Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

20 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:17

Chương này trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến báo hiệu kênh riêng. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Một số loại báo hiệu, phân loại báo hiệu, báo hiệu đường dây, báo hiệu thanh ghi. Mời các bạn cùng tham khảo. Chương : BÁO HIỆU KÊNH RIÊNG  Khái niệm :  Kênh riêng CAS : báo hiệu liên tổng đài mà tín hiệu báo hiệu truyền với tín hiệu thoại đường trung kế  dùng kênh báo hiệu riêng cho kênh thoại Chương : BÁO HIỆU KÊNH RIÊNG  Đặc trưng: + tín hiệu báo hiệu chuyển giao kênh thoại sử dụng tín hiệu báo hiệu băng tần thoại + tín hiệu báo hiệu chuyển giao kênh báo hiệu riêng biệt xếp đa khung PCM MỘT SỐ LOẠI BÁO HỆU  Có nhiều hệ thống báo hiệu sử dụng :  Báo hiệu MF hệ thống Bell  Báo hiệu xung thập phân  Báo hiệu đơn tần SF  Báo hiệu R1  Báo hiệu R2  Báo hiệu R3 … PHÂN LOẠI BÁO HIỆU  Chia làm loại:  Báo hiệu đường dây (Line Signalling): tín hiệu chiếm dụng, giám sát, giải phóng,…  Báo hiệu ghi hay báo hiệu địa (Register Signalling) : chức địa chỉ, chức tìm chọn PHÂN LOẠI BÁO HỆU Đặc điểm:  Tín hiệu chếm kênh, trả lời xóa mang lượng thơng tin nhỏ, truyền thời điểm  Thông tin địa mang lượng thông tin đáng kể, truyền lần,sau giải phóng PHÂN LOẠI BÁO HỆU PHÂN LOẠI BÁO HỆU BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY  Trao đổi thông tin cần thiết để giám sát, giải phóng gọi,  Chức : giám sát gọi  Phân loại :  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu hướng : BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY  Báo hiệu hướng :  Tín hiệu chiếm đường  Tín hiệu giải phóng hướng  Báo hiệu hướng :  Tín hiệu xác nhận chiếm  Tín hiệu trả lời  Tín hiệu giải phóng hướng  Tín hiệu khóa BÁO HIỆU THANH GHI  Trao đổi thông tin cần thiết để thiết lập gọi : thuê bao bị gọi, số thuê bao chủ gọi, loại thuê bao, mã vùng,…  Chức : điều khiển, thiết lập gọi  Phân loại :  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu hướng : 10 BÁO HIỆU THANH GHI  Tín hiệu hướng :  Thông tin số địa bị gọi  Thuộc tính thuê bao chủ gọi  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu tổng đài sẵn sàng nhận số địa  Tín hiệu kết thúc  Thơng tin tính cước 11 BÁO HIỆU THANH GHI  Các kiểu truyền tín hiệu báo hiệu ghi  Kiểu chặng (Link by link )  Kiểu thông suốt (End to end)  Kiểu hỗn hợp (Mixed) 12 Kiểu chặng (Link by link ) 13 Kiểu chặng (Link by link )  Thông tin địa trao đổi qua chặng một, từ tổng đài xuất phát , tổng đài thứ 2, tổng đài thứ 3, tổng đài cuối  Chia thành giai đoạn theo cặp tổng đài  Thông tin bớt dần qua chặng 14 Kiểu chặng (Link by link )  Ưu điểm :  Dễ quản lý, tính cước  Dễ phát tín hiệu nhiễu, méo, trễ,  Nhược điểm :  Thời gian thiết lập gọi dài  Lãng phí tài nguyên mạng  Tốc độ báo hiệu chậm 15 Kiểu thông suốt (End to end) 16 Kiểu thông suốt (End to end)  Thông tin báo hiệu phát từ tổng đài xuất phát tới thẳng tổng đài cần thiết  Các tổng đài trung gian nhận thông tin đủ để định tuyến gọi 17 Kiểu thông suốt (End to end)  Ưu điểm :  Giảm thời gian thiết lập gọi  Tốc độ báo hiệu cao  Ít chiếm dụng tài nguyên mạng  Nhược điểm :  Khó quản lý  Khó phát tín hiệu nhiễu, méo,… 18 Kiểu hỗn hợp (Mixed) 19 Ưu, nhược điểm  Ưu điểm :  Các thông tin báo hiệu không ảnh hưởng đến  Nhược điểm :  Tốc độ chậm (2kb/s)  Hiệu suất sử dụng kênh báo hiệu thấp  Dung lượng thông tin hạn chế 20 ... LOẠI BÁO HỆU  Có nhiều hệ thống báo hiệu sử dụng :  Báo hiệu MF hệ thống Bell  Báo hiệu xung thập phân  Báo hiệu đơn tần SF  Báo hiệu R1  Báo hiệu R2  Báo hiệu R3 … PHÂN LOẠI BÁO HIỆU.. .Chương : BÁO HIỆU KÊNH RIÊNG  Đặc trưng: + tín hiệu báo hiệu chuyển giao kênh thoại sử dụng tín hiệu báo hiệu băng tần thoại + tín hiệu báo hiệu chuyển giao kênh báo hiệu riêng biệt... loại :  Tín hiệu hướng :  Tín hiệu hướng : BÁO HIỆU ĐƯỜNG DÂY  Báo hiệu hướng :  Tín hiệu chiếm đường  Tín hiệu giải phóng hướng  Báo hiệu hướng :  Tín hiệu xác nhận chiếm  Tín hiệu trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng, Bài giảng Hệ thống báo hiệu - Chương 2: Báo hiệu kênh riêng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn