Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 1

174 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:10

Phần 1 cuốn sách "Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thi công cáp cáp treo (thi công cáp treo trên cột viễn thông, treo cáp viễn thông trên cột điện lực và cột đường dây thông tin tín hiệu đường sắt,...), thi công cáp ngầm (thi công cống bể cáp, thi công trong cống bể, thi công cấp chôn trúc tiếp,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Thi c â n g c p h m hú cáp re BÙI THANH GIANG (Chủ biên) -re.NGUYỀN VÁN DŨNG THS ĐINH HÀI ĐÁNG - KS PHẠM DUY PH T h i v c â n g h ầ m c p t i a c p fi¥É ĐẠI HỌC THỐ NGUYÊN ị TOKGĨÂMHỘCIIẸƯỈ NHÀ XUẤT BÀN Bưu ĐIỆN Hà Nội, 2007 Mã sơ: QV 03 HM 07 LỜI NĨI ĐẦU Trong mạng viễn thơng nói chung, mạng ngoại vi đóng vai trò quan Chi phí đầu tư cho mạng ngoại vi chiếm tỷ trọng lớn vốn đầu tư cho to tưới mạng ngoại vi góp phần định đến chất lượng dịch thông cung cấp tái khách hàng Một yếu tố ánh hướng lớn đến chất lượng mạng ngoại vi q thi cơng Do đó, việc chuẩn hóa q trình thi cơng cơng trình ngoại vi, nghiệm t trình vấn đề cấp thiết, khơng góp phần nâng cao chất lượng dịch cấp tới khách hàng, tiết kiệm chi phí đầu tư mà đảm bảo an tồn cho ng q trình thi cơng Tuy nhiên, Việt Nam, việc thi cơng thiếu bộ, qui chuẩn n đến việc tốn chi phí xây dựng, chi phí vận hành, bảo dưỡng lớn mà hiệ dụng lại thấp Cùng với phát triển cùa công nghệ viền thơng mới, mạng cáp ngoại có thay đối đáng kể Trong năm gán đày, phần lớn mạng cáp làở khu vực dô thị ngầm hoa Việc xây dựng tuyến cáp ngẩm hệ thống cống bể, đạc biệt sử dụng đường hám dùng chung nhiêu đưa lại nhiều lợi ích như: phù hợp với quy hoạch đô thị, đàm báo mỹ quan; t việc sửa chữa, báo dưỡng nâng cấp hệ thống cáp; an toàn cho mạng người Ngẩm hoa mạng ngoại vi xu tất yếu q trình phát triển mạng viền thòng Việt Nam Chính hầm hố cáp góp phán mang lại hiệu q việc đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ, mớ khả nàng triển vọng to việc cung cấp dịch vụ vói chát lượng cao giá cước cạnh tranh tới khách vậy, việc xuất bán mội sách góp phần chuẩn hóa cơng tác thi công cáp cáp thông n hđiểu lạo streo hồn chỉnh TS trình xuấtviền B Phấn Nội ngoại ùi T d huavi nngìhlà;csách G uThi ốiằanm ngsách công "Thi hết chúsgnên ứ cáp ồbiên ccóng mcần 0ự3đthiết cáp pổhnẩgn Đ chính: ể vđáp hẩm ứnghố nhucáp cầu viên này,q Nthơng" htrình xuấtthi5bcảcơ ủ n Phẩn 2: Thi cóng cáp ngâm Phần 3: Thi cóng hầm hố cáp bàng phương pháp trực tiếp, đúc sản Với tính thực tiễn cao, hình ảnh minh hoa cụ thề, chi tiết, sách l [ham kháo hữu ích cho cóng nhân, cán kỹ thuật, kỹ sư thực thi cồng c hố cáp viễn thông Cuốn sách tài liệu cần thiết cho cán quàn đơn vị, quan, doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến hoạt động kháo kế, thi công quàn lý mạng ngoại vi nói chưng hệ thống cáp hám hố thơng nói riơng Ngồi sách tài liệu cẩn thiết cho giáo v viên trường dại học, cao dẳng sở đào tao chuyên ngành viễn Nhà xuất Bưu diện mong nhận dược ý kiến góp ý bạn dọc dể hoàn thiện lán xuất bán Mọi ý kiến xin gùi vé: Nhà xuất xuất Bui! diện, 18 Nguyền Du, Hà N thoại (04) 9431284; Fax: (04) 9431285 Xin trân trọng cảm em Ị Hà Nội, tháng năm 2007 NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN PHẦN Ì THI CÔNG C Á P TREO Thi cứng t áp hám HẠ cáp rị Thực luồn dây kéo - Đưa máy luồn dây kéo cáp đến miệng bể cáp xa dua vòi ơng hút k miệng ống cơng cán luồn dày kéo - Bố trí thiết bị phân phối dây kéo bể cáp gần để dây kéo di chuy - Người giám sát cần liên lạc với thành viên nhóm thực việc sau: + Gắn dây kéo với vật phóng đưa vào ống cống + Sứ dụng vật dẫn hướng thích hợp cho dãy kéo để báo vệ cáp vệ miệng ống cống không bị hư hỏng lắp đật dây kéo + Khới động động máy hút khí + Lắp vòi óng hút khí vào miệng ống cổng + Mở van tạo khí nén kéo vật phóng chạy dọc theo ống cống + Phát vật phóng tiếp xúc với vòi ống hút khí 10.4.2 Sử đụng tời quấn dây Tời quấn dãy đật xe tái dể kéo chổi dây kéo cáp qua ống nhiên, không sử dụng tời chạy bảng động để kéo lõi thừ qua ống cống lõi thứ bị kẹt ống cống 10.5 Láp đật tú, hộp cáp 10.5.1 Lắp đật hộp cáp tí) Chuẩn bị vật liệu • Hộp cáp - Dây thép, ốc vít bi Thực lắp đặt hộp ráp Việc lắp đạt hộp cáp thực sau: - Chọn vị trí lắp dặt hộp cáp thích hợp de thuận tiện kéo cáp đến cá - Đặt ống ghen luồn dần cáp thảng đọc thân cột (hoặc tường nhà> chắn (hoác bai vít) vào cột (tường nhà) - Kiểm tra hộp cáp xem có đàm báo chất tượng hay khơng trong-ỏnLáp (tường) Nối gvàho đđất đặt ặcợcdãy hm ộbápunộgđất ccáp ốp chác củbabuằộn hccg ộ hp ần (bắt ncáp hvào ựavít) sứ cột ốnvào gdụÌnhbgo cột ĩuặcdây V (lường) m Í!áđvào nổgngốp tường) cónày tiết bphái diện ằng khơng díu thép nh đật u 158 159 Chương 10: Một số cồng tác thi công 10.5.2 Lắp đặt tả cáp (loại lắp bệ) ơ) Chuẩn bị - Tủ cáp - Gạch, vữa, xi măng, gá lắp b) Thực lắp đặt tủ cáp - Lựa chọn vị trí xây dựng bệ lắp đặt tủ cáp Lưu-ý tránh vị trí giao n đường giao thơng, cạnh cột điện lực có nguy ngập tủ cáp mùa lũ - Xây dựng bệ lắp đặt tủ cáp gạch đổ bẻ tông theo thiết kế - Sau kết cấu bệ đảm bảo độ vững thực láp tù cá theo thiết kế - Lấp ống dẫn cáp lên tủ, thông thường dùng loại ống pvc cứng ống mềm Đường kính ống lựa chọn phù hợp với kích thước cáp bên ố - Thực nối đất tủ cáp Dây nối đất tủ cáp phải dây đồng bọc tiết d không nhỏ hem 25 đặt ống nhựa Trị số điện trờ tiếp đất ch phải tuân theo quy định TCN 68 - 141: 1999 "Tiếp đất cho c thông - Yêu cầu kỹ thuật" Ỉ0.6 Kết cuối cáp 10.6.ỉ Kết cuối cáp đóng a) Chuẩn bị vật liệu, dung cụ - Kìm, dao chun dùng - Tò vít ly) Thực kết vuốt cáp đồng Việc thực kết cuối cáp vào giá MDF tù, hộp cáp thực n - Bóc vò bọc bơn ngồi cáp đoạn khống 700 mm - Luồn qua lồ phía dẫn vào tú, hộp cáp MDF - Bắt chật cáp vào thân tủ, hộp cáp giá MDF - Tách sợi dây đồng trần nằm bẽn màng chắn kim loại đỏi dây - Lần lượt bóc lớp cách điện sợi dây đống đoạn khoảng rệp d-e-m conneclor) T Nrònối ưiờnđái gvàohm ợphiến pàngtú.chán đấu hộpkidây m không loại (trong dùng cùatủ,cáp phiến hộp hđấu oặc dày trẽn có MDF) thể sử dụng nối Thi cóng cáp hàm hố cáp 160 10.6.2 Kết cuối cáp quang a) Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ - Kìm, dao chun dùng - Tơ vít b) Thực kết cuối váp quang giá ODF Việc lắp đặt cáp quang giá ODF thực sau: - Làm vệ sinh cáp - Bóc tuốt vỏ cáp quang quần băng dính vào điểm lắp kẹp cáp Khi lắp thêm ống đệm để tránh kẹp trực tiếp vào vỏ cáp - Lắp kẹp cáp, phải bảo đàm đưa cáp vào không bị gập bán kính cho phép, xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào định vi ho đất dây gia cường Định vị ống lõng vào khe quy định, đậy nắp ngăn ống sợ kẹp vào ống sợi - Phàn nhóm sợi quang dặt ống nhựa theo nhóm Láp khay quang vào giá Định vi dây nối quang vào khay chứa sợi quang, đánh dấu - Phân nhóm dây nối quang - Đưa sợi quang hàn đạt chất lượng vào khay đựng sợi quang, luyệl đ để sợi quang cong bán kính uốn cong cho phép - Đạt Ống co nhiệt mối hàn vị trí theo thứ tự gá ống bảo vệ - Lắp nối quang trẽn bảng tiếp hợp Đánh dấu lẽn cho tùng vị trí bố n - Định vị cáp đáu giá ODF 10.7 Bảo vệ cáp 10.7.ỉ Tiếp đất cho tuyến cáp 10.7.1.1 Tiếp đát cho tuyến cáp đườiĩạ dài a) QUỴ định vé tiếp đất cho tuyên cáp đường dài - Đề phòng sét đánh vào cáp chơn để nàng cao hiệu che chắn c kim loại bị ảnh hường cùa trường điện từ cần phải nối đất vò bóc k đai sắt cùa cáp dọc theo tuyến cáp đất hai vtrạm ó- Cáp hbộọlặp pc kicáp kim tối m loại thiểu loại.chôn S đo ượcvị ngq ầtrí m uytiếp có dinhvđất òờ bóc hình dọckituyến m lo 1loại 0.cáp N cách hưginữgđiện achú haivới ýtrạm phái đấttrung ph thaựicthúc Ghiê ian lói Chương 10: Một sỏ'rông rác Thi công - Nếu cáp đặtở vùng có số ngày dơng cao tần suất hư hỏng cáp theo lính tốn vượt q tiêu chuẩn cho phép phải tăng số vị trí tiếp đái dọc nạn ® TrạmĨlậpT JL ị Kép nối Thiết bị Ì láp -L —— dát tiếBố p đấtrí t riếp đốt dọc tuyến cáp cho vỏ ki Hìnhtiep10.lỡ: - Điện trở tiếp đất vỏ kim loại cáp chôn phụ thuộc vào không dược lớn trị số quy định bàng 10.1 Bàri ì ũ.ì: Điện trớ tiếp đất vò kìm loại cùa Điện trỏ suất đất, Om < 100 101-300 301- 500 > 500 Điện trở liếp đất (khống lớn hon) 20 30 35 45 - Cáp quang chốn ngầm có vỏ bọc kim loại dược bọc ngồi lớp vó với đất khơng cần thực tiếp đất vò bọc kim loại dọc luyến cáp - Cáp treo bao gồm cáp kim loại cáp quang có vỏ bọc kim loại mội lóp cách điện với đất phải thực hiện: + Tiếp đất dây Ireo cáp dãy tự treo cáp bàng kim loại khống c;ích điểm liếp đất gần khơng lớn 300 in Điện trử tiếp đã: p vào điện trớ suất cùa đất nhung không lớn trị sỏ quy định + Tiếp đát vò kim loại cáp chi thực hộp cáp Điện trò tiếp thuộc vào điện trớ suất cứa đất khơng dược [ớn Irị sò quy báng [0.2.10.2: Tri sổ điện trà Bừng o day tiếpneo, áp đáthoại ti tự dãy treo táp ặ0c0 dây d0 ược>5q0u0y đ Điện-trởĐiện suất ctrờ tiếp đài (đất lìm)cho dây
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 1, Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn