Nghiên cứu, thiết kế khối truyền dữ liệu không dây dựa trên công nghệ Zigbee ứng dụng trong lĩnh vực IoT

9 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:33

Bài viết này tập trung thiết kế chế tạo module truyền dữ liệu không dây dựa trên các chip Zigbee, với mục tiêu làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo. Module truyền dữ liệu tự thiết kế chế tạo sẽ được so sánh với các sản phẩm thương mại trên thị trường. Công nghệ thông tin NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KHỐI TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG DÂY DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ZIGBEE ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC IoT Đào Xn Ước*, Hồng Đình Thắng, Thái Trung Kiên Tóm tắt: Những năm gần đây, IoT trở thành xu hướng thời đại, làm cho sống người trở nên tiện lợi dễ dàng Bài báo tập trung thiết kế chế tạo module truyền liệu không dây trựa chip Zigbee, với mục tiêu làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo Module truyền liệu tự thiết kế chế tạo so sánh với sản phẩm thương mại thị trường Kết so sánh cho thấy chất lượng tương đương ứng dụng vào thực tế Bên cạnh đó, kết áp dụng để chế tạo thiết bị đo nhiệt độ ẩm phòng sử dụng cơng nghệ Zigbeemột công nghệ truyền liệu không dây ứng dụng nhiều lĩnh vực IoT Từ khóa: Công nghệ không dây; Công nghệ Zigbee; Zigbee LỜI MỞ ĐẦU Ngày cách mạng công nghệ 4.0 xu thời đại, len lỏi đến ngóc ngách tồn cầu Một yếu tố cốt lõi Kỹ thuật số CMCN 4.0 Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) Internet of Things kịch giới, mà đồ vật, người cung cấp định danh riêng Tất có khả truyền tải, trao đổi thông tin, liệu qua mạng mà không cần đến tương tác trực tiếp người với người, hay người với máy tính IoT phát triển từ hội tụ công nghệ không dây, công nghệ vi điện tử Internet Nói đơn giản tập hợp thiết bị có khả kết nối với nhau, với Internet với giới bên để thực cơng việc Trong lĩnh vực IoT, nhiều ứng dụng yêu cầu mạng truyền thông khơng dây khơng có tốc độ truyền cao đáng tin cậy, mạnh mẽ (tự phục hồi), dễ triển khai vận hành Điều quan trọng thiết bị mạng cho phép hoạt động lâu dài từ nguồn lượng có sẵn, có chi phí thấp nhỏ gọn (có thể pin AA bình thường) Một ví dụ ứng dụng "nhà thông minh" Một số mạng không dây đáp ứng yêu cầu Zigbee TÍNH CẦN THIẾT VÀ XU HƯỚNG DÙNG ZIGBEE TRONG KẾT NỐI KHÔNG DÂY CHO IOT 2.1 Giới thiệu Zigbee Công nghệ Zigbee xây dựng tiêu chuẩn 802.15.4 tổ chức IEEE [1] Tiêu chuẩn 802.15.4 sử dụng tín hiệu radio có tần sóng ngắn, cấu trúc chuẩn 802.15.4 có tầng tầng vật lý tầng MAC (Medicum Access Control) Nhờ khả truyền liệu không dây khoảng cách xa, liệu truyền ổn định, tiêu thụ lượng thấp, công nghệ mở giúp ZigBee trở nên phổ biến cho ứng dụng IoT, đặc biệt ứng dụng dự án nhà thông minh ZigBee có kiến trúc nhiều tầng chuẩn 802.15.4, có tầng vật lý tầng MAC, hoạt động dải tầng sóng: Dải 915MHz cho khu vực Bắc Mỹ, 150 Đ X Ước, H Đ Thắng, T T Kiên, “Nghiên cứu, thiết kế … lĩnh vực IoT.” Thông tin khoa học học công nghệ dải ải 868 MHzcho Châu Âu, Nhật, dải 2.4GHz cho nnư ước ớc khác, có Việt Nam Việt Ở dải 2.4GHz, có đến 16 kkênh ênh tín hi hiệu ệu khác ttốc ốc độ đường đ ờng truyền liệu ệu đạt tới 250kbps Trong dải 868 MHz có kkênh ênh tín hi hiệu ệu vvàà tốc ốc độ đđường ờng truyền liệu đạt tới 20kbps Nh Như th thếế ti tiêu chu ẩn hoạt chuẩn động ộng tr ên kh khắp ắp to toàn àn ccầu,, mặc dù dải tầng sóng khác Thực tếế cho thấy hệ thống hoạt động mơi tr Thực trư ường ờng có liệu ddày ày đặc, ặc, hay vvùng ùng mà có nhi nhiều ều đđường ờng truyền khác llàm àm nhi nhiễu ễu thì h hệệ thống đảm ảm bảo hoạt động li liên ục Đó Đó nh nhờ đánh giá chất llượng, ợng, phát ên ttục lượng tiếp nhận vvàà đánh giá kênh rõ ràng Cơng ngh lượng nghệệ đa truy cập nhận biết sóng mang CSMA (Carrier Sense Multiple Access) đư ợc sử dụng để xác định thời điểm truyền, vvàà tránh đư truyền, ợc va chạm đđường ờng truyền Tín hiệu hiệu cơng nghệ ZigBee truyền xa đến 75m tính từ trạm phát, vvàà khoảng cách xa hhơn khoảng ơn ược ợc tiếp tục phát từ nút li liên ên kkết ết nhiều đđư hhệệ thống 2.2 Mơ hình m mạng ng Z Zigbee igbee ZigBee có ba ddạng ạng hhình ình mạng mạng đđược ợc hỗ trợ: dạng hhình ình sao, hình llư ới, ưới, hình M Mỗi ỗi dạng hhình ình ều có ưu điểm ểm riêng riêng đư ợc ứng dụng trường hợp khác Trong llớp trường ớp mạ mạng ng Zigbee cho phép ba ki kiểu ểu thiết bị bị:  Zigbee Coordinator (ZC)  Zigbee Router (ZR)  Zigbee End Device (ZED) a Hình b Hình c Hình llưới ới Hình Mơ hình m mạng ạng Zigbee Hình (Star network) ((Hình Hình 1.a 1.a)) G Gồm ồm nút trung tâm, tất nút khác ều đđược ợc kết nối với nút trung tâm nnày, ày, m mạng ạng hình hình bị bị hạn chế khoảng cách vvàà ự mở rộng Hình (Cluster network) ((Hình Hình 1.b 1.b)) Gồm Gồm nút trung tâm, nút khác li liên ên kết kết với theo mơ hình gi giống ống dễ cây, mạng nnày ày có kh khảả mở rộng cao, tăng khoảng cách vvàà quy mô ccủa mở hệ thống Hình lư lưới ới (Mesh network) ((Hình Hình 1.c 1.c)) Mạng Mạng hình hình llư ưới ới có tính tin cậy cao, nút m mạng ạng lư lưới ới có khả kết nối với nút khác, cho phép truy truyền ền thông liên ttục ục điểm nút với vvàà bền bền vững Nếu có tác động cản Tạp ạp chí Nghi Nghiên ên cứu cứu KH&CN quân uân sự, sự, Số ố Đặc san CNTT, CNTT 04 - 20 20199 151 Công nghệ thông tin trở, hệ thống có khả tự xác định lại cấu hình cách nhảy từ nút sang nút khác 2.3 Cấu trúc mạng Zigbee Ngoài tầng vật lý tầng MAC xác định tiêu chuẩn 802.15.4, tiêu chuẩn ZigBee có thêm tầng hệ thống bao gồm: tầng mạng, tầng hỗ trợ ứng dụng, tầng đối tượng thiết bị đối tượng ứng dụng Hình Cấu trúc mạng Zigbee [2] Tầng vật lý (PHY): có trách nhiệm điều biến, hồn điều biến gói tín hiệu vào khơng gian đồng thời giữ cho việc truyền tín hiệu mạnh mơi trường nhiễu Tầng MAC: sử dụng công nghệ đa truy cập nhận biết sóng mang để xác định hình dạng đường truyền để tránh va chạm xác định xác định hình dạng mạng Tầng mạng (NWK): tầng phức tạp ZigBee, giúp tìm, kết nối mạng mở rộng hình dạng từ chuẩn 802.15.4 lên dạng lưới Tầng xác định đường truyền lên ZigBee, xác định địa ZigBee thay địa tầng MAC bên Tầng hỗ trợ ứng dụng (APS): tầng kết nối với tầng mạng nơi cài đặt ứng dụng cần cho ZigBee, giúp lọc bớt gói liệu trùng lắp từ tầng mạng Tầng đối tượng thiết bị (ZDO): có trách nhiệm quản lý thiết bị, định hình tầng hỗ trợ ứng dụng tầng mạng, cho phép thiết bị tìm kiếm, quản lý yêu cầu xác định trạng thái thiết bị Tầng đối tượng ứng dụng người dùng (APO): tầng mà người dùng tiếp xúc với thiết bị, tầng cho phép người dùng tuỳ biến thêm ứng dụng vào hệ thống 2.4 Tính Zigbee Nhờ cấu trúc liên kết mạng lưới sử dụng thuật toán định tuyến đặc biệt, mạng ZigBee cung cấp khả tự phục hồi phân phối gói tin trường hợp kết nối nút riêng lẻ (tắc nghẽn), tải thất bại số yếu 152 Đ X Ước, H Đ Thắng, T T Kiên, “Nghiên cứu, thiết kế … lĩnh vực IoT.” Thông tin khoa học công nghệ tố Khi thiết bị kết nối, tuyến thay còn, cho phép tồn hệ thống trực tuyến Tốc độ "Gross" 250 kbp/s Tốc độ truyền liệu trung bình, tùy thuộc vào tải mạng số lượng truyền lại, từ đến 40 kbit/s Trong phạm vi giải tần từ 2,4- 2,8GHz, Zigbee có 16 kênh MHz Các thiết bị ZigBee có mức tiêu thụ điện thấp (khoảng 150 mA gửi gói tin), đặc biệt thiết bị đầu cuối có chế độ "ngủ" tiêu tốn vài micro Ampe, cho phép thiết bị hoạt động đến hàng năm từ pin AA thông thường chí với pin AAA Mạng ZigBee dễ dàng triển khai mở rộng dễ dàng cách gắn thiết bị bổ sung Các thiết bị ZigBee nhỏ gọn tương đối rẻ tiền Các module Zigbee nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp vào thiết bị IoT Khoảng cách máy trạm mạng hàng chục mét nhà hàng trăm mét trời 2.5 So sánh Zigbee với Wifi Bluetooth Bảng Bảng so sánh Zigbee với buletooth, wifi GSM [5], [7] Ứng dụng Tài nguyên hệ thống Số lượng node kết nối Tốc độ (kbytes/sec) Khoảng cách kết nối (meters) Zigbee 802.15,4 Giám sát điều khiển Bluetooth 802.15.1 Thay cáp kết nối Wifi 802.11b Web, Video, Email GPRS/GSM 1XRTT/CDMA 28 kbytes 250 kbytes Mbytes+ Mbytes+ 255 30 1000 250 1K 11K+ 64-128 10-100 1-10 1-100 1000+ WAN, Voice/ Data 2.6 Thực trạng module Zigbee bán xây dựng sẵn thị trường Hiện nay, không khó để tìm kiếm module Zigbee bán thị trường với giá thành rẻ (150.000 đ – 250.000 đ) với module xuất xứ Trung Quốc, với module hãng giá thành cao (23-30$ với module hãng Ti trang web Mouser) Với module có xuất xứ Trung Quốc, chất lượng sản phẩm khơng cao, độ an tồn bảo mật thơng tin không đảm bảo Hơn nữa, module Zigbee có sẵn thị trường có kích thước hình dạng cố định, gây khó khăn việc thiết kế ứng dụng IoT nhỏ gọn Từ thực trạng cho thấy, cần thiết làm chủ công nghệ Zigbee, dễ dàng tích hợp vào ứng dụng IoT, làm giảm giá thành sản phẩm NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM SỬ DỤNG KẾT NỐI ZIGBEE Học hỏi, làm chủ toàn thiết kế, để dễ dàng ứng dụng vào thiết bị truyền nhận khơng dây, tùy chỉnh vào thiết bị cụ thể, làm giảm giá thành sản phẩm mục tiêu nghiên cứu Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 04 - 2019 153 Công nghệ thông tin 3.1 Lựa chọn IC cho module zigbee Hiện nay, Liên minh Zigbee (Zigbee alliance) thực lớn mạnh với 400 tổ chức, thành viên Kỹ thuật truyền thông không dây Zigbee đời giám sát bảo trợ 150 nhà sản xuất linh kiện hàng đầu giới Rất nhiều nhà sản xuất đưa IC chức phù hợp với tiêu chuẩn Zigbee [2] mà Liên minh Zigbee đưa Dưới số nhà sản xuất tiêu biểu nhất: Atmel Atmel cung cấp vi điều khiển sản phẩm liên quan khác sử dụng điện tốn di động, điện tử cơng nghiệp tô, thiết bị liên lạc Atmel cung cấp giải pháp không dây chứng nhận IEEE 802.15.4 ZigBee Giải pháp ZigBee công ty cung cấp giải pháp chip đơn, thu phát mô-đun BitCloud ZigBee PRO công ty sử dụng ứng dụng chiếu sáng bao gồm chấn lưu huỳnh quang, chấn lưu HID, chấn lưu LED điều khiển ánh sáng NXP Semiconductors NXP Semiconductors cung cấp điều khiển vi mô 32 bit (MCU) sản phẩm IEEE802.15.4 bao gồm vi điều khiển không dây JN51xx, lượng thơng minh ZigBee, liên kết ánh sáng, tự động hóa nhà điều khiển từ xa Sản phẩm ZigBee công ty sử dụng ứng dụng tự động hóa nhà xây dựng, mạng cảm biến khơng dây, quản lý tài sản, chăm sóc sức khỏe, điều khiển từ xa, bảo mật cảm biến thu lượng công tắc Texas Instruments (TI) Texas Instruments cung cấp vi xử lý xử lý tín hiệu kỹ thuật số vi xử lý ứng dụng, vi điều khiển sản phẩm kết nối cho thiết bị điện tử để kết nối truyền liệu Các sản phẩm kết nối hỗ trợ nhiều công nghệ không dây Bluetooth, Wi-Fi, GPS tiêu chuẩn mạng không dây công suất thấp ZigBee Trong đó, hãng TI có diễn đàn hỗ trợ hỗ trợ trực tuyến mạnh mẽ Dòng IC CC2530 hãng đưa phổ biến thị trường CC2530 [3] dạng IC system on chip (SoC) có chức phù hợp với chuẩn IEEE 802.15.4 Vì vậy, với ứng dụng IoT nhỏ, ta hồn tồn sử dụng IC CC2530 vừa IC trung tâm, vừa làm nhiệm vụ thu phát với chuẩn Zigbee Zigbee CC2530 kết hợp hiệu suất tuyệt vời thu phát RF hàng đầu với MCU 8051 cải tiến, nhớ flash lập trình hệ thống, RAM KB nhiều tính mạnh mẽ khác Đó lý cho lựa chọn IC Ti-CC2530 cho thiết kế Zigbee 3.2 Thiết kế module Zigbe dựa chip TI-CC2530 a Thiết kế antenna PCB 2.4GHz Đây kiểu antenna F đảo ngược (Inverted F Antenna – IFA) uốn khúc Antenna thiết kế phù hợp với trở kháng 50 ohm 2.4 GHz Mục tiêu đạt độ phản xạ nhỏ -10 dB băng tần ISM 2,4 GHz, để đảm bảo 90% cơng suất có sẵn phân phối tới antenna 154 Đ X Ước, H Đ Thắng, T T Kiên, “Nghiên cứu, thiết kế … lĩnh vực IoT.” Thông tin khoa học học công nghệ L1 L2 L3 L4 L5 L6 W1 W2 D1 D2 3.94 2.70 5.00 2.64 2.00 4.90 0.90 0.50 0.50 1.40 Hình Cấu ấu tạo antenna 2.4GHz (Đơn vị vị mm) [6] [6] b Thiết Thiết kế module cảm biến nhiệt độ độ, đđộ ộ ẩm sử dụng công nghệ Zigbee igbee Module ccảm ảm biến nhiệt độ, độ ẩm đđược ợc tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kèm vvới ới module Zigbee sử dụng IC CC2530 vvàà m ột IC khuếch đại tín hiệu CC2592 ccủa nhà nhà sản sản xuất Texas Instruments (TI) (TI) CC2530 m ột IC SOC (system on chip) nên không ccần ần ph ải sử dụng th thêm êm bất kì một IC xử lý nnào khác phải Module ssử dụng nguồn 5V qua cổng microUSB kkèm èm theo m ột pin 3.7V trư trường ờng hợp điện Module ccảm ảm biến nhiệt độ, độ ẩm đđư ược ợc thiết kế tr ên phần phần mềm Altium Designer Hình Sơ đđồ khối kết nối nối M số Một ố lưu lưu ý thi ết kế: thiết  Đi dây có llỗỗ xuy ên Via nhất xuyên  Đi dây llớn ớn hhơn ơn vvới ới đường đ ờng nguồn và nhỏ nhỏ hơn với với đđư ường ờng tín hiệu  Đường Đường tín hiệu khơng nnên ên ch chạy ạy song song với đđư ường ờng nguồn để tránh nhiễu  Hạn Hạn chế đường đ ờng tín hiệu bẻ góc 90 độ, có th thìì làm m mư ượt ợt  Giữa Giữa tụ bypass nguồn IC không nnên ên xuyên via mà hhãy ãy via sau tụ  Không đư ợc dây ddưới ới thạch anh dao động  Sau thi thiết ết kế, phủ mass GND to toàn àn mạch mạch là vi việc ệc llàm àm ccần ần thiết Tạp ạp chí Nghi Nghiên ên cứu cứu KH&CN quân uân sự, sự, Số ố Đặc san CNTT, CNTT 04 - 20 20199 155 Công ngh nghệệ thông tin a Mạch ạch nguyên nguyên lý b Module Hình M Module odule ccảm ảm biến nhiệt độ, độ ẩm sử dụng ụng Zigbee Zigbee igbee KH KHẢO ẢO SÁT V VÀ À ĐÁNH GIÁ Để khảo sát vvàà đánh giá xác ch Để chất ất llư ượng ợng và tính ổn định sản phẩm truyền truy ền liệu không dây không đđơn ơn giản, giản, cần nhiều thời gian vvàà thi thiết ết bị chuyên ddụng ụng đắt đỏ vvàà ccồng ồng kềnh Do thời gian vvàà kinh phí hạn hạn chế, bbài ài báo ssử dụng ụng hai module Zigbee mua sẵn tr ên th thịị trư trường ờng với cấu trúc phần cứng ttương ương đồng ồng module tự thiết kế, module llàm àm thi thiết ết bị thu tín hiệu, sau sử dụng ụng module tự thiết kế vvàà một module Zigbee ccòn òn lại lại phát tín hiệu kkho hoảng ảng cách khác m ột môi tr trường ờng Bài Bài báo ssử dụng phần mềm đo cường độ tín hiệu thu ““SmartRF cường SmartRF Studio Studio”” TI hhỗ ỗ trợ, mơi trư trường ờng đo là phòng hhội ội trư trường ờng Kết ết đo đđư ược ợc ghi lại bảng sau: Bả ảng ng 2 Kết ết khả khảo o sát module Z Zigbee igbee Khoảng cách (m) Khoảng 10 156 Số Số lần Trung bình Trung bình Cường độ tín hiệu thu (Db) Cường Module ttự ự sản xuất Module bán ssẵn -31 29 -29 28 -28 27 -29 30 -30 31 -29,4 29,4 29 -43 42 -41 40 -41 41 -41 41 -42 41 -41,6 41,6 41 -50 48 -49 49 -49 46 Đ X Ư Ước, ớc, H Đ Thắng, T T Ki Kiên,, “Nghiên “Nghiên cứu, cứu, thiết kế … lĩnh vực IIooT.”” Thông tin khoa học cơng nghệ 20 30 Trung bình Trung bình Trung bình -47 -47 -48,4 -55 -53 -55 -54 -55 -54,4 -64 -65 -64 -63 -65 -64,2 -47 -49 -47,8 -53 -54 -55 -54 -53 -53,8 -63 -62 -65 -65 -63 -63,6 Đánh giá: Thực tế đánh giá, module tự thiết kế module mua sẵn có chất lượng tương đương Tuy nhiên module tự thiết kế phát tín hiệu module bán sẵn thị trường Nguyên nhân: Do hạn chế thiết bị kinh phí nên module tự thiết kế sử dụng linh kiện chưa thực tốt, board mạch hai lớp có chất lượng trung bình, nên kích thước antenna chưa hồn tồn xác, chưa cách ly tốt đường tín hiệu đường nguồn KẾT LUẬN Bài báo trình bày hoàn chỉnh thiết kế module Zigbee ứng dụng cơng nghệ IoT Module Zigbee tự thiết kế có chất lượng tương đương module bán sẵn thị trường Với chất lượng mạch linh kiện tốt, module Zigbee tự thiết kế hồn tồn có khả thu – phát tốt hơn, sánh ngang với sản phẩm có thị trường Đặc biệt, làm chủ thiết kế, mềm dẻo ứng dụng vào thiết bị không dây lĩnh vực IoT làm giảm giá thành sản phẩm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “IEEE std 802.15.4 – 2006: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Networks (WPANs)”, (http://standards.ieee.org/findstds/standard/802.15.42006.html) [2] “ZigBee Standard Specification”, [3] (https://www.zigbee.org/download/standards-zigbee-specification/) [4] “CC2530: Second Generation System-on-Chip Solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee Data Sheet”, [5] (http://www.ti.com/lit/ds/swrs081b/swrs081b.pdf) [6] Павел ИльИн, Олег Пушкарев, “СС2530 - новый ZigBee-трансивер для широкого спектра применений”, КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ (№ 10) 2009, стр 98-100 [7] WiFi, Bluetooth или Zigbee – какой стандарт лучше? Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san CNTT, 04 - 2019 157 Công nghệ thông tin [8] (http://ua.automation.com/content/wifi-bluetooth-ili-zigbee-kakoj-standartluchshe) [9] “Small Size 2.4 GHz PCB antenna”, [10] (http://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf) [11] Дмитрий Панфилов, Михаил Соколов, “Введение в беспроводную технологию zigbee стандарта 802.15.4”, ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ (№ 12) 2004, стр 73-79 ABSTRACT RESEARCH, DESIGN OF WIRELESS DATA TRANSMISSION BASED ON ZIGBEE TECHNOLOGY APPLICABLE IN IoT In recent years, IoT is becoming a trend of the era, making people's lives more convenient and easier This article focuses on designing and manufacturing wireless data transfer modules on Zigbee chips, with the goal of mastering manufacturing design technology Self-designed data transfer modules will be compared with commercial products on the market The comparison results show that quality is equivalent and can be applied in practice In addition, the results will be applied to the manufacture of room temperature humidity measuring devices using Zigbee technology - one of the wireless data transfer technologies widely used in the field of IoT Keywords: Wireless technology; Zigbee Technology; Zigbee Nhận ngày 28 tháng 11 năm 2018 Hoàn thiện ngày 29 tháng 02 năm 2019 Chấp nhận đăng ngày 25 tháng năm 2019 Địa chỉ: Viện Công nghệ thông tin, Viện KH-CNQS * Email: daoxuanuoc@gmail.com 158 Đ X Ước, H Đ Thắng, T T Kiên, “Nghiên cứu, thiết kế … lĩnh vực IoT.” ... Kiên, Nghiên cứu, thiết kế … lĩnh vực IoT. ” Thông tin khoa học công nghệ tố Khi thiết bị kết nối, tuyến thay còn, cho phép tồn hệ thống ln trực tuyến Tốc độ "Gross" 250 kbp/s Tốc độ truyền liệu. .. cho thấy, cần thiết làm chủ cơng nghệ Zigbee, dễ dàng tích hợp vào ứng dụng IoT, làm giảm giá thành sản phẩm NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ MODULE CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM SỬ DỤNG KẾT NỐI ZIGBEE Học hỏi,... tốt, module Zigbee tự thiết kế hồn tồn có khả thu – phát tốt hơn, sánh ngang với sản phẩm có thị trường Đặc biệt, làm chủ thiết kế, mềm dẻo ứng dụng vào thiết bị không dây lĩnh vực IoT làm giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế khối truyền dữ liệu không dây dựa trên công nghệ Zigbee ứng dụng trong lĩnh vực IoT, Nghiên cứu, thiết kế khối truyền dữ liệu không dây dựa trên công nghệ Zigbee ứng dụng trong lĩnh vực IoT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn