Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Vinaphone

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:10

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế theo các lộ trình mà Nhà nước đã đặt ra, để tuân thủ các cam kết mà Việt Nam đã ký kết khi ra nhập WTO nhất là trong lĩnh vực viễn thông, đòi hỏi Công ty (Cty) Vinaphone phải đổi mới tổ chức, kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh hiện nay và xu thế thời đại. Việc đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Cty để đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Cty Vinaphone là rất cần thiết để Cty có thể bảo đảm duy trì năng lực cạnh tranh thích ứng với bối cảnh mới, xu thế mới trong nước và quốc tế và để thành công trong kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường viễn thông trong nước và trên thế giới. Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 133(03)/1: 11 - 18 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY VINAPHONE Đỗ Thị Thúy Phương* Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Trước bối cảnh hội nhập quốc tế theo lộ trình mà Nhà nước đặt ra, để tuân thủ cam kết mà Việt Nam ký kết nhập WTO lĩnh vực viễn thơng, đòi hỏi Cơng ty (Cty) Vinaphone phải đổi tổ chức, kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh xu thời đại Việc đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Cty để đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cty Vinaphone cần thiết để Cty bảo đảm trì lực cạnh tranh thích ứng với bối cảnh mới, xu nước quốc tế để thành công kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường viễn thơng nước giới Từ khóa: Năng lực, cạnh tranh, sản phẩm, dịch vụ, thị phần ĐẶT VẤN ĐỀ* Cạnh tranh xu hướng chung kinh tế Nó ảnh hưởng tới tất lĩnh vực, thành phần kinh tế doanh nghiệp Ngày nay, hầu hết quốc gia thừa nhận hoạt động phải cạnh tranh, coi cạnh tranh môi trường động lực phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, tăng hiệu quả, mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hố quan hệ kinh tế - trị - xã hội Trong chế thị trường định hướng XHCN, hội nhập kinh tế giới khu vực xuất nhiều đối thủ cạnh tranh, chia sẻ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, vừa hợp tác vừa cạnh tranh Điều đem lại nhiều khó khăn thách thức cho ngành viễn thơng nói chung, Cty Vinaphone Việt Nam nói riêng Thị trường thông tin di động Việt Nam vài năm gần trở nên sôi động cạnh tranh khốc liệt ngày có nhiều nhà khai thác dịch vụ nước tham gia vào lĩnh vực Hiện nay, Việt Nam có nhà cung cấp dịch vụ thơng tin di động lớn là: VNP, VMS, Viettel, S-fone, Vietnammobile, Beeline Trước môi trường cạnh tranh vậy, nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động phải không ngừng đổi nâng * Tel: 0912 551551, Email: thuyphuongkt.tueba@gmail.com cao lực cạnh tranh để đảm bảo hiệu kinh doanh, tăng trưởng thị phần phát triển bền vững Dịch vụ thông tin di động ngày phát triển mạnh mẽ, trở thành phần tất yếu sống người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung đem lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực đó, việc đưa số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Cty viễn thông quan trọng đặc biệt với Cty Vinaphone THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TRANH CỦA CTY VINAPHONE CẠNH Ngày 14/6/1997 Tổng cục Bưu điện định thành lập Cty Dịch vụ Viễn thông theo Quyết định số 331/QĐ - TCCB Cty Dịch vụ Viễn thông đến trở thành Cty cung cấp dịch vụ Viễn thông đại Tập đoàn BCVT Việt Nam Hiện nay, tên viết tắt Cty Dịch vụ Viễn thông đổi thành VINAPHONE (theo định số 113/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 09/8/2006 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đồn Bưu Viễn thông Việt Nam) Năng lực cạnh tranh sản phẩm/dịch vụ Cty Vinaphone Đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ Chất lượng mạng lưới: Vùng phủ sóng, chất lượng gọi Đặc thù dịch vụ thông tin di động đảm bảo thông tin liên lạc “luôn bên bạn dù bạn 11 Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ đâu”, việc mở rộng vùng phủ sóng nâng cao chất lượng mạng lưới yếu tố hàng đầu nhà khai thác quan tâm Ngay từ ngày đầu thành lập Cty Vinaphone trọng đến việc mở rộng vùng phủ sóng, khơng ngừng gia tăng số trạm phát sóng, tăng dung lượng tổng đài, nâng cấp mạng lưới,… Ngồi ra, Cty trọng đầu tư xe phát sóng lưu động để chống nghẽn cục tập trung số lượng lớn khách hàng địa điểm Chất lượng mạng lưới qua năm Cty Vinaphone sau: Chất lượng gọi dịch vụ Cty Vinaphone cung cấp ngày nâng cao Tỷ lệ gọi thành công tỷ lệ rớt mạch thuê bao di động Vinaphone đạt tiêu chất lượng hàng năm Cty đề Bảng 1: Chất lượng mạng lưới qua năm Cty Vinaphone Đơn vị tính: % Năm 2011 2012 2013 lệ gọi 97,5 98,0 98,2 Tỷ thành công Tỷ lệ nghẽn mạch 2,5 2,0 1,8 Nguồn: Cty Vinaphone Theo đánh giá Cty nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, tổng hợp ý kiến phản ảnh khách hàng trình sử dụng dịch vụ cho thấy vùng phủ sóng, chất lượng gọi Vinaphone tốt Từ kết ta thấy khách hàng hài lòng chất lượng sóng, gọi Cty Có đến 46,5% khách hàng đánh giá tốt vùng phủ sóng, có 43% khách hàng nhận xét tốt vùng phủ sóng Cty Kết phản ánh 133(03)/1: 11 - 18 xác chất lượng vùng phủ sóng Cty Việc nâng cao chất lượng vùng phủ sóng kéo theo chất lượng gọi thuê bao Vinaphone tốt Có đến 95% khách hàng thăm dò đánh giá cao chất lượng gọi Vinaphone Một yếu tố chất lượng mạng lưới là: mức độ thông thoại 98,2% khách hàng đánh giá tốt Điều hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tỷ lệ gọi thành công Cty 97% Tuy nhiên, qua bảng điều tra ta thấy có 5% khách hàng đánh giá vùng phủ sóng Cty Đánh giá sách giá cước Cty Vinaphone Qua kết khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng, cho thấy: Có 74,0% khách hàng điều tra đánh giá mức giá cước Vinaphone trung bình rẻ, 17,5% khách hàng nhận xét mức cước Vinaphone cao, 8,5% khách hàng nhận xét giá cước Vinaphone cao Điều cho thấy mong đợi khách hàng chưa Cty đáp ứng sách giá cước chưa linh hoạt phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng… Do đó, Cty cần phải xem xét có sách giá phù hợp như: giảm giá cước, có sách chiết khấu giảm giá để khách hàng gọi nhiều, có sách linh hoạt,… để thỏa mãn khách hàng Mạng lưới phân phối Cty Vinaphone Vinaphone có hệ thống phân phối: Hệ thống kênh phân phối trực tiếp kênh phân phối gián tiếp Bảng 2: Kết điều tra thăm dò ý kiến khách hàng chất lượng mạng lưới vùng phủ sóng Cty Vinaphone Đơn vị tính:% Nội dung đánh giá Vùng phủ sóng Cty Chất lượng gọi Mức độ thông thoại Rất Kết Kém Vừa 13 Tốt 72 21 Rất tốt 13 73 91 Nguồn: Kết điều tra tác giả 12 Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Qua kết điều tra khách hàng ta thấy có 83% khách hàng nhận xét mạng lưới cửa hàng, đại lý chuyên Vinaphone rộng khắp, tiện lợi cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ Cty Có kết Cty trọng đến vấn đề mở rộng mạng lưới phân phối đặc biệt phát triển hệ thống đại lý chuyên Tuy nhiên, có đến 8% khách hàng điều tra chưa hài lòng mạng lưới phân phối Cty Do đó, Cty cần quan tâm cải tiến mở rộng mạng lưới phân phối Có 84% khách hàng đánh giá cửa hàng, đại lý Cty Vinaphone trang trí đẹp, dễ nhận biết Các cửa hàng, đại lý trang trí theo tiêu chuẩn chung, hấp dẫn, lôi tạo tâm lý dễ chịu cho khách hàng Qua kết điều tra có 91% khách hàng đánh giá qui định, thủ tục Cty Vinaphone đơn giản, thuận tiện cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, có 9% khách hàng điều tra chưa đánh giá tốt thủ tục, qui định Cty mà Vinaphone cần phải nghiên cứu, cải tiến để làm hài lòng khách hàng Khuyến mại Cty Vinaphone Khuyến mại Vinaphone nhằm khuyến khích, thúc đẩy khách hàng đăng ký thuê bao mới; khuyến khích khách hàng sử dụng thử dịch vụ mới; khuyến khích khách hàng trả nợ cước hạn Vinaphone thường sử dụng hình thức khuyến mại sau: khuyến mại giảm giá bán tặng tiền, khuyến mại tặng quà, chương trình “số khách hàng u thích” (nội dung gồm chọn số đẹp, dễ nhớ để kích thích khách hàng hồ mạng mới)… Khách hàng ưa thích hình thức khuyến mại tặng tiền muốn sử dụng nhiều chi phí bỏ ban đầu Mức độ sử dụng hình thức khuyến mại tặng tiền thời gian qua liên tục dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm năm … Quan hệ cộng đồng Cty Vinaphone Vinaphone tham gia số hoạt động cộng đồng để nâng cao uy tín sản phẩm danh tiếng Cty xây dựng nhà 133(03)/1: 11 - 18 tình nghĩa, nhà tình thương, tài trợ cho chương trình ca nhạc "Nhịp cầu bè bạn", giải đua xe đạp cúp truyền hình, giải bóng đá… Tuy nhiên hoạt động mờ nhạt, tập trung số thành phố lớn Chăm sóc khách hàng (CSKH) Cty Vinaphone Qua kết điều tra, có đến 61% khách hàng đánh giá cơng tác quảng cáo gây ấn tượng, 59% khách hàng đánh giá chương trình khuyến mại hấp dẫn, 74% khách hàng nhận xét chương trình chăm sóc khách hàng Vinaphone đa dạng, phong phú 27% khách hàng đánh giá hệ thống hỗ trợ CSKH qua 19001091 chưa đáp ứng yêu cầu Thị phần Cty Vinaphone Bảng 3: Thị phần mạng di động năm 2011 - 2013 Đơn vị tính: % Năm 2011 2012 2013 Các mạng Vinaphone 28,30 27,19 28,71 Mobifone 29,00 27,15 29,11 Vietel 34,90 33,82 36,72 Mạng khác 7,80 11,84 5,47 Nguồn: Cty Vinaphone Thị phần cuối năm 2004 Vietel 3,3% sang năm 2008 tăng lên đến 30% Trong thị phần cuối năm 2004 Vinaphone 55,4% đến cuối năm 2008 giảm xuống 32% Và đến năm 2009 Cty Vinaphone nhường vị số lại cho mạng Vietel Trong năm 2013, Cty Vinaphone cố gắng giữ vững bước giành lại thị phần sở xác định lấy KH làm trung tâm cho chiến lược Cty Cty tập trung nguồn lực để củng cố phát triển mạng lưới kinh doanh Trước mắt, tập trung vào thị trường khu vực phía Nam để giữ mở rộng thị phần doanh nghiệp khác cạnh tranh gay gắt Năng lực quản lý điều hành Cty Vinaphone Trong năm qua, có nhiều yếu tố tác động khơng thuận lợi Cty 13 Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Vinaphone ln phấn đấu hồn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề Cơ chế quản lý cải thiện, công tác quản lý điều hành liên tục kiện tồn tất lĩnh vực cơng tác; hệ thống văn quản lý ban hành kịp thời đồng tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động Đến nay, công tác quản lý điều hành chung có nhiều tiến bộ, có nhiều điều chỉnh đổi mới, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn Việc phân cấp, mở rộng quyền chủ động gắn với trách nhiệm Lãnh đạo đơn vị; giảm thiểu chế độ hội họp, tăng cường đối thoại trực tuyến, giảm bớt thủ tục hành chính; tập trung xem xét, giải nhanh, dứt điểm vấn đề khó khăn, vướng mắc; tạo phối hợp đồng bộ, nhanh, kịp thời phận chức tham mưu, quản lý Trình độ trang thiết bị, cơng nghệ Cty Vinaphone Hiện nay, nhận xét khái quát, mạng lưới Cty Vinaphone xếp vào loại đại giới với số hố hồn tồn, cơng nghệ đại mạng viễn thông Cty Vinaphone chuyển sang mạng hệ sau NGN Do đó, cho phép số dịch vụ cung cấp mạng NGN Với đóng góp phần lớn Vinaphone, kết cấu hạ tầng CNTT truyền thông (ICT) quốc gia quốc tế tăng cường, đại hóa, bao phủ rộng khắp nước với thơng lượng lớn, tốc độ chất lượng cao, làm tảng cho việc phát triển CNTT, phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước Bên cạnh đó, Cty Vinaphone đẩy nhanh việc ứng dụng phát triển CNTT, công nghệ phần mềm vào SXKD phục vụ thông qua việc triển khai nhanh mạng lưới đến khu công nghệ cao, giảm cước truy nhập thực giá cổng ưu đãi Về cấu tổ chức nguồn lực Cty Vinaphone Về cấu tổ chức Cty Vinaphone Việc tổ chức SXKD dịch vụ Vinaphone có đặc thù riêng khác biệt so với CTy khác, Cty Vinaphone VNPT tỉnh/thành phố đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc 14 133(03)/1: 11 - 18 Tập đoàn VNPT tham gia vào trình kinh doanh dịch vụ, Cty Vinaphone đơn vị chủ quản dịch vụ, VNPT tỉnh thành đại lý địa bàn tỉnh/thành phố thực vận hành mạng lưới, trực tiếp thiết kế kênh phân phối, cung ứng sản phẩm, dịch vụ Vinaphone tới kênh phân phối địa bàn quản lý Đối với Cty Vinaphone hạch toán phụ thuộc Tập đồn VNPT nên cơng tác điều hành đạo SXKD Ban lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào định Cty mẹ - Tập đoàn VNPT Về nguồn nhân lực Cty Vinaphone Số lao động có trình độ đại học, cao đẳng đại học cao số lĩnh vực khác Điều phù hợp với đặc thù lao động viễn thông lĩnh vực gắn liền với cơng nghệ cao, đòi hỏi lao động có trình độ cao Số lượng lao động cơng nhân bình qn qua năm chiếm 37% Số lao động chưa qua đào tạo Cty bình quân năm chiếm 22% Năng suất lao động Cty thấp dẫn tới kết chi phí dịch vụ cao, dẫn tới giá cước dịch vụ bị đội cao lên, ảnh hưởng bất lợi tới lực cạnh tranh Cty phải cạnh tranh với đối thủ nước quốc tế Theo đánh giá từ kết điều tra khảo sát cho thấy tiêu số lượng lao động Cty cao với đối thủ (chiếm 45%), trình độ học vấn CBCNV tương đương (36%) yếu tố chất lượng trình độ lao động Vinaphone đạt mức cao chiếm 14% ý kiến đồng ý Chính số lượng lao động nhiều phần làm giảm tạo yếu tố bất lợi lực cạnh tranh Vinaphone Năng lực đầu tư nghiên cứu phát triển(R&D) VNP Công tác NCKH thường xuyên đổi hoàn thiện Với việc xâydựng triển khai chương trình nghiên cứu trọng điểm phù hợp với xu tích hợp mạng với dịch vụ bưu chính, viễn thơng CNTT, tránh trùng lắp nội dung, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu Hướng nghiên cứu vào mũi nhọn nhằm giải toán lớn, tạo sản phẩm ứng dụng vào thực tế SXKD Vinaphone có sức cạnh tranh Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ thị trường Vinaphone tích cực phối hợp với đối tác, tập đồn có uy tín kinh nghiệm xây dựng phòng thí nghiệm, triển khai chương trình NCKH Học viện Cơng nghệ BCVT số đơn vị phục vụ giảng dạy thử nghiệm, đo kiểm mạng lưới Hàng năm, Cty Vinaphone thường xuyên trao đổi sản phẩm tổ chức NCKH với đơn vị SXKD; thị trường hóa, xã hội hóa hoạt động KHCN Tập đồn; đầu tư có chọn lọc cho đề tài, chương trình nghiên cứu chiến lược, có tính khả thi cao Đặc biệt, dự án đầu tư nghiên cứu cho lĩnh vực công nghiệp thực thi tốt, nhiều sản phẩm mới, dịch vụ đơn vị công nghiệp tiếp tục triển khai mạng Năng lực hợp tác nước quốc tế Cty Vinaphone Trên thị trường thông tin di động Việt Nam, Cty Vinaphone thực hợp tác với tất doanh nghiệp viễn thông nước việc thực kết nối mạng, thực roaming nước với MobiFone, GTel Việc hợp tác thực tốt yêu cầu nhà nước qui định kết nối, chống độc quyền kinh doanh, chia sẻ hạ tầng kinh doanh có lơi Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, Cty có quan hệ bạn hàng với nhiều đối tác nước tập đồn đa quốc gia viễn thơng CNTT hàng đầu giới tất lĩnh vực kinh doanh Các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế tăng cường mở rộng GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY VINAPHONE Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ Cty Vinaphone Nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp sản phẩm dịch vụ Đầu tư công nghệ mới, mở rộng vùng phủ sóng 2G, 3G đảm bảo vùng phủ sóng rộng khắp ổn định đảm bảo chất lượng thoại, tốc độ truy cập GPRS, ứng dụng cơng nghệ 3G, tương lai 4G… Nâng cao chất lượng phục vụ Cty cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động: giao dịch viên cửa hàng, 133(03)/1: 11 - 18 khai thác viên tổng đài, nhân viên thị trường trực tiếp tiếp thị cho khách hàng đại lý… Vinaphone cần đào tạo kỹ mềm, kiến thức nghiệp vụ, tác nghiệp… cho đội ngũ nhân viên, xây dựng văn hoá dịch vụ khách hàng, quan tâm đến khách hàng Cty cần xây dựng hoàn thiện qui chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng mạng lưới, để đảm bảo khai thác mạng lưới, xử lý khắc phục cố kịp thời Xây dựng quy tắc ứng xử cho đội ngũ nhân viên trực tiếp tiếp xúc với KH, khai thác viên, Mở rộng hệ thống cửa hàng, showroom, nâng cao hệ thống nhận diện thương hiệu… tồn quốc bao gồm áp dụng quy định thống toàn mạng lưới Kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ hoạt động phân phối, chất lượng phục vụ khách hàng cửa hàng, đại lý, để kịp thời chấn chỉnh sai sót mang lại hài lòng tối đa cho khách hàng Nâng cao lực Marketing lựa chọn thị trường mục tiêu Cty Vinaphone - Tăng cường điều tra, nghiên cứu thị trường Để thực tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị trường, Cty cần xây dựng “Chương trình tổng thể nghiên cứu thị trường”, bao gồm bước sau: Xây dựng phân tích hệ thống liệu thị trường; Trên sở thông tin chung xây dựng tiến hành phân tích xác định vùng thị trường tiềm năng, vùng thị trường khai thác, vùng thị trường chưa khai thác đánh giá quy mô vùng thị trường Xác định vùng thị trường có tiềm lớn, mang lại doanh thu cao Định lượng, dự báo quy mô, tốc độ phát triển vùng thị trường, kết luận điểm mạnh yếu đối thủ cạnh tranh.; Tiến hành chương trình khảo sát, điều tra nhu cầu cụ thể khách hàng để có sở xây dựng chiến lược kế hoạch Marketing cho đoạn thị trường - Nâng cao chất lượng cơng tác chăm sóc khách hàng Để thực tố cơng tác chăm sóc khách hàng, Cty cần tích cực đẩy mạnh cơng tác NCTT cần đặc biệt trọng nghiên 15 Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ cứu nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh công cụ góp phần đảm bảo khả kinh doanh có hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng, chiếm lĩnh thị trường; coi nhu cầu thị trường để định hướng phát triển đầu tư mạng lưới, triển khai dịch vụ Đa dạng linh hoạt sách giá cước - Thực sách giá phù hợp để tạo khách hàng trung thành, khách hàng lớn thu hút thêm khách hàng Đối với dịch vụ cho dùng thử nghiệm miễn phí sau áp dụng mức cước hợp lý Thực sách giá cước ưu đãi cho đối tượng học sinh, sinh viên - Chính sách giá cước, thị trường vừa thống sách vừa linh hoạt theo biến động thị trường Chính sách giá cước, dịch vụ cần thay đổi mạnh mẽ theo hướng cung cấp dịch vụ trọn gói, tích hợp dịch vụ, giải pháp thông tin cho khách hàng - Xây dựng lộ trình điều chỉnh giá cước kết nối phù hợp với giá thành khoản đầu tư vào hạ tầng sở Ngồi ra, Cty áp dụng số sách khác như: Có sách giảm giá cước cho đối tượng khách hàng đặc biệt học sinh, sinh viên, trường học, thư viện, trạm y tế khách hàng thuộc khu vực nông thôn, khách hàng có thu nhập thấp; kết hợp với điểm bán máy kèm bán thẻ, giảm cước hòa mạng cho khách hàng mua máy; thực giảm giá cước miễn cước số ngày lễ lớn Chủ động đẩy mạnh toàn diện hợp tác nước quốc tế, tích cực thực Chiến lược đại dương xanh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Mở rộng thị phần Cty Vinaphone - Mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ: Thực chất, sách chiêu thị, khuyến giảm giá bán có hiệu nhanh hình thức đạt ưu thời gian ngắn đối thủ cạnh tranh bắt chước nhanh chóng Vấn đề cần đặt tạo nên yếu tố có lợi dài hạn, đạt mức hài lòng ngày cao khách hàng Một biện pháp 16 133(03)/1: 11 - 18 để đạt điều cải tiến, mở rộng mạng lưới phân phối dịch vụ để phục vụ khách hàng lúc nơi Nâng cao lực quản lý điều hành Trong gian đoạn tới, Cty cần xây dựng hệ thống chế quản lý điều hành phù hợp với mơ hình tổ chức - điều hành theo chế thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng tốt chất lượng dịch vụ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ BCVT&CNTT Trong chế quản lý nội bộ, cần xây dựng hoàn thiện chế đổi công nghệ, đầu tư, kinh doanh, phân phối tiền lương Cty ĐVTV Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tới chế phối hợp kinh doanh ĐVTV nhằm gia tăng sức mạnh chung Cty, đảm bảo gắn kết ĐVTV Giải pháp đổi công nghệ, trang thiết bị Trong giai đoạn 2014 -2020, Cty cần: tiếp tục đổi hoàn thiện phương pháp thực đầu tư xây dựng, đầu tư đổi công nghệ trang thiết bị cho phù hợp với mơ hình tổ chức Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư, đẩy mạnh quyền tự chủ hoạt động đầu tư đơn vị liền với tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư Phải khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải dịch vụ địa bàn; đầu tư mạng lưới phát triển dịch vụ cần xuất phát từ nhu cầu khách hàng, sở tính tốn hiệu theo dịch vụ, địa bàn để có phân bổ nguồn vốn đầu tư phù hợp Hoàn thiện cấu, mơ hình tổ chức phát triển nguồn nhân lực Cty Vinaphone Việc đổi tổ chức quản lý nên tổ chức xếp ĐVTV theo hướng hợp lý, gọn nhẹ, giảm bớt khâu trung gian đồng thời phù hợp với chế thị trường, nâng cao tính tự chủ kinh doanh đơn vị theo hướng xác định rõ đơn vị kinh doanh dịch vụ Việc đổi cấu tổ chức phải đơi với đổi chế quản lý, Tập đồn quản lý theo mục tiêu, vốn, công nghệ, đơn vị xếp lại cần tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu nhằm tăng chủ động động kinh doanh; tạo tính độc lập Đổi tổ chức cần phải đạt mục tiêu: Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Bảo tồn phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư Cty vốn Cty đầu tư doanh nghiệp khác, hoàn thành nhiệm vụ khác chủ sở hữu giao; Đảm bảo tăng trưởng, điều chỉnh bước để bảo đảm ổn định phù hợp với trình độ quản lý, trình độ cơng nghệ, đồng thời bảo vệ quyền lợi khách hàng, tập thể người lao động VNPT; Nâng cao sức cạnh tranh VNPT, đảm bảo thắng lợi hội nhập cạnh tranh quốc tế Kiện toàn đội ngũ đổi tổ chức hoạt động sở đào tạo Cty; tăng cường liên kết, hợp tác với sở đào tạo uy tín nước quốc tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho Cty Đổi nâng cao lực R&D - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, hướng dẫn hoạt động R&D đồng bộ, tồn diện, có tính khả thi cao nhằm thu hút, khuyến khích, động viên đội ngũ nghiên cứu phát huy tối đa khả sáng tạo, tạo sản phẩm KHCN đáp ứng nhu cầu - Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ VNPT ĐVTV để xác định vấn đề cần nghiên cứu giải phát sinh từ đơn vị, phổ biến kết nghiên cứu, giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc đơn vị - Tổ chức xây dựng triển khai tốt chương trình KHCN trọng điểm mang tính chiến lược, định hướng đồng thời bảo đảm thích nghi với biến động tổ chức, mơ hình quản lý, điều hành SXKD - Đầu tư thích đáng cho nghiên cứu đổi công nghệ để nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động SXKD, tiến tới làm chủ công nghệ then chốt để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ cao theo định hướng xuất - Hỗ trợ, khuyến khích nhập công nghệ tiên tiến, giải mã, làm chủ địa hóa cơng nghệ nhập, liên kết hợp tác doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học đổi công nghệ, đổi sản phẩm - Tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực 133(03)/1: 11 - 18 KHCN, thể chế hóa nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ tơn vinh trí thức - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế KHCN để rút ngắn khoảng cách KHCN - Xây dựng cổng thông tin KHCN để quản lý hoạt động, đội ngũ KHCN, phổ biến tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, kết KHCN, cập nhật tình hình hoạt động, kết chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm Nâng cao lực hợp tác nước quốc tế Việc tăng cường hợp tác với nhà cung cấp, đối tác, tổ chức KT-XH nước giúp Cty nâng cao lực cạnh tranh thị trường nước giúp Cty vươn tới thị trường quốc tế Đối với đối tác nước, bên cạnh việc tăng cường cạnh tranh Cty cần phải tích cực hợp tác với doanh nghiệp viễn thông nước việc chia sẻ, dùng chung sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, vùng khó phát triển mạng lưới để nâng cao hiệu đầu tư sử dụng sở hạ tầng, hạ giá thành dịch vụ để cạnh tranh với đối tác nước tham gia vào thị trường viễn thông Việt Nam Đối với đối tác nước ngoài, cần hợp tác với nhà cung cấp công nghệ, thiết bị thị trường quốc tế cho phép Cty đổi cơng nghệ thành công, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, sử dụng công nghệ mới, kinh nghiệm kinh doanh nhà cung cấp dịch vụ BCVT hàng đầu giới Đầu tư công nghệ, mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, vùng phủ sóng Để hoạt động quản trị quan hệ khách hàng đạt hiệu cao, Cty cần phải đảm bảo hài lòng cho khách hàng khách hàng tiềm Hơn cơng tác chăm sóc khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ Cty không ngừng cải tiến Đầu tư công nghệ, mạng lưới với mục tiêu cung cấp cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo Cty cần phải mở rộng nâng cao chất lượng vùng phủ sóng 17 Đỗ Thị Thúy Phương Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ cách lắp đặt thêm thiết bị kỹ thuật, tăng mật độ trạm BTS để tránh cố nghẽn, rớt cuộc, chất lượng đàm thoại Cty cần phải khảo sát, tính tốn kỹ lưỡng để phân bổ hợp lý trạm BTS cho khắc phục tình trạng nghẽn mạch vùng đơng dân cư tránh lãng phí khu vực thưa dân cư Như tăng hiệu đầu tư Giải pháp quản lý quy trình phân phối Trước thực trạng quy trình phân phối Vinaphone, để công tác quản trị quan hệ khách hàng đạt hiệu cao Cty nên có quy chế rõ ràng chi tiết nhằm tạo minh bạch cơng q trình phân phối từ Vinaphone đến kênh phân phối khác Đồng thời phân định trách nhiệm rõ ràng đơn vị liên quan việc thiết lập, quản lý kênh phân phối cho mạng Vinaphone KẾT LUẬN Trước bối cảnh hội nhập quốc tế theo lộ trình mà Nhà nước đặt ra, để tuân thủ cam kết mà Việt Nam ký kết nhập WTO lĩnh vực viễn thông thực tế cạnh tranh “quyết liệt nóng bỏng” doanh nghiệp viễn thông nước đỏi hỏi Cty Vinaphone phải đổi tổ chức, kinh doanh cho phù hợp với bối cảnh 133(03)/1: 11 - 18 xu thời đại Việc nghiên cứu kinh nghiệm kinh doanh tăng cường lực cạnh tranh tập đoàn BCVT nước giới; đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Cty để đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cty Vinaphone cần thiết để Cty bảo đảm trì lực cạnh tranh thích ứng với bối cảnh mới, xu nước quốc tế để thành công kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường viễn thông nước giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết Cty Vinaphone năm 20112013 Bạch Thu Cường (2002), Bàn cạnh tranh tồn cầu, Nxb Thơng tấn, Hà Nội Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao khả kinh doanh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Viện nghiên cứu, quản lý trung ương (CIEM) chương trình phát triển Liên hợp quốc (UMDP) (2003), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội SUMMARY SOLUTIONS TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF VINAPHONE COMPANY Do Thi Thuy Phuong* College of Economics and Business Administration - TNU In the context of international integration, and in order to comply with the commitments that Vietnam has signed with the WTO, especially in telecommunications, Vinaphone company must renew its organization and activities to come up with the current situation and trend The assessment of the company’s competitiveness to propose solutions to improve them is essential for the company to maintain competitiveness and adapt to the new trends to succeed domestically and internationally Keywords: capacity, competition, products, services, market share Ngày nhận bài:08/10/2014; Ngày phản biện:22/10/2014; Ngày duyệt đăng: 03/4/2015 Phản biện khoa học: TS Trần Đình Tuấn – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN * Tel: 0912 551551, Email: thuyphuongkt.tueba@gmail.com 18 ... thực trạng lực cạnh tranh Cty để đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Cty Vinaphone cần thiết để Cty bảo đảm trì lực cạnh tranh thích ứng với bối cảnh mới, xu nước quốc tế để thành công kinh... tác quốc tế tăng cường mở rộng GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTY VINAPHONE Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ Cty Vinaphone Nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp sản phẩm dịch... tạo Cty bình quân năm chiếm 22% Năng suất lao động Cty thấp dẫn tới kết chi phí dịch vụ cao, dẫn tới giá cước dịch vụ bị đội cao lên, ảnh hưởng bất lợi tới lực cạnh tranh Cty phải cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Vinaphone, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty Vinaphone

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn