Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 7: Cáp kim loại

46 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:58

Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 7: Cáp kim loại gồm các nội dung chính: cấu tạo và phân loại cáp kim loại, các công thức tính toán trong cáp kim loại, các loại đường dây cáp, mã đường dây cáp,..Mời các bạn cùng tham khảo! BÀI 7: CÁP KIM LOẠI CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng I  CẤU TẠO VÀ P HÂN  LOẠI CÁP   KIM LOẠI  1/. Cấu tạo CÁP KIM LOẠI Cáp loại thiết bò tổng hợp gồm nhiều dây dẫn điện bện lại với nhau, bên có lớp vỏ bảo vệ GV: Hà Duy Hưng 1.1 Dây dẫn (ruột cáp) CÁP KIM LOẠI Dây dẫn phần chủ yếu cấu tạo dây cáp, thường hình tròn, loại kim loại đồng chất, không bò trầy sướt hay nứt nẻ Dây dẫn phải dẫn điện tốt, nghóa có điện trở nhỏ tốt Đường kính dây dẫn có nhiều cỡ khác tuỳ theo yêu cầu loại cáp sử dụng.  GV: Hà Duy Hưng CÁP KIM LOẠI → Đ n  v ò  đ o  đ ø n g   k ín h : Milimet(mm) American Wire Gauge(AWG) cỡ dây Lb/mile Lb đơn vò pound pound = 450g (trọng lượng) Dây dẫn thường dùng đồng nhôm GV: Hà Duy Hưng  Đ ø n g  k ín h  c a ù c  lo a ïi d a â y  d a ã n   b a è n g  ñ o n g   Đườngkính (mm) AWG Lb/mile Điện trở vòng 200C Ghi /Km /mile CÁP KIM LOẠI 1.29 1.27 1.00 16AWG 16AWG 16AWG 40Lb/mile 40Lb/mile 25Lb/mile 26.40 27.30 44.00 42.40 43.80 70.80 0.91 0.90 0.80 0.70 19AWG 19AWG 19AWG 19AWG 25Lb/mile 20/Lb/mile 20/Lb/mile 20/Lb/mile 20/Lb/mile 53.00 54.2 70.0 91.0 85.40 87.20 113.00 146.00 0.64 0.63 0.60 22AWG 22AWG 22AWG 20Lb/mile 10Lb/mile 10Lb/mile 108.00 112.00 125.00 174.00 180.00 201.00 At.51 0.508 0.50 24AWG 24AWG 24AWG 10Lb/mile 6.5Lb/mile 6.5Lb/mile 175.00 175.00 180.00 282.00 282.00 290.00 0.405 0.404 0.40 26AWG 26AWG 26AWG 6.5Lb/mile 4Lb/mile Lb/mile 275.00 275.00 280.00 443.00 443.00 450.00 GV: Hà Duy Hưng Dùng làm cáp liên đài đường dài Dùng làm cáp nội hạt 1.2 Chất Cách điện giữa các dây dẫn CÁP KIM LOẠI Chất cách điện dùng để bao dây dẫn không chạm vào không chạm vào vỏ cáp Đây phần tử kết cấu quan trọng cáp thông tin nên hết 1.3 Bao ru ột cáp   sức ý không ngừng cải tiến Để đảm bảo chất cách điện tốt dây dẫn vỏ cáp hay lớp kim loại bảo vệ ruột cáp Lớp bao ruột cáp thường nhựa mỏng quấn chung quanh bó dây ruột cáp GV: Hà Duy Hưng 1.4 Lớp bao che chắn từ  CÁP KIM LOẠI Để tránh ảnh hưởng điện từ đường dây tải điện công nghiệp gây ra, ảnh hưởng cảm ứng đường dây cao tần khác, ảnh hưởng nguồn xuyên nhiễu 1.5 V ỏ Cápngoài từ bên 1.5.1 Đặc tính Đây phần quan trọng để bao che chở dây dẫn bên sợi cáp, chống lại nước, khí ẩm ảnh hưởng giới, đặc biệt chống lại hư hại lúc chuyên chở thi công GV: Hà Duy Hưng CÁP KIM LOẠI Vỏ cáp có nhiệm vụ chống lại sấm sét, chống ăn mòn, chống phá hoại sinh vật phá hoại mối, 1.5. 2 Ca ù ckiến  lo a ïi v o û  c a ù p Voû cáp chia thành hai loại chính: vỏ kim loại vỏ nhựa + Cáp vỏ chì:  ưu điểm là ngăn nước và khí  ẩm tốt,  chịu lực kéo căn cao, nhưng cáp vỏ chì nặng, dễ bị  ăn mòn do các chất hóa học + Cáp vỏ nhựa: Tiện lợi nhẹ hơn, ít bị ma sát, ít bị  ảnh hưởng ăn mòn GV: Hà Duy Hưng CÁP KIM LOẠI  Ca u  Tru ù c  Va ø  Ma õ  Ma ø u  Cu û a   Mo ä t  S o  Lo a ïi Ca ù p - Hieän nước ta sử dụng nhiều loại cáp, từ cáp vỏ chì, cáp vỏ nhựa, cáp đồng trục, cáp quang lónh vực thông tin liên lạc, loại cáp sản xuất nước nước - Dễ dàng phân biệt cách xếp bên bó dây ruột cáp, luật màu dây cách điện, màu dây buộc nhóm, công dụng khảo sát loại cáp sau đây: GV: Hà Duy Hưng  Ca ù p  Th o â n g  Tin   Ñ ie ä n  Th o a ïi  My õ   2.1.1 Lu a ä t  Ma ø u  D a â y  D a ã n   CÁP KIM LOẠI Khác với luật màu điện trở người ta không quy đònh luật màu chuẩn hết, mà luật màu cáp kim loại phụ thuộc vào nhà sản xuất nước khác Được chia thành nhóm sau:  GV: Hà Duy Hưng 10  Ví dụ:  1B2/2: là cáp thuê bao số 2, xuất phát từ TC 1B2.  5.4 Cáp trung kế liên trạm CÁP KIM LOẠI ­  Đặt  tên  cho  cáp  bằng  2  nhóm  số.  Nhóm  số  thứ  nhất  là  tên  của  2  PĐD  mà  cáp  đó  làm  trung  kế.  Nhóm số thứ 2 là số hiệu của nhóm đó. Hai nhóm  số phân biệt với nhau bằng dấu “/” Ví dụ: 1­2/1: là cáp trung kế thứ nhất giữa PĐD trạm 1 và  PĐD trạm 2 GV: Hà Duy Hưng 32 5.5 Cáp liên lạc CÁP KIM LOẠI ­ Đặt tên cho cáp liên lạc bằng 2 nhóm số. Nhóm  số thứ nhất là tên của 2 thiết bị của một thiết bị  kết cuối  mà  cáp  đó nối  thơng. Nhóm  số thứ 2 là  số  hiệu  của  cáp  đó.  Hai  nhóm  số  phân  biệt  với  nhau bằng dấu “/” Ví dụ: 1B1­1B2/1: là cáp liên lạc thứ 1 nối giữa 2 tủ cáp  1B1 và 1B2 GV: Hà Duy Hưng 33 6. Ký hiệu các thiết bị kết cuối đầu dây cáp 6.1 Phòng đầu dây – PĐD ( MDF): CÁP KIM LOẠI 6.2 Nhà cáp: 6.3 Tủ cáp:   6.4 Hộp cáp: GV: Hà Duy Hưng 34 7. Mã kết cuối đầu dây cáp 7.1 Phòng đầu dây PĐD  được  đặt  tên  bằng  số.  PĐD  thuộc  trạm  điện  thoại nào thì mang tên trạm của điện thoại đó CÁP KIM LOẠI Ví dụ:  PĐD.1: là phòng đầu dây thuộc trạm điện thoại số 1  7.2 Nhà cáp Đặt tên cho nhà cáp bằng chữ cái in hoa, bắt đầu  từ chữ cái B trở đi (B, C, D, E,…) và tên của PĐD  mà NC này phụ thuộc GV: Hà Duy Hưng 35 Ví dụ: 1C : là nhà cáp thứ 2 thuộc PĐD 1 7.3 Tủ cáp CÁP KIM LOẠI ­ Đối với tủ cáp là kết cuối của cáp mạng. Từ NC  đến  đặt  tên  bằng  số  và  tên  của  NC  mà  nó  phụ  thuộc Ví dụ: TC 1C.2 : là TC thứ 2 thuộc NC 1C GV: Hà Duy Hưng 36 ­ Đối với TC là kết cuối của cáp chính. Từ PĐD tới  được  đặt  tên  bằng  số  và  tên  của  PĐD  mà  nó  phụ  thuộc, để thể hiện rằng TC chứa cáp chính đi thẳng  từ PĐD ta thêm chữ A ở giữa CÁP KIM LOẠI Ví dụ:  TC 1A.1 : là TC số 1 chứa cáp chính đi thẳng  từ PĐD trạm 1 đến GV: Hà Duy Hưng 37 7.4 Hộp cáp ­  Đối  với  HC  là  kết  cuối  cáp  thuê  bao  từ  TC  đến,  được  đặt  tên  bằng  số  và  tên  của  TC  mà  nó  phụ  thuộc CÁP KIM LOẠI Ví dụ:  HC 1B1.2: là HC số 2 thuộc TC 1B1 ­ Đối với HC là kết cuối của mạng cáp từ NC đến  đặt tên bằng số và tên của NC mà nó phụ thuộc. Để  thể  hiện  rằng  HC  chứa  cáp  mạng  đi  thẳng  từ  NC  đến ta thêm chữ A ở giữa Ví dụ: HC 1BA.1 : là HC số 1 chứa cáp mạng từ  GV:NC 1B đ Hà Duy Hưng ến 38 BÀI TẬP 0, 1,815dB / km 0,5 1,45dB / km , 65 1,12dB / km Câu 1: 0,81dB / km Một trạm điện thoại có 2 tuyến cáp chính xuất phát từ  dàn MDF. Tuyến thứ nhất là một sợi cáp có dung lượng  là 150 đơi, chiều dài là 1,5 km, đường kính dây dẫn là  0,5 mm, được đấu vào tủ cáp 01. Tuyến thứ 2 là sợi cáp  có dung lượng 100  đơi, chiều dài là 2 km,  đường kính  dây dẫn là 0,65mm và được đấu vào tủ cáp 02 Tủ  cáp  01  có  2  sợi  cáp  phối,  sợi  thứ  nhất  có  dung  lượng  30  đơi,  chiều  dài  1,5km,  điện  trở  mạch  vòng  là  420  ohm,  kết  cuối  tại  hộp  cáp  01,  sợi  thứ  2  có  dung  lượng 50 đơi, đường kính dây dẫn là 0,5 mm, điện trở  mạch vòng là 267ohm, kết cuối tại h R ộp cáp 02 280 / km 0,9 CÁP KIM LOẠI 0, R0, GV: Hà Duy Hưng 178 R0, 65 105 R0, 55 / km / km / km 39 CÁP KIM LOẠI Tủ cáp 02 có 1 sợi cáp phối, có dung lượng 50 đơi,  chiều  dài  là  2,5  km,  điện  trở  mạch  vòng  là  262,5  ohm,  được  kết  cuối  tại  hộp  cáp  01.  Biết  tần  số  là  1khz, điện dung tương hỗ là 50nF, nhiệt độ tính tốn  là 20 độ c và dây dẫn bằng đồng a/. Hãy vẽ sơ đồ mạng cáp cho trạm điện thoại trên  biết trạm điện thoại trên có PĐD số thứ tự là 5, trên  sơ đồ phải ghi đầy đủ dung lượng cáp, cỡ dây dẫn  và chiều dài cáp b/.  Tính  suy  hao  truyền  dẫn  trên  tuyến  thứ  2  của  mạng cáp GV: Hà Duy Hưng 40 Câu 2: R0, 280 / km 0, 1,815dB / km R0,5 178 / km 0,5 1,45dB / km Cho tuyến cáp như hình vẽ:  R , 65 R0,9 CÁP KIM LOẠI l1   = 2 km Φ1 = 0,9mm R2    = 262,541Ω l2 = 2,5 km 105 55 / km / km Φ3 = 0,5 mm , 65 1,12dB / km 0,9 0,81dB / km α4 = 3,63dB Φ4 = 0,4 mm l = km GV: Hà Duy Hưng 41 CÁP KIM LOẠI Biết  chiều  dài  của  toàn  tuyến  là  8  km,  tần  số  là  1kHz, điện dung tương hỗ là 50nF, nhiệt độ tính tốn  là 20 độ C và dây dẫn bằng đồng a/. Tính đường kính dây dẫn ở đoạn cáp thứ 2 b/. Tính chiều dài của đoạn cáp có Φ3 = 0,5 mm c/.  Suy  hao  của  toàn  tuyến  là bao  nhiêu  (bỏ qua suy  hao các mối nối, trên tủ cáp và hộp cáp) GV: Hà Duy Hưng 42 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 43 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 44 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 45 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 46 ... c  c a ù p CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 20 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 21 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 22 CÁP KIM LOẠI GV: Hà Duy Hưng 23 3. Các cơng thức tính tốn trong cáp kim loại 3.1 Điện trở 1 chiều ...  CẤU TẠO VÀ P HÂN  LOẠI CÁP   KIM LOẠI  1/. Cấu tạo CÁP KIM LOẠI Cáp loại thiết bò tổng hợp gồm nhiều dây dẫn điện bện lại với nhau, bên có lớp vỏ bảo vệ GV: Hà Duy Hưng 1.1 Dây dẫn (ruột cáp) CÁP KIM LOẠI... GV: Hà Duy Hưng 15 CÁP KIM LOẠI b : N h o ù m  1   ñ o â i GV: Hà Duy Hưng 16 CÁP KIM LOẠI c: Nhóm 13 đơi GV: Hà Duy Hưng 17 CÁP KIM LOẠI d: 50 đôi GV: Hà Duy Hưng 18 CÁP KIM LOẠI e : 1 0   ñ o
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 7: Cáp kim loại, Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông - Bài 7: Cáp kim loại

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn