Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3 (tt): Báo hiệu kênh chung

17 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:36

Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Chức năng của phần UP, một số bản tin của TUP, quá trình thiết lập cuộc gọi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết. Chức phần UP  Cấu trúc tin TUP :  Các thông tin báo hiệu từ phần người sử dụng điện thoại TUP truyền mạng báo hiệu dạng tin  Nội dung mang trường thông tin báo hiệu SIF tin báo hiệu MSU Chức phần UP Chức phần UP • H0 : nhóm tin làm chung nhiệm vụ • H1 : xác định chi tiết tin nhóm Một số tin TUP  Bản tin địa khởi đầu IAM : gửi đầu tiên, chứa thông tin yêu cầu thiết lập gọi Ví dụ  Ví dụ 1: • Bản tin IAM, • thuê bao chủ gọi có ưu tiên • số quốc gia • khơng liên kết qua vệ tinh • tín hiệu địa : số Ví dụ Ví dụ 2: • Bản tin IAM • th bao chủ gọi có ưu tiên • số quốc gia • khơng liên kết qua vệ tinh • tín hiệu địa : số + số Ví dụ Ví dụ 3: • Bản tin IAM • điện thoại viên quốc tế • số quốc tế • liên kết qua vệ tinh • tín hiệu địa : số + số + số Ví dụ  Ví dụ 4: • Bản tin IAM • thuê bao chủ gọi thông thường • số quốc gia • khơng liên kết qua vệ tinh • có thiết bị triệt nửa âm dội • gọi bị định tuyến lại,tín hiệu địa : số + số Ví dụ Ví dụ : • Bản tin IAM • gọi kiểm tra • số quốc gia • khơng liên kết qua vệ tinh • số liên kết không sử dụng báo hiệu kênh chung • tín hiệu địa : số + số + số Ví dụ Ví dụ 6: • Bản tin IAM • điện thoại viên nước • số quốc tế • liên kết qua vệ tinh • bị định tuyến lại • sử dụng báo hiệu kênh chung, tín hiệu địa : số + số + số + số Một số tin TUP  Bản tin khởi đầu có thơng tin phụ IAI : tin IAM, có thêm vài thông tin phụ Một số tin TUP  Bản tin địa SAM : truyền số theo cách :  Chọn gói (End Block) : tất số truyền tin IAM hay IAI  Chồng chập (Overlap) : số để định tuyến gọi gửi tin IAM, số sau truyền tin SAM Một số tin TUP  Bản tin địa với tín hiệu địa SAO : gửi số cần thiết  Bản tin báo hiệu kết thúc nhận địa ACM  Bản tin báo hiệu trả lời, tính cước CAN  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng CBK  Bản tin yêu cầu giải phóng hướng CLF  Bản tin giải phóng an tồn RLG Q trình thiết lập gọi Quá trình thiết lập gọi  Tổng đài A gửi tin IAM IAI  Khi tổng đài B nhận IAM IAI, tổng đài B tiến hành phân tích tính hiệu địa tin IAM hay IAI  Tổng đài B gửi tin ACM sau xong phần phân tích số chuyển mạch thành cơng gọi Q trình thiết lập gọi  Khi nhận tin ACM, tổng đài A xử lý kết nối thơng mạch thoại  Tín hiệu “hồi âm chng“ gửi từ tổng đài B đến tổng đài A  Khi thuê bao nhấc máy, tổng đài B trả tin trả lời ANS Tổng đài A nhận tin ANS bắt đầu tính cước.Q trình đàm thoại diễn mạch Quá trình thiết lập gọi  Khi thuê bao bị gọi đặt máy, tổng đài B trả tin xóa huơgns CBK  Tổng đài A nhận tin CBK tiến hành ngắt gọi gửi tin xóa hướng CLF  Khi tổng đài B nhận tin CLF, chuyển mạch trở trạng thái rỗi gửi tin RLG thấy gọi bị xóa  Tổng đài A nhận RLG chuyển mạch trạng thái rỗi ... dụng báo hiệu kênh chung • tín hiệu địa : số + số + số Ví dụ Ví dụ 6: • Bản tin IAM • điện thoại viên nước • số quốc tế • liên kết qua vệ tinh • bị định tuyến lại • sử dụng báo hiệu kênh chung, ... truyền tin SAM Một số tin TUP  Bản tin địa với tín hiệu địa SAO : gửi số cần thiết  Bản tin báo hiệu kết thúc nhận địa ACM  Bản tin báo hiệu trả lời, tính cước CAN  Bản tin yêu cầu giải phóng... kết qua vệ tinh • tín hiệu địa : số Ví dụ Ví dụ 2: • Bản tin IAM • th bao chủ gọi có ưu tiên • số quốc gia • khơng liên kết qua vệ tinh • tín hiệu địa : số + số Ví dụ Ví dụ 3: • Bản tin IAM •
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3 (tt): Báo hiệu kênh chung, Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 3 (tt): Báo hiệu kênh chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn