Giáo trình mô đun: PLC nâng cao

109 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:45

PLC nâng cao là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điều khiển tự động thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức trong môn học PLC nâng cao. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI TRƯỜNG CĐ NGHỀ KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH GIÁO TRÌNH Mơ đun: PLC NÂNG CAO NGHỀ: ĐIỆN TỬ CƠNG NGHIỆP TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ   Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thơng tin có thể  được phép dùng ngun bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và  tham khảo Mọi mục đich khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh  doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm Mã tài liệu: … LỜI GIỚI THIỆU PLC nâng cao là một mơn học cơ sở  quan trọng đối với sinh viên khối   kỹ  thuật nói chung và sinh viên ngành điện nói riêng. Để  có thể  tiếp tục   nghiên cứu chun sâu về lĩnh vực điều khiển tự động thì sinh viên phải nắm  vững những kiến thức trong mơn học PLC nâng cao.  Điều khiển lập trình nghiên cứu những  ứng dụng của các tập lệnh  nhằm để lập trình và điều khiển một hệ thống trong sản xuất và đời sống.  Ngồi ra mơn học này còn giúp sinh viên khơng chun ngành điện bổ  sung thêm các kiến thức cơ bản về điều khiển tự động, các thiết bị điện, cấu   tạo và các đặc tính làm việc của chúng để  có thể  vận hành được trong thực  tế.  Quyển sách này tác giả  trình bày các kiến thức cơ  bản hệ  thống điều  khiển lập trình, cấu trúc và phương thức hoạt động , kết nối giữa các thiết bị  ngoại vi , tập lệnh , các kiến thức về  ngun lý, cấu tạo, đặc tính và  ứng  dụng các loại hệ thống điện có kèm theo các ví dụ cụ thể và các bài tập được   soạn theo từng các chương lý thuyết, để  giúp người học có thể  giải và  ứng  dụng vào các mơn học có liên quan Giáo trình PLC nâng cao này được biên soạn với sự  cố  gắng sưu tầm   các tài liệu, với sự  đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong và ngồi   khoa, cùng với kinh nghiệm giảng dạy mơn học này trong nhiều năm. Tuy   nhiên đây cũng là lần đầu tiên biên soạn giáo trình PLC nâng cao nên khơng  thể tránh khỏi những thiếu sót. Tơi rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng  nghiệp, của các em sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến bài giảng này  Tp. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2012 Tham gia biên soạn Chủ biên: NGUYỄN NGỌC LINH ………… BÙI QUANG HÒA MỤC LỤC STT ĐỀ MỤC TRANG Lời giới thiệu 2 Mục lục Nội dung bài học Bài 1: Tổng quan về điều khiển lập trình Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC  S7­300 Bài 3: Kỹ thuật lập trình 15 Bài 4: Cài đặt phần mềm S7­300 và chọn chế độ làm  việc Bài 5:  Tập lệnh PLC S7­300 37 Bài 6: Bài tập ứng dụng PLC S7­300 31 47 57  MƠ ĐUN PLC NÂNG CAO Mã mơ đun: 25 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mơ đun: Đây là mơn học bắt buộc đượ c bố  trí dạ y cuối chươ ng trình sau khi học  xong các chun mơn như :  Điện tử cơng suất, Vi xử lý, PLC,… Mục tiêu của mơ đun: Học xong mơ đun này học sinh có năng lực :  ­ Trình bày cấu trúc và phương thức hoạt động của các loại PLC chính xác  theo nội dung đã học ­ Mơ tả cấu trúc các phần chính của hệ thống điều khiển: ngơn ngữ, liên kết,   định thời của các loại PLC khác nhau ­ Thực hiện các kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi ­ Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt u cầu kỹ thuật Nội dung chính của mơ đun: Tên bài  mụ c Loại bài dạy Bài 1 Lý thuyết Bài 2 Lý thuyết Bài 3 Tich hợp Bài 4 Tich hợp Bài 5 Tich hợp Bài 6 Tich hợp Địa điểm Xưởng  thực hành Xưởng  thực hành Xưởng  thực hành Xưởng  thực hành Xưởng  thực hành Xưởng  thực hành Thời lượng Lý  Thực  thuyết hành Kiểm tra 2 x x 30 20 10 73 ­ 73 x U CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HỒN THÀNH MƠ ĐUN Mỗi sinh viên phải tham gia ít nhất 80% thời gian mơn học trên lớp. Nếu  khơng tham gia đủ sẽ bị cấm thi kết thúc mơn. Mỗi sinh viên sẽ làm bài tập sau khi  học xong phần lý thuyết của mỗi chương. Giáo viên sẽ giúp các sinh viên thực hiện  các bài tập. Kết quả đánh giá sẽ bao gồm: 10% tham gia lớp, 30% kiểm tra giữa kỳ  và 60% kết thúc mơn học BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH Mục tiêu: ­ Phát biểu khái niệm về điều khiển lập trình theo nội dung đã học ­ So sánh  ưu nhược điểm của điều khiển lập trình với các hình thưc điều   khiển khác theo nội dung đã học ­ Trình bày các ứng dụng của PLC trong thực tế theo nội dung đã học 1.1.Khái niệm hệ thống điều khiển:  Trong cơng nghiệp u cầu tự động hố ngày càng tăng, đòi hỏi kỹ thuật điều   khiển phải đáp  ứng đuợc những u cầu đó. Để  giải quyết được nhiệm vụ  điều  khiển người ta có thể thực hiện bằng hai cách: thực hiện bằng Rơle, khởi động từ    hoặc thực hiện bằng chương trình nhớ. Hệ điều khiển bằng Rơle và hệ điều khiển   bằng lập trình có nhớ khác nhau  ở phần xử  lý: thay vì dùng Rơle, tiếp điểm và dây  nối trong phương pháp lập trình có nhớ  chúng được thay bằng cách mạch điện tử.  Như vậy thiết bị PLC làm nhiệm vụ thay thế phần mạch điện điều khiển trong khâu   xử lý số liệu. Nhiệm vụ của sơ đồ mạch điều khiển sẽ được xác định bằng một số  hữu hạn các bước thực hiện xác định gọi là "chương trình" Chương trình này mơ tả các bước thực hiện gọi là tiến trình điều khiển, tiến trình   này được lưu vào bộ nhớ nên được gọi là "đi ề u khi ể n l ậ p trình có nh "  Trên cơ  sở  khác nhau của khâu xử  lý số  liệu ta có thể  biểu diễn hai hệ  điều khiển như  sau: Các bước thiết lập sơ đồ điều khiển bằng Rơle: Hình 1­1 : L ưu đ ồ  ề u khi ể n dùng   R le Các   bước   thiết  lập   sơ   đồ   điều  khiển bằng PLC: Hình 1­2: L u đ   ề u khi ể n b ằ ng   PLC Khi thay đổi nhiệm vụ điều khiển người ta cần thay đổi mạch điều khiển   bằng cách lắp lại mạch, thay đổi phần tử mới đối với hệ thống điều khiển bằng   Rơle điện. Trong khi đó khi thay đổi nhiệm vụ  điều khiển ta chỉ  cần thay  đổi   chương trình sọan thảo đối với hệ điều khiển bằng lập trình có nhớ Sự  khác nhau giữa hệ  điều khiển bằng Rơle điện và lập trình có nhớ  có  thể minh họa bằng một ví dụ sau: Điều khiển hệ  thống 3 máy bơm nướ c qua 3 khởi động từ  K1, K2, K3   Trình tự  điều khiển như sau: Các máy bơm hoạt động tuần tự  nghĩa là K1 đóng  trước tiếp đến là K2 rồi cuối cùng là K3 đóng Để thực hiện nhiệm vụ theo u cầu trên mạch điều khiển ta thiết kế như sau:  o Trong đó các nút ấn S1, S2, S3, S4 là các phần tử nhập tín hiệu o Các tiếp điểm K1, K2, K3 và các mối liên kết là các phần xử lý o Các kh ởi động từ K1, K2, K3 là kế t quả  xử lý Hình 1­3 :S ơ đồ diều khiển Nếu ta thay bằng thiết bị  diều khiển PLC ta có thể  mơ tả  như  sau:  ­Tín hiệu vào: S1, S2, S3, S4 vẫn gi ữ ngun ­Tín hiệu ra: K1, K2, K3 là các khởi dộng từ v ẫn gi ữ ngun ­Phần tử xử lý: đượ c thay thế bằng PLC Hình 1­4 Khi thực hiện bằng chương trình điều khiển có nhớ  PLC ta chỉ  cần thực   hiện nối mạch theo sơ đồ sau: Hình 1 ­5:S  đ  n ố i dây th ự c hi ệ n b ằ ng PLC Nếu bây giờ nhiệm vụ điều khiển thay đổi ví dụ như các bơm 1,2,3 hoạt động   theo nguyên tắc là chỉ  một trong số  các bơm được hoạt động độc lập. Như  vậy   đối với mạch điều khiển dùng Rơle ta phải tiến hành lắp ráp lại tồn bộ  mạch   điều khiển, trong khi đó đối với mạch điều khiển dùng PLC thì ta lại chỉ  cần  soạn thảo lại chương trình rồi nạp lại vào CPU thì ta sẽ có ngay một sơ đồ  điều   khiển theo u cầu nhiệm vụ  mới mà khơng cần phải nối lại dây trên mạch   điều khiển Như  vậy, một cách tổng qt có thể  nói hệ  thống điều khiển PLC là tậ p   hợp các thiết bị và linh kiện điện tử. Để đảm bảo tính ổn định, chính xác và an tồn…  trong q trình sản xuất, các thiết bị  này bao gồm nhiều chủng loại, hình dạng  khác     với   công  suất   từ   rất  nh ỏ   đến     lớn   Do  tốc   độ   phát   triển     nhanh của công nghệ và để đáp ứng được các yêu cầu điều khiển phức tạp nên hệ  10 thống điều khiển phải có hệ thống tự động hố cao. u cầu này có thể thực hiện   đư ợc bằng hệ lập trình có nhớ  PLC kết hợp với máy tính, ngồi ra còn cần có  các thiết  bị  ngoại vi khác như: bảng điều khiển, động cơ, cảm biến, tiếp điểm,  contactor Khả  năng truyền dữ liệu trong h ệ th ống r ất r ộng thích hợp cho hệ thống   xử lý và cũng rất linh động trong các hệ thống phân phối  Mỗi một thành phần trong hệ  thống điều khiển có một vai trò quan trọng   như đư ợc trình bày trong hình vẽ sau: Hình 1­6: Mơ hình h ệ  th ố ng đi ề u khi ể n PLC Hệ  thống PLC s ẽ  khơng cả m nh ận đượ c thế  giới bên ngồi nế u khơng  có các  cảm biến, và cũng khơng thể  điều khiển đượ c hệ  thống sản xuất nếu  khơng có các động cơ, xy lanh hay các thiết bị ngoại vi khác nếu cần thiết có thể  sử dụng các máy tính chủ tại các vị trí đặc biệt của dây chuyền sản xuất  Hệ thống diều khiển PLC diển hình :    Trong hệ  thống điều khiển PLC các phần tử  nhập tín hiệu nh ư  : chuyển  mạch, nút  ấn, c ảm bi ến,   đư ợc nối với đầ u vào của thiết bị  PLC. Các phầ n  tử  chấp  hành như : đèn báo, rơ le, contactor,  được nối đến lối ra của PLC tại các   đầu nối Chương trình điều khiển PLC đư ợc soạn thảo dưới các dạng cơ  bản (sẽ  được trình bày   phần sau) s ẽ đượ c nạp vào bộ  nhớ  bên trong PLC, sau đó tự  động thực hiện tuần tự theo một chuỗi lệnh điều khiển đư ợc xác định trư ớc  Hệ còn cho phép cơng nhân vận hành thao tác bằng tay các tiếp điểm, nút  dừng khẩn cấp để đảm bảo tính an tồn trong các trường hợp xảy ra sự cố 1.2.Vai trò của PLC:  PLC được xem như trái tim trong một hệ thống điều khiển tự động đơn lẻ  với  ch ươ ng   trình   điề u   ển   đượ c   lư u     b ộ   nh   c   PLC,   PC   th ườ ng  xun kiểm tra trạng thái của hệ  thống thơng qua các tín hiệu hồi tiếp từ  thiết   10 ­ Khai báo tín hiệu ra CV­BCD nếu muốn l ấy giá trị  đếm tức thời   hệ  BCD   dạng dữ liệu WORD ­ Khai báo đầu ra Q nếu muốn lấy tín hiệu tác động của bộ đếm. dạng dữ liệu  BOOL Trong đó cần chú ý các tín hiệu sau bắt buộc phải khai báo: Tên của bộ đếm   cần sử dụng, tín hiệu kích đếm CU hoặc CD Enable Input Set Reset C_word 1. Bộ đếm tiến­lùi : ­ Sơ đồ khối : Hình 5­50: S  đ  kh ố i b ộ  đ ế m ti ế n lùi 28 ­ Nguyên lý hoạt động: Khi tín hiệu I0.2 chuyển từ 0 lên 1 bộ đếm đ−ược đặt giá trị là 55. Giá trị đầu ra Q4.0  =1 Bộ đếm sẽ thực hiện đếm tiến tại các suờn lên của tín hiệu tại chân CU khi tín  hiệu I0.0 chuyển giá trị từ "0" lên "1" Bộ  đếm sẽ  đếm lùi tại các suờn lên của tín hiệu tại chân I0.1 khi tín hiệu  chuyển từ "0" lên "1" Giá trị của bộ đếm sẽ trở về 0 khi có tín hiệu tai suờn lên của chân R ( I0.3)  2.    B   ộ   đ ế m ti ế n : CU        FBD              LAD           STL Hình 5­51: s  đ  kh ố i b ộ  đ ế m ti ế n ­ Nguyên lý hoạt động: Khi tín hiệu I0.2 chuyển từ  "0" lên "1" bộ  đếm đ uợc đặt giá trị  là 55. Giá trị  đầu ra Q4.0 =1  Bộ đếm sẽ thực hien đếm tiến tại các suờn lên của tín hiệu tại chân CU khi  tín hiệu I0.0 chuyển giá trị từ "0" lên "1" Giá trị của bộ đếm sẽ trở về 0 khi có tín hiệu tai suờn lên của chân R (I0.3) BO  đếm sẽ chỉ đếm đến giá trị = 0 30 5.7.Khối chuyển dữ liệu:   FBD LAD STL Hình 5­53: S  đ  kh ố i MOV ­ Ngun lý hoạt động: Khi có tín hiệu kích I0.0 kh ối Copy đ uợc thiết lập , tín hiệu đầ u ra ENO là  Q4.0 =1. Đ ồng th i s ố  li ệu    đầ u vào IN là MW0 đ u ợc Copy sang  đầ u ra  OUT là MW2 Khi tín hiệu kích I0.0 = 0 tín hiệu đầu ra Q4.0 = 0 Trong truờng hợp muốn thay đổi số liệu trong b ộ nhớ (tức là thay đổi giá trị  trong MW2) ta có thể khơng cần sử dụng tín hiệu kích I0.0 5.8. Cácbộ ghi dịch và quay số liệu trên thanh ghi:  1. Dich ph   ải số nguyên 16 bits      :                  FBD                      LAD Hình 5­54: S  đ  kh ố i d ị ch ph ả i Hình 5­55: Nguyên lý ho t đ ộ ng 31              STL Khi tín hiệu kích I0.0 = 1 Khối sẽ  th ực hi ện ch ức năng dich chuyển sang   phải số  liệu trong thanh ghi. Đồng thời tín hiệu ra tại ENO là Q4.0 có giá trị  là   Số liệu đư−a vào IN là MW0 Số bit sẽ dich chuy ển là MW2 (tại chân N). Kết quả sau khi d ịch đượ c cất   vào MW4 Trên sơ đồ cho ta thấy kết quả của bộ dịch phải 4 bit 2. Dich phải số nguyên 32 bits:    ­ Sơ đồ khối:               FBD                   LAD              STL Hình 5­56: Kh ố i d ị ch ph ả i Khi tín hi ệ u kích I0.0 = 1. Kh6i s ẽ  th ực hi ện ch ức năng dich chuy ển   sang  ph ả i s ố  li ệu trong thanh ghi. Đồ ng th ời tín hiệ u ra t i ENO là Q4.0 có  giá tr ị  là  Số liệu đư−a vào tại IN là MD0 Số  bit sẽ  dịch chuy ển là MW2 (tại chân N). Kết quả  sau khi dịch đượ c  cất vào MW4 Trên sơ đồ cho ta thấy kết quả của bộ dịch phải 4 bit 3. Dich trái 16 bit: ­ Sơ đồ khối:                FBD               LAD             STL Hình 5­57: Kh ố i d ị ch trái 32 ­ Ngun lý hoạt động: Khi có tín hiệu kích I0.0 = 1 tín hiệu ra Q4.0 đ−ợc thiết lập và có giá trị 1. Dữ  liệu ở đầu vào MW0 được dịch sang trái với số bit được đặt tại chân N (MW2) Kết quả sau khi dịch đượ c ghi vào MW4 ­ Giản đồ thời gian: Hình 5­58: Gi ả n đ  th i gian b ộ  d ị ch trái 6 v ị  trí Ch ú   ý:   Trong   tr − ng   h ợ p   c ầ n   dich   tr i   m ộ t   s ố   32   bits   ta   ch ỉ   c ầ n   kha i  bá o   dữ Li ệ u   đ ầ u vào IN d ướ i d ng MD ví d ụ : MD0 và k ế t qu ả  đ ầ u ra  cũng s ẽ  đ ượ c l u  gi ữ    MD Ví d ụ : MD4 4. Quay trái số 32 bits: ­ Sơ đồ khối:                  FBD                  LAD                STL Hình 4­59: S  đ  kh ố i quay trái ­ Ngun lý hoạt động: Khi có tín hiệu kích I0.0 = 1 tín hiệu ra Q4.0 được thiết lập và có giá trị 1.  Dữ  liệu ở đầu vào MD0 được quay sang trái với số bit đ−ợc đặt tại chân N (MW4) Kết quả sau khi dịch đ−ược ghi vào MD 10 33 Hình 5­60: Gi ả n đ  th i gian 34 5. Quay phải số 32 bits:   ­Sơ đồ khối:                                         Hình 5­61: s  đ  kh ố i b ộ  quay ph ả i ­Ngun lý hoạt động: Khi có tín hiệu kích I0.0 = 1 tín hiệu ra Q4.0 đ −ợc thiết lập và có giá trị 1. Dữ  liệu ở đầu vào MD0 đ−ược quay phải với số bit được đặt tại chân N (MW4).  Kết quả sau khi dịch được ghi vào MD10 ­ Giản đồ thời gian: Hình 5­62: Gi ả n đ  th i gian c ủ a b ộ  d ị ch ph ả i 3 v ị  trí s ố 35 BÀI  6  :  BÀI  TẬP  ỨNG  DỤNG  PLC  S7­300 Mục tiêu: ­ Trình bày cách kết nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi theo nội dung đã học ­ Kiểm tra nối dây bằng phần mềm chính xác theo nội dung đă học ­ Thực hiện cài đặt phần mềm đạt các u cầu kỹ thuật PHẦN I:  BÀI  TẬP ÁP  DỤNG  CÁC  LỆNH  CƠ  BẢN Bài 1: Viết chương trình điều khiển ngõ ra Q0.0 và Q0.1 hoạt động theo u cầu sau: ­ Khi nhấn Start1, Q0.0 =1 ­ Khi nhấn Start2, Q0.1  =1 ­ Khi nhấn Stop1, Q0.1  =0 ­ Khi nhấn Stop2, Q0.0 = 0 Điều kiện là Q0.0 chỉ bằng 0 khi Q0.1 đã bằng 0 u cầu: Viết chương trình dùng các lệnh Vào/ Ra thơng thường Bài 2: Viết chương trình điều khiển ngõ ra Y0 và Y1 hoạt động theo u cầu sau: ­ Khi nhấn Start1, Y0 =1 ­ Khi nhấn Start2, Y1 =1 ­ Khi nhấn Stop1, Y1 =0 ­ Khi nhấn Stop2, Y0 = 0 Điều kiện là Y0 chỉ bằng 0 khi Y1 đã bằng 0 u cầu: Viết chương trình dùng các lệnh SET,RESET Bài 3: Điều khiển mạch rửa xe tự động: u cầu: Khi xe đến nhờ  băng chuyền đưa xe đến cảm biến L1, động cơ  M1 lau và  Val 1 phun nước. Khi xe đến cảm biến L2 thì Val 2 thổi hơi. Khi đến cảm biến L3 thì đưa  xe ra ngồi ­ Đèn xanh báo hệ thống sẵn sàng ­ Đèn đỏ báo hệ thống đang hoạt động Bài 4:  36 Điều khiển trò chơi “Đường lê đỉnh OLYMPIA“: u cầu: Sau khi người dẫn chương trình đã nêu xong các câu hỏi, các thí sinh sẽ  nhấn nút phía trước mặt để dành quyền trả  lời câu hỏi. Ai nhấn trước thì được quyền trả  lời, chng sẽ kiêu trong 5 giây sau khi bất kỳ thí sinh nào nhấn nút. Cùng lúc đó đèn trước  mặt của thí sinh sẽ sáng lên. Nó sẽ được tắt bởi người dẫn chương trình Bài 5: Lập trình cho điều khiển cửa tự động ở các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, tồ nhà cao ốc,  bệnh viện,  Theo u cầu: Cửa thường đóng: nếu có người ở ngồi đi vào hay có người đi ra thì cửa sẽ tự động   mở trong 10 giây (cửa phải ở trạng thái mở 10 giây để lối vào đón khách cho tới khi   khơng còn người đến gần) Nếu khơng có người vào đến gần thì cửa phải tự  động đóng lại sau một thời gian   ngắn 10 giây Việc xác định người Ra/Vào nhờ  cảm biến, Đóng/Mở  cửa dừng lại nhờ  vào cơng tắc  hành trình.  Bài 6: Viết chương trình điều khiển 4 động cơ với bảng điều khiển như sau: ­ Khi nhấn START thì động cơ 1 chạy , 5 giây sau động cơ 2 chạy, 5 giây sau thì động   cơ 3 chạy và  5 giây sau thì động cơ 4 chạy ­ Khi nhấn STOP thì động cơ 4 dừng, 5 giây sau động cơ 3 dừng, 5 giây sau động cơ 2   dừng và 5 giây sau thì động cơ 1 dừng chạy Bài 7: Điều khiển dây chuyền đóng gói: u cầu: Khi nút nhấn PB1 được nhấn băng tải hộp bắt đầu chuyển động. Khi phát hiện  có mặt của hộp thì băng tải hộp dừng lại và băng tải táo bắt đầu hoạt động. Cảm biến táo  sẽ đếm số lượng táo cho đến khi được 10 quả thì băng tải táo dừng lại và băng tải hộp bắt   đầu chuyển động trở lại. Chu kỳ được lặp đi lặp lại cho đến khi nhấn nút dừng Bài 8: Chương trình điều khiển bồn trộn hóa chất: u cầu: Có hai bồn trộn hóa chất, mỗi bồn được kéo bởi một động cơ ­ Bồn 1 trộn hóa chất a ­ Bồn 2 trộn hóa chất b      Trên bảng điều khiển có 3 lựa chọn: ­   Nếu nhấn nút PB thì cả hai bồn đều được chọn làm việc trong 30s ­ Nếu nhấn nút PB1 thì chỉ có bồn 1 làm việc trong 30s ­ Nếu nhấn nút PB2 thì chỉ có bồn 2 làm việc trong 30s 37      Khi đang trộn hố chất, nếu bồn hóa chất bị hở van thì phải báo động ngay và  lập tức dừng q trình trộn lại Bài 9: Điều khiển 2 động cơ theo chế độ đặt trước: u cầu: Hai động cơ được u cầu hoạt động theo chế độ như sau:   Động cơ 1 chạy 5 giây rồi ngừng. Sau đó động cơ 2 chạy 5 giây rồi ngừng 5 giây,  động cơ 2 lặp lại 5 lần như vậy. Sau đó động cơ 1 chạy trở lại, hai động cơ này lặp lại 10  lần rồi nghỉ . Muốn làm việc trở lại thì nhấn nút khởi động Bài 10: Viết chương trình điều khiển 8 đèn dùng 4 nút nhấn: ­ Khi nhấn ON: tất cả 8 đèn sáng ­ Khi nhấn L: 8 đèn tắt dần từ phải sang trái, lặp lại ­ Khi nhấn R: 8 đèn tắt dần từ trái sang phải, lặp lại ­ Khi nhấn OFF: 8 đèn đều tắt Bài 11: Viết chương trình điều khiển 6 đèn bằng 3 nút nhấn:  L, R và OFF: ­  Khi nhấn L: 6 đèn sáng dần tắt dần từ trái sang phải, lặp lại ­  Khi nhấn R: 6 đèn sáng dần tắt dần từ phải sang trái, lặp lại ­  Khi nhấn OFF: 6 đèn đều tắt Bài 12: Chương trình điều khiển 8 động cơ: Viết chương trình điều khiển động cơ từ D1 đến D8 với các u cầu sau:  ­ Nhấn nút START thì động cơ D1 chạy ­ Nhấn nút NEXT thì động cơ đang chạy sẽ dừng lại và động cơ bên phải của nó chạy ­ Nhấn nút BACK thì động cơ đang chạy sẽ dừng lại và động cơ bên trái của nó chạy ­ Nhấn nút STOP thì động cơ đang chạy sẽ dừng lại Bài 13: Viết chương trình điều khiển WQ0 hoạt động như sau ­ Nhấn Up, WQ0 tăng thêm 1 ­ Nhấn Down, WQ0 giảm đi 1 ­ Nhấn Start, WQ0 =1 ­ Nhấn Stop, WQ0 = 0 Viết chương trình dùng các lệnh tăng, giảm  38 Bài 14: Viết chương trình điều khiển WY0 hoạt động như sau ­ Nhấn Up, WY0 tăng thêm 1 ­ Nhấn Down, WY0 giảm đi 1 ­ Nhấn Start, WY0 =1 ­ Nhấn Stop, WY0 = 0 Điều kiện : Khi WY0 tăng lên đến 10 thì khơng tăng được nữa và khi WY0 giảm tới 0 thì  khơng giảm được nữa Viết chương trình dùng các lệnh tăng, giảm, so sánh  Bài 15: Viết chương trình điều khiển WY0 hoạt động như sau ­ Nhấn Up, WY0 tăng thêm 1 ­ Nhấn Down, WY0 giảm đi 1 ­ Nhấn Start, WY0 =1 ­ Nhấn Stop, WY0 = 0 Điều kiện : Khi WY0 tăng lên đến 10 thì khơng tăng được nữa và khi WY0 giảm tới 0 thì  khơng giảm được nữa Viết chương trình dùng các lệnh cộng, trừ, so sánh  PHẦN II:  BÀI  TẬP  ỨNG  DỤNG TRÊN  MƠ HÌNH THỰC TẾ Bài 1: Viết chương trình cho mơ hình Complex Bridge Circuit Bài 2: Viết chương trình cho mơ hình Two Speed Motor Started With Reverse Bài 4:  Viết chương trình cho mơ hình Automatic Garage.  Bài 5:  Viết chương trình cho mơ hình Auto – Drinks Selling Machine Bài 6: Viết chương trình cho mơ hình Traffic Light System   39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.  Đề  cương mơđun/mơn học nghề  Sửa chữa thiết bị  điện tử  cơng nghiệp”,   Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003 2. automatisieren mit sps ­ Guenter, Wellenreuther, Dieter Zastrow. nxb Viweg 3. stuerung von ­ ELWE 4. tự động hóa với simatic s7­300. Nguyễn Dỗn Phước. nxb nơng nghiệp 5.Kỹ thuật điều khiển lập trình. Trung  tâm Việt Đức Trường ĐHSPKT 40 DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG (font chữ Time News Roman, in hoa, cỡ chữ 14 Bold) Tên giáo trình: Tên nghề: Ơng (bà) …… Chủ nhiệm Ơng (bà) …… Phó chủ nhiệm Ơng (bà) …… Thư ký Ông (bà) …… Thành viên Ông (bà) …… Thành viên Ông (bà) …… Thành viên Ông (bà) …… Thành viên Ông (bà) …… Thành viên Ông (bà) …… Thành viên DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP,  CAO ĐẲNG (font chữ Time News Roman, in hoa, cỡ chữ 14 Bold) Chủ tịch Phó chủ tịch Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… Ông (bà) …… ­ Mẫu chữ  trình bày cụ  thể  trong văn bản: Sử  dụng font chữ  Time News   Roman, in hoa, cỡ chữ 14  ­ Căn lề: + Trang mặt trước: lề trái cách mép 3 – 3,2 cm; lề  phải cách mép 1,8 – 2   cm; lề trên cách mép 2 – 2,5 cm; lề dưới cách mép 1,8 – 2cm + Trang mặt sau: lề trái cách mép 1,5 – 2 cm; lề phải cách mép 3 – 3,5 cm;   lề trên cách mép 2 – 2,5 cm; lề dưới cách mép 1,8 – 2cm ­ Đánh số trang lên đầu văn bản, đặt ở giữa trang; ­ Khoảng cách các dòng đơn (singe) ­ Các   Mơ   đun     ký   hiệu   chung     MĐ   kèm   theo     chữ   số   (MĐ01,   MĐ02…). Thứ tự các mơ đun đun được ghi kế tiếp nhau, liên tục từ 01 đến   hết số lượng các mơ đun trong tồn bộ văn bản 41 42 ... Bài 6: Bài tập ứng dụng PLC S7­300 31 47 57  MƠ ĐUN PLC NÂNG CAO Mã mơ đun: 25 Vị trí, ý nghĩa, vai trò mơ đun: Đây là mơn học bắt buộc đượ c bố  trí dạ y cuối chươ ng trình sau khi học  xong các chun mơn như :  Điện tử cơng suất, Vi xử lý, PLC, …... soạn theo từng các chương lý thuyết, để  giúp người học có thể  giải và  ứng  dụng vào các mơn học có liên quan Giáo trình PLC nâng cao này được biên soạn với sự  cố  gắng sưu tầm   các tài liệu, với sự  đóng góp tận tình của các đồng nghiệp trong và ngồi... khoa, cùng với kinh nghiệm giảng dạy mơn học này trong nhiều năm. Tuy   nhiên đây cũng là lần đầu tiên biên soạn giáo trình PLC nâng cao nên khơng  thể tránh khỏi những thiếu sót. Tơi rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mô đun: PLC nâng cao, Giáo trình mô đun: PLC nâng cao, Thiết kế CPU S7-300., Chương trình điều khiển bồn trộn hóa chất:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn