Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

13 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:27

Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1 Khái quát chung hệ thống báo hiệu. Nội dung chương này giúp người học hiểu được: Báo hiệu là gì? Các tín hiệu báo hiệu cơ bản, phân loại báo hiệu, các nhóm chức năng của báo hiệu, yêu cầu đối với hệ thống báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo. Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu  Báo hiệu ?  Tồn nhiều hệ thống báo hiệu giao thông, điều khiển tự động, Trong viễn thông, báo hiệu hệ thống để chuyển thông tin từ điểm đến điểm khác Mục đích : thiết lập, giám sát quản lý giải phóng kết nối Báo hiệu ?  Mục đích • thiết lập • giám sát quản lý • giải phóng kết nối Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu xung : Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu xung : Số  xung Số  xung Số  xung … Số  10 xung Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu tần số :Dual Tone Multifrequency (DTMF) Các tín hiệu báo hiệu  Các âm báo hiệu : Phân loại báo hiệu Báo hiệu tổng đài – thuê bao Báo hiệu liên tổng đài Các nhóm chức báo hiệu  Chức giám sát : dùng để xem xét trao đổi trạng thái thiết bị VD : trạng thái - bận/rỗi - bình thường/khơng bình thường - trì/giải tỏa 10 Các nhóm chức báo hiệu  Chức tìm chọn: thủ tục đấu nối, thời gian đấu nối gọi  Thời gian trễ quay số : (PDD – Post Dialling Delay) , gọi thời gian thiết lập gọi  PDD tiêu chuẩn quan trọng, PDD nhỏ tốt 11 Các nhóm chức báo hiệu  Chức vận hành quản lý:  Thông tin trạng thái tắc nghẽn mạch  Thơng tin cước phí  Thơng tin cảnh báo … 12 Yêu cầu hệ thống báo hiệu • Các tổng đài hiểu thơng tin báo hiệu • Tốc độ xử lý nhanh • Độ tin cậy cao • Đảm bảo kích cỡ, phạm vi mạng tổng đài 13 ... 10 xung Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu tần số :Dual Tone Multifrequency (DTMF) Các tín hiệu báo hiệu  Các âm báo hiệu : Phân loại báo hiệu Báo hiệu tổng đài – thuê bao Báo hiệu liên tổng đài.. .Báo hiệu ?  Mục đích • thiết lập • giám sát quản lý • giải phóng kết nối Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu xung : Các tín hiệu báo hiệu  Tín hiệu xung : Số  xung Số... nhóm chức báo hiệu  Chức vận hành quản lý:  Thông tin trạng thái tắc nghẽn mạch  Thông tin cước phí  Thơng tin cảnh báo … 12 u cầu hệ thống báo hiệu • Các tổng đài hiểu thơng tin báo hiệu •
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu, Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 1: Khái quát chung hệ thống báo hiệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn