Đánh giá cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tỉnh Thái Bình

4 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:00

Bài viết thông tin đến quý độc giả các đánh giá cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tỉnh Thái Bình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. đánh giá tổng điều tra sở kinh tế, hnh chính, nghiệp năm 2007 tỉnh tháI bình Trn Trọng Khâm(*) I ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CHUNG Tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp (CSKTHCSN) Tổng điều tra lớn ngành Thống kê tổ chức thực theo định kỳ năm lần Từ năm 1995 đến nay, Tổng cục Thống kê tổ chức thực thành công lần tổng điều tra vào năm 1995, 2002 năm 2007 Kết kỳ Tổng điều tra (CSKTHCSN) nguồn tài liệu vô quý giá phản ảnh trạng, thành tựu xây dựng phát triển đất nước trình đổi mới, hội nhập tất lĩnh vực trị - Kinh tế - Văn hoá xã hội Đặc biệt kỳ Tổng điều tra CSKTHCSN vừa qua, thông tin tổng hợp tiêu nhằm đánh giá, kiểm điểm mục tiêu quan trọng đề trọng phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2010 nghị đại hội IX nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chương trình hành động phủ Bên cạnh kết Tổng điều tra CSKTHCSN sở xây dựng dàn mẫu tổng thể cho điều tra mẫu định kỳ hàng năm phục vụ mục đích nghiên cứu quản lý cấp ngành khác Nhìn chung, kết thu thập từ Tổng điều tra CSKTHCSN phản ánh rõ số tình hình mặt như: + Sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế; quy (*) mô lao động trình độ lao động sở sản xuất kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khác nhau; + Phản ánh kết sản xuất kinh doanh thực trạng xu phát triển đơn vị, ngành loại hình kinh tế khác nhau; + Tình hình quản lý phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp Các làng nghề q trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước; + Phản ánh số lượng cấu sở hành chính, đơn vị nghiệp đoàn thể hiệp hội Với ý nghĩa tầm quan trọng nên kỳ Tổng điều tra CSKTHCSN thu hút quan tâm đặc biệt cấp, ngành, nhiều lực lượng tham gia chi lượng kinh phí khơng nhỏ Vì qua kỳ Tổng điều tra CSKTHCSN, ngành Thống kê có nhiều cố gắng nghiên cứu, bổ sung cải tiến phương pháp tiến hành điều tra, xác định tiêu cần thu thập khả đáp ứng thực tế nhằm mang lại hiệu cao nhất, phục vụ tốt cho mục đích nghiên cứu cấp ngành từ Trung ương đến địa phương Cụ thể đợt tổng điều tra thời điểm 1/7/2007 vừa qua có nhiều điểm như: Tiến hành khảo sát, điều tra thí điểm số địa phương, có tỉnh Thái Phó cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình, Ủy viên Ban đạo TĐT tỉnh Thái Bình 38 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Bình tiến hành làm thử xã (thuộc vùng nông thôn) phường (thuộc thành phố), sau rút kinh nghiệm lập phương án điều tra thức Vì phương án điều tra kỳ lên số vấn đề là: - Thành lập BCĐ Tổng điều tra nên thuận lợi cho việc đạo địa bàn Tổng điều tra lần thành lập BCĐ điều tra cấp xã, phường; - Phiếu điều tra: Mặc dù kỳ điều tra số lượng chủng loại phiếu điều tra nhiều kỳ trước Cụ thể 10 loại phiếu, so với kỳ điều tra năm 2002 có loại Ngồi loại phiếu dùng cho khối doanh nghiệp thêm phiếu điều tra sở tôn giáo, phiếu dùng cho cụm cơng nghiệp, cho sở làng nghề phiếu cá thể tách riêng theo ngành Việc tách tạo thuận lợi dễ thực điều tra viên việc ghi chép kiểm tra nhập tin, tổng hợp tốt hơn; - Các tiêu điều tra lược bỏ số tiêu không thật cần thiết điều tra lớn tiêu bảo vệ môi trường, tiêu tai nạn lao động, đào tạo nghề, chi phí sản xuất… Vì tiêu thực nên áp dụng với điều tra mang tính chuyên đề II NHỮNG MẶT TỒN TẠI Công tác chuẩn bị Với tổng điều tra lớn điều tra sở kinh tế thời gian chuẩn bị cấp tỉnh, thành phố tính từ thành lập ban đạo cấp tỉnh từ tháng 3, tiếp đến cấp huyện (Quận), xã (Phường)/Chọn điều tra viên, giám sát viên, tổ trưởng/Tập huấn/Lập danh sách/In tài liệu, v.v …trong vòng tháng Ở thời gian địa phương bị chi phối chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, cơng việc bị gián đoạn, gây khơng khó khăn ảnh hưởng đến thời gian chất lượng công việc, tập huấn, chọn điều tra viên, giám sát viên tổ trưởng điều tra Phiếu điểu tra Mặc dù chủng loại phiếu nhiều, khối lượng lớn cải tiến gọn, dễ hiểu, dễ ghi chép Tuy nhiên loại phiếu tiêu khó giải thích đến tiến hành điều tra thực tế hướng dẫn bổ sung phiếu 01, 02, 03 Mặt khác số lượng phiếu thường không đủ (Khơng có dự phòng), trừ loại phiếu quy định để địa phương in làm giảm tiến độ ĐTV Công tác đạo Do số lượng sở điều tra lớn, phức tạp lại diễn nhiều lĩnh vực phân bổ khắp địa bàn nên việc đạo, giám sát thời gian có hạn đảm bảo triệt để Do vậy, Ban đạo cấp từ tỉnh xuống xã, phường trọng tập huấn đầy đủ cho ĐTV để họ chủ động triển khai trình điều tra sở nên chất lượng nhiều bất cập Cơng tác kiểm tra, xử lý, đánh mã nhập tin Tuy Ban đạo điều tra cấp có nhiều cố gắng kiểm tra, tính chất phức tạp trình độ điều tra viên khơng đồng nên ảnh hưởng đến chất lượng điều tra Để khắc phục tình trạng trên, trước nhập tin xử lý, BCĐ iu tra ó tin chuyên san số tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 39 hành sửa chữa sai sót, làm phiếu, sửa sai sót việc xác định ngành theo bảng phân ngành III KIẾN NGHỊ Qua thực tế tổ chức Tổng điều tra CSKTHCSN Thái Bình, nêu lên số điểm sau: Đối với công tác chuẩn bị: Bao gồm nhiều công đoạn từ khảo sát, dự thảo tờ trình phủ tập huấn, xác định địa bàn, lập danh sách khoảng thời gian dài phải bố trí cân đối hợp lý Nhiều việc cần triển khai sớm để chọn ĐTV cán lập danh sách chất lượng hơn, thời gian tập huấn cần bố trí dài kỹ từ đến ngày lớp để ĐTV nắm nội dung yêu cầu phương án hướng dẫn cụ thể Một số tiêu phiếu điều tra - Đối với doanh nghiệp, kỳ điều tra trước điều tra DN hạch toán độc lập, kỳ điều tra 2007 điều tra DN hạch toán phụ thuộc khác địa bàn việc rà sốt danh sách gặp khó khăn tác dụng so sánh kém; - Đối với hộ cá thể: Nên đơn giản số tiêu như: mã số thuế thực tế hộ sản xuất kinh doanh họ không quan tâm đến mã số mà chủ yếu ngành Thuế nắm nên điều tra chủ sở khơng khai xác gây khó khăn cho điều tra viên Mặt khác tiêu tình trạng nộp thuế với thành phần cần nắm mức độ thuế nộp, chưa nộp hoắc miễn thuế; - Đối với sở hành nghiệp nên thống qui định điều tra 40 sở từ cấp xã, phường sở thuộc thơn, ấp dù có đáp ứng yêu cầu khái niệm không nên điều tra thêm, số trường hợp khơng nhiều; - Riêng phiếu điều tra nên gửi sớm cần đảm bảo đủ số lượng dự phòng để địa phương chủ động phiếu Trừ phiếu đơn giản tỉnh, thành phố in phiếu phức tạp có in màu phải đủ đáp ứng, sở loại có chênh lệch với lập danh sách khơng nhiều Tránh để tình trạng phải phơ tơ thêm vừa không đảm bảo thời gian, vừa không đảm bảo chất lượng phiếu màu sắc qui định; - Đối với tiêu ngành nghề: Thời gian qua, qua kỳ điều tra lại có bổ sung sửa đổi số ngành nghề, ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ mã ngành sản phẩm gây nhiều lúng túng đạo thực Vì vậy, trình chuẩn bị cần nghiên cứu kỹ để đảm bảo tình phù hợp ổn định lâu dài cho nhiều năm Kể việc qui định cho sở thời điểm điều tra khơng hoạt động theo ngành nghề tính theo ngành mang tính ổn định lâu dài, tránh tạo xáo trộn không cần thiết Công tác đạo: Từ khâu chuẩn bị đặc biệt quan tâm thời gian diễn điều tra Do thời gian điều tra ngắn, địa bàn lại rộng, Ban đạo tổ phụ trách chưa đủ khả chưa quy định bao quát đến tận thôn, ấp nên việc đạo nhanh nhạy kịp thời theo tiến độ Việc chuẩn bị chưa kỹ sau cần phải bổ sung thơng tin đến với điều tra viên họ làm qua Vì vậy, phải hạn chế bổ sung kỳ điều tra vừa qua Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Xử lý, tổng hợp công bố số liệu trước nhập tin Công tác mã hóa xử lý kết có nhiều tiến bộ, điều quan trọng trước xử lý cần qui định việc kiểm tra chặt chẽ nhầm lẫn mang tính hệ thống dẫn đến sai lệch nhiều kết tổng hợp Mặt khác cần đảm bảo tính ổn định thống cơng tác mã hố Do nhu cầu sử dụng kết số liệu điều tra lớn, việc công bố số liệu sớm cần thiết Chương trình xử lý tổng hợp cần áp dụng nhiều tiêu chí, tiêu thức phân tổ để kết phản ánh nhiều vấn đề giúp cho việc sử dụng số liệu đạt hiệu cao hơn KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TỔNG ĐIỀU TRA… (tiếp theo trang 29) đồn thể, hiệp hội tổ chức tơn giáo Các quận có số sở kinh tế, hành nghiệp lao động làm việc cao quận Bình Tân (26.758 sở, 240.317 lao động), quận (20.056 sở, 226.090 lao động), quận Gò Vấp (28.501 sở, 208.545 lao động) Bảng 2: Số sở, số lao động sở KTHCSN TP Hồ Chí Minh 1-7-2002 245404 Lao động (người) 1490031 18271 221542 5591 874389 472992 142650 Cơ sở Tổng số Doanh nghiệp chi nhánh Cơ sở SXKD cá thể Cơ sở hành chính, nghiệp 1-7-2007 So với kết tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2002, tổng số sở kinh tế, hành nghiệp 1/7/2007 tăng 147.702 sở, tăng 60,2% Lao động làm việc tăng 1.020.595 người, tăng 68,5% Trong số doanh nghiệp chi nhánh tăng 24.988 sở, tăng 136,8%; lao động doanh nghiệp chi nhánh tăng 706.790 người, tăng 80,8% Số sở SXKD cá thể tăng 120.851 sở, tăng 54,5%; lao động sở SXKD cá thể tăng 250.927 người, tăng 53,1% Trong thời kỳ 2002 - 2007, tốc độ tăng bình quân năm số sở kinh tế, hành nghiệp địa bàn thành phố 393106 Lao động (người) 2510626 43259 342393 7454 1581179 723919 205528 Cơ sở 9,9%, tốc độ tăng bình quân năm lao động làm việc sở kinh tế, hành nghiệp 11% Riêng khối doanh nghiệp chi nhánh có tốc độ tăng bình quân năm số sở 18,8%, lao động 12,6% Qua tổng hợp nhanh tổng điều tra bước đầu cho thấy kết tổng điều tra quán với đánh giá tăng trưởng thành phố năm qua Lượng thông tin tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp nhiều, thơng tin q giá tiếp tục khai thác, phân tích phục vụ cho công tác điều hành, định lãnh đạo cấp, ngành chuyªn san sè tỉng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2007 41 ... sở SXKD cá thể Cơ sở hành chính, nghiệp 1-7 -2007 So với kết tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp năm 2002, tổng số sở kinh tế, hành nghiệp 1/7 /2007 tăng 147.702 sở, tăng 60,2% Lao động làm việc... việc sở kinh tế, hành nghiệp 11% Riêng khối doanh nghiệp chi nhánh có tốc độ tăng bình qn năm số sở 18,8%, lao động 12,6% Qua tổng hợp nhanh tổng điều tra bước đầu cho thấy kết tổng điều tra quán... quán với đánh giá tăng trưởng thành phố năm qua Lượng thông tin tổng điều tra sở kinh tế, hành nghiệp nhiều, thông tin quý giá tiếp tục khai thác, phân tích phục vụ cho cơng tác điều hành, định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tỉnh Thái Bình, Đánh giá cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 tỉnh Thái Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn