Xác định các chỉ tiêu thống kê để tính chỉ số chung về năng lực công nghệ

6 1 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:49

Để nghiên cứu đánh giá tác động của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế một cách thuận tiện, cùng với việc nghiên cứu tính toán chỉ số chung về kinh tế, phải tính được chỉ số chung về năng lực công nghệ. xác định tiêu thống kê để tính số chung lực công nghệ TS T Doón Trịnh Đ ể nghiên cứu đánh giá tác động khoa học công nghệ phát triển kinh tế cách thuận tiện, với việc nghiên cứu tính tốn số chung kinh tế, phải tính số chung lực công nghệ Theo tài liệu hướng dẫn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), số chung lực công nghệ nước phát triển đo số thành phần: số sáng tạo công nghệ số công nghệ thông tin truyền thông Đối với nước phát triển Việt Nam, số chung lực công nghệ xác định số thành phần: số đổi công nghệ, số chuyển giao công nghệ số công nghệ thông tin truyền thông Mức độ quan trọng số thành phần khác quy ước là: 1/8; 3/8 4/8 Về phần mình, tiêu thành phần lại tính tốn từ số tiêu cá biệt Như vậy, để tính số chung cơng nghệ, cần có bước: Lựa chọn tiêu cá biệt đặc trưng thể mối liên quan đến lực cơng nghệ; Tính số thành phần theo tiêu cá biệt Tính số chung lực cơng nghệ 36 Có nhiều tiêu đặc trưng thể mối liên quan đến lực công nghệ Để phục vụ cho việc tính tốn số thành phần cơng nghệ, sử dụng hệ thống tiêu tài liệu WEF giới thiệu Tuy nhiên, người ta lựa chọn số tiêu khác, có liên quan hoặt tương đồng với tiêu tài liệu WEF giới thiệu để tính số cơng nghệ thành phần Lý tiêu thay lựa chọn sở nguồn số liệu thực tế thống kê thu thập tính tốn Trong khuôn khổ báo này, xin giới thiệu đề xuất việc lựa chọn tiêu thống kê cá biệt cơng nghệ gồm: Nhóm tiêu phản ánh số đổi công nghệ Chỉ số đổi công nghệ quốc gia đo gián tiếp mức độ quan tâm xã hội đến hoạt động Vì vây, lựa chọn tiêu thống kê mức chi phí cho hoạt động khoa học cơng nghệ bình quân đầu người mức độ quan tâm nhà nước KH&CN thông qua tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho KH&CN 1.1 Chi phí cho hoạt động KHCN bình qn đầu người Tổng chi phí cho hoạt động KHCN Chi phí cho hoạt động KHCN bình qn đầu người = Dân số trung bình Th«ng tin Khoa häc Thèng kª Mức đạt tiêu cao chứng tỏ ý đầu tư cho hoạt động KHCN lớn ngược lại Chú ý tăng đầu tư cho hoạt động KH CN yếu tố quan trọng góp phần đánh giá phát triển kinh tế Chi phí cho hoạt động KHCN bao gồm chi từ nguồn ngân sách nhà nước nguồn khác vốn tự có doanh nghiệp đầu tư, vốn viện trợ hợp tác với nước ngoài, 1.2 Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động khoa học tổng chi ngân sách nhà nước Tỷ lệ chi ngân sách cho KHCN Chi ngân sách cho hoạt động KHCN = Tổng ngân sách nhà nước x 100 Chỉ tiêu nói lên tổng chi ngân sách nhà nước, có phần trăm (%) chi phí cho hoạt động khoa học công nghệ Chi ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ phần chi cho hoạt động khoa học cơng nghệ nói chung Vì nói có chi phí từ nguồn khác Tuy nhiên dùng tỷ lệ chi ngân sách cho khoa học công nghệ tổng chi ngân sách nhà nước có ý nghĩa đánh giá xác đầy đủ mức độ biến động theo thời gian khơng gian tiêu tử mẫu cơng thức tính phạm vi ngân sách nhà nước Khi tính số chi ngân sách cho hoạt động khoa học lựa chọn hai tiêu tính hai bình quân từ số cá biệt tính hai tiêu Phương án chọn hai tính bình qn tồn diện Ta chọn hai khơng có đủ thơng tin 1.3 Tỷ lệ nhập học cấp II Tỷ lệ nhập học cấp III Tổng số học sinh vào cấp III năm học = Tổng số học sinh tốt nghiệp cấp III năm học trước x 100 Chỉ tiêu nói lên, tổng số học sinh tốt nghiệp cấp II (phổ thông sở) có phần trăm (%) vào học cấp III (phổ thông trung học) Chỉ tiêu tỷ lệ nhập học cấp III thường nhỏ 100 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định các chỉ tiêu thống kê để tính chỉ số chung về năng lực công nghệ, Xác định các chỉ tiêu thống kê để tính chỉ số chung về năng lực công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn