Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

8 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:50

Chương 5 - Kỹ năng làm việc nhóm. Nội dung trình bày cụ thể trong chương gồm: Vai trò của làm việc nhóm, vai trò của trưởng nhóm, vai trò của các thành viên trong nhóm, những điều nên và không nên làm khi làm việc nhóm, cách thức làm việc nhóm có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo. MỤC TIÊU CHƯƠNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QTKD CHƯƠNG KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM Sau học xong chương Phân biệt nhóm thức nhóm khơng thức Trình bày giai đoạn hình thành nhóm Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nhóm Liệt kê điểm mạnh điểm yếu định theo nhóm Các kỹ thuật định nhóm THS LÊ THỊ NGỌC TIỀN BM:KỸ NĂNG QTKD – MARKETING TRUYỀN THÔNG 8–1 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Làm việc nhóm hiệu Định nghĩa nhóm phân loại nhóm Nhóm Là hai hay nhiều cá nhân, có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau, họ đến với để đạt đến mục tiêu cụ thể KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Nhóm thức (formal groups) Được hình thành theo cấu tổ chức quản lý đơn vò 8–2  Đến với khởi đầu  Giữ tiến  Làm việc thành cơng – Henry Ford Nhóm không thức (informal groups) liên minh hình thành cách tự nhiên từ môi trường công việc sở quan hệ thể thụ cảm cá nhân 8–3 Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG - Henry Ford 8–4 Nhu cầu làm việc nhóm Phân loại nhóm NHÓM Nhóm thức Nhóm huy KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Nhóm lợi ích Nhóm bạn bè 8–5 NHĨM Chưa hệ thống Phân loại nhóm (tt) Nhóm huy Nhóm nhiệm vụ Một nhóm bao gồm cá nhân báo cáo trực tiếp cho quản lý Các cá nhân làm việc chung để hoàn thành nhiệm vụ cơng việc Nhóm lợi ích Nhóm bạn bè Các cá nhân làm việc với để đạt mục tiêu cụ thể mà họ quan tâm Các cá nhân làm việc chung họ có tính cách chung KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Nhóm nhiệm vụ Nhóm không thức 8–7 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–8 NHĨM CĨ Hệ thống Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm Giai đoạn hình thành chuẩn mực Giai đoạn hình thành Giai đoạn đầu q trình phát triển nhóm, có đặc điểm nhiều rủi ro Giai đoạn ba trình phát triển nhóm có đặc điểm mối quan hệ thân thiết bền chặt Giai đoạn bão tố Giai đoạn hai q trình phát triển nhóm có đặc điểm thường xảy xung đột nội nhóm KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–9 8–10 Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm (tt) Giai đoạn thực giai đoạn phát triển nhóm Thái độ Giai đoạn thứ nhóm, nhóm lúc hoạt động theo chức đầy đủ Tín nhiệm Tương thuộc Giai đoạn chuyển tiếp Độc lập Giai đoạn cuối trình phát triển nhóm tạm thời, có đặc điểm chiếu hoạt động thực nhiệm vụ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Xung đột Phụ thuộc Hình thành 8–11 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Vận hành t Bình thường hóa 12 Thỏ rùa Sự hợp tác  Hợp tác thành viên, lãnh đạo nhóm điều kiện để quy tụ sức mạnh nhóm Thỏ Rùa, nhanh hơn? KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–13 Thỏ rùa (phần 2) KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–14 Thỏ rùa (phần 3)  Thỏ vô thất vọng Thỏ nhận thua tự tin, bất cẩn thiếu kỷ luật Nếu không chủ quan xem thứ dễ dàng Rùa qua mặt chứ!  Thỏ thách thức đua Rùa đồng ý  Thỏ chạy với tất sức lực Thỏ bỏ xa Rùa chạy suốt mạch đích  “Nhanh vững chắc” thắng “Chậm ổn đònh” KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG  Thỏ Rùa tranh luận xem nhanh Chúng đònh giải việc tranh luận đua Lộ trình thống đua bắt đầu  Thỏ xuất phát nhanh, chạy thụt mạng, bỏ Rùa xa Thỏ dừng lại bên tán ven đường, thư giản ngủ thiếp  Rùa kiên nhẫn với công việc từ từ tiến đích  Thỏ tỉnh giấc không hội để chiến thắng Tiếc thay!  “Chậm ổn đònh” chiến thắng 8–15  Rùa suy ngẫm kết nhận rằng: thắng Thỏ đường đua vừa  Rùa suy nghó thêm tí thách Thỏ đua khác, có chút thay đổi đường đua  Thỏ đồng ý Cuộc đua lại bắt đầu Như tự hứa với lòng, Thỏ chạy liên tục với tốc độ cao bờ sông Vạch đích phía bên bờ sông  Thỏ ngồi xuống tự hỏi làm cách để qua sông Trong lúc Rùa đến nơi thủng thẳng lội xuống sông bơi qua bờ bên  Xác đònh ưu chọn sân chơi thích hợp thắng KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–16 Thỏ rùa (phần 4) Suy ngẫm  Đến đây, Thỏ Rùa trở thành đôi bạn thân Chúng nhận đời tốt hơn, nếâu chúng hợp tác với Chúng đònh chạy lại đoạn đường trên, thay “đối thủ” nhau, chúng tạo thành đội  Bắt đầu hành trình, Thỏ cõng Rùa chạy đến bờ sông Rùa lội xuống sông cõng Thỏ bơi qua bờ bên Lên đến bờ, Thỏ lại cõng Rùa đưa hai đích  Chúng nhận chúng đích sớm lần chạy trước nhiều  Hợp tác chiến thắng KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–17  Cả Thỏ Rùa không nản chí sau thất bại không đầu hàng số phận  Sau thất bại cay đắng, Thỏ tâm làm việc hăng say  Rùa thay đổi chiến lược làm việc  Thay cạnh tranh nhau, chúng hợp tác làm tốt nhiều  Thật tuyệt vời người thông minh, xác đònh ưu riêng Nhưng tuyệt vời hơn, làm việc với nhóm, chia sẻ cống hiến ưu KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–18 Nhóm thành cơng Nhóm thành cơng " Một nhóm thành cơng người lãnh đạo truyền cảm hứng cho thành viên, cho họ say mê làm việc, khám phá, tham gia phiêu lưu mạo hiểm thưởng công xứng đáng" MỤC TIÊU/ TẦM NHÌN THUYẾT PHỤC, LINH ĐỘNG VAI TRỊ, TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG NHĨM LÀM VIỆC THÀNH CƠNG KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI VÀ LÀM VIỆC TỐT HƠN SAY MÊ, NHIỆT TÌNH ĐỂ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO NHẨT KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8–19 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 20 Ngun tắc nhóm thành cơng Ngun tắc  Hãy giờ, điều giúp cho thành viên khác nhóm làm việc khơng phải thêm thời gian nhắc lại thảo luận cho bạn  Luôn đặt mục tiêu thảo luận lên hàng đầu, tránh nói chuyện chủ đề khơng liên quan, gây lỗng chủ đề, thiếu tập trung  Hãy nghĩ phần nhóm cá nhân riêng lẻ – Thảo luận với nhóm khơng phải với người ngồi cạnh bạn Hãy rõ ràng ngắn gọn – Luôn ý thức bạn sử dụng thời gian tất người  Đừng ngắt lời người khác – Hãy lắng nghe cố hiểu họ Cũng đừng nghĩ ý kiến trình bày mình, ý người khác nói – Nếu có chưa rõ, hỏi lại họ kết thúc  Hãy đoàn kết để đạt đến mục tiêu chung – Khơng có đầy đủ kiến thức vấn đề nào, có họ đóng góp nhiều hay mà thơi – Hãy thuyết phục người lý lẽ dẫn chứng, khơng phải cảm xúc KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–21 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8–22 Nguyên tắc Các quy luật làm việc nhóm  Đừng trích Đừng phản đối ý kiến người khác dù bạn có thấy thiếu thực tế đến đâu – Cũng đừng gắn cá nhân với ý kiến họ, thảo luận ý kiến thơi, đừng trích riêng  Hãy tâm niệm rằng, kết cuối thu nhận phải đồng lòng nhóm, kể cá nhân có ý kiến bị bác bỏ – Việc khơng thể nhanh chóng đạt mà phải cần có thời gian  Hãy cố gắng tôn trọng thành viên khác hướng tới mục tiêu chung  Quy luật tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ tạo thành cơng lớn  Quy luật tồn cảnh: Mục tiêu quan trọng vai trò  Quy luật thích hợp: Tất người có điểm mạnh riêng  Quy luật thách thức lớn: Thử thách lớn u cầu làm việc theo nhóm cao  Quy luật chuỗi: Sức mạnh đội bị ảnh hưởng có liên kết yếu  Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành cơng có cá nhân thay đổi thứ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8–23 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–24 Mối liên quan tính liên kết nhóm, chuẩn mực thực công việc suất CÂU HỎI THẢO LUẬN Tính liên kết Sự liên kết cao nhóm dẫn đến hiệu nhóm cao? Bạn có đồng ý hay khơng? Giải thích Chuẩn mực thực công việc Cao Thấp Năng suất cao Năng suất trung bình Năng suất thấp Thấp Năng suất TBình đến thấp Cao EXHIBIT KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–25 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Mơ hình nhóm hiệu - Quy mơ nhóm -Thành phần nhóm - Phát triển nhóm - Các chuẩn mực nhóm - Vai trò nhóm - Tính liên kết nhóm Quy trình nhóm Hiệu nhóm - Đạt mục tiêu tổ chức -Thoả mãn nhu cầu cá nhân - Duy trì sống nhóm Đặc điểm nhiệm vụ KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–26 Tình thảo luận Cấu trúc nhóm Mơi trường tổ chức mơi trường nhóm 8-7 8–27 Hồng vào làm việc nhà máy sản xuất đồ gỗ, khơng có kinh nghiệm ảnh hưởng hành vi nhóm đến cơng việc Khi anh bắt đầu làm việc, anh đến gặp gỡ thành viên khác nhóm sản xuất họ hướng dẫn anh cơng việc Hồng làm việc chăm ngày đường anh gặp ơng Minh, thành viên lớn tuổi nhóm nói với Hồng anh khơng cần phải làm việc nhanh vậy, nhóm thống tiến độ làm việc phù hợp để khen thưởng Ngày hôm sau, Hồng làm việc chăm chỉ, ơng Minh liền nói Hồng tiếp tục làm vậy, nhóm giận Quả thật sau vài tuần làm việc, nhóm bắt đầu giận Đầu tiên người khơng nói chuyện với Hồng, sau đâm thủng lốp xe KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 8–28 Tình thảo luận Vào chiều thứ năm, ơng Minh đến gặp Hồng thân thiện Minh hỏi Hoàng anh lại làm không quan tâm đến u cầu nhóm Hồng trả lời anh nghĩ khối lượng công việc anh làm ngày xứng đáng với tiền lương trả anh muốn thăng tiến lên vị trí quản lý Ơng Minh nói khơng làm việc nhóm tốt có xuống khơng thể lên sau ơng Minh bỏ Ngày hơm sau, Hoàng ngã từ thang xuống đất gãy tay Hoàng tin thang bị đẩy khơng có chứng Hồng buộc phải nghỉ việc nhà cố gắng hồn thành dự án điều trị Nếu bạn nhà quản lý nhà máy, bạn làm nhóm này? KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8–29 ... Thấp Năng suất cao Năng suất trung bình Năng suất thấp Thấp Năng suất TBình đến thấp Cao EXHIBIT KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8– 25 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG Mơ hình nhóm hiệu - Quy mơ nhóm -Thành phần nhóm -. .. NGỪNG HỌC HỎI VÀ LÀM VIỆC TỐT HƠN SAY MÊ, NHIỆT TÌNH ĐỂ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO NHẨT KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG 8–19 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG 20 Ngun tắc nhóm thành cơng Ngun tắc  Hãy giờ,... nhóm tạm thời, có đặc điểm chiếu hoạt động thực nhiệm vụ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Xung đột Phụ thuộc Hình thành 8–11 KỸ NĂNG TRUYỀN THƠNG Vận hành t Bình thường hóa 12 Thỏ rùa Sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền, Bài giảng Kỹ năng truyền thông: Chương 5 - ThS. Lê Thị Ngọc Tiền

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn