Hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích kinh tế ở cục Thống kê Quảng Trị

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:40

Bài viết giới thiệu đến quý độc giả về hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích kinh tế ở cục Thống kê Quảng Trị với những thành tựu đã gặt hái được. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích kinh tế cục Thống kê Quảng Trị Nguyễn Thanh Nghị Phó cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị Kể từ ngày 1/7/1989 tỉnh Quảng Trị tái lập lại, sau gần 13 năm hợp vào dải đất thời mịt mù khói lửa Bình Trị Thiên Từ Quảng Trị bước vào thời kỳ xây dựng tái thiết quê hương Dẫu biết khó khăn, gian khổ, trở với điểm xuất phát ban đầu kinh tế thấp, lại cân đối nhiều mặt, song người dân nơi bừng lên khí phách anh hùng, kiên cường, tăng tốc, bứt phá để hoà chung vào tiến trình đổi đất nước, bước vào giai đoạn đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Không phải khác, người cán Thống kê Quảng Trị đứng trước thử thách đầy cam go, trăn trở, nói tình hình lúc ''lực bất tòng tâm'' không chịu lùi bước, cán thống kê từ lãnh đạo nhân viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ giao, bước ổn định tổ chức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu trở thành người tham mưu đắc lực, đáng tin cậy cấp uỷ Đảng quyền cấp thông tin số, cung cấp nhận định, đánh giá thực trạng đề xuất kiến nghị, đưa dự báo giúp cấp ngành địa phương có nhìn ®óng vỊ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cđa tỉnh, từ đặt mục tiêu, giải pháp định hướng phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực, ngành phù hợp với xu thực lực địa phương 16 15 năm xây dựng trưởng thành Cục Thống kê Quảng Trị, thành đạt ban đầu, song cán công chức ngành Thống kê tỉnh nhà có quyền tự hào kết đóng góp chung vào nghiệp lớn mạnh ngành Thống kê nước Nhớ lại buổi ban đầu thực nhiệm vụ trị, Cục Thống kê Quảng Trị đạt 74,6% kế hoạch thông tin Tổng cục Thống kê giao, xếp thứ 34 nước (năm 1990), năm sau tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch thông tin đạt cao hẳn, từ Cục Thống kê xếp vào hoại trung bình yếu vươn lên trở thành tỉnh đánh giá giỏi thực tế liên tục năm gần Cục Thống kê Quảng Trị 10 tỉnh đứng đầu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trị ngành giao Được lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao đóng góp tích cực Cục Thống kê Quảng Trị vào nghiệp phát triển kinh tÕ - x· héi cña tØnh B»ng chøng cho tiến CBCC Cục Thống kê Đảng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III (năm 1999) Phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh tặng Huân chương lao động hạng III (năm 1996) đặc biệt đồng chí lãnh đạo nguyên Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị; đồng chí trưởng phòng Thống kê huyện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III Thông tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kê địa phương 2006 Đi tìm câu trả lời cho trưởng thành lớn mạnh Cục Thống kê Quảng Trị 15 năm qua, nhờ có quan tâm giúp đỡ hỗ trợ có hiệu lãnh đạo Tổng cục Thống kê Vụ, Viện chuyên ngành Tổng cục Thống kê, với động viên khích lệ chi viện ưu cấp uỷ, quyền địa phương cấp, phối kết hợp chặt chẽ Cục Thống kê cấp, ngành, đoàn thể tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác thống kê vươn lên phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trị giao Đó đoàn kết trí cao từ lãnh đạo Cục đến CBCC ngành kết tìm tòi, học tập rèn luyện không ngừng hệ người CBCC thống kê tỉnh nhà Đặc biệt năm qua Cục Thống kê Quảng Trị trì phát huy tốt phong trào thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến lề lối làm việc, đổi không ngừng lãnh đạo, đạo điều hành chuyên môn nghiệp vụ, biết kế thừa phát huy, tiếp thu tốt kinh nghiệm quý báu hệ thống kê trước, nhanh nhạy đổi bước đại hoá công tác xử lý thông tin, bám sát sở, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình kinh tế xã hội phát sinh, từ có cách làm hay, phù hợp với chuyển đổi chế sách Đảng Nhà nước Đến với Cục Thống kê Quảng Trị, tin lại có phong trào trọng thu hút đông đảo lực lượng cán tham gia sôi Đó hoạt động phân tích kinh tế, viết chuyên đề khoa học lĩnh vực chuyên ngành, cung cấp thông tin có giá trị cho lãnh đạo cấp quản lý điều hành kinh tế xã hội tỉnh, mà góp phần nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho CBCC, từ khẳng định vai trò, vị trí ngành Thống kê xứng đáng quan tham mưu đắc lực cấp uỷ Đảng, quyền Uy tín, vị Cục Thống kê Quảng Trị xác lập cố tạo lòng tin yêu cấp Với đội ngũ 68 CBCC; gần 65% có trình độ đại học, 15 năm qua Cục Thống kê Quảng Trị biên soạn xuất 16 đầu sách niên giám Thống kê với số lượng phát hành 6000 Nhân kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh, Cục xuất tập sách ''Quảng Trị 10 năm đổi phát triển 1989- 1999'' chào mừng Đại hội tỉnh Đảng Quảng Trị lần thứ XIII với tác phẩm ''Quảng Trị trước thỊm thÕ kû XXI - sè vµ sù kiƯn'' thực tập sách đồ sộ dày 600 trang với nhiều tư liệu có giá trị, cung cấp cho bạn đọc gần xa tranh toàn cảnh Quảng Trị hôm qua, ngày dự báo tương lai Nhiều ấn phẩm khác như: Tập sách kết thức tổng điều tra dân số - nhà 1/4/1999; kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản 2001, kết tổng điều tra sở kinh tế hành nghiệp nhiều hoại tờ rơi, tờ gấp, tin kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp cho đồng chí lãnh đạo tỉnh đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nổi bật lên phong trào nghiên cứu khoa học phân tích hoạt động kinh tế Cục Thống kê Quảng Trị 50 đề tài, chuyên đề khác lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội nhiều cá nhân, tập thể phòng ban từ văn phòng Cục đến Thống kê huyện, thị xã góp phần vÏ nªn bøc tranh kinh tÕ - x· héi cđa địa phương Tuy dừng lại phục vụ nội bộ, song chuyên đề phân tích Cục Thống kê Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 17 Quảng Trị đem lại cho CBCC không khí lao động, học tập sôi nổi, bổ ích đáng trân trọng Có thể kể đề tài đánh giá có chất lượng cao như: Phân tích thực trạng giàu nghèo Quảng Trị 1994-1998; quy hoạch dân số, lao động, việc làm mức sống dân cư Quảng Trị đến năm 2010; phân tích kinh tế - xã hội năm 1991-1995 1996-2000 phục vụ kỳ Đại hội Đảng Bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XII; XIII; đề tài dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra phục vụ tổng kết quy chế dân chủ sở, lấy dân làm gốc; đề tài phân tích phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Quảng Trị năm, 10 năm; kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 10 năm; đề tài kinh tế Quảng Trị qua tiêu kinh tế vĩ mô thời kỳ 1991-2000; chuyên đề khảo sát kinh tế nông nghiệp qua khoán 100 đến khoán 10; đề tài phân tích hoạt động doanh nghiệp 2001-2003; đề tài hiệu hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi; chuyên đề phân tích thực trạng mức sống dân cư qua điều tra kinh tế hộ 1998-2002; dân số KHHGĐ qua năm, Cục Thống kê Quảng Trị hoạt động nghiên cứu khoa học phát động thành phong trào, chương trình hành động từ đầu năm kế hoạch; thời kỳ lãnh đạo Cục Quyết định thành lập Hội đồng khoa học gồm nhiều thành viên Cục trưởng làm Chủ tịch Hội đồng së quy chÕ thi ®ua khen th­ëng cđa Tỉng Cơc Thống kê, Cục Thống kê Quảng Trị xây dựng quy chế nội bộ, gắn kết đánh giá khen thưởng thành tích cá nhân, tập thể với việc năm phòng ban phải có đề tài, chuyên đề hay báo cáo phân tích sâu chuyên ngành phụ trách; thiết cán đại học phải có chuyên đề phân tích kinh tế, tiêu chuẩn 18 phòng xét tập thể xuất sắc, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua lồng ghép với chuyên đề, đề tài phân tích năm Hàng năm kinh phí dành cho công tác nghiên cứu khoa học, phân tích hoạt động kinh tế Cục Thống kê Quảng Trị chừng ®Õn triƯu ®ång ®­ỵc trÝch tõ q khen thưởng, hạn chế, gọi bồi dưỡng, thù lao cho tác giả, song cố gắng lớn lãnh đạo Cục Câu trả lời cho hoạt động nghiên cứu khoa học Cục Thống kê Quảng Trị nhờ nỗ lực vượt bậc tập thể CBCC toàn ngành, để có phong trào lao động sáng tạo mặt trận đơn vị hành nghiệp, nội đoàn kết lòng, cấp uỷ quan tâm, thủ trưởng quan ủng hộ tạo điều kiện vỊ thêi gian, kinh phÝ tiÕp søc m¹nh mÏ cho phong trào ngày nhân rộng tập thể, cá nhân, tổ chức, đoàn thể trí động viên đoàn viên tham gia tích cực, tất xây dựng, phát động thành chương trình hành động đề mục tiêu đăng ký phấn đấu cụ thể lấy làm thước đo đánh giá chất lượng công tác ngành Qua phong trào lao động sáng tạo, tự nghiên cứu khoa học Cục Thống kê Quảng Trị đem lại lớn mạnh toàn diện mặt đội ngũ CBCC, trưởng thành lên từ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, dạn dày cứng cáp lên qua thực tiễn sống, CBCC Cục Thống kê Quảng Trị đóng góp nhiều cho hoạt động nghiên cứu khoa học mình, chắn có nhiều hoa lao động sáng tạo góp sức tô đẹp cho vườn hoa thống kê sắc màu thêm rực rỡ lên Thông tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kê địa phương 2006 ... cứu khoa học phân tích hoạt động kinh tế Cục Thống kê Quảng Trị 50 đề tài, chuyên đề khác lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội nhiều cá nhân, tập thể phòng ban từ văn phòng Cục đến Thống kê huyện,... chuyển đổi; chuyên đề phân tích thực trạng mức sống dân cư qua điều tra kinh tế hộ 1998-2002; dân số KHHGĐ qua năm, Cục Thống kê Quảng Trị hoạt động nghiên cứu khoa học phát động thành phong trào,... khoa học, phân tích hoạt động kinh tế Cục Thống kê Quảng Trị chừng đến triệu đồng trích từ quỹ khen thưởng, hạn chÕ, chØ míi gäi lµ båi d­ìng, thï lao cho tác giả, song cố gắng lớn lãnh đạo Cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích kinh tế ở cục Thống kê Quảng Trị, Hoạt động nghiên cứu khoa học, phân tích kinh tế ở cục Thống kê Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn