Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 3) - Lê Đắc Nhường

44 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:08

Chương 2 (Phần 3) trang bị cho người học những hiểu biết về các chuẩn truyền thông. Trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu một số chuẩn truyền thông như: Chuẩn RS-232, chuẩn RS-422A, chuẩn RS-423A, chuẩn 449, chuẩn RS-530 và chuẩn chuẩn X.21. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết. Truyền số liệu Data Communication Lê Đắc Nhường Khoa Toán Tin - Trường Đại học Hải Phòng E-mail: Nhuongld@yahoo.com Cell Phone: 0987.394.900 2.3 Chuẩn truyền thơng Giao thức (Protocol): Có thể hiểu Ngôn ngữ giao tiếp Chuẩn (Standards): nghi thức chuẩn hoá tổ chức đó, nhiều người chấp nhận 2/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3 Chuẩn truyền thông Một số tổ chức chuẩn hóa  ISO - International Standards Organization: 1947, thành viên tổ chức chuẩn hoá quốc gia  ITU - T - International Telecommunications Union -Telecommunication Standards Sector, tên cũ CCITT (1970)  IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  CEPT - Committee of European Post, Telegraph & Telephone  ANSI - American National Standards Institute  EIA - Electronics Industries Association 3/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3 Chuẩn truyền thông Các chuẩn giao diện gữa DTE DCE  Chuẩn tín hiệu: xác địn mức hiệu điện thế, thời gian biến đổi tín hiệu  Chuẩn cấu trúc: xác định kết nối vật lí DTE DCE (tín hiệu mạch điều khiển thơng qua cáp nối giắc cắm)  Chuẩn chức năng: xác định chức mạch chuyển đổi  Chuẩn thủ tục: xác định thứ tự thao tác truyền liệu dựa chuẩn chức đường tín hiệu 4/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232  Còn có tên EIA 232  Tương đương V.24 (ITU-T)  Phát hành 1962, nhiều lần điều chỉnh, gần RS 232D  Dùng giao tiếp DTE DCE  Qui định điện: bit < -3V, bit (> +3V)  Có thể sử dụng dòng 20mA để tăng khoảng cách truyền  Qui định cơ: chuẩn giao tiếp DB9 (COM) DB25 (LPT),  Tốc độ 20kbps khoảng cách cáp không 15m 5/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS-232B qui định:  Mức logic ‘1’ điện áp bất kỳ, phạm vi từ –5 V đến -25 V  Mức logic ‘0’ điện áp khoảng từ +5 V đến +25 V  Mức điện áp phạm vi –3V đến +3 V trạng thái chuyển tiếp,  Mức điện áp phạm vi từ ±3 V đến ±5 V không xác định  dẫn đến kết khơng thể dự tính trước sử dụng: tình trạng xuất hệ thống thiết kế sơ sài 6/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS-232B qui định: 7/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS-232C qui định:  Mức logic 1: khoảng: -3V đến -12V; khoảng từ -5V đến -12V tin cậy  Mức logic 0: khoảng: +3V đến +12V, khoảng từ +5V đến +12V tin cậy  Trở kháng tải mạch phải nằm khoảng từ: 3.000 Ω đến 7.000 Ω  Các lối vào nhận phải có điện dung phải nhỏ 2.500 pF  Tốc độ truyền/ nhận liệu cực đại 100 Kbit/giây  Độ dài cáp nối máy tính thiết bị ghép nối qua cổng nối tiếp vượt 15m không sử dụng môdem 8/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS-232C qui định: 9/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.1 Chuẩn RS-232 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS-232D qui định:  Mức logic 1: khoảng: -5V đến -15V;  Mức logic 0: khoảng: +5V đến +15V  Các đường điều khiển sử dụng logic dương: từ +5V đến +15V tương ứng với điều kiện ON (hay TRUE) từ -5V đến -15V tương ứng với điều kiện OFF (hay FALSE)  Mức nhiễu giới hạn 2V Do ngưỡng nhỏ ngã vào ± 3V Điện áp lớn đường dây không tải ± 25V 10/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.4 Chuẩn 449  Còn có tên EIA 449, năm 1977  Khắc phục giới hạn tốc độ khoảng cách so với RS 232  Truyền cân (max 10Mbps 12m)  Truyền không cân (max 100Kbps 12m)  Qui định điện:   Theo chuẩn RS 422A (cân bằng)  Theo chuẩn RS 423A (không cân bằng) Qui định cơ: đầu nối DB37 DB9 30/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.4 Chuẩn 449  Qui định cơ: đầu nối DB37 DB9 31/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.4 Chuẩn 449 – Chuẩn cấu trúc DB37 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.4 Chuẩn 449 – Chuẩn cấu trúc DB9 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.4 Chuẩn 449 – Chuẩn chức 34/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530  Ra đời 1987  Đầu nối DB37 RS 449 sử dụng thực tế  Tín hiệu tương thích RS 232D  Dùng đầu nối DB25  Sử dụng giao tiếp cân RS-422  Là cải tiến RS 449 35/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530  Dùng đầu nối DB25 36/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530  Dùng đầu nối DB25 37/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530  Dùng đầu nối DB25 38/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530 – Chuẩn chức 39/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.5 Chuẩn RS-530 – Kết nối Null Modem 40/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.6 Chuẩn X.21  X.21: DTE-DCE  Interface on public data network (X.25: packet switching)  Được thiết kế ITU-T năm 1976  Mở đường cho thơng tin tồn số  Sử dụng giao tiếp đầu cuối leased line số (64 x n kbps)  Tất đường tín hiệu sử dụng thu phát RS-422A/V.11 cân  Dùng mạch liệu điều khiển → Giảm thiểu chân điều khiển  Cho phép tốc độ truyền lên đến 10Mbps 41/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.6 Chuẩn X.21 42/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.6 Chuẩn X.21 43/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 2.3.6 Chuẩn X.21 Chuẩn đầu nối DB-15 44/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 2010 ... September 20 10 2. 3 .2 Chuẩn RS- 422 A – Cân Slide 26 Chuẩn RS- 422 qui định: Author: Lê Đắc Nhường 13 September 20 10 2. 3 .2 Chuẩn RS- 422 A – Cân Slide 27 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 20 10 2. 3.3 Chuẩn... liệu truyền theo chuẩn RS -2 3 2:  Ví dụ truyền ký tự có mã ASCII: 100000 12 24/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 20 10 2. 3 .2 Chuẩn RS- 422 A – Cân Slide 25 Chuẩn RS- 422 qui định: Author: Lê Đắc Nhường. .. Author: Lê Đắc Nhường 13 September 20 10 2. 3.1 Chuẩn RS -2 3 2 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS -2 3 2B qui định: 7/54 Author: Lê Đắc Nhường 13 September 20 10 2. 3.1 Chuẩn RS -2 3 2 – Chuẩn tín hiệu Chuẩn RS -2 3 2C qui
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 3) - Lê Đắc Nhường, Bài giảng Truyền số liệu: Chương 2 (Phần 3) - Lê Đắc Nhường

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn