Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - Đại học Công nghệ Thông tin

17 14 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:51

Bài giảng Truyền dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về truyền dữ liệu và mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình truyền thông, mạng máy tính, mạng chuyển mạch và mạng chuyển gói, công nghệ mạng Frame relay, công nghệ mạng ATM, công nghệ thoại IP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. TRUYỀN DỮ LIỆU CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN  DỮ LIỆU VÀ MẠNG Khoa Mạng máy tính và Truyền thơng Trường Đại học Cơng nghệ Thơng tin Nội dung       Mơ hình truyền thơng Mạng máy tính Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói Cơng nghệ mạng Frame relay Công nghệ mạng ATM Công nghệ thoại IP Mơ hình truyền thơng Máy nguồn (Source)  Thiết bị truyền (Transmitter)  Hệ thống truyền (Transmission System)  Thiết bị nhận (Receiver)  Máy đích (Destination)  Tác vụ của truyền dữ liệu              Sử dụng hệ thống đường truyền Các chuẩn giao tiếp Tạo tín hiệu Đồng tín hiệu Quản lý việc trao đổi liệu Điều khiển luồng Phát sửa lỗi Địa Tìm đường Khơi phục Định dạng gói tin Bảo mật Quản trị mạng Mơ hình truyền thơng đơn giản Destination System Source System Source Trans­ mitter Trans­ mission System                                             Sơ đồ tổng quát Ví du  thực tếï Receiver Des­ tination Mơ hình truyền dữ liệu đơn giản Mạng máy tính  Mơ hình kết nối điểm nối điểm khơng hồn tồn thực tế    Các thiết bị xa Nếu có nhiều thiết bị cần số lượng kết nối lớn Giải pháp đề xuất   Mạng diện rộng (WAN) Mạng cục (LAN) Ví dụ các mạng WAN và LAN Wide­Area Network Switching node Source system Source Trans mitter Destination system Trans mission System Local­Area Network Receiver Dest ination Mạng diện rộng WAN  Triển khai theo diện rộng Dựa vào mạch truyền dẫn công cộng  Công nghệ      Mạng chuyển mạch (circuit-switching) Mạng chuyển gói (packet-switching) Frame Relay ATM Mạng chuyển mạch và Mạng chuyển  gói   Mạng chuyển mạch (circuit-switching)    Có đường truyền dành riêng xác lập trình trao đổi liệu Ví dụ mạng điện thoại cơng cộng Mạng chuyển gói (packet-switching)    Khơng dành riêng đường truyền dẫn Mỗi gói theo đường khác Chi phí đường truyền cao để khắc phục lỗi truyền dẫn Ví dụ:  Cơng nghệ mạng Frame relay    Được dùng chuyển mạch gói có xác suất lỗi thấp Frame relay "uyển chuyển" đường thuê bao Khách hàng thuê đường Frame relay mua dịch vụ có mức độ xác định - "tốc độ thông tin uỷ thác" ("Committed Information Rate" - CIR) Nhà cung cấp dịch vụ đưa phương pháp tương tự phương pháp thay Switched Multimegabit Data Service Công nghệ mạng ATM     Công nghệ truyền bất đồng (Asynchronous Transfer Mode) Dùng gói có kích thước cố định 53 bytes, gọi tế bào (cell) Vì cấu trúc cell cố định 53 bytes nên thiết kế hệ thống chuyển mạch thiết bị phần cứng không cần dùng phần mềm công nghệ chuyển mạch gói khác Điều làm tăng đáng kể tốc độ chuyển mạch Việc đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc thiết lập kênh ảo thường trực PVC (Permanent Virtual Channel) ưu tiên để cấp băng thông cho loại dịch vụ hay thông qua thỏa thuận với người dùng Công nghệ thoại IP   Công nghệ thoại IP (Voice over Internet Protocol) công nghệ truyền/nhận liệu thoại (âm thanh) với thời gian thực giao thức IP (Internet Protocol) Mục đích việc sử dụng công nghệ thoại IP là:  Tiết kiệm chi phí so với sử dụng hệ thống điện thoại thông thường đặc biệt gọi điện thoại đường dài  Có thể đưa vào nhiều loại dịch vụ cách dễ dàng như: quản lý gọi, hội thoại hội nghị Voice over Internet Protocol ­ VOIP   Tài liệu tham khảo   William Stallings (2010), Data and Computer Communications (9th Edition), Prentice Hall HẾT CHƯƠNG 1 ... Channel) ưu tiên để cấp băng thông cho loại dịch vụ hay thông qua thỏa thuận với người dùng Công nghệ thoại IP   Công nghệ thoại IP (Voice over Internet Protocol) công nghệ truyền/ nhận liệu thoại... Mơ hình truyền thơng Mạng máy tính Mạng chuyển mạch Mạng chuyển gói Cơng nghệ mạng Frame relay Cơng nghệ mạng ATM Cơng nghệ thoại IP Mơ hình truyền thơng Máy nguồn (Source)  Thiết bị truyền (Transmitter)... Trans mitter Destination system Trans mission System Local­Area Network Receiver Dest ination Mạng diện rộng WAN  Triển khai theo diện rộng Dựa vào mạch truyền dẫn công cộng  Công nghệ    
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - Đại học Công nghệ Thông tin, Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 1 - Đại học Công nghệ Thông tin

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn