Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 - Trịnh Huy Hoàng

64 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:53

Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn bao gồm những nội dung về khái niệm và thuật ngữ; tín hiệu và nhiễu; các môi trường truyền dẫn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. CHƯƠNG 2  MƠI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN  Giảng viên: Trịnh Huy Hồng Nội dung  Khái niệm và thuật ngữ  Tín hiệu và nhiễu  Các mơi trường truyền dẫn CSE 501035 – Data Communication Tín hiệu CSE 501035 – Data Communication Tín hiệu CSE 501035 – Data Communication Tần số của tín hiệu  Miền thời gian Miền tần số A A T F 1 giây (s) A A f T F f A A T F 2f CSE 501035 – Data Communication Phổ của tín hiệu F (Hz) f = 300 Hz 300 F (Hz) 600 Hz 600 F (Hz) 700 Hz 700 F (Hz) Phổ: Tầm tần số chứa trong tín hiệu CSE 501035 – Data Communication Băng thơng A F 500 2500 Bandwidth = 2500 – 500 = 2000 Hz  Băng thông tuyệt đối    Độ rộng phổ (được đo bằng sự chênh lệch tần số cao nhất và thấp nhất  mà kênh hỗ trợ) Băng thông càng lớn, tốc độ truyền càng cao Băng thông hiệu dụng   Băng thơng Dải tầm tần số hẹp chứa hầu hết năng lượng của t/h CSE 501035 – Data Communication Phổ âm của thoại CSE 501035 – Data Communication Suy giảm tín hiệu  T/h nhận được khác với t/h truyền đi Analog – suy giảm chất lượng t/h  Digital – lỗi trên bit   Nguyên nhân Suy yếu và méo do suy yếu trên đường truyền  Méo do trễ truyền  Nhiễu  CSE 501035 – Data Communication Độ suy giảm tín hiệu  Định nghĩa (signal attenuation)   Khi một tín hiệu lan truyền qua một mơi trường truyền, cường độ (biên  độ) của tín hiệu bị suy giảm (theo khoảng cách) Tùy thuộc vào mơi trường truyền dẫn   Đối với mơi trường vơ tuyến, suy giảm cường độ t/h là một hàm phức tạp  theo khoảng cách và thành phần khí quyển Cường độ t/h nhận phải Đủ mạnh để thiết bị nhận nhận biết được  Đủ cao so với nhiễu để t/h không bị lỗi  Suy yếu là một hàm tăng theo tần số  Kỹ thuật cân bằng độ suy yếu trên dải tần số  Dùng bộ khuyếch đai (khuyếch đại ở tần số cao nhiều hơn)   Đo bằng đơn vị decibel (dB) Cường độ t/h suy giảm theo hàm logarit  Độ lợi/độ hao hụt của các tầng nối tiếp có thể đượ c tính bằng phép tốn đơn  giản (+/­)  CSE 501035 – Data Communication 10 Vơ tuyến: sóng viba mặt đất    Chảo parabol (thường 10 inch) Chùm sóng định hướng theo đường ngắm (line of sight) Khoảng cách max giữa các anten d 7.14 kh      Độ suy giảm t/h     L 10 log d dB d: khoảng cách –  : chiều dài sóng Độ suy giảm tỉ lệ thuận bình phương khoảng cách    cần amp/repeater  mỗi 10­100km Độ suy giảm thay đổi theo mơi trường (càng tăng khi có mưa) Viễn thơng khoảng cách xa   h: chiều cao của anten k: hằng số hiệu chỉnh độ gấp khúc của sóng (k=4/3) Ví dụ: tháp anten cao 100m cách xa 82km Chuỗi tháp anten: điểm­điểm Thay thế cho cáp đồng trục (cần ít bộ amp/repeater, nhưng phải nằm trên  đường thẳng) Tần số càng cao thì tốc độ dữ liệu càng cao CSE 501035 – Data Communication 50 Vơ tuyến: sóng vệ tinh    Vệ tinh là trạm trung chuyển Vệ tinh nhận trên một tần số, khuyếch đại (lặp lại tín hiệu) và  phát trên một tần số khác Cần quĩ đạo địa tĩnh   Ứng dụng     Cao 35.784 km Truyền hình Điện thoại đường dài Mạng riêng Đặc tính  Thường trong khoảng tần số 1­10 GHz 10 GHz: hấp thụ bởi tầng khí quyển       Cặp tần số thu/phát (3.7­4.2 downlink, 5.925­6.425 uplink) 4/6 GHz band (11.7­12.2 downlink, 14­14.5 uplink) 12/14 GHz band Tần số cao hơn đòi hỏi tín hiệu phải mạnh để khơng bị suy giảm Trễ 240­300ms, đáng chú ý trong viễn thơng CSE 501035 – Data Communication 51 Vô tuyến: vệ tinh V S A T : v e r y s m a l a p e r tu r e te r m in a l dow n lin k S a te llite dow n lin k S a te llite Up lin k dow n lin k Up lin k F o o r in t E a rth g ro u n d s ta tio n VSAT VSAT E a rth H u b s ta tio n p o in t-to -p o in t CSE 501035 – Data Communication p o in t-to -m u ltip o in t 52 Vơ tuyến: sóng radio      Vơ hướng, 30MHz – 1GHz Sóng FM Truyền hình UHF và VHF Truyền theo đường thẳng (line of sight) Bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa kênh  Phản xạ CSE 501035 – Data Communication 53 Vơ tuyến: sóng hồng ngoại    Truyền theo đường thẳng (hoặc phản xạ) Cản bởi các bức tường Bộ điều khiển TV từ xa, cổng điều khiển bằng hồng  ngoại (IRD port) CSE 501035 – Data Communication 54 Lan truyền vơ tuyến  Tín hiệu lan truyền theo 3 đường  Sóng mặt đất  Dọc theo đường bao trái đất 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 - Trịnh Huy Hoàng, Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 - Trịnh Huy Hoàng, CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN, Trễ lan truyền tín hiệu, Cáp đồng: two-wire open line, Cáp đồng: Shielded Twisted-Pair, Cáp đồng: đặc điểm chung, Cáp quang: chế độ truyền, Lan truyền sóng bầu trời, Truyền theo đường thẳng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn