Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh (Circuit Switching)

82 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:57

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh (Circuit Switching) gồm có những nội dung chính sau: Chuyển mạch kênh, chuyển mạch không gian tương tự, điều chế biên độ xung PAM, công nghệ PCM và chuyển mạch số. Mời tham khảo. CHƯƠNG 1: CHUYỂN MẠCH KÊNH (CIRCUIT SWITCHING) NỘI DUNG • Bài 1: Chuyển mạch kênh • Bài 2: Chuyển mạch khơng gian tương tự • Bài 3: Điều chế biên độ xung PAM • Bài 4: Cơng nghệ PCM chuyển mạch số BÀI 1: CHUYỂN MẠCH KÊNH • NỘI DUNG: Khái niệm chuyển mạch Chuyển mạch kênh Phân loại chuyển mạch kênh CHUYỂN MẠCH Khái niệm: • Chuyển mạch thiết lập kết nối theo yêu cầu để truyền thông tin từ ngõ vào yêu cầu đến ngõ yêu cầu tập ngõ vào ngõ Hình: Chuyển mạch CÁC LOẠI THƠNG TIN • Thơng tin trao Thơng tin nhạy đổi qua mạng viễn cảm với trễ → thông đa dạng Dùng chuyển mạch kênh để Voice phục vụ Image Video Yêu cầu thiết bị truyền dẫn chuyển mạch Text khác Data CHUYỂN MẠCH KÊNH • Nguyên lý hoạt động  Một kênh thông tin (một tuyến kết nối) thiết lập xuyên qua mạng từ mạch điện thiết bị đầu cuối tới mạch điện thiết bị đầu cuối  Kênh thông tin dành riêng cho gọi từ bắt đầu kết thúc gọi  Các gọi đồng thời phải thực kênh độc lập PHÂN LOẠI CHUYỂN MẠCH KÊNH Chuyển mạch kênh Chuyển mạch không gian tương tự Nhân công Tự động Chuyển mạch số PCM Chuyển mạch PAM dây dây TSW SSW Tổ hợp BÀI 2: CHUYỂN MẠCH KHƠNG GIAN TƯƠNG TỰ • Nội dung: Khái quát chuyển mạch không gian tương tự Cấu tạo nguyên lý hoạt động chuyển mạch không gian Các trường chuyển mạch KHÁI QUÁT • Chuyển mạch không gian tương tự tạo tuyến kết nối truyền thông tin để kết nối mạch điện thuê bao với mạch điện thuê bao • Các liên lạc đồng thời phải tiến hành qua tuyến nối riêng biệt (khơng có đoạn mạch điện dùng chung) MƠ HÌNH CHỨC NĂNG CHUYỂN MẠCH KHƠNG GIAN 2 N M C(α,β) Các tín hiệu điều khiển Các đầu (O) Các đầu vào(I) LỢI THẾ VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ CÁC DỊCH VỤ NÂNG CAO Chuyển mạch số có khả thơng cao  Truyền dẫn số sử dụng đường truyền tốc độ cao → bị nghẽn mạch tổng đài tuyến truyền dẫn SPC CCS làm cho QoS nâng cao thể tốc độ xử lý nhanh, chọn tuyến tối ưu gọi đường dài, tránh tắc nghẽn mạng ngoài, tăng thêm dịch vụ nâng cao cho thuê bao LỢI THẾ VỀ TỔ CHỨC BÁO HIỆU Hệ thống analog khó thêm thay đổi báo hiệu → khó thêm dịch vụ  Hệ thống digital dễ thêm hay thay đổi đơn vị báo hiệu → dễ thêm dịch vụ PCM (PULSE CODE MODULATION) PCM cơng nghệ số hóa tín hiệu sở kênh thoại gồm bước lọc thơng thấp,lấy mẫu, nén-lượng tử hóa, mã hóa theo hướng mã hóa bước giải mã, giãn, lọc tạo lại đường bao theo hướng giải mã Mơ hình cơng nghệ PCM PCM (PULSE CODE MODULATION) (tt) Hướng mã hóa  Bộ lọc thơng thấp: loại bỏ dãi tầng ngồi 3003400 Hz  Bộ lấy mẫu: rời rạc hóa tín hiệu FLM = kHz  Nén – lượng tử: nén xung điều biên (biên độ), so sánh với mức lượng tử (256 mức)  Bộ mã hóa: mã hóa xung PAM tổ hợp bits  Tốc độ kênh thoại 64 kbit/s PCM (PULSE CODE MODULATION) (tt) Hướng giải mã  Bộ giải mã: chuyển tổ hợp bit thành mức lượng tử xung PAM  Bộ giãn: nhận biên độ xung PAM  Bộ lọc: tái tạo lại đường bao, bù lượng rời rạc hóa VI MẠCH CODEC (CODE-DECODE) Các chân chức vi mạch CODEC VI MẠCH CODEC (CODE-DECODE) (tt) Các chân chức            Ain: đầu vào mã hóa để đưa tín hiệu analog vào Aout: đầu giải mã để lấy tín hiệu analog Din: đầu vào giải mã để đưa tín hiệu digital vào Dout: đầu mã hóa để lấy tín hiệu digital Txsyn: đồng khe thời gian phát, mở đầu Dout TXCLK: Tín hiệu nhịp đồng tốc độ bit đầu Dout Rxsyn: đồng khe thời gian thu, mở đầu vào Din RXCLK: tín hiệu nhịp đồng tốc độ bit vào đầu Din V+ V- , GND: chân cấp nguồn PD: chân điều khiển nguồn A/µ: chân chọn luật nén VI MẠCH CODEC (CODE-DECODE) (tt) Ứng dụng:  Dùng mạch điện giao tiếp đường dây thuê bao SLIC  Các thiết bị đầu cuối số  Các thiết bị thu phát báo hiệu NGUYÊN LÝ GHÉP/TÁCH ĐA KÊNH TẠI GIAO TIẾP ĐẦU CUỐI TUYẾN PCM CƠ SỞ Có hệ thống PCM sở CCITT khuyến nghị sử dụng  E1: 30 channels/32TS tốc độ 2048 kbps  T1: 24 channels tốc độ 1544 kbps Dùng MUX để ghép tuyến PCM sở thành tuyến cấp 2, 3… Dùng DEMUX để tách tuyến PCM bậc cao xuống bậc thấp TUYẾN PCM CƠ SỞ(tt) Nguyên tắc ghép tuyến PCM bậc cao từ tuyến PCM cấp thấp  Thực theo nguyên tắc ghép từ  Ghép từ mã (8 bits) PCM kênh thứ i tuyến này, sau tới từ mã PCM kênh thứ i tuyến  Sau ghép hết kênh thứ i tuyến ghép tiếp đến kênh thứ i +1 tuyến theo thứ tự KHÁI NIỆM CHUYỂN MẠCH PCM KHÁI NIỆM CHUYỂN MẠCH PCM (tt) KHÁI NIỆM CHUYỂN MẠCH PCM (tt) KHÁI NIỆM CHUYỂN MẠCH PCM(tt) Chức trường chuyển mạch số: chuyển thông tin dạng từ mã PCM từ khe thời gian nguồn đến khe thời gian đích từ tuyến PCM nguồn tới tuyến PCM đích theo chu kỳ (125µs) Cơng cụ thực thao tác chuyển mạch chuyển mạch thời gian (T-sw) chuyển mạch không gian (Ssw) ... DUNG • Bài 1: Chuyển mạch kênh • Bài 2: Chuyển mạch khơng gian tương tự • Bài 3: Điều chế biên độ xung PAM • Bài 4: Cơng nghệ PCM chuyển mạch số BÀI 1: CHUYỂN MẠCH KÊNH • NỘI DUNG: Khái niệm chuyển. .. chuyển mạch đầu vào với đầu trường chuyển mạch qua phần tử chuyển mạch Luôn tồn tương quan 1:1 :1 đầu vào phần tử chuyển mạch - đầu chuyển mạch sơ đồ khâu tồn thơng NHƯỢC ĐIỂM TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH... tắc 1:1 , đồng tên NGUYÊN TẮC 1:1 , ĐỒNG TÊN 1:1 : Giữa chuyển mạch khâu trước với chuyển mạch khâu sau có dây trung gian Đồng tên: đầu chuyển mạch thứ i khâu trước nối vào đầu vào thứ i chuyển mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh (Circuit Switching), Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh (Circuit Switching)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn