Sự đổi mới của thống kê Hà Lan

10 2 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:48

Trong năm 2012, Thống kê Hà Lan thành lập một chương trình đổi mới và một phòng nghiên cứu sáng tạo. Chương trình này nhằm thúc đẩy phát triển và thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo để sản xuất số liệu thống kê theo nghĩa rộng. Nó sử dụng phân tích tổng hợp ba giai đoạn cung cấp các lý do tối đa cho hệ ý tưởng. Các phòng Lab cung cấp thiết bị CNTT hiện đại nhất và một môi trường thích hợp cho mục đích thử nghiệm. Điều này hàm ý rằng đổi mới luôn là sự tốn kém và chưa chắc đã trong tầm tay của Viện thống kê chỉ với nguồn ngân sách nghiên cứu và phát triển (R&D)? Trái lại là không. Bài viết này minh họa rằng cách các chương trình đổi mới được thiết kế có thể được kết hợp rất tốt với các nguyên tắc của đổi mới Jugaad. Jugaad là một từ của ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Hindi có nghĩa là sự sáng tạo hay sửa chữa đơn giản công việc xung quanh, đôi khi có nghĩa xấu là sử dụng các giải pháp hướng về quy định hoặc một nguồn có thể được sử dụng như vậy, hoặc một người có thể giải quyết một vấn đề phức tạp. Bài viết đưa ra một số ví dụ về những ý tưởng được phát triển theo cách Jugaad ở Hà Lan. IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … SỰ ĐỔI MỚI CỦA THỐNG KÊ HÀ LAN Barteld Braaksma Marleen Verbruggen, Cơ quan Thống kê Hà Lan Tóm tắt Trong năm 2012, Thống kê Hà Lan thành lập chương trình đổi phòng nghiên cứu sáng tạo Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển thử nghiệm ý tưởng sáng tạo để sản xuất số liệu thống kê theo nghĩa rộng Nó sử dụng phân tích tổng hợp ba giai đoạn cung cấp lý tối đa cho hệ ý tưởng Các phòng Lab cung cấp thiết bị CNTT đại mơi trường thích hợp cho mục đích thử nghiệm Điều hàm ý đổi tốn chưa tầm tay Viện thống kê với nguồn ngân sách nghiên cứu phát triển (R&D)? Trái lại không Bài viết minh họa cách chương trình đổi thiết kế kết hợp tốt với nguyên tắc đổi Jugaad Jugaad từ ngôn ngữ giao tiếp tiếng Hindi có nghĩa sáng tạo hay sửa chữa đơn giản cơng việc xung quanh, đơi có nghĩa xấu sử dụng giải pháp hướng quy định nguồn sử dụng vậy, người giải vấn đề phức tạp Bài viết đưa số ví dụ ý tưởng phát triển theo cách Jugaad Hà Lan Từ khóa: phân tích tổng hợp, hệ ý tưởng, đổi Jugaad, máy tính bảng, cơng bố thơng tin thống kê chương trình Cách tiếp cận đưa lý Giới thiệu Chúng nhận thấy số xu hướng xã hội yêu cầu phản hồi thích hợp từ quan thống kê Một vài ví dụ: người hỏi (cả hộ gia đình cơng ty) sẵn sàng trả lời câu hỏi nhiều thời gian; áp lực giảm chi phí khổng lồ cho việc thu thập số liệu, biến động cao thông tin nhu cầu ngày tăng nhanh, vào trọng tâm tối đa cho việc phát triển từ ý tưởng thấp hơn, cần tập trung lúc với đóng góp cho mục tiêu tổ chức Phòng nghiên cứu sáng tạo cơng cụ quan trọng cho chương trình đổi Nó cung cấp môi trường phù hợp để hỗ trợ hệ ý tưởng kiểm tra tính khả thi Con đường đổi dễ dàng truy cập thông tin; thay đổi công nghệ Tháng 1/2012, thống kê Hà Lan thức thiết bị di động cuối tầm quan trọng ngày bắt đầu chương trình đổi để thúc đẩy sáng tăng internet tạo tạo điều kiện đối phó với xu hướng đáng Đó thách thức quan thống kê sử dụng kiến thức đổi khả đến mức tối ưu để chủ động đáp ứng phát ý phần giới thiệu Cả hai cách tiếp cận cho phép chuyển luồng ý tưởng sở hạ tầng cho thí nghiệm thiết lập triển sáng tạo Bài viết mô tả cách thống kê Hà Trước chương trình thực bắt đầu, Lan phát triển chương trình đổi Ba giai số nghiên cứu mang lại kết cho tổ đoạn phân tích tổng hợp đóng vai trò quan trọng chức phủ cơng ty tư nhân tiếng với CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 123 123 Sự đổi Thống kê … IAOS 2014 nhân vật sáng tạo để xem cách họ đối phó nhiều ý tưởng khơng khám phá đủ với đổi Điều cho thấy có nhiều cảm dẫn đến thất vọng từ nhà phát minh họ hứng cho chương trình đổi Những kinh nghiệm tốt từ tổ chức khác chép đưa vào chương trình Điều giúp khởi đầu chương trình, lưu lại việc đầu tư phát minh với cách tiếp cận riêng tăng hội thành công Tất ba kỹ thuật điều khiển tạo ý tưởng sáng tạo với ý tưởng phải hiểu theo nghĩa rộng Những ý tưởng khám phá thử nghiệm cách sử dụng phương pháp tiếp cận phác thảo 2.2 Ba phương pháp tiếp cận 2.1 Ba kỹ thuật điều khiển Chương trình đổi điều khiển từ ba phía: “Cách tốt để có ý tưởng tốt có nhiều ý tưởng” Phân tích tổng hợp ba giai đoạn (a) Phát triển bên ngoài: Kênh đầu giới thiệu để quản lý luồng ý tưởng chọn lên đòi hỏi ý Một ví dụ di chuyển ý tưởng tốt với nhiều hứa hẹn Phân tích theo hướng liệu mở Tất Viện tổng hợp lấy cảm hứng từ mơ hình thực phủ Hà Lan yêu cầu phải công bố thông tin mà thành công tổ chức khác họ có sẵn định dạng liệu mở Kể từ sản xuất thông tin hoạt động cốt lõi thống kê Hà Lan, dự kiến đóng vai trò hàng đầu trào lưu Một thách thức khác việc giảm gánh nặng hành (phản ứng) đặc biệt cho cơng ty; Giai đoạn dấu vết đổi bao gồm “Hệ ý tưởng” Những người có ý tưởng thơ sơ kích thích để trình bày chương trình đổi mới, sau làm phong phú thêm ý tưởng để kêu gọi tài trợ nội Có thể làm phong phú thêm cách khớp nối ý tưởng, cải thiện (b) Những thách thức công nghệ: Ngày tập trung kết hợp ý tưởng có nhiều nguồn gọi “dữ liệu lớn” trở nên tương tự tốt Khi ý tưởng đủ rõ ràng, nhà tài trợ có sẵn cần kỹ thuật xử lý cung cấp nội tìm đến quan tâm đến ý tưởng hội đầu Các ví dụ bao gồm liệu từ có ý định thực ý tưởng chứng phương tiện truyền thơng xã hội Twitter, liệu minh thành công Các nhà tài trợ thường người điện thoại di động, giá thu thập từ internet giao quản lý đơn vị sản xuất thông (trên 12.000 điểm đo xây dựng đường cao tốc hệ thống giao thông Hà Lan với sở cường độ phút); Giai đoạn thứ hai “Chứng minh khả năng” (Proof of Concept – PoC) Khi nhà tài trợ tìm thấy ý tưởng đủ rõ ràng, cụ thể tập trung, (c) Các ý tưởng nội bộ: Nhiều nhân viên thống đề nghị cho PoC xây dựng PoC thử kê Hà Lan có ý tưởng để cải thiện trình nghiệm xác định thực thống kê có, tạo đầu dựa việc thời gian giới hạn (ba tháng quy tắc tái sử dụng tài liệu có tạo phối ngón tay cái) sử dụng nguồn lực hạn chế hợp chủ đề lĩnh vực khác Nhưng (nhiều 500 làm việc) Nhà tài trợ nhà thiếu lối thích hợp cho sáng tạo Do phát minh ý tưởng dự kiến đóng góp nguồn 124 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 124 IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … lực để thực PoC Chương trình đổi có xem xét sử dụng ý tưởng, chúng tơi khơng vai trò tạo điều kiện hỗ trợ muốn đầu tư vào Giai đoạn thứ ba “Thực hiện” Chủ yếu trách nhiệm nhà tài trợ định thực hiện, dựa kết PoC Điều lấy ví dụ có nghĩa dự án phát triển thường xuyên bắt đầu Việc đổi theo dõi dừng lại sau PoC kết coi không phù hợp để thực Kết khác để bắt đầu thêm PoC bắt đầu dự án nghiên cứu để cải thiện sở lý luận kết PoC 2.4 Tổ chức quản trị Chương trình đổi điều hành bốn người: Giám đốc Chương trình, Quản lý đổi hai trợ lý Chương trình Tất người cống hiến phần làm việc họ cho chương trình đổi mới, lên tới 1,5 fte Nhiệm vụ họ đảm bảo chương trình đổi phương tiện chạy trơn tru hỗ trợ nhà sáng tạo cần thiết Các khía cạnh phân tích có nghĩa mục tiêu Công việc đổi thực tế thực khoảng nửa ý hoạt động khác PoC Thông tưởng phát triển thành PoC nửa thường ban đầu nhà phát minh lên ý tưởng số PoC giúp phát sinh dự án thực phát minh họ, với đại diện từ hoạt động theo dõi khác Điều khác nhà tài trợ người cần thiết từ với phương pháp truyền thống cho dự án phương pháp phận IT Ngân sách hàng nghiên cứu phát triển, nơi mà tất năm trước thiết lập có sẵn từ phương pháp dự án bắt đầu dự kiến cung cấp kết nguồn lực CNTT rút áp dụng Nó có nghĩa phải chấp nhận rủi ro ý tưởng thực Chúng ta phải học cách khơng coi thất bại Khám phá ý tưởng riêng đáng giá, không theo đuổi Những nỗ lực thực để giữ chi phí thủ tục giấy tờ, kết hợp với chặng đường đổi mới, nhẹ nhàng tốt Ví dụ, PoC xây dựng cách sử dụng một trang mẫu để mô tả đặc điểm Một kế hoạch dự án xây dựng chấp thuận ban Các phương pháp mô tả nguyên tắc đạo khơng cần thiết Sau hồn thành, không tôn trọng nghiêm ngặt Nếu phương pháp PoC dự kiến cung cấp báo cáo ngắn khác phù hợp để theo dõi ý tưởng, giải thích cách tiếp cận kết chúng tơi chọn cách tiếp cận khác Điều Chương trình đổi thuộc trách nhiệm trực phù hợp với triết lý chương trình đổi cố tiếp Tổng cục Thống kê Hà Lan Điều bình gắng để tạo điều kiện cho phép ý tưởng mà thường theo kế hoạch chu kỳ kiểm sốt thống kê khơng có nhiều rắc rối Tuy nhiên Hà Lan, có nghĩa kế hoạch cơng tác hàng năm điều tuân thủ nghiêm ngặt báo cáo tiến độ hàng quý trình lên Hội đồng theo dõi ý tưởng mà nhà tài quản trị để thảo luận, trước phê duyệt trợ tìm thấy Nếu không sẵn sàng để thức Tổng giám đốc CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 125 125 Sự đổi Thống kê … IAOS 2014 2.5 Phòng Nghiên cứu sáng tạo xấu sử dụng giải pháp hướng đến quy định Phòng Lab nghiên cứu sáng tạo không gian vật lý (bốn phòng thực sự: hai phòng liệu lớn hai phòng hội thảo, hai The Hague hai Heerlen, kết nối với sở hội nghị truyền sử dụng nguồn vậy, người giải vấn đề phức tạp Đổi theo cách Jugaad sử dụng sáu ngun tắc sau [1]: hình), khuyến khích xây dựng nhanh chóng thử - Ln ln tìm kiếm hội đối mặt với nghiệm ý tưởng sáng tạo hợp tác Nó khó khăn (khả đàn hồi): Sáng tạo Jugaad xem thức khai trương Phòng nghiên cứu sáng tạo xét hạn chế nghiêm trọng động lực Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc thức để đổi Khả sử dụng thất bại khai trương vào tháng 5/2012 Các phòng nguồn cho đổi phát triển điều cần thiết sử dụng để làm việc số ý tưởng cho tổ chức để sẵn sàng tồn phát triển sáng tạo Rất nhiều ý tưởng cần gọi “mơi trường tiên phong” để phát triển Và phòng Lab cung cấp sở Trong phòng nghiên cứu sang tạo, nhà thống kê làm việc máy tính xách tay máy tính để bàn mà khơng có hạn - Làm nhiều với (khả tiết kiệm): Đổi Jugaad sáng tạo với nguồn lực hạn chế Họ không cần nhiều ngân sách để thử nghiệm theo đuổi ý tưởng họ chế áp đặt mạng nội khép kín máy - Hãy suy nghĩ hành động cách linh trạm tiêu chuẩn Điều giúp dễ dàng hoạt (khả thích ứng): Sáng tạo Jugaad khơng để thử nghiệm phương pháp mới, thử phần sử dụng phương pháp cấu trúc Lean Six mềm không tiêu chuẩn mơ q trình Sigma để phát triển ý tưởng họ Thay vào họ thống kê khác đặt câu hỏi tình hình nghĩ Phòng Lab sử dụng khơng gian hợp tác Mỗi đồ nội thất xe giúp cho việc sử dụng không gian linh hoạt “cách tư sáng tạo khơng gò bó khn ép” Việc phi tuyến tính suy nghĩ họ dẫn đến phá vỡ ý tưởng thị trường Nó sử dụng không gian - Giữ cách đơn giản (đơn giản): Sáng tạo hay chia bên lên đến ba không gian Jugaad khơng muốn thiết kế hồn chỉnh hay tốt làm việc riêng biệt Điều làm cho phòng thí nghiệm sáng tạo trở thành mơi trường thích hợp cho buổi hoạt động trí óc, hội thảo, thuyết trình thức cà phê mở… Phòng Lab kích thích hợp tác lĩnh vực chun mơn khác Đó mơi trường mở đầy cảm hứng không tinh chỉnh thiết kế Thay vào họ tìm kiếm giải pháp tốt đủ để phù hợp với mục đích - Mở rộng thị trường bạn (khả mở rộng): Hầu hết công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ cho “người tiêu dùng trung bình” Đổi Jugaad Sáng tạo Jugaad tìm kiếm thị trường có lợi Jugaad từ ngơn ngữ giao tiếp Thông thường họ phát triển sản phẩm với giá tiếng Hindi có nghĩa sửa chữa sáng tạo hay phải dịch vụ cho khách hàng có thu đơn giản cơng việc xung quanh, đơi có nghĩa nhập thấp 126 CHUN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 126 IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … - Đi theo tiếng gọi trái tim (sự đồng cảm Cuối cùng, chương trình đổi kích thích niềm đam mê): Sáng tạo Jugaad không sử dụng hợp tác với tổ chức bên tâm trí cởi nhóm tập trung nghiên cứu thị trường mở với xảy giới bên ngồi Thơng Thay vào đó, họ biết mong muốn nhu cầu thường giải pháp phát triển cho tình khách hàng họ cách tốt Họ làm khác áp dụng để phù hợp với theo trực giác, đồng cảm niềm đam mê thách thức với tổ chức chúng tơi (linh hoạt) Đây để giới thiệu ý tưởng họ hầu hết trường hợp mà chi phí có hiệu Theo ý kiến chúng tôi, sáu nguyên tắc sáng tạo Jugaad kết hợp tốt với cách chúng tơi thiết kế chương trình đổi Trong thực tế, thêm tâm hồn vào kỹ thuật phân tích tổng hợp Một vài yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt vấn đề Trước hết, chúng tơi u cầu người có ý tưởng, người tiếp cận chương trình đổi mới, theo đuổi ý tưởng riêng họ Nếu bạn tin ý tưởng bạn giải pháp cho vấn đề khẩn cấp, bạn có động lực để vượt qua khó khăn mang lại ý tưởng thành thực Điều cần kiên trì, linh hoạt niềm đam mê Mặt khác, bạn không sẵn sàng để làm việc ý tưởng riêng bạn có khả đáng giá để đầu tư nhiều vào so với việc phát minh giải pháp (tiết kiệm) Ví dụ đường đổi Jugaad Phần trình bày vài ví dụ ý tưởng phát triển theo cách Jugaad Hà Lan Các ví dụ thảo luận nhiều từ thu thập liệu để phổ biến thơng qua phân tích liệu (lớn) Điều cho thấy khả ứng dụng rộng rãi phương pháp đổi thống kê thức 4.1 Thu thập liệu với máy tính bảng Bonaire, Saba St Eustatius, ba đảo nhỏ thuộc vùng biển Caribbean Hà Lan, tất liệu thực cách vấn, tận nơi, với câu hỏi giấy số ngôn ngữ Các liệu tốn phiền tối tất Thứ hai, “bằng chứng khái niệm” câu hỏi in số ngôn ngữ (tiếng Hà cách hiệu để tiết kiệm linh hoạt Một Lan, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha Papiamento) PoC thiết kế theo cách mà tính khả thi người vấn phải mang theo nhiều giấy khái niệm chứng minh với tối nhiều lãng phí người ta khơng thể biết thiểu nguồn tài nguyên Điều ngụ ý trước có ngơn ngữ việc suy nghĩ cẩn thận yếu tố ý cần thiết Hơn tất câu hỏi trống điền tưởng thử nghiệm lại bên cần vận chuyển nước để xử lý tiếp phạm vi PoC (đơn giản) Phải chuyến bay bốn để đến Saba Thứ ba, có kinh nghiệm PoC thường mang lại kết bất ngờ tác dụng phụ thú vị mà sử dụng để tìm hiểu để cải thiện thiết kế Điều yêu cầu tâm trí cởi mở (linh hoạt) CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC St Eustatius từ văn phòng Bonaire Điều tốn rủi ro an ninh Hơn nữa, trình vấn nhập liệu có sai lầm Ví dụ sai lầm việc định hướng sai sót người vấn, dẫn đến vấn 127 127 Sự đổi Thống kê … IAOS 2014 không đầy đủ nhập sai thông tin trình bị coi vụng để mang theo Trong mùa nhập liệu thu này, điều tra điều tra lực Khi quý khách đến thăm văn phòng St Maarten, đảo thuộc Caribbean, người đứng đầu văn phòng Bonaire thấy họ sử dụng máy tính bảng để thu thập liệu [2] Những lợi phương pháp rõ ràng: chi phí đảm bảo chất lượng Phối hợp tốt với nhà thống kê từ St Maarten, cố gắng để chép cách làm họ Thật không may, giải pháp kỹ thuật họ không phù hợp với sở hạ tầng chúng tơi; chúng tơi sửa đổi giải pháp họ để phù hợp với nhu cầu lượng lao động thực máy tính bảng Kể từ máy tính bảng đời, chất lượng liệu cải thiện giảm liệu thời kỳ (có thể thực khoảng thời gian ngắn hơn) Các chi phí ban đầu cho thiết bị đáng kể, nhiên khơng cao chi phí vận chuyển nhập liệu bình thường kết hợp với dự án 4.2 Công bố thông tin thống kê: nhắc lại Những đổi lĩnh vực đóng góp đầu tốt cho việc đổi phân tích tiếp cận Thống kê Hà Lan bắt đầu với PoC: chúng Jugaad Với nguồn lực hạn chế, thống kê Hà Lan thử ta mua vài máy tính bảng bắt đầu nghiệm với hình thức sáng tạo Việc sử với hai điều tra (Điều tra Ngân sách - gọi dụng đánh giá cao cơng chúng dễ Khảo sát Omnibus) hai gói phần mềm: dàng theo dõi đánh giá tích cực sau Microsoft Access (Khảo sát ngân sách) Blaise thuyết trình sáng tạo áp dụng cho chủ đề (Khảo sát Omnibus) Bonaire (xem hình 1) mục tiêu khác Chúng học từ PoC số thứ khác với thuận lợi nhiều Các máy tính bảng khơng cung cấp thời gian xử lý ngắn mà cắt giảm việc vấn lỗi liệu lỗi Chỉnh sửa mã hóa lập trình máy tính bảng kết có sẵn thời gian định Ngoài ra, phần mềm Blaise xuất phù hợp tốt với mục đích chúng tơi so với ứng dụng xây dựng Access hỗ trợ định hướng phức tạp Sau hai đánh giá PoCs, thống kê Hà Lan định thực việc sử dụng máy tính bảng cho điều tra khác thuộc vùng Caribbean Hà Lan Ví dụ, liệu giá cửa hàng cho sản xuất CPI thực cách sử dụng máy tính bảng Thí nghiệm trước với việc sử dụng máy tính xách tay cho mục đích khơng thành cơng họ 128 Một ví dụ đổi đầu “câu chuyện vĩ đại” Một định dạng tồn diện cho tượng phức tạp giải thích chuỗi hình ảnh minh họa mang thơng tin thống kê gọi infographics Việc “câu chuyện vĩ đại” thực PoC Nó mơ tả tầm quan trọng đối tác Liên minh châu Âu cho xuất Hà Lan Nó xuất vào dịp Croatia gia nhập EU (xem hình liên kết để hình dung website) “Câu chuyện vĩ đại” đón nhận công chúng, đồng thời tạo nhiều nhiệt tình Viện chúng tơi (“Tơi muốn xuất theo cách này”) Ngoài ấn phẩm thú vị việc chấp nhận PoC cung cấp hiểu biết khía cạnh có liên quan đến cách tiếp cận công bố cần có mức độ vừa phải nội dung thông tin CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 128 IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … để thực quy ước phong cách doanh nghiệp kết hợp với nhiều nguồn liệu truyền thống áp dụng quy trình sửa đổi xuất Một học Tuy nhiên, việc trích dẫn thơng tin thống kê có ý rút từ việc đánh giá chuẩn bị đòi hỏi thời gian nghĩa từ lượng lớn liệu đặt thách nỗ lực đáng kể Do đó, tượng mơ tả có thức lớn Nó thực cách liên quan phải khoảng thời gian dài hơn, lựa chọn chuyển đổi q trình thơng minh kết khơng lớn khoản đầu tư Hai (“làm cho liệu lớn nhỏ”) quy mơ câu chuyện lớn khác cơng bố sau - phát triển giải phóng phát triển sản xuất, kinh doanh suốt thập kỷ qua chúng tơi có kế hoạch xuất tương lai gần “sự kiện số” lớn Cả hai phương pháp đòi hỏi sở hạ tầng CNTT tiên tiến Hơn nữa, vấn đề chất lượng thống kê quan trọng liên quan đến bảo hiểm, tính đại diện độ xác cần phải giải Phương pháp phát triển cho việc sử dụng Thống kê Hà Lan thử nghiệm với phim ngắn YouTube (tìm kiếm cho “Thống kê Hà Lan” YouTube.com) Ví dụ xem hình ảnh động: “vào ngày bình thường” (ấn tượng kinh tế - xã hội) “Thực tế điều tra dân số Hà Lan” (thống kê Hà Lan tiến hành điều tra dân số ảo họ) Sau cho thấy phim phù hợp để trình bày thống kê nguồn liệu hành cung cấp điểm khởi đầu tốt Các giai đoạn thăm dò cho liệu lớn thường thời gian đáng kể so với, thường có cấu trúc hơn, nguồn liệu khác Nhu cầu cho phương pháp thăm dò phân tích sửa đổi khơng thơng tin thống kê mà phổ biến thông phát sinh Một số phương pháp tồn tin cách thống kê sản xuất Những phim nơi khác thường lĩnh giải thích chủ yếu sản xuất cho nhóm đối vực thống kê thức Ba nhóm phương pháp tượng đặc biệt, giống học sinh trung học Loại đặc biệt hứa hẹn Phương pháp trực quan thứ hai xem Hà Lan (tìm kiếm tableplots, đồ nhiệt 3D phim liệu YouTube cho “Centraal Bureau voor de Statistiek” ) sử dụng để nhanh chóng đạt nhìn sâu 4.3 Dữ liệu lớn sắc vào nội dung nguồn liệu lớn Từ Số lượng phát triển nhanh chóng nhiều nguồn liệu lớn phương tiện truyền liệu sản xuất giới đại thông xã hội trang web, phần lớn đoạn dẫn đến khái niệm “Dữ liệu lớn” Dữ liệu lớn văn bản, phương pháp khai thác văn học tập đặc trưng việc tăng khối lượng, tốc độ đa cần thiết Những phương pháp làm việc tốt dạng; tiếng 3V Ví dụ, ngày cảm từ nguồn liệu cụ thể chủ đề Phương pháp biến tự động tạo 100 triệu phát vòng lặp tính hiệu cao xử lý phân tích khối lượng giao thông Hà Lan Và ngày, ba triệu tin lớn liệu phi cấu trúc hệ thống phân phối phương tiện truyền thông xã hội (Twitter, Facebook…) sản xuất Hà Lan song song (trong “đám mây”) tự nhiên cần thiết Thật khơng may, phương pháp thường khó Dữ liệu lớn có tiềm thú vị, đầu vào cho thống kê thức; sử dụng CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC khăn để áp dụng cần mơi trường khép kín an tồn văn phòng chúng tơi 129 129 Sự đổi Thống kê … IAOS 2014 Dữ liệu lớn lĩnh vực nghiên cứu hoạt Các phương tiện kỹ thuật tuyệt mật đánh giá động phạm vi thống kê Hà Lan, hỗ trợ cao Chương trình đổi tích cực việc mạnh mẽ chương trình đổi phòng tổ chức kiện truyền thơng thị trường nghiên cứu sáng tạo Ví dụ, thí nghiệm đổi mới, họp chuyên đề vào ăn trưa, tiến hành thiết bị tinh vi phòng nghiên cứu thuyết trình loại cà phê mở Điều giúp sáng tạo, tiếp cận với nguồn liệu lớn bên kích thích tạo ý tưởng nâng cao nhận thức cung cấp tiếp xúc với đối tác mục tiêu kết chương trình khác khởi xướng khuyến khích Một thử đổi Nó phục vụ phương tiện để nghiệm thú vị liên quan xây dựng số tình kích thích chia sẻ kiến thức học viên từ cảm dựa ([3] hình 3) thơng điệp truyền lĩnh vực chuyên môn khác thông xã hội Hà Lan Các số tương quan tình cảm tốt với niềm tin số liệu thống kê tiêu dùng hàng tháng, Nhiều dấu vết đổi thực hợp tác chặt chẽ với đối tác bên Chúng bao gồm tổ chức phi lợi nhuận trường Yếu tố Jugaad - phong cách cụ thể liên quan đại học quan phủ, doanh nghiệp đến nghiên cứu liệu lớn xứng đáng đề cập thương mại tư vấn CNTT, chuyên gia đồ họa Một nhà nghiên cứu đề xuất để kiểm tra nhà cung cấp liệu Bằng cách này, chúng việc sử dụng đồ họa (tương đối rẻ) thêm vào tiếp cận với kiến thức, chuyên môn nguồn thẻ; khơng cho thấy khả đồ họa liệu mà khơng (chưa) có sẵn Viện chúng cho thấy khả xử lý song song Ý tưởng ta Thường thắng – thắng phát sinh Một số làm việc tốt Nó đẩy mạnh hiệu suất máy đối tác đánh giá cao ví dụ thực tế họ tính số đơn đặt hàng với cường độ (thời kiểm tra xác nhận sản phẩm dịch vụ gian phút thay xử lý theo giờ) thử nghiệm cho họ số liệu thực tế Những người khác phép phương pháp lọc Bayes phức tạp quan tâm đến kết thống kê cho mục đích liệu lưu lượng truy cập vòng (xem hình 4) Việc riêng họ Tuy nhiên, làm việc với đối tác bên tăng thêm dự kiến từ điều chỉnh bổ sung ngồi khơng phải chất tất tinh chỉnh, khả Jugaad co giãn để nhà nghiên cứu thống kê tổ chức phục vụ rõ ràng khuyến khích đổi mới, Thường nhà nghiên cứu bị cám dỗ để phải đối mặt với hạn chế khả tính tìm giải pháp họ thay sử dụng thơng tốn phương pháp tiếp cận truyền thống minh sửa đổi giải pháp sáng tạo người khác Nó cần quan tâm nỗ lực để Kết luận Chương trình đổi có khởi đầu thành cơng Hơn trăm ý tưởng gửi cho chương trình đổi số thực (ví dụ mở liệu, hình ảnh trực quan, thu thập liệu với máy tính bảng) Những kinh nghiệm với phòng nghiên cứu sang tạo tích cực 130 tăng dần định hướng liên tục bên ngồi Chương trình đổi tạo điều kiện cho nhà phát minh để nhận ý tưởng sáng tạo họ Khi làm vậy, thường xuyên giúp đỡ với vấn đề không thống kê, chẳng hạn khía cạnh pháp lý Khi khám phá nguồn CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 130 IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … liệu mới, luôn cần phải nhận thức Trong kết luận, tin kỹ thuật vấn đề bảo mật an ninh tốt Và hợp tác tiếp cận đổi kết hợp tốt với với đối tác bên ngoài, phải suy nghĩ tâm hồn Jugaad Và tất sáu nguyên đàm phán hợp đồng, mà tắc Jugaad thích hợp cho chương trình đổi lĩnh vực chuyên môn hầu hết nhà nghiên cứu thống kê chúng tôi, đặc biệt thích điều đầu tiên, chúng tơi tìm kiếm cho sản phẩm Con đường từ chứng khái niệm thông tin thống kê tốt cho người dùng chúng thành công để thực thường thử thách khó tơi đơn giản cải thiện chương trình khăn so với dự kiến ban đầu “Lo lắng thử nghiệm miễn phí” khác nhau, ví dụ từ việc chuẩn bị giải pháp cấu trúc phù hợp với sở hạ tầng kỹ thuật có đảm bảo cấu trúc đổi thân: Luôn tìm kiếm hội đối mặt với khó khăn (đủ điều kiện) lực cần thiết cho sản xuất Tài liệu tham khảo 1] N Radjou, J Prabhu S Ahuja, Jugaad Innovation - Hãy nghĩ Frugal, Hãy linh hoạt, tạo tăng trưởng đột phá Jossey-Bass, Hoboken, 2012 [2] M Hickinson, B Braaksma, H van de Velden MJM Verbruggen, sưu tập với máy tính bảng liệu: Những kinh nghiệm St Maarten Caribbean Hà Lan, liệu chuẩn bị cho hội nghị IAOS2014, Đà Nẵng, năm 2014 [3] P.J.H DAAS M.J.H Puts, phương tiện truyền thông tâm lý xã hội tự tin người tiêu dùng, tài liệu chuẩn bị cho Hội thảo sử dụng Dữ liệu lớn cho dự báo thống kê, Frankfurt, 2014 Chú thích hình Hình Hướng dẫn ban đầu người vấn Bonaire việc sử dụng máy tính bảng cho khảo sát chi tiêu hộ gia đình, tháng 3/2013 Mặc dù số số họ không làm việc với máy tính bảng trước việc sử dụng coi trực quan CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 131 131 Sự đổi Thống kê … IAOS 2014 Hình Một đồ họa thơng tin sản xuất cho “câu chuyện vĩ đại” xuất Hà Lan tầm quan trọng Liên minh châu Âu Đồ họa thông tin đặc biệt cho thấy tổng kim ngạch xuất đóng góp 31,5% vào GDP Hà Lan Hình Phát triển hàng ngày (dòng mũi nhọn), hàng tuần (chấm nhỏ hơn) hàng tháng (hạt lớn hơn) tập hợp phương tiện truyền thông tâm lý xã hội từ tháng 6/2010 tháng 10/2013 Xen vào cho thấy tự tin người tiêu dùng kỳ Các nguồn liệu phương tiện truyền thông xã hội cung cấp công ty Coosto, thường xuyên thu thập tất thông điệp truyền thông xã hội Hà Lan gán điểm tâm lý số thứ khác Hình Kết (đường màu xám) áp dụng lọc Bayesian đệ quy để liệu thơ (màu đen) từ vòng phát giao thơng nhất, giả định tuân theo phân phối Poisson Tính tốn thực máy tính cao cấp với thẻ đồ họa Geforce GTX680 (ảnh nhỏ), có khả xử lý song song đẩy nhanh thời gian xử lý nhiều 132 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 132 ... bố thông tin thống kê: nhắc lại Những đổi lĩnh vực đóng góp đầu tốt cho việc đổi phân tích tiếp cận Thống kê Hà Lan bắt đầu với PoC: chúng Jugaad Với nguồn lực hạn chế, thống kê Hà Lan thử ta mua... tế - xã hội) “Thực tế điều tra dân số Hà Lan (thống kê Hà Lan tiến hành điều tra dân số ảo họ) Sau cho thấy phim phù hợp để trình bày thống kê nguồn liệu hành cung cấp điểm khởi đầu tốt Các giai... khách hàng có thu đơn giản cơng việc xung quanh, đơi có nghĩa nhập thấp 126 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 126 IAOS 2014 Sự đổi Thống kê … - Đi theo tiếng gọi trái tim (sự đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự đổi mới của thống kê Hà Lan, Sự đổi mới của thống kê Hà Lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn