Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu biển trên hải đồ số

8 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:34

Bài viết đề xuất và thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý và giám sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS (Automatic Identification System), Radar và hệ thống định vị GPS (Global Positioning System). 5 Kết luận Với thực tế đội tàu VN ln đội tàu có tỷ lệ bị lưu giữ cao thời gian qua với nỗ lực cao thoát khỏi danh sách đen TOKYO MOU Tuy nhiên với thực trạng công tác kiểm tra tàu biển VN nêu cho thấy nhiều bất cập đến từ yếu tố khách quan yếu tố chủ quan, với việc phân tích kết kiểm tra PSC VN trong thời gian, báo cung cấp cho độc giả nhìn tổng quan thực trạng kỹ thuật hạn chế công tác PSC Việt Nam Việc đánh giá chủ yếu dựa kết kiểm tra PSC giai đoạn 2010 - 2014 chưa nêu rõ toàn tranh Việt Nam, nhiên nêu bật lên nét cơng tác kiểm tra tàu biển VN Kết nghiên cứu phản ánh năm qua hệ thống vào để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tàu biển, VN cơng tác làm tốt khả bị lưu giữ Tàu biển VN chạy quốc tế giảm nhiều (bảng 6) Đây sở để khẳng định giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đội tàu VN, góp phần đảm bảo phát triển kinh doanh tàu biển, tăng cường uy tín đội tàu VN thị trường quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lưu Hải Hưng, Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Sỹ quan kiểm tra tàu biển Cảng vụ hàng hải VN, Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật, Đại học Hàng hải VN [2] IMO, Chương trình mẫu đào tạo Sỹ quan kiểm tra tàu biển (Model Course 3.09 - PSC) [3] Bộ Giao thông vận tải (2013), Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam khỏi Danh sách đen Tokyo MOU vào cuối năm 2014”, Hà Nội [4] Cục Hàng hải Việt Nam, Báo cáo tổng kết năm (từ 2009 đến 2013), Hà Nội [5] Chính phủ (2009), Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009, Hà Nội [6] Tokyo MOU, Sổ tay hướng dẫn, trình tự kiểm tra PSC thuộc tổ chức Tokyo MOU 2013 [7] Nguyễn Đức Long, Nguyễn Kim Phương, Thực trạng tàu biển Việt Nam công tác kiểm tra PSC theo thỏa thuận Tokyo - MOU, Tạp chí KHCN Hàng hải, số 35 - 8/2013 [8] Nguyễn Quang Anh, Phạm Văn Thuần, Đánh giá thực trạng đội tàu bn ngồi quốc doanh qua việc kiểm tra PSC giai đoạn 2008 - 2011, Tạp chí KHCN Hàng hải, Số 27 - 08/2011 [9] Võ Minh Tiến, Nguyễn Viết Thành, Một số giải pháp để hạn chế việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ cảng biển nước qua kiểm tra nhà nước cảng biển, Tạp chí KHCN HH, Số 106/2007 [10] http://www.tokyo-mou.org - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TÀU BIỂN TRÊN HẢI ĐỒ SỐ SYSTEM FOR MANAGEMENT AND SUPERVISION SHIP ON THE DIGITAL MAP ThS LÊ TRÍ THÀNH(1), ThS PHẠM TRUNG MINH(1), ThS ĐẶNG HỒNG ANH(1), TS NGUYỄN TRỌNG ĐỨC(1), ThS NGUYỄN THÁI DƯƠNG(2) (1) Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐHHH Việt Nam (2) Khoa Hàng hải, Trường ĐHHH Việt Nam Tóm tắt Trong báo, nhóm tác giả đề xuất thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý giám sát tàu biển dựa thông tin thu từ hệ thống tự động nhận dạng AIS (Automatic Identification System), Radar hệ thống định vị GPS (Global Positioning System) Các liệu thu thập từ mơ đun đóng gói vào tin 60 bytes, điều chế theo phương pháp GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) gửi trung tâm qua băng tần VHF (Very High Frequency) Tại trung tâm, thông tin tàu xử lý hiển thị hải đồ số Bằng giao diện trực quan dễ sử dụng, trung tâm quản lí, giám sát thơng tin tàu đồng thời gửi thông tin trở lại cho tàu Abstract In this paper, the authors presented a solution and built a system for management and navigation ship based on information obtained fromAutomatic Identification System (AIS), Radar and Global Positioning System (GPS).The information of ship is received by AIS, radar and GPS module then packaged into a message by Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK) modulation techniqueand transmitted forward to the centre on VHF Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 72 band.In the Base Station the information of ship is processed by digital map software, through friendly interface, easy to used, centre operator can send the management information backward to ship Key words: AIS, GPS, GMSK, Management and navigation ship, Digital map Mở đầu Hiện nay, nước có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến cơng nghệ định vị vệ tinh phục vụ quản lý trang thiết bị, phương tiện đường Các ứng dụng dựa sở thiết bị định vị vệ tinh, công nghệ cảm biến (như cảm biến gia tốc, cảm biến rung động…) để đọc thông tin xử lý chỗ Khi cần xử lý tập trung, thông tin truyền trung tâm xử lý để tổ chức quản lý điều hành Trên biển, việc quản lý, giám sát tàu thuyền dần đưa vào hệ thống thông qua trang thiết bị tiên tiến GPS [1], radar [2], AIS [3], Tuy nhiên, việc truyền nhận thông tin chủ yếu thực thông qua hệ thống thông tin di động, điều giới hạn phạm vi hoạt động tăng chi phí vận hành hệ thống Bên cạnh đó, trung tâm, phần mềm ứng dụng hệ thông tin địa lý với việc số hóa liệu địa lý chưa thực ứng dụng sâu sắc hiệu Bài báo tập trung vào việc đề xuất thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý giám sát tàu biển dựa thông tin thu từ hệ thống tự động nhận dạng AIS, hệ thống Radar hệ thống định vị toàn cầu GPS Các liệu thu thập từ mơ đun đóng gói vào tin 60 bytes, điều chế theo phương pháp GMSK gửi trung tâm qua băng tần VHF Tại trung tâm, thông tin tàu xử lý hiển thị hải đồ số Bằng giao diện trực quan dễ sử dụng, trung tâm quản lí, giám sát thơng tin tàu đồng thời gửi thông tin trở lại cho tàu Nội dung báo bao gồm 04 mục, mục I - Mở đầu, tập trung vào việc phân tích đặc tả u cầu tốn quản lí, giám sát tàu biển Mục II - Thiết kế hệ thống, đưa mơ hình, kiến trúc hệ thống Mục III - Xây dựng hệ thống mục IV - Kết luận, đánh hướng phát triển hệ Thiết kế hệ thống Hệ thống quản lý, giám sát tàu hình 1, hệ thống bao gồm phân hệ chính: - Trạm quan sát với thiết bị đầu cuối thu phát liệu (trạm Observer Station - OS) - Trung tâm liệu, điều khiển mặt đất (trạm Base Station - BS) 2.1 Trạm quan sát (Observer Station - OS) Trạm OS đầu cuối tích hợp: Thu, đóng gói phát tín hiệu Từ thiết bị độc lập tàu, tín hiệu AIS, GPS, Radar thu nhận, phân tích, giải mã, đồng với thành nguồn liệu tổng hợp Nguồn liệu tổng hợp vi điều khiển đóng gói thành tin 60byte Khối điều chế GMSK tích hợp trạm chuyển liệu số rời rạc thành dạng sóng pha liên tục phù hợp với kênh truyền dải tần VHF Nhờ tín hiệu sóng mang máy đàm, liệu truyền trạm trung tâm để xử lí Các thành phần trạm OS: - PC: Máy tính cài đặt phần mềm thu nhận giải mã tín hiệu - AIS: Thu tín hiệu AIS từ tàu (tên tàu, công suất, chuyến, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển ) - Radar: Thông tin tàu xung quanh trạm OS 2.2 Trạm trung tâm (Base Station - BS) Giải mã gói tin nhận từ trạm quan sát, xử lí liệu hiển thị thơng tin tàu hải đồ số Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 73 Hình Mơ hình kiến trúc Hệ thống quản lý, giám tàu 2.3 Hoạt động hệ thống Hệ thống hoạt động sở truyền nhận thông tin hai chiều đồng BS OS: - OS thu tín hiệu từ Radar, thơng tin AIS từ tàu, đối sánh với thơng tin vị trí OS (thu từ GPS) để phân tích, giải mã, đóng gói, lưu giữ tin; - BS gửi tin yêu cầu tới OS đợi liệu gửi Việc gửi thực cách tự động theo chu kỳ khoảng 10s; - OS nhận đọc tin từ tàu, ID phù hợp thực truyền gói tin (đã đóng gói trước đó) trung tâm Sau truyền xong, trở trạng thái ban đầu; - BS nhận gói tin truyền về, giải mã, xử lí hiển thị thơng tin tàu mà OS thu hải đồ số Xây dựng hệ thống 3.1 Xây dựng sở liệu cho tàu Như đề cập mục trước, thông tin thu nhận từ AIS, Radar GPS trạm OS xử lí, đóng gói thành tin 60 bytes để truyền trạm BS Các thông tin bao gồm: Thông tin từ AIS: Hệ thống AIS nhận tin dạng luồng mã ASCII thông qua cổng COM USB Cấu trúc tin theo định dạng AIVDM/AIVDO [4]: !AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C Với trường thông tin “177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH”, giải mã (168 bit với mã loại 1, 3) thông tin loại tàu, MMSI, trạng thái hành hải, tốc độ quay trở, tốc độ, kinh độ, vĩ độ, hướng mũi tàu,… lưu trữ để xử lí Bảng 1a cấu trúc lưu trữ gói tin AIS sử dụng sở liệu hệ Thông tin Radar: Thông tin tàu xung quanh trạm OS, ứng với tàu thông tin cự ly, phương vị, vận tốc hướng di chuyển tàu với trạm OS Cấu trúc gói tin thể theo định dạng sau: $RATMM,01,1.21,348.8,T,0.0,243.5,T,1.2,99.9,N,,T,,,,M*2B Bảng 1b cấu trúc gói tin radar sử dụng sở liệu Bảng a) Cơ sở liệu AIS; b) Cơ sở liệu radar Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 74 b) a) 3.2 Xây dựng sở liệu hải đồ số Các mảnh ghép hải đồ vùng biển Việt Nam lưu trữ trực tiếp đồng trạm, trung tâm điều khiển, sở liệu hải đồ bao gồm: Mã, tên, tọa độ, 3.3 Giao diện chức hệ thống quản lí trên trạm BS Hệ thống xây dựng theo 02 mơ đun với chức chính: - Quản lý danh mục chung: Loại tàu, đối tượng; thiết lấp thông số chung cho hệ thống (khoảng cách ghép mục tiêu, thời gian truyền liệu,…); - Quản lý hải đồ: Quản lý hải đồ, thiết lập đồ cần theo dõi; - Quản lý trạm thu, phát tín hiệu (Radar, AIS); - Theo dõi trực tiếp mục tiêu; - Truyền, nhận thơng tin mục tiêu Hình giao diện phân hệ (trạm BS) với phân vùng: Phân vùng 1: Hải đồ theo dõi Phân vùng 2: Thông tin tra cứu: Ngày giờ, thông tin tàu, danh sách radar hệ thống quét, Phân vùng 3: Hiển thị thơng tin tàu vết di chuyển Trong q trình theo dõi, trắc thủ gán đối tượng đặc biệt khai báo phát mục tiêu cần ý Phân vùng 4: Thông tin khoảng cách tàu, khoảng cách điểm lựa chọn hải đồ Hình Giao diện phân hệ quản lí trạm BS Kết thử nghiệm việc quản lí thơng tin hành trình tàu hải đồ số trạm BS hình Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 75 Hình Thơng tin hành trình tàu Kết luận Nhóm tác giả đề xuất thử nghiệm thành cơng giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý giám sát tàu biển dựa thông tin thu từ hệ thống tự động nhận dạng AIS, Radar hệ thống định vị GPS Thông tin tàu xử lý hiển thị hải đồ số với giao diện trực quan dễ sử dụng, qua cho phép nhà quản lí quản lí, giám sát thơng tin tàu vùng biển giới hạn Hệ thống thử nghiệm cho kết tốt Viện kĩ thuật Hải quân Tuy nhiên, liệu tàu thu hạn chế, công nghệ nước chưa đáp ứng cho việc chế tạo thiết bị đầu cuối thu phát sử dụng trạm OS Để toán giải triệt để, bên cạnh nỗ lực nhóm tác giả cần thiết phải có hỗ trợ nhà quản lí sở hạ tầng, kinh phí TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ahmed El-Rabbany, “Introduction to GPS: the Global Positioning System”, Artech House, January 2002 [2] IEC 61993-2, Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -Automatic identification systems (AIS) -Part 2:Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results, 12-2001 [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Radar [4] http://catb.org/gpsd/AIVDM.html [5] Laurie Tetley and David Calcutt, Electronic Navigation Systems 3rd edition, ButterworthHeinemann Publishing, 2001 [6] ITU-R Recommendation M.1371, Technical Characteristics for a Universal Shipborne Automatic Identification System Using Time Division Multiple Access in the Maritime Mobile Band, 12-2004 [7] http://ICANmarine.com HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ VÙNG VEN BIỂN Ở HẢI PHÒNG THE ENVIRONMENTAL STATUS IN COASTAL AREAS IN HAI PHONG TS LÊ XUÂN SINH Viện TN MT biển, Viện Hàm lâm KH CNMT ThS NGUYỄN HẢI YẾN Bộ môn Kỹ thuật Mơi trường, Trường ĐHHH Việt Nam Tóm tắt Hải Phòng thành phố ven biển tập trung nhiều loại hình ni thủy sản đầm ni nước lợ, bãi triều thủy vực nước xa bờ huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên huyện Kiến Thụy Các điều kiện mơi trường có thay đổi vùng ni trồng thủy sản tập trung với loại hình đầm nuôi bãi triều Diễn biến môi trường theo chiều hướng xấu sau mùa vụ thu hoạch nên cần phải cải tạo môi trường đầm nuôi trước thả vụ Đối với khu vực bãi triều, chất lượng môi trường thay đổi theo mùa, ngư Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 76 dân nên nắm vững quy luật thay đổi thơng số mơi trường nước để có phương pháp ni hiệu Từ khóa: Chất lượng mơi trường, đầm nuôi thủy sản, bãi triều Abstract Haiphong is a coastal city focused various types of aquaculture as salt - marsh, tidal flat at Cat Hai district, Thuy Nguyen district and Kien Thuy district The environmental conditions change in the aquaculture of areas like as salt - marsh, tidal flat Environmental quality decrease badly after each harvest season that should improve environment before new harvest With aquaculture in tidal flat, environmental quality changes in season so that fisherman should understand the trend of environmental parameters for effective aquaculture Key words: Environmental quality, salt - marsh, tidal flat Mở đầu Hải Phòng thành phố ven biển có hệ sinh thái nước ngọt, nước lợ, nước mặn đa dạng phong phú Hiện nay, loại hình ni thủy sản tập trung đầm nuôi nước lợ bãi triều Các khu vực nuôi thủy sản tập trung huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên huyện Kiến Thụy Nguồn lợi thuỷ sản theo ước tính năm vùng cửa sơng Bạch Đằng (huyện Cát Hải) có khoảng 4,5 tu hài, 3000 sò lơng, 5000 ngao, 1000 ngó đen, 2000 sò huyết [2] Sự phát triển ngành nuôi thủy sản khu vực tạo việc làm cho hàng ngàn hộ dân ổn định kinh tế - xã hội khu vực Chất lượng môi trường nước khu vực nuôi trồng thủy sản tốt yếu tố định đến suất sản lượng vật nuôi Một số kết nghiên cứu trạng môi trường khu vực nuôi trồng thủy sản Hải Phòng phân tích đánh giá để giúp cho nhà quản lý có hoạch định tương lai Phương pháp nghiên cứu - Vị trí nghiên cứu khu vực ni thủy sản tập trung thuộc huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên huyện Kiến Thụy Các khu vực nghiên cứu nhiều năm với chuỗi số liệu quan trắc đủ dài để đánh giá xu hướng biến đổi môi trường nuôi thủy sản khu vực - Các thông số để đánh giá diễn biễn môi trường độ pH, dinh dưỡng khoáng N,P nước, hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As thủy ngân), BOD5, COD, DO, sunfua Đây thông số quan trắc phân tích nhiều năm, có tính liên tục từ năm 2005 đến năm 2014 - Hệ số tích tụ tính tỷ lệ nồng độ ô nhiễm môi trường thời điểm cuối vụ nuôi thời điểm trước nuôi Phân tích số mơi trường 3.1 Các số môi trường đầm nuôi trồng thủy sản Hình Diện tích đầm ni tơm huyện ven biển thành phố Hải Phòng [3] Hiện nay, Hải Phòng có đầm ni thủy sản nước lợ gần Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 77 3.834 ha, phân bố huyện Kiến Thụy, huyện Thủy Nguyên huyện Cát Hải (hình 1) Hiện nay, môi trường nước đầm nuôi thủy sản khu vực đánh giá qua thông số môi trường sau: b Nồng độ dinh dưỡng N, P khống nước: Mơi trường nước đầm ni vùng nhận thấy có tích lũy chất dinh dưỡng N, P khống tổng số từ đầu vụ đến cuối vụ Hệ số tích lũy tính nồng độ chất dinh dưỡng biểu diễn biểu đồ hình Đồ thị hình cho thấy hệ số tích lũy NH4+ cao (4,3) Kết phân tích NH4+ thời điểm cuối vụ thu hoạch 0,16mg/l, cao tiêu chuẩn cho phép QCVN 10:2008/BTNMT (0,1mg/l) Các hệ số tích lũy thông số khác lớn một, nên vấn đề nhiễm chất có chứa N, P vấn đề quan tâm cần có cơng nghệ xử lý q trình ni Hệ số a Độ pH: Đây thông số quan trọng liên quan đến phát triển lồi sinh vật ni đầm Giá trị biến đổi theo thời điểm lấy nước, lượng mưa, thời điểm cải tạo đầm Độ pH đo đầm ni có giá trị dao động từ 6,3÷7,8 Mức độ dao động lớn, nên người ni thủy sản cần có biện pháp điều chỉnh nguồn nước vào đầm sử dụng chế phẩm linh hoạt tránh gây sốc cho vật nuôi NH4+ NO2- NO3- PO43- Nts Pts thơng số Hình Hệ số tích lũy chất dinh dưỡng nước đầm nuôi khu vực cửa sông Bạch Đằng c Hàm lượng kim loại nặng nước đầm nuôi: Kết quan trắc hàm lượng kim loại nặng nước nhiều năm đầm nuôi khu vực huyện Kiến Thụy huyện Thủy ngun (2005 ÷2014) Các thơng số kim loại nặng đo thường xuyên Cu, Pb, Zn, Cd, As thủy ngân Nhận xét chung giá trị phân tích thấp quy chuẩn cho phép QCVN 10:2008/BTNMT Tuy nhiên đầm nuôi huyện Cát Hải, kết nghiên cứu số đầm nuôi thời điểm nuôi năm (đầu vụ, vụ cuối vụ), nồng độ kim loại tăng lên với hệ số tích tụ Cu (1,87), Pb (1,85), Zn (1,61) Cd (2,11) [1] Đối với Cd, độc tố môi trường, gây bệnh nguy hiểm người, có hệ tích tụ cao d Các thông số BOD5, COD DO: Nồng độ chất hữu nước xác định qua thông số BOD5 COD, kết phân tích mơi trường nước đầm nuôi thời điểm khác (bảng 1) Bảng Thông số COD, BOD5 nước đầm ni khu vực ven biển Hải Phòng Thơng số Đầu vụ Giữa vụ Cuối vụ BOD5 7,18 8,21 10,34 COD 12,88 15,56 18,75 0,56 0,53 0,55 TT Hệ số R (BOD5/COD) Hệ số R có giá trị dao động từ 0,53 ÷ 0,56, biểu thị hàm lượng chất hữu nước đầm ni có khả phân hủy lớn từ vi sinh vật Hệ số giúp cho người nuôi trồng thủy sản sử dụng mơ hình lọc sinh học, chế phẩm vi sinh để xử lý hàm lượng chất hữu nước đầm nuôi Do sử dụng lượng lớn ơxy hòa tan nước (DO) để xy hóa chất hữu nên tượng thiếu ôxy nước dễ xảy Đo nhanh hàm lượng DO đầm nuôi khu vực Kiến Thụy (bảng 2), có kết sau: Bảng Hàm lượng DO nước đầm nuôi khu vực Kiến Thụy, Hải Phòng TT Thơng số Nồng độ DO (mgO2/l) Đầm nuôi quảng canh 5,15-6,65 Đầm nuôi bán thâm canh 4,93-5,56 Đầm nuôi thâm canh, không trang bị hệ thống quạt nước 3,21-5,11 Đầm ni thâm canh, có hệ thống quạt nước 5,46-6,14 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 78 Nồng độ DO (mgO2/l) Thông số Quy chuẩn môi trường QCVN 10:2008/BTNMT Hàm lượng DO nước đầm nuôi dạng bán quảng canh, đầm nuôi bán thâm canh đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 10:2008/BTNMT), mật độ ni thấp Đối với đầm nuôi thâm canh, lượng thức ăn tiết động vật nuôi tiêu hao lượng lớn ơxy Đối với đầm ni thâm canh có trang bị hệ thống quạt nước, nồng độ ôxy mức an toàn, cao quy chuẩn cho phép Vai trò hệ thống quạt nước làm tăng khả trao đổi hòa tan ơxy vào nước cần thiết với đầm nuôi tôm Thật vậy, kết đo loại đầm thâm canh khơng có hệ thống quạt nước, DO thấp quy chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến vật ni tạo mơi trường yếm khí để hình thành khí độc H2S Kết phân tích Sunfua DO nước có xu hướng ngược (hình 3), nồng độ DO thấp nồng độ sunfua cao ngược lại ≥5 mgO2/l 5.4 0.082 5.3 0.08 mg/ll TT 0.078 5.2 0.076 5.1 0.074 0.072 4.9 0.07 4.8 0.068 Điểm Điểm Điểm Nồng độ DO Điểm Điểm Nồng độ sunfua Hình Biểu diễn mối tương quan nồng độ sunfua DO nước đầm nuôi khu vực Tràng Cát [4] 3.2 Môi trường nước bãi triều nuôi ngao khu vực cửa sông Bạch Đằng (huyện Cát Hải) Nghề nuôi ngao Meretrix lyrata cửa sông Bạch Đằng (xã Đồng Bài, huyện Cát Hải) phát triển từ sớm, diện tích ngao ni khoảng 23,9ha (2000) tăng lên đến 155,5 (2007) ổn định [3] Hiện nay, đối tượng nuôi chủ yếu ngao trắng Bến Tre (Meretrix lyrata), lồi ngao có xuất xứ từ tỉnh Bến Tre Nhiệt độ môi trường nước bãi ngao quan trắc 12 tháng dao động từ 15oC đến nhiệt độ trung bình 25,1oC Kết đo cho thấy nhiệt độ cao vào tháng (34oC) thấp vào tháng (15oC) 34oC, Độ muối nước mùa mưa bãi ni thấp (5‰), mang tính chất khối nước lợ nhạt Mùa khô, độ muối nước bãi ni tăng cao (30‰), mang tính chất khối nước lợ vừa Trong ngày, độ muối dao động lên xuống theo lên xuống thủy triều khoảng dao động ÷ 16‰ ngày Độ muối mùa khô cao mùa mưa ảnh hưởng lượng nước đổ từ lục địa mùa mưa lớn Độ pH nước bãi nuôi ngao dao động từ 6,4 ÷ 8,3, pH thấp tháng tháng Đây hai tháng có lượng mưa lớn, tháng tám có lượng mưa (180 ÷ 200) mm, tháng tháng mưa phùn kéo dài [5] Độ pH nước bãi nuôi ngao bị tác động khối nước nước biển nên giá trị pH ngày thay đổi từ 0,1 ÷ 0,4 Chất rắn lơ lửng cung cấp nguồn trầm tích cho bãi, chất dinh dưỡng hấp phụ lớn độc tố [6] Có thể nói hàm lượng TSS cao nước đặc trưng cửa sông Bạch Đằng, bồi tích nên bãi triều rộng lớn màu mỡ Hàm lượng chất rắn lơ lửng khu vực cửa sông Bạch Đằng cao dao động từ 168 mg/l ÷ 1391 mg/l, giá trị trung bình 672 mg/l bị chi phối theo mùa rõ ràng Trong ngày, TSS dao động lớn, từ 75 mg/l ÷ 845 mg/l mùa khơ, trung bình 350 mg/l Đối với mùa mưa, trung bình ngày 598mg/l dao động từ 168 mg/l ÷ 1391 mg/l Do mức độ trao đổi nước mạnh, độ dao động thủy triều lớn, nên hàm lượng DO nước cao, dao động từ (5,3 ÷ 7,3) mgO2/l [6] Hàm lượng DO nước bãi nuôi ngao mùa mưa thấp mùa khơ, nhiệt độ mùa khơ thấp nên lưu giữ lượng DO cao khối nước Kết luận Các điều kiện mơi trường có thay đổi vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với loại hình đầm ni bãi triều Đối với diện tích bãi triều thuộc cửa sơng Bạch Đằng (huyện Cát Hải), diễn biến thông số môi trường nhiệt độ dao động 15oC đến 34oC, độ muối dao động từ 5‰ đến 30‰, độ pH dao động từ 6,4 ÷ 8,3, hàm lượng DO dao động (5,3 ÷ 7,3) mgO2/l hàm Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 79 ... tốn quản lí, giám sát tàu biển Mục II - Thiết kế hệ thống, đưa mơ hình, kiến trúc hệ thống Mục III - Xây dựng hệ thống mục IV - Kết luận, đánh hướng phát triển hệ Thiết kế hệ thống Hệ thống quản. .. liệu hiển thị thông tin tàu hải đồ số Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 73 Hình Mơ hình kiến trúc Hệ thống quản lý, giám tàu 2.3 Hoạt động hệ thống Hệ thống hoạt động sở truyền... học Cơng nghệ Hàng hải Số 43 – 08/2015 74 b) a) 3.2 Xây dựng sở liệu hải đồ số Các mảnh ghép hải đồ vùng biển Việt Nam lưu trữ trực tiếp đồng trạm, trung tâm điều khiển, sở liệu hải đồ bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu biển trên hải đồ số, Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tàu biển trên hải đồ số

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn