Nội dung tuyên truyền, vận động cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

4 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:51

Bài viết phân tích những thay đổi về các điều kiện dân số, kinh tế, xã hội và hạn chế về nhận thức của người dân đối với tổng điều tra mà định ra nội dung tuyên truyền cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền, vận động cho tổng điều tra dân số nhà năm 2009 Hong Xuyờn(*) N gày 03/8/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/2007/CT-TTg việc chuẩn bị tổng điều tra dân số nhà vào ngày 1/4/2009 Chỉ thị xác định kết tổng điều tra dùng làm sở đánh giá kết việc thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước giai đoạn 2000-2010 định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2011-2020 nhà năm 2009, gồm ba tổ: tổ nghiệp vụ, tổ nguồn lực, tổ tuyên truyền, vận động xử lý số liệu Trong họp Ban chuẩn bị sau đó, Tổng cục trưởng kết luận công việc phải làm giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban tổ Tuyên truyền vận động công việc kết luận cuối họp lại có vị trí quan trọng cần triển khai Vậy, TĐTDS, tun truyền-vận động có vị trí quan trọng vậy? Chỉ thị yêu cầu bộ, ngành, UBND cấp thực nhiệm vụ để chuẩn bị cho tiến hành Tổng điều tra dân số nhà phạm vi nước giao Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số nhà phạm vi nước Công tác chuẩn bị liên quan đến việc xây dựng phương án kế hoạch cho Tổng điều tra, bao gồm điều tra thử nghiệm, phải kết thúc vào quý II năm 2008 báo cáo Thủ tướng xem xét định tiến hành tổng điều tra Kinh nghiệm thực tế từ tổng điều tra dân số nhà nước ta trước nhiều nước khác giới cho thấy chất lượng tổng điều tra (TĐT) phụ thuộc cuối vào hợp tác trung thực người dân với hỗ trợ dư luận tồn xã hội Ước tính đến thời điểm TĐT, nước có 87 triệu dân sống 20 triệu hộ Tổng điều tra thu thập thông tin người dân thông qua vấn trực tiếp từ 20 triệu hộ Muốn vấn thành công phải làm cho đối tượng vấn hiểu điều họ phải trả lời Cho nên, vấn hoạt động tuyên truyền vận động Thực Chỉ thị thủ tướng, ngày 31/8/2007, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết định số 961/QĐ-TCTK thành lập Ban chuẩn bị Tổng điều tra dân số (*) Hơn nữa, Tổng điều tra dân số nhà cơng việc mang tính kỹ thuật phức tạp có phạm vi rộng nên đòi hỏi phải có Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Dân s v Lao ng chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 13 u t ln v nhõn lc, tài lực vật lực Tuyên truyền vận động nhằm đảm bảo cho tổng điều tra có đầu tư đầy đủ nguồn lực đó, đặc biệt tài lực Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác tun truyền vận động Vì vậy, phải có sở phân tích thay đổi điều kiện dân số, kinh tế, xã hội hạn chế nhận thức người dân tổng điều tra mà định nội dung tuyên truyền cụ thể cho nhóm đối tượng Những thay đổi dân số kinh tế - xã hội So với tổng điều tra dân số thực trước đây, việc thực tổng điều tra dân số năm 2009 diễn điều kiện dân số, kinh tế xã hội có đặc điểm bật đáng ý sau: - Ước tính vào năm 2009, dân số Việt Nam tăng thêm khoảng 10 triệu người so với năm 1999 Có thay đổi số đơn vị hành cấp tỉnh/huyện Năm 1999 nước có 61 đơn vị hành cấp tỉnh 64 tỉnh Việc chia tách đơn vị hành cấp huyện xã diễn thường xuyên so với cấp tỉnh Điều gây khó khăn cho công tác vẽ sơ đồ lập bảng kê phân tích số liệu theo chuỗi thời gian - Q trình thị hố diễn với tốc độ nhanh Việc điều tra dân số khu vực đô thị phức tạp nhiều so với khu vực nông thôn - Di cư tự từ nông thôn khu đô thị, khu công nghiệp khu chế xuất để tìm việc làm hội học hành - vấn đề 14 quan tâm Di cư tiêu quan trọng tổng điều tra dân số, nhiên yếu tố dễ gây trùng sót vẽ sơ đồ, lập bảng kê điều tra thu thập số liệu - Trong tiến trình hội nhập quốc tế tồn cầu hố, nhiều người Việt Nam nước ngồi tìm việc làm, nhiều người nước tới làm việc Việt Nam, tạo dòng di cư quốc tế Đây chủ đề cần quan tâm TĐT 2009 - Quá trình cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến thay đổi nhanh cấu lao động thêm nhiều nghề Trong TĐT 1999, việc phân tổ thống kê lao động chưa hoàn toàn theo chuẩn quốc tế Tổng điều tra 2009 cần phải khắc phục vấn đề - Dự báo năm 2009 dân số Việt Nam vào khoảng 86-87 triệu người Với dân số có quy mơ lớn việc thay đổi chia nhỏ đơn vị hành chính, nên việc xử lý, tổng hợp phổ biến thơng tin cần có thay đổi cho phù hợp với thực tế đòi hỏi nhu cầu lớn tài kỹ thuật Những hạn chế xuất phát từ nhận thức TĐT dân số Về phía người dùng tin Kinh nghiệm tổng điều tra trước cho thấy người dùng tin thường đưa yêu cầu lớn nhiều so với khả Tổng điều tra dân số Do không hiểu rõ khả đáp ứng tổng điều tra, cách khai thác sản phẩm thông tin tổng điều tra kết hợp với nguồn thông tin chuyên ngành khác, nên Th«ng tin Khoa häc Thèng kª người dùng tin dễ có tâm lí khơng tin tưởng, không ủng hộ tổng điều tra với hết trách nhiệm mình, khơng đánh giá mức độ thành cơng tổng điều tra Về phía người dân Như đề cập trên, tổng điều tra dân số thu thập thơng tin người dân Vì vậy, hợp tác trung thực đầy đủ người dân yếu tố quan trọng đảm bảo cho tổng điều tra thành cơng Trong hồn cảnh kinh tế thị trường chủ trương hội nhập quốc tế với nhiều luồng ảnh hưởng tiêu cực xã hội nay, có hợp tác khó khăn lí sau: Người dân nói chung khơng quan tâm đến sản phẩm thông tin tổng điều tra; E ngại tiết lộ bí mật riêng tư cá nhân gia đình mình; Sợ quyền sử dụng thông tin để xiết chặt quản lý theo hướng hạn chế tự quyền lợi Về giới truyền thơng đại chúng Kinh nghiệm cho thấy có hiểu lầm tình hình dân số gây hoang mang dư luận xã hội phân tích chưa xác giới truyền thơng đại chúng số liệu thông tin dân số Tổng điều tra dân số năm 2009 đòi hỏi hoạt động tuyên truyền vận động sâu rộng để tháo gỡ khó khăn nhận thức nêu trên, khó khăn cần ưu tiên giải lại liên quan đến nhận thức giới truyền thông đại chúng vấn đề dân số nói chung tổng điều tra dân số nói riêng Nội dung tuyên truyền vận động cho nhóm đối tượng tổng điều tra dân s v nh nm 2009 chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 Nhúm dựng tin v ti trợ nước - TĐT làm khơng làm gì? (qui mơ phạm vi thơng tin TĐT) - TĐT tổ chức thực nào? - Thơng tin TĐT sử lí, phân tích phổ biến làm sao? - Giá trị thông tin TĐT nằm đâu? - Các nguồn thông tin dân số khác quan hệ chúng với TĐT - Liên hệ yêu cầu thông tin hợp tác với TĐT nào? - Kêu gọi trách nhiệm cơng dân: tích cực vận động cộng đồng hợp tác trung thực với TĐT cách thiết thực để có thơng tin giá trị phục vụ cho quyền lợi - Ngân sách nhà nước cho TĐT 2009 (nhấn mạnh nỗ lực tối đa nhà nước, so sánh với TĐT trước đây) - Những hoạt động có kế hoạch TĐT 2009 chưa có chưa đủ ngân sách, kể hoạt động truyền thông vận động, đặc biệt phần vận động người dân hợp tác trung thực với TĐT 2009, có Chiến dịch quảng cáo xã hội cho TĐT 2009 - Kêu gọi đối tượng tài trợ cho Chiến dịch quảng cáo xã hội Đợt tuyên truyền trực tiếp tới người dân hội quảng cáo cho thương hiệu (nhà tài trợ diện sản phẩm Chiến dịch quảng cáo xã hội Đợt tuyên truyền trực tiếp) - Nếu muốn tài trợ gặp ai, làm gì? 15 Nhóm Người dân giới Truyền thơng đại chúng - TĐT gì? - Tại nhà nước phải bỏ tiền làm TĐT? - Người dân lợi từ TĐT? Tại sao? Như nào? - Người dân người gia đình phải làm để TĐT thành cơng? (mô tả đơn giản dễ hiểu việc điều tra viên việc người dân) - Những điều cần làm - Những điều không làm - Lịch tham gia TĐT cá nhân gia đình Nhóm tài trợ dùng tin quốc tế nước - Ngân sách nhà nước cho TĐT 2009 (nhấn mạnh nỗ lực tối đa nhà nước, so sánh với TĐT trước đây) - Những hoạt động có kế hoạch TĐT 2009 chưa có chưa đủ ngân sách, kể hoạt động truyền thơng vận động, dự tốn ngân sách cho hoạt động (phải đưa đầy đủ lý lẽ thuyết phục số dự toán hợp lý) - Kêu gọi giúp đỡ đối tượng, nhấn mạnh đến quyền lợi thông tin đối tượng - Nếu muốn tài trợ gặp ai, làm gì? Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 điều tra lớn quan trọng Tổ chức thành công Tổng điều tra cung cấp nguồn liệu tin - Tại Việt Nam phải làm TĐT dân số vào năm 2009? cậy phong phú cần cho đối tượng dùng tin khác nước - Tóm lược nội dung, kế hoạch tổ chức đạo thực TĐT 2009 Tổ chức thành công Tổng điều tra hội tốt để củng cố phát triển nguồn lực thống kê - Những TĐT 2009 (cần nhấn mạnh học chất lượng rút từ điều tra trước, vị trí quan trọng hỗ trợ kỹ thuật tài quốc tế; vấn đề hội nhập thơng tin: tính so sánh quốc tế, tiêu chí quốc tế; kỹ thuật nhập xử lý số liệu; qui trình phân tích phổ biến thông tin) - Bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận đề nghị góp ý thơng tin TĐT đối tượng dùng tin quốc tế 16 Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, họp Ban chuẩn bị xác định tiến hành Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 nhiệm vụ trọng tâm toàn Ngành hai năm 2008 2009 Kỳ vọng tin tưởng, với định hướng nội dung trên, công tác tuyên truyền vận động đóng góp phần xứng đáng vào thành cơng chung ú Thông tin Khoa học Thống kê ... chung tổng điều tra dân số nói riêng Nội dung tuyên truyền vận động cho nhóm đối tượng tổng điều tra dân số nhà nm 2009 chuyên san tổng điều tra dân số năm 2009 Nhóm dùng tin tài trợ nước - TĐT... gì? Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 điều tra lớn quan trọng Tổ chức thành công Tổng điều tra cung cấp nguồn liệu tin - Tại Việt Nam phải làm TĐT dân số vào năm 2009? cậy phong phú cần cho đối... với tổng điều tra dân số thực trước đây, việc thực tổng điều tra dân số năm 2009 diễn điều kiện dân số, kinh tế xã hội có đặc điểm bật đáng ý sau: - Ước tính vào năm 2009, dân số Việt Nam tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung tuyên truyền, vận động cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Nội dung tuyên truyền, vận động cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn