Báo cáo phát triển con người 2009 và các chỉ số của Việt Nam

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:43

Bài viết trình bày giá trị HDI và các thành phần của chỉ số theo các mức phát triển của con người; chỉ số phát triển con người và GDP bình quân đầu người; các chỉ tiêu nghèo khổ về con người. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2009 VÀ CÁC CHỈ SỐ CỦA VIỆT NAM Nguyễn Thái Hà C hỉ số HDI (Human Development Index) đo lường tiến chung quốc gia phát triển người HDI đo lường kết chung quốc gia dựa ba khía cạnh bản: sống lâu dài khoẻ mạnh, tính tuổi thọ trung bình từ lúc sinh; khả tiếp cận với tri thức, tính tỉ lệ biết chữ người lớn tỉ lệ học nói chung; mức sống hợp lý, tính GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (đồng Đô la Mỹ) Chỉ số phát triển người HDI có giá trò từ đến Các quốc gia xếp hạng sở giá trò số này, với thứ tự xếp hạng số thể cho giá trò số HDI cao Báo cáo phát triển người năm 2009 với tiêu đề “Vượt qua rào cản: Di cư phát triển người” sử dụng liệu năm 2007 tính cho 182 quốc gia (tăng nước so với năm trước), có nước tham gia laø Andorra vaø Liechtenstein vaø Afghanistan (tham gia xếp hạng lần đầu năm 1996) Một điểm cần lưu ý kết HDI tính toán sở số liệu năm 2007 nên không phản ánh tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu Theo kết có 38 nước xếp hạng Phát triển người cao, 45 nước xếp hạng Phát triển người cao, 75 nước xếp hạng Phát triển người trung bình, 24 nước xếp hạng Phát triển người thấp Việt Nam có số HDI 0,725, nước Phát triển người mức trung bình, giảm bậc so với năm 2006 Các giá trò cụ thể HDI giá trò thành phần nước theo mức phát triển người cao, cao, trung bình, thấp cụ thể xem Bảng đây: So với năm 2006, giá trò HDI năm 2007 giảm quốc gia (đều giảm GDP bình quân Bảng Giá trò HDI thành phần số theo mức phát triển người STT HDI Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ học GDP bình quân đ ầu người 82,7 - 75,5 114,2 - 65,1 85.382 - 17.956 78,7 - 64,9 100,8 - 61,1 29.723 - 6.876 76,0 - 44,9 90,0 - 25,5 30.627 -904 62,2 - 43,6 63,3 -27,2 1690 - 298 Phát triển người rấ t cao - 38 0,971 - 0,902 Phát triển người cao 39 - 83 0,895 - 0,803 Phát triển người trung bình 84 -158 0,798 - 0511 Phá t triển người thấp 159 -182 0,499 - 0,340 Nguồn: Human Development Report 2009 - Table H 28 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam xem xét thay đổi số phát triển đầu người), tăng 174 nước, có nhiều thay người theo thời gian Các giá trò HDI xem đổi thứ tự xếp hạng quốc gia So với năm xét theo thời gian cho biết xu phát triển 2006, có 50 quốc gia giảm một vài người nước châu lục Xét xét HDI bậc bảng xếp hạng, có khoảng 50 thời kỳ 1985-2007 cho thấy giá trò HDI quốc gia tăng thứ bậc bảng xếp hạng Sự tất khu vực tăng dần qua năm, thay đổi thứ tự xếp hạng không kết có giai đoạn tăng chậm hoạt động quốc gia mà tiến chí có giai đoạn HDI đảo chiều Trong thời kỳ quốc gia so với quốc gia khác, HDI Việt Nam tăng 1,16% năm, từ đặc biệt chênh lệch giá trò xếp hạng 0,561 lên 0,725 (Hình 1) không lớn Hình 1: Các xu hướng HDI Trung Quốc nước tăng số bậc nhiều bảng xếp hạng (7 bậc), Côlômbia Pêru (tăng bậc) Ở OECD nước này, thứ bậc HDI tăng nhanh CEE CIS tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối Mỹ La tinh Caribê nhanh Đông Á TBDương Năm nước đứng đầu bảng xếp hạng, Ả Rập thống giữ vò trí không đổi so với năm 2006 Nam Á Na Uy đứng thứ nhất, Úc, Iceland, Canada Ireland Pháp xếp Tiểu Sa mạc Sahara châu Phi thứ 8, tăng bậc so với năm trước Đứng cuối bảng xếp hạng nước Nigiê, Afghanistan Sierra Leone HDI không liên quan đến thu nhập Nguồn: Human development report 2009 - Human development Kể từ năm 1990, hàng năm Báo cáo index trends phát triển người công bố Chỉ số HDI năm 2007, trội với khoảng chênh phát triển người (HDI) Phạm vi xem xét lệch lớn số HDI chung châu HDI vượt khỏi thu nhập quốc dân bình quân đầu lục giới, điều chứng tỏ thònh người (GDP), liên quan đến khái niệm rộng vượng hội sống thònh vượng HDI đưa lăng kính châu lục hoàn toàn khác HDI Việt rộng để xem xét tiến người Nam 0,725, xếp thứ 116 số 182 nước mối quan hệ phức tạp thu nhập (Bảng 2) thònh vượng Thông qua việc xem xét số khía cạnh Trong yếu tố cấu thành HDI, có sống hội phát thu nhập bình quân đầu người nhập học triển người, HDI cung cấp tranh đầy chung hai nhân tố có phần liên quan đủ tổng hợp phát triển đến thay đổi trò Chính mà cần CHUYÊN SAN HDI 29 Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam Bảng 2: Chỉ số phát triển người Việt Nam số nước 2007 Thứ tự HDI Thứ tự Tuổi thọ (năm) Thứ tự Tỷ lệ biết chữ 1(%) Tỷ lệ đọc (%) Thứ tự Thứ tự GDP bình quân2 (đôla Mỹ) Na Uy 0,971 Nhật Bản 82,7 Georgia 100,0 Úc 114,2 Đảo Liechtenstein 85.382 114 Guyana 0,729 52 Ecuador 75,0 67 Bolivia 90,7 124 Zambia 63,3 127 Guyana 2.782 115 Mông Cổ 0,727 53 Slovakia 74,6 68 Suriname 90,4 125 Đông Timor 63,2 128 Ấn Độ 2.753 116 Việt Nam 0,725 54 Việt Nam 74,3 69 Vieät Nam 90,3 126 Vieät Nam 62,3 129 Vieät Nam 2.600 117 Moldova 0,720 55 Malaysia 74,1 70 AÛ Raäp 90,0 127 Vanuatu 62,3 130 Nicaragua 2.570 118 Ghi nê xích đạo 0,719 56 CH Nam Tư (cũ) 74,1 71 Brazil 90,0 128 Uganda 62,3 131 Moldova 2.551 182 Nigieâ 0,340 176 Afghanistan 43,6 151 Mali 26,2 177 Djibouti 25,5 181 CHDC Công gô 298 Nguồn: Human Development Report 2009 - Table H Từ 15 tuổi trở lên GDP bình quân đầu người tính theo phương pháp sức mua tương đương đồng đô la Mỹ nước so với tiêu khác, ví dụ so với GDP bình quân đầu Hình chứng tỏ nước có giá trò HDI có Chỉ số phát triển người GDP BQ đầu người (HDI) (sức mua tương đương-Đôla Mỹ) khác thu nhập nước có mức thu nhập bình quân đầu người có số HDI khác Mông Cổ Việt Nam Nghèo khổ người Chỉ số nghèo khổ người cho nước phát triển HPI-13, tập trung vào tỷ lệ người sống ngưỡng nghèo cụ thể theo khía cạnh số phát triển người sống lâu khỏe mạnh (liên quan đến khả sống sót Nguồn: Human development report 2009 - Human develop- tính dễ bò tổn thương gây chết người độ ment index and its 2007 compomemts tuổi tương đối thấp), tiếp cận với giáo Hình 2: Chỉ số phát triển người GDP bình quân đầu người 30 HPI-1 số nghèo khổ người tính cho nước phát triển THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam dục - bò bỏ giới, đọc, viết giao tiếp, có mức sống tử tế - theo nghóa phân bổ kinh tế chung HPI-1 quy đònh ngưỡng nghèo năm 2007 nước phát triển mức 1,25 đô la Mỹ/ngày Cụ thể HPI-1 đo khả bò tước đoạt hoàn toàn sức khỏe, đo bằng tỷ lệ phần trăm dân số sống dự kiến sống đến 40 tuổi Về giáo dục đo tỷ lệ phần trăm dân số chữ từ 15 tuổi trở lên Và mức sống hợp lý đo tỷ lệ tỷ lệ phần trăm người dân có khả tiếp cận nước sạch, tỷ lệ phần trăm dân số khả gia, nhiên lại mức độ bất bình đẳng giới thành tựu đạt Chỉ số phát triển liên quan đến giới (GDI) giới thiệu Báo cáo phát triển người năm 1995, khía cạnh để đo lường GDI sử dụng tiêu để tính HDI nắm bắt bất bình đẳng thành tựu đạt nữ nam, hiểu cách đơn giản GDI số phát triển HDI xem xét tính toán góc độ giới Giữa HDI GDI có mối quan hệ chặt chẽ, bất bình đẳng phát triển người theo giới lớn, quan hệ GDI HDI Bảng Các tiêu nghèo khổ người Chỉ số nghèo kh ổ người (HPI-1) Tỷ lệ (%) dân s ố từ Tỷ lệ (%) dân s ố không 15 tuổi trở lên không sống đến 40 tuổi biết chữ (%) Dân s ố không sử dụng nước Tỷ lệ (%) trẻ tuổi nhẹ cân CH Cze ch (1,5) Hồng Kông, TQ (1,4) Georgia (0,0) Barbados (0) Croatia (1) 53 Ả Rập Saudi (12,1) 52 Lithuania (5,7) 67 Bolivia (9,3) 61 Suriname (8) 102 Namibia (24) 54 Philippin (12,4) 53 Mauritius (5,8) 68 Suriname (9,6) 62 Djibou ti (8) 103 Comoros (25) 55 Vieät Nam (12,4) 54 Vieät Nam (5,8) 69 Vieät Nam (9,7) 63 Việt Nam 56 CH Ả Rập Syrian (12,6) 55 Saint Vincent Grenadines (5,8) 70 Tiểu VQ Ả Rập thống (10,0) 64 Cuba (9) 105 Guinea (26) 57 Sao Tome vaø Principe (12,6) 56 Panama (5,9) 71 Brazil (10,0) 65 Brazil (9) 106 Togo (26) 135 Afghanistan (59,8) 153 Lesotho (47,4) 151 Mali (73,8) 150 Afghanistan (78) 138 Bangladesh (48) (8) 104 Việt Nam (25) Nguồn: Human Development Report 2009 - Table I-1 tiếp cận với dòch vụ y tế, tỷ lệ phần trăm trẻ em tuổi nhẹ cân so với tuổi Bảng giá trò biến số HPI Việt Nam số nước khác Giá trò HPI-1 Việt Nam 12,4%, xếp thứ 55 số 135 nước Về xây dựng lực phụ nữ HDI đo lường thành tựu chung quốc CHUYÊN SAN HDI nước thấp Ví dụ giá trò GDI 0,723 cần so sánh với giá trò HDI 0,725, giá trò GDI 99,7% HDI Trong số 155 nước có số liệu HDI GDI, 30 nước có tỷ số GDI HDI tốt Việt Nam Bảng tỷ số GDI HDI Việt Nam số nước khác Thước đo bình đẳng giới thể phụ nữ có 31 Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam Bảng GDI so sánh với HDI GDI so với HDI Tuổi thọ bình quân năm 2004 (năm) Tỷ lệ biết chữ năm 2004 (% dân số từ 15 tuổi trở lên) Tỷ lệ học chung năm 2004 Nữ so với Nam Nữ so với Nam Nữ so với Nam Mông Cổ (100,0%) LB Nga (121,7%) Lesotho (122,5%) Cuba (121,0%) 29 Croatia (99,7%) 131 Ethiopia (105,4%) 79 Trung Quốc (93,3%) 127 Indonesia (96,0%) 30 Đảo Síp (99,7%) 132 Israel 80 Palestin (92,9%) 128 Kenya (95,4%) 31 Vieät Nam (99,7%) 133 Vieät Nam (105,3%) 81 Vieät Nam (92,5%) 129 Vieät Nam (94,9%) 32 Uruguay (99,7%) 134 Yemen (105,3%) 82 Lebanon (92,1%) 130 CH Ả Rập (94,6%) 33 CH Czech (99.7%) 135 Cuba (105,3%) 83 Myanmar 131 Swaziland (94,4%) 155 Afghanistan (88,0%) 190 Swaziland (98,0%) 145 Afghanistan (29,2%) (105,4%) (92,0%) 175 Afghanistan (55,6%) Nguoàn: Human Development Report 2009 Hầu hết người di cư nước thực tham gia đời sống kinh tế quốc tế có thu nhập cao hơn, tiếp cận trò đất nước hay không, thể với điều kiện giáo dục, y tế tốt hơn, số GEM GEM sử dụng biến phản ánh quyền cải thiện tương lai cho họ Trong số lực tương đối phụ nữ nam giới 195 triệu người di cư quốc tế, chiếm phần lớn hoạt động trò kinh tế Thông qua tỷ lệ người di cư từ nước phát nắm giữ số ghế quốc hội phụ nữ, nữ triển đến nước phát triển hơn, di cư cán quản lý, điều hành, lập pháp; chuyên viên quản lý cấp cao; Bảng Di cư cán chuyên môn kỹ thuật; bất bình đẳng Châu lục đến Tỷ lệ di thu nhập, phản ánh chủ yếu Nước (%) cư (%) ngườ i di cư độc lập kinh tế Sự 45,3 Châu Á 46,6 khác GDI, GEM Antigua Barbuda Samoa 37,2 Bắc Mỹ 16,6 thể bất bình đẳng 127 CH Triều Tiên 3,1 Bắc Mỹ 50,3 hội lónh 136 Đông Timor 2,6 Châu Á 39,5 vực Chỉ số GEM Việt 138 Việt Nam 2,4 Bắc Mỹ 57,4 Nam 0,054 xếp thứ 62 140 Căm-pu-chia 2,3 Bắc Mỹ 50,5 147 Vanuatu 2,0 Châu Âu 25,4 số 109 nước 181 Mô n g cổ 0,3 Châ u  u 40,7 Di cư Hàng năm, có hàng Chung toàn cầu Phát triển người trung bình 1,9 Châu Á 43,3 triệu người di cư qua biên OECD 3,9 Bắc Mỹ 41,2 giới quốc gia quốc tế Thế giới 3,0 Châu Âu 33,4 để tìm kiếm sống tốt Nguồn: Human Development Report 2009 - Table L 32 THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam cư cao giới, Qatar nước có nhiều dân di cư - tính trung bình Tỷ lệ di cư Nước đến người Nhập cư Nước đến người người có người dân (% dân số di cư (nghìn người) di cư năm 2005) di dư Việt Nam có 54,4 nghìn người Mỹ 39.266,5 Qatar 80,5 di cư, chiếm 0,1 % tổng số dân 16 Hồng Kông, Trung 2.721,1 Hồng Kông, Trung 39,5 Chuyển tiền nước Quốc Quốc 113 Brunei 124,2 168 CHDCND Lào 0,3 Chuyển tiền, tiền 123 Myanmar 93,2 176 Myanmar 0,2 người di cư gửi trực tiếp cho thành 133 Việt Nam 54,5 180 Vieät Nam 0,1 154 Papua New Guinea 25,5 181 Indonesia 0,1 viên người thân gia đình Số 156 CHDCND Lào 20,3 182 Trung Quốc 0,0 tiền nhận thường mang lại lợi ích 182 Vanuatu 1,0 kinh tế Chuyển tiền xem Chung toàn cầu OECD 97.622,8 OECD 8,4 thu nhập từ trao đổi ngoại tệ kiếm Các nước phát triển 40.948,6 Các nước phát triển 0,8 từ nước người di cư Tuy người trung bình người trung bình nhiên số tiền gửi nước không giống Thế giới 195.245,4 Thế giới 3,0 Trong tổng số tiền 370 tỷ đô la Nguồn: Human Development Report 2009 - Table A chuyển nước từ người di cư toàn giới, có khoảng nửa Bảng 7: Tiền gửi nước nước thuộc nhóm phát triển người trung bình, so với mức 1% Tổng số Số tiền gửi bình quân (Triệu đô la) đầu người (đô la Mỹ) nước phát triển người thấp Trong Ấn Độ 35.262 Luxembourg 3.355 năm 2007 có 5.500 triệu đô la gửi Trung Quoác 32.833 Tonga 992 Philippin 16.291 85 Mông Cổ 74 Việt Nam Số tiền gửi nước bình quân 16 Indonesia 6.174 87 Malaysia 64 người di cư Việt Nam 63 đô la, 19 Việt Nam 5.500 88 Việt Nam 63 so với mức bình quân OECD 108 đô 47 Malaysia 1.700 95 Hồng Kông, 48 la (Xem Bảng 7) Bảng Nhập cư 49 Thái Lan Chung toàn cầu OECD Phát triển người trung bình Thế giới Trung Quốc 1.635 100 Đảo Solomon 124.520 OECD 189.093 Phát triển người trung bình 370.765 Thế giới Nguồn: Human Development Report 2009 - Table E nước phát triển Tỷ lệ di cư Việt Nam 2,4% Châu lục đến người di cư Việt Nam chủ yếu Bắc Mỹ, chiếm tới 57,4% số người di cư Việt Nam Mỹ nước chủ nhà gần 40 triệu người di cư quốc tế - nước có số lượng dân di CHUYÊN SAN HDI 41 108 44 Tài liệu tham khảo: Báo cáo phát triển người năm 1999 - Nhà xuất trò quốc gia 58 Tóm tắt Báo cáo phát triển người năm 2009 Vượt qua rào cản - Di cư phát triển người http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_VN_ Summary.pdf Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development- Published for the United Naions Development Programme (UNDP) 33 ... giáo Hình 2: Chỉ số phát triển người GDP bình quân đầu người 30 HPI-1 số nghèo khổ người tính cho nước phát triển THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam dục - bò... số 155 nước có số liệu HDI GDI, 30 nước có tỷ số GDI HDI tốt Việt Nam Bảng tỷ số GDI HDI Việt Nam số nước khác Thước đo bình đẳng giới thể phụ nữ có 31 Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam. .. triển đến thay đổi trò Chính mà cần CHUYÊN SAN HDI 29 Báo cáo phát triển người 2009 số Việt Nam Bảng 2: Chỉ số phát triển người Việt Nam số nước 2007 Thứ tự HDI Thứ tự Tuổi thọ (năm) Thứ tự Tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo phát triển con người 2009 và các chỉ số của Việt Nam, Báo cáo phát triển con người 2009 và các chỉ số của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn