Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 4 - Đại học Công nghệ Thông tin

69 10 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:53

Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 4: Môi trường truyền dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Các môi trường truyền dẫn, đường truyền hữu tuyến, đường truyền vô tuyến, anten vô tuyến, lan truyền vô tuyến, suy hao trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo. TRUYỀN DỮ LIỆU CHƯƠNG 4 MƠI TRƯỜNG TRUYỀN  DẪN Khoa Mạng máy tính và Truyền thơng Trường Đại học Cơng nghệ Thơng tin Nội dung        Các môi trường truyền dẫn Đường truyền hữu tuyến Đường truyền vô tuyến Anten vô tuyến Lan truyền vô tuyến Suy hao không gian Các môi trường truyền dẫn     Hữu tuyến (guided media – wire)  Cáp đồng  Cáp quang Vô tuyến (unguided media – wireless)  Vệ tinh  Hệ thống sóng radio: troposcatter, microwave, Đặc tính chất lượng xác định mơi trường tín hiệu  Đối với hữu tuyến, môi trường ảnh hưởng lớn  Đối với vô tuyến, băng thông tạo anten ảnh hưởng lớn Yếu tố ảnh hưởng việc thiết kế: tốc độ liệu khoảng cách Những thành phần cần quan tâm  khi thiết kế mạng truyền dữ liệu  Băng thơng     Băng thơng cao tốc độ liệu cao Suy yếu truyền dẫn Nhiễu (nhiễu nhiệt, nhiễu điều chế, nhiễu xuyên kênh, nhiễu xung) Số lượng thiết bị nhận (receiver)   Môi trường hữu tuyến Càng nhiều thiết bị nhận, tín hiệu truyền mau suy giảm Các tần số trên môi trường truyền  dẫn Đường truyền hữu tuyến    Cáp xoắn cặp Cáp đồng trục Cáp quang Các đặc tính của đường truyền hữu  tuyến Frequency  Range Twisted pair (with  loading) 0 to 3.5 kHz Typical  Attenuation Typical Delay Repeater  Spacing 0.2 dB/km @ 1  kHz 50 µs/km 2 km Twisted pairs (multi­ 0 to 1 MHz pair cables) 0.7 dB/km @ 1  kHz 5 µs/km 2 km Coaxial cable 0 to 500 MHz 7 dB/km @ 10  MHz 4 µs/km 1 to 9 km Optical fiber 186 to 370 THz 0.2 to 0.5  dB/km 5 µs/km 40 km Cáp đồng soắn cặp: twisted­pair      Tách rời Xoắn lại với Thường bó lại Insulating outer cover Multi core Insulating outer cover Protective screen (shield)   Khử nhiễu với dây soắn cặp   Ứng dụng cáp soắn cặp   Môi trường truyền dẫn thông dụng Mạng điện thoại   Kết nối tòa nhà   Giữa thuê bao hộp cáp (subscriber loop) Tổng đài nội (Private Branch eXchange – PBX) Mạng cục (LAN)   10Mbps 100Mbps Tầm ngắn Lan truyền sóng bầu trời ionosphere Signal propagation Transmit antenna Earth Sky­wave propagation (2MHz to 30MHz) Receive antenna Sự phản xạ của sóng vơ tuyến Sóng vơ tuyến đến Sóng vơ tuyến phản xạ Lan truyền đường thẳng Signal propagation Transmit antenna Receive antenna Earth Line­of­sight (LOS) propagation (above 30MHz) Lan truyền đường thẳng và đường  chân trời Radio horizon Antenna Các loại sóng lan truyền LF MF HF UHF VHF Khúc xạ sóng điện từ  Vận tốc sóng điện từ hàm số mật độ vật liệu   ~3 x 108 m/s truyền chân không, thấp truyền môi trường khác Tốc độ sóng điện từ thay đổi truyền từ môi trường sang môi trường khác   Hướng truyền sóng bị bẻ cong biên Truyền từ môi trường mật độ thấp sang mơi trường mật độ cao, sóng bị bẻ cong phía mơi trường mơi trường có mật độ cao Sự khúc xạ Sóng vơ tuyến  đến Sóng vơ tuyến phản xạ Sóng vơ tuyến khúc xạ Khúc xạ tín hiệu vơ tuyến  Chỉ số khúc xạ     Sin(góc tới)/sin(góc khúc xạ) Thay đổi theo chiều dài sóng Gây thay đổi hướng đột ngột chuyển tiếp môi trường Gây bẻ cong từ từ mật độ môi trường truyền thay đổi   Mật độ khí giảm theo độ cao Khiến tín hiệu radio bị bẻ cong phía trái đất Truyền sóng vơ tuyến theo đường  th ẳngspace loss  Free Tín hiệu phân tán theo khoảng cách  Càng lớn tần số thấp (do chiều dài sóng dài hơn) Sóng vơ tuyến bị hấp thụ khí  Hơi nước oxy hấp thu tín hiệu sóng vơ tuyến  Hơi nước hấp thụ mạnh sóng vơ tuyến tần số 22GHz, sóng vơ tuyến 15GHz bị hấp thụ  Oxy hấp thụ mạnh sóng vơ tuyến tần số 60GHz, sóng vơ tuyến 30GHz bị hấp thụ  Mưa sương mù làm suy hao sóng vơ tuyến   Truyền đa đường   Đa đường (Multipath)  Tín hiệu thu tốt truyền theo đường thẳng  Tín hiệu bị phản xạ, khiến thiết bị thu nhận nhiều tín hiệu từ nguồn  Có trường hợp khơng có tín hiệu trực tiếp  Trong trường hợp anten cố định, tăng cơng suất tín hiệu trực tiếp loại bỏ tín hiệu phản xạ Khúc xạ  Có thể khiến thiết bị thu toàn nhận phần tín hiệu Suy hao trong khơng gian (Free Space  Loss)  Ptransmitted : Công suất phát  Preceived : Công suất thu  Gt : Độ lợi anten phát  Gr : Độ lợi anten thu  d : Khoảng cách máy phát máy thu (m) : chiều dài bước sóng (m)  Suy  hao  trong  khơng  gian (Free  Space  Loss) Truyền đa đường Tài liệu tham khảo   William Stallings (2010), Data and Computer Communications (9th Edition), Prentice Hall HẾT CHƯƠNG 4 ...Nội dung        Các môi trường truyền dẫn Đường truyền hữu tuyến Đường truyền vô tuyến Anten vô tuyến Lan truyền vô tuyến Suy hao không gian Các môi trường truyền dẫn     Hữu tuyến (guided... khoảng cách Những thành phần cần quan tâm  khi thiết kế mạng truyền dữ liệu  Băng thông     Băng thơng cao tốc độ liệu cao Suy yếu truyền dẫn Nhiễu (nhiễu nhiệt, nhiễu điều chế, nhiễu xuyên... thiết bị nhận, tín hiệu truyền mau suy giảm Các tần số trên mơi trường truyền dẫn Đường truyền hữu tuyến    Cáp xoắn cặp Cáp đồng trục Cáp quang Các đặc tính của đường truyền hữu  tuyến Frequency 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 4 - Đại học Công nghệ Thông tin, Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 4 - Đại học Công nghệ Thông tin, Đặc tính truyền dẫn của cáp đồng trục, Các băng tần vô tuyến, Ví dụ về Anten, Phản xạ của Anten parabolic, Truyền vệ tinh đa điểm, Suy hao trong không gian (Free Space Loss)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn