BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐOÀN

43 10 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:05

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 2011 NĂM HỌC 2019 2020Bài 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBài 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBài 3. PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐOÀN LƯƠNG TÀI BCH ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN-GDTX LƯƠNG TÀI *** CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LỚP CẢM TÌNH ĐỒN ĐỢT 20/11 NĂM HỌC 2019 - 2020 Lương Tài, tháng 11 năm 2019 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Bài MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Bài PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỒN VIÊN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị - xã hội niên Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, rèn luyện trưởng thành qua thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn tập hợp đông đảo niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng Cộng sản Việt Nam; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trị phong trào niên tổ chức niên Việt Nam Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành viên hệ thống trị, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp Pháp luật Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với tổ chức niên tiến bộ, niên nhân dân nước cộng đồng quốc tế phấn đấu hòa bình, độc lập dân tộc,  dân chủ tiến xã hội, tương lai hạnh phúc tuổi trẻ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CỜ ĐỒN: - Nền đỏ                   - Hình chữ nhật, chiều rộng hai phần ba (2/3) chiều dài - Ở có hình huy hiệu Đồn.                   - Đường kính huy hiệu hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ.    ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH HUY HIỆU ĐOÀN: Người vẽ: Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – hội viên Hội mỹ thuật Việt Nam Nhớ lại ngày sáng tác họa sĩ Huỳnh Văn Thuận không khỏi bồi hồi xúc động “Lúc ấy, nghĩ điều đơn giản tâm huyết lớp niên đặc biệt đoàn viên người tiên phong đầu cầm cờ đỏ vàng tiến lên lãnh đạo vẻ vang Đảng, Đoàn Học tập  lao động chiến đấu tổ quốc thân yêu Từ ý tưởng chọn bàn tay cầm cờ phần phật tung bay tư sẵn sàng tiến bước” Thật vinh dự thiêng liêng, sau phác thảo xong mẫu huy hiệu, mẫu họa sĩ Huỳnh Văn Thuận Bác Hồ chọn thức huy hiệu Đồn 88 năm qua Đồn TNCS Hồ Chí Minh trưởng thành phát triển Mặc dù giai đoạn với nhiệm vụ lịch sử trị tên gọi khác huy hiệu đoàn giữ nguyên biểu trưng hệ niên Việt ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BÀI CA CHÍNH THỨC CỦA ĐỒN: THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC Nhạc lời: Hoàng Hoà Kết liên lại Thanh niên lên, Giơ nắm tay thề, gìn giữ hồ bình độc lập tự Kết liên lại Thanh niên tiến bước, Đánh tan quân thù, xây đắp đời hạnh phúc ấm no Đi lên Thanh niên ngại ngần chi, Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác: “Khơng có việc khó, sợ lòng khơng bền, Đào núi lấp biển, chí làm nên” - Vào đoàn bạn sống mơi trường đồn kết, thân ái, người chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, giúp giải vướng mắc sống hàng ngày - Vào đồn bạn thấy lớn lên, bạn người bạn tốt niên, em thiếu nhi yêu mến Phấn đấu để trở thành người đoàn viên? Phấn đấu để trở thành người đoàn viên Đồn TNCS Hồ Chí Minh, trước hết bạn phấn đấu trở thành người công dân tốt, sống làm việc theo hiến pháp pháp luật; tích cực học tập, lao động, tham gia hoạt động xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bạn nghiên cứu điều lệ đoàn; tán thành điều lệ đoàn, tự nguyện hoạt động tổ chức sở Đoàn, bạn tơn vinh danh hiệu “Đồn viên Đồn TNCS Hồ Chí Minh” Cụ thể, tổ chức đồn mong muốn bạn điều sau: - Tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ mặt, có đủ khả cống hiến trưởng thành - Tích cực lao động sản xuyết để làm giàu đáng cho thân, gia đình xã hội - Trung thành với Tổ quốc, sẵn sáng làm làm tốt nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Tích cực tham gia hoạt động xã hội, trước hết tham gia hoạt động XH đoàn tổ chức, phấn đấu để trở thành người niên gương mẫu mặt làm nòng cốt phong trào niên Đồn TNCS Hồ Chí Minh ln ln mở rộng cánh cửa chào đón bạn niên, thiếu niên có nguyện vọng đáng nỗ lực phấn đấu để thực ước mơ hoài bão cao đẹp BÀI THU HOẠCH Câu 1: Trình bày hiểu biết bạn Đồn TNCS Hồ Chí Minh? Câu 2: Nếu kết nạp vào Đồn TNCS Hồ Chí Minh, bạn làm để trở thành người đoàn viên thời đại nay? YÊU CẦU: - Về nhà làm giấy - Ghi đầy đủ nội dung: Họ tên: …………… Ngày sinh: … Chi đoàn, lớp: …………………………… - Thời gian nộp: Sáng thứ Hai, ngày 02/11/2019 Lưu ý: Những niên không nộp, khơng xem xét kết nạp Đồn CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI TÌM HIỂU BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam BÀI 2: Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam BÀI 3: Đi lên CNXH, đường mà Đảng nhân dân ta lựa chọn BÀI 4: Đường lối phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh nước ta tình hình BÀI 5: Hệ thống trị nước ta BÀI 6: Phát huy truyền thống vẻ vang, Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN ... nên” CÁC LẦN ĐỔI TÊN CỦA ĐOÀN Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng, Đoàn đổi tên nhiều lần: Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đơng Dương Từ... Thuận Bác Hồ chọn thức huy hiệu Đoàn 88 năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trưởng thành phát triển Mặc dù giai đoạn với nhiệm vụ lịch sử trị tên gọi khác huy hiệu đoàn giữ nguyên biểu trưng hệ niên... Văn Thuận không khỏi bồi hồi xúc động “Lúc ấy, nghĩ điều đơn giản tâm huyết lớp niên đặc biệt đoàn viên người tiên phong đầu cầm cờ đỏ vàng tiến lên lãnh đạo vẻ vang Đảng, Đoàn Học tập  lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐOÀN, BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐOÀN, Phấn đấu như thế nào để trở thành người đoàn viên?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn