Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:24

Chương này giới thiệu về hệ thống báo hiệu số 2. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Báo hiệu đường dây, phương pháp báo hiệu đường dây, phương pháp tương tự (analog), phương pháp số (digital). Mời các bạn cùng tham khảo. HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ  Được phát triển năm 1960  Hiện dùng Mỹ La Tinh, châu Á, số nước châu Âu  Có nhiều chuẩn quốc gia, chuẩn quốc tế gọi CCITT-R2 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ Báo hiệu đường dây (Line Signalling) Báo hiệu số Báo hiệu ghi (Register Signalling) Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu báo chiếm : gửi lúc bắt đầu nhằm thiết lập từ trạng thái rỗi  trạng thái bị chiếm  Tín hiệu xóa thuận (giải phóng hướng đi):gửi để kết thúc gọi Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu trả lời : gửi thuê bao bị gọi nhấc máy  Tín hiệu xóa ngược :gửi th bao bị gọi đặt máy  Tín hiệu canh phòng – xóa : sau nhận tín hiệu xóa thuận để xác nhận sẵn sàng phục vụ gọi  Tín hiệu khóa : báo trạng thái bận Phương pháp báo hiệu đường dây  phương pháp :  Phương pháp analog : dùng cho hệ thống truyền dẫn tương tự  Phương pháp digital : dùng cho hệ thống truyền dẫn số Phương pháp tương tự (analog)  Đặc điểm : có âm hiệu (tone) rỗi khơng có tone bận liên tục hướng, dùng tần số 3825Hz Phương pháp số (digital)  Đặc điểm :  Sử dụng kỹ thuật điều chế xung mã (PCM),  Tần số lấy mẫu 8kHz, bit mã hóa / mẫu, tốc độ 64Kb/s  Hệ thống gồm N khe thời gian, tốc độ hệ thống 64 Kb/s x N  Hoạt động đường trung kế E1 ...HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ Báo hiệu đường dây (Line Signalling) Báo hiệu số Báo hiệu ghi (Register Signalling) Báo hiệu đường dây  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu báo chiếm : gửi lúc... tần số 3 825 Hz Phương pháp số (digital)  Đặc điểm :  Sử dụng kỹ thuật điều chế xung mã (PCM),  Tần số lấy mẫu 8kHz, bit mã hóa / mẫu, tốc độ 64Kb/s  Hệ thống gồm N khe thời gian, tốc độ hệ thống. .. thuê bao bị gọi đặt máy  Tín hiệu canh phòng – xóa : sau nhận tín hiệu xóa thuận để xác nhận sẵn sàng phục vụ gọi  Tín hiệu khóa : báo trạng thái bận Phương pháp báo hiệu đường dây  phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2, Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Hệ thống báo hiệu số 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn