(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

71 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2020, 21:33

(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ(Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ NGÀ Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LỢN ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ NGÀ Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LỢN ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: Chăn nuôi Thú y K46 - CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y 2014 - 2018 TS Dương Thị Hồng Duyên Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong q trình hướng tới thành cơng người ln có giúp đỡ, hỗ trợ người xung quanh Và để có kết ngày hơm ngồi cố gắng nỗ lực thân, em nhận bảo giúp đỡ thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ nhiệt tình trại chăn ni Đặng Đình Dũng Vì em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Bán giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa quý thầy Khoa Chăn ni Thú y tận tình truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn trại chăn ni Đặng Đình Dũng - huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện giúp đỡ bảo nhiều kiến thức thực tế, giúp em hồn thành tốt q trình thực tập trại Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Dương Thị Hồng Duyên động viên, giúp đỡ hướng dẫn bảo em tận tình suốt trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Và cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người ln bên ủng hộ em giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nông Thị Ngà năm 2018 ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v Phần MỞ ĐẦU v 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện sở 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.2 Những hiểu biết quy trình ni dưỡng chăm sóc lợn nái sinh sản 10 2.2.3 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 19 2.2.4 Một số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản 23 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 35 2.3.1 Các nghiên cứu nước 35 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 37 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 39 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian thực 39 3.2 Nội dung thực 39 3.3 Các tiêu phương pháp thực 39 3.3.1 Các tiêu thực 39 iii 3.3.2 Phương pháp thực 39 3.3.3 Phương pháp xác định tiêu theo dõi 40 Phần KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 Tình hình chăn ni lợn trang trại Đặng Đình Dũng, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ qua năm 2016 - 2017 41 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn trang trại 42 4.2.1 Kết q trình chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản trại 42 4.2.2 Thực chăm sóc, ni dưỡng lợn 45 4.3 Kết thực quy trình vệ sinh phòng bệnh cho đàn lợn trang trại 47 4.3.1 Kết thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 47 4.3.2 Kết phòng bệnh thuốc vắc xin cho lợn nái lợn 49 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng 50 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng 50 4.4.2 Kết điều trị bệnh lợn nái sinh sản lợn theo mẹ 52 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Tồn 56 5.3 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Những biểu lợn nái đẻ 12 Bảng 4.1 Quy mơ chăn ni trại Đặng Đình Dũng năm gần (2016 - 2017 ) 41 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái lợn theo mẹ trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 42 Bảng 4.3 Kết thực thao tác đỡ đẻ cho lợn trang trại 44 Bảng 4.4 Kết thực thao tác xử lý đàn lợn 46 Bảng 4.5 Lịch sát trùng trại lợn nái 48 Bảng 4.6 Kết tiêm thuốc vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn trang trại 49 Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại 51 Bảng 4.8 Kết trực tiếp điều trị bệnh đàn nái sinh sản lợn theo mẹ trại 53 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADN: Deoxyribonucleic acid ARN: Ribonucleic acid Cs: Cộng E coli Escherichia Coli Kg: Kilogam LMLM: Lở mồm long móng M: Mét MMA: Metritis Mastitis Agalactia Ml: Mililit Mg: Miligam Nxb: Nhà xuất TT: Thể Trọng Tr: Trang Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm Đảng Nhà nước, ngành chăn ni ngày phát triển có chăn ni lợn Chăn ni lợn chuyển từ loại hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn ni lợn phát triển không ngừng chất lượng số lượng Để đạt hiệu kinh tế cao cần đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp kỹ thuật vào cải thiện giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng Đặc biệt trọng đến công tác giống, giống tốt vật ni tăng trọng nhanh, khả tận dụng thức ăn tốt, thích nghi chống chịu bệnh cao Để ngành chăn nuôi lợn phát triển nước ta, khâu quan trọng góp phần định đến thành cơng ngành chăn nuôi lợn chăn nuôi lợn nái Đặc biệt việc chăn nuôi lợn nái nước ta để có đàn ni thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại việc phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái nuôi trang trại bệnh xảy nhiều, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nước ta kém, đặc biệt bệnh như: viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó bại liệt sau đẻ Các bệnh nhiều yếu tố điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dưỡng kém, thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn, virus gây nên Chính mà việc nghiên cứu quy trình chăm sóc tìm hiểu bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn sở thực tập chúng em thực chuyên đề: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ ni trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề - Nắm qui trình chăm sóc lợn nái sinh sản lợn theo mẹ - Biết cách phòng trị số bệnh hay xảy lợn nái sinh sản 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề - Ðánh giá tình hình chăn ni lợn trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản lợn theo mẹ, hiệu phác đò điều trị bệnh Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện sở 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn ni Đặng Đình Dũng thuộc địa bàn xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Vị trí Phía Đơng giáp huyện Thanh Thủy huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) Phía Tây giáp huyện Yên Lập huyện Tân Sơn Phía Bắc giáp huyện Tam Nơng, n Lập Phía Nam giáp huyện thành phố tỉnh Hòa Bình Đà Bắc, Hòa Bình, Kỳ Sơn Nhìn chung, huyện Thanh Sơn địa điểm hợp lý để mở trang trại chăn ni cách xa khu dân cư, trường học giao thông lại thuận lợi 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Huyện Thanh Sơn nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, điểm bật mùa đơng khơ, lượng mưa ít, gió chủ yếu gió mùa Đơng Bắc; mùa hè nắng, nóng, mưa nhiều, gió chủ yếu gió mùa Đơng Nam Nhiệt độ bình quân 23 độ C, tổng lượng mưa trung bình từ 1.600 - 1.800 mm/năm, độ ẩm khơng khí trung bình hàng năm 85 - 87% Nhìn chung, khí hậu tỉnh Phú Thọ phù hợp cho sinh trưởng phát triển đa dạng hóa loại trồng nơng nghiệp, lâm nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm 2.1.1.3 Tình hình chăn ni, phòng trị bệnh sở * Quá trình thành lập Trại lợn Đặng Đình Dũng nằm địa phận Dốc Đá Bia, xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Đây trại lợn gia công cho công ty 50 Nhưng để tránh stress cho lợn trại em tiến hành tiêm vắc xin phòng suyễn vắc xin còi cọc lúc bên hốc tai lợn Đối với lợn nái, lợn nái chửa 85 - 95 ngày tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng, nái chửa 65 - 75 ngày tiêm vắc xin pest-vac phòng dịch tả Lợn nái nuôi 10 - 15 ngày tiêm vắc xin sảy thai truyền nhiễm, em tiêm 28 Lợn nái 20 - 23 ngày tiêm thuốc tẩy cầu trùng, em tiêm Việc sử dụng vắc xin để phòng bệnh thực nghiêm túc theo lịch tiêm vắc xin công ty Mavin Ausfeed Nhờ mà khả miễn dịch lợn tăng lên, tỷ lệ số nái mắc bệnh sinh sản giảm, số sinh nhiều, lợn đẻ khỏe mạnh bị bệnh, nâng cao hiệu kinh tế 4.4 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng Trong thời gian tháng thực tập trại em tham gia vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh cho đàn lợn nái với anh kỹ sư trại Qua chúng em trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thường gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn bệnh dựa biểu lâm sàng vật * Đẻ khó Triệu chứng: Lợn nái có biểu rặn nhiều lần, rặn mạnh, chí lợn nái rặn căng bụng, cong lưng, chân đạp vào thành chuồng để rặn thai không Khi đưa tay vào đường sinh dục thấy khung xoang chậu hẹp, thai to tư khơng bình thường nằm kẹt trước cửa xoang chậu 51 * Bệnh viêm tử cung Triệu chứng: sau lợn đẻ - ngày, lợn sốt nhẹ 40,5 - 420C, giảm ăn hay bỏ ăn, có dịch nhầy chảy từ âm hộ, màu trắng đục màu phớt vàng Lợn nái bỏ ăn, mệt mỏi * Bệnh viêm vú Triệu chứng: bệnh xảy sau đẻ - - 10 ngày, có đến tháng Viêm vú thường xuất vài vú lan tồn vú, vú có màu hồng, sưng đỏ, sờ vào thấy nóng, cứng, ấn vào lợn nái có phản ứng đau Lợn nái giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5ºC 42ºC kéo dài suốt thời gian viêm Sản lượng sữa giảm, lợn nái thường nằm úp đầu vú xuống sàn, cho bú Vắt sữa vú bị viêm thấy sữa loãng, sữa có cặn cục sữa vón lại, xuất cục casein màu vàng, xanh, lợn có mủ, đơi có máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lệ chết cao từ 30 đến 100% Kết theo dõi tình hình mắc bệnh trình bày bảng 4.7 sau: Bảng 4.7 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Đối tượng Chỉ tiêu theo dõi Tên bệnh Số theo dõi (con) Số mắc bệnh (con) Baị liệt sau đẻ 143 Đẻ khó 143 15 Viêm tử cung 143 35 Viêm vú 143 Lợn Tiêu chảy 1597 627 Bảng 4.7 cho thấy, số lợn mắc bệnh viêm tử cung với tỷ lệ Lợn mẹ Tỷ lệ (%) 1,39 13,86 24,47 1,39 39,26 24,47% Nguyên nhân mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao 52 thời gian đầu thực tập sinh viên chưa có kinh nghiệm, thao tác can thiệp hỗ trợ lợn đẻ trường hợp đẻ khó chưa tốt dẫn tới viêm nhiễm đường sinh dục Lợn đẻ khó vơi tỉ lệ 13,86%, lợn nái vận động, thai không thuận, thai to, sức khỏe lợn mẹ yếu Bệnh viêm vú, sát chiếm tỷ lệ thấp 1,39%, trại thực tốt quy trình chăm sóc, thao tác bấm nanh lợn thực kỹ càng, chuồng lợn mẹ vệ sinh khô Lợn đẻ tiêm bổ sung trợ lực, oxytocin để hỗ trợ thải sản dịch thai nên tỷ lệ mắc bệnh mức thấp Tỷ lệ mắc bệnh bại liệt sau đẻ viêm khớp đàn lợn nái trại 1,39% Nguyên nhân chủ yếu điều kiện nuôi nhốt tập chung vận động, thiếu ánh sáng Một phần yếu tố cá thể lợn hấp thu dinh dưỡng nên gầy yếu, thiếu hụt canxi dẫn tới dễ bị viêm khớp, bại liệt Ngồi q trình sinh đẻ chiều hướng thai khơng bình thường q trình can thiệp hỗ trợ lợn đẻ khó chưa kỹ thuật làm tổn thương dây thần kinh, lợn mẹ tụt giảm canxi huyết thời gian nuôi dẫn tới bại liệt Tỷ lệ lơn bị tiêu chảy chiếm 39,26% Nguyên nhân chủ yếu thây đổi thời tiết lợn mẹ sữa 4.4.2 Kết điều trị bệnh lợn nái sinh sản lợn theo mẹ Công tác điều trị bệnh cho đàn lợn nái lợn trang trại tiến hành dựa nguyên tắc khoa học dẫn chủ trại kĩ sư sở đảm bảo tính kinh tế Kết cơng tác điều trị trình bày bảng 4.8 53 Bảng 4.8 Kết trực tiếp điều trị bệnh đàn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Chỉ tiêu Thuốc điều trị Tên bệnh Viêm tử cung Oxytocin Amoxgen Viêm vú Amoxgen Bệnh bại liệt Calcium Đẻ khó Oxytocin Liều lượng Kết Thời gian Đường dùng Số Số Tỷ lệ tiêm thuốc điều trị khỏi (%) (con) (ngày) (con) 2ml/con 1ml/20 Tiêm bắp - kg TT 1ml/20k Tiêm bắp g TT 40 ml/con Tiêm bắp - 1,5 ml Tiêm bắp 35 33 94,28 50,00 50,00 15 14 93,33 Tiêm bắp 0,5 truyền - Tiêu chảy 627 592 94,41 ml/con xoang Atropin bụng Qua bảng 4.8 cho thấy: 35 mắc bệnh viêm tử cung điều trị Ampicolistin khỏi đạt tỷ lệ 94,28% bệnh phát sớm điều trị kịp thời Có mắc bệnh bại liệt sau sinh điều trị khỏi đạt tỷ lệ khỏi 50% Do lợn mắc bệnh, khả phục hồi xương khó nên khả lại, vận động khả vận động dẫn đến bị hoại tử phần tiếp xúc với sàn chuồng, để lâu lợn mẹ gầy yếu dẫn đến chết Có 15 lợn bị đẻ khó, can thiệp thành cơng 14 con, tỷ lệ khỏi đạt 93,33% Có đẻ khó phải mổ phát muộn, thai q to, ngơi thai khơng thuận, lợn nái không vận động làm cho thai to khó đẻ, lợn mẹ chết Với bệnh bại liệt sau sinh trại dùng calcium với liều 40 ml/con, tiêm bắp, điều trị - ngày kết hợp với kiểm tra thức ăn, hỗ trợ vật trở thường xuyên vệ sinh chuồng để tránh chỗ nằm lâu bị thối loét 54 Những nái sau q trình điều trị khơng có kết tốt trại em thường loại thải theo lịch loại thải công ty, chết trại xử lý nhiệt tận dụng làm nguồn thức ăn cho cá trê lai Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường Những lợn bị tiêu chảy lợn mẹ thay đổi thời tiết làm lợn bị tiêu chảy Với bệnh tiêu chảy lợn trại dùng ampicolistin nước muối sinh lý pha atropin Có 627 mắc bệnh, điều trị khỏi 592 chiếm tỷ lệ 94,41% 55 Phần KẾT LUẬN TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại chăn ni Đặng Đình Dũng, em có số kết luận trại sau : - Về hiệu chăn nuôi trại: + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Do năm giá lợn giảm mạnh nên việc xuất bán lợn bị chậm lại, số lợn không bán phải chuyển sang chuồng thịt để nuôi thương phẩm - Về công tác thú y trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại thực nghiêm ngặt, với giám sát chặt chẽ chủ trại Quy trình phòng bệnh vắc xin trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn đạt an toàn 100% - Những chuyên môn học trại: Qua tháng thực tập trang trại em chủ trang trại truyền đạt kiến thức hướng dẫn thao tác kỹ thuật quy trình chăm sóc ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn Những cơng việc em hướng dẫn thực gồm có: + Đỡ đẻ cho 143 lợn + Mài nanh, bấm số tai, cắt đuôi, tiêm sắt cho uống cầu trùng 1597 an toàn 100% + Thiến lợn đực cho 958 an toàn 100%, mổ hecni cho 38 an toàn 35 chiếm tỷ lệ 92,10% + Tham gia cơng tác vệ sinh phòng bệnh trang trại + Tham gia vào công tác tiêm thuốc vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn Cụ thể tiêm 68 lợn nái, 938 lợn 56 + Tham gia công tác điều trị bệnh cho 35 lợn nái bị viêm tử cung, bị bại liệt sau đẻ, bị viêm vú,can thiệp 15 ca khó đẻ cho đàn lợn nái trang trại Và điều trị cho 958 lợn bị tiêu chảy + Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn nái 5.2 Tồn Do thời gian thực tập giới hạn, quy mô trang trại tương đối nhỏ nên số lượng lợn theo dõi, chăm sóc điều trị hạn chế Nhân lực làm việc trại thiếu nên phải thường xuyên qua lại khu vực chuồng nuôi để hỗ trợ thực công việc, trang trại tiến hành xây dựng thêm nên lượng người từ bên vào trại nhiều nguy màng theo lây lan mầm bệnh cao Lợn sau cai sữa chưa xuất ngay, dẫn đến tượng nuôi nhốt lợn với mật độ cao, không đảm bảo vệ sinh chăm sóc ni dưỡng khơng tốt 5.3 Đề nghị + Cần thực tốt công tác vệ sinh trước, sau đẻ + Trang trại cần phải quản lý người vào trại chặt chẽ hơn, yêu cầu thực công tác vệ sinh sát trùng nghiêm ngặt + Xây dựng tuân thủ phác đồ điều trị khoa học để nâng cao hiệu điều trị đề phòng tượng kháng thuốc xảy + Tăng cường cơng tác quản lý lợn để hạn chế thấp tình trạng lợn chết bị đè rơi xuống gầm + Hướng dẫn cho công nhân chi tiết kỹ thuật chăn nuôi, có cơng nhân + Thực tốt cơng tác mổ hecnia cho lợn + Cần ý tới việc sử dụng nước chuồng để chuồng khô làm giảm tỷ lệ lợn theo mẹ mắc bệnh tiêu chảy 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bilkei (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội Lê Xuân Cương (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Điền (2015), Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ Ngô Đức (2018), Bệnh bại liệt heo nái, Báo Nông Nghiệp Việt Nam Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn (2001), Giáo trình thức ăn dinh dưỡng học gia súc - gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Liễu Kiều (2018), Bệnh thường gặp heo nái sau sinh, Trung tâm khuyến nông TP.HCM 12 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập II, Nxb Nông nghiệp, Trang 44 - 52 58 13 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Văn Năm (2009), Hướng dẫn điều trị số bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp 17 Nguyễn Tài Năng, Phạm Đức Chương, Cao Văn, Nguyễn Thị Quyên (2016), Giáo trình Dược lý học thú y, Nxb Đại học Hùng Vương 18 Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính (2016), Giáo trình chẩn đốn bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Như Pho (2002), ”Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng MMA xuất sinh sản heo nái”, Khoa học kỹ thuật thú y, tập IX (số 1), Tr 60 - 65 20 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 22 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đoàn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vắc xin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Tr 324 - 325 23 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thương, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn ni theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 24 Hồng Tồn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 59 25 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn ni phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 26 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010),” Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập 17 27 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 28 Trekaxova A.V, Đaninko L.M, Ponomareva M.I, Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng nước 29 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2012), “Animal Model Estimation of Genetic Pamaeters and Response to Selection For Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populations of Large White and Landrace Swine”, Department of Animal Science, December 4, 2012, University of Nebraska, Linciln 68583 - 0908 30 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactation problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 31 Taylor D.J (1995), Pig diseases, 6th edition, Glasgow university 32 Urban V.P., Schnur, V.I Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Hình 1: Thao tác đỡ lợn nái đẻ Hình 3: Buộc rốn cho lợn Hình 2: Thao tác hỗ trợ đỡ đẻ Hình 4: Rắc bột mistra cho lợn sinh Hình 5: Tiêm sắt cho lợn Hình 6: Phối cho lợn Hình 7: Cho lợn uống thuốc Hình 8: Mài nanh cho lợn Hình 9: Cắt cho lơn Hình 10: Tra cám cho lợn Hình 11: Âm hộ lợn nái sưng Hình 12: Lợn bị viêm tử cung đẻ khó Hình 13: Chế phẩm FER - B12 Hình 15: Thuốc nhỏ cầu trùng Hình 14: Kháng sinh Amoxgen Hình 16: Thuốc kích thích cổ tử cung Hình 17: Thuốc Calcium Fort Hình 18: Thuốc Atropin Hình 19: Thuốc acmoxyl Hình 20: Thuốc spectomycin ... Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI LỢN ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng 50 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại lợn Đặng Đình Dũng 50 4.4.2 Kết điều trị. .. dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản lợn theo mẹ, hiệu phác đò điều trị bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, (Khóa luận tốt nghiệp) Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại trại Đặng Đình Dũng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan