Thuyet minh cay xanh

8 41 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2020, 09:28

Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh Công ty cp xây dựng Tư vấn giao thông quảng ninh ĐC-BS/HL-qnteco CNG HềA X HI CH NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc      -Quảng Ninh, ngày tháng nm 2019 Thuyết minh điều chỉnh dự án Mở rộng tuyến đường bao biển núi thơ (đường trần quốc nghiễn) đoạn từ vincom đến đường rẽ cảng bến đoan, thành phố hạ long Chương Giới thiệu chung I TÊN DỰ ÁN, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC Tên dự án: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long Nhóm dự án: dự án nhóm B Địa điểm xây dựng: Phường Bạch Đằng, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chủ đầu tư: UBND thành phố Hạ Long Quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng - Địa chỉ: Số 43, Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: (+84 203) 3825340 - Fax: (+84 203) 3825340 Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh - Địa chỉ: Tổ – Khu – Đường Cái Lân – Phường Bãi Cháy – TP Hạ Long - Điện thoại: 0203.3849840 - 0202.3511195 Nội dung quy mô đầu tư phê duyệt: - Phần cầu làm mới: Mở rộng cầu Bài Thơ cầu Bài Thơ theo quy hoạch, quy mơ mặt cắt ngang cầu B=9+1+5=15m (trong phần xe chạy 9m, vỉa hè phía biển 5m vỉa hè phía cầu trạng 1m); chiều dài cầu Bài Thơ L1=389,67m; chiều dài cầu Thut minh ®iỊu chØnh ThiÕt kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Bài Thơ L2=370,8m; cầu Thơ cầu Bài Thơ trạng thu hẹp vỉa hè phía biển để mở rộng mặt đường xe chạy từ 7m thành 9m - Phần đường dẫn hai đầu cầu: Cạp mở rộng phía biển theo quy hoạch; chiều dài L=344,14m; quy mô mặt cắt ngang sau: o Bề rộng đường Bn = 15,0m+12.5m = 27,5m (trong 12,50m phần đường trạng, 15,0m phần cạp mở rộng) o Bề rộng mặt đường Bm = (7.0+1.75)m+9,0m (trong 7,0m phần mặt đường trạng, 1,75m phần mặt đường cạp mở rộng mặt đường trạng, 9,0m mặt đường làm mới) o Bề rộng vỉa hè phía biển Bvh = 5m, phía bờ Bvh = 2.25m o Bề rộng giải phân cách Bpc = 2.25m - Tải trọng trục thiết kế P=10T, cơng trình tuyến tính tốn với tải trọng hoạt tải HL-93 - Các cơng trình phụ trợ: Hệ thống an tồn giao thơng đường bộ: Trên tuyến, toàn hệ thống tường hộ lan, lan can, biển báo, sơn mặt đường thiết kế đảm bảo an tồn giao thơng theo theo quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41: 2016/BGTVT II CĂN CỨ PHÁP LÝ: - Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; - Căn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Căn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Thơng tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Căn Quyết định số 9351/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 UBND thành phố Hạ Long việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long; - Căn Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 UBND thành phố Hạ Long việc phê duyệt Thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn cơng trình: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long Hạng mục: Xây dựng, cải tạo cầu Bài Thơ số 1, cầu Bài Thơ số đường dẫn - Căn Quyết định số 4871/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 UBND thành phố Hạ Long việc phê duyệt Thiết kế vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Xây dựng, cải tạo cầu Bài Thơ số 1, cầu Bài Thơ số đường dẫn thuộc dự án: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long; - Căn Quyết định số 6056/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 UBND thành phố Hạ Long việc phê duyệt Thiết kế vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung (lần 2) hạng mục: Xây dựng, cải tạo cầu Bài Thơ số 1, cầu Bài Thơ số đường dẫn thuộc dự án: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long; - Căn Quyết định số 4624/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 UBND thành phố Hạ Long việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt điều chỉnh tỷ lệ 1/500 cơng trình: Mở rộng tuyến đường bao biển Núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long; - Hồ sơ thiết kế vẽ thiết kế thi cơng, cơng trình Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh lập, UBND thành phố Hạ Long phê duyệt - Căn văn số: 8197/UBND ngày 28/9/2018 UBND thành phố Hạ Long “ V/v chấp thuận vị trí làm bến cá tạm để di chuyển tạm thời bến cá Bạch Đằng” - Căn vào văn số: 10956/UBND ngày 28/12/2018 UBND thành phố Hạ Long “V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công xây dựng cơng trình Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan” - Căn vào văn số: 4264/UBND ngày 14/6/2019 UBND thành phố Hạ Long “V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan” - Căn vào văn số: 4297/UBND ngày 17/6/2019 UBND thành phố Hạ Long “V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình Mở rộng rộng Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh tuyn ng bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan” - Căn vào văn số: 4640/UBND ngày 25/6/2019 UBND thành phố Hạ Long “V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan” - Căn vào biên xử lý trường ngày 30/01/2019 “V/v kiểm tra cao độ tự nhiên trước thi cơng cọc khoan nhồi Bến cá thuộc cơng trình: Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long” - Căn vào biên xử lý trường ngày 02/05/2019 “V/v kiểm tra cao độ sau nạo vét Bến cá thuộc cơng trình: Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long” - Biên làm việc Ngày 25/6/2019 cơng trình: Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long - Căn vào biên xử lý trường ngày 28/06/2019 “V/v kiểm tra trường bến cá thuộc cơng trình: Mở rộng rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long” III QUY MÔ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN: - Phần cầu mới: thay đổi chiều rộng phần xe chạy, mặt cắt ngang cầu sau điều chỉnh B=11,0+1,0+3,0=15m (trong phần xe chạy 11m, vỉa hè phía biển 3m, vỉa hè phía cầu trạng 1m) - Phần cầu trạng: thay đổi thu hẹp vỉa hè phía biển để mở rộng mặt đường xe chạy từ 7m thành 10.25m - Phần đường dẫn hai đầu cầu: Cạp mở rộng phía biển theo quy hoạch; chiều dài L=344,14m; quy mô mặt cắt ngang sau: o Bề rộng đường Bn = 15,0m+12.5m = 27,5m (trong 12,50m phần đường trạng, 15,0m phần cạp mở rộng) o Bề rộng mặt đường Bm = (7.0+1.75)m+9,0m (trong 7,0m phần mặt đường trạng, 1,75m phần mặt đường cạp mở rộng mặt đường trạng, 9,0m mặt đường làm mới) o Bề rộng vỉa hè phía biển Bh = 5m, phía bờ Bvh = 2.25m o Bề rộng giải phân cách Bpc = 2.25m IV NỘI DUNG HỒ SƠ: - Thuyết minh điều chỉnh dự án: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long gồm chương sau: - Chương 1: Giới thiệu dự án - Chương 2: Quy mô nội dung điều chỉnh bổ sung - Chương 3: Dự toán điều chỉnh - Chương 4: Kết luận v kin ngh Chương Quy mô ĐIềU CHỉNH Và GIảI PHáP Xử Lý I Cu Bi Th 1, cầu Bài Thơ 2: Các nội dung điều chỉnh cầu Bài Thơ 1, cầu Bài Thơ trạng: - Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố trụ bổ sung lỗ khoan địa chất so với bước thiết kế vẽ thi công Cụ thể: o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố M1 cầu Bài Thơ 1:BT1-M1-1 từ 47m thành 44,5m; BT1-M1-4 từ 46,5m thành 44,5m; BT1-M1-5 từ 46,5m thành 37m o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố M2 cầu Bài Thơ 1: BT1-M2-1 từ 17,5m thành 18,5m o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi trụ T1 cầu Bài Thơi 1: BT1-T1-2 từ 19,5m thành 32m; Bt1-T1-3 từ 17,5m thành 18,5m o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi trụ T18: BT1-T18-1 từ 25,5m thành 18,5m Thut minh ®iỊu chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh - iu chnh lng ct thép bệ cọc BT1-M2 theo thực tế thi công - Điều chỉnh bổ sung khối lượng vữa đá kê gối dầm - Điều chỉnh thay đổi loại khe co giãn lược dạng bu lông thành khe co giãn lược dạng neo cho khe co giãn cầu Bài Thơ bổ sung thay khe co giãn lược dạng neo cầu Bài Thơ trạng - Điều chỉnh thu hẹp chiều rộng vỉa hè cầu Thơ phía biển 2m đảm bảo chiều rộng phần xe chạy 11m theo quy hoạch, mặt cắt ngang sau điều chỉnh B=11+3+2=15m Bổ sung khối lượng phá dỡ 2m gờ chắn đất hệ thống nước vỉa hè phía biển - Điều chỉnh thu hẹp chiều rộng vỉa hè cầu Bài Thơ trạng phía biển 2,5m đảm bảo chiều rộng phần xe chạy 10,25m - Điều chỉnh bổ sung khối lượng tẩy gỉ toàn lan can cầu Bài Thơ biện trạng; Điều chỉnh bổ sung khối lượng tháo dỡ, lắp dựng lan can cầu Bài Thơ trạng phía phải tuyến; Bổ sung 46m gờ lan can BTCT chữ L lan can phạm vi phải tuyến đầu cầu Bài Thơ trạng (trước chợ Hạ Long) - Bổ sung khối lượng sơn cầu phạm vi gờ lan can mặt cầu, mặt ngồi (nhìn từ biển) dầm mặt cầu - Bổ sung khối lượng thử tải cọc PDA cọc D1000 mố BT1-M2 cọc D1500 trụ BT1-T6 - Bổ sung khối lượng lắp chắn rác cầu Bài Thơ trạng theo thực tế thi công (55 cái) - Điều chỉnh phá bỏ gờ lan can BTCT tiếp giáp cầu Bài Thơ cầu Bài Thơ trạng Bổ sung khối lượng cao su băng tải rộng 1m, dày 1cm lót khe hở hai cầu, đổ đất trồng xanh bên su Các nội dung điều chỉnh cầu Bài Thơ 2, cầu Bài Thơ trạng: - Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố trụ bổ sung lỗ khoan địa chất so với bước thiết kế vẽ thi công Cụ thể: o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố M1 cầu Bài Thơ 2:BT2-M1-1 từ 19,5m thành 20,5m; BT2-M1-4 từ 19m thành 20m; BT2-M1-5 từ 18,5m thành 19,5m; BT2-M1-6 từ 19m thành 22m; BT2-M1-7 từ 19m thành 22m o Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi mố M2 cầu Bài Thơ 2: BT2-M2-1 từ 15m thành 16m; BT2-M2-2 từ 15m thành 25m; BT2-M2-3 từ 15m thành 20,5m; BT2-M2-4 từ 15m thành 16m; BT2-M2-5 từ 15m thành 24m; BT2M2-6 từ 15m thành 16m; BT2-M2-7 từ 15m thành 22m - Điều chỉnh cao độ đáy bệ BT2-M1 từ -2,77m thành -1,77m phù hợp với thực tế địa chất phạm vi mố BT2-M1 - Điều chỉnh cao độ đáy bệ BT2-M2 từ -2,98m thành -1,98m phù hợp với thực tế địa chất phạm vi mố BT2-M2 - Điều chỉnh thu hẹp chiều rộng vỉa hè cầu Thơ phía biển 2m đảm bảo chiều rộng phần xe chạy 11m theo quy hoạch, mặt cắt ngang sau điều chỉnh B=11+3+2=15m - Điều chỉnh thu hẹp chiều rộng vỉa hè cầu Bài Thơ trạng phía biển 2,5m đảm bảo chiều rộng phần xe chạy 10,25m Bổ sung khối lượng 02 độ BTCT kích thước 2,8mx4,6mx0,35m phần vỉa hè thu hẹp chuyển thành phần đường xe chạy trước mố cầu Bài Thơ trạng - Điều chỉnh bổ sung khối lượng tẩy gỉ toàn lan can cầu Bài Thơ biện trạng; Điều chỉnh bổ sung khối lượng tháo dỡ, lắp dựng lan can cầu Bài Thơ trạng phía phải tuyến; - Điều chỉnh bổ sung khối lượng thay 05 khe co giãn lượng dạng neo cầu Bài Thơ trạng - Bổ sung khối lượng sơn cầu phạm vi gờ lan can mặt cầu, mặt ngồi (nhìn từ biển) dầm mặt cầu - Bổ sung khối lượng lắp chắn rác cầu Bài Thơ trạng theo thực tế thi công (68 cái) II Đường dẫn số 1, đường dẫn số 2: II.1 Các nội dung điều chỉnh phần kè - Bổ sung khối lượng sơn gờ lan can phạm vi đường dẫn số đường dẫn số - Bổ sung cống hộp 2,5x2,5m lý trình Km 0+132,57 đường dẫn số cầu Bài Thơ 1, đấu nối vào cống trạng phù hợp theo mặt quy hoạch - Điều chỉnh đoạn kè đầu tuyến từ kè BTCT cọc khoan nhồi D800 thành kết cấu kè cọc ván BTCT dự ứng lực SW600, đảm bảo đồng quy hoạch dự án tiếp giáp (đường Trần Quốc Nghiễn) Đoạn Km0+110.3 đến Km0+160.98m điều chỉnh đoạn kè BTCT móng cọc khoan nhồi D800 thành kết cấu kè cọc dự ứng lực SW600, chiều dài đoạn kè điều chỉnh L = 51m Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh - B sung đoạn kè 50m BTCT từ Km0+173.98m đến Km0+224.58m hệ cọc khoan nhồi D800 phạm vi bến cá cũ thuộc đường dẫn số Kết cấu: Tường kè, móng kè thiết kế BTCT 35Mpa đá 1x2 Bê tơng lót móng 10Mpa, đặt hệ cọc khoan nhồi D800 ngàm vào đá gốc - Bổ sung đoạn kè BTCT từ Km 0+173.98m đến Km0+224.58m L=71,3m, đoạn kè bổ sung nối tiếp đơn nguyên kè ĐN1 đơn nguyên ĐN2 đường dẫn số Kết cấu tường kè, móng kè BTCT 35Mpa đá 1x2, bê tơng lót móng 10Mpa, đặt hệ cọc khoan nhồi D800 ngàm cào đá gốc - Bổ sung xây dựng sàn tam giác cầu Bài Thơ 2(phạm vi từ trụ T7 đến mố M2 cầu Bài Thơ 2), kết cấu sàn bê tông cốt thép cọc khoan nhồi D800, bên sàn trồng xanh tạo cảnh quan khu vực - Điều chỉnh không xây dựng bến cá đầu cầu Bài Thơ theo thiết kế duyệt Thanh thải hạng mục thi công bến trạng gồm: 30 cọc khoan D800 thi công cao độ mặt đất tự nhiên; thải tồn kết cấu bê tơng, đá xây, cát lòng bến đến cao độ -2,86m - Điều chỉnh không xây dựng bến cá đầu cầu Bài Thơ theo thiết kế duyệt Thanh thải hạng mục thi công bến trạng gồm: 30 cọc khoan D800 thi công cao độ mặt đất tự nhiên; thải toàn kết cấu bê tơng, đá xây, cát lòng bến đến cao độ -2,86m - Bổ sung bê tông tạo phằng bệ phản áp dày 20cm với kết cấu BT M300 đá 2x4 dày 20cm từ Km0+615.59m- Km0+830.88m II.2 Các nội dung điều chỉnh phần đường dấn số đường dẫn số Trắc dọc: -Trắc dọc điều chỉnh Km0+ 110.30m đến Km0+221.80m đảm bảo đấu nối dự án cải tạo chỉnh trạng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn Trắc ngang: - Điều chỉnh toàn cắt ngang theo quy mô bên trái tuyến B làn=3x3.5=10.5m; bên phải tuyến B làn=3x3.25m=9.75m; dải an toàn 4x0.25m; B dải phân cách B dcp=1.75m; Bề rộng vỉa hè trái =3.0m; bề rộng vỉa hè phải =1.75m Nền đường: - Bổ sung xử lý đường đất yếu thay vật liệu đá mạt thi công xuất đất yếu Cụ thể vị trớ theo bng sau: Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh STT STT Bảng thống kê vị trí xử lý đất yếu thay đá mạt đường dẫn số Lý trình Chiều dài Vị trí (m) Từ §Õn Km0+615.59 Km0+830.88 215.29 Tr¸I tun H xư lý tõ đáy kết cấu áo đường H=0.5m Bảng thống kê vị trí xử lý đất yếu thay đá mạt phạm vi hoàn trả bến đoan Lý trình H xử lý từ đáy Chiều dài Vị trí kết cấu áo (m) Từ Đến đường Km0+0.00 Km0+218.11 218.11 TuyÕn nh¸nh sè H=1.5m - Điều chỉnh đào xử lý đường thay đường K95 dày 30cm vị trí cạp mở rộng làm Kết cấu áo đường : - Điều chỉnh kết cấu áo đường phạm vi đắp đá mạt xử lý đất yếu thành BTN C12.5 dày 5cm, BTN C19 dày 7cm; Bê tông M250 đá 2x4 dày 24cm - Kết cấu áo đường duyệt Eyc=140m: BTN C12.5 dày 5cm; BTN C19 dày 7cm; Cấp phối đá dăm loại dày 36cm chia thành lớp Hệ thống thoát nước - Điều chỉnh nối dài cống hộp KĐ 2.5x2.5 Km0+132.57m ( đối diện Vimcom) với chiều dài nối cống L=10.00m - Bổ sung cống tròn D500 nước dọc đường Km0+132.57 đến Km0+207.75m bên trái tuyến đấu nối vào cống hộp ngang đường Km0+132.57 thoát nước biển thước 960x530, bo viền mép góc đậy giằng đỉnh hố thu khung thép dày 5÷8mm mạ kẽm; Vỉa hè, rãnh tam giác - Giữ nguyên kết cấu duyệt Cây xanh - Dải phân cách 01: Đổ đất màu chiều sâu h= 40cm; bên bồn trồng khóm Nga My (h= 2.2- 2.5m) với mật độ cây/ khóm với khoảng cách 3.5m/ khóm Trong lòng bồn trồng bở viền Bạch Trinh Biển (h= 0.2- 0.03m) với bề rộng B= 0.25m Bên bờ viền trồng thảm Huỳnh Anh (h= 0.2- 0.3m) - Dải phân cách 02: Đổ đất màu chiều sâu h= 40cm; bên bồn trồng khóm Nga My (h=2.2- 2.5m) với mật độ cây/ khóm với khoảng cách 3.5m/ khóm Trong lòng bồn trồng bờ viền Bạch Trinh Biển (h= 0.2- 0.03m) với bề rộng B= 0.25m Bên bờ viền trồng thảm Huỳnh Anh (h= 0.2- 0.3m) - Dải phân cách 03: Đổ đất màu chiều sâu h= 100cm; bên dải phân cách trồng khóm Chà Là (h= 3- 5m) với mật độ cây/ khóm; khoảng cách 3.5m; khoảng cách khóm 15.6m Trong lòng dải phân cách trồng bở viền Bạch Trinh Biển (h= 0.2- 0.03m) với bề rộng B= 0.25m; bên bờ viền trồng Thảm Huỳnh Anh (h= 0.2- 0.3m) với bề rộng B= 0.7m; trồng thảm Hoàng Yến (h= 0.4- 0.6m) - Bồn hoa:Đổ đất màu với chiều sâu h= 0.6m; bên lòng bồn hoa trồng khóm Nga My( h= 2.2- 2.5m) với mật độ cây/ khóm; trồng khóm/ cụm - Chăm sóc cây: Các Chà Là( h= 3- 5m) Nga My( h= 2.2- 2.5m) tiến hành tưới nước bảo dưỡng 90 ngày; thảm hoa Huỳnh Anh( h= 0.2- 0.3m), thảm hoa Hoàng Yến( h= 0.4- 0.6m), bờ viền Bạch Trinh Biển( h= 0.2- 0.3m) tiến hành tưới nước bảo dưỡng 30 ngày - Bổ sung vị trí hố thu nước trực tiếp từ Km0+615.59 đến Km0+830.88m thay hố ga trạng cạp mở rộng mặt đường theo quy hoạch điều chỉnh - Kết cấu:Hố thu nước trực tiếp: Kích thước lòng hố thu BxLxH=950x1200x1350mm; hố thu cấu tạo bê tông M200 đá 2x4 (thành dày 20cm, móng dày 15cm) lớp đá dăm đệm 2x4 dày 10cm; đậy hố thu gồm tấm; bó vỉa cấu tạo BTCT M250 đá 1x2 dày 10cm, đường kích thước 1400x650 cấu tạo BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm có gắn song chắn rác bng gang kớch Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh  Ch­¬ng - Giá nhiên liệu theo thơng báo giá thời điểm lập hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư theo công bố giá Tập on xng du Petrolimex Tổng mức đầu tư điều chỉnh Tổng mức sau điều chỉnh: Cơ sở lập dự toán điều chỉnh: - Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 381.041.074.000 đồng (Ba trăm tám mươi mốt tỷ không trăm bốn mốt triệu không trăm bẩy mươi tư nghìn đồng) Cụ thể: - Nghị định số 32/2015/NĐCP ngày 25/03/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số: 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây Dựng - Quyết định số: 4999/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Quyết định số: 5000/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc công bố đơn giá xây dựng cơng trình tỉnh Quảng Ninh - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình theo Quyết định số: 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ xây dựng - Văn số: 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố "Định mức dự tốn cơng trình - Phần xây dựng" - Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng việc công bố "Định mức dự tốn cơng trình - Phần xây dựng" (bổ sung) - Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng việc cơng bố "Định mức dự tốn cơng trình - Phần xây dựng" (sửa đổi bổ sung) - Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 25/5/2014 Bộ Xây dựng việc cơng bố "Định mức dự tốn cơng trình - Phần xây dựng" (sửa đổi bổ sung) - Văn số: 1919/SXD-KTXD ngày 14/8/2015 Sở Xây dựng Quảng Ninh việc công bố đơn giá nhân công xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Văn số: 1996/SXD-KTXD ngày 20/8/2015 Sở Xây dựng Quảng Ninh việc công bố đơn giá nhân công xây dựng địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Thông tư số: 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng - Thơng tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự tốn xây dựng - Khối lượng vào hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung công ty cổ phần xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh lp thỏng /201 Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Q 4978/QUBND ngày 28/8/2018 STT Khoản mục chi phí TMĐT 9351/QĐ Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Tổng chi phí xây dựng + thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng TỔNG CỘNG 276,593,476,000 130,141,000 290,705,677,000 3,905,919,000 4,104,236,000 QĐ 6056/QĐUBND ngày 06/08/2019 8,454,988,000 119,369,000 182,798,000 259,777,000 9,016,932,000 276,723,617,000 12,201,689,000 16,001,753,000 41,167,022,000 350,000,000,000 QĐ PHAO 275,150,458 25,434,000 24,483,000 16,253,000 341,320,000 QĐ 7624/QĐUBND ngày 16/11/2018 (ĐIỆN) QĐ 4871/QĐUBND ngày 08/07/2019 9,697,145,954 (998,262,000) 850,318,353 16,441,445,000 123,843,368 560,907,274 (14,094,000) 176,988,000 13,228,483,000 624,302,987 (15,486,000) 12,520,159,000 1,143,482,088 337,000,000,000 13,000,000,000 (850,854,000) DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH 308,134,699,412 850,318,353 TMĐT ĐIỀU CHỈNH 33,519,031,000 4,358,788,368 473,228,000 14,097,076,987 5,156,243,088 1,239,967,226 17,386,621,274 349,983,747,482 TMĐT SAU ĐIỀU CHỈNH 341,653,730,412 850,318,353 342,504,048,765 4,832,016,368 981,343,329 18,367,964,603 36,213,570,000 381,041,074,000 15,337,044,213 - Giá trị điều chỉnh, bổ sung: 36,213,570,000 đồng  Ch­¬ng Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh Kết luận kiến nghị Quy mô nội dung điều chỉnh: - Vận tốc, tải trọng thiết kế, hướng tuyến, trắc dọc giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế phê duyệt - Quy mô mặt cắt ngang cầu thay đổi thu hẹp vỉa hè cầu từ 5m thành 3m đảm bảo chiều rộng phần xe chạy 11m, thay đổi thu hẹp vỉa hè phía biển cầu trạng đảm bảo chiều rộng phần xe chạy từ 7m thành 10,25m  Điều chỉnh hệ thống thoát nước phù hợp với chiều rộng phần xe chạy;  Điều chỉnh hệ thống an tồn giao thơng, biển báo, vạch sơn phù hợp với QCVN 41:2016 - Bổ sung kè BTCT hệ cọc khoan nhồi D800 chiều dài 50m phạm vi bến cá cũ, chiều dài 71,3m phạm vi trước mố M2 cầu Bài Thơ - Bổ sung sàn BTCT hệ cọc khoan nhồi D800 phạm vi tiếp giáp cầu Bài Thơ cầu Bài Thơ cũ, phía sàn tổ chức trồng xanh tạo cảnh quan khu vực - Điều chỉnh chiều dài cọc khoan nhồi vị trí bổ sung lỗ khoan địa chất so với bước thiết kế vẽ thi công - Điều chỉnh thay đổi loại khe co giãn lược dạng neo cầu Bài Thơ mới, thay khe co giãn cầu Bài Thơ trạng cầu Bài Thơ trạng ThuyÕt minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng tư vấn giao thông Quảng Ninh Tng mc đầu tư sau điều chỉnh: 381.041.074.000 đồng (Ba trăm tám mươi mốt tỷ không trăm bốn mốt triệu không trăm bẩy mươi tư nghìn đồng) Trên nội dung hồ sơ điều chỉnh dự án: Mở rộng tuyến đường bao biển núi Bài Thơ (đường Trần Quốc Nghiễn) đoạn từ Vincom đến đường rẽ cảng Bến Đoan, thành phố Hạ Long Kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận Hạ Long, tháng 10 năm 2019 o0o Công ty Cp xây dựng tư vấn Giao thông quảng ninh Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh ... trình Mở rộng rộng Thut minh ®iỊu chØnh ThiÕt kÕ vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng... 25,5m thành 18,5m Thuyết minh điều chỉnh Thiết kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng... điều chỉnh L = 51m Thut minh ®iỊu chØnh ThiÕt kế vẽ thi công : Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ Hạng mục : Đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước, xanh Công ty CP xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh cay xanh, Thuyet minh cay xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn