Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

9 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:42

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhóm làm việc, tại sao cần làm việc nhóm, lợi ích của nhóm, hạn chế của làm việc nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo. 8/18/2016 Nội dung lý thuyết TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  Phần – Nhập môn kỹ  Bài – Giới thiệu chung ngành CNTT&TT  Bài – Giới thiệu chương trình đào tạo BÀI KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Bài – Kỹ làm việc nhóm  Bài – Kỹ nghiên cứu  Bài – Kỹ viết báo cáo  Bài – Kỹ thuyết trình Lê Thanh Hương Viện Công nghệ thông tin Truyền thông 2016  Bài – Đạo đức máy tính  Bài – Cơ hội nghề nghiệp  Phần – Môi trường học tập Viện CNTT&TT 2016 Nhập mơn CNTT&TT Ví dụ - Vị trí kỹ sư CNTT Nội dung Khái niệm nhóm làm việc Tại cần làm việc nhóm Lợi ích nhóm Hạn chế làm việc nhóm Các giai đoạn hình thành phát triển Tiêu chí để nhóm hoạt động thành cơng Các câu hỏi để đánh giá nhóm Một số phần mềm hỗ trợ làm việc nhóm Phát triển phần mềm Quản lý Nhập môn CNTT&TT Quản lý dự án Quản trị CSDL Tư vấn Phát triển hệ thống 2016 Đào tạo Phân tích nghiệp vụ Phân tích hệ thống 2016 Hỗ trợ KH KS nghiên cứu & phát triển Nhập môn CNTT&TT Nghiên cứu 8/18/2016 Khái niệm nhóm Khái niệm nhóm  Làm việc nhóm phương thức làm việc tận dụng sức mạnh cá nhân thành viên, mục đích chung  Nhóm làm việc tạo tinh thần hợp tác, phối hợp, thủ tục hiểu biết chung  Nếu điều diễn nhóm người, hoạt động họ cải thiện hỗ trợ chung  Bất luận làm nghề nghiệp nào, phải đóng góp cho nhóm  Nhóm diện khắp nơi mơi trường làm việc đại  Nhiều cấp quản lý kết hợp cá nhân từ hay nhiều đơn vị khác tổ chức để làm thành nhóm có hiệu cao 2016 Nhập mơn CNTT&TT 2016 Nhập mơn CNTT&TT Bạn có nhận xét gì? • Mơi trường kinh doanh Tại cần làm việc nhóm • Thơng tin • Tốc độ phát triển 2016 Nhập môn CNTT&TT 2016 Nhập môn CNTT&TT 8/18/2016 Tại phải hình thành nhóm Lợi ích nhóm  Để hồn tất dự án lớn Ngồi lợi ích nêu, nhóm có số lợi ích sau đây: Tạo hội tiếp cận nhiều quan điểm khác  Để triển khai nhiều giải pháp  Dễ phát khiếm khuyết giải pháp Phát triển kỹ truyền thông, kỹ làm việc với người  Xây dựng quan hệ đồng nghiệp tốt với nơi làm việc Phát triển khả suy nghĩ có phê phán kỹ đánh giá Phát triển kỹ giải xung đột 2016 Nhập mơn CNTT&TT 2016 Lợi ích nhóm  3.2 Phát triển kỹ truyền thông, kỹ làm việc với người • Học cách lắng nghe cách tích cực hữu hiệu thành viên khác • Học cách diễn đạt cách hữu hiệu • Học cách cung cấp phản hồi chân thực đến cho thành viên khác nhóm • Mỗi thành viên tiếp xúc với nhiều ý tưởng khác mà thành viên khác có • Mỗi thành viên học nhiều cách tiếp cận vấn đề khác Nhập mơn CNTT&TT 10 Lợi ích nhóm  3.1 Tạo hội tiếp cận nhiều quan điểm khác 2016 Nhập môn CNTT&TT 11 2016 Nhập mơn CNTT&TT 12 8/18/2016 Lợi ích nhóm Lợi ích nhóm  3.3 Phát triển khả suy nghĩ có phê phán kỹ đánh giá  3.4 Phát triển kỹ giải xung đột • Các thành viên thường phải phê phán, đánh giá đề án • Có kỹ lập giải pháp kế hoạch hữu hiệu 2016 Nhập mơn CNTT&TT • Nhóm ln ln có xung đột • Nhưng với rèn luyện đắn kỹ giao tiếp, thành viên học cách giải xung đột 13 2016 Nhập mơn CNTT&TT Hạn chế làm việc nhóm Hạn chế làm việc nhóm  Khi dự án chia thành phần việc nhỏ, thành viên khơng hiểu hết tất vấn đề dự án  Một vài thành viên thích làm việc đánh giá độc lập  Có rủi ro cao  Vài thành viên khơng chịu làm việc  Điểm thành viên bị ảnh hưởng điểm nhóm  Vài thành viên có xu hướng chuyên quyền độc đoán điều khiển tiến độ cơng việc  Động lực làm việc nhóm sụp đổ  Ý kiến nhóm lấn át ý kiến cá nhân 2016 Nhập môn CNTT&TT 15 2016 Nhập mơn CNTT&TT 14 16 8/18/2016 Hình thành Các giai đoạn hình thành phát triển  Là giai đoạn nhóm tập hợp lại      Sự xung đột phát ngôn cách trực tiếp, chủ yếu mang tính chất cá nhân hồn tồn tiêu cực Hình thành Xung đột Giai đoạn bình thường hóa Giai đoạn hoạt động trơi chảy  Do nhóm nên cá nhân bị hạn chế ý kiến riêng nhìn chung khép kín  Nhóm phần lớn có xu hướng cản trở người trội lên người lãnh đạo 2016 Nhập mơn CNTT&TT 17 2016 Xung đột  Nhóm bắt đầu nhận thấy lợi ích việc cộng tác với giảm bớt xung đột nội  Do tinh thần hợp tác hữu, thành viên bắt đầu cảm thấy an toàn việc bày tỏ quan điểm vấn đề thảo luận cởi mở với toàn nhóm  Điều quan trọng giao tiếp khơng có lắng nghe số người khơng sẵn sàng nói chuyện cởi mở Nhập mơn CNTT&TT 18 Giai đoạn bình thường hóa  Các bè phái hình thành, tính cách va chạm nhau, không chịu lùi bước 2016 Nhập môn CNTT&TT  Sự tiến lớn người bắt đầu lắng nghe Những phương pháp làm việc hình thành tồn nhóm nhận biết điều 19 2016 Nhập mơn CNTT&TT 20 8/18/2016 Giai đoạn hoạt động trôi chảy Nhóm hoạt động tốt, khơng tốt  Nhóm làm việc ổn định hệ thống cho phép trao đổi quan điểm tự thoải mái có hỗ trợ cao độ nhóm thành viên với định nhóm Những nhóm hoạt động tốt thường có chung dấu hiệu sau đây: Tính gắn bó (commitment) Năng lực (competence) Mục tiêu chung (a common goal) 2016 Nhập môn CNTT&TT 21 2016 Thỏa hiệp Nhập mơn CNTT&TT 22 Tính gắn bó Mỗi thành viên tham gia đầy đủ nhiệt tình vào cơng việc chung 1+1 2016  Mỗi thành viên đóng góp thời gian cơng sức cho đề án  Mỗi thành viên tham gia vào q trình định cơng việc nhóm  Các thành viên có quan hệ thân thiện, cởi mở, tin cậy lẫn =? 1,5 Nhập môn CNTT&TT 23 2016 Nhập môn CNTT&TT 24 8/18/2016 Năng lực Mục tiêu chung  Mỗi người có vai trò rõ ràng nhóm cơng tác  Tất mục tiêu chung  Chủ động đóng góp ý tưởng  Năng lực người có đủ tầm cho vai trò mà người đảm nhiệm Năng lực gồm:  Cung cấp phản hồi cách xây dựng  Yêu cầu làm sáng tỏ chưa rõ ràng  lực chuyên môn,  lực giải vấn đề  Cung cấp cập nhật thường xuyên  lực giao tiếp 2016  Lắng nghe thành viên khác Nhập môn CNTT&TT 25 2016 Đồng đội 2016 Những nhóm hoạt động khơng tốt thường có chung dấu hiệu sau đây:  Thiếu tin cậy lẫn  Có thái độ ngại xung đột với  Thiếu gắn bó với mục tiêu chung nhóm  Trốn tránh trách nhiệm  Không quan tâm đến kết hoạt động nhóm ?>2 Nhập mơn CNTT&TT 26 Nhóm hoạt động khơng tốt Ăn đau tức, làm cực thân 1+1 Nhập môn CNTT&TT 27 2016 Nhập môn CNTT&TT 28 8/18/2016 Đối đầu 1+1 2016 Tiêu chí để nhóm hoạt động thành cơng  Có trưởng nhóm kế hoạch làm việc cụ thể  Cần phân định trách nhiệm thành viên yêu cầu kết mong muốn  Cần chuẩn bị trước họp: phân công công việc, đọc trước tài liệu, ghi  Tránh phàn nàn đổ lỗi, cần để đến cuối buổi  Có phản hồi trước ý kiến thành viên nhóm cố gắng hiểu quan điểm họ; tránh trích, bình luận mang tính cá nhân Cần có kỹ nghe  Nếu có vấn đề xảy ra, cần giải sớm để thành viên khơng làm phiền nhóm  Nếu sau thời gian, nhóm khơng hoạt động tốt  chấp nhận nó, tìm trợ giúp giải tán nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương, Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn