Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

20 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:03

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo. ng với thứ tự tuyến PCMout CẤU TẠO • Bộ nhớ điều khiển C-MEM: tổ chức theo đầu vào (theo hàng) – Mỗi hàng có F ngăn nhớ (0→F-1) – Số bít ngăn nhớ phải đủ để chứa từ mã địa PTCM xác định theo biểu thức • Mỗi hàng có giải mã điều khiển để giải mã từ mã địa thành tín hiệu điều khiển NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • Khi cần thực thao tác chuyển mạch HTĐK ghi số liệu cần thiết vào ngăn nhớ C-MEM • Nguyên tắc: STT ngăn nhớ = số kênh cần chuyển mạch,SLĐK trùng STT tuyến PCMout, địa hàng ngăn nhớ = STT tuyến PCMin • Ví dụ: Ch3PCM1→Ch3PCM2 ghi [2] vào ngăn hàng C-MEM CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỘ CHUYỂN MẠCH S Tín hiệu qua chuyển mạch S tín hiệu số  Làm việc theo nguyên tắc phân khe thời gian Mỗi PTCM phục vụ đồng thời nhiều thao tác chuyển mạch khe thời gian khác Thường hoạt động chuyển mạch T thân khơng có chức chuyển đổi khe thời gian ... hàng C-MEM CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC BỘ CHUYỂN MẠCH S Tín hiệu qua chuyển mạch S tín hiệu số  Làm việc theo nguyên tắc phân khe thời gian Mỗi PTCM phục vụ đồng thời nhiều thao tác chuyển mạch. .. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG • Khi cần thực thao tác chuyển mạch HTĐK ghi số liệu cần thiết vào ngăn nhớ C-MEM • Nguyên tắc: STT ngăn nhớ = số kênh cần chuyển mạch, SLĐK trùng STT tuyến PCMout, địa hàng... phục vụ đồng thời nhiều thao tác chuyển mạch khe thời gian khác Thường hoạt động chuyển mạch T thân khơng có chức chuyển đổi khe thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn