Chuyên san Viện Khoa học Thống kê – 30 năm nhìn lại

37 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:09

Chuyên san bao gồm một số bài viết mang tính chất tổng quan về quá trình xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thống kê trên các mặt: nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, quản lý khoa học, tổ chức bộ máy cũng như cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Bên cạnh những bài viết của các cán bộ đã đang công tác tại Viện, chuyên san cũng giới thiệu một số bài viết của lãnh đạo các vụ và cục thống kê địa phương đánh giá tác động của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, cùng một bài mang tính chất hồi ký và cảm tưởng của một số đồng chí nhiều năm gắn bó với Viện nay đang công tác ở cơ quan khác và một số mốc lịch sử trong 30 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thống kê. Lời nói đầu Ngày tháng năm 1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quyết định số 02/TCTK-TCCB thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế (nay Viện Khoa học Thống kê) Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Viện, Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê cho mắt chuyên san “Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường” Chuyên san bao gồm số viết mang tính chất tổng quan trình xây dựng phát triển Viện Khoa học Thống kê mặt: nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, quản lý khoa học, tổ chức máy sở vật chất đội ngũ cán Bên cạnh viết cán công tác Viện, chuyên san giới thiệu số viết lãnh đạo vụ cục thống kê địa phương đánh giá tác động công tác nghiên cứu khoa học việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, mang tính chất hồi ký cảm tưởng số đồng chí nhiều năm gắn bó với Viện công tác quan khác số mốc lịch sử 30 năm xây dựng phát triển Viện Khoa học Thống kê Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê hy vọng chuyên san cung cấp cho bạn đọc ngồi ngành nhìn tổng thể q trình xây dựng phát triển Viện Khoa học Thống kê mặt chưa được, làm sở định hướng cho phát triển sau Trong trình tuyển chọn, biên tập in ấn khơng tránh khỏi sai sót Ban biên tập mong nhận ý kiến đóng góp độc giả Mọi ý kiến xin gửi về: Ban biên tập Thơng tin Khoa học Thống kê 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8343763/ 8344234 Fax: (84-4) 7751356 Email: vienthongke@hn.vnn.vn Ban biên tập Thông tin Khoa học Thống kê Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang Viện khoa học thống kê - 30 năm nhìn lại PGS.TS Tăng Văn Khiên Viện trưởng Viện khoa học thống kê Ngày tháng năm 1976 Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê có Quyết định số 02/TCTK-QĐ thành lập Viện Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế mà ngày có tên gọi Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê (viết gọn Viện Khoa học Thống kê) Kể từ đó, Viện Khoa học Thống kê qua quãng đường gần 30 năm với bao thăng trầm đọng lại Đồng thời, sở, điểm xuất phát Viện tương lai Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện nhìn lại trình xây dựng phát triển Viện Tổ chức máy, đội ngũ cán điều kiện làm việc Viện Viện Khoa học thống kê hình thành sở hợp phận: tổ Toán kinh tế, tổ Tổng kết Phòng Thống kê nước ngồi thuộc Tổng cục Thống kê với tổng số 23 cán bộ, phần lớn có trình độ đại học có phó tiến sĩ Khi thành lập, sở vật chất Viện nghèo nàn, thiếu thiết bị nơi làm việc, phương tiện làm việc chủ yếu số máy tính casio vài máy chữ loại đơn giản, bàn ghế, tủ đựng tài liệu vừa thiếu vừa thơ sơ Viện chưa có trụ sở riêng, nơi làm việc vài phòng cấp không ổn định Năm 1986, Viện Khoa học Thống kê sáp nhập thêm phận Vụ Kỹ thuật Tính tốn - Tổng cục Thống kê đến năm 1989 sáp nhập Trung tâm Thông tin Tư liệu Dân số Sau lần sáp nhập Viện Khoa học Thống kê có phòng trung tâm: Phòng Khoa học Thống kê; Phòng Tin học; Phòng Quản lý, Hành chính, Phòng Thơng tin Khoa học Thống kê Trung tâm Thông tin Tư liệu Dân số với tổng số cán 47 người (đây thời kỳ Viện có nhiều cán nhất, có phó tiến sĩ, thạc sĩ lại cử nhân, kỹ sư trình độ khác Từ năm 1983, Viện Khoa học thống kê trở thành đơn vị nghiệp khoa học mạng lưới viện nghiên cứu Nhà nước Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước (nay Bộ Khoa học Cơng nghệ) cấp kinh phí quỹ lương hoạt động máy quỹ hoạt động khoa học công nghệ Năm 1987 Viện Khoa học Thống kê chuyển 48A Láng Trung (nay 54 Nguyễn Chí Thanh) từ Viện có trụ sở riêng Về phương tiện làm việc, từ năm 1990 Viện có vài máy vi tính 286 Trung tâm Tư liệu Dân số để lại vài máy 386 mua bổ sung thêm từ kinh phí thường xuyên, bàn ghế làm việc tủ tài liệu bổ sung thay dần Đến năm 1992 Viện Khoa học Thống kê lại phòng trung tâm (Phòng Khoa học Thống kê Phòng Tin học hợp lại thành phòng có tên “Phòng Nghiên cứu Khoa học Thống kê Tin học”) Giữa năm 1994 Tổng cục Thống kê định giải thể Trung tâm Tư liệu Thông tin Dân số từ Viện lại phòng Cuối năm 1994, Tổng cục Thống kê có Quyết định 98/TCTK-QĐ ban hành “Điều lệ tổ chức hoạt động Viện Khoa học thống kê” Theo quy định Điều lệ Viện Khoa học Thống kê có cấu tổ chức máy gồm Phòng Nghiên cứu Khoa học Thống kê Tin học, Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê Ngày 30 tháng năm 2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK phê duyệt đề án “Đổi hoạt động khoa học thống kê” Viện Trang - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường Khoa học Thống kê ngày tháng 12 năm 2004 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết định số 870/QĐ-TCTK phê duyệt chức nhiệm vụ Viện Khoa học Thống kê Thực định từ tháng năm 2005 Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo tách thành phòng: Phòng Quản lý Khoa học Đào tạo Phòng Tổ chức Hành Đến tháng năm 2005 biên chế Viện Khoa học Thống kê có 27 người (biên chế Viện giao 26 người) hợp đồng tạp vụ phân bổ theo cấu tổ chức sau: - Lãnh đạo Viện: Viện trưởng Phó Viện trưởng - Phòng Nghiên cứu Thống kê Tin học có Trưởng phòng cán - Phòng Quản lý khoa học đào tạo có Quyền Trưởng phòng cán - Trung tâm thông tin khoa học thống kê có Giám đốc cán - Phòng Tổ chức Hành có Phó Trưởng phòng, thủ quỹ, bảo vệ lái xe, người làm hợp đồng Số cán nghiệp vụ Viện Khoa học thống kê không nhiều song phần lớn đào tạo theo hệ quy từ trường đại học nước thuộc chuyên ngành thống kê kinh tế, toán tin học Hầu hết cán nghiên cứu Viện sử dụng từ đến ngoại ngữ máy tính vào cơng việc chun mơn Hiện nay, Viện Khoa học thống kê có: tiến sĩ; thạc sĩ; nghiên cứu sinh nước cán học cao học nước So với yêu cầu phát triển Viện, cấu cán chưa đồng bộ, thiếu người trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học Năm 1996 Viện Khoa học Thống kê phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị nên có thêm nhiều máy tính, máy phơtơ loại phương tiện làm việc khác Thông tin Khoa học Thống kê Năm 1997, Viện phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa trụ sở, đồng thời hàng năm cấp thêm kinh phí để thường xuyên mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị đổi phương tiện làm việc Đến nay, trụ sở Viện khang trang với phòng làm việc, phòng hội thảo khoa học, hội trường, thư viện, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu triển khai hoạt động khoa học Hoạt động khoa học Trong 30 năm qua Viện Khoa học Thống kê tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học thống kê đạt kết đáng ghi nhận với số lượng đề tài nghiên cứu ngày nhiều, chất lượng nghiên cứu ngày cao có tỷ lệ ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế công tác thống kê ngày tăng Tính đến hết năm 2004, Viện Khoa học Thống kê tổ chức triển khai nghiên cứu 250 đề tài khoa học; có đề tài cấp Nhà nước, lại đề tài cấp Tổng cục cấp sở Những năm đầu thành lập, kinh nghiệm nghiên cứu cán thống kê có hạn chế, song Viện Khoa học Thống kê bám sát phương hướng nhiệm vụ công tác ngành, gắn nghiên cứu khoa học với công tác phương pháp chế độ để xây dựng tổ chức triển khai đề tài khoa học có nội dung phù hợp với yêu cầu công tác thống kê theo chế kế hoạch hoá tập trung Đặc biệt từ năm 1980, sau Hội nghị khoa học thống kê lần thứ nhất, hoạt động nghiên cứu triển khai đẩy lên bước, tiêu biểu Viện Khoa học Thống kê phối hợp với đơn vị Tổng cục, cục thống kê tỉnh, thành phố quan nghiên cứu khoa học khác triển khai nghiên cứu 31 đề tài khoa học; có đề tài cấp Nhà nước Nội dung nghiên cứu đề tài trọng vào công tác hạch toán sở, thống kê cấp Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang huyện, làm sáng tỏ lý luận lẫn thực tiễn phân tích thống kê, nghiên cứu cải tiến phương pháp điều tra điều tra chăn nuôi, hoàn thiện tiêu pháp lệnh phương pháp đánh giá mức độ thực kế hoạch Nhà nước xí nghiệp,… Hoạt động thơng tin khoa học thống kê ý, tờ Thông tin Khoa học Thống kê đời đến năm 1985 có giấy phép xuất thức Từ năm 1986, công tác nghiên cứu khoa học thống kê bám sát yêu cầu đổi công tác thống kê (gồm đổi nội dung, phương pháp hệ thống tổ chức) ngành để xây dựng nội dung nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiên cứu thành công hai đề tài cấp Nhà nước: “Từng bước hồn thiện đại hố hệ thống thông tin thống kê nước ta đến năm 2000” “Những sở lý luận thực tiễn để cải tiến hệ thống hạch toán thống kê phục vụ yêu cầu đổi kinh tế nước ta nay” Kết thực hai đề tài làm sở định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học thống kê khâu công tác ngành, đồng thời làm sở cho việc nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi toàn hoạt động thống kê nước ta từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường theo định hướng XHCN, chuyển từ hệ thống tiêu chủ yếu phục vụ cho lãnh đạo theo chế hành bao cấp sang tiêu phục vụ quản lý theo chế thị trường, phản ánh kết hoạt động hai lĩnh vực sản xuất vật chất dịch vụ Theo định hướng trên, từ năm 1986 đến 1995 Viện Khoa học Thống kê với đơn vị Tổng cục ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu 70 đề tài cấp tổng cục sở, với trọng tâm nghiên cứu chuyển đổi hệ thống tiêu cân đối kinh tế quốc dân (MPS) sang hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), đồng thời bước cải tiến hoàn thiện hệ thống tiêu thống kê theo chuyên ngành theo lĩnh vực, giảm bớt tiêu tác nghiệp, tiêu vật, tăng thêm nhiều tiêu thống kê xã hội, môi trường đặc biệt quan tâm đến tiêu giá trị, tiêu chất lượng phản ánh chiều sâu trình sản xuất xã hội Đã nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hàng loạt bảng danh mục nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nước so sánh quốc tế Các đề tài nghiên cứu phương pháp phương pháp luận thống kê chiếm tỷ trọng ngày tăng đề tài: phương pháp tính tiêu thống kê tổng hợp; phương pháp tính số giá; phương pháp điều tra mẫu nông nghiệp; phương pháp điều tra thuỷ sản; phương pháp lồng ghép tiêu thống kê KHCN vào điều tra doanh nghiệp, phương pháp đánh giá giàu nghèo, phương pháp tính tốn tiêu thống kê so sánh quốc tế,… Một số đề tài hướng vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác thống kê là: ứng dụng tin học vào hệ thống thông tin thống kê công nghiệp; ứng dụng phần mềm SPSS/PC chương trình khác xử lý phân tích số liệu thống kê; quản lý, khai thác tìm kiếm lưu trữ tài liệu phục vụ quản lý khoa học; nghiên cứu ứng dụng công nghệ công tác quản lý cán bộ, quản lý văn phòng Tổng cục Thống kê theo hướng đại hoá,… Một số đề tài nghiên cứu cơng tác tổ chức, cán nhằm hồn thiện tổ chức máy quy trình tuyển chọn cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thực hành đội ngũ cán thống kê điều kiện chế Ngoài đề tài nghiên cứu, từ năm 1990, Viện Khoa học Thống kê thực đổi hoạt động, gắn nghiên cứu khoa học với thực tế, gắn công tác nghiên cứu với Trang - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường công tác điều tra khảo sát thực tế như: Điều tra mẫu xã hội học Lạng Sơn (1992); điều tra thái độ, nhận thức hành vi kế hoạch hố gia đình (1993); điều tra ngun nhân bỏ học học sinh phổ thông (1994); điều tra tiềm lực khoa học công nghệ (1995); khảo sát đánh giá ấn phẩm thông tin giáo dục, truyền thông dân số (1995) Nhiều kết nghiên cứu khoa học bước đưa vào ứng dụng, đặc biệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương án điều tra tiềm lực KHCN” ứng dụng điều tra tiềm lực KHCN, kết điều tra phục vụ kịp thời cho Hội nghị Trung ương II khoá VIII Các đề tài: Nghiên cứu xây dựng danh mục đào tạo, phân loại nghề nghiệp, phân loại thành phần kinh tế hệ thống ngành kinh tế quốc dân ứng dụng việc tổng hợp số liệu thống kê nói chung số liệu Tổng điều tra dân số nói riêng Các đề tài nghiên cứu vụ nghiệp vụ như: Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Thống kê Công nghiệp Xây dựng, Thương mại, Dịch vụ giá cả, Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản,… góp phần cải tiến phương pháp điều tra hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê nghiệp vụ trình đổi công tác thống kê Hoạt động thông tin khoa học thống kê mở rộng, tham gia viết cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê khơng có cán Tổng cục Thống kê mà cục thống kê tỉnh, thành phố, trường đại học số Bộ ngành liên quan Tờ Thông tin Khoa học Thống kê định kỳ tháng số giới thiệu vấn đề phương pháp luận thống kê nước giới, cung cấp nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo triển khai thực tế công tác thống kê Đồng thời Viện Khoa học Thống kê tổ chức thành công Hội nghị khoa học thống kê lần thứ hai vào năm 1986 Thông tin Khoa học Thống kê Công tác quản lý khoa học nhiều hạn chế, chưa tổ chức nghiệm thu đánh giá tất đề tài khoa học hoàn thành, bước đầu cải tiến phương thức triển khai nghiên cứu, tổ chức theo dõi, kiểm tra đôn đốc giám sát trình thực đề tài khoa học Từ năm 1994 1995 bắt đầu thành lập Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết nghiên cứu đề tài khoa học theo quy chế Nhà nước Chuyển sang thời kỳ 1996-2005 công tác thống kê tiếp tục thực nghiệp đổi mình, để có thơng tin ngày phong phú phục vụ có hiệu cho yêu cầu quản lý Nhà nước, yêu cầu sử dụng nhiều đối tượng khác điều kiện đẩy mạnh kinh tế thị trường tăng cường hợp tác quốc tế Gắn liền với u cầu Ngành Thống kê trình Nhà nước nhiều văn quy phạm pháp luật quan trọng Luật Thống kê (năm 2003), Quyết định số 141/2002/QĐTTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 Phê duyệt Định hướng phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03-9-2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thống kê thay cho Nghị định số 23/CP ngày 23-31994 Chính Phủ Thực tế đòi hỏi nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thống kê phải tiếp tục nghiên cứu hồn thiện hệ thống tiêu thống kê, chuẩn hố nội dung thơng tin thống kê, chuẩn hố phương pháp tính tốn, bảng phân loại; tiếp tục cải tiến phương pháp thu thập số liệu thống kê, theo hướng tinh giảm chế độ báo cáo đẩy mạnh điều tra chọn mẫu, xếp lại điều tra thống kê sở xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia; nghiên cứu đưa vào áp dụng tiêu thống kê tổng hợp, tiêu phản ánh chất lượng hiệu quả, tiêu đánh giá Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang chất lượng tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững,…; bước chuyền tải yêu cầu Luật Thống kê, nội dung Định hướng phát triển thống kê vào thực tế sinh động công tác thống kê Từ năm 1996 đến năm 2004, Viện Khoa học Thống kê tổ chức triển khai nghiên cứu hoàn chỉnh đánh giá nghiệm thu 142 đề tài khoa học, có 54 đề tài cấp tổng cục 88 đề tài cấp sở Chia theo chủ đề nghiên cứu, số 142 đề tài khoa học nói nhiều đề tài nghiên cứu xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin hệ thống tiêu thống kê (37 đề tài, chiếm 26,06%), tiếp đến đề tài nghiên cứu ứng dụng tốn tin học cơng tác thống kê (26 đề tài, chiếm 18,3%) đứng vị trí thứ ba đề tài cải tiến chế độ báo cáo, hoàn thiện phương pháp thu thập số liệu (22 đề tài, chiếm 15,49%) đến đề tài nghiên cứu phương pháp tính tiêu thống kê tổng hợp (10 đề tài, chiếm 7%) đề tài chuẩn hoá thuật ngữ, nội dung thông tin thống kê (9 đề tài, chiếm 6,3%) Số đề tài thuộc nhóm chủ đề khác đánh giá, phân tích dự báo thống kê; phân tổ, phân loại thống kê xây dựng bảng danh mục, công tác tổ chức đào tạo, xây dựng quy chế, xây dựng sở pháp lý văn thống kê,… có từ đến đề tài (chiếm từ 2,8 đến 5,6%) Đặc điểm bật công tác nghiên cứu khoa học thống kê thời kỳ là: - Nhiều đề tài khoa học bám sát yêu cầu thực tế công tác thống kê, thể chỗ nội dung chương trình nghiên cứu đề tài thực đan xen với trình triển khai nghiệp vụ số kết nghiên cứu lựa chọn để bước thể chế hoá thành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ - Các kết nghiên cứu khoa học bước giới thiệu phổ biến đến đông đảo người sử dụng; nhiều đề tài lựa chọn để hệ thống kỷ yếu khoa học, số có nội dung lựa chọn để đăng tạp chí khoa học, có đề tài bổ sung biên tập thành sách để xuất phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc biên soạn thành tài liệu hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ - Một số đề tài gắn liền công tác nghiên cứu khoa học với trình điều tra thống kê, nghiên cứu cài đặt thêm thông tin cần thiết, cách làm hiệu quả, vừa nhanh gọn vừa tiết kiệm, kết số liệu bóc tách tổng hợp viết báo cáo phân tích phục vụ thiết thực cho nhiều đối tượng dùng tin khác khai thác số liệu từ tổng điều tra dân số nhà năm 1999 điều tra tiến sĩ tiến sĩ khoa học năm 2000, khai thác số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2000, 2002 2004, Một số đề tài khác kết hợp chặt chẽ nội dung nghiên cứu với trình chuẩn bị xây dựng văn pháp quy ngành Thống kê; xây dựng quy định quy chế hoạt động thống kê nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển cơng tác thống kê; nghiên cứu xây dựng sở lý luận, thực tiễn nguyên tắc phục vụ xây dựng Luật Thống kê Việt Nam; nghiên cứu xây dựng Đề án đổi hoạt động khoa học thống kê Viện Khoa học Thống kê; nghiên cứu hình thức nội dung đào tạo bồi dưỡng cán tuyển dụng cán ngành Thống kê; nghiên cứu cải tiến kế hoạch giao điểm theo dõi chấm điểm thi đua; nghiên cứu xác định hành vi, hình thức mức xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thống kê; nghiên cứu cải tiến công tác tư liệu,v.v - Nghiên cứu đưa vào tính tốn thí nghiệm nhiều tiêu kinh tế xã hội tổng hợp phức tạp cần thiết cho yêu cầu đánh giá phát triển kinh tế xã hội Trang - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường đất nước so sánh quốc tế điều kiện phát triển kinh tế mở rộng hội nhập với nước số phát triển người, giá trị sản phẩm đơn vị diện tích đất nơng nghiệp,… - Ngoài đề tài nghiên cứu khoa học năm gần Viện Khoa học Thống kê thực hình thức nghiên cứu khác cách đẩy mạnh ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với cục thống kê địa phương đơn vị khác; tổ chức viết chuyên đề khoa học, mở rộng hội thảo khoa học, Về công tác thông tin khoa học thống kê: ý đa dạng loại hình ấn phẩm thơng tin phương pháp phổ biến thơng tin, trì xuất đặn tăng thêm số lượng tờ Thông tin Khoa học Thống kê, trọng việc hệ thống hoá biên soạn kỷ yếu kết nghiên cứu khoa học, tổng luận, dịch thuật, cải tiến mặt hình thức, trọng nâng cao chất lượng ấn phẩm thông tin khoa học thống kê nhằm giới thiệu thông tin phương pháp luận thống kê giới kết nghiên cứu khoa học thống kê nước; đồng thời đưa nội dung Thông tin Khoa học Thống kê lên trang web tạo điều kiện cho đông đảo đối tượng khai thác sử dụng Cũng thời kỳ Viện Khoa học Thống kê tổ chức hai Hội nghị Khoa học Thống kê lần thứ (năm 1997) lần thứ (2001) Cùng với công tác nghiên cứu khoa học thông tin khoa học thống kê, khâu quản lý khoa học thống kê có bước chuyển biến quan trọng; việc xây dựng kế hoạch, triển khai nghiên cứu đánh giá nghiệm thu chuyển giao kết nghiên cứu thực cách nghiêm túc, theo quy định Nhà nước, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ngành Thống kê Thông tin Khoa học Thống kê Về công tác đào tạo: Viện tiếp tục kết hợp với Vụ Tổ chức - Cán đào tạo Khoa Thống kê Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhiều lớp học đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cử số cán tham gia giảng dạy đào tạo thống kê trường đại học kinh tế Đồng thời hàng năm Viện có người học tập, nghiên cứu khảo sát nước Viện có cán học viên cao học nghiên cứu sinh nước Bên cạnh kết đạt được, trình hoạt động khoa học Viện khó khăn tồn định: - Cơ sở vật chất Viện thiếu thốn thời kỳ dài; điều kiện kinh phí cho hoạt động năm trước thời kỳ bao cấp hạn hẹp, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu khoa học Viện chưa nhiều Mặt khác, tổ chức Viện không ổn định, tách nhập lại nhiều lần, làm cho đội ngũ cán bị thay đổi, thuyên chuyển thường xuyên, có thời gian số cán Viện vượt xa số biên chế giao (47 so với 26) Đặc điểm làm cho việc tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ cán Viện có giai đoạn gặp nhiều khó khăn Điều ảnh hưởng định đến khả nghiên cứu Viện Khoa học Thống kê - Hoạt động nghiên cứu khoa học có hạn chế, chưa kịp thời xây dựng thành đề tài khoa học để nghiên cứu số vấn đề nghiệp vụ phát sinh; triển khai nghiên cứu nhiều bất cập, đặc biệt việc theo dõi kiểm tra giám sát trình nghiên cứu - Chưa kịp thời phổ biến kết nghiên cứu khoa học đến người sử dụng, phần làm giảm ý nghãi kết nghiên cứu, đồng thời chưa phát huy hết vai trò cơng tác thơng tin khoa học thống kê Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang Tuy tồn khó khăn, nhìn chung lại 30 năm qua, Viện Khoa học Thống kê bước trưởng thành, có đóng góp quan trọng cho cơng tác thống kê nước ta đường phát triển Viện Khoa học Thống kê liên tục nhiều năm đạt đơn vị xuất sắc nhiều lần Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng khen, đặc biệt Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba; nhiều cán Viện Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng Huy chương nghiệp thống kê; Bộ Khoa học Công nghệ tặng Huy chương kỷ niệm chương nghiệp khoa học công nghệ, nhiều cán Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng khen; số Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba Có kết nhờ quan tâm đạo thường xuyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi Bộ Khoa học Cơng nghệ; hợp tác có hiệu đơn vị Tổng cục Thống kê, cục thống kê tỉnh, thành phố quan có liên quan; đặc biệt nỗ lực phấn đấu toàn thể cán Viện Khoa học Thống kê qua nhiều hệ Phát huy kết đạt được, bước khắc phục hạn chế, toàn thể cán Viện Khoa học Thống kê tâm phấn đấu vươn lên để đạt kết hoạt động khoa học thống kê mức ngày tốt góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển ngành tầm cao mới THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ 25 NĂM – XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Phạm Sơn Giám đốc Trung tâm thông tin KHTK Thông tin khoa học chức quan trọng Viện Khoa học Thống kê Ngay từ ngày đầu thành lập Viện, Quyết định số 105/TCTK - QĐ ngày tháng 10 năm 1975 quy định chức nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế (tên cũ Viện Khoa học Thống kê ghi Nghị định 72/CP ngày 5-4-1974 Quyết định 02/TCTK-QĐ ngày 03-01-1976 thành lập Viện Khoa học Thống kê): Phổ biến rộng rãi kiến thức kinh nghiệm ngồi nước cơng tác thống kê nhằm góp phần nâng cao chất lượng cơng tác thống kê Tuy nhiên, năm đầu thành lập Viện chức thông tin khoa học thống kê chưa triển khai đến năm 1980, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có định số 14-TCTK/QĐ ngày 28 -2 -1980 cho phép Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế xuất tờ Thông tin Khoa học Thống kê nhằm giới thiệu thành tựu khoa học thống kê, kỹ thuật tính tốn, phương pháp tốn khoa học khác có liên quan tác giả nước đáp ứng yêu cầu tham khảo nghiên cứu cán ngành Xét góc độ pháp lý tin nghiệp vụ mang tính chất nội bộ, năm số số 100 in rôneo dày từ 40 - 50 trang Trang - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường Cũng theo Quyết định Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê gồm thành viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê làm Tổng biên tập ban biên tập số cán Viện có cán đơn vị khác Đó ơng Trần Thanh Diệu, Phó tổng biên tập tạp chí thống kê, ơng Nguyễn Quang Trạc, Trưởng phòng thống kê nước ngồi PTS.Đỗ Trọng Hùng, trưởng phòng Vụ thống kê cân đối Hầu toàn ban biên tập thành viên kiêm nhiệm Mọi hoạt động Ban biên tập nói riêng tờ Thơng tin Khoa học Thống kê nói chung mang tính chất nghiệp vụ hành Bước sang năm 1981, quan tâm lãnh đạo Tổng cục nỗ lực Viện, hoạt động thơng tin khoa học có bước tăng cường củng cố mặt tổ chức nghiệp vụ Trước tiên, Tổng cục Thống kê có định chuyển thư Viện Khoa học Thống kê trực thuộc phòng nghiên cứu thống kê Viện Viện hình thành phận thơng tin thư viện gồm người, có thủ thư cán làm cơng tác thơng tin khoa học Do có cố gắng nên từ năm 1981, tờ Thông tin Khoa học Thống kê hàng năm số thông tin định kỳ với số lượng 200 bản/số in chụp thảo vi tính, kịp thời phục vụ cho nhu cầu tra cứu tham khảo cán ngành thống kê Đến năm 1983, sau Viện chuyển từ khu vực hoạt động hành sang khu vực nghiệp Uỷ ban khoa học kỹ thuật Nhà nước Bộ Khoa học Công nghệ quản lý, hoạt động thông tin khoa học có bước chuyển biến Bộ phận làm công tác thông tin khoa học nằm mạng lưới quan thông tin khoa học Viện Thông tin Quốc gia - Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia quản lý Đứng trước thời mới, hoạt động thông tin khoa học nói chung tờ Thơng tin Khoa học Thống kê nói riêng có bước chuyển biến tích cực Hàng Thơng tin Khoa học Thống kê năm, ngồi ấn phẩm thông tin khoa học thống kê định kỳ (4 số năm), phận thư viện định kỳ tháng số thông tin thư mục sách tạp chí có thư Viện Khoa học Thống kê, tổ chức biên dịch số tài liệu nghiệp vụ quan thống kê thuộc nước đông Âu cũ mà chủ yếu Liên Xô Đồng thời tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học hình thức giới thiệu thơng tin khoa học thống kê khoa học khác có liên quan cho cán nghiệp vụ trực thuộc văn phòng Tổng cục Thống kê Do hoạt động tờ Thông tin ngày phát triển nên đội ngũ cộng tác viên ngày mở rộng Nếu năm đầu đội ngũ cộng tác viên tờ Thông tin Khoa học Thống kê chủ yếu cán nghiên cứu Viện số cán nghiệp vụ đơn vị Tổng cục Thống kê tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh từ nước XHCN đơng Âu trở đến đầu năm 1985 đội ngũ cộng tác viên mở rộng quan Tổng cục, cục thống kê, trường đại học số Viện nghiên cứu như: Viện Tốn, Viện Tính tốn Điều khiển, Viện Khoa học Lao động (Bộ lao động), Viện Khoa học Bảo hộ lao động (Tổng cơng đồn) nhu cầu bạn đọc ngành tăng lên đáng kể Đồng thời, sau năm xây dựng củng cố hoạt động thơng tin khoa học thống kê nói chung tờ Thơng tin Khoa học Thống kê nói riêng có tiến bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin cho cán lãnh đạo, chuyên viên ngành Thống kê nhiều đối tượng sử dụng khác Vì vậy, tháng năm 1985, Bộ Văn hố Thơng tin cấp giấy phép số 582/XB-BC cho phép tờ Thông tin Khoa học Thống kê ấn hành rộng rãi nước Đây ghi nhận phát triển chất tờ Thông tin Khoa học Thống kê từ tin nội chuyển sang tư cách tạp chí quy độc giả ngành trân trọng Để tương xứng với tầm vóc tờ Thơng tin khoa học đầu ngành, năm cuối thập kỷ 80 năm đầu Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang thập kỷ 90 Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê thường xuyên mở họp cộng tác viên toạ đàm với đối tượng người dùng tin để bước nâng cao chất lượng tờ thơng tin hình thức nội dung Nếu trước tin chủ yếu in chụp qua thảo đánh máy vi tính in kim, trình bầy đơn giản, từ đầu năm 1990 số thông tin chế in offset đẹp Nội dung bám sát công chuyển đổi, hệ thống thông tin thống kê xây dựng phục vụ cho chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập kinh tế Do đó, giai đoạn từ 1988-1993 tờ Thông tin Khoa học Thống kê giới thiệu nhiều viết, dịch hệ thống tài khoản quốc gia Đặc biệt năm 1992 phối hợp với Vụ nghiệp vụ (Vụ thống kê cân đối - Vụ tài khoản quốc gia Vụ thống kê tổng hợp) sưu tầm hệ thống hoá chuyên san: “Hệ thống tài khoản quốc gia” “Số liệu thống kê nước Đông Nam á” Hai ấn phẩm cục thống kê tỉnh, thành phố, quan quản lý nghiên cứu đánh giá cao Ngồi ra, tờ Thơng tin Khoa học Thống kê bám sát định hướng phát triển công tác thống kê sưu tầm giới thiệu kịp thời vấn đề nghiệp vụ súc ngành Chẳng hạn sau có Nghị 10 Bộ Chính trị khốn nơng nghiệp tờ Thơng tin Khoa học Thống kê giới thiệu nhiều viết cán nghiên cứu thực tiễn cải tiến phương pháp điều tra xuất lúa từ gặt thống kê sang điều tra thực thu theo hộ sản xuất Hoặc thực chủ trương tinh giản chế độ báo cáo thống kê định kỳ, mở rộng điều tra điều tra chọn mẫu, tờ Thông tin Khoa học Thống kê số dành 60% số tin vấn đề Về mặt tổ chức máy, từ năm 1989 Tổng cục Thống kê cho phép thành lập Phòng thơng tin khoa học thống kê nằm Viện Khoa học Thống kê tăng thêm cán làm công tác thông tin, củng cố Ban biên tập Đến năm 1994, theo Quyết định số 98/TCTK-QĐ ngày 12-7-1994 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Viện Khoa học Thống kê, đổi tên Phòng thơng tin khoa học thống kê thành Trung tâm thông tin khoa học thống kê Đồng thời, đầu năm 1995, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có định số 147/TCTK/QĐ củng cố Ban biên tập tờ Thông tin Khoa học Thống kê Theo định TS.Tăng Văn Khiên, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê cử giữ chức Tổng biên tập, TS.Nguyễn Xuân Tường cử giữ chức Phó tổng biên tập ơng Phạm Sơn -Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê cử làm thư ký Cùng với việc tăng cường, củng cố mặt tổ chức, chất lượng hoạt động thông tin khoa học nói chung tờ Thơng tin Khoa học Thống kê nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực Về số lượng ấn phẩm thơng tin, tăng từ số/năm lên số/năm Ngoài hàng năm thêm đến số chuyên san Số lượng số tăng từ 500 bản/số lên 1000 bản/số trước số có 32 trang khổ 19x26, tăng lên 40 trang Bìa thiết kế in mầu hấp dẫn Do tăng số lượng in, nên đáp ứng nhu cầu độc giả ngành Nếu trước gửi bản/số cho đơn vị Tổng cục bản/số cho cục thống kê, riêng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bản/số số lượng tăng lên đáng kể Các đơn vị Tổng cục bản/số, Cục thống kê 10 bản/số, riêng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội từ 15-20 bản/số Đồng thời để khuyến khích động viên đội ngũ cộng tác viên cán làm công tác biên tập, trị Viện Khoa học Thống kê Trang 10 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường chủ nhiệm ban nghiên cứu đề tài nói riêng Thứ ba: Trung tâm Tư liệu Thống kê đơn vị có chức phổ biến thơng tin thống kê, có điều kiện nắm bắt phát nội dung hoạt động thống kê cần giải quyết, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thống kê người dùng tin học Thống kê từ số 1/2004 tới Khi truy cập số thông tin khoa học, vào danh mục số, người dùng tin truy cập đọc, download viết số thông tin khoa học Cụ thể: Thông tin Khoa học số 1/2004 có 13 bài; Thơng tin Khoa học Thống kê số 5/2004 có 10 bài; Thơng tin Khoa học Thống kê số 6/2004 có bài; Thực mục tiêu trên, Trung tâm Tư liệu Thống kê phối hợp với Viện Khoa học Thống kê bố trí chuyên mục “Hoạt động khoa học Thống kê” trang tin điện tử, kết nối Internet Tổng cục Thống kê Chuyên san Thống kê vốn đầu tư có 10 bài; Thơng tin Khoa học Thống kê số 1/2005 có bài; Chun san Cơng nghệ thơng tin có 16 bài; Thơng tin Khoa học Thống kê số 2/2005 có Kết cấu chương mục hoạt động khoa học thống kê website gồm hai mục: (1) Đề tài khoa học thống kê (2) Thông tin khoa học thống kê Nhìn chung, việc lựa chọn giới thiệu số Thông tin khoa học thống kê chuyên san cung cấp cho người dùng tin vấn đề cấp bách công tác thống kê phải giải lý luận thực tiễn, giúp cho cán thống kê thực nhiệm vụ đổi nâng cao chất lượng hoạt động thông tin thống kê gợi mở hữu ích, giúp cho người làm thống kê nắm định hướng giải số vấn đề vướng mắc q trình phát triển ngành Thống kê Việt Nam Mục đề tài khoa học: website đưa thông tin danh mục đề tài thực từ năm 1998 đến năm 2003 gồm: 15 đề tài năm 1998; đề tài năm 1999; 18 đề tài năm 2000; 20 đề tài năm 2001; 16 đề tài năm 2002 21 đề tài năm 2003 Từ trang danh mục đề tài hàng năm, người dùng tin truy cập sâu vào đề tài khoa học, trang liên kết giới thiệu cụ thể nội dung đề tài gồm: * Mã số * Tên đề tài Nội dung đề tài: Theo cấu trúc phần - Thực trạng tính cấp thiết đề tài - Cơ sở lý luận phương pháp luận đề tài - Những nội dung có tính khoa học thực tiễn mà đề tài nghiên cứu - Kết luận kiến nghị việc vận dụng đề tài vào thực tiễn Mục thông tin khoa học: website giới thiệu nội dung số Thông tin Khoa học chuyên san tờ Thông tin Khoa Thông tin Khoa học Thống kê Hoạt động phối hợp Trung tâm Tư liệu phối hợp với Viện Khoa học Thống kê việc phổ biến thông tin khoa học bước đầu Để ngành Thống kê đổi hướng nhanh chóng, việc phổ biến thơng tin khoa học thống kê phải tăng cường nhiều bề rộng chiều sâu cụ thể là: - Viện Khoa học Thống kê cần xây dựng sở liệu hoạt động khoa học Trên sở liệu hoạt động khoa học, Trung tâm Tư liệu có trách nhiệm giới thiệu để người dùng tin kết nối, truy cập vào sở liệu tới nội dung cụ thể đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 23 - Trên mục hỏi đáp website cần chuẩn bị nội dung phổ biến trả lời vấn đề khoa học có tính cấp bách mà thực tế đặt - Sử dụng website vào điều tra ý kiến người dùng tin nhằm cải tiến hình thức nội dung phổ biến thông tin ngày sát thực nhu cầu phổ biến thông tin khoa học thống kê - Trong tổ chức thực xây dựng thư viện tư liệu thống kê cần thu thập hệ thống hóa tư liệu sâu hoạt động khoa học để người dùng tin khai thác sử dụng thuận tiện thư viện hay mạng VAI TRÕ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN Nguyễn Hồ Bình Vụ TK Nơng, Lâm nghiệp Thuỷ sản trình triển khai nghiệp vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản kết hợp chặt chẽ nghiên cứu khoa học với giải vấn đề nghiệp vụ chuyên môn nảy sinh thực tiễn hoạt động ngành Từ nhiều năm qua quan tâm Tổng cục, tổ chức nghiên cứu khoa học Vụ kết hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học (cấp Tổng cục sở) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học khảo sát thực tế để bước giải nhiều vấn đề nghiệp vụ công tác thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Kết gắn bó cơng tác nghiên cứu khoa học với triển khai nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm qua thể sau: Trong Nghiên cứu cải tiến chế độ báo cáo hồn thiện hệ thống tiêu thống kê nơng, lâm nghiệp thuỷ sản Qua phối hợp nghiên cứu với Viện Khoa học Thống kê, chế độ báo cáo hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản ban hành cho cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 1990 đến lần nghiên cứu cải tiến bổ sung hồn thiện Lần thứ q trình nghiên cứu bổ sung hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung, ban hành theo định số: 168/TTg Thủ tướng Chính phủ sang hệ thống tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trên sở kết đánh giá đề tài thực trạng hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản ban hành thời kỳ bao cấp trước nhu cầu thơng tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp Thuỷ sản nghiên cứu cải tiến lại hệ thống tiêu trình Tổng cục ban hành chế độ báo cáo điều tra theo định số 300 TCTK/NLTS Tổng cục trưởng TCTK ngày 19-7-1996 thay cho chế độ báo cáo ban hành theo định số: 195/TCTK/NN Tổng cục trưởng TCTK ngày 4-12-1990 Sau năm thực hiện, sở đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chế độ báo cáo thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản” (năm 2001) hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản lại lần nghiên cứu cải tiến trình Tổng cục ban hành theo định số: 657/2002/QĐ- Trang 24 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường TCTK ngày 02/10/2002 Tổng cục trưởng TCTK Chế độ báo cáo cải tiến năm 2002 có cải tiến bản: vừa loại bỏ tiêu báo cáo trùng lắp kênh thông tin nội Tổng cục TCTK với Bộ ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn, Tổng cục Địa Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Thuỷ sản, ) bỏ tiêu thông tin lạc hậu so với thực tiễn; vừa bổ sung tiêu thống kê con, giống mới, sản phẩm phát sinh kinh tế thị trường, tiêu giá trị đánh giá chất lượng hiệu kinh tế trình sản xuất, trình chuyển đổi cấu trồng, gia súc như: giá trị sản phẩm đơn vị diện tích đất nơng nghiệp thuỷ sản, ; bổ sung tiêu phục vụ đánh giá thực chương trình, dự án quốc gia sản xuất nơng nghiệp nơng thơn như: chương trình trồng triệu rừng; Nghị phát triển kinh tế trang trại Chính phủ, Luật hợp tác xã; Chương trình đánh bắt thuỷ sản xa bờ, Việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu thống kê chế độ báo cáo nông, lâm nghiệp thuỷ sản góp phần nâng cao tính khoa học chuẩn xác khái niệm, nội dung phương pháp tính tiêu trình thu thập, tổng hợp xử lý thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản phục vụ tốt cho lãnh đạo điều hành Chính phủ, Quốc hội, cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, làm sở cho việc nghiên cứu cải tiến phương án điều tra chuyên ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản Nghiên cứu cải tiến phương pháp điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Trước nhu cầu thông tin ngày đa dạng, phong phú, chất lượng đòi hỏi ngày cao kinh tế thị trường, công tác thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Thông tin Khoa học Thống kê năm qua chuyển mạnh từ hình thức báo cáo thống kê định kỳ sang thực điều tra thống kê (Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp điều tra chọn mẫu) Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản kết hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê nghiên cứu triển khai nhiều đề tài đánh giá thực trạng cải tiến nhiều điều tra chọn mẫu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản, bao gồm: nghiên cứu cải tiến phương pháp điều tra suất lúa, điều tra thuỷ sản, điều tra chăn nuôi, điều tra ăn quả; Trên sở nghiên cứu đề xuất đề tài khoa học, điều tra suất lúa Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản chuyển từ phương pháp điều tra phân loại chọn thửa, định điểm gặt thống kê thực địa sang điều tra vấn thực thu hộ Kết chuyển đổi phương pháp điều tra chọn mẫu thực thu suất lúa qua thực tế khẳng định phù hợp với chế quản lý mới, đơn giản, thuận tiện tốn số liệu sản lượng lúa suy rộng cho huyện, tỉnh đảm bảo tính khoa học mức độ tin cậy cần thiết, số liệu suất, sản lượng lúa từ năm 1996 đến ngành, cấp từ trung ương đến địa phương sử dụng đánh giá tốt Kết nghiên cứu đề xuất đề tài khoa học khác làm cho Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản nghiên cứu cải tiến phương án điều tra thuỷ sản quốc doanh, phương án điều tra chăn nuôi phương án điều tra lâu năm năm 2005 Trong định hướng công tác đến năm 2006 Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản lần thứ ba quy mô nước, từ đầu năm 2005 Vụ triển khai đề tài nghiên cứu vấn đề Kết nghiên cứu, đề xuất đề tài làm giúp Vụ xây dựng hoàn thiện nội dung, phương án Tổng điều tra việc xây dựng phiếu điều tra Đây bước trợ giúp kịp Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 25 thời nói lên vai trò nghiên cứu khoa học với việc giải vấn đề thực tiễn đặt công tác thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm qua Tại số hội thảo quốc tế phương án điều tra ngành Thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Việt Nam cở sở hoàn thiện từ đề tài khoa học đánh giá cao lý luận thực tế phù hợp với xu hướng chuyển đổi phương pháp điều kiện thống kê số nước khu vực giới Kết nghiên cứu khoa học giải số nghiệp vụ khác hoạt động thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Kết nghiên cứu khoa học Vụ Thống kê Nơng, Lâm nghiệp Thuỷ sản giúp cho việc giải số vấn đề nghiệp vụ nảy sinh q trình thu thập thơng tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo, đạo Chính phủ, Quốc hội cấp, ngành từ trung ương đến địa phương Trước tiên việc nghiên cứu hoàn thiện khái niệm trang trại, xây dựng hệ thống tiêu phương án điều tra kinh tế trang trại Từ nước ta chuyển sang kinh tế thị trường vào cuối năm 90 trang trại nước hình thành ngày nhiều, tiêu chí để cơng nhận trang trại, hệ thống tiêu thu thập cách điều tra không thống địa phương dẫn đến thơng tin trang trại khơng xác, không so sánh vùng, miền địa phương Năm 2000 sở đề tài khoa học “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu kinh tế trang trại” triển khai giúp cho Vụ nghiên cứu xác định khái niệm, tiêu chí nhận dạng trang trại, hệ thống tiêu phương án điều tra thống chung nước Trong năm gần thực chủ trương chuyển dịch cấu kinh tế Đảng Nhà nước, nhiều địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cấu trồng, vật nuôi theo chiều sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập đơn vị diện tích đất Từ mục tiêu phấn đấu “xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm” tỉnh Thái Bình đến Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam Báo Nhân dân phát động thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp địa phương nước với nội dung: “Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu sử dụng đất, xây dựng nhiều cánh đồng, trang trại, hộ nông dân đạt vượt 50 triệu đồng/ha/năm” Thực tiễn phong trào đặt yêu cầu ngành Thống kê cần tiến hành nghiên cứu qui định nội dung phương pháp tính tiêu nhằm đánh giá so sánh hiệu sử dụng đất nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản địa phương cách thống nhất, kể so sánh quốc tế Đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính tiêu giá trị đơn vị diện tích đất nơng nghiệp thuỷ sản” triển khai thực năm 2004 giúp Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản nghiên cứu đánh giá thực trạng nội dung phương pháp tính tiêu số địa phương đồng thời tham khảo tài liệu FAO số nước nội dung phương pháp tính tiêu đánh giá tổng hợp hiệu sử dụng đất nông nghiệp thuỷ sản Từ đề xuất kiến nghị hồn thiện nội dung phương pháp tính tiêu thơng tư số: 94 TCTK/NLTS Tổng cục Thống kê cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam đưa vào hệ thống tiêu thống kê quốc gia áp dụng cho công tác thống kê nông nghiệp thuỷ sản giai đoạn (2005 - 2010) Ngồi ra, cơng tác nghiên cứu khoa học Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản kết hợp với Viện Khoa học Thống kê tự tổ chức nghiên cứu giải nhiều vấn đề nghiệp vụ khác hoạt Trang 26 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường động công tác ngành như: Nghiên cứu xây dựng khái niệm, hệ thống tiêu đánh bắt thuỷ sản xa bờ; hệ thống tiêu phản ánh trình thực chương trình dự án trồng triệu hecta rừng; xây dựng hệ thống tiêu phản ánh tình hình phát triển hợp tác xã sau Luật hợp tác xã đời; nghiên cứu quy định tiêu lương thực đảm bảo so sánh nước quốc tế; Trên số kết công tác nghiên cứu khoa học thể rõ vai trò, tác động tích cực nghiên cứu khoa học với việc giải số nghiệp vụ thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm qua Kết nghiên cứu khoa học nêu thời kỳ giúp Vụ Thống kê Nơng, Lâm nghiệp Thuỷ sản chuẩn hố khái niệm, nội dung tiêu, cách phân tổ, nâng cao tính khoa học xác q trình thu thập, tổng hợp tính tốn tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Trên sở nghiên cứu so sánh với hệ thống tiêu FAO nước thông qua nghiên cứu đề tài, hệ thống tiêu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản năm gần bước tiếp cận với chuẩn mực quốc tế đảm bảo so sánh nước quốc tế yêu cầu cơng tác giới hố tính tốn nối mạng cục nối mạng internet Các kết nghiên cứu khoa học Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản nêu năm qua thể rõ Viện Khoa học Thống kê thực trợ giúp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học mặt lý luận thực tiễn công tác nghiệp vụ ngành Điều chứng tỏ phương hướng gắn kết nghiên cứu khoa học vào giải vấn đề nghiệp vụ cần tháo gỡ thực tiễn công tác ngành Thống kê chủ trương đắn cần tiếp tục phát huy nhằm góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơng tác thống kê năm tới NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GĨP PHẦN THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐƠN VỊ Lê Trần Toan Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hoá Thời gian vừa qua Cục Thống kê Thanh Hố hoạt động điều kiện nhiều khó khăn: Chế độ báo cáo, điều tra thống kê q trình hồn thiện nên thiếu chưa đồng bộ; nhiều tượng kinh tế - xã hội kinh tế thị trường phát sinh đa dạng, phong phú, việc thu thập thông tin ban đầu phức tạp; chế độ báo cáo, nội dung phương án điều tra chưa theo kịp với diễn biến thực tế Trong nhu cầu sử dụng thông tin cấp lãnh đạo ngày nhiều Để thực thắng lợi nhiệm vụ trị đơn vị Thơng tin Khoa học Thống kê vừa đảm bảo hồn thành kế hoạch công tác chuyên môn hàng năm Tổng cục Thống kê giao, vừa cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành ngành, cấp tỉnh, Cục Thống kê Thanh Hoá thực đồng nhiều giải pháp, nghiên cứu khoa học giải pháp quan trọng Ngay từ đầu năm 2001, Ban lãnh đạo Cục tiến hành kiện toàn Tổ khoa học, hàng năm bố trí kinh phí cho cơng tác nghiên cứu khoa học, có chế độ khun khích, động viên cán tham gia viết báo Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 27 cáo phân tích chuyên đề Hợp tác chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê, Sở Khoa học Cơng nghệ Thanh Hố, q trình thực nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học thực trở thành phong trào thi đua sơi tồn ngành, góp phần hồn thành nhiệm vụ chun mơn giao phương pháp tính giá trị đơn vị diện tích địa bàn tỉnh Thanh Hoá" Đề tài góp phần làm sáng tỏ nội dung, phương pháp, phạm vi tính tốn tiêu giá trị đơn vị diện tích, góp phần hồn thiện chế độ báo cáo thống kê áp dụng toàn ngành; Công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào hai lĩnh vực: ứng dụng hoàn thiện phương pháp luận số tiêu kinh tế - xã hội phát sinh kinh tế thị trường; phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp lĩnh vực mà tỉnh quan tâm, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh công tác quản lý điều hành Năm 2005, phối hợp với Viện Khoa học Thống kê thực hiên đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tình hình chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố tỉnh Thanh Hố thời kỳ 2001 2004" Lần sở thông tin báo cáo thống kê, báo cáo điều tra thống kê, kết hợp với điều tra chọn mẫu, điều tra chun đề tính tốn biên soạn hệ thống tiêu phản ánh toàn diện kết chuyển dịch cấu kinh tế - xã hội theo khu vực, ngành kinh tế, thành phần kinh tế, vùng lãnh thổ chuyển dịch lao động xã hội địa bàn tỉnh Đề tài lãnh đạo tỉnh đánh giá cao đưa vào báo cáo Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVI Đề tài "Nghiên cứu thực trạng kinh tế - xã hội 11 huyện miền núi Thanh Hoá", làm sở cho UBND tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi Thanh Hoá đến năm 2030 Dựa vào định hướng trên, hàng năm cục thống kê hợp tác, phối hợp với Viện Khoa học Thống kê nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học: Năm 2001, tổ chức nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng chế độ báo cáo thống kê định kỳ điều tra thống kê tỉnh Thanh Hoá" đánh giá thực trạng chế độ báo cáo thống kê định kỳ điều tra thống kê hành, đề xuất kiến nghị nhằm bước hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê; Năm 2002, Cục hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh "Khảo sát, điều tra thực trạng, đề xuất nhiệm vụ khoa học - công nghệ môi trường phục vụ việc xây dựng số mơ hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2005 năm tiếp theo"; Năm 2003, đề tài "Nghiên cứu, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội huyện Tây Nam tỉnh Thanh Hoá” làm sở cho UBND tỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam tỉnh Thanh Hoá Năm 2004, Cục Thống kê hợp tác với Viện Khoa học Thống kê triển khai nghiên cứu đề tài “ứng dụng hoàn thiện Thời gian vừa qua đồng chí ban lãnh đạo Cục tham gia nhiều báo cáo tham luận hội thảo khoa học nhằm góp phần hồn thiện chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia, nội dung phương án điều tra thống kê, hệ thống tiêu thống kê quốc gia như: tham luận "Xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia vấn đề liên quan đến thẩm định phương án điều tra thống kê trung ương địa phương", hội thảo "Cơ hội thách thức việc triển khai Luật Thống kê", tổ chức Cửa Lò Nghệ An; tham luận "Xây dựng nội dung tiêu, phương pháp tính phương án điều tra thuỷ sản”, hội thảo Trang 28 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường "Xây dựng phương án điều tra thuỷ sản", Tổng cục Thống kê tổ chức Hà Nội, Hiện Cục triển khai nghiên cứu đề tài "Nội dung tiêu, phạm vi phương pháp tính để xác định cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm hộ thu nhập 50 triệu đồng/năm" Từ năm 2001 đến cán ngành hồn thành hàng chục báo cáo phân tích chun đề có giá trị thực tiễn lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, chuyển dịch cấu mùa vụ, trồng, nuôi nông nghiệp, lao động thu nhập, đời sống dân cư, Năm 2004 có 28 chuyên đề duyệt xét thưởng Những năm gần Cục Thống kê Thanh Hoá thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê hình thức trao đổi thơng tin, gửi nhiều viết, tổ chức hội thảo khoa học theo chuyên đề nghiên cứu Bằng việc làm thiết thực bổ ích đem lại kết cao q trình thực nhiệm vụ chun mơn ngành Thông qua công tác nghiên cứu khoa học Cục Thống kê Thanh Hoá tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề cần xác định rõ khái niệm, nội dung tiêu phương pháp tính tốn; nâng cao trình độ tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu cán nghiệp vụ, chất lượng báo cáo thống kê, báo cáo điều tra thống kê ngày nâng cao, góp phần tích cực thúc đẩy hồn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm Tổng Cục giao, năm liên tục (1996 - 2004) Cục Thống kê Thanh Hoá giữ vững danh hiệu thi đua "Đơn vị dẫn đầu toàn quốc" VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ CỦA CỤC THỐNG KÊ THÁI BÌNH Vũ Tiêu Cục trưởng, Cục Thống kê Thái Bình Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng hoạt động ngành Thống kê Nhận thức điều này, Đảng Nhà nước ta khẳng định: “Nhà nước ưu tiêu đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phương pháp thống kê tiên tiến vào hoạt động thống kê” (Điều Luật Thống kê) Trong tiến trình đổi phát triển vai trò cơng tác thống kê ngày nâng cao Để đáp ứng yêu cầu đạo Trung ương địa phương cơng đổi tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, vấn đề đặt cần phải đẩy mạnh hoạt động Thông tin Khoa học Thống kê khoa học cơng tác nghiệp vụ ngành Thống kê Thái Bình tỉnh nông nghiệp quan trọng đồng sông Hồng Do vậy, quan quản lý Đảng Nhà nước quan tâm tới thông tin phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Với chức quan tham mưu tổng hợp, nhiều năm qua Cục Thống kê Thái Bình chăm lo củng cố hệ thống thống kê tỉnh, mạnh tổ chức, vững cán bộ, tinh nghiệp vụ đủ sở vật chất Hiện nay, Cục thống kê Thái Bình có 43 cán cơng chức (tồn ngành 77 cán cơng chức), 50% tốt nghiệp đại học, 85 cán nghiệp vụ sử dụng thành thạo máy vi Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 29 tính, 25% biết khai thác mạng máy,… hàng năm Cục mở lớp phổ cập tin học cho cán công chức ngành Về thiết bị, năm 1998 Thái Bình bốn tỉnh nằm dự án SIDA công nghệ thông tin, trang bị máy chủ 12 máy vi tính IBM 3000GL Trong trình phát triển, đến hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin, Cục Thống kê Thái Bình xây dựng hệ thống mạng nội với 24 máy trạm đảm bảo cán nghiệp vụ có máy để làm việc Ba năm qua, Cục trang bị máy vi tính cho huyện, thành phố (số máy chưa kết nối với mạng nội bộ) Ngoài nhiều nghiệp vụ có trợ giúp chương trình phần mềm như: giá, thương mại, giao thông vận tải, điều tra cá thể 1-10,… Thực trạng người thiết bị Cục Thống kê Thái Bình tiềm lớn, thuận lợi cho cơng tác phân tích nghiên cứu, mà sản phẩm đầu công tác ấn phẩm, đề tài, chuyên đề,… phục vụ ngành địa phương, khơng thể khơng kể đến phối hợp có hiệu Viện Khoa học Thống kê Trong năm qua, tổ nghiên cứu khoa học Cục Thống kê Thái Bình phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thống kê Hàng năm lãnh đạo chuyên viên Viện tổ chức hội thảo, toạ đàm định hướng công tác nghiên cứu năm cho cán chuyên viên Cục, trợ giúp nghiên cứu đề tài với tỉnh với Viện Một số kết đạt vài năm gần như: đề tài: “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê Thái Bình năm 2003” đề tài: “Hiệu chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Thái Bình năm 2004” đề tài “Nghiên cứu tác động tăng trưởng 20012005 dự báo giai đoạn 2006-2010” chuyên đề “Thực trạng doanh nghiệp Thái Bình năm, giải pháp”,… Kết nghiên cứu đề tài thực góp phần nâng cao chất lượng cơng tác thống kê Nhiều vấn đề nghiệp vụ khơi thông, kể khơi thông ý thức cán công chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tất ý tưởng Càng sản xuất nhiều “thông tin tinh” phục vụ lãnh đạo cấp, nâng cao vị ngành Chúng xác định thời gian tới cần tập trung phân tích, nghiên cứu số mảng sau: mảng tiêu phục vụ cấp huyện, mảng tiêu đánh giá chất lượng làng nghề, đánh giá chất lượng khu công nghiệp, bàn thêm phương pháp tính số tiêu thống kê nơng nghiệp,… Các ấn phẩm thông tin khoa học, đặc biệt tờ Thông tin Khoa học Thống kê chuyên san có tác dụng lớn cơng tác nghiệp vụ Chính vậy, Cục Thống kê Thái Bình thường xuyên động viên cán nghiệp vụ đọc tham gia viết cho tờ Thông tin Khoa học Thống kê Đến nay, có 10 cán nghiệp vụ đăng ký cộng tác viên tờ Thông tin Khoa học Thống kê từ năm 2001 đến có viết đăng tờ Thông tin Khoa học Thống kê chuyên san - Tiếp tục quan hệ chặt chẽ với đơn vị ngành, đặc biệt với Viện khoa học Thống kê, tạo phối hợp có hiệu để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tăng cường chất lượng công tác thống kê, ý phối hợp cán nghiên cứu Viện với vấn đề thực tiễn phát sinh Cục Thống kê - Khâu đạo quan tâm thường xuyên năm Chúng coi trọng sức mạnh tổng hợp tập thể - coi yếu tố nội lực, yếu tố bền vững hoạt động Trang 30 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường nghiên cứu khoa học Chúng biết nuôi dưỡng, khai thác phát huy sức mạnh tổng hợp Từ ý tưởng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công chức nói chung, cần thiết phải xây dựng quy chế khuyến khích hợp lý hoạt động nghiên cứu khoa học cục Từ năm 2005 trở đi, cán cơng chức Cục có đề tài, chun đề, viết đăng tạp chí ngành,… Cục Thống kê xét thưởng (cả vật chất tinh thần) Để nâng cao công tác nghiệp vụ thống kê nói chung chất lượng thơng tin thống kê nói riêng chúng tơi đề nghị Viện Khoa học Thống kê cần phối hợp với Vụ có liên quan, tăng thêm hội thảo định hướng nghiên cứu khoa học cho cục thống kê tỉnh, thành phố Lãnh đạo Tổng cục cần bổ sung điểm kế hoạch cho công tác này, đồng thời xem xét bổ sung kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cục để hoạt động khoa học thực gắn kết với công tác nghiệp vụ 30 NĂM - VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ Một số mốc lịch sử Phạm Sơn Viện Khoa học Thống kê Trong Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng cục Thống kê, ban hành kèm theo Nghị định 72/CP ngày 5-4-1974 Chính phủ tổ chức máy quan TCTK lần xuất đơn vị “Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế” Triển khai thực Nghị định 72/CP Chính phủ, ngày 3-1-1976, Tổng cục trưởng TCTK định 02/TCTK-QĐ thành lập Viện Khoa học Thống kê sở hợp đơn vị: Phòng nghiên cứu thống kê nước ngồi, tổ cải tiến tổ toán kinh tế Ngày 3/1/1976 Viện Khoa học Thống kê lấy làm ngày thành lập Viện Năm 1979 yêu cầu hợp tác quốc tế, hợp tác với thống kê nước Hội đồng tương trợ kinh tế, mà nước ta thành viên, Tổng cục trưởng TCTK định số 259/TCTK-QĐ ngày 10 tháng năm 1979 tách Phòng nghiên cứu thống kê nước khỏi Viện để thành lập Phòng đối ngoại trực thuộc Tổng cục Thơng tin Khoa học Thống kê Năm 1980, yêu cầu phát triển công tác nghiên cứu khoa học, Tổng cục trưởng TCTK định số: 76/TCTKQĐ ngày 15 tháng năm 1980 cho phép Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế khắc dấu mở tài khoản Ngân hàng Nhà nước để quản lý nguồn kinh phí khoa học Để đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học thống kê trở trước hoạch định phương hướng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học toàn quốc, Tổng cục Thống kê mở Hội nghị khoa học Thống kê toàn quốc lần thứ I Hà Nội hai ngày 28 29 tháng 11 năm 1980 Để tăng cường phổ biến kết nghiên cứu khoa học Thống kê khoa học khác có liên quan đến khoa học Thống kê, Tổng cục trưởng TCTK Quyết định số: 14/TCTK-QĐ ngày 28-2-1980 cho phép Viện xuất tờ Thông tin Khoa học Thống kê Đứng trước yêu cầu tăng cường công tác khoa học thực Nghị 37 Bộ Chính trị (năm 1980) cơng tác khoa học kỹ thuật, Tổng cục Thống kê Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 31 định chuyển Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thơng tin Kinh tế từ khu vực hành sang khu vực nghiệp từ 1/1/1983 từ Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế đơn vị nghiệp Uỷ ban khoa học kỹ thuật (nay Bộ Khoa học Cơng nghệ) quản lý, cung cấp kinh phí hoạt động Năm 1983, công tác nghiên cứu khoa học quan Tổng cục Thống kê đẩy mạnh Trong năm triển khai hai đề tài cấp Nhà nước: “Từng bước hồn thiện đại hố hệ thống thông tin thống kê Nhà nước đến năm 2000” mang mã số 48.05.05 “Nghiên cứu phân tích, đánh giá dự báo mức sống tầng lớp dân cư đến năm 2000” mang mã số 70.01.01.04 Tổng cục Thống kê chủ trì Ngày 15 tháng năm 1983, Tổng cục trưởng TCTK định số 44/TCTK- QĐ thành lập Hội đồng khoa học Thống kê làm tư vấn cho Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê vấn đề khoa học Trong hai ngày 15 16 tháng 10 năm 1985 Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị khoa học thống kê lần thứ II Hà Nội 10 Thực chủ trương xếp lại máy, tinh giản đầu mối, năm 1986 sáp nhập chức nhiệm vụ Vụ kỹ thuật tính tốn vào Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế từ 1/10/1986 11 Năm 1989, Tổng cục trưởng TCTK Quyết định sáp nhập Trung tâm Thông tin Tư liệu Dân số vào Viện Khoa học Thống kê Quyết định số 145/TCTK-QĐ ngày 22 tháng năm 1989 qui định chức nhiệm vụ tổ chức máy Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê với đơn vị: Phòng nghiên cứu thống kê; Phòng nghiên cứu ứng dụng tốn tin học; Phòng thơng tin khoa học thống kê; Phòng quản lý hành Trung tâm Tư liệu Thông tin Dân số 12 Năm 1992, Tổng cục trưởng TCTK định sáp nhập hai phòng: Phòng nghiên cứu khoa học thống kê Phòng nghiên cứu ứng dụng tốn tin học thành Phòng nghiên cứu thống kê tin học 13 Năm 1994, Bộ KHCN cấp định đăng ký hoạt động khoa học cho Viện Khoa học Thống kê (Chứng nhận số 337 ngày 17 tháng 10 năm 1994) 14 Năm 1993 theo Quyết định số 47/TCTK-TCCB ngày 3-6-1994 chuyển chức nhiệm vụ Trung tâm thông tin tư liệu dân số sang Uỷ ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hoá gia đình Nghị định 23/NĐCP ngày 23-3-1994 Chính phủ chức nhiệm vụ Tổng cục Thống kê cấu tổ chức có Viện Khoa học Thống kê 15 Năm 1994, Tổng cục trưởng TCTK định số: 98/TCTK- QĐ ngày 12-71994 ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Viện Khoa học Thống kê, theo định cấu tổ chức Viện Khoa học Thống kê gồm đơn vị: - Phòng nghiên cứu thống kê tin học - Phòng quản lý đào tạo - Trung tâm thơng tin khoa học thống kê 16 Năm 1996 kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê, Viện tổ chức Hội nghị điều tra chọn mẫu vào ngày 29 tháng 10 Thủ tướng Chính phủ tặng khen cho Viện đồng thời Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường tặng huy chương nghiệp khoa học cho cán Viện Khoa học Thống kê cho Tiến sĩ Khoa học Lê Văn Toàn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đương nhiệm 17 Sau xếp lại quan nghiên cứu, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 theo định này, Viện Khoa học Thống kê nằm 41 đơn vị Viện loại I, Nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động 18 Năm 2001, kỷ niệm 25 năm thành lập Viện, Nhà nước tặng thưởng Trang 32 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường Huân chương lao động hạng III Đồng thời Bộ KHCN&MT tặng huy chương nghiệp khoa học lần II cho số cán Viện KHTK số cán toàn ngành có nhiều đóng góp cho nghiệp khoa học Trong có TS Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng; TS Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 19 Năm 2003, Chính phủ có Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 qui định chức nhiệm vụ Tổng cục Thống kê, qui định Viện Khoa học Thống kê đơn vị nghiệp Tổng cục Thống kê 20 Để góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quyết định số 413/TCTK- QĐ ngày 30 tháng năm 2004 phê chuẩn Đề án đổi hoạt động khoa học Viện Khoa học Thống kê 21 Ngày 01/12/2004,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quyết định số 870/ TCTK- QĐ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Viện Khoa học Thống kê MỘT VÀI KỶ NIỆM VÀ CẢM NGHĨ NHÂN DỊP kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê TS Nguyễn Trần Quế Hướng kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê, thành viên Viện, cảm thấy xúc động, tự hào tràn đầy niềm tin triển vọng phát triển Viện Thật xúc động năm tháng Viện Khoa học Thống kê sống làm việc bầu khơng khí cộng đồng tập thể lành mạnh, tin tưởng, đoàn kết, thành tâm thương yêu giúp đỡ hồn cảnh nghèo khó lúc giờ, xây dựng ngành khoa học mẻ nước ta 30 năm trước, xây dựng Viện Nghiên cứu Thoa học ngành Thống kê ngành khoa học nước nhà tận ngày Thời gian đầu thành lập Viện, bối cảnh nước nhà thống nhất, kinh tế khủng hoảng, Viện Khoa học Thống kê Thông tin Khoa học Thống kê đời sống cán khó khăn, Viện út Tổng cục Thống kê, “ gàu út, khó út” địa điểm di chuyển liên miên, từ 6B Hoàng Diệu lên 114 Hoàng hoa thám, xuống 86 Thuỵ Khuê, khu tập thể Hào Nam, quay lại 6B Hoàng Diệu từ năm 1988 ổn định 54 Nguyễn Chí Thanh Trừ địa điểm cuối cùng, tất nơi làm việc nhà cấp Hào Nam, trời mưa, nước lại ngập phòng làm việc Khó khăn thế, cán Viện hăng say nghiên cứu khoa học, vừa tham gia lao động sản xuất kiếm thêm thu nhập theo chủ trương Đảng Nhà nước lúc Cơng đồn Viện liên hệ xin ruộng Cổ Nhuế, Đông Ngạc Làm nông nghiệp thật gian khổ anh em vui vẻ, ngày làm đồng, tranh thủ mò cua bắt ốc, nấu nồi canh đậu phụ, hay ốc luộc thấy đồi đẹp Anh em Viện tự tay hót phân bắc nhà vệ sinh tập thể 114 Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 33 Hoàng Hoa Thám Hào Nam, cho lên xe ba gác ô tô chở lên Cổ Nhuế Có lần xe ba gác ba cán Đặng Quảng, Nguyễn Như Hải Tôi đường kéo qua cổng bệnh viên E, gặp cô bạn cũ học cấp 3, bác sĩ bệnh viện, tròn mắt ngạc nhiên “Sao anh siêng chịu khó đến vậy?” Tơi nghĩ khơng tìm câu trả lời khơng hiểu lời khen hay lời chê Gian khổ thu hoạch chẳng bao (nơng dân chẳng thế), có lần gặt non, nghĩ “xanh nhà già đồng” thật sai lầm Trước thành lập Viện Khoa học Thống kê, cán Vụ Phương Pháp Chế độ, sau chuyển Tổ toán Kinh tế tiến sỹ Đặng Quảng làm tổ trưởng, tổ Toán kinh tế trở thành phòng ứng dụng tốn thành lập Viện Khoa học Thống kê Lúc này, ngồi trưởng phòng Đặng Quảng phó tiến sỹ (nay gọi tiến sỹ) anh em lại cử nhân tốt nghiệp xuất sắc từ nhiều trường đại học danh tiếng nước XHCN lúc Nguyễn Lam Sơn từ CHDC Đức, Lê Văn Duỵ từ Ba Lan, Phạm Sơn từ Bungari, Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Trọng Kỳ, Đoàn Minh Lộc, Nguyễn Thị Hồng ánh từ Liên Xô, Nguyễn Ngọc Sơn từ đại học Bách Khoa từ đại học Kinh tế quốc dân, Trần Văn Tùng, Nguyễn Mạnh Hà sau, nhiều người Đào Thị Khánh Hoà từ đại học Tổng hợp, Nguyễn Phương Mai, Phan Ngọc Trâm từ đại học Kinh tế quốc dân Dù nhập khác sớm hay muộn vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học thống kê, muốn đóng góp xứng đáng vào thành tích Viện, muốn vượt lên nhiều khía cạnh khác để ngày đóng góp nhiều cho phát triển ngành Thống kê khoa học Thống kê lợi ích riêng người Trong năm đầu, Viện khơng có đề tài khoa học cấp Tổng cục hay cấp sở Mọi người “ăn lương” làm khoa học, viết đăng tập san khoa học Thống kê (của Viện) tạp chí Thống kê Tổng cục Thống kê Hội nghị Khoa học Thống kê toàn quốc lần thứ Tổng cục Thống kê tổ chức cán Viện có từ cơng trình nghiên cứu khoa học trở lên Lòng say mê làm việc, say mê nghiên cứu khoa học thương anh em Viện Khoa học Thống kê ấn tượng lớn 15 năm “làm” Thống Kê Nay chuyển sang lĩnh vực kinh tế trị giới, kiến thức trang bị thời kỳ giúp đỡ nhiều việc “đọc” số liệu thực tế Hàng tuần anh em thay trình bày kiến thức thu nhận được, việc nghiên cứu kết bước đầu sinh hoạt khoa học cấp phòng, cấp viện chi đồn niên, khơng có thù lao cho báo cáo viên “ăn trưa” cho người anh em hăng say miệt mài Gần cuối làm việc ngày, anh em lại kéo sân Quan Thánh (trường thể thao 10-10) để chơi bóng đá, bóng chuyền, nghỉ trưa chơi cờ vua, cờ tướng Tình bạn, tình đồng chí, đồng nghiệp thêm thân thiết qua buổi tập quân sự, tập văn nghệ, thể thao, tăng gia sản xuất, liên hoan mặn (mọi người phải chợ, chuẩn bị nấu nướng chuyện kéo nhà hàng ngày nay) Nhìn lại phần lớn lứa tuổi niên chúng tơi ngày trưởng thành, nhiều có đóng góp cho xã hội Chắc chắn người thấy rõ, trưởng thành gắn bó mật thiết với cơng lao đào tạo Viện Khoa học Thống kê niềm xúc động tự hào 30 năm Viện Khoa học Thống kê, cảm ơn Trang 34 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường chân rhành người thầy, người anh qua thời kỳ phát triển Viện Khoa học Thống kê, có cố Viện trưởng Vũ Nhiệm, cố Viện trưởng TS.Lê Văn Chinh, ông Lương Duyên Lạc, Lưu Công Thư, TS.Đặng Quảng, TS.Nguyễn Như Hải, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thời Sự nghiệp nghiên cứu khoa học Thống kê lĩnh vực lý thú, hấp dẫn đeo đẳng tận ngày nay, chục năm qua cộng tác viên Viện Tôi tham gia giảng dạy môn lý thuyết thống kê thống kê kinh tế, thống kê du lịch, thống kê kinh tế xã hội, thống kê doanh nghiệp cho nhiều trường đại học Hàng năm, tơi cố gắng để có chuyên đề nghiên cứu khoa học thống kê đăng tập san Thông tin Khoa Học Thống Kê Viện Nhân dịp này, chân thành cảm ơn lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê cán Viện tạo điều kiện cho tham gia số hoạt động khoa học Viện lứa tuổi 30, Viện Khoa học Thống kê trưởng thành rõ rệt Viện có ngơi khang trang đẹp đẽ, đường đẹp quốc gia Cơng trình nghiên cứu Viện công bố năm qua năm khác ngày phong phú, ngành xã hội quan tâm Đội ngũ cán nghiên cứu chức Viện ngày lớn mạnh Tuy nhiên, mong muốn Viện lớn mạnh Trước hết, viết Viện Khoa học Thống kê viện lĩnh vực khoa học thống kê, tất nhiên viện đầu Thông tin Khoa học Thống kê ngành Viện cần phải Chính phủ Tổng cục Thống kê, Bộ khoa học Công nghệ tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh chóng để đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước khoa học nước nhà Khoa học Thống kê vừa khoa học vừa khoa học ứng dụng triển khai, sở nhiều ngành khoa học khác, đặc biệt khoa học quản lý, nghiên cứu ngành khoa học tự nhiên (thống kê thiên văn, vật lý, sinh học…), ứng dụng chữa bệnh (điều tra phân tích, kiểm định mẫu bệnh nhân, bệnh phẩm), nghiên cứu quản lý mơi trường Vì vậy, đầu tư Nhà nước vật chất người cho phát triển Viện đưa lại nhiều lợi ích cho phát triển đất nước Viện Khoa học Thống kê khơng nghiên cứu mà phải sở đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ thuộc ngành khoa học Thống kê Một ngành khoa học phát triển tầm chiến lược, lâu dài gắn bó phát triển hoạt động nghiên cứu triển khai đào tạo nguồn nhân lực Cuối cùng, điều kiện hội nhập quốc tế, so sánh quốc tế lĩnh vực cần ưu tiên phát triển Với niềm xúc động tự hào tin tưởng, thành tâm chúc Viện tiến lên mạnh mẽ tuổi ba mươi đầy sức sống đóng góp ngày nhiều cho đất nước lĩnh vực nghiên cứu đào tạo khoa học Thống kê Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 35 Summaries in english The Institute of Statistical Science – A view back for thirty years Asst Prof Dr Tang Van Khien On the date of January 1976, the Director General of the General Statistics Office (GSO) issued Decision Number 02/TCTK to establish the Institute of Statistical Scientific Research and Economic Information Over the 30 years of construction and development, many generations of cadres have carried out a lot of useful works to serve well for such courses as: speed up research activities together with successful implementation of statelevel research themes and more than 200 ministerial-level and base-level research themes, scientific information activities strengthened with many statistical scientific information publications - a top-level scientific speech of the statistical branch The management work has made efforts contributing to speed up other activities; organization apparatus and material base improved Standing by side of these achievements there are insufficiencies which need to be overcome in future Stepping to a new period, with the age 30, the Institute of Statistical Science (ISS) being kindly concerned by GSO’s leaders, Ministry of Science and Technology and, cooperated and supported by GSO’s departments, Provincial Statistical Offices together with a sincere collaboration of the collaborators within and outside the statistical branch The Statistical Scientific Information - Twenty five-year construction and development Pham Son Scientific information is one of four important functions of the Institute of Statistical Science After a quarter of a century construction and development, this work is getting strengthened and grown up, notably the issue of the Statistical Scientific Information News, from an internal news to a publication widely disseminated throughout the country and is being concerned by readers within and outside the statistical system Together with the Statistical Scientific Information News, the statistical scientific information activities in recent years have been renewed with the direction of diversifying the information products and dissemination The scientific management work of the statistical branch Pham Thanh Đao To implement the Government’s Resolution Number 217/CP on consolidation of the science and technology management work, the science management work of the statistical branch has implemented since 1983 and after 23-year construction, this field of work is getting developed If in initial days, there were only few staff in the section of science management, it has become a component part since 1985 to undertake one of the four main functions of the Institute of Statistical Science Throughout over 20 years, the management work has been strengthened and consolidated step by step, and gradually gone into a right order, contributing to speeding up the other fields of activities on scientific study of the statistical branch The scientific study and the statistical methodology work Trang 36 - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường Tran Đao The statistical methodology work has an extremely close relationship to the scientific study This is reflected in the following: - To make clearer scientific and practical bases for socializing the statistical law; - To study and recommend principles, contents and requirements in determination of the system of national statistics indicators; - To study the construction of a regime of integral statistics reports; - To finalize statistical classification lists; - To build up databases, especially the data base of enterprises to serve for various aim The scientific study the result of renovation in industrial statistics methodologies Vu Van Tuan With assistance from the Institute of Statistical Science, in past years the industrial statistics field has undertaken many renovations: - Reduction in indicators and reports; - Improvement in computational methods - Improvement in data collection and data processing methods It can be confirmed that each progressive step of the industrial statistics has owned the significant contribution of the scientific study The scientific study has contributed to successful implementation of the political task Le Tran Toan The Provincial Statistics Office of Thanh Hoa has been the first flag of the statistical branch in many consecutive years Having this achievement, apart from the efforts of all staff of the Thanh Hoa’s PSO, there was active support of the Institute of Statistical Science in expanding the implementation of scientific sides with the aim of contributing to the enhancement of quality of statistics work, notably: - Applicable study of economic-social statistics indicators suitable to specific conditions in Thanh Hoa province - To speed up the study of analysis and projection - To organize various scientific workshops and to implement the writing of research themes Thông tin Khoa học Thống kê Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường - Trang 37 ... hoạt động khoa học thống kê Viện Trang - Thông tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường Khoa học Thống kê ngày tháng 12 năm 2004 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết... tâm đến hoạt động khoa học thống kê với quan quản lý đề tài khoa học (Viện Khoa học Thống kê) nói chung Trang 22 - Thơng tin Khoa học Thống kê - Viện Khoa học Thống kê - 30 năm chặng đường chủ... lập Viện Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế mà ngày có tên gọi Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê (viết gọn Viện Khoa học Thống kê) Kể từ đó, Viện Khoa học Thống kê qua quãng đường gần 30 năm với
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên san Viện Khoa học Thống kê – 30 năm nhìn lại, Chuyên san Viện Khoa học Thống kê – 30 năm nhìn lại

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn