Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản (Space Switch – S-sw)

23 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:49

Chương 3 trình bày những nội dung chính sau: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu vào. Mời các bạn cùng tham khảo. CHƯƠNG 3: CÁC BỘ CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN SỐ CƠ BẢN (SPACE SWITCH – S-sw) NỘI DUNG • Bài 1: Chức chuyển mạch khơng gian số • Bài 2: Bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu • Bài 3: Bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu vào BÀI 1: CHỨC NĂNG CÁC BỘ CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN SỐ • NỘI DUNG: Tại cần có chuyển mạch không gian số? Chức chuyển mạch thời gian số TẠI SAO CẦN CÓ S-sw Nếu T-sw có tốc độ chuyển mạch đủ lớn → cần sử dụng T-sw để chuyển mạch đầu cuối Do hạn chế công nghệ (bị giới hạn tốc độ truy cập nhớ) → tổng đài dung lượng trung bình lớn tổ chức thành nhóm Mỗi nhóm giao tiếp với trường chuyển mạch số tuyến PCM CHỨC NĂNG CỦA S-sw CHỨC NĂNG CỦA S-sw  S-sw chuyển mạch thông tin từ kênh Chi tuyến PCMinP tới kênh Chi tuyến PCMoutQ  Khơng làm thay đổi thứ tự kênh  S-sw chuyển từ mã PCM kênh tuyến PCM đầu vào tới kênh có thứ tự với tuyến PCM đầu chuyển mạch CHỨC NĂNG CỦA S-sw  Thao tác chuyển mạch tổng quát  Hoặc viết dạng Địa kênh đầu vào Địa kênh đầu CHỨC NĂNG CỦA S-sw KẾT LUẬN • Bộ chuyển mạch khơng gian số phải bao gồm ma trận chuyển mạch với phần tử chuyển mạch số có khả tác động nhanh để hoạt động theo nguyên lý phân khe thời gian phần điều khiển ma trận chuyển mạch phải tác động theo nguyên lý phân khe thời gian BÀI 2: BỘ CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN SỐ KIỂU ĐIỀU KHIỂN THEO ĐẦU RA • Nội dung: Cấu tạo Nguyên lý hoạt động CẤU TẠO • Gồm phần: – Ma trận chuyển mạch – Bộ nhớ điều khiển • Ma trận chuyển mạch: tổ chức theo hàng cột – Hàng: tuyến PCMin – Cột: tuyến PCMout – Phần tử chuyển mạch(PTCM): giao điểm hàng & cột (cổng AND) – Mỗi PTCM gán mã nhị phân tương ứng với thứ tự tuyến PCMin CẤU TẠO • Bộ nhớ điều khiển C-MEM: tổ chức theo đầu (theo cột) – Mỗi cột có F ngăn nhớ (0→F-1) – Số bít ngăn nhớ phải đủ để chứa từ mã địa PTCM xác định theo biểu thức • Mỗi cột có giải mã điều khiển để giải mã từ mã địa thành tín hiệu điều khiển NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • Khi cần thực TTCM HTĐK gửi DLĐK đến để ghi vào C-MEM – Dữ liệu gồm: địa cột, địa ngăn nhớ C-MEM, số liệu ghi vào ngăn nhớ – Nguyên tắc: địa ngăn nhớ trùng với kênh cần chuyển mạch, địa cột ngăn nhớ trùng với tuyến PCMout, số liệu ghi vào ngăn nhớ trùng với mã nhị phân tuyến PCMin – Ví dụ: Chi PCMP → Chi PCMQ ghi từ mã địa [P] vào ngăn i cột Q C-MEM Bài 3: BỘ CHUYỂN MẠCH KHƠNG GIAN SỐ ĐIỀU KHIỂN THEO ĐẦU VÀO • Nội dung: Cấu tạo Nguyên tắc hoạt động CẤU TẠO • Gồm phần: – Ma trận chuyển mạch – Bộ nhớ điều khiển • Ma trận chuyển mạch: tổ chức theo hàng cột – Hàng: tuyến PCMin (0→N-1) – Cột: tuyến PCMout (0→M-1) – Phần tử chuyển mạch(PTCM): giao điểm hàng & cột (cổng AND) – Mỗi PTCM gán mã nhị phân tương ứng với thứ tự tuyến PCMout CẤU TẠO • Bộ nhớ điều khiển C-MEM: tổ chức theo đầu vào (theo hàng) – Mỗi hàng có F ngăn nhớ (0→F-1) – Số bít ngăn nhớ phải đủ để chứa từ mã địa PTCM xác định theo biểu thức • Mỗi hàng có giải mã điều khiển để giải mã từ mã địa thành tín hiệu điều khiển NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • Khi cần thực thao tác chuyển mạch HTĐK ghi số liệu cần thiết vào ngăn nhớ C-MEM • Nguyên tắc: STT ngăn nhớ = số kênh cần chuyển mạch,SLĐK trùng STT tuyến PCMout, địa hàng ngăn nhớ = STT tuyến PCMin • Ví dụ: Ch3PCM1→Ch3PCM2 ghi [2] vào ngăn hàng C-MEM CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỘ CHUYỂN MẠCH S Tín hiệu qua chuyển mạch S tín hiệu số  Làm việc theo nguyên tắc phân khe thời gian Mỗi PTCM phục vụ đồng thời nhiều thao tác chuyển mạch khe thời gian khác Thường hoạt động chuyển mạch T thân khơng có chức chuyển đổi khe thời gian DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN SỐ Dạng tương đương với chuyển mạch không gian điều khiển theo đầu  Dạng tương đương với chuyển mạch không gian điều khiển theo đầu vào DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BỘ CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN ĐIỀU KHIỂN THEO ĐẦU RA DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BỘ CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN ĐIỀU KHIỂN THEO ĐẦU VÀO ... • Bài 1: Chức chuyển mạch khơng gian số • Bài 2: Bộ chuyển mạch khơng gian số kiểu điều khiển theo đầu • Bài 3: Bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu vào BÀI 1: CHỨC NĂNG CÁC BỘ... BỘ CHUYỂN MẠCH KHƠNG GIAN SỐ • NỘI DUNG: Tại cần có chuyển mạch khơng gian số? Chức chuyển mạch thời gian số TẠI SAO CẦN CĨ S-sw Nếu T-sw có tốc độ chuyển mạch đủ lớn → cần sử dụng T-sw để chuyển. .. TẠO • Gồm phần: – Ma trận chuyển mạch – Bộ nhớ điều khiển • Ma trận chuyển mạch: tổ chức theo hàng cột – Hàng: tuyến PCMin (0→N-1) – Cột: tuyến PCMout (0→M-1) – Phần tử chuyển mạch( PTCM): giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản (Space Switch – S-sw), Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản (Space Switch – S-sw)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn