Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - Ngô Quốc Cường (ĐH Sư phạm Kỹ thuật)

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:07

Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu cung cấp cho người học các nội dung: Sampling and reconstruction, Signal and system in time domain, Signal and system in frequency domain, Z transform, Filter design. Mời các bạn cùng tham khảo. Xử lý tín hiệu số Giới thiệu Ngơ Quốc Cường ngoquoccuong175@gmail.com Ngơ Quốc Cường sites.google.com/a/hcmute.edu.vn/ngoquoccuong CONTENTS • • • • • Sampling and reconstruction Signal and system in time domain Signal and system in frequency domain Z transform Filter design MATERIALS • Textbook – Nguyễn Hữu Phương, Xử lý tín hiệu số, NXB Thống kê – Orfanidis, Introduction to signal processing • References – John G Proakis and Dimitris G Manolakis, Digital signal Processing – Principles, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, 1996 – Alan V Oppenheim, Discrete time signal processing, Prentice Hall GRADING • Midterm: 50 % – Week – Week 10 • Final: 50 % ... system in frequency domain Z transform Filter design MATERIALS • Textbook – Nguyễn Hữu Phương, Xử lý tín hiệu số, NXB Thống kê – Orfanidis, Introduction to signal processing • References – John G
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - Ngô Quốc Cường (ĐH Sư phạm Kỹ thuật), Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - Ngô Quốc Cường (ĐH Sư phạm Kỹ thuật)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn