Ebook Bưu chính viễn thông: Phần 2

100 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:54

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Bưu chính viễn thông, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhóm nghề Viễn thông, thông tin hướng nghiệp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh tham khảo trước khi chọn nghề cho tương lai. CHƯƠNG 4: NHĨM NGHỀ VIÊM THƠNG Giao tiếp Siêu tư la mối liên bệ ảo diên túc thì, nhung lại tạo giá trị tbậx có thẻ Sến tình bạn thân thiết giũa người mã khùng qua sụ bàu tư cảm xúc Clifford Stoll, Silicon Snake OM, 1995 119 ĐUỮNG VÀO NGHỄ - Bưu CHN ÍH VỂ IN THŨNG Một SỐ khái niệm viển thông Thông tin truyền não? Đường truyền Thiết bị Thiết bị Nguồn Đích thơng tin truyền chuyển mạch nhận Thơng tin Tín hiệu Ti'r^hiệu Tín hiệu Thơng tin Nguồn tạp âm Con người hay máy (nguồn thông tin) phát thông tin cần truy Thông tin phát phân loại thành tiếng nói, mã, hình ảnh (ký tự, ký hiệu hìnhảnh) Các thơng tin biến đổi thành tín hiệu (nhờ thiết b truyền) truyền theo đường truyền dẫn Đường truyền dẫn phương tiện để truyền tín hiệu từ thiế truyền đến thiết bị nhận Đường truyền dẫn loại dây trần, cáp kim loại, cáp quang, sóng vơ tun, viba.Trong q trình truyền dẫn, tín hiệu gửi qua đường truyền bị nhiễu yếu tố tiếngồn (tạp âm) Để biên đồi tín hiệu nhận thành thông tin ban đầu người ta sử dụng thiết bị nhận Đích nhận thơng tin phục hồi từ thiết bị nhận Mạng viền thông sứ dụng phổ biến mạng diện thoại người nguồn thông tin lại người sử dụng máy điện thoại dùng làm thiết bị truyền, thiết bị nhặn •:• Làm để kết nối đến số hàng t số máy khác? Nếu có ba bốn máy điện thoại chỗ n chúng lạitiếp với vàđiện 2như máy liên vớitổng liênmà kết HO nối phảicách trực nối thức đơn chúng giản Tuy thoại nhiên tới sẽlạc không bạn thực có đàiqua tới trung vài dược ngàn tâm (CE cầnkết - CŨNG BAN VUN ĐẮP TUÔNG Central Exchange) thực việc chuyển mạchở Việc chuyển mạch dơn giản thao tác thủ công sử dụngổ cắm thiết bị điện điện tử làm thay Người ta gọi kết nối mạng tổng đài nội hạt công ty điện thoại phụ trách chức nhà khai thác tổng đài nội hạt (Local Exchange Carrier - LEO Các kết nối gọi mạch vòng nội hạt Nhưng điều xảy gọi không bắt đầu kết thúc vùng phủ địa lý CE định Làm cách liên lạc với thành phố khác bang khác hay chí quốc gia khác? Chúng ta nối CE với CE bậc cao Bây ta đánh số cho cấp bậc CE này; CE nội hạt, còn'gọi CE cuối Trên CE cấp Ì, có vài nơi nước Các tuyến kết nối tổng đài chuyển mạch với tổng đài chuyển mạch gọi đường trung kế Các công ty nội hạt LEC không điều hành phần từ tồng đài nội hạt sở hạ tầng điện thoại mà nhà khai thác đường dài, VTN ví dụ • Mạng diện thoại cõng cộng (PSTN): Là phận mạng quan trọng, có quy mơ lớn tron phận mạng cấu thành mạng viễn thông Mạng PSTN Việt nam phân lớp theo thông lệ chung quốc tế: phân cấp theo chức mạng; bao gồm mạng chuyển mạch mạng truyền dẫn • Mạng chuyển mạch Mạng chuyên mạch bao gồm thiết bị mạng, thực I2J chức chuyển mạch, làtrúc phận quan trọng mạng viễn mạch mạng + Cấp VNPT) thơng chun mạng bao chuyển mạch có gồmýchia nghĩa cùa mạch thành Việt lớn kiến quốc Nam 03trong cấp tế; (thực mạng: việc kèmchất kết theo nối Cấu mạng trúc làMạng chủ phân yếu chuyển lớplà U •ỦNG VÀO NGHỀ • BƯU CHN ĨH VÉN THONG + Cấp mạng chuyển mạch quốc gia; + Cấp mạng chuyển mạch nội tĩnh (bao gồmtóctổng đài trun tâm, tổng đài vệ tinh) • Hệ thống chuyển mạch VTI — Hệ thống chuyển mạch kênh (PSTN) Hệ thống tổng đài chuyển mạch cổng quốc tế gồm tổng dài tiên tiến đặt Trung tàm Viễn thơng Quốc tế khu vực có trụ sở Hà Nội, Đà Năng thành phố Hồ Chí Minh.Với dung lượng hướng quốc tế 5000 mạch thoại, hệ thống chuyển mạch cửa ngõ kết nối mạng diện thoại Việt Nam với mạng điện thoại quốc tế, cung cấp phương tiện liên lạc chất lượng cao tất quốc gi vùng lãnh thổ giới - Hệ thống chuyển mạch IP Hệ thống chuyển mạch IP cung cấp dịch vụ điện thoại VoIP Gọ 171 1717 quốc tế sử dụng cõng ng Cisco Hệ thống gồm POP đ Hà Nội, Đà Nang thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp với mạng VoIP đối tác quốc tế vớ tổng cộng 20 trung kế 2Mb/s tương đương 40 kênh thoại tiếp đidẫ Mạng hiệu" IU cũngtỉnh liên truy nhập trẽn truyền vàMạng mạng hữu phân truyền dần tuyến làm viễn truyền dẫn phần thơng nội vó lớp thực trẽn tất dẫn tỉnh tuyến) Cấu mạng: cảhiện và2các trúc giới c0 truyền hquốc ứ phân cvòng dần gia lớp nộivà "đường quốc mạng hạttrực vùng (bao tê'truyền truyền truyền lãnh gồm thổ tícd CÚNG BAN VUN ĐAP TUÔNG LA Cùng với việc phân lớp mạng truyền dẫn trên, mỗ mạng lại chia loại hình truyền dẫn (phương tiện truyền dần) như: truyền dẫn quang, truyền dẫn vệ tinh, truyền dân viba số,- tuyến cáp đồng Hệ thống truyền dẫn quốc tể VTI Hệ thông truyền dẫn quốc tế VTI bao gồm trạm thông tin vệ tinh mặt đất hệ thống cáp quang biển đất liền — Các trạm thông" tin vệ tinh mặt đất: Thơng tin vệ tinh đóng vai trò quan trọng giai đoạn châu Mỹ.tăng tốc độ phát triển Ngành Viễn thơng Việt Nam đại hóa, Ngồi trạm mặtQuốc đất te thống Công tycácViễn thông tin có trạm mặt đất thõng tin vệ vệ tinh cỡ lớn liên lạc với tinh cỡ lớn liên lạc với nhiều nướcvệ châu Á, châu Âu, châu úc tinh quốc tế Intelsat Intersputnik, Công ty Viễn thông Quốc tế cung cấp dịch vụ viễn thông nước quốc tế qua trạm mặt đất cỡ nhỏ (VSAT) sử dụng băng tần vệ tinh khu vực thoại, fax, truyền số liệuJCSẢT-2A Internet Asiasat-2, Asiasat-4, • Các thống cápthông quang biển Thaicom-3 Cáchệdịch vụ viễn Hiện VTIđược thành trực chủ yếu cung viên cấp qua trạmtiếp mặtquản lý trạm cập bờ hệ thong biển hình quốclưu tế động, TVH SMW-3 đất cờ cáp nhỏ quang thu phát Hệ thống TVH với dung lượng hướng 560Mb/s đưa vào khai thác tháng 11/1995 kết nối nước Thái Lan, Việt Nam Hông Rong Tại Việt Nam, hệ thống cập bờở Đài cáp quang biển quốc tế Vũng Tàu Hệ thống SMW-3 dung lượng 80Gb/s đưa vào khai thác Ii3 tháng 9/1999 kết nối Việt Nam với gần 40 nước Á - Âu Hệ thống cập bờ ĐUỪNG VÀO NGHỄ - Bưu CHN ÍH VỂ IN THŨNG Hai hệ thống cáp biền huyết mạch kết nối mạn giới cung cấp dịch vụ thoại, fax, truyền số liệu p Đài cáp quang biển quốc tế Đà Nang Bên cạnh tuyến cáp quang biển, VTI đầu tư trực tiếp xây dựng tuyến cáp quang đất liền csc (Dung lượng 2,5Gb/s kết nối Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia Singapore) Việt Nam — Campuchia (dung lượng 155Mb/s) Ngoài tuyến cáp quang biển đất liền có điểm kết cuối Việt Nam, VTI đầu tư xây dựng mua dung lượng khoản 15 hệ thống cáp biển quốc tế khác APC, APCN, China-US, MT PRW, RJK, SMW2, TPC-5, TAT-12, TAT-13 để làm cầu nố cho mạng viễn thông quốc tế Việt Nam khắp giới • Phương tiện truyền dẫn: Có bốn loại phương tiện sử dụng để truyền dẫn thông tin viễn thông: - Dây đồng; - Cáp đồng trục (một dạng dây đồng); -Trước 13-Cáp Vô tuyến kia, quang; dây đồng phương tiện dể truyền thõng tin CỦNG BẠN VUN ĐẮP TNG Ná bao gồm loạt dơi dây đồng kích cỡ khác cáp Cáp khơng bọc, phần tín hiệu cao tần bị rò ngồi Cặp dây đóng ngẫu nhiên, thân việc xác định dây cùa cặp chuyện khó, giống vấn đề xử lý truyền dẫn Cáp đồng trục gồm có nhiều ống cáp, ống có sợi dây đ nằm trung tâm Sợi dây ngăn cách với lớp vỏ bên lớp cách ly xốp chất cách điện vỏ bọc cáp lè lớp dẫn điện Thơng thường có lớp bảo vệ cách điện cho toàn cáp Với cấu trúc vậy, cáp đồng trục cố thể mang tân số cao mà khơng bị rò Trong thực tê hàng chục kênh tivi, kênh rộng MHz truyền cáp Việc cáp đồng trục hỗ trợ bâng tần cực rộng ứng dụng rộng rãi truyền hình cáp, từ dó cá the tai dừ liệu từ vãn âm thanh, hìnhảnh Cáp quang phương tiện truyền dẫn có nhiều ưu điểm Nếu truyền dân bàng cáp đồng sử dụng dải băng tần hàng triệu Hz thi cáp quang sử dụng tần số cao gấp hàng triệu lân Sự khác biệt cho phép tốc độ truyền dẫn không bị hạn chế Tốc đọ truyền dân cao cỡ 9,9 Gbit/s chuẩn thông thường ngành viên thông Với tốc độ toàn 15 tập bách khoa toàn thư Vương quốc Anh truyền Ì giây Tuy nhiên việc lắp đặt cáp quang đắt hem cáp đồng 12-5 có nhiều Vơ tuyến dạng:làviba; lựa chọn vệ tinh cuốiđịacùng tĩnh,củavệphương tinh tầng tiệntháp truyền tế bào dẫn dịch Nó DUỬNG VÁO NGHÉ - Bưu CHN ÍH \rtẼN THONG vụ truyền thông cá nhân (PCS) v.v Hệ thống vơ tuyến loại trữ nhu cầu cần có hạ tầng hữu tuyến phức tạp Vệ tinh địa tĩnh truyền dẫn vượt đại dương sa mạc Với viba hồn tồn khơng cần di dây lợi lớn vùng núi Tế bào PCS cho phép dịch vụ động cao - Vệ tinh địa tỉnh độ cao 36000 kin, quay vồng quanh trá hết 24 Có thể dùng vệ tinh để thực truyền thông hai điểm trái đất; dải tần dùng cho đường lên dải khác cho đường xuống Một hệ thống vệ tinh phương tiện tốt truyền số liệu, cần số bổ sung mn dùng để liên lạc điện thoại Đảy hệ thời gian truyền tín hiệu điện lớn từ trái đất lên vệ tinh trở trái đất Khoảng thời gian cỏ thể lên đến phần tư giây Trả lời từ thuê bao gọi phần tư giây, tổng cộng Vi giây Chính vi viễn thơng thoại thực qua vệ tinh đĩa tĩnh - Hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (Low Earth Oribit - LEO) C tinh LEO liên lạc trực tiếp với điện thoại cầm tay mặt đất Do vệ tinh tương đối thấp - thấp 900 dặm - chún di chuyển trời nhanh 12.6 CỦNG BAN VUN ĐÁP TUÔNG Trong hệ thống LEO, thiết bị viễn thông vệ tinh hoạt động giông nhi/ vị trí hệ thống phân vùng: bắt gọi từ trái đất thường chuyển cho hệ thống chuyển mạch mặt đất Vì bị hạn chế vận tốc, thường phải chuyển lại cho vệ tinh thứ hai vừa tới chân trời xử lý gọi Điều tương tự hệ thống tế bào, trừ điều vị tri dí chuyển thay thuê bao Một vài hệ thống dang giai đoạn lên kế hoạch thực tế nhiều vệ tinh phóng lên quỹ đạo Hệ thống đáng ý Iridium Motorola xây dựng gồm 66 vệ tinh (dự án Lập trình viênbị người hệ thống dừng lại đẹp khơng đảm bảo tính kinh tế) Hệ Mộtthứcơhaigái dài kỹ 48 sưvệlặp trinh thống chân Globalstar sử dụng tinh Có ítngồi nhấtcạnh hai n chuyến bay Lập trình viên hỏi người đẹp có hay ba hệ thống khác đang- chuẩn bị đưa vào triển khai rõ muốn tham gia trò chơi thú vị hay khơng Cò gái lịch từ chối nghiêng nhìn ngồi cửa sổ định chợp mắt lát Nếu chịu thua dễ dàng đâu phải lập trình viê nên nói, "Mọi chuyện đơn giản Chúng ta đưa câu đố, không trả lởi được, ngưđiấy USD." Cô gái lắc đầu toan nhắm mắt "Được rồi, không trả lời cô cho CJSD, ngược lại không trả lời 500." Lần người đẹp lòng Lập trình viên bắt đầu, "Khoảng cách từ trái đất đến Hỏa bao nhiêu?" Cô gái khơng nói lời, mở ví lấy CISD đưa 1cho an chân Lập Đếntìmlượt trình vàcàu đimình trả xuống viên lai nghẹt câu Mấtđố, 4mặt chân?" tiếng nói: ra(JSD "Cáihổ mở đingay tìm lên đồi càu máy bàng tra tính lời3 2-xách ĐƯỜNG VÀO NGHÉ - Bưu CHN ÍH VÉN THŨNG ' trẽn mạng vân không thấy, cầu cứu bạn bè qua mạng N không xong, tắc lưỡi đánh thức đẹp dậy đưa cho cô 500 (JSD "Cám ơn" cô gái cầm lấy tiền quay ngủ tiếp Bồn chồn xoay xoay lại ghế hồi lâu, anh chàng đành đánh thức cô gái dậy vả hỏi, "Đáp án gì?" ^ Cò gái uể oải mỏ vi, đưa cho USD •:• Số hóa gì? Số hóa q trình biến đổi từ dạng thõng tin ban đầu (âm hìnhảnh, số liệu ) thành tập hợp Ì, truyền chúng qua điểm khác, nơi chúng giải mã trỏ nguyên Ví dụ ký tự máy tính đơn vị đếm dùng vi tinh, thể hi đơn giản kết hợp khác tập hợp gồm hai số Ì Những bước sóng lẽn xuống theo khung dinh Ta chia bước sóng thành phần cực nhỏ, đánh số phán đó, sử dụng đơn vị Ì Chảng hạn, độ cao 10 biểu thành 11110000 độ cao l i 11111000 tiếp tục.- Mỗi dơ vị Ì gọi Ì bít Ì tập hợp bít xâu chuỗi với biểu diễn cho Ì xung hình vng Khơng sóng âm analog, lên xuống hình sóng biển dễ bị bó méo phân tán q trình truyền tài, sóng hình vng ky thuật số chi lên Ì xuống Điều làm cho thiet b tiếp nhận đón nhận hiểu chúng Thiết bị háy chì có nhiệm vụ: nhận biết chúng lên hay xuống - thay co gắng nhận biết dạng sóng uốn lượn ban đầu Điều giải thích sao kỹ thuật số có độ sắc nét dươc hay tải cho 12.8 truyền Để phóng Cơng truyền bạn từnỗi máy qua gói sẽchuyện nghệ tải, bít.) hệ thể tính thống chúng sang dài dòng cho mã 8x1 tamáy điện, có phép có hóa nhiều hay bên thể theo Ì"nén" 8x0, đùng bộ0quy mã từ nhiều thay chế miệng số tập giải ÌÌVI cách hợp vòn vàmã của0Ìcho Bơn ngun can bạn nén Ì0.giản (Máy từlaivẹn 2máy thành truyền vòn VIMột fax tính làcho ĐƠỦMG VÃŨ NGHÉ - BƯU CHN ÍH VỂ IN THŨNG MobiFone tên hệ thống thông tin di dộng Công ty thông tin di dộng đối tác Công ty Comvik ỉntemational Vietnam AB (CIV) Thụy Điển cung cấp Công ty đáu tư 456 triệu USD cho hệ thống thông tin di động MobiFone VMS — MobiFone có chức năng: — Tổ chức xây dựng phát triển mạng lưới — Quản lý khai thác kinh doanh dịch vụ thông tin di dộng — Phục vụ nhiệm vụ trị theo kế hoạch VNPT giao • Cơng ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện, Tên giao dịch Post and Telecommunication Equipment Joint Stock Company (POSTEF®) Cơng ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện thành lập từ năm 1954, có chức sản xuất, xuất nhập cung cấp thiết bị chuyên ngành bưu viễn thơng cho mạng Bưu Viễn thơng Việt Nam, như: điện thoại, thiết bị mạng, thiết bị chống sét, phiến đấu nối, hộp đấu nối, cáp, loa v.v • Cơng ty Cổ phần Cáp Vật liệu viễn thõng Tên giao dịch quốc tế: Cables and Telecommunication Materials Corporation (SACOM) Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh loại cáp, vật liệu viễn thông loại cáp, vật liệu dân dụng Xuất nhập nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thõng vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cua đem vị Sản xuất kinh doanh sản phẩm dây đồng sản phẩm ống nhựa loại 2.04 CỦNG BẠN VUN ĐẮP TNG Cơng ty có chức tể chức, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, phát triển mạng dịch vụ bưu liên tỉnh quốc tế; khai thác dịch vụ khác Tập đoàn giao, để kỉnh doanh phục vụ theo quy hoạch, kế hoạch phương hướng phát triển Tập đồn giao Cơng ty bao gồm đơn vị: - Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực ì Đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội - Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực l i 270 bis Lý Thường Kiệt, P.14 - Quận 10- TP Hồ Chí Mình - Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực in Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nâng - Xí nghiệp sửa chữaỏ tơ Bưu điện (^) Nhanh hay chậm Một bác nông dânở vùng miền núi đến Bưu điện gửi thư cho đứa trai họcỏ Hà Mội Sau hì hục dán keo, dán tem xong, bác ta cẩn thận ghi địa chí lên phong bì đem bỏ vào thùng thư Xong xi, bác cúi lom khom, hè mắt nhìn vào khe thùng thư lâu • Cơng ty Tem (Vietnam Stamps Company Thấy lạ, cô nhân viên Việt BƯU Nam điện đến hỏi thăm: (COTEVINA) "Chào chú! Chú quên ghi địa hay ạ?" Công"Otykhông! Tem Việt doanh nghiệp vị thành Tơi Nam muốn nhìn xem thưNhà nước, tơi nóđơn nhanh viênhay hạch tốnthơi!" độc lập thuộc Tổng Cong ty Bưu — Viễn chậm thơng Việt Nam (nay Tập đồn Bưu - Viễn thơng) Sản phẩm : - Tem cước phí mạng lưới bưu tồn quốc - Tem chơi, sán phẩm tem chơi loại Vãn hoa phẩm 105 DUỮNG VÀO NGHỀ - Bưu CHN ÍH VÉN THÕNG liên quan • Cơng ty Phút hành báo chi Trung ương PHBC TW Công ty PHBC TW đơn vị thành viên thuộc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam có chức tổ chức, xây dựng, quản lý mạng lưới phát hành báo chí để kinh doanh phục vụ theo quy hoạch phương hướng phát triển Tập đoàn BCVT Việt nam giao Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 43 Hồ van Huê, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Chỉ nhánh TP Đà Nắng: 02 - Nguyễn Chí Thanh - Phường Thạch Thanh - Quận Hải Chau - TP Đà Năng • Cơng ty Thông tin Viễn thông Điện lực Công ty Thông tin Viễn thơng Điện lực thành viên hạch tốn độc lập trực thuộc Tồng Công ty Điện lực Việt Nam, dược thành lập theo định số 380/NL/TCCBLĐ ngày 8/7/1995 cùa Bộ Năng lượng Trụ sỏ: 30A Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội Cơng ty có chức quản lý vận hành khai thác mạng thông tin viễn thông điện lực Công ty cung cấp dịch vụ sau: — Dịch vụ thuê kênh riêng nước quốc tế (E—Line) - Dịch vụ VoIP 179 — Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống (E—Tel) - Dịch vụ diện thoại cố định không dây (E—Com) - Dịch vụ điện thoại di động nội tỉnh (E-Phone) - Dịch vụ điện thoại di dộng (E-Mobile) - Dịch vụ Intemet (E-NET) ÌOẾ Viettel thành Các dịch •nhà làTổng vụ doanh khai kinh cơng thác nghiệp doanh viễn tyNhà Viễn thông nước thông cùa thứđược hai Viettel quăn tạithành Việt : đội lập Nam (Viettel) năm 1995, trờ CÙNG BẠN VUN ĐẮP TUÔNG — Dịch vụ Điện thoại đường dài công nghệ VoIP (178) - Dịch vụ thẻ trả trước — Dịch vụ điện thoại cố định nội hạt, đường dài nước qu tế truyền thống PSTN — Các dịch vụ kết nối truy cập Internet (ISP> * Cơng ty cổ phẩn dịch vụ Bưu chính, Viễn thơng Sã Gòn (Saigon Postel - SPT) SPT cóng ty cổ phần Việt Nam hoạt động lĩnh vực Bưu Viễn thơng, thức thành lập vào ngày 27/ 12/1995 Các dịch vụ SPT: - Dịch vụ Internet - Dịch vụ 177 — Dịch vụ điện thoại cố định - Dịch vụ điện thoại di động CDMA - Dịch vụ bưu dịch vụ khác •> Đào tạo Xác định người động lực phát triển, Ngành Bưu Viễn thơng xây dựng chế, sách tạo động lực cho người lao động phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao tương xứng với chiến lược phát triển ngành Hệ thống cơ07sở ĐƯƠNG VÁO NGHỄ - Bưu CHN ÍH VÉN THŨNG đào tạo ngành gồm: Học viện công nghệ Bưu Viễn thơng VNPT (được thành lập theo tinh thần Nghị TW2 Khóa Vin thí điểm mơ hình gắn kết đào tạo - nghiên cứu — sản xuất số tổng công ty lớn), Trường cao đẳng công nghệ thông tin, 04 trường trung học bưu chính, viễn thơng CNTT, với hệ thống đào tạo tồn quốc cơng nghệ thơng tin truyền thông (13 sở đào tạo đại học, 62 sở đào tạo dại học 100 sở đào tạo cao dẳng trung học) giúp cho Ngành chủ động thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trong phần giới thiệu Trung tâm đào tạo Bưu — Viễn thơng để bạn tìm hiểu chương trình, ngành học, thời lượng biết thêm thông tin lập kế hoạch cho lộ trình nghề nghiệp mình, bắt đầu việc đăng ký dự thi, ngành nghề bậc học phù hợp với * Học viện cơng nghệ bưu viễn thõng Trụ sở: 122 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 84-4-756 2037 - Fax: 84-4-756 2036 Email: vphv@hn.vnn.vn Website: www.ptit.edu.vn Học viện Công nghệ BC-VT thành lập năm 1997, sở xếp lại đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bưu Viễn thơng Việt Nam Học viện thành lập lấy chiến lược phát triển Bưu — Viễn thông - Tin học ngành Bưu điện, phát triển kinh tế tri thức đời sống toàn xã hội làm mục tiêu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cao đào tạo nguồn nhân lực có ÌO8chất lượng sở gắn kết Đào tạo - Nghiên cứu - Sản xuất kinh doanh CÙNG BẠN VUN ĐÁP TUÔNG L Các khoa tạo Ca sở đào tạo Hả Dang Khoa Cơ Khoa Kỹ thuật Điện tử Khoa Viễn thống Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Quản tri Kinh doanh BC-VT Khoa Quốc tế Đào tạo sau Đại học 110 11 ca sử Tp HỔ Chí Minh Khoa Cơ Khoa Kỹ thuật Điện tử Khoa Viễn thông Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Quăn trị Kinh doanh Be - Vĩ * Các trung tâm viện nghiên cứu (thuộc học viện) Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Viện Kinh tế Bưu điện Trung tâm Công nghệ Thông tin Trung tâm Đào tạo BC - VT Ì Trung tâm Đào tạo BC - VT Các ngành học -Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng đào tạo từ trình độ: cao đẳng, đại học, cao học nghiên cứu sinh Chúng xin giới thiệu ngành học Học viện trình độ cao đẳng đại học ** Ngành điện tử viễn thơng (Electronỉc Telecommunỉcations) • Bậc học: Đại học Mục tiêu: Đào tạo kỹ sư CNTT chuyên sâu lĩnh vực mạng truyền thơng có 2.0nghề phẩm trị,cầu đạonghiên đức; cócứu, kiến bảnxuất kỹ nàng nghiệpchất đáp ứng yêu đàothức tạo,cơsản kinh doanh DƯỜNG VẢO NGHỀ BƯU CHN ÍH V£N THỐNG phát triển dịch vụ cho ngành Viễn thơng xã hội Chương trình đào tạo: - Tổng khối lượng kiến thức: 230 dơn vị học trình (đvht) - Thời gian tạo: 4, năm • Bậc học : Cao đẳng Mục tiêu đào tạo người có khả vận hành, khai thác quản lý hệ thống viễn thông, hệ thống điện từ hệ thống thông tin máy tính Chương trình đào tạo - Tổng khối lượng kiến thức: 150 đvht - Thời gian đào tạo: năm • Ngành Cơng nghệ thơng tin (Information Technology) • Bậc học: Đại học Mục tiêu: Đào tạo kỹ sư CNTT chuyên sâu lĩnh vực mạng truyền thông có phẩm chất trị, đạo đức; có kiến thức kỹ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, đào tạo, sản xuất kinh doanh phát triển dịch vụ cho ngành Viễn thông xã hội Chương trình đào tạo: - Tổng khối lượng kiến thức: 230 đơn vị học trình - Thời gian đào tạo: 4, năm Bậc học Cao đẳng chia theo bốn chuyên ngành : - Chuyên ngành Hệ thống thông tin: đào tạo hệ thống thơng tin, an tồn bảo mật hệ thống áp dụng để xây dựng ứng dụng CSDL môi trường mạng - Chuyên ngành Mạng máy tính truyền thơng: đào tao chun sâu hệ thống mạng, hệ điều hành mạng biết cách thiết kế, triển khai, bảo trì phát triển ứng dụng mạng 2IO -có C ứng aChuyên okhả dụng đẳng cóngành tham kỹthiết Cơng gia bịlập phát di nghệ động trình triểnphần với cáccácứng mềm: ngơn dụng đào ngừphân tạo hướng tancử đối nhân tượng CÙNG BẠN VUN ĐÁP TUÔNG - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính: đào tạo cử nhân Cao đảng có hiểu biết kỹ lập trình, điều khiển thiết bị máy tính thiết bị mạng, có khả tham gia ghép nối thiết bị thiết kế mạch số + Tổng khối lượng kiến thức: 150 đơn vị học trình + Thời gian đào tạo: năm • Các trường trung cấp cơng nhân đào tợ.o chun ng bưu -viễn thơng — thuộc Tập đồn Bưu - V thơng (VNPT)i Trường Cơng nhân Bưu điện ì Địa chỉ: Thị xã Phủ Lý, Hà Nam ĐT: (84-351) 851186; Fax: (84-351) 851760 Trường Công nhân Bưu diện l i Địa chỉ: 75 Nguyễn Khuyến, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nắng ĐT: (0511) 730747; Fax: (0511) 730747 Trường Cóng nhân Bưu điện III Địa chỉ: Xã Tàn Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang ĐT: (073) 850130 ; Fax: (073) 851308 Trường Công nhân Bưu diện miền núi Thành phố Thái Nguyên ĐT: (84-280) 858616; Fax: (84-280) 851550 Tổ chức hội nghị qua mạng Thông thường, việc tổ chức hội nghị hay kiện phức tạp bao gồm nhiều công việc lớn nhỏ Đơn giản nhát bạn phải chuẩn bị hàng núi vã in để mang đến hội nghị, lãng phí khoảng thời gia 211 báu quỷ báu việc đicũng đường (videoconference) tất nhiên, chi phí c \j:ung nghỉloại bay Để cấp có ngơi thể trừ dịch trễ vụ khách hội khó sạn hủy nghị khăn, chuyến, qua bất không mạng cập nhỏ xôi Đây hông nhà bỏng chưa khoa ĐƯỜNG VÀO NGHỄ - Bưu CHN Ỉ H VÉN THÔNG nhiều thương vụ nhỏ, hội nghị qua mạng cách Kiêu việc tiếp cận thương thảo đối tác Cùng với giảm giá mạnh loại W (camera kết nối với Internet), hội nghị qua mạng ng trở nên hiệu hết Để thực hội nghị qua mạng, bạn chi cầ thiết bị liền quan như: Webcam, máy nối Internet có cài phần mềm hội nghị qua mạng, loa m micro Webcam khơng có micro tron từ chỗ làm việc bạn trao đổi đàm phá biểu, nhìn vẻ mặt người tham dự tận địa cầu 212 CỦNG BẠN VUN ĐẮP TUÔNG Danh sách trường đào tạo ngành điện tử, viễn thõng HỆ ĐẠI HÓC Ten trường Tên ngành Điếm chuẩn 2005 2006 Kỹ thuật điện tử 25.5/23.) 24/?2 Học viện Cơng nghệ - Viễn thơng Bưu viễn thơng ĐH Bách khoa Hà Nội Điện tử - Viễn thông 25.5 22.5 ĐH Cửu Long Kỹ thuật điện - Điện/ t N/A N/A ĐH dân lặp Đông Đô Điện tử viễn thông N/A N/A ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nấng)Điện tử viễn thơng 21 20.5 ĐH dãn lập Hải Phòng Điện tử viễn thông N/A 13 ĐH Khoa học {ĐH Huế) Điện tử - Viễn thông 19.5 17.5 ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Điện tử - Viễn thống N/A N/A ĐH Lạc Hông Điện tử viễn thông N/A N/A Học viện Kỹ thuật quân Điện tử viễn thống 21 N/A ĐH Quy Nhơn Điện tử - Viễn thông 15 N/A ĐH Cơng nghệ Sài Gòn Điện tử - viễn thông N/A 13 ĐH Bán công Tồn Đức Thắn!Kỹ thuật điện 15 13 Điện tử & Viễn thông ĐH Vãn H iến Điện tử viễn thông N/A 13 ĐH Giao thông vận tải TPH CIVĐiện tử - viễn thông N/A 15 ĐH Hàng hải Điện tử viễn thông 20.5 17.5 2.13 OUỨNG VÀO NGHỄ - Bưu CHN ÍH VÉN THƠNG ĐH Cõng nghệ (ĐHQG Hà NCơổi)ng nghệ diện tù 26.5 viễn thông Điện tử - Viễn thông 25/17.5 ĐH Quốc tê (ĐH Quốc gia TP.HCM) ĐH Khoa học tự nhiên Điện tử - Viễn thông 19 (ĐH Quốc gia TP.HCM) ĐH Vinh Điện tử - Viễn thông 16.5 21 15.5 22 16.5 HỆ CAO ĐẲNG Tin trường Hệ Đĩ ĐH Bách khoa Hà Nội Điện tử - Viễn thơng Học viện Cồng nghệ Bưu viên thơng Điện tử viễn thõng CO Công nghiệp thực phẩm TPH CM Kỹ thuật diện - điện tử CD dân lập Công nghệ thõng tin TPH CM Diện tử - viễn thông CO Điện lực TPH CM Viễn thông điện lực CĐ Điện lực Điện tử - Viễn thông CO Cộng dông Trà Vinh Công nghệ điện tử viễn thơng ĐH Cơng nghệ Sài Gòn Diện từ viễn thơng ĐH Bán công Tôn Đức Thắng Kỹ thuật diện - diên tử - viễn thông ĐH Đà Lạt Điện tử viễn thơng DƯỜNG VÀO NGHỀ BƯU CHÍNH-VIỄN THƠNG ĐỨC NGA, HỒNG VÃN Chịu trách nhiệm xuất bủn TS QUÁCH THU NGUYỆT Biên tập HẢI VAN Bia MAI QUẾ VŨ Sửa bán in TINH VĂN Biên tập kĩ—mĩ thuật LÂM ĐỆ HÙNG NHÀ XUẤT BẲN TRẺ 16IB Lý Chinh Thắn)! - Quận - Thành phố Hí" ch DT:93Ì628V- 9350973- H46559S- «465596 Fax: 84.X.8437450- Email: nxbtre@hcm.vnn.v Web.site: htỉp://\\ ì\ K rìxbíi' e.com CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘ Số20 ngõ 91 Nguyễn Chi Thanh, Q Bống Da, TP Dĩ: 104) 7734544 - Fax: (04) 7734544 Emaiỉ: Ví[iìniin\!nxhtrvìm.\nn.\n In 1.500 cuốn, khổ 16 X 24 em Xí nghiệp in FAHASA 774 Trường C Quận Tân Bình - TP.HCM số đăng ký KHXB: 33 - 20O7/CXB/678 203/ĐKKH/Trc ngày 28/02/2007 In xong nộp lưu chiểu quý Ì năm 200 ... RJK, SMW2, TPC-5, TAT- 12, TAT-13 để làm cầu nố cho mạng viễn thông quốc tế Việt Nam khắp giới • Phương tiện truyền dẫn: Có bốn loại phương tiện sử dụng để truyền dẫn thông tin viễn thông: -... thể Trong chuyên môn kỹ thuật viễn thơng chia làm nhóm nhỉnh: — Chuyển mạch viễn thông; — Truyền dẫn viễn thông; — Mạng ngoại vi viễn thông; — Hệ thống thiết bị trạm viễn thơng 148 CÙNG BAN VUN... tế vớ tổng cộng 20 trung kế 2Mb/s tương đương 40 kênh thoại tiếp đidẫ Mạng hiệu" IU cũngtỉnh liên truy nhập trẽn truyền vàMạng mạng hữu phân truyền dần tuyến làm viễn truyền dẫn phần thông nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Bưu chính viễn thông: Phần 2, Ebook Bưu chính viễn thông: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn