Một số vấn đề ứng dụng công nghệ nhận biết ký tự thông minh trong xử lý số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:52

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở gần đây nhất của nước ta được thực hiện vào năm 1999. Thông tin cập nhật về dân số là rất cần thiết đối với Chính phủ cho nhiều mục đích khác nhau như lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng trường học, đường xá và bệnh viện và thực hiện các chương trình phát triển thiết yếu khác. Một số vấn đề ứng dụng công nghệ nhận biết ký tù th«ng minh xư lý sè liƯu tỉng điều tra dân số nhà năm 2009 Mai Văn Cầm(*) Đặt vấn đề Cuộc Tổng điều tra dân số nhà gần nước ta thực vào năm 1999 Thông tin cập nhật dân số cần thiết Chính phủ cho nhiều mục đích khác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng trường học, đường xá bệnh viện thực chương trình phát triển thiết yếu khác Liên Hợp Quốc khuyến nghị quốc gia thành viên nên tiến hành Tổng điều tra dân số với chu kỳ năm tối đa 10 năm Quyết định 141/2002/QĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển ngành thống kê đến năm 2010 quy định Tổng điều tra dân số nhà tiến hành 10 năm lần Để thực định hướng đó, Tổng cục Thống kê tiến hành nhiều công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số nhà vào năm 2009 Việc nâng cao chất lượng tính kịp thời số liệu Tổng điều tra cần thiết để đáp ứng nhu cầu người dùng tin Tính kịp thời thông tin quan trọng giao tế cộng đồng Xã hội thừa nhận sử dụng số liệu chúng thịnh hành nhận thức nhiều tầm quan trọng công tác thống kê Kết nỗ (*) lực ngành Thống kê cải thiện, chất lượng sản phẩm thống kê củng cố Qt hình ảnh nhận biết ký tự thơng minh Nói chung, Tổng điều tra dân số nhà hoạt động thu thập số liệu diện rộng bao trùm toàn lãnh thổ quốc gia Đó cơng việc cần nhiều kinh phí, thời gian tham gia nhiều cán điều tra thực địa hệ thống xử lý số liệu hiệu khoa học Mặc dù kết phát hành sớm tốt sau điều tra, song thường có khoảng trống đáng kể cơng tác nhập làm thơng tin diễn thời gian dài Để rút ngắn trình này, cần lựa chọn tăng cường lực lượng cán thiết bị áp dụng cơng nghệ nhập liệu mới, ví dụ cơng nghệ qt hình ảnh Cơng nhân nhập liệu cơng nghệ qt Phó vụ trưởng Vụ Thống kờ Dõn s v Lao ng chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 17 Cụng ngh quột hỡnh ảnh hệ thống sử dụng để nhập liệu từ phiếu điều tra, máy fax, internet với tốc độ nhanh tốn nhân lực Hệ thống sử dụng máy quét để đọc nhanh phiếu điều tra tài liệu, phần mềm ứng dụng đọc định dạng tự động liệu chữ số ghi phiếu/tài liệu, sau chuyển thơng tin thành file liệu mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) để xử lý Quét hình ảnh nhận biết ký tự quang học (OCR – Optical Character Recognition), đọc đánh dấu quang học (OMR – Optical Mark Reader), đọc mã vạch (BCR – Bar Code Reader) nhận biết ký tự thông minh (ICR Phiếu điều tra Thiết kế Máy quét Vào thời điểm nay, cơng nghệ qt hình ảnh xem lựa chọn tốt cho nhập liệu điều tra mẫu quy mô lớn Tổng điều tra Công nghệ giảm thời gian nhập liệu, cần nhân lực giá thành lâu dài thấp Trong phương pháp quét hình ảnh nói trên, ICR lựa chọn phù hợp cho điều tra mẫu Tổng điều tra thống kê, phiếu điều tra thống kê thường ghi chữ, số và/hoặc khối Công nghệ ICR sử dụng phần mềm mạnh cho công đoạn (thiết kế phiếu, đầu vào, xử lý đầu ra) trình bày hình đây: Đọc/đánh giá/nhận biết Kiểm tra/ xác minh thông tin Cơ sở liệu Đầu vào Xử lý Đầu Ưu điểm công nghệ nhận biết ký tự thông minh i Rút ngắn thời gian nhập liệu với máy quét tốc độ nhanh Cần nhân lực Phù hợp điều tra mẫu lớn tổng điều tra, phiếu điều tra khơng q phức tạp, số lượng phiếu lớn Do nhu cầu tăng cao số liệu kịp thời hơn, cơng nghệ ICR giúp cho quan thống kê nhà nước phát hành kết điều tra sớm nhiều so với cơng nghệ truyền thống nhập tin từ bàn phím máy tính ii Cơng nghệ ICR giảm đáng kể nguy mắc lỗi thủ công giai đoạn nhập liệu Máy quét đọc phiếu ghi đó, nhập thủ cơng mắc lỗi đánh thông tin sai đọc nhầm số liệu Người ta xác định số 18 Intelligent Character Recognition) Kết (in, CD…) lượng lỗi tăng nhanh công việc nhiều Đối với điều tra quy mơ lớn, can thiệp người hoạt động thủ công giảm đáng kể sai sót giai đoạn nhập số liệu Màn hình máy tính kiểm tra xác minh số liệu (verify) iii Hệ thống cơng nghệ ICR cần nhân lực so với nhập liệu thủ cơng Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Máy quét làm việc nhanh đọc thông tin tự động, đến giai đoạn kiểm tra nhận biết thông tin cần người giám sát hiệu chỉnh iv Do ảnh phiếu lưu trữ file kích thước nhỏ, nên công nghệ áp dụng hiệu cho điều tra mẫu quy mô lớn Tổng điều tra Việc truy cập, tìm kiếm ảnh phiếu thuận lợi nhiều so với cách tìm thủ cơng v Chi phí chung hệ thống cơng nghệ ICR thấp nhiều so với công nghệ khác Chi phí nhập số liệu cơng nghệ ICR cao giai đoạn đầu lắp đặt hệ thống, lâu dài cần kinh phí bảo dưỡng phát triển Hơn sử dụng nhân cơng thời gian nhập số liệu ngắn làm giảm nhiều chi phí Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, khối lượng cơng việc lớn chi phí nhập số liệu công nghệ ICR rẻ so với phương pháp nhập thủ công Điều khẳng định ưu công nghệ ICR điều tra quy mô lớn vi Một hệ thống lắp đặt, sử dụng cho điều tra khác khơng cần kinh phí đầu tư cho thiết bị Một số vấn đề cần cân nhắc i Mặc dù hệ thống cơng nghệ ICR có nhiều ưu điểm đặc biệt điều tra quy mơ lớn, song có số vấn đề cần cân nhắc Ví dụ, việc phân phối bàn giao phiếu điều tra cần phải tiến hành cách cẩn thận, đặc biệt địa bàn vùng sâu, xa Có thể khó cho điều tra viên giữ phiếu khô, không quăn, không nhàu nát Việc vận chuyển phiếu cần thực cách cẩn trọng Núi cỏch chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 khác, phiếu bị gấp mép, ẩm ướt làm chậm trình quét Vì vậy, phiếu cần bảo quản túi không thấm nước (đối với địa bàn) hộp tông (đối với số địa bàn) để chống quăn mép, nhàu ii Một vấn đề quan trọng phải kiểm soát chữ viết tay (tự dạng) điều tra viên Viết xấu ghi không quy định vào phiếu điều tra gây nhiều lỗi quét Đặc biệt Tổng điều tra, lực lượng lớn điều tra viên tham gia, thường khó kiểm sốt cách viết họ Một nhiệm vụ giám sát viên giám sát tự dạng điều tra viên iii Chất lượng in công ty khác khác Thơng thường việc in phiếu cho Tổng điều tra sử dụng nhiều công ty khác số lượng phiếu lớn Khi in số lượng phiếu lớn cách sử dụng nhiều cơng ty in, cần thu xếp để có kiểm sốt chặt chẽ giấy in, chất lượng in, kích thước phiếu in ra, số ô ghi câu trả lời in phiếu Nếu chất lượng in lô phiếu khơng đồng đều, giấy q mỏng, q dầy, kích thước khác nhau, tốc độ quét chậm lại phải thay đổi để giải vấn đề khơng thống iv Cũng cần phải có kế hoạch sử dụng hệ thống sau công việc kết thúc Có thể xem xét đến khả xử lý cho toán khác, cho điều tra kỳ, làm dịch vụ, sở dịch vụ cho đơn vị khác kinh tế tư nhân nhà nước Cũng có khả sử dụng hệ thống ICR để xử lý thông tin qua fax internet Việc định lắp đặt máy quét tỉnh vùng thực trước dự án bắt 19 đầu Trong trường hợp sở địa phương khơng có trách nhiệm xử lý số liệu điều tra mẫu tổng điều tra, việc áp dụng công nghệ ICR phi tập trung không phù hợp Ngược lại, sở địa phương có hệ thống cơng nghệ thơng tin có số liệu Tổng điều tra điều tra mẫu để xử lý, hữu ích lắp đặt máy qt v Nếu cơng nghệ ICR lựa chọn cho Tổng điều tra, hệ thống cần thử nghiệm với điều tra mẫu với điều tra thử Tổng điều tra trước triển khai thức với Tổng điều tra Tất vấn đề xuất hiện, từ thiết kế phiếu đến xuất kết quả, khó khăn thường khác quốc gia Hơn nữa, việc quản lý giám sát chữ viết tay điều tra viên, vận chuyển, bảo quản bàn giao phiếu điều tra công việc không dễ dàng Các khó khăn nói cần lường trước định áp dụng cơng nghệ cho Tổng điều tra Kết luận Hệ thống ICR công nghệ hiệu nhập số liệu điều tra mẫu lớn tổng điều tra Nếu đảm bảo cung cấp phiếu điều tra với số liệu hợp lý, kịp thời có chất lượng, hệ thống cần can thiệp người so với nhập số liệu biện pháp thủ cơng Bởi Tổng điều tra thu thập số liệu quy mơ lớn, hệ thống qt hình ảnh lắp đặt có hiệu phù hợp xử lý số liệu khoảng thời gian theo yêu cầu Đối với việc đầu tư lớn vậy, khả sử dụng công nghệ sau Tổng điều tra kết thúc cần cân nhắc Công nghệ ICR cho phép xử lý số liệu thời gian ngắn Tuy nhiên, số vấn đề cần phải quan tâm Chất lượng giấy in phiếu, chất lượng in, phân phối, bảo quản, bàn giao tài liệu cần đến s quan tõm ỳng mc số điểm cần ý xác định cỡ mẫu cho tổng điều tra dân số nhà năm 2009 Phan c Lộc(*) K ết hợp điều tra mẫu tiêu Lực lượng lao động Biến động tự nhiên dân số (sinh, chết) Tổng điều tra Dân số nhà (TĐT) cách làm mang lại hiệu thiết thực nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng thêm nội dung điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, giảm thiểu đáng kể sai số phi (*) mẫu Kết điều tra mẫu kết hợp Tổng điều tra Dân số nhà 1989, 1999 tổng hợp, ước lượng suy rộng cho cấp tỉnh, thành phố theo hai khu vực thành thị nông thôn công bố sớm sau thời điểm TĐT thường năm, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo Chuyên viên Vụ Thống kê Dân số Lao động 20 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª ... bày hình đây: Đọc/đánh giá /nhận biết Kiểm tra/ xác minh thông tin Cơ sở liệu Đầu vào Xử lý Đầu Ưu điểm công nghệ nhận biết ký tự thông minh i Rút ngắn thời gian nhập liệu với máy quét tốc độ nhanh... phù hợp cho điều tra mẫu Tổng điều tra thống kê, phiếu điều tra thống kê thường ghi chữ, số và/ hoặc khối Công nghệ ICR sử dụng phần mềm mạnh cho công đoạn (thiết kế phiếu, đầu vào, xử lý đầu ra)... ICR công nghệ hiệu nhập số liệu điều tra mẫu lớn tổng điều tra Nếu đảm bảo cung cấp phiếu điều tra với số liệu hợp lý, kịp thời có chất lượng, hệ thống cần can thiệp người so với nhập số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề ứng dụng công nghệ nhận biết ký tự thông minh trong xử lý số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Một số vấn đề ứng dụng công nghệ nhận biết ký tự thông minh trong xử lý số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn