Hiện đại hóa quy trình tự động xử lý dữ liệu trong Tổng điều tra dân số năm 2010 và Tổng điều tra Nông nghiệp năm 2013

11 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:44

Bài viết này mô tả sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm thu được từ việc thực hiện DCT hiện đại trong SP2010 và ST2013. Nó cũng giải thích về lựa chọn sử dụng công nghệ phù hợp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất dữ liệu, cung cấp kết quả tốt hơn và nhanh hơn. IAOS 2014 Hiện đại hóa quy trình… Hiện đại hóa quy trình tự động xử lý liệu Tổng điều tra dân số năm 2010 Tổng điều tra Nông nghiệp năm 2013 Dudy S Sulaiman, Thống kê Indonesia Tóm tắt Indonesia quốc gia quần đảo lớn Indonesia có khoảng 250 triệu dân 28 triệu hộ gia đình nơng nghiệp, có khoảng 400 ngơn ngữ địa phương 300 nhóm sắc tộc Điều tạo thách thức đáng kể cho việc tiến hành tổng điều tra Thống kê Indonesia (BPS) thời gian với chất lượng mong muốn Dựa kinh nghiệm, BPS hiểu điều gần khơng thể đạt Để giải thách thức đạt mục tiêu mà Tổng điều tra đưa là: kịp thời có chất lượng cao, BPS thực số sáng kiến chiến lược quan trọng như: tiến hành phối hợp tốt nhân viên, áp dụng phương pháp phù hợp để tiến hành Tổng điều tra, sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu chất lượng Dựa nghiên cứu khác nhau, BPS hiểu sử dụng công nghệ đại đạt chất lượng cao thời gian diễn Tổng điều tra ngắn áp dụng Công nghệ quét tài liệu (DCT) Đối với Tổng điều tra dân số năm2010 (SP2010) Tổng điều tra Nông nghiệp 2013 (ST2013), BPS triển khai giải pháp từ hãng Kofax Kofax nhà cung cấp hàng đầu ứng dụng quy trình thông minh với khách hàng doanh nghiệp toàn giới nhiều cấp độ khác Triển khai DCT đại dẫn đến lợi ích đáng kể liên quan đến thời gian thực cho Tổng điều tra với chất lượng liệu siêu liệu Bài viết mô tả sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm thu từ việc thực DCT đại SP2010 ST2013 Nó giải thích lựa chọn sử dụng công nghệ phù hợp ảnh hưởng đến sản xuất liệu, cung cấp kết tốt nhanh Từ khoá: GSBPM, BPS-BPM, Data Capture, Tổng điều tra, nông nghiệp, dân số chia thành ba khu vực: miền Đơng, miền Trung Giới thiệu Như thấy từ Hình 1, Indonesia quốc gia quần đảo lớn giới Nó bao gồm 17.845 đảo lớn nhỏ lan qua đường xích đạo Indonesia nằm 10 độ vĩ Bắc đến 11 độ vĩ Nam từ 95 đến 141 độ kinh Đơng Nó xuất chuỗi ngọc trai hình ảnh vệ tinh Đất nước CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC miền Tây Indonesia Đơng-Tây lan rộng khoảng cách từ New York đến Los Angeles từ Jeddah đến London Indonesia có khoảng 250 triệu dân 28 triệu hộ gia đình nơng nghiệp [1], khoảng 400 ngôn ngữ địa phương 300 nhóm sắc tộc Tất điều làm ảnh hưởng đến trị văn hóa Indonesia 27 27 Hiện đại hóa quy trình … IAOS 2014 Thống kê Indonesia tổ chức thuộc điều tra dân số đòi hỏi nỗ lực nhiều so phủ, đơn vị thực chức nhiệm vụ với điều tra thơng thường, số người trả lời cần thiết để hồn thành cơng tác thống kê vấn so với điều tra dân số Sự nỗ lực Indonesia [2] Để hồn thành nhiệm vụ này, BPS có nghĩa giai đoạn Mơ hình quy thường xun tiến hành điều tra tổng trình nghiệp vụ BPS (BPS-BPM) minh điều tra Mặt khác, số thực họa hình [4] Các mơ hình khung phù hợp theo khuyến nghị Liên hợp quốc, BPS sử dụng đồng Mơ hình quy trình để thực đầy đủ yêu cầu liệu nghiệp vụ thống kê chung (GSBPM) minh họa Chính phủ Indonesia cho thống kê quốc gia hình [5] Quá trình định khu vực phát triển, kinh tế lạm phát nhu cầu để đánh giá, ước lượng GSBPM hay Để cung cấp số liệu thống kê, BPS tổ chức ba Tổng điều tra hàng chục điều tra khác BPS tổ chức Tổng điều tra dân số, nông nghiệp điều tra kinh tế Những Tổng điều tra tiến hành theo chu kỳ 10 năm lần Tổng điều tra dân số tiến hành vào năm kết thúc số Tổng điều tra dân số Tổng điều tra dân số năm 2010 (SP2010) [3] Tổng điều tra Nông nghiệp tổng điều tra lớn thứ hai, tiến hành vào năm kết thúc số Tổng điều tra nông nghiệp điều tra ngành nông từ việc đặt kế hoạch đến đánh giá BPSBPM Từ BPM, giai đoạn có tác động lớn khác đến cơng việc lao động coi điểm nhấn điều tra, khảo sát thu thập cho giai đoạn Trong giai đoạn thu thập liệu lĩnh vực quan trọng hơn, chuyển từ phiếu điều tra sang bảng câu hỏi dạng liệu điện tử Chúng tơi có thời gian hạn chế tiến độ cần phải hồn thành Hơn chúng tơi có hàng triệu tài liệu để xử lý Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, phải huy động thuê hàng chục ngàn nhân viên Các nhân viên nghiệp năm 2013 (ST2013) Cuộc điều tra thứ ba tuyển chọn Chúng thuê nhân điều tra kinh tế Điều tra thực vào năm viên khơng thích hợp cho cơng việc Bởi kết thúc số Hiện BPS chuẩn bị để chúng tơi có thời gian để đào tạo nên tiến hành điều tra khởi động năm phép chọn thuê đội ngũ nhân viên sẵn 2016 Các điều tra thu thập thông tin lĩnh sàng làm việc cần đào tạo Hơn nữa, tiến độ vực khác thực để thu hẹp khoảng cách điều tra dân số ngày chặt chẽ, kể từ kết kỳ tổng điều tra Tuy nhiên điều tra dân số thường công bố phát điều tra, vấn không nhiều điều tra dân số biểu Tổng thống trước tòa Hội nghị Hơn số lượng người trả lời khác hình ngày Quốc khánh năm diễn điều tra dân số thức khảo sát Các điều kiện tạo nên thách thức đáng kể Trong q trình thu thập thơng tin, BPS cố gắng thu thập theo hình thức vấn trực tiếp đối tượng điều tra với số lượng lớn, điều cần nỗ lực lớn để sản xuất số liệu thống kê Do thực 28 cho BPS để tiến hành điều tra dân số đạt mục tiêu thời gian chất lượng Dựa kinh nghiệm trước đây, BPS hiểu điều khơng thể tiến hành điều tra dân số với thời gian chất lượng liệu mong muốn CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 28 IAOS 2014 Hiện đại hóa quy trình… Tuy vậy, CNTT phát triển Hiện có biệt trang Vì vậy, phiếu sử dụng để ghi ngữ “CNTT công cụ vận hành việc kinh lại thông tin chung hộ gia đình đặc điểm doanh, sử dụng CNTT để hỗ trợ quy trình thành viên Nếu hộ gia đình nhiều nghiệp vụ thống kê đặc biệt để đối người, sau có mẫu bổ sung dân số sử phó với trở ngại Hơn nữa, CNTT dụng [3] [6] giải vấn đề băn khoăn phải cung cấp giải pháp để giảm áp lực Cuối CNTT giúp BPS chạy điều tra dân số thời hạn chất lượng mong muốn Với số lượng cơng việc điều tra hộ gia đình, BPS thuê 700.000 nhân viên tạm thời để thu thập thơng tin hộ gia đình Họ gọi điều tra viên, giao cho khu vực Bài viết mô tả đổi chia sẻ hay địa bàn cụ thể, họ xác định kinh nghiệm BPS thu từ việc thực công phải thực đối mặt với vấn, lần nghệ đại kỹ thuật quét liệu SP2010 lượt từ hộ gia đình sang hộ gia đình khác Mục ST2013 Đây nghiên cứu quan trọng tiêu đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ chi tiết BPS ví dụ tốt cách thức thúc đẩy để cung cấp thông tin xác Dữ CNTT để giúp BPS xếp quy trình, hỗ trợ liệu liệu thu từ lần vấn lấp đầy xác, báo cáo cách kịp thời Hơn phiếu điều tra viên Tất giải thích lựa chọn, sử dụng cơng viết tay Sau phiếu thu thập nghệ phù hợp ảnh hưởng đến liệu sản xuất, hồn thành, phân nhóm theo lô gửi đến Trung cung cấp kết tốt nhanh tâm Xử lý liệu tương ứng tỉnh (UBND huyện) để xử lý Có 33 UBND huyện nằm 33 tỉnh Tổng điều tra dân số 2010 (SP2010) Như giải thích ngắn gọn trên, theo thông tin Liên hợp quốc, BPS có nghĩa vụ tiến hành Tổng điều tra dân số 10 năm lần Nghiên cứu thực năm 2010 Trong nghiên cứu này, đối tượng điều tra tất hộ gia đình Indonesia đặt 759.000 khối điều tra dân số, 80.000 làng, 523 quận/huyện, nằm rải rác 33 tỉnh Indonesia Với mục tiêu tất hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị, thực hiện, phân tích báo cáo kết phải (Hình 4) [3] Để chia sẻ cụ thể cung cấp cho bạn cảm giác độ lớn Tổng điều tra có 63 triệu hộ gia đình khảo sát SP2010 Mỗi hộ gia đình trung bình điền thông tin vào trang giấy, điều đồng nghĩa có đến 500 triệu trang tài liệu 50 tỷ thông tin/ liệu cần xử lý tháng Với khối lượng liệu khổng lồ tài liệu phải cần nỗ lực nhân lực lớn để đối chiếu so sánh lại cấu tổ chức Để giải thách thức điều tra hoàn thành tháng [3] Trong SP2010, sử dụng hai loại phiếu điều tra (mẫu câu hỏi) để thu thập thông tin nhà dân số Các phiếu điều tra nhà bao gồm 24 câu hỏi (biến), phiếu dân số có 43 câu hỏi Cả hai phiếu đóng thành sách nhỏ gồm CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC dân số cần đạt mục tiêu tính kịp thời có chất lượng cao, BPS thực số sáng kiến chiến lược quan trọng: (1) Tiến hành phối hợp tốt nhân viên nguồn nhân lực; 29 29 Hiện đại hóa quy trình … IAOS 2014 (2) Áp dụng phương pháp thích hợp cho dụng Bước BPS tổ chức đấu thầu để lựa chọn giải pháp quét liệu thích tiến hành điều tra dân số; (3) Sử dụng CNTT để nâng cao hiệu thực hợp Sau tìm kiếm đầy đủ thơng qua xem xét việc điều tra dân số nâng cao chất lượng thu đánh giá cơng nghệ sẵn có, cuối BPS thập liệu trao dự án giải pháp quét liệu cho hãng phát Từ ba sáng kiến đặc biệt này, BPS nhận cần tận dụng lợi CNTT để hồn thành cơng việc Đối với nhiệm vụ này, có yêu cầu cụ thể cho giải pháp dự kiến từ CNTT Các yêu cầu là: (1) Triển khai phối hợp tốt nhân viên nhân sự; triển công nghệ Kofax Inc., hãng chuyên cung cấp giải pháp quét liệu tài liệu Ngày nay, công ty nhà cung cấp hàng đầu giới ứng dụng xử lý thông minh với nhiều khách hàng cấp doanh nghiệp phủ tồn giới [7] Hơn nữa, Kofax biết đến doanh nghiệp phát triển mạnh xử lý khối lượng lớn tài liệu Công nghệ quét liệu Tuy nhiên, phần mềm (2) Giải pháp CNTT tự động trình; (3) Giải pháp CNTT nhằm giảm bớt thời gian xử lý; (4) Giải pháp CNTT trì chất lượng liệu thể bảng câu hỏi; (5) Giải pháp CNTT nên dễ dàng để tìm hiểu nâng cao; phong phú tính chức làm cho dễ dàng để áp dụng cho nhà phát triển tùy chỉnh theo yêu cầu địa phương Để hỗ trợ cho việc thực Công nghệ quét liệu, BPS triển khai thiết bị phần cứng cần thiết chi nhánh tỉnh (UBND huyện) minh họa hình trụ sở BPS Jakarta Những (6) Giải pháp CNTT sử dụng cho dự án khác phần cứng cần thiết cho trình để tạo điều kiện nắm bắt, xác nhận, trích xuất liệu Ví dụ Dựa yêu cầu trên, BPS làm số nghiên cứu thảo luận để định xếp giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu Khuyến nghị cho từ nỗ lực cơng nghệ tự động hố số hố q trình thu thập liệu Đặc biệt, cơng nghệ đọc, hiểu, trình lưu trữ liệu dạng viết tay mà khơng ảnh hưởng đến xác tốc độ xử lý liệu Đó giai đoạn quan trọng cơng nghệ với giải pháp tự động hố tài liệu liệu Trong giai đoạn BPS cơng nhận BPS muốn hướng tới xử lý hàng trăm hàng triệu bảng câu hỏi điều tra dân số lúc, giải pháp tự động quét tài liệu để lấy liệu áp 32 phần cứng bao gồm máy quét, máy in, máy chủ kho lưu trữ Một phần mềm phần cứng sẵn sàng, bước thực Quy trình điều hành chuẩn (SOP) cho xử lý liệu UBND huyện Các bước tham gia vào SOP cho UBND huyện mơ tả hình là: [3] Tài liệu chuyển đến UBND huyện đặt chi nhánh tỉnh, chi nhánh đánh mã cho tài liệu theo thứ tự tăng đồng (đăng ký), xếp thứ tự mà tìm kiếm dễ dàng để tránh thiếu trùng lặp trang Quá trình xử lý số liệu: CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 30 IAOS 2014 Hiện đại hóa quy trình… a Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng tự hình ảnh Và phải hiệu chỉnh tay dựa i Mục đích bước để dọn dẹp tài liệu cách loại bỏ ghim cài kẹp giấy có ghim cài kẹp giấy làm hỏng máy quét ii Trước tập phiếu câu hỏi cho vào máy quét, cắt gáy để tách rời trang hình ảnh mà hệ thống đưa ra; iii Chỉ hồn thành hiệu chỉnh toàn mẫu e Xác nhận i Hệ thống kiểm tra liệu dựa vào b Tài liệu quét quy tắc doanh nghiệp xác; i Đây bước quan trọng để bắt đầu trình xử lý liệu ảnh ii Nếu hệ thống tìm thấy lỗi, hiệu chỉnh tay thực ii Các bước làm hình ảnh chuẩn bị cho việc khai thác Hình ảnh có chất lượng việc nắm bắt liệu xác Để đạt điều này, BPS sử dụng phần mềm xử lý ảnh Kofax VRS Virtual Re-scan, phần mềm xử lý hình ảnh Kofax cấp f Xuất liệu i Hệ thống tự động xuất liệu hình ảnh để xử lý tiếp; ii Sau liệu kết hợp thu thập từ tất tỉnh để tổng hợp sáng chế với mục tiêu dọn dẹp, giúp cải thiện chất Quá trình làm liên tục 24 lượng hình ảnh cách loại bỏ "tạp nhiễu" chia làm ca ngày Đây cách chúng hình ảnh Phần mềm tự động chạy tơi đáp ứng với thời hạn tháng Về bản, tổng điều tra thông thường diễn 24 c Nhận dạng tháng, mà chúng tơi hồn thành tất Hệ thống tự động: tháng Quả thành tích đáng kể i Xác định phiếu, Như nêu trên, khối lượng tài liệu cần xử lý vô lớn, nằm rải rác khắp nơi 33 ii Tách tài liệu, trung tâm xử lý, khơng cần phải nói, giám sát xử iii Triết xuất liệu viết tay, lý liệu trở nên quan trọng Những vấn đề khó iv Lưu trữ liệu chiết xuất vào sở liệu cho trình khăn cần phải coi trọng thông báo sớm tốt Để nâng cao sử dụng công nghệ trình này, BPS sử dụng Kofax d Sửa chữa hoàn thành i Bước bước sau liệu nhận dạng; Monitor (phần mềm giám sát) để làm bật vấn đề vấn đề hàng đầu [8] Thông qua hệ thống này, BPS giám sát tất hoạt ii Trong bước hiệu chỉnh, xác minh động quan trọng thời gian thực tế, liệu, nhân viên xử lý cung cấp biến vấn đề hiệu chỉnh với thời mục liệu để báo lỗi không trùng hợp với ký gian chết Hơn nữa, Kofax Monitor đảm CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 31 31 Hiện đại hóa quy trình … IAOS 2014 bảo trình tiếp tục theo hướng có câu hỏi [9] Đây khảo sát chi tiết khả hiển thị trung tâm xử lý SP2010 đại diện cho nhiều lĩnh vực để phổ biến Với kết hợp từ làm việc tích cực nhóm lưu giữ số liệu BPS, điều phối xuất sắc triển khai công nghệ Dựa kinh nghiệm SP2010, BPS phù hợp, SP2010 hoàn thành trước thời hạn, định sử dụng giai đoạn xử lý liệu sử dụng tháng để hoàn thành Điều thiết lập sử dụng quyền cơng nghệ khơng thực không Kofax triển khai SP2010 cho ST2013 sử dụng công nghệ Kofax Nghiên cứu trở cộng với khảo sát nhỏ khác (khảo sát khu vực thành tiêu chuẩn để đánh giá, thiết lập mức độ thay thế) diễn đồng thời Có học lực thành tích chưa có từ trước với q trình khảo sát trước (SP2010), chúng dự án quy mô độ lớn Sử dụng áp dụng quy trình xử lý liệu CNTT giúp BPS đổi giải pháp cách cắt giảm lượng thời gian đáng kể từ hiệu dẫn đến lợi ích sau đây: trình đào tạo lại Ví dụ như, nỗ lực (1) Tăng hiệu quản lý hiệu số liệu thống kê BPS; (2) Giảm số lượng nhu cầu nguồn nhân lực; để chi phí trở thành hiệu quả, BPS sử dụng tài liệu in đen trắng thay tài liệu in màu, điều dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể BPS tác động vào trình thu thập liệu, với cải tiến đạt kết xác dự kiến tốt hơn, (3) Cung cấp kết thống kê nhanh xác; với chi phí thấp hơn, thời gian điều tra quay vòng ngắn (4) Dễ giám sát hoạt động quản lý; Kết cuối cùng? Thật ngoạn mục! (5) Cải thiện chất lượng liệu; Lần lịch sử BPS, chúng tơi (6) Cải thiện hài lòng người sử dụng thống kê tự tin sản phẩm dịch vụ BPS Tổng điều tra Nơng nghiệp năm 2013 (ST2013) công bố kết tổng điều tra nông nghiệp năm diễn tổng điều tra Điều chưa có phải xử lý khối lượng tài liệu khổng lồ, độ lớn trường liệu, mở rộng địa lý mà tổng điều tra bao phủ, số lượng người sử dụng để thực khảo sát ST2013 đề cập đến Tổng điều tra nông nghiệp năm 2013, đối tượng điều tra 28 triệu hộ gia đình nơng nghiệp cư trú tất tỉnh, thành phố làng Indonesia [9] Cuộc điều tra đặt mục tiêu phải hồn thành vòng tháng Cũng giống SP2010, khảo sát hộ gia đình ST2013 thu thập thơng tin phiếu gồm trang với 150 34 Tất nhân viên BPS làm có thể, xếp trình hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, dùng giải pháp Kofax để hoàn thành tất thứ nhằm đạt kết Một mô tiến hành sau điều cho thấy điều xử lý tay, kéo dài hai năm để hồn thành Chúng tơi cần thêm nhiều người để thực nhiệm vụ CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 32 IAOS 2014 Hiện đại hóa quy trình… tổng điều tra Vì số lượng tài liệu xử lý khai thác số liệu hiệu Trong tương lai, lớn Điều ảnh hưởng tới thời gian để hồn điều trở thành cơng cụ quan trọng để giúp thành tổng điều tra hợp lý hố tiến trình nghiên cứu phải đối mặt Tơi thấy giải pháp Kofax phần quan trọng Bài học kinh nghiệm Để cải thiện kết tổng điều tra tương lai số học kinh nghiệm: (1) Trong thiết kế phiếu câu hỏi cần lựa chọn người có trình độ chun mơn cao có kinh nghiệm thực tế quan trọng Nhóm CNTT cần phải tham gia thiết kế phiếu câu hỏi để thực công nghệ quét liệu trở nên dễ dàng, xác thực hơn, điều mang lại độ xác tốt kết tốt trình thu thập liệu (2) Thường xuyên cập nhật sản phẩm cơng nghệ để có thêm thơng tin cơng nghệ có thị trường Điều cung cấp ý tưởng lớn trình lập kế hoạch triển khai thực bước quan trọng việc xây dựng tầm nhìn CNTT cho BPS (3) Có số nơi vùng sâu vùng xa, đặc biệt phần phía đơng Indonesia có khối lượng dân số phân bố thấp, với lượng điện sở hạ tầng thông tin liên lạc bị hạn chế Với công nghệ phù hợp, lo lắng trước giải (4) BPS đòi hỏi cần cơng cụ tạo báo cáo đầy đủ xác dựa thời trình cải tiến (5) CNTT tiếp tục cải thiện theo thời gian, nhu cầu để cải thiện chất lượng số liệu thống kê sản phẩm sản xuất BPS gia tăng Các kết mà BPS phải giữ vào việc cải thiện kỹ nguồn nhân lực họ sở liên tục phải tiến hành thường xuyên nghiên cứu giải pháp CNTT tốt phải có sẵn thị trường (6) Dựa nghiên cứu khác nhau, BPS hiểu muốn sản xuất số liệu đạt chất lượng cao thời gian diễn Tổng điều tra ngắncần phải có hỗ trợ công nghệ đại Công nghệ quét tài liệu liệu (7) Đối với Tổng điều tra dân số năm 2010 Tổng điều tra nông nghiệp 2013, BPS triển khai giải pháp quét liệu từ Kofax, dựa vào công ty phần mềm Mỹ (8) Việc triển khai công nghệ đại công nghệ quét liệu dẫn đến lợi ích đáng kể liên quan đến thời gian thực cho Tổng điều tra số chất lượng liệu siêu liệu sản xuất BPS Kết luận gian Với Kofax, báo cáo khơng Cơng nghệ chìa khóa Áp dụng báo cáo q trình điều tra mà cung cấp công nghệ phù hợp vào thời điểm, BPS áp phân tích hoạt động, nhận biết lĩnh vực cần quan dụng công nghệ Kofax, chứng minh hồn tâm đưa tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tồn thành cơng Thơng quaCNTT dẫn đến kết Hơn nữa, chi tiết lĩnh vực báo lỗi ký tốt hiệu suốt trình điều tra Kết tự bị hiểu sai báo cáo Bản báo liệu chất lượng cao hơn, nguồn nhân lực cần cáo thể mức độ sử dụng nhà CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 33 33 Hiện đại hóa quy trình … IAOS 2014 thiết tối thiểu, hồn thành thời gian hơn, chứng minh khơng phải nhiều năm, khơng tiết kiệm chi phí phải xử lý tay, tốn Kết luận, bạn tìm kiếm chứng CNTT tạo khác biệt dự án Tổng điều tra nào, chứng BPS nhiều tiền Tất phải có hoạch định tốt, phối hợp tốt, hỗ trợ kỹ thực hành, áp dụng công nghệ phù hợp Tài liệu tham khảo: [1] S o S Demographic, Indonesia Population Projection 2010 - 2035, Jakarta: BPS- Statistics Indonesia, 2013; [2] BPS, Statistik Indonesia 2013, Jakarta: BPS, 2013; [3] BPS, Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2010 Indonesia, Jakarta: BPS, 2013; [4] B PMU, BPS Analysis Document, Jakarta: BPS - Statistics Indonesia, 2010; [5] T Lalor, “GSBPM v5.0,” UNECE, 2013; [6] BPS, “Sensus Penduduk 2010,” 2010 [Online] Available: http://sp2010.bps.go.id; [7] Kofax, “Kofax Capture Enterprise Implementation Considerations White Paper,” Kofax, 2008; [8] R Software, Kofax, Using Kofax monitor Wizards Version 1.2, Reveille Software, 2011; [9] BPS, “Sensus Pertanian 2013,” BPS, 2012 [Online] Available: http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php/metadata/index [Accessed 10 06 2014] Hình minh họa Hình 1: Quần đảo Indonesia 34 CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 34 KẾ HOẠCH Đề xuất kế hoạch phát triển điều tra bao gồm dự toán phân bổ nguồn ngân sách Nó bao gồm chủ yếu khảo sát quản lý nội dung, hệ thống quản lý nhân Hệ thống hệ thống ngân sách (hệ thống tài chính) PHƯƠNG PHÁP Xác định phương pháp lấy mẫu, thu hồi mẫu phương án điều tra cập nhật ngân sách dựa phương pháp luận Nó liên quan đến khảo sát hệ thống quản lý nội dung, khung hệ thống đăng ký XỬ LÝ Hội nhập, xác nhận nguồn gốc, tập hợp, hiệu chỉnh tổng hợp số liệu điều tra thu thập Điều liên quan đến hệ thống xử lý phân tích thống kê PHỔ BIẾN Phát triển quản lý liệu hoạt động công khai, công bố kết khảo sát thông qua phương tiện truyền thông website cổ động hoạt động công cộng SỰ CHUẨN BỊ Phát triển câu hỏi công cụ thu thập liệu, khảo sát hướng dẫn đào tạo cho điều tra viên Nó liên quan đến khảo sát hệ thống quản lý nội dung, hệ thống siêu liệu hệ thống thu gom Hiện đại hóa quy trình … CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH Hình 2: Mơ hình quy trình nghiệp vụ BỘ SƯU TẬP Thu thập liệu điều tra viên cơng cụ khác (ví dụ khảo sát web, trình duyệt liệu điện tử) tất địa điểm điều tra bao gồm chủ yếu hệ thống thu thập khảo sát hệ thống quản lý NGHIÊN CỨU Các hoạt động xử lý phân tích để sản xuất số liệu thống kê từ liệu thu thập tiền xử lý Một số hoạt động là: dự tốn, xác nhận sản lượng (thống nhất, chặt chẽ) Giám sát trình bao quát để giám sát trình điều tra theo cách rộng rãi tích hợp tất điều tra BPS giám sát sâu tập trung cho điều tra cụ thể QA có liên quan chặt chẽ đến giai đoạn đánh giá, nhiên QA rộng sâu sắc hơn, QA đánh giá tìm cách để cải thiện sản phẩm khảo sát quy trình cho việc tổ chức điều tra toàn DỮ LIỆU & QUẢN LÝ SIÊU DỮ LIỆU 35 Quản lý trình bao quát để việc tạo lập, sử dụng tái sử dụng siêu liệu dọc theo chu trình thống kê IAOS 2014 GIÁM SÁT & QUẢN LÝ 36 THỨC Hình 3: Mơ hình quy trình nghiệp vụ số liệu thống kê khái qt Hình Quản 3: Mơlýhình trình/ Quản nghiệplývụ sốdữ liệu thống kê khái chấtquy lượng siêu liệu Xây dựng Kết nối Xử lý Phân tích Phổ biến Đánh giá Xác định nhu cầu Thiết kế kết đầu Xây dựng công cụ Tạo khung & chọn mẫu Tích hợp liệu Chuẩn bị dự thảo kết đầu Cập nhật hệ thống đầu Đánh giá thu thập đầu vào Tham khảo ý kiến & xác nhận nhu cầu Giới thiệu thiết kế biến Xây dựng /nâng cao thành phần xử lý Thiết lập liệu Phân loại & mã hóa Xác nhận kết đầu Tham khảo ý kiến & xác nhận nhu cầu Đánh giá tiến trình Thiết lập mục tiêu đầu Thiết kế liệu Xây dựng /nâng cao thành phần phổ biến Khởi động liệu Xem xét & xác nhận Dịch giải thích kết đầu Quản lý phát hành sản phẩm phổ biến Đồng ý kế hoạch hành động Xác định khái niệm Thiết kê khung & mẫu Cấu hình quy trình cơng việc Hồn thiện liệu Chỉnh sửa & ước lượng Áp dụng kiểm sốt cơng khai Quảng bá, phổ biến sản phẩm Kiểm tra tình trạng sẵn sàng liệu Thiết kế xử lý & phân tích Hệ thống sản xuất thử nghiệm Suy biến & đơn vị Hoàn thiện kết đầu Quản lý hỗ trợ người dùng Tham khảo ý kiến & xác nhận nhu cầu Thiết kế hệ thống sản xuất & tiến độ công việc Kiểm tra quy trình thống kê kinh doanh Tính tốn trọng lượng Hồn thiện hệ thống sản xuất Tính tốn tổng hợp Hồn thiện hồ sơ liệu Hiện đại hóa quy trình … Thiết kế IAOS 2014 CHUN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH Xác định nhu cầu IAOS 2014 Hiện đại hóa quy trình… Hình 4: Trung tâm xử lý liệu cấp tỉnh Hình 5: Sơ đồ mạng máy tính tỉnh Hình 6: Quy trình hoạt động Trung tâm xử lý liệu CHUYÊN SAN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC 37 37 ... điều tra dân số, nông nghiệp điều tra kinh tế Những Tổng điều tra tiến hành theo chu kỳ 10 năm lần Tổng điều tra dân số tiến hành vào năm kết thúc số Tổng điều tra dân số Tổng điều tra dân số năm. .. Tổng điều tra dân số năm 2010 (SP2010) [3] Tổng điều tra Nông nghiệp tổng điều tra lớn thứ hai, tiến hành vào năm kết thúc số Tổng điều tra nông nghiệp điều tra ngành nông từ việc đặt kế hoạch... thống kê tự tin sản phẩm dịch vụ BPS Tổng điều tra Nơng nghiệp năm 2013 (ST2013) cơng bố kết tổng điều tra nông nghiệp năm diễn tổng điều tra Điều chưa có phải xử lý khối lượng tài liệu khổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện đại hóa quy trình tự động xử lý dữ liệu trong Tổng điều tra dân số năm 2010 và Tổng điều tra Nông nghiệp năm 2013, Hiện đại hóa quy trình tự động xử lý dữ liệu trong Tổng điều tra dân số năm 2010 và Tổng điều tra Nông nghiệp năm 2013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn