KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 20.11.2019

5 12 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:55

KẾ HOẠCH Mở lớp học cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú và kết nạp đoàn viên mới đợt 20/11/2019 ---------------- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2020; Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 của BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài; Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm xây dựng và ban hành Kế hoạch mở lớp học cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú và kết nạp đoàn viên mới đợt 20/11/2019 với nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: - Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong thời kỳ mới. - Tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thanh niên, đảm bảo tăng về số lượng, nâng cao chất lượng. 2. Yêu cầu: - Học viên phải tham dự đầy đủ các buổi học và đúng thời gian quy định. - Kết nạp đoàn viên mới phải trang trọng, đúng nghi thức và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đoàn viên mới được kết nạp. - Thực hiện tốt quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng thanh niên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết quả học tập, lao động và công tác. II. THÀNH PHẦN - Là học viên đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài. Đồng thời là thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu và vươn lên trong học tập và rèn luyện được tập thể chi đoàn, lớp và GVCN cử đi học. - Đã là đoàn viên nhưng mất hết hồ sơ đoàn vụ. - Mỗi chi đoàn, lớp cử từ 03 - 05 thanh niên ưu tú đi học. III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC A. LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN HUYỆN ĐỒN LƯƠNG TÀI ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TT GDNN-GDTX LƯƠNG TÀI *** Lương Tài, ngày 07 tháng 11 năm 2019 Số: 02-KH/ĐTN KẾ HOẠCH Mở lớp học cảm tình Đồn cho niên ưu tú kết nạp đoàn viên đợt 20/11/2019 -Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh; Căn Nghị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2020; Căn Chương trình cơng tác Đoàn phong trào niên năm học 2019-2020 BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài; Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm xây dựng ban hành Kế hoạch mở lớp học cảm tình Đồn cho niên ưu tú kết nạp đoàn viên đợt 20/11/2019 với nội dung cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích: - Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên đủ phẩm chất, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu phong trào niên sở, làm nòng cốt cơng tác tập hợp, đồn kết niên thời kỳ - Tạo phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh niên, đảm bảo tăng số lượng, nâng cao chất lượng Yêu cầu: - Học viên phải tham dự đầy đủ buổi học thời gian quy định - Kết nạp đoàn viên phải trang trọng, nghi thức để lại ấn tượng tốt đẹp đoàn viên kết nạp - Thực tốt quy trình kết nạp, nâng cao chất lượng niên ưu tú vào Đoàn, coi trọng phẩm chất đạo đức, kết học tập, lao động công tác II THÀNH PHẦN - Là học viên học tập, rèn luyện Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài Đồng thời niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên học tập rèn luyện tập thể chi đoàn, lớp GVCN cử học - Đã đoàn viên hết hồ sơ đoàn vụ - Mỗi chi đoàn, lớp cử từ 03 - 05 niên ưu tú học III NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC A LỚP CẢM TÌNH ĐỒN 1 Thời gian: Buổi chiều ngày 27, 28 tháng 11 năm 2019 (Từ 14 00 phút - 16 30 phút) Địa điểm: Phòng hội trường Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài Các thức đăng ký: - Các chi đồn, lớp rà sốt lại học viên lớp chưa phải đoàn viên vận động bạn tham gia lớp học cảm tình đồn - Thanh niên ưu tú đăng ký lớp học theo mẫu đính kèm (Điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký) nộp văn phòng Đồn Trung tâm chậm vào 10 00 ngày 25/11/2019 (Thứ 2) - Mỗi học viên tham gia đóng 20.000 đồng làm Hồ sơ đồn vụ (Thẻ đoàn, sổ đoàn, huy hiệu đoàn, Nghị kết nạp đồn) nộp 02 ảnh 3x4 (Phía sau ảnh ghi rõ: họ tên, ngày sinh, lớp) Nội dung: - Học tập trung, chương trình học gồm lý luận trị sau: Bài Một số vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 2: Một số vấn đề Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bài 3: Phấn đấu trở thành người Đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh Bài 4: Một số điều luật đồn viên, niên cần biết - Kết thúc khóa học, học viên làm thu hoạch, đạt cấp giấy chứng nhận xét kết nạp đoàn *Lưu ý: Học viên tham gia học tập phải mặc đồng phục Trung tâm, có đầy đủ bút để ghi chép B KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN Thời gian tổ chức kết nạp: - BCH Đoàn Trung tâm giao cho BCH chi đoàn, lớp tổ chức thực Lễ kết nạp đoàn viên chi đoàn vào sinh hoạt chi đồn, lớp (báo cáo kết kết nạp BCH đoàn Trung tâm hình ảnh trước ngày 15/12/2019) - Các đồng chí kết nạp phải có mặt đầy đủ, mặc áo đồng phục Trung tâm Đối tượng kết nạp: - Thanh niên ưu tú có kết học tập rèn luyện tốt, học lớp cảm tình Đồn chi đoàn xem xét giới thiệu, BCH Đoàn Trung tâm theo dõi rèn luyện - Thanh niên không tham gia học tập rèn luyện không xét kết nạp Thành phần tham dự: GVCN, Đại diện BCH Đoàn Trung tâm, ĐVTN chi đoàn Tổ chức Lễ kết nạp: a) Trang trí khánh tiết: b) Chương trình Lễ kết nạp: - Ổn định tổ chức - Văn nghệ chào mừng (nếu có); - Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Tóm tắt q trình phấn đấu niên - Thanh niên đọc đơn xin vào Đoàn - Đọc Nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên Đoàn cấp - Trao Nghị chuẩn y, thẻ đoàn đeo huy hiệu đoàn - Lời hứa Đoàn viên - Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ BCH Đoàn Trung tâm - Phát biểu cảm nghĩ Đoàn viên - Chào cờ, bế mạc IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Đoàn Trung tâm: - Báo cáo chi ủy chi xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% chi đoàn, lớp - Tổng hợp danh sách niên ưu tú giới thiệu học lớp cảm tình Đồn kết nạp Đoàn viên - Tổ chức lớp học cảm tình Đồn cho đối tượng kết nạp Đồn - Phân cơng đồng chí BCH Đồn Trung tâm theo dõi, bồi dưỡng đối tượng kết nạp - Ra định kết nạp tổ chức hướng dẫn chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên *Thành lập Ban Tổ chức: - Đ/c Vũ Viết Tiệp - Bí Thư Đoàn trung tâm - Trưởng ban - Đ/c Đỗ Việt Hương - Phó Bí thư Đồn trung tâm - Phó ban - Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Trung tâm - Thành viên * Tiến độ thực hiện: - Ngày 07/11/2019: Lên kế hoạch xin ý kiến Chi ủy Chi - Ngày 08/11/2019: Triển khai kế hoạch tới chi đoàn, lớp - Từ ngày 08/11 - 25/11/2019: Đăng ký lập danh sách niên ưu tú - Từ ngày 27/11 - 28/11/2019: Tổ chức lớp học làm thu hoạch - Từ ngày 29/11/2019 – 15/12/2019: Các chi đoàn, lớp tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Các chi đoàn, lớp: - BCH chi đoàn, lớp giới thiệu niên ưu tú để Đoàn Trung tâm xem xét, bồi dưỡng kết nạp, nộp danh sách có xác nhận GVCN gửi BCH Đoàn Trung tâm trước ngày 25/11/2019 (Nộp cho Đ/c Đỗ Việt Hương - Phó Bí thư Đoàn Trung tâm) - Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên đảm bảo trình tự, trang trọng ý nghĩa Trên Kế hoạch mở lớp học cảm tình Đồn cho niên ưu tú kết nạp đoàn viên đợt 20/11/2019 BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài Yêu cầu chi đoàn, lớp nghiêm túc triển khai thực TM BCH ĐOÀN TRUNG TÂM Nơi nhận: BÍ THƯ - TT Huyện đồn (b/c); - Chi ủy (b/c); - GVCN (p/h); - BCH Đoàn TT (t/h); - Các chi đoàn, lớp (t/h); - Lưu: ĐTN Vũ Viết Tiệp DUYỆT CỦA CHI ỦY CHI BỘ, BGĐ TRUNG TÂM ĐOÀN TT GDNN-GDTX LƯƠNG TÀI CHI ĐỒN, LỚP *** ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Lương Tài, ngày tháng 11 năm 2019 DANH SÁCH Thanh niên ưu tú cử học lớp cảm tình Đoàn đợt 20/11/2019 STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi 10 Lưu ý: Danh sách ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh chi đoàn lớp XÁC NHẬN CỦA GVCN (ký, ghi rõ họ tên) TM CHI ĐOÀN, LỚP (ký, ghi rõ họ tên) ... tự, trang trọng ý nghĩa Trên Kế hoạch mở lớp học cảm tình Đồn cho niên ưu tú kết nạp đoàn viên đợt 20/11/2019 BCH Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Lương Tài Yêu cầu chi đoàn, lớp nghiêm túc triển khai thực... 28/11/2019: Tổ chức lớp học làm thu hoạch - Từ ngày 29/11/2019 – 15/12/2019: Các chi đoàn, lớp tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Các chi đoàn, lớp: - BCH chi đoàn, lớp giới thiệu niên ưu tú để Đoàn Trung tâm... ghi chép B KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN Thời gian tổ chức kết nạp: - BCH Đoàn Trung tâm giao cho BCH chi đoàn, lớp tổ chức thực Lễ kết nạp đồn viên chi đồn vào sinh hoạt chi đoàn, lớp (báo cáo kết kết nạp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 20.11.2019, KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 20.11.2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn