Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

35 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:03

Chương 5 - Mạng thế hệ mới NGN (Next Generation Network). Những nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Nhu cầu tiến hóa của mạng, sự hội tụ giữa các mạng, sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN, các dịch vụ NGN. Mời các bạn cùng tham khảo. Chương MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN (NEXT GENERATION NETWORK) Nhu cầu tiến hóa mạng PSTN TDM Access Circuit Switching Mạng SS7 Mạng hệ sau (NGN) SONET Transport ATM, FR Frame/ Cell Access ATM Switching SONET Transport Access IP ATM FR TDM Switching ATM SVCs IP MPLS Transport SONET Optical Internet IP Access IP Routing/Sw SONET Transport … Sự hội tụ mạng Tương lai Mạng đa dòch vụ Hiện Các mạng dòch vụ riêng lẻ Điề u khiển quản lý cá c dòch vụ truy nhập Dòch vụ Content Mạng loõi IP Media Gateway PSTN/ISDN Cellular PLMN CATV Data/IP Network Các mạng truy nhập, truyền dẫn, chuyển mạch riêng lẻ Wireline Access Wireless Access Cable Access Liên mạng sở IP NỘI DUNG 5.1 Sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN 5.2 Cấu trúc mạng NGN 5.3 Các dịch vụ NGN CHƯƠNG 5: MẠNG NGN (NEXT GENERATION NETWORK) 5.1 Sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN 5.2 Cấu trúc mạng NGN 5.3 Các dịch vụ NGN SỰ PHÁT TRIỂN TỪ PSTN LÊN MẠNG NGN Mạng PSTN SỰ PHÁT TRIỂN TỪ PSTN LÊN MẠNG NGN Phát triển lên NGN SỰ PHÁT TRIỂN TỪ PSTN LÊN MẠNG NGN Các mạng dịch vụ khác SỰ PHÁT TRIỂN TỪ PSTN LÊN MẠNG NGN • Con đường phát triển tại: tạo mạng chuyển mạch gói bên cạnh PSTN để hỗ trợ voice data • Mạng chuyển mạch gói truyền thơng với PSTN nhờ sử dụng báo hiệu SS7 • Truyền dẫn quang DWDM, PON (Passive Optical Network) xu phát triển tương lai SỰ PHÁT TRIỂN TỪ PSTN LÊN MẠNG NGN • DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) • Tín hiệu truyền dạng ánh sáng qua sợi quang 10 CẤU TRÚC MẠNG NGN  Lớp truy nhập truyền dẫn o Phần truy nhập: Lớp vật lý: Hữu tuyến: cáp đồng, xDSL Tương lai: DWDM, PON Vô tuyến: thông tin di động (GSM, CDMA, ) Lớp lớp 3: công nghệ IP làm cho mạng truy nhập Thành phần: thiết bị truy nhập (giao diện để kết nối thiết bị đầu cuối vào mạng), thiết bị truy nhập tích hợp IAD Chức năng: cung cấp kết nối thuê bao đầu cuối mạng truyền dẫn 21 CẤU TRÚC MẠNG NGN  Lớp truyền thông o Thành phần: cổng truyền thông MG (Media Gateway) bao gồm  Các cổng truy nhập: AG (Access Gateway) kết nối mạng lõi với mạng truy nhập, RG (Residential Gateway) kết nối mạng lõi với thuê bao mạng nhà  Các cổng giao tiếp: TG (Trunking Gateway) kết nối mạng lõi với mạng PSTN/ISDN, WG (Wireless Gateway) kết nối mạng lõi với mạng di động o Chức năng: có khả tương thích với kỹ thuật truy nhập khác với kỹ thuật chuyển mạch gói IP hay ATM (Chuyển đổi loại môi trường (PSTN, vô tuyến, LAN,…) sang mơi trường truyền dẫn gói mạng lõi ngược lại 22 CẤU TRÚC MẠNG NGN Lớp điều khiển o Thành phần:gồm hệ thống điều khiển mà thành phần softswitch kết nối với thành phần khác để kết nối gọi hay quản lý địa IP như: SGW (Signaling Gateway) MS (Media Server) Feature Server AS (Application Server) 23 CẤU TRÚC MẠNG NGN * # M a ïn g v i e ãn t h o ân g SS7 S o fts w itc h S ig n a lin g G a te w a y M G C / c a ll A gent M e d ia g a te w a y M a ïn g I P F e a tu re S e rv e r M e d ia S e rv e r M a ï n g k h a ùc I B M C o m p a t ib l e Các thành phần softswitch 24 CẤU TRÚC MẠNG NGN Lớp điều khiển o Chức năng: kết nối để cung cấp dịch vụ thông suốt từ đầu cuối đến đầu cuối với loại giao thức báo hiệu 25 CẤU TRÚC MẠNG NGN Lớp ứng dụng o Thành phần: gồm nút thực thi dịch vụ SEN (Service Execution Node), thực chất server dịch vụ cung cấp ứng dụng cho khách hàng o Chức năng: cung cấp dịch vụ băng thông khác nhiều mức độ 26 CẤU TRÚC MẠNG NGN Lớp quản lý o Là lớp đặc biệt xuyên suốt từ lớp kết nối lớp ứng dụng o Tại lớp quản lý triển khai kế hoạch xây dựng mạng giám sát viễn thông TMN, mạng riêng theo dõi điều phối thành phần mạng viễn thông hoạt động 27 CẤU TRÚC MẠNG NGN Sơ đồ thực thể chức mạng NGN Các thực thể chức NGN 28 CẤU TRÚC MẠNG NGN Các thực thể chức NGN AS-F: Application Server Function MS-F: Media Server Function MGC-F: Media Gateway Control Function CA-F: Call Agent Function IW-F: Interworking Function R-F: Routing Function A-F: Accounting Function SG-F: Signaling Gateway Function MG-F: Media Gateway Function 29 CẤU TRÚC MẠNG NGN Nhiệm vụ: AS-F: cung cấp logic dịch vụ thi hành hay nhiều ứng dụng/dịch vụ MS-F: cung cấp dịch vụ tăng cường cho xử lý gọi Nó hoạt động server để xử lý yêu cầu từ AS-F MGC-F MGC-F: cung cấp logic gọi tín hiệu báo hiệu xử lý gọi cho hay nhiều Media Gateway 30 CẤU TRÚC MẠNG NGN Nhiệm vụ: CA-F: phần chức MGC-F Nó kích hoạt MGC-F thực việc điều khiển gọi IW-F: phần chức MGC-F Nó kích hoạt MGC-F thực báo hiệu mạng báo hiệu khác R-F: cung cấp thông tin định tuyến cho MGC-F 31 CẤU TRÚC MẠNG NGN Nhiệm vụ: A-F: cung cấp thơng tin dùng cho việc tính cước SG-F: dùng để chuyển thông tin báo hiệu mạng PSTN sang mạng IP MG-F: dùng để chuyển thông tin từ dạng truyền dẫn sang dạng truyền dẫn khác 32 CẤU TRÚC MẠNG NGN Cấu trúc vật lý 33 CẤU TRÚC MẠNG NGN Các thành phần Media Gateway Media Gateway Controller (MGC-Call Agent – Softswitch) Signaling Gateway (SG) Application Server (Feature Server) Chức thành phần (sinh viên tự tìm hiểu) 34 CHƯƠNG 4: MẠNG NGN (NEXT GENERATION NETWORK) 4.1 Sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN 4.2 Cấu trúc mạng NGN 4.3 Các dịch vụ NGN (SV tự tìm hiểu) 35 ... DUNG 5. 1 Sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN 5. 2 Cấu trúc mạng NGN 5. 3 Các dịch vụ NGN CHƯƠNG 5: MẠNG NGN (NEXT GENERATION NETWORK) 5. 1 Sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN 5. 2 Cấu trúc mạng NGN 5. 3... NGN AS-F: Application Server Function MS-F: Media Server Function MGC-F: Media Gateway Control Function CA-F: Call Agent Function IW-F: Interworking Function R-F: Routing Function A-F: Accounting... lý yêu cầu từ AS-F MGC-F MGC-F: cung cấp logic gọi tín hiệu báo hiệu xử lý gọi cho hay nhiều Media Gateway 30 CẤU TRÚC MẠNG NGN Nhiệm vụ: CA-F: phần chức MGC-F Nó kích hoạt MGC-F thực việc điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn