT, TỰ TIN HƯỚNG ĐẾN KÌ THI 2019 Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 BỘ 500 CÂU HỎI ƠN CHẮC ĐIỂM MƠN VẬT LÍ – P5 Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG – PHẦN (Kết thúc khóa 2016 nhé) 12/7 – KHAI GIẢNG KHĨA PEN-C 2018 MƠN VẬT LÍ – Dành cho teen 99 Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ phát A nung nóng chất ℓỏng khí B nung nóng chất khí áp suất thấp C nung nóng chất khí điều kiện tiêu chuẩn D nung nóng chất rắn, ℓỏng khí Câu 2: Người ta phát vết nứt sản phẩm kim loại tia tử ngoại nhờ tính chất sau tia tử ngoại? A làm phát quang số chất B có khả gây số phản ứng hoá học C làm đen phim ảnh D có khả đâm xuyên o Câu 3: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = , có chiết suất ánh sáng màu đỏ màu tím nd = 1,643 nt = 1,685 Một chùm sáng Mặt Trời hẹp rọi vào mặt bên lăng kính góc tới i nhỏ (gần cạnh lăng kính) Chùm tia ló rọi vng góc vào đặt cách lăng kính khoảng a = 1m Bề rộng quang phổ cho lăng kính A 1,78 mm B 2,78 mm C 3,67 mm D 4,78 mm Câu 4: Mạch dao động LC dùng máy thu sóng vơ tuyến có L khơng thay đổi, C thay đổi Khi điều chỉnh để C = C1 = 25 (pF) máy thu sóng có bước sóng 20 (m) Khi điều chỉnh để C = C2 = 100 (pF) máy thu sóng có bước sóng A 10 m B 80 m C 100 m D 40 m Câu 5: Phát biểu sau nói tượng quang điện ngoài? A tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào B tượng electron bứt khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung nóng C tượng electron bứt khỏi bề mặt chất bán dẫn có ánh sáng thích hợp chiếu vào D tượng electron bị bứt khỏi mối liên kết khối chất bán dẫn chiếu sáng Câu 6: Một chất có khả phát quang ánh sáng màu đỏ màu vàng Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích phát quang chất ánh sáng phát quang có màu A đỏ B cam C lam D vàng Câu 7: Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng sóng A ln giảm tốc độ truyền sóng giảm B ln tăng tốc độ truyền sóng tăng C ln tăng tần số sóng giảm D ln giảm tần số sóng tăng Câu 8: Để giảm tốc độ quay roto người ta sử dụng giải pháp sau cho máy phát điện A Giảm số cặp cực tăng số vòng dây B Tăng số cặp cực tăng số vòng dây C Tăng số cặp cực giảm số vòng giây D Chỉ cần bơi trơn trục quay Câu 9: Sóng dọc A truyền chất rắn bề mặt chất lỏng B truyền chất, kể chân không C không truyền chất rắn D truyền chất rắn, chất lỏng chất khí Câu 10: Một lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ (cm) chu kỳ (s) Tổng quãng đường mà vật nhỏ lắc dao động sau 17 (s) A 3,4 (m) B 1,7 (cm) C 1,7 (m) D 34 (cm) Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 11: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ k m k m A B 2π C 2π D m m k k Câu 12: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m = 100 (g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10 (cm) tần số góc 4π(rad / s) Thế lắc vật nhỏ vị trí biên A 0,79 (J) B 7,9 (mJ) C 0,079 (J) D 79 (J) Câu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, có tần số 50 Hz Giá trị phần tử R, L không đổi; điện dung tụ thay đổi Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại 150 V điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RL có giá trị 90 V Hệ số công suất đoạn mạch lúc là: A B 0,8 C 0,75 D 0,6 Câu 14: Trên máy sấy tóc Philips HP8112 có ghi 220V – 1100W Với dòng điện xoay chiều, lúc hoạt động định mức, điện áp cực đại đặt vào hai đầu máy có giá trị A 110 V B 220 V C 220 V D 1100 W Câu 15: Ánh sáng đỏ có bước sóng 750 (nm) truyền khơng khí với tốc độ 3.10 (m/s) có tần số A 225 Hz B 2,5.1013 Hz C 4.108 Hz D 4.1014 Hz Câu 16: Một mạch dao động LC có lượng 3, 6.10 −5 J điện dung tụ điện C µF Khi hiệu điện hai cực tụ điện V lượng tập trung cuộn cảm A 4,6.10-6 J B 2,6.10-6 J C 4, 6.10 − J D 2, 6.10 − J π  Câu 17: Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức i = 2.cos 100πt −  (A) Tần số dòng 3  điện A 100 Hz B 50 (Hz) C 100π(rad / s) D 50 (rad/s) Câu 18: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch π A trễ pha so với cường độ dòng điện B tăng dung kháng tụ điện tăng π C có giá trị tức thời ln khơng đổi D sớm pha so với cường độ dòng điện Câu 19: Cơng electron khỏi bề mặt kim loại Na có giá trị 3,975.10-19 (J) Giới hạn quang điện kim loại Na A 0,5 µm B 0,3 µm C 0,75 µm D 0,4 µm Câu 20: Sắp xếp sau theo trật tự giảm dần tần số sóng điện từ? A chàm, da cam, sóng vơ tuyến, hồng ngoại B sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam C chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vơ tuyến D sóng vơ tuyến, hồng ngoại, da cam, chàm Câu 21: Công thức xác định toạ độ vân sáng thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng λ.D λ.D A x = k ; (k∈Z) B x = k ; (k∈Z) a 2a λ.D λ.a C x = (k + 0, 5) ; (k∈Z) D x = k ; (k∈Z) a D 100 Câu 22: Đoạn mạch AB gồm phần tử R = 100 (Ω), L = (H) C = (µ F) ghép nối tiếp Đặt điện π π π  áp u = 220 2.cos 100πt −  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB Cường độ dòng điện tức thời qua mạch có 4  biểu thức π π   A i = 2, 2.cos 100πt −  (A) B i = 2, 2.cos 100πt −  (A) 2 2   Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 7π   C i = 2, 2.cos 100πt −  (A) D i = 2, 2.cos (100πt ) (A) 12   Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 100 V Hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B / C / D Câu 24: Một vật nhỏ khối lượng 250 g dao động theo phương trinh x = 8cos10t (trong x tính cm; t tính s) Thế vật biên âm là: A –128 mJ B –80 mJ C 64 mJ D 80 mJ Câu 25: Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí A tần số khơng đổi, bước sóng âm giảm B tần số âm giảm, bước sóng khơng đổi C tần số âm tăng, bước sóng khơng đổi D tần số khơng đổi, bước sóng âm tăng Câu 26: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s; x tính m, tốc độ truyền sóng bằng: A 10 m/s B 20 cm/s C 20 m/s D 10 cm/s Câu 27: Một lắcđơn gồm vật m treo vào sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài l Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động là: A 2π m l B l g C 2π g l D g l Câu 28: Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có cuộn dây cảm có độ tự cảm L = (H) có biểu thức i = 2 cos(100π t − π π ) A, t tính giây Biểu thức điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch π A u = 200 cos(100π t + )(V ) π C u = 200 cos(100π t − )(V ) B u = 200 cos(100π t − 2π )(V ) π D u = 200 cos(100π t + )(V ) Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2cos(ω t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau A B C D Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình: x = cos10π t (cm) Tại thời điểm t1, vật có li độ x = 2 giảm Tại thời điểm t = t1 + 1/30 s, vật có li độ A -2(cm) B −2 (cm) C −2 (cm) D -4(cm) Câu 31: Sóng dừng sợi dây đàn hồi, với khoảng cách hai nút sóng liền kề 12 cm Hai điểm M, N dây cách nút khoảng cm, cm Nhận xét sau sai? A Tại thời điểm ly độ hai điểm M N so với vị trí cân chúng ln B Tại thời điểm tốc độ dao động hai điểm M N C Biên độ dao động M N D Độ lệch pha hai điểm M N π/2 Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 32: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 5/π Hz Khi vận tốc vật 20 m/s gia tốc m/s2 Biên độ dao động vật : A cm B 0, cm C cm D cm Câu 33: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cosωt (cm) Dao động chất điểm có độ dài quỹ đạo là: A 6cm B 12 cm C 24 cm D 3cm Câu 34: Một vật nhỏ dao động theo phương trinh x = 5sin(ωt + 0,5π) cm Pha ban đầu dao động là: A π B –0,5π C D 0,25π Câu 35: Đặt điện áp u = 200 cos100πt (V) vào hai đầu cuộn dây cảm có hệ số tự cảm l= 1/π H Công suất tiêu thụ mạch A 100 W B 200 W C W D 400 W 10 Câu 36: Bình thường khối bán dẫn có 10 hạt tải điện Chiếu tức thời vào khối bán dẫn chùm ánh sáng hồng ngoại λ = 993,75 nm có lượng E = 1,5.10-7 J số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Tính tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tới kim loại? 1 A B C D 50 100 75 75 Câu 37: Một vật dao động điều hòa với tần số f, biên độ A Nếu tần số dao động vật tăng gấp thì: A hệ tăng gấp C khơng đổi bảo tồn B hệ tăng gấp D hệ giảm lần Câu 38: Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xuyên mạnh, xuyên qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 39: Một lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = kg dao động điều hoà phương ngang Khi vật có vận tốc v = 10 cm/s ba lần động Năng lượng dao động vật A 0,03 J B 0,00125 J C 0,04 J D 0,02 J Câu 40: Hạt nhân 210 84 Po phóng xạ anpha thành hạt nhân chì bền Ban đầu mẫu Po chứa lượng mo Bỏ qua lượng hạt phôton gama Khối lượng hạt nhân tạo thành tính theo m0 sau bốn chu kì bán rã là? A 0,92m0 B 0,06m0 C 0,98m0 D 0,12m0 Câu 41: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số Khi vật thực dao động thứ vật có lượng E1, thực dao động thứ hai vật có lượng E2 Năng lượng cực đại vật thực đồng thời hai dao động A E = E1 + E B E = E1 + E + E1E C E = E1E D E = E12 + E 22 Câu 42: Một học sinh làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng để đo bước sóng nguồn sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe sáng đo 1,00 ± 0,05% (mm) Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 0,24% (mm) Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,64% (mm) Kết bước sóng đo A 0,60 µm ± 0,93% B 0,54 µm ± 0,93% C 0,60 µm ± 0,59% D 0,60 µm ± 0,31% Câu 43: Mạch dao động máy thu gồm cuộn dây cảm biến thiên từ µH đến 100 µH tụ điện có điện dung biến thiên từ 100 pF đến 500 pF Máy thu bắt sóng vơ tuyến có bước sóng nằm khoảng nào? Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A 188 m đến 214 m B 18,8 m đến 421,5 m C 188 m đến 42,51 m D 18,8 m đến 214 m Câu 44: Một sóng điện tử có tần số f, lan truyền sóng chân khơng với tốc độ c có bước sóng: A λ = f/c B λ = cf C λ = c/f D λ = c2f Câu 45: Bước sóng là: A khoảng cách hai phần tử sóng gần phương truyền sóng dđ pha B khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng C quãng đường mà phần tử môi trường 1s D khoảng cách hai phần tử sóng dao động ngược pha Câu 46: Một máy phát điện xoay chiều pha (kiểu cảm ứng) có p cặp cực quay với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực số cuộn dây phần ứng tần số dòng điện máy tạo f (Hz) Biểu thức liên hệ p, n, f là: A f = 60n/p B f = 60np C n = 60p/f D n = 60f/p Câu 47: Một người áp tai vào đường ray tàu hỏa nhe tiếng búa gõ vào đường ray cách km Sau 2,83 s, người nghe tiếng búa gõ truyền qua khơng khí Tính tốc độ truyền âm thép làm đường ray Cho biết tốc độ âm khơng khí 330 m/s A 3992 m/s B 1992 m/s C 4992 m/s D 2992 m/s Câu 48: Một dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Tìm số nút sóng bụng sóng dây, kể A B: A bụng, nút B bụng, nút C bụng, nút D bụng, nút Câu 49: Phát biểu sau sai? Trong trình truyền tải điện xa, cơng suất hao phí đường dây tải điện: A tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện B tỉ lệ với thời gian truyền điện C tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm phát điện D tỉ lệ với bình phương cơng suất điện truyền Câu 50: Trên sợi dây đàn hồi 1,2 m hai đầu cố định có sóng dừng, ngồi hai đầu cố định hai điểm khác dây không dao động thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05s Vận tốc truyền sóng dây là: A 12 m/s B 16 m/s C m/s D m/s Câu 51: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 cos100πt(V) vào hai đầu mạch điện gồm: cuộn dây có L = 1/π H biến trở R Điều chỉnh biến trở R cho R = R1 = 50 Ω R = R2 cơng suất tồn mạch có giá trị P không đổi Xác định R2 P A 100 Ω, 20W B 200 Ω, 160W C 200 Ω, 100W D 100 Ω, 100W Câu 52: Trên vỏ tụ điện hóa học có số ghi 100 µF – 250 V Khi tụ điện hoạt động mạng điện sinh hoạt có tần số 50 Hz dung kháng tụ điện xấp xỉ A 100,0 Ω B 63,7 Ω C 200,0 Ω D 31,8 Ω Câu 53: Hệ thức liên hệ gia tốc a li độ x vật dao động điều hòa A a = ωx B a = ω2x C a = –ωx D a = –ω2x Câu 54: Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1=u2=5cos(20πt+π)cm tạo tượng giao thoa sóng Vận tốc truyền sóng mặt nước 20cm/s Một điểm M mặt nước cách S1 đoạn 16cm cách S2 đoạn 20cm Điểm M thuộc đường A cực đại bậc B cực đại bậc C cực tiểu thứ D cực tiểu thứ Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 55: Kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát hai tần số 479,25MHz 850MHz Các sóng vơ tuyến mà đài truyền hình Vĩnh Phúc sử dụng loại A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng dài D sóng ngắn Câu 56: Trong dao động tắt dần A tốc độ vật giảm dần theo thời gian B li độ vật giảm dần theo thời gian C biên độ vật giảm dần theo thời gian D động vật giảm dần theo thời gian Câu 57: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25nF cuộn cảm có độ tự cảm 4mH Tần số góc dao động điện từ mạch A 10–6rad/s B 106rad/s C 10–5rad/s D 105rad/s Câu 58: Mức cường độ âm lớn mà tai người chịu đựng gọi ngưỡng đau có giá trị 130dB Biết cường độ âm chuẩn 10–12W/m2 Cường độ âm tương ứng với ngưỡng đau A 0,1W/m2 B 100W/m2 C 10W/m2 D 1W/m2 Câu 59: Một lắc lò xo dao động điều hòa Khi lò xo có chiều dài lớn A động vật B động vật C gia tốc vật có độ lớn cực đại D vận tốc vật có độ lớn cực đại Câu 60: Hình bên mơ tả sóng dừng sợi dây MN Gọi H điểm dây nằm nút M nút P, K điểm nằm nút Q nút N Kết luận sau đúng? A H K dao động lệch pha góc π/5 B H K dao động ngược pha với C H K dao động lệch pha góc π/2 D H K dao động pha với Câu 61: Một nhóm học sinh lớp 12 làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường lắc đơn thu bảng số liệu sau : ℓ (cm) 20 28 35 44 52 ∆t(s) 6,64 8,05 9,13 10,26 10,87 Trong ℓ chiều dài dây treo lắc, ∆t thời gian lắc thực dao động với biên độ góc nhỏ Gia tốc trọng trường trung bình mà nhóm học sinh tính xấp xỉ A 10,93 m/s2 B 10,65 m/s2 C 9,81 m/s2 D 9,78 m/s2 Câu 62: Một lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy π2 = 10 Chu kì dao động lắc là: A 1s B 2,2s C 2s D 0,5s Câu 63: Tìm câu sai sóng cơ: A Chu kì, tần số sóng chu kì, tần số phần tử dao động môi trường B Bước sóng khoảng cách theo phương truyền sóng hai điểm pha dao động liên tiếp C Sóng truyền chân khơng D có tính tuần hồn theo không gian Câu 64: Một vật khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2π.t + φ) cm, t tính s Hình chiếu lên trục Ox hợp lực tác dụng lên vật có biểu thức: A Fx = 0,4cos(2π.t + φ) N B Fx = −0,4cos(2π.t + φ) N C Fx = −0,4sin(2π.t + φ) N D Fx = 0,4sin(2π.t + φ) N Câu 65: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 B vật cực đại vật vị trí biên C vị trí cân bằng, vật D vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu Câu 66: Một lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy π2 = 10 Động lắc biến thiên theo thời gian với tần số A 1Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 67: Một vật dao động điều hòa trục Ox, xung quanh vị trí cân O Gia tốc vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình a = −400π2 x Số dao động tồn phần vật thực giây là: B D 40 A 10 C 20 Câu 68: Trên mặt chất lỏng, O có nguồn sóng dao động có tần số f = 30 Hz Vận tốc truyền sóng giá trị khoảng từ 1,6 m/s đến 2,9 m/s Biết điểm M phương truyền sóng cách O khoảng 10 cm, sóng ln dao động ngược pha với dao động O Giá trị vận tốc là: A 2,4 m/s B m/s C 1,6 m/s D m/s Câu 69: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 40 N/m, cầu có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa với biên độ A = cm Lấ y g = 10 m/s2 Lực đàn hồi nhỏ trình vật dao động là: A Fmin = N B Fmin = 0,02 N C Fmin = N D Fmin = 0,2 N Câu 70: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động: A tỉ lệ bậc với thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C không đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 71: Chu kì dao động vật : A khoảng thời gian ngắn để vật trở lại vị trí ban đầu B khoảng thời gian ngắn sau vật lập lại trạng thái dao động cũ C khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đạt li độ cực đại D khoảng thời gian ngắn để độ lớn tốc độ trở giá trị ban đầu Câu 72: Một lắc đơn dao động điều hoà, tăng chiều dài 25% chu kỳ dao động nó: A tăng 25% B tăng 11,80% C giảm 11,80% D giảm 25% Câu 73: Phát biểu sau sai? Quang phổ vạch phát xạ: A chất tạo bất kỳ tỉ khối, áp suất nhiệt độ B nguyên tố khác khác C có vị trí vạch màu trùng với vị trí vạch đen quang phổ vạch hấp thụ D hệ thống các vạch màu riêng rẽ nằm nền tối Câu 74: Sóng điện từ có đặc điểm nêu sau : A Dao động của điện trường từ trường điểm đồng pha với B Là sóng dọc hoặc sóng ngang tùy vào mơi trường trùn sóng C Sóng có bước sóng dài mang lượng càng lớn truyền xa D Chỉ truyền được chân khơng khơng khí Câu 75: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = Acos(ωt +φ) cm, vào thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x < 0, hướng xa vị trí cân bằng, giá trị φ thỏa mãn : A π < φ < π B − π < φ < C –π < φ < − π D < φ < π Câu 76: Một nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc, công suất W, giây phát 2,5.1019 photon Bức xạ đèn phát xạ : Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A Tử ngoại B màu đỏ C màu tím D Hồng ngoại Câu 77: Tại điểm M cách tâm sóng khoảng x có phương trình dao động uM = 4cos(200πt - 2πx/λ) (cm).Tần số sóng A 100 Hz B 0,01 Hz C 200 Hz D 10 Hz Câu 78: Một lắc lò xo có khối lượng nặng m = 400 g dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 s (lấy π2 = 10) Độ cứng lò xo A k = 640 N/m B k = 0,156 N/m C k = 32 N/m D k = 64 N/m Câu 79: Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos(4πt) với t tính giây Động vật biến thiện với chu kì A 1,50 s B 0,50 s C 0,25 s D 1,00 s Câu 80: Một sóng lan truyền với tốc độ 320 m/s, bước sóng 3,2 m Chu kỳ sóng là: A 50 s B 0,01 s C 0,1 s D 100 s Câu 81: Trong mạch thu sóng vơ tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = 1/4000π (F) độ tự cảm cuộn dây L = 1,6/π (H) Lấy π2 = 10 Khi sóng thu có tần số A 50 Hz B 25 Hz C 100 Hz D 200 Hz Câu 82: Mọt người xách xô nước đường, bước 50 cm Chu kỳ dao động riêng nước xô s Để nước xơ sóng sánh mạnh người phải với vận tốc A v = 100 cm/s B v = 25 cm/s C v = 75 cm/s D v = 50 cm/s Câu 83: Đặc điểm giống sóng sóng điện từ A gồm sóng ngang sóng dọc B truyền nhờ lực liên kết phần tử môi trường C truyền chân khơng D q trình truyền pha dao động Câu 84: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn dao động khơng khí A trọng lực tác dụng lên vật B lực cản mơi trường C dây treo có khối lượng đáng kể D lực căng dây treo Câu 85: Biểu thức quan hệ biên độ A, li độ x tần số góc ω chất điểm dao động điều hoà thời điểm t A A = v + x2 B A = x + ω v C A = v + ω x D A = x + v2 ω2 ω2 Câu 86: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(2πt - π) cm Tại thời điểm pha dao động 1/6 lần độ biến thiên pha chu kỳ, tốc độ vật A 12 3π cm/s B 3π cm/s C 6π cm/s D 12π cm/s Câu 87: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1πA Chu kì dao động điện từ tự mạch 10 −3 10 −6 s C 4.10 −7 s D s 3 Câu 88: Đại lượng không ảnh hưởng đến lượng sóng điểm A Biên độ dao động phần tử môi trường B tần số nguồn sóng C Vận tốc dao động cực đại phân tử môi trường D Vận tốc truyền pha Câu 89: Khi cường độ âm tăng lên 1000 lần mức cường độ âm tăng thêm Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A 4.10 −5 s B Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 A 10 dB B 30 dB C 10 10 dB D 100 dB Câu 90: Trong dao động điều hòa thì: A Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian có biên độ B Lực phục hồi lực đàn hồi C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Gia tốc ln hướng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 91: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau ĐÚNG? A Khi vật qua vị trí cân có vận tốc cực đại, gia tốc B Khi vật qua vị trí cân có vận tốc gia tốc cực đại C Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc D Khi vật qua vị trí biên động Câu 92: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình A 27,3 cm/s B 28,0 cm/s C 27,0 cm/s D 26,7 cm/s Câu 93: Chọn phát biểu ? Sóng dọc: A Chỉ truyền chất rắn B Truyền chất rắn, chất lỏng chất khí C Truyền chất rắn, chất lỏng, chất khí chân khơng D Khơng truyền chất rắn Câu 94: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp m có sóng qua trước mặt trọng s tốc độ truyền sóng mặt nước là: A 3,2 m/s B 1,25 m/s C 2,5 m/s D m/s Câu 95: Chọn phát biểu SAI: Đối với dòng điện xoay chiều chu kì: A Dòng điện đổi chiều lần chu kì B Cường độ dòng điện hai lần đạt giá trị cực đại chu kì C Điện lượng trung bình tải qua mạch khơng D Nhiệt lượng tỏa mạch triệt tiêu Câu 96: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần rơto nam châm điện có 10 cặp cực Để phát dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz vận tốc góc rơto phải bằng: A 300 vòng/phút B 500 vòng/phút C 000 vòng /phút D 1500 vòng/phút Câu 97: Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hồ L C khơng đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hồ B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch phụ thuộc vào điện tích tụ điện Câu 98: Tần số sóng ngắn có bước sóng 25 m Biết tốc độ truyền sóng điện từ 3.108m/s A 12Hz B 12 MHz C 120 Hz D 120 MHz Câu 99: Phát biểu sau không đúng? A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác C Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính D Khi chiếu chùm ánh sáng mặt trời qua cặp hai mơi trường suốt tia tím bị lệch phía mặt phân cách hai mơi trường nhiều tia đỏ Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa luyện thi PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 100: Phát biểu sau không đúng? Cho chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím A Ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính B Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ thu quang phổ liên tục C Mỗi chùm ánh sáng có bước sóng xác định D Ánh sáng tím bị lệch phía đáy lăng kính nhiều nên chiết suất lăng kính lớn Câu 101: Hai khe Iâng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A vân sáng bậc B vân sáng bậc C vân tối thứ D vân tối thứ Câu 102: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng chiêu hai khe ánh sáng đơn sắc có λ = 0, µm Khoảng cách ngắn vân sáng bậc ba vân tối thứ sáu 3mm Khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Khoảng cách hai khe bằng: A 0,714mm B 1mm C 1,52mm D 2mm Câu 103: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng,chiếu vào khe S đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490µm λ2 Trên quan sát khoảng rộng đếm 57 vân sáng, có vân sáng màu với vân trung tâm vân nằm ngồi khoảng rộng Biết khoảng rộng số vân sáng đơn sắc λ1 nhiều số vân sáng λ2 vân Bước sóng λ2 : A 0,551µm B 0,542µm C 0,560µm D 0,550µm Câu 104: Phát biểu sau đóng? A Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khái kim loại nhúng kim loại vào dung dịch Câu 105: Giới hạn quang điện niken 248nm, cơng êlectron khái niken ? A eV B 50 eV C 5,5 eV D 0,5 eV Câu 106: Tia laze khơng có đặc tính dươí ? A Độ đơn sắc cao B Độ định hướng cao C cường độ lớn D cơng suất lớn Câu 107: Tìm phát biểu sai lực hạt nhân: A lực hút B thuộc loại lực tương tác mạnh C có trị số lớn lực đẩy culơng proton D lực hút nuclôn gần lực đẩy nuclôn xa CHÚC CÁC EM THI TỐT, ĐẠT ĐIỂM SỐ CAO NHẤT TRONG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH ! Tham gia khóa PEN-C; PEN-I; PEN-M – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Để tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! ... Cho khối lượng: hạt nhân 37 17 Cl, nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; 1,0 073 u Năng 37 lượng liên kết riêng hạt nhân Cl (tính MeV/nuclơn) A 8,2532 B 9, 278 2 C 8,5 975 D 7, 3680 Câu 65: Cường độ dòng... khơng thời điểm t = 7. 10 7 s Phương trình dao động điện tích tụ A q = qocos (1 07 t/3 + π/3) (C) B q = qocos (1 07 t/3 – π/3) (C) C q = qocos (1 07 t/6 + π/3) (C) D q = qocos (1 07 t/6 – π/3) (C) Câu... Lyhung95 n D n 234,99 u, prôtôn 1,0 073 u nơtron 1,00 87 u 235 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân U A 7, 63 MeV/nuclôn B 8 ,71 MeV/nuclôn C 7, 95 MeV/nuclôn D 6 ,73 MeV/nuclôn Câu 43: Độ lệch pha hai
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM , 500 CAU HOI TRONG TAM PHAN 7 DIEM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn